1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

a) 1987 m. birželio 16 d. konvencijos 4 straipsnis dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.b) Baigiamojo protokolo prie minėtos konvencijos I punktas dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.24. Danija-PortugalijaNėra konvencijos.25. Danija-Suomija1992 m. birželio 15 d. Šiaurės konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.26. Danija-Švedija1992 m. birželio 15 d. Šiaurės konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis.27. Danija-Jungtinė KaralystėNėra konvencijos.28. Vokietija-Ispanija1973 m. gruodžio 4 d. Socialinės apsaugos konvencijos 4 (1) ir 45 (2) straipsniai.29. Vokietija-Prancūzijaa) 1950 m. liepos 10 d. Bendrosios konvencijos 11 (1), 16 (antroji dalis) ir 19 straipsniai.b) 1950 m. liepos 10 d. Papildomos sutarties 1, 9 straipsnis prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos(darbininkai, dirbantys kasyklose ir panašiose įmonėse).c) 1950 m. liepos 10 d. Papildoma sutartis 4 prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios sutarties, kaip ir 1955 m.birželio 18 d. patvirtintame 2 skirsnyje.d) 1955 m. birželio 18 d. patvirtinto 2 skirsnio I ir III dalys.e) 1950 m. liepos 10 d. Bendrojo protokolo prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos 6, 7 ir 8 punktai.f) 1963 m. gruodžio 20 d. sutarties II, III ir IV dalys (socialinė apsauga Saare).30. Vokietija-Graikijaa) 1961 m. balandžio 25 d. Bendrosios konvencijos 5 (2) straipsnis.b) Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo, priimtos 1961 m. gegužės 31 d., 8 (1), (2) (b) ir (3), 9-11 straipsniai bei Iir IV skyriai tiek, kiek jie susiję su tais straipsniais kartu su 1980 m. birželio 14 d. protokolo pastaba.c) 1991 m. spalio 7 d. protokolas kartu su 1984 m. liepos 6 d. sutartimi tarp Vokietijos Demokratinės RespublikosVyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės dėl su pensijomis susijusių problemų sprendimo.31. Vokietija-AirijaNėra konvencijos.32. Vokietija-Italijaa) 1953 m. gegužės 5 d. Konvencijos 3 (2), 23 (2), 26 ir 36 (3) straipsniai (socialinis draudimas).b) 1953 m. gegužės 12 d. Papildoma sutartis prie 1953 m. gegužės 5 d. Konvencijos (pensijų mokėjimas ikikonvencijos įsigaliojimo).33. Vokietija-Liuksemburgas64

More magazines by this user
Similar magazines