1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

a) 1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 3 (1) ir (6) bei 7 (2)-(6) straipsniai.b) Baigiamojo protokolo prie 1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 2-7 straipsniai.c) 1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo 2 (5) ir 5 (2)-(6) straipsniai.40. Ispanija-PrancūzijaNėra konvencijos.41. Ispanija-Graikija.Nėra konvencijos.42. Ispanija-AirijaNėra konvencijos.43. Ispanija-Italija1979 m. spalio 30 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5, 18 (1) (c) ir 23 straipsniai.44. Ispanija-Liuksemburgasa) 1969 m. gegužės 8 d. Konvencijos 5 (2) straipsnis.b) 1975 m. birželio 27 d. Administracinio susitarimo 1 straipsnis dėl 1969 m. gegužės 8 d. Konvencijos savarankiškaidirbantiems asmenims galiojimo.45. Ispanija-Nyderlandai1974 m. vasario 5 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 (2) straipsnis.46. Ispanija-Austrijaa) 1981 m. lapkričio 6 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 4 straipsnis dėl asmenų, gyvenančių trečiojojevalstybėje.b) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos II punktas dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.47. Ispanija-Portugalija1969 m. birželio 11 d. Bendrosios konvencijos 4 (2), 16 (2) ir 22 straipsniai.48. Ispanija-Suomija1985 m. gruodžio 19 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5 (2) straipsnis.49. Ispanija-Švedija1983 m. vasario 4 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5 (2) ir 16 straipsniai.50. Ispanija-Jungtinė KaralystėNėra konvencijos.51. Prancūzija-Graikija1958 m. balandžio 19 d. Bendrosios konvencijos 16 (ketvirtoji pastraipa) ir 30 straipsniai.52. Prancūzija-Airija66

More magazines by this user
Similar magazines