1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

N. ŠvedijaNėra.O. Jungtinė KaralystėNėra.C. Reglamento 46 (1) (b) straipsnyje nurodyti atvejai, kai gali būti atsisakyta išmokas skaičiuoti pagal reglamento 46(2) straipsnįA. BelgijaNėra.B. DanijaVisi prašymai dėl pensijų, nurodytų socialinių pensijų įstatyme, išskyrus tas, kurios nurodytos IV priedo D dalyje.C. VokietijaNėra.D. IspanijaNėra.E. PrancūzijaNėra.F. GraikijaNėra.G. AirijaVisi prašymai dėl ištarnauto laiko pensijų ir senatvės pensijų, kurių skyrimas priklauso nuo įmokų mokėjimo ir našliųpensijų.H. ItalijaInvalidumo, ištarnauto laiko išlaikytinių pensijos asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį ir šioms savarankiškaidirbančių asmenų kategorijoms: tiesiogiai ūkininkaujantiems ūkininkams, pusininkams, ūkininkams, amatininkams irasmenims, užsiimantiems komercine veikla.I. LiuksemburgasNėra.J. NyderlandaiVisi prašymai dėl senatvės pensijų pagal 1956 m. gegužės 31 d. priimtą įstatymą, reglamentuojantį bendrą senatvėsdraudimą, su pataisomis.K. AustrijaNėra.L. PortugalijaInvalidumo, senatvės ir našlių pensijos.82

More magazines by this user
Similar magazines