1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

) Maitinančios motinos pašalpa (Dekretas-įstatymas 160/80, priimtas 1980 m. gegužės 27 d.).c) Priedas prie pašalpos invalidams ir jaunimui (Dekretas-įstatymas 160/80, priimtas 1980 m. gegužės 27 d.).d) Pašalpa lankantiems specialiąsias mokyklas (Dekretas-įstatymas 160/80, priimtas 1980 m. gegužės 27 d.).e) Neįmokinė našlaičio pensija (Dekretas-įstatymas 160/80, priimtas 1980 m. gegužės 27 d.).f) Neįmokinė invalidumo pensija (Dekretas-įstatymas 464/80, priimtas 1980 m. spalio 13 d.).g) Neįmokinė senatvės pensija (Dekretas-įstatymas 464/80, priimtas 1980 m. spalio 13 d.).h) Papildoma sunkaus laipsnio invalidumo pensija (Dekretas-įstatymas 160/80, priimtas 1980 m. gegužės 27 d.).i) Neįmokinė našlių pensija (Reglamentuojantis Dekretas 52/81, priimtas 1981 m. lapkričio 11 d.).M. Suomijaa) Vaiko priežiūros pašalpa (Įstatymas 444/69 dėl vaiko priežiūros pašalpų).b) Nedarbingumo pašalpa (Įstatymas 124/88 dėl nedarbingumo pašalpų).c) Būsto pašalpa pensininkams (Įstatymas 591/78 dėl pensininkų būsto pašalpos).d) Bazinė bedarbio pašalpa (602/84 Bedarbio pašalpos įstatymas), kai asmuo neįvykdo atitinkamų sąlygų susijusiai suuždarbiu bedarbio pašalpai gauti.N. Švedijaa) Municipalinio būsto priedai prie bazinių pensijų (1962 m. įstatymas: 392, perspausdintas 1976: 1014).b) Pašalpos dėl negalios, kurios nemokamos gaunančiam pensiją asmeniui (1962 m. įstatymas: 381, perspausdintas1982: 120).c) Pašalpa vaikų su negalia priežiūrai (1962 m. įstatymas: 381 perspausdintas 1982: 120).O. Jungtinė Karalystėa) . . . . . .b) Invalido priežiūros pašalpa (1975 m. Socialinės apsaugos įstatymo, priimto 1975 m. kovo 20 d., 37 skirsnis ir 1975m. Socialinės apsaugos (Šiaurės Airija) įstatymo, priimto 1975 m. kovo 20 d., 37 skirsnis).c) Kreditas šeimai (1986 m. Socialinės apsaugos įstatymo, priimto 1986 m. liepos 25 d., 20 ir 22 skirsniai ir 1986 m.Socialinės apsaugos (Šiaurės Airija) įstatymo, priimto 1986 m. lapkričio 5 d., 21-23 straipsniai).d) Priežiūros pašalpa (1975 m. Socialinės apsaugos įstatymo, priimto 1975 m. kovo 20 d., 35 skirsnis ir 1975 m.Socialinės apsaugos (Šiaurės Airija), priimto 1975 m. kovo 20 d., 35 skirsnis).e) Priedas prie pajamų (1986 m. Socialinės apsaugos įstatymo, priimto 1986 m. lapkričio 5 d., 21-24 skirsniai).f) Nedarbingumo pragyvenimo pašalpa (1991 m. Nedarbingumo pragyvenimo pašalpos ir Nedarbingumo darbopašalpos įstatymo, priimto 1991 m. birželio 27 d., 1 skirsnis ir 1991 m. Nedarbingumo pragyvenimo pašalpos įstatymo(Šiaurės Airija), priimto 1991 m. liepos 24 d., 3 straipsnis).g) Nedarbingumo darbo pašalpa (1991 m. Nedarbingumo pragyvenimo pašalpos ir Nedarbingumo darbo pašalposįstatymo, priimto 1991 m. birželio 27 d., 6 skirsnis ir 1991 m. Nedarbingumo pragyvenimo pašalpos ir Nedarbingumodarbo pašalpos įstatymo (Šiaurės Airija), priimto 1991 m. liepos 24 d., 8 straipsnis).h) Pašalpos ieškantiems darbo asmenims, kurių skyrimas priklauso nuo pajamų (1995 m. Ieškančių darbo asmenųįstatymo, priimto 1995 m. birželio 28 d., I (2) (d) (ii) ir 3 skirsniai ir 1995 m. Ieškančių darbo asmenų įstatymo (ŠiaurėsAirija), priimto 1995 m. spalio 18 d., 3 (2) (d) (ii) ir 5 straipsniai).61

More magazines by this user
Similar magazines