1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

1959 m. liepos 11 d. steigimo sutarties (Ausgleichsvertrag) 4, 5, 6 ir 7 straipsniai (ginčų tarp Vokietijos ir Liuksemburgosprendimas).34. Vokietija-Nyderlandaia) 1951 m. kovo 29 d. Konvencijos 3 (2) straipsnis.b) Papildomos sutarties 4, pasirašytos 1956 m. gruodžio 21 d., prie 1951 m. kovo 29 d. Konvencijos, 2 ir 3 straipsniai(Nyderlandų darbuotojų teisių pagal Vokietijos socialinio draudimo sistemą nustatymas laikotarpiu nuo 1940 m. gegužės 13d. iki 1945 m. rugsėjo 1 d.).35. Vokietija-Austrijaa) 1966 m. gruodžio 22 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos, su pataisomis, padarytomis Papildomosekonvencijose 1-10, pasirašytose 1969 m. balandžio 10, 2 – 1974 m. kovo 20 d. ir 3 – 1980 m. rugpjūčio 29 d., 41 straipsnis.b) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos 3 (c), 3 (d), 17, 20 (a) ir 21 dalys.c) Minėtosios konvencijos 3 straipsnis dėl asmenų gyvenančių trečiojoje valstybėje.d) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos 3 (g) dalis dėl asmenų gyvenančių trečiojoje valstybėje.e) Konvencijos dėl Vokietijos įstatymų 4 (1) straipsnis, pagal kurį nelaimingi atsitikimai (ir profesinės ligos), įvykęuž Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijos ribų ir laikotarpiai, įgyti už tos teritorijos ribų, dar nesuteikia teisėsmokėti išmokas arba suteikia teisę mokėti išmokas tik tam tikromis aplinkybėmis, kai turintys tokią teisę asmenys gyvena užVokietijos Federacinės Respublikos teritorijos ribų, tuomet kai:i) išmoka jau buvo mokėta arba turi būti sumokėta 1994 m. sausio 1 d.;ii) išmokos gavėjas nuolat gyveno Austrijoje iki 1994 m. sausio 1 d. ir mokėti pensijas pagal pensijų draudimą irdraudimą nuo nelaimingų atsitikimų pradedama iki 1994 m. gruodžio 31 d.;tai taip pat galioja laikotarpiams, per kuriuos kita pensija, įskaitant pensiją išlaikytiniams, buvo gaunama vietojepirmosios, jeigu gavimo laikotarpiai eina vienas po kito nenutrūkstamai.f) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos 19 (b) dalis. Galiojant šios nuostatos 3 (c) numeriui,kompetentingos įstaigos įskaitoma suma neturi viršyti sumos, kurią ši įstaiga turi sugrąžinti už tam tikrus laikotarpius.g) 1969 m. balandžio 10 d. Papildomos konvencijos 1-10 prie šios konvencijos 2 straipsnis.h) 1978 m. liepos 19 d. Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo 1 (5) ir 8 straipsniai.i) Baigiamojo protokolo prie minėtos konvencijos 10 dalis.36. Vokietija-Portugalija1964 m. lapkričio 6 d. Konvencijos 5 (2) straipsnis.37. Vokietija-Suomijaa) 1979 m. balandžio 23 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 4 straipsnis.b) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos 9 (a) punktas.38. Vokietija-Švedijaa) 1976 m. vasario 27 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 4 (2) straipsnis.b) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos 8 (a) punktas.39. Vokietija-Jungtinė Karalystė65

More magazines by this user
Similar magazines