Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2011 m. IV ketv. - Ober-Haus

ober.haus.lt

Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2011 m. IV ketv. - Ober-Haus

Gyvenamojo nekilnojamojo turto2011 IV ketv.RINKOS KOMENTARASPirmąją 2011 metų pusę Lietuvos būsto rinkojevyravo teigiamos nuotaikos, kurias lėmė augantissandorių skaičius, besiplečiančios statybų apimtys beistabilios būsto kainos. Beje, Vilniuje 2011 m.pradžioje buvo fiksuojami nedideli teigiami kainųpokyčiai. Antrojoje praėjusių metų pusėje jau buvostebimos nuosaikesnės nuotaikos rinkoje ir simboliniskainų sumažėjimas. Didžiausios įtakos tam turėjoišaugęs neigiamų naujienų srautas iš užsienio,prastinamos Lietuvos ekonominės plėtros prognozėsbei Lietuvos banko inicijuotas būsto paskolų politikossugriežtinimas.90080070060050040030020010001994.011995.01Lietuvos butų kainų indeksas (OHBI)(1994 sausis = 100)1996.011997.011998.011999.012000.012001.012002.012003.012004.012005.012006.012007.012008.012009.012010.012011.012011.12„Ober-Haus“ duomenimis, per 2011 metus butųkainos penkiuose Lietuvos didmiesčiuose sumažėjo0,6%. Palyginti su 2008, 2009 ir 2010 metais, kaineigiami pokyčiai atitinkamai siekė 15,2%, 26,8% ir3,0%, praėjusių metų kainų smuktelėjimas –simbolinis. 2011 metais butų kainos augo tik Vilniuje- 0,7%. Tuo tarpu kituose Lietuvos didmiesčiuose pertą patį laikotarpį kainos ir toliau mažėjo: Kaune –1,7%, Klaipėdoje – 2,0%, Šiauliuose – 4,4% irPanevėžyje – 1,8%. Neigiami kainų pokyčiai buvofiksuojamas visuose segmentuose – pigo tiek senos,tiek naujos statybos butai gyvenamuosiuose ircentriniuose miestų rajonuose. Savo ruožtu Vilniujebutų kainų augimas buvo stebimas ekonominiame irvidutiniame klasės segmente, t. y. naujos ir senosstatybos butai gyvenamuosiuose ir prestižiniuose(Naujamiestis, Antakalnis, Žvėrynas) rajonuose.Brangesnio būsto segmente (butai Centre irSenamiestyje) 2011 metais kainos išliko nepakitusios.Šaltinis: „Ober-Haus“ Duomenys: 1994 – 2011 m.Vidutiniai butų kainų pokyčiai2%0,7%0%-0,6%-0,2%-0,7%-0,7%-2%-1,7%-2,0%-2,4%-1,8%-4%-4,4%-6%Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai PanevėžysPer paskutinius 12 mėnesių Per 2011 m. IV ketv.Šaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: 2011 IV ketv.Pastatytų butų skaičius per metusJeigu butų kainų pokyčiai buvo simboliniai, taipirkimo-pardavimo sandorių skaičius Lietuvoje irtoliau stabiliai augo. VĮ Registrų centro duomenimis,2011 m. Lietuvoje sudaryta 10% daugiau butųpirkimo-pardavimo sandorių nei per 2010 m. Darryškesnis - 15% - pirkimo-pardavimo sandoriųaugimas praeitais metais stebimas individualių namųrinkoje. Vidutiniškai 2011 metais Lietuvoje per mėnesįbuvo sudaroma apie 615 namų ir 1.760 butų sandorių(2010 metais atitinkamai 535 ir 1.600).2.0001.6001.20080040001.6641.130737564 559380 341118103 688890 0 0 0 24 0Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys Druskininkai2009 2010 2011Šaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: 2011 IV ketv.www.ober-haus.lt 1


Gyvenamojo nekilnojamojo turtoRINKOS KOMENTARAS2011 IV ketv.Sparčiausias būsto (butai ir namai) sandorių kiekioaugimas buvo užfiksuotas Kaune ir siekė beveik 12%.Vilniuje būsto sandorių skaičius augo virš 5%,Šiauliuose – beveik 4%, Klaipėdoje – 3%. TikPanevėžyje 2011 metais užfiksuotas nedidelissandorių skaičiaus sumažėjimas, kuris siekė beveik4%. Vertinant santykinį butų sandorių augimą,sparčiausiai veiksmas vyko kurortiniuose Lietuvosmiestuose: Neringoje per praėjusius metus sudaryta58%, Palangoje – 43%, o Druskininkuose – 42%daugiau butų pirkimo-pardavimo sandorių, palygintisu 2010 m. Palyginti su 2009 metais, bendras butųsandorių skaičius šiuose miestuose išaugo beveik 2kartus.Pastaruosius kelerius metus augantis sandoriųskaičius sumažino neparduotų naujos statybos butųkiekį pirminėje rinkoje, todėl statybos vėl pradedaįsibėgėti. „Ober-Haus“ duomenimis praėjusiais metaisVilniuje buvo pastatyti 737 butai arba trečdaliudaugiau nei 2010 m. Kaune per tą patį laikotarpįbuvo užbaigtos 380 butų statybos arba 3 kartusdaugiau nei 2010-aisiais. Tuo tarpu Klaipėdojedaugiabučių statybos buvo plėtojamos vangiau.Atsižvelgdami į naujo būsto pasiūlą (Klaipėdapirmauja pagal neparduotų butų kiekį 1.000-iuigyventojų) plėtotojai pastatė 3 kartus mažiau butų nei2010 m. – tik 3 daugiabučius namus, kuriuose yra103 butai.Praėjusiais metais plėtotojai rinkai pasiūlė rekordiškaimažo ploto butus: Vilniuje vidutinis naujos statybosbuto plotas siekė 55 m 2 , Kaune – 56 m 2 , o Klaipėdoje– 54 m 2 . Tai itin ženklus sumažėjimas, kadangi 2003-2010 metų laikotarpiu vidutinis buto plotas naujosstatybos projektuose siekė 60-65 m 2 . Tokiątendenciją, visų pirma, sąlygojo plėtotojų tikslaspateikti rinkai kuo labiau įperkamą produktą: logiška,kad mažesnis buto plotas lemia mažesnę galutinę jopardavimo kainą.Kituose Lietuvos miestuose (išskyrus kurortiniusmiestus) statytojai vis dar nesiryžta pradėti naujųdaugiabučių statybų dėl itin mažos naujos statybosbūsto paklausos. Todėl pagrindiniai investicijų srautaiyra kreipiami į aukštesnius paklausos rodikliusdemonstruojančius šalies regionus. Natūralu, lyderis– Vilnius, kur 2012 metų pradžioje jau yra statomavirš 2.100 naujų butų 22 skirtinguose projektuose.Planuojama, kad iki šių metų pabaigos bus užbaigtosbeveik 1.400 naujų butų statybos.2.5002.0001.5001.00050002010-014.1503.250Sandorių skaičius Lietuvoje (per mėnesį)2010-043.6252010-072.5752010-10Namai3.7752.7252011-012.5002011-04ButaiŠaltinis: VĮ „Registrų centras“ Duomenys: 2009 – 2011 m.6.250Vidutinės butų kainossenamiestyje, centre, prestižiniuoserajonuose (Lt/m 2 )5.3254.875 5.1254.4504.1752.950Vidutinės butų kainosgyvenamuosiuose rajonuose (Lt/m 2 )2.7502011-071.775 1.7002011-103.1502011-122.375Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys DruskininkaiNauja statyba (dalinė apdaila)2.3252.150Sena statyba5.4253.100Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys DruskininkaiŠaltinis: „Ober-Haus“Šaltinis: „Ober-Haus“Nauja statyba (dalinė apdaila)Sena statybaDuomenys: 2011 IV ketv.Duomenys: 2011 IV ketv.www.ober-haus.lt2


Gyvenamojo nekilnojamojo turtoRINKOS KOMENTARAS2011 IV ketv.„Ober-Haus“ duomenimis, per praėjusius metussumažėjo neparduotų naujos statybos butų skaičius.2010 m. pabaigoje Lietuvos didmiesčiuose bendrasneparduotų naujos statybos butų jau pastatytuosedaugiabučiuose buvo 2.850, o 2011 m. pabaigoje -2.650 butų, t. y. reali pasiūla susitraukė 7%.Statistiniai duomenys rodo ne itin spartų laisvų butųpasiūlos sumažėjimą, tačiau privalu įvertinti tai, kadpraėjusiais metais jau buvo pastatyta daugiau butų.Šių metų pradžioje 2007-2011 m. statytuosedaugiabučiuose namuose Vilniuje buvo siūlomaįsigyti 1.120 butų, Kaune - 590 butų, Klaipėdoje –virš 860 butų, o Šiauliuose ir Panevėžyje kartu -apie 90 naujos statybos butų. Pagal pirminėje rinkojeneparduotų butų kiekį, tenkantį 1.000 gyventojų, irtoliau akivaizdžiai pirmauja Klaipėdos miestas.1.000-iui klaipėdiečių tenka 4,9 buto, Vilniuje – 2,0,Kaune – 1,8.2011 metais pastebimai suintensyvėjo individualiųnamų rinka Lietuvos didmiesčiuose. Aukštesnes irstabilias pajamas gaunantys asmenys aktyviau ieškojone tik sklypų individualių namų statyboms, bet ir pirkojau pastatytus namus. Tai atsispindėjo ne tik sandoriųkiekyje, bet ir kainų pokyčiuose. Po 3 metų pertraukosšiame segmente užfiksuotas nedidelis teigiamaspokytis: per praėjusius metus namų kainos Vilniaus,Kauno ir Klaipėdos priemiesčiuose vidutiniškaiūgtelėjo apie 5%. Šių metų pradžioje 150-200 m 2bendro ploto individualūs namai su 6-10 arų žemėssklypu bei daline apdaila Vilniaus pakraštyje buvoparduodami už 300.000 – 550.000 Lt, Kauno irKlaipėdos prieigose – 250.000 – 470.000 Lt, oŠiauliuose ir Panevėžyje už 200.000 – 300.000Lt.8001.6507501.0501.000300 2806002308006501.050700 7002006008751.075800230 240425400210Vidutinės butų nuomos kainossenamiestyje, centre, prestižiniuoserajonuose(Lt/mėn.)600550500270180 180 150Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai PanevėžysŠaltinis: „Ober-Haus“475 450375 400 400275Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys DruskininkaiŠaltinis: „Ober-Haus“Individualių ir sublokuotų namų kainosgyvenamuosiuose ir priemiesčio rajonuose(150-200 m 2 , tūkst. Lt)Nauja statyba (dalinė apdaila)Sena statyba1 kambario 2 kambarių 3 kambariųVidutinės butų nuomos kainosgyvenamuosiuose rajonuose (Lt/mėn.)450Duomenys: 2011 IV ketv.Duomenys: 2011 IV ketv.Optimistinėmis ekonomikos prognozėmis irsuaktyvėjusia būsto rinka prasidėję 2011-ieji metai,paskatino turto plėtotojus atnaujinti daugiabučiųstatybas pagrindiniuose Lietuvos miestuose: Vilniuje,Kaune ir Klaipėdoje. Įsibėgėjančių statybų kontekstegalima prognozuoti, kad 2012 metai turėtų būtipatrauklūs būsto pirkėjams, nes jiems yra suteikiamosdidesnės naujos statybos būsto pasirinkimo galimybėsnei pastaruosius kelerius metus. Be to, augantikonkurencija tarp plėtotojų bei finansuojančiųinstitucijų, labai tikėtina, lems ir patrauklias būstoįsigijimo sąlygas.8506001.025400575700725600450325 350475 300 325225 225 275 175Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys DruskininkaiŠaltinis: „Ober-Haus“1 kambario 2 kambarių 3 kambariųDuomenys: 2011 IV ketv.Naudojant apžvalgos duomenis, nuoroda į UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas būtina.Norėdami gauti papildomos informacijos apie nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje arba užsisakyti specializuotus Jumsaktualios rinkos dalies ar vykdomo projekto rinkos tyrimus, prašome kreiptis į „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto rinkos analitikus.Vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovas Saulius VagonisTel.: (8-5) 210 97 17, el. p. saulius.vagonis@ober-haus.ltwww.ober-haus.lt3

More magazines by this user
Similar magazines