Piemenukas Nr. 18

btz.lt

Piemenukas Nr. 18

Pamokanti istorija 3ferma,inamiai.Džonis nusijuokė:– Patikėk manimi, Denai, kol tu tikrinsi skląstį, arkliaitikriausiai išbėgs iš aptvaro.Denas bandė šypsotis:– Žinau, kad nesu geras arklių varovo partneris,tačiau būk geras, Džoni, nepamiršk patikrinti skląsčio.Nenorėčiau, kad tavo senelis mane apkaltintų, jei atsitikskas nors blogo.– Nepamiršiu, – ištarė Džonis.Paryčiais Džonį pažadino vyrų balsai ir neaiškūsgarsai. Pasirodo, vartai atsidarė ir visi arkliai pabėgo išaptvaro! Juk Džonis pamiršo patikrinti vartus! Džonisnuskuodė prie vartų. Paskui išbėgo ir Denis.Juos abu pasitiko senelis:– Denai, pabėgo visi arkliai! Aš pasitikėjautavimi: tikėjausi, kad tu patikrinsi vartus. Juk tupats pasisiūlei... Dabar aš imsiuosi kitų priemonių,– supyko jis.– Gerai, sere, – atsakė Denas.– Šį kartą turėsiu tave išsiųsti atgal į rančą.O kitą kartą, kai turėsi atlikti kokį darbą, būk geras,nepamiršk jo.– Labai atsiprašau, sere, – teištarė Denas.O Džonis negalėjo patikėti, kad Denas net neketinaseneliui pasakyti, kad kaltas ne jis, o Džonis. Džonis norėjoprisipažinti, bet bijojo: juk jei senelis sužinotų tiesą, labaisupyktų ir išsiųstų jį į rančą. Džonis paprašė Dievo padėtijam teisingai pasirinkti. Pasimeldęs Džonis pasijuto šiektiek geriau ir iškart nubėgo pasikalbėti su Denu.– Denai, palauk, – ištarė jis. – Žinai, tu esi pats geriausiasarklių varovo partneris, kokį kada nors turėjau.Tau nereikia prisiimti mano kaltės. Tuoj pat einu ir viskąpapasakosiu seneliui.Kai abu draugai atėjo pas senelį, Džonio širdelėplakė kaip pašėlusi. Džonis prisivertė pažvelgti seneliuiį akis.– Aną vakarą pažadėjau Denui, kad vartus patikrinsiuaš. Bet aš pamiršau. Taigi dėl to kaltas ne Denas,bet aš.Čia įsiterpė Denas, kuris pradėjo maldauti:– Prašau, atleiskite Džoniui. Tą vakarą jis buvo labaipavargęs.– Baik, Denai. Tai, kad esi pavargęs, dar nėra pasiteisinimas.Kaip tu pasiteisinsi, Džoni?Džonis tylėjo...– Jei aš būčiau buvęs geresnis partneris ir mokytojasDenui, taip nebūtų nutikę.Senelis kiek patylėjo, o po to tarė:– Gerai, Džoni, nesiųsiu tavęs atgal į rančą. Manau,tai buvo puiki pamoka, ir tu ją išmokai...VĖJO MALŪNĖLISMieli vaikai, ar jums patinka patiems ką norspasidaryti? Žinot, aš labai mėgstu patspasigaminti įvairius dalykėlius. O vasarą jukmes visi turime daug laiko, todėl siūlau ir jumspasidaryti paprastą vėjo malūnėlį.Geriausiai vėjo malūnėliui tiks piešimo kartonas15 x 15 cm dydžio. Dar jums reikės dviejų nedidukųpopierinių apskritimų su skylute. Taip pat reikėstrumpo vinies ir medinės lazdelės.Lankstymo žingsniai:1. Iš vieno, paskui iš kito šono sulankstykitskarelę, ją vėl atlankstykit. Gausis dvi viduryjesusikertančios įstrižoslinijos. Ant kiekvienoslenkimo linijos nuovidurio atmatuokitpo 2 cm ir tas vietaspažymėkit pieštuku.Nuo kiekvieno kampoper lenkimo linijąįkirpkit iki pažymėtosvietos.2. Kiekvieną dešinėje nuo įkirpimo esantįsmaigalį užlenkit iki vidurio ir priklijuokit. Kadgeriau laikytųsi, galitant viršaus priklijuotikitos spalvos popierinįskrituliuką. Malūnėlioviduryje perdurkit vinįir prikalkite prie lazdutės.Paprašykite, kad jumspagelbėtų tėveliai.

More magazines by this user
Similar magazines