1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

Bet kuris pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantis asmuo, kaip apibrėžta Darbo pensijų sistemos teisės aktuose,atitinkamai laikomi pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančiais asmenimis, kaip apibrėžta reglamento 1 (a) (ii)straipsnyje.N. ŠvedijaBet kuris pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantis asmuo, kaip apibrėžta draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbeteisės aktuose, atitinkamai laikomi asmenimis, dirbančiais pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančiais asmenimis,kaip apibrėžta reglamento 1 (a) (ii) straipsnyje.O. Jungtinė KaralystėBet kuris “dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis pajamas asmuo” arba “savarankiškai dirbantis ir gaunantis pajamasasmuo”, kaip apibrėžta Didžiosios Britanijos ar Šiaurės Airijos teisės aktuose, atitinkamai laikomas asmeniu, dirbančiupagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančiu asmeniu, kaip apibrėžta reglamento 1 (a) (ii) straipsnyje. Bet kuris asmuo,už kurį mokamos įmokos, kaip už asmenį, dirbantį pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantį asmenį pagal Gibraltaroteisės aktus, atitinkamai laikomas asmeniu, dirbančiu pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančiu asmeniu, kaipapibrėžta reglamento 1 (a) (ii) straipsnyje.II.Šeimos nariai (reglamento 1 (f) straipsnio antrasis sakinys)A. BelgijaNetaikomas.B. DanijaSiekiant nustatyti teisę ligos ar motinystės išmokoms natūra gauti pagal reglamento 22 (1) (a) ir 31 straipsnius, sąvoka“šeimos narys” reiškia:1. pagal darbo sutartį dirbančio asmens, savarankiškai dirbančio asmens ar kitų asmenų, turinčių teises pagalreglamento sąlygas, sutuoktinį, kiek jis pats pagal reglamento sąlygas neturi teisės gauti šių išmokų; arba2. vaiką iki 18 metų, kurį globoja asmuo, turintis teises pagal reglamento sąlygas.C. VokietijaNetaikomas.D. IspanijaNetaikomas.E. PrancūzijaSąvoka “šeimos narys” reiškia bet kurį Socialinės apsaugos kodekso L 512-3 straipsnyje minimą asmenį.F. GraikijaNetaikomas.G. AirijaSiekiant nustatyti teisę ligos ir motinystės išmokoms natūra gauti, taikant šį reglamentą, sąvoka “šeimos narys” reiškia betkurį asmenį, išlaikomą dirbančio asmens pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančio asmens, taikant 1947-1970 m.Sveikatos įstatymus.H. ItalijaNetaikomas.I. Liuksemburgas52

More magazines by this user
Similar magazines