1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

II (A) (B) (8) (10) (15) PRIEDAS(Reglamento 1 (j) ir (u) straipsnis)I. Specialios sistemos savarankiškai dirbantiems asmenims, kurioms netaikomas reglamentas pagal 1 (j) straipsnioketvirtą punktąA. BelgijaNetaikomas.B. DanijaNetaikomas.C. VokietijaDraudimo ir gerovės įstaigos (Versicherungs- und Versorgungswerke), įsteigtos pagal Laender (Žemių) įstatymus ir kitosdraudimo bei gerovės įstaigos, ypač gerovės (Fuersorgeeinrichtungen) bei honorarų pasidalinimo sistema (erweiterteHonorarverteilung), gydytojams, stomatologams, veterinarams, chirurgams, vaistininkams, advokatams, patentiniamspatikėtiniams (Patentanwaelte), valstybiniams notarams, auditoriams (Wirtschaftspruefer), mokesčių konsultantams irpatarėjams (Steuerbevollmaechtige), locmanams (Seelotsen) ir architektams.D. Ispanija1. Savanoriškos gerovės sistemos, papildančios ar pridėtinės socialinės apsaugos sistemos, taikomos įstaigų, kuriųveiklą reglamentuoja Bendrasis socialinės apsaugos įstatymas, priimtas 1941 m. gruodžio 6 d. ir reglamentas, priimtas 1943m. gegužės 26 d.:a) išmokoms, kurios papildo arba yra priedas prie šių socialinės apsaugos išmokų,arbab) savitarpio draudimo asociacijoms, dėl kurių integracijos į socialinės apsaugos sistemą Bendrojo socialinėsapsaugos įstatymo, priimto 1974 m. gegužės 30 d., šeštosios pereinamosios nuostatos 7 dalyje nėra jokios nuostatos, ir todėljos nepakeičia privalomo socialinio draudimo sistemos institucija.2. Socialinės paramos arba labdaros pobūdžio gerovės sistema, vadovaujamos institucijos, kurioms netaikomasBendrasis socialinės apsaugos įstatymas arba 1941 m. gruodžio 6 d. priimtas įstatymas.E. Prancūzija1. Savarankiškai dirbantys asmenys ne žemės ūkio srityje:a) papildomos senatvės draudimo sistemos ir draudimo invalidumo bei mirties atveju sistemos savarankiškaidirbantiems asmenims, nurodytiems Socialinės apsaugos kodekso L 658, L 659, L 663-12, L 682 ir L 683-1 straipsniuose;b) papildomos išmokos, nurodytos Įstatymo 66.509, priimto 1966 m. liepos 12 d., 9 straipsnyje.2. Savarankiškai žemės ūkyje dirbantys asmenys:Draudimo rūšys, nurodytos Kaimo kodekso 1049 ir 1234 straipsniuose, ir draudimo ligos atveju ir motinystės irsenatvės draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų savarankiškai žemės ūkyje dirbančiųasmenų.F. GraikijaNetaikomas.G. AirijaNetaikomas.55

More magazines by this user
Similar magazines