1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

Tuo atveju, kai pensininkas, turintis teisę gauti pensiją pagal vienos valstybės narės teisės aktus arba pensijas pagal dviejųar daugiau valstybių narių teises aktus, gyvena teritorijoje valstybės narės, pagal kurios teisės aktus teisė gauti išmokasnatūra nesusijusi su draudimu ar užimtumu, ir čia jam nemokama jokia pensija, jam ir jo šeimos nariams teikiamų išmokųnatūra išlaidas padengia vienos iš valstybių narių pensijų atžvilgiu kompetentinga įstaiga, vadovaudamasi 28 (2) straipsnyjeišdėstytomis taisyklėmis, tiek, kiek tas pensininkas ir jo šeimos nariai turėtų teisę gauti tokias išmokas pagal šios įstaigosadministruojamus teisės aktus, jeigu jie gyventų tos valstybės narės, kurioje įsikūrusi įstaiga, teritorijoje.29 straipsnisŠeimos nariai, gyvenantys valstybėje narėje, kitoje nei ta, kurioje gyvena pensininkas. Persikėlimas gyventi įvalstybę, kurioje gyvena pensininkas1. Turinčio teisę gauti pensiją pagal vienos valstybės narės teisės aktus arba pensijas pagal dviejų ar daugiau valstybių nariųteisės aktus pensininko šeimos nariai, gyvenantys valstybės narės teritorijoje, kitoje nei ta, kurioje gyvena pensininkas irkurioje jis turi teisę gauti išmokas pagal vienos valstybės narės teisės aktus, jie išmokas gauna, tartum pensininkas gyventųtoje pačioje teritorijoje, kaip ir jie. Išmoka mokama laikantis šių sąlygų:a) išmokas natūra teikia šeimos narių gyvenamosios vietos įstaiga pagal jos administruojamų teisės aktų nuostatas; įstaigos,nustatytos pagal 27 straipsnio arba 28 straipsnio 2 dalies nuostatas, sąskaita; jei gyvenamoji vieta yra kompetentingojevalstybėje narėje, kompetentinga įstaiga išmokas natūra skiria savo sąskaita.b) kur reikia, išmokas pinigais moka, pagal 27 ar 28 (2) straipsnių nuostatas nustatyta kompetentinga įstaiga remdamasi josadministruojamų teisės aktų nuostatomis. Tačiau kompetentingos įstaigos ir šeimos narių gyvenamosios vietos įstaigossusitarimu tas išmokas pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktų nuostatas gali mokėti pastaroji įstaiga pirmosiosįstaigos sąskaita.2. 1 dalyje nurodyti šeimos nariai, persikėlę gyventi į valstybės narės teritoriją, kurioje gyvena pensininkas, gauna:a) išmokas natūra pagal tos valstybės teisės aktus, netgi ir tada, jeigu jie yra gavę išmokas dėl to paties ligos ar motinystėsatvejo iki pakeisdami gyvenamąją vietą;b) kur reikia, išmokas pinigais moka pagal 27 ar 28 (2) straipsnių nuostatas nustatyta kompetentinga įstaiga remdamasi josadministruojamų teisės aktų nuostatomis. Tačiau kompetentingos įstaigos ir pensininko gyvenamosios vietos įstaigossusitarimu tokias išmokas pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktų nuostatas gali mokėti pastaroji įstaiga pirmosiosįstaigos sąskaita.24 straipsnio nuostatos pensininkams taikomos analogiškai.30 straipsnisStambios išmokos natūra31 straipsnisPensininko ir/arba šeimos narių buvimas valstybėje, kitoje nei ta, kurioje jie gyvenaPensininkas, turintis teisę į pensiją ar pensijas pagal vienos valstybės narės teisės aktus arba pensijas pagal dviejų ardaugiau valstybių narių, ir turintis teisę gauti išmokas pagal vienos iš tų valstybių teisės aktus, būdamas su savo šeimosnariais valstybių narių teritorijoje, kitoje nei viena iš tų, kurioje jie gyvena, gauna:a) išmokas natūra, kurias teikia buvimo vietos įstaiga pagal jos administruojamų teisės aktų nuostatas pensininko arba jošeimos narių gyvenamosios vietos įstaigos sąskaita;b) kur reikia, išmokas pinigais moka pagal 27 ar 28 (2) straipsnių nuostatas nustatyta kompetentinga įstaiga remdamasi josadministruojamų teisės aktų nuostatomis. Tačiau kompetentingos įstaigos ir buvimo įstaigos susitarimu šias išmokas pagalkompetentingos valstybės narės teisės aktų nuostatas gali mokėti pastaroji įstaiga pirmosios įstaigos sąskaita.32(15) straipsnis…..33(7) straipsnis18

More magazines by this user
Similar magazines