katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

10. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas [interaktyvus]. [žiūrėta2014 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą: .11. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta2014 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą: .12. Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijaiįstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.].Prieiga per internetą: .13. Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta2014 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą: .97LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS14. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta2014 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą: .15. Lietuvos Respublikos Konstitucija [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m.lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą: .16. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo irkaro tarnybos įstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. lapkričio30 d.]. Prieiga per internetą: .17. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramosįstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.].Prieiga per internetą: .18. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas[interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą:.

More magazines by this user
Similar magazines