1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ASMENYS, KURIEMS TAIKOMAS REGLAMENTASPRIEDAS I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)I. Pagal darbo sutartį ir/arba savarankiškai dirbantys asmenys (Reglamento 1 (a) (ii) ir (iii) straipsnis)A. BelgijaNetaikomas.B. Danija1. Bet kuriam asmeniui, dėl to, kad jis dirba pagal darbo sutartį, taikomi:a) teisės aktai dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų iki 1977 m. rugsėjo 1 d.b) teisės aktai dėl papildomų pensijų asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį (arbejsmarkedets tillaegspension,ATP) laikotarpiu nuo 1977 m. rugsėjo 1 d. arba vėliau, jis laikomas asmeniu, dirbančiu pagal darbo sutartį, kaip apibrėžtareglamento 1 (a) (ii) straipsnyje.2. Bet kuris asmuo, kuris pagal įstatymus dėl kasdieninių išmokų pinigais ligos atveju ar motinystės išmokų, turi teisęgauti šias išmokas remiantis uždirbtomis pajamomis, išskyrus algą ar atlyginimą, laikomas savarankiškai dirbančiu asmeniu,kaip apibrėžta reglamento 1 (a) (ii) straipsnyje.C. VokietijaJeigu kompetentinga įstaiga, skirianti išmokas šeimai pagal reglamento III dalies 7 skyrių, yra Vokietijos įstaiga, tuomet,kaip apibrėžta reglamento 1 (a) (ii) straipsnyje:a) “pagal darbo sutartį dirbantis asmuo” reiškia privalomu draudimu nuo nedarbo apdraustą žmogų arba bet kurįasmenį, kuris pagal jam taikomą sistemą įgyja teisę gauti ligos draudimo pinigines išmokas arba panašias išmokas:b) “savarankiškai dirbantis asmuo” reiškia asmenį, kuris savarankiškai dirbdamas privalo:— apsidrausti arba mokėti senatvės draudimo įmokas pagal savarankiškai dirbantiems asmenims taikomą sistemą,arba50

More magazines by this user
Similar magazines