1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ii) išmokos gavėjas nuolat gyveno Austrijoje iki 1994 m. sausio 1 d. ir mokėti pensijas pagal pensijų draudimą irdraudimą nuo nelaimingų atsitikimų pradedama iki 1994 m. gruodžio 31 d.;tai taip pat galioja laikotarpiams, per kuriuos kita pensija, įskaitant pensiją išlaikytiniams, buvo gaunama vietojpirmosios, kai jos gavimo laikotarpiai sekė paskui kitą nenutrūkstamai.f) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos 19 (b) dalis. Galiojant šios nuostatos 3 (c) numeriui,kompetentingos įstaigos įskaitoma suma neturi viršyti sumos, kurią ši įstaiga turi sugrąžinti už tam tikrus laikotarpius.36. Vokietija-Portugalija1964 m. lapkričio 6 d. Konvencijos 5 (2) straipsnis.37. Vokietija-Suomija1979 m. balandžio 23 d. patvirtintos Konvencijos dėl socialinės apsaugos 4 straipsnis.38. Vokietija-Švedija1976 m. vasario 27 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 4 (2) straipsnis.39. Vokietija-Jungtinė Karalystėa) 1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 3 (1) ir (6) bei 7 (2)-(6) straipsniai.b) Baigiamojo protokolo prie 1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 2-7 straipsniai.c) 1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo 2 (5) ir 5 (2)-(6) straipsniai.40. Ispanija-PrancūzijaNėra konvencijos.41. Ispanija-Graikija.Nėra konvencijos.42. Ispanija-AirijaNėra konvencijos.43. Ispanija-Italija1979 m. spalio 30 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 5, 18 (1) (c) ir 23 straipsniai.44. Ispanija-Liuksemburgasa) 1969 m. gegužės 8 d. Konvencijos 5 (2) straipsnis.b) 1975 m. birželio 27 d. Administracinio susitarimo 1 straipsnis dėl 1969 m. gegužės 8 d. Konvencijos taikymosavarankiškai dirbantiems asmenims.45. Ispanija-Nyderlandai1974 m. vasario 5 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 (2) straipsnis.46. Ispanija-Austrijaa) 1981 m. lapkričio 6 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 4 straipsnis dėl asmenų, gyvenančių trečiojojevalstybėje.b) Baigiamojo protokolo prie minėtosios konvencijos II punktas dėl asmenų, gyvenančių trečiojoje valstybėje.74

More magazines by this user
Similar magazines