katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

98 19. Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas [interaktyvus].[žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą:.LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimasNr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymotvarkos aprašo patvirtinimo“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. lapkričio30 d.]. Prieiga per internetą: .21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimasNr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkospatvirtinimo“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.].Prieiga per internetą: .22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimasNr. 631 „Dėl gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašopatvirtinimo“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.].Prieiga per internetą: 23. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų papildomas protokolas„Dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas)“[interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga perinternetą: .

More magazines by this user
Similar magazines