DARBO RINKOS APŽVALGA 2013/03 - Lietuvos darbo birža

ldb.lt
  • No tags were found...

DARBO RINKOS APŽVALGA 2013/03 - Lietuvos darbo birža

PANEVĖŽIO TERITORINĖDARBO BIRŽADARBO RINKOS APŽVALGA2013/03Kovo mėnesį mažėjo besikreipiančių į darbobiržą bedarbių srautasDarbdaviai per kovo mėnesį įregistravo 1435 laisvasdarbo vietas, tai 18,2 proc. daugiau nei vasario mėnesį ir 5,9proc. daugiau nei prieš metus tuo pačiu metu. Darbopasiūlymų registracija, lyginant su praeitu mėnesiu, išaugo:Pasvalyje (29,3 proc.), Kupiškyje (28,0 proc.), Biržuose (20,2proc.), Rokiškyje (18,9 proc.) ir Panevėžyje (15,2 proc.).Darbo pasiūlymai pagal neterminuotas darbo sutartis kovomėnesį sudarė 76,7 proc. (1101).Kovą įdarbinta per 1,1 tūkst. ieškančių asmenųKovo mėnesį Panevėžio teritorinėje darbo biržojeįregistruoti 1776 bedarbiai, tai 0,2 proc. mažiau neivasario mėnesį ir 21,1 proc. mažiau nei per 2012 metųtą patį laikotarpį. Kovą įregistruota mažiau bedarbių neivasarį: Biržuose — 40,9 proc., Pasvalyje — 27,9 proc.,Kupiškyje — 27,7 proc., Rokiškyje — 16,2 proc. irPanevėžyje — 16,2 proc. Įregistruotų bedarbių tarpe647 moterys (36,4 proc.), 394 jaunimo iki 25 metų (22,2proc.).Kovą išaugo laisvų darbo vietų skaičiusTarpininkaujant Panevėžio teritorinei darbo biržai perkovo mėnesį padėta įsidarbinti 1178 asmenims, tai 241 (20,5proc.) asmeniu daugiau nei vasario mėnesį ir 7,0 proc.daugiau nei prieš metus tuo pačiu metu. Lyginant su vasariomėnesiu daugiau įdarbinta Pasvalio — 38,9 proc., Biržų —36,8 proc., Kupiškio — 27,8 proc., Rokiškio — 26,1 proc. irPanevėžio — 12,1 proc. savivaldybėse.Pagal neterminuotas darbo sutartis įdarbinta 911asmenų (77,3 proc.), pagal terminuotas sutartis — 267 (22,7proc.). Vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimąpradėjo 331 asmuo.Darbo išteklių skyrius