1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ii)negauna socialinės apsaugos išmokos ar pensijos pagal jo paties draudimą;3) vaiką, už kurį tas asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantis asmuo ar kitas asmuo, turintisteises pagal reglamentą, gauna arba galėtų gauti išmoką vaikui.2. Pagal Gibraltaro teisės aktus:bet kurį asmenį, kuris yra išlaikomas, kaip apibrėžta 1973 m. Kolektyvinio draudimo įstatyme.54

More magazines by this user
Similar magazines