11.07.2015 Views

T-magazine 2/2012 - Toyota

T-magazine 2/2012 - Toyota

T-magazine 2/2012 - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2/<strong>2012</strong>ДИМИТЪР КьОСЕВЕ КЛИЕНТът НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТОНА ТОYOTA В БЪЛГАРИЯ!


13 вашата toyota е и моя toyotaвашата toyota е и моя toyota14Еднозабележителнопътуванес Инчкейп1811 г.Построен е фарът Инчкейп −най-старият оцелял до днес,морски фар в света.1847 г.Двамата шотландци −Уилям Макинън и Робърт Макензиформират бъдещата бизнесимперия Mackinnon Mackenzie & Co.1874 г.Джеймс Макей се присъединявакъм компанията в Калкута.1911 г.Макей е титулуванБарон Инчкейп.Фарът Инчкейп – седмото индустриално чудо на светаКомпанията носи името на най-стария в света, оцелял и до днес, морски фар, издигащ се в откритоморе на 18 км навътре в Северно море, източно от бреговете на Шотландия. В продължениена векове коварен скален риф, скрит под повърхността на водата, освен за няколко часа приотлив, предизвиквал множество корабокрушения. Само в една силна буря се разбили 70 кораба.Суровият климат и труднодостъпните скали карали местните хора да смятат, че нищо не можеда се направи. Едва през 1804 г. шотландският инженер Робърт Стивънсън се осмелил да сезаеме с тази на пръв поглед невъзможна задача. Отнело му години и безкрайни безсънни нощида създаде своя проект и да убеди властите да финансират инициативата и да се реализираидеята му. В крайна сметка след още 4 години на тежък физически труд при изключително тежкиатмосферни условия мечтата му се реализирала. Фарът е открит през 1810 г., а светлината −запалена за първи път на 1 февруари 1811. И до днес светлината на фара е видима на разстояниеот 55 км, а построяването му се счита за едно от седемте индустриални чудеса на света. ФарътИнчкейп е и символ на твореския дух и предприемачеството, вдъхновили основателите накомпанията да изградят тази успешна империя.1929 г.Макей приема званиетоГраф Инчкейп.Разказ за една британска компания,носеща името на най-стария в светаморски фар, построен върху1932 г.Ръководството на компаниятасе поема от наследника −Граф Инчкейп Втори.коварен скален риф.Разказ за решителност, предприемаческидух и лидерски умения. Разказ за успеха,вплетен в почти цялата история насветовната търговия и бизнес.Историите за мъжество и кураж са историите от приключенскитеромани и филми. Тези, които те сграбчват за гърлото и те карат да немигнеш до зори. Тези истории карат мъжете да мечтаят за героичниприключения на края на света и на предела на силите, а жените да сипредставят своя герой хванал здраво ръката им, повел ги уверено къмнепознати земи и вълнуващи нови изживявания.Тези истории разказват за смели мъже, пионери на новото,повярвали в една мечта, последвали своята кауза испечелили битките с предизвикателствата на съдбата инедоверието на слабите.Такива истории обаче има и в съвременния корпоративенсвят. Такава е и историята на Инчкейп – разказ за решителност,предприемачески дух и лидерски умения. Разказ за успеха, вплетен впочти цялата история на световната търговия и бизнес. Разказ за успеха,вплетен в историята на последователите на лидерските умения наИнчкейп – екипът на <strong>Toyota</strong> в България.Джеймс Макейприема званието Граф Инчкейп1948 г.Ръководството на компаниятасе поема от новия наследник.1958 г.Холдинговата компания Инчкейпе официално формирана.С тази стъпка започваизграждането на съвременнияй облик.1998 г.Компанията обявявапренасочването си изцялокъм автомобилния бизнес.2005 г.С встъпването си на постаизпълнителен директор,Андре Лакроа поставя фокусавърху обслужването на клиента,страстта към оперативносъвършенство и разрастванетокъм нови пазарни територии.Строителството на фара е архитектурен подвиг,отнел 4 години тежък физически труд и борба със суровия климатМакар и официално регистрирана през 1958 г., миналото на компанията датира от дните на найсмелитеи амбициозни личности на 19-и век, дали началото на съвременните търговски маршрутидо Азия, Африка и Австралия. Тези изключителни хора допринасят за развитието на световнататърговия, а компанията Инчкейп процъфтява вече трети век в един истински конкурентен свят ислужи за пример на успеха и постиженията, резултат на ясна визия и приключенски дух.Днес Инчкейп е световен лидер в дистрибуцията и продажбата на автомобили, но коренитему са дълбоко в двувековната история на шотландските търговци, поставили основите на тазиуникална бизнес империя. Разпростряна на всички континенти, тази империя притежавалаогромна флотилия от кораби и търгувала със стоки от памук, чай, какао и въглища в миналото −до автомобили днес.Пред обектива:основателите Макиън,Макензи и Макей


15 вашата toyota е и моя toyotaМоите паметнисрещис toyota avensis56-годишният французин Андре Лакроа,притежаващ огромен опитв потребителски насочения бизнес,се присъединява към Инчкейп катоглавен изпълнителен директор през 2005 г.С <strong>Toyota</strong> Avensis се познаваме от почти седем години.Така се случи, че всичките ми пътувания с този автомобилса паметни и като го видя на улицата, просто не могада го подмина с безразличие.Историята на <strong>Toyota</strong> в Българияе изпълнена със смелии интелигентни решения1995 г.<strong>Toyota</strong> България влизав сътрудничество с Инчкейп.1997 г.<strong>Toyota</strong> променя изцяло българскияавтомобилен пазар с първия сикредитен план, програма „Заедно"2002 г.С кампанията си „Таратайка”<strong>Toyota</strong> въвежда за първи пътв България търговския промоционаленподход „Старо за ново"2010 г.Ново революционно предложениена <strong>Toyota</strong> в България − програмата„5 години гаранция"2011 г.Иновативната лизингова схема<strong>Toyota</strong> Optimal Leasing, създаденаот българския екип на компанията,разтърсва продажбите на новиавтомобили в България2011 г.Уникалната за България лизинговапрограма „10 години Нова <strong>Toyota</strong>”предлага само срещу единственатапървоначална вноска от 10%да шофирате винаги нов автомобилв продължение на 10 годиниИнчкейп днес – лидерството като начин на мисленеДнес Инчкейп оперира в 26 пазара по света и представлява <strong>Toyota</strong> и Lexus в 17 страни, средкоито България, Гърция, Румъния, Македония, Белгия, Сингапур и Хонг Конг. Лидер в своя бранш,Инчкейп гради своето конкурентно предимство на базата на основния си принцип на работа –да поставя клиента в центъра на вниманието.В България компанията успешно представлява <strong>Toyota</strong> вече 18 години, през които завоювалидерска позиция на пазара. Носейки в себе си пионерския новаторски дух и стремежакъм постоянно усъвършенстване, българският екип на компанията е пример за решителност,предприемачески дух и лидерски умения, като в резултат марката традиционно изпреварваочакванията и налага стила на поведение.Историята на <strong>Toyota</strong> България е изпълнена със смели и интелигентни решения в ползана потребителя. Вярна на традициите и на всички програми, представени през годините,компанията и днес повежда пред останалите на пазара, като пуска нова лизингова програма сцел защита на клиентите си от капризите на кризата.<strong>Toyota</strong> Optimal Leasing Protect е абсолютна иновация на българския лизингов пазар, коятонадгражда успешната платформа на <strong>Toyota</strong> Optimal Leasing. Програмата Protect въвеждафиксирана ниска лихва за целия срок на лизинга и нова революционна услуга за потребителя,като добавя към финансирането „Защита Безработица" и „Защита Живот" за първите 2 години отлизинговия период. „Защита Безработица" покрива до 6 лизингови вноски в случай на загубана работното място или временна нетрудоспособност, а за „Защита Живот" − при настъпилазлополука или заболяване, довели до по-тежки последствия или смърт, застраховката покривацялата оставаща част от финансираната сума за автомобила (главница по лизинга и остатъчнастойност) и той може да се придобие от потребителя или от наследниците му.Други предимства на програмата <strong>Toyota</strong> Optimal Leasing Protect са авансова вноска от 15% прилизинг с висока остатъчна стойност, гарантирана остатъчна стойност до 30% при период нализинга 5 години, преференциална тарифа Автокаско за първата година, период на лизинга от 2до 5 години. Модели, включени в програмата, са Yaris, Auris, Corolla и Verso.Иновативните предложения на <strong>Toyota</strong> винаги се затвърждават като стандартина автомобилния пазар в България. Носейки в себе си пионерския новаторскидух и стремежа към постоянно усъвършенстване, българският екипна компанията е всеки път по-добър в грижата за клиентасъс своята решителност, предприемачески дух и лидерски умения.


17 toyota представя toyota представя18От първата генерация,родила се през далечната 1997 година,нямам впечатления, но съм чувалот приятел, който го кара повечеот 10 години, че е безпроблемен до скучност.Не съм запознат и с първитеекземпляри от второто поколение,излязло на бял свят през 2003 година,но още си спомням едно ходенедо Варна през лятото на 2006-а с вечерестилизирания Avensis II.тръгнахме от София в ранни зори, около 5, тъй като трябваше да сме в морскатастолица най-късно в 10. При липсата на трафик, камери за скорост и пътни полицаисе оказахме във Варна след четири часа и половина, при това с една почивка за кафе.От този ден съм влюбен в дизелите на <strong>Toyota</strong>. Не беше изненада, че моторът D-4D смощност 150 к.с. върви добре, но при средна скорост над 110 км/час нямаше как дане се учудя, че на входа на Варна резервоарът дори не беше преполовен.На връщане, по все още намиращата се в отлично състояние магистрала „Хемус”, край Варна, такаи не разбрах, че съм карал с 220 км/час. Разбрах го по-късно от спътника ми, които с този фактси обясни странната мълчаливост на стопаджийките, които бяхме качили. В крайна сметка едвана влизане в София светна лампата за резервата, а разходът така и не подмина 7 на сто, въпрекишпоренето.Предвид този спомен, нямах търпение да се кача в новия Avensis, когато се появи през2008-а. По-голям, по-красив, по-луксозен, с усъвършенствани двигатели, изграден на новаплатформа, той просто плачеше за едно дълго и запомнящо се пътуване. И го получи.Заедно с един колега стигнахме чак до Женева и се върнахме, свежи като репички. Изминахменад 4000 километра с Avensis на сухо, мокро и дори на сняг. В нито един момент колата нени подведе. При положение че прекарахме в автомобила почти 50 часа, нямаше как да неоценим просторното купе, огромната жабка, достатъчното поставки за бутилки, чаши, джобовеза всякакви дреболии, огромния багажник... Още си спомням великолепната аудиосистемаи навигацията, която не само постоянно ни предупреждаваше за възникнали проблеми поизбрания маршрут, но и веднага предлагаше алтернативни пътища. Благодарение на неянапример си спестихме излишно пътуване до затворен заради свлачище тунел.Още тогава Avensis се предлагаше с богат избор от двигатели, но точките ни обра 2.2-литровиядизел с мощност 177 коня и максимален въртящ момент 400 Нм. С него колата не само бешепъргава и разполагаше със запас от мощ при всякакви условия и скорост, но и ни позволявашеда изминаваме над 1000 километра с един резервоар по разхода, вариращ между 6,4 и 7,4 насто, и то при движение основно по магистрали с постоянна скорост от около 130 км/ч. Найизумителнотобеше, че след 24-часовияпреход, с няколко кратки спирания, в Софияв ранната утрин на 8 март не бяхме „убитиот път”. Напротив, дори отидох на работа,а вечерта имах сили и за купон по поводженския празник.Преди около месец, пак се срещнах с <strong>Toyota</strong>Avensis III, станала още по-съблазнителнаи приятна за каране след фейслифта.Запазила всички силни страни на модела от2008-а и прибавила нови козове. Всъщностфейслифт не е точната дума, тъй катопромените по колата са толкова много,че можем да говорим за един изцяло новавтомобил. Отвън Avensis има по-агресивно,динамично и елегантно излъчване. Това епостигнато с промени в радиаторнатарешетка, броните, стеснените и издълженифарове с дневни LED светлини, ревизиранитестопове и колелата с нов дизайн.В салона е засилено усещането за качество илукс чрез добавяне на хромирани елементи натаблото, централната конзола и въздуховодите,бяло осветяване на приборното табло, новиорнаменти на дръжките и скоростния лости обличането на подлакътника с кожа сдекоративни шевове. Преработени седалкипък осигуряват по-добра странична опора иса още по-комфортни.точките ни обра 2.2-литровия дизелс мощност 177 коняи максимален въртящ момент 400 Нм


19 toyota представя toyota представя20Позволете ни да направим вашия автомобилабсолютно индивидуален!Търговци разказват за опита си в продажбата на акесоари за AvensisСвилен Калчев, софияМая Ладжова, ВарнаГодината, в която се присъединих към <strong>Toyota</strong>2010 беше годината, в която станах част от чудесния екип на ТМ Ауто;знам, че сигурно това „чудесния“ звучи изкуствено, но наистина създадохстрахотни приятелства тук. дори на море ходим заедно с колегите!Присъединих се към <strong>Toyota</strong> през 2009 г. в най-горещия месец –август. Още помня интервюто си за работа и как ми се обадиха да микажат, че съм одобрена.първият продаден автомобил AvensisБеше дизелов двигател, двулитров; тъмносив, никога няма да забравявълнението и ентусиазма на клиента, когато му го издавах.Първият ми продаден автомобил в кариерата ми на търговецв <strong>Toyota</strong> беше Avensis. Винаги ще го помня това комби.В салона на текущия модел на Avensis е засиленo усещането за качествои лукс чрез добавяне на хромирани елементи, а преработените седалкиосигуряват по-добра странична опора и са още по-сигурнизадни паркинг сензори, абсолютно нужен аксесоар за динамичнияградски лайфстайл. улеснява паркирането в тесни улички или даванужното спокойствие и самочувствие на начинаещите шофьори.Първият продаден аксесоар за AvensisТочно за комбито, което продадох за пръв път в <strong>Toyota</strong> - теглич.Този път маршрутът беше кратък – до Велинград, но пък за първи път запознах семейството си сколата. Синът ми, макар и ненавършил три години, веднага я оцени като „много яка” и не искашеда слиза от нея. Забавното беше, че след като бях натоварил целия багаж – три пътни чанти, купнайлонови торбички, тротинетка и детска количка, той пожела да вземем и колелото. „Взимамего, ако се събере в багажника”, казах, с идеята, че няма как да се намери място и за него. Е,намести се, въпреки стърчащите помощни колела.Навигационен пакет.Най-търсеният аксесоaр за AvensisНавигационен пакет и стелка за багажник.Аксесоар за Avensis, който предава индивидуалностОт гамата с отново преработени мотори заложих на найподходящияза спокойно семейно пътуване – 1.8-литров бензиновсъс 147 конски сили, с който колата е и на добра цена (39 500 лв. сДДС). Комбиниран с шестстепенна механична трансмисия, той мисе понрави с добрите си динамични характеристики, икономиятана гориво (разход от 6,7 на сто в рамките на теста при ощенеразработен автомобил), спокойната и тиха работа.Пътят до Велинград е по-скоро в окаяно, отколкото в добро състояние,но преработеното окачване на <strong>Toyota</strong> Avensis се постара доста, за дане усетим много от неравностите по него. Изненадващо беше, че притази комфортна визия, наклонът на каросерията в завой, при влизанес висока скорост, беше минимален. Пролича си и колко много работае свършена по обезшумяването на купето. Планинският маршрут мидаде възможност да се насладя и на прецизната работа на кормилнотоуправление, като воланът е станал още по-приятно директен.Алуминиеви колела с по-агресивен размер.Една страхотна дама, която искаше базово изпълнен Avensis, но ибогат пакет с аксесоари. Сякаш разговарях с типичен тунинг маниак.Сложи си прагове, предна и задна престилка, алуминиеви колела,спортен спойлер и хромиран накрайник на ауспуха. Когато видяхфиналната визия на автомобила, ми се прииска да е мой!Странични хромирани лайстни и задна хромирана лайстна.Интересна случка с клиент и продажба на аксесоари за AvensisИмаше една госпожа, която искаше да изненада съпруга си сAvensis и толкова се вълнуваше и искаше да го направи абсолютноспециален за него. Дори поръча специален брандинг на автомобила,който да отива на неговия начин на живот.Макар и с второто ниво на оборудване (Executive), тестовият Avensis се оказа „екипиран"с всичко необходимо за едно комфортно и безопасно пътуване – всички системи засигурност, автоматичен климатик, пълен ел. пакет, автоматични фарове и чистачкии т.н. Симпатиите ми спечели мултимедийна система <strong>Toyota</strong> Тоuch с 6.1-инчов сензоренекран и камера за обратно виждане. Първото, което направих, бе да свържа телефона сис нея чрез Bluetooth, а второто − да закача флашката с любимите ми хитове.Още си спомням великолепнатааудиосистема и навигацията, коятовинаги се грижи за вашия психологическикомфорт в намирането на правилниямаршрутВръщайки Avensis, отново съжалявах, че нямам възможността да го притежавам за постоянно.От любопитство попитах за цените. Представете си изненадата ми, когато научих, че те сачувствително по-ниски от тези на модела преди обновяването и започват от 35 900 лв. заверсията с 1.6-литров бензинов мотор и изпълнение Comfort.Георги Пауновски


21 качество и технологиикачество и технологии22Не харесвам обикно вените неща!Момчил Манчев разказва за своята едногодишна връзкас Auris HSD и защо 35 000 км с HSD му струватблизо 2000 лв. по-малко от 35 000 км с двулитров дизелГледай HSD видеос Момчил Манчев„Когато покараш малко хибрид, осъзнаваш колко енергия изхвърлямена вятъра със старите технологии.Когато ми се наложи да карам нехибрид се чувствам... глупаво."МОМЧИЛ МАНЧЕВ РАЗКАЗВА...Преди известно време прочетох една мисъл, която много ми допадна – „не харесвамобикновените неща”! През далечната 2000 година в Лос Анджелис един приятелми каза, „ела да ти покажа нещо необикновено”. Качихме се в един типичен за Щатите6 литров бензинов SUV и отидохме в увеселителния парк на Юнивърсъл Студиос, къдетовъзможно най-удобните места за паркиране бяха резервирани не за VIP гости,а за екологично чисти автомобили! Именно на тези места ни чакаха един чисто бялизцяло електрически RAV4 и до него един сребърен Prius. Това беше първата ми срещас технологията HSD (Hybrid Synergy Drive).KAKВО ОЗНАЧАВА HYBRID ИЛИ HSD?Възможно най-краткото обяснение е – обединяване на две задвижващи технологии ипостигане на по-голям ефект от простия сбор на съставните части. Нещо като 1+1=3 :).Шегата настрана, но е точно така! Комбинацията от високоефективния бензинов двигатели електрическо задвижване с всичките му допълнителни бонуси (много висок въртящмомент в ниските обороти и незабавната реакция, възобновяване на кинетичната енергия,минимално обслужване и др.) правят HSD уникално комплексно решение. Човек обачетрудно осъзнава силата му, докато не покара известно време HSD. За мое щастие аз имамтази възможност от вече година и половина и както казах в едно кратко видео по тозивъпрос (виж чрез QR код) – „мога с часове да ви хваля HSD, но ще пробвам да опишатехнологията с една единствена дума, и тя е – УМНА!”.Какви са ползите в ежедневието ми с HSD?по-нисък разход на горивоНай-очевидната е по-ниският разход на гориво. Аз карам Auris HSD с мощност близкадо 2-литровите дизели, но особено във високите обороти този хибрид върви повече отдизела и то при значително по-нисък разход. Ето малко факти от реалния живот – след35 000 км за година и половина мисля, че със сигурност са добре отразени всичкипроменливи, отразяващи се на разхода на гориво – топло или студено време, суха и мокранастилка, летни и зимни гуми, внимателно и агресивно каране, пълна и празна кола, точноили различно от предписаното налягане в гумите и т.н. и т.н.Средният ми разход, без въобще да се съобразявам със стила ми на шофиране, е 5,9 литра,а повечето типични шофьори с тази система редовно постигат среден разход около5 литра на 100 км! Доста впечатляващо за мощност над 130 к.с.!


23 качество и технологиикачество и технологии23 24При другите версии на HSD за по-горните класове автомобили – Lexus GS, RX, LS, разликите саоще по-чувствителни между хибридното и конвенционалното задвижване.По-ниски разходи за поддръжкаНSD е на пазара вече 15 години и независимо от доказаните предимства и ползи, то за крайнияпотребител все още има много митове, легенди и заблуди около технологията. Например –абсурдното допускане, че HSD е скъпа за използване и поддръжка, при положение че е точнообратното! Нека ви запозная със следната сметка: 35 000 км с HSD ми струват с близо 2000 лв.по-малко в сравнение с 2-литров дизел и над 2400 лв. в сравнение с бензиновия мотор. Хибридъте по-издръжлив, харчи по-малко гориво и изисква по-малко обслужване − примерно преднитенакладки се сменят в повечето случаи след 65 - 70 хиляди километра!батериите са създадени така, че потребителят никога да няма грижата за тях!Другият голям мит е свързан с батериите. Много хора мислят, че батериите трябва да се сменятслед определен пробег или нещо подобно. Вече се уморих да обяснявам, че батериите сасъздадени така, че потребителят никога да няма грижата за тях. За 15-те години продажба наHSD и вече над 4 милиона автомобила в активна ежедневна употреба по целия свят − нямарекламации на батерии!Чувствам се като дете открило новата си любима игра. Показанията за стилана шофиране и постигнатия разход в края на всяко шофиране ми създават съвсемнов източник на удоволствие – социално отговорно шофиране :)хибридната технология и Формула 1Другото много сериозно предимство за менв HSD е чисто емоционално − връзката нахибридната технология с Формула 1. Кактознаете, от няколко години автомобилите въвФормула 1 са оборудвани с хибридни системиза възобновяване на кинетичната енергия(Kinetic Energy Recovery System − KERS) Товапозволява превръщане на кинетичнатаенергия от движещия се автомобил велектричество при всяко спиране и след товаизползване на електричеството за ускорениена колата. Една от основните характеристикина всеки спортен автомобил е възможносттаза избор на различни работни режими сразлично ускорение, преходни режими икрайна мощност. При HSD това се усеща многопо-ясно от всяка друга кола, която съм карал:трите работни нива – EV (Electric Vehicle), Eco& PWR (Power), променят машината многочувствително и я правят актуална във всичкиситуации – старт/стоп каране в задръстване,спокойно извънградско шофиране илидинамични изпреварвания. Много е забавно :).HSD е по-доброто комплексно решение на пазара днесМного хора смятат, че HSD като цяло е по-скъпа. Както споменахме по-горе, използването иподдръжката са чувствително по-евтини в сравнение с бензина или дизела, какво обаче можеда се каже относно цената за придобиване? Тук трябва да внимаваме да не сравняваме ябълки спортокали! HSD винаги се предлага с куп екстри, които са допълнително оборудване при другитемодели. Например в цената на всеки автомобил с HSD е включена иновативна безстепеннатрансмисия, която е еквивалентна на автоматичната скоростна кутия за другите модели. Когаточовек внимателно разгледа всички детайли – крайната мощност на системата, въртящия момент,трансмисията, всички екстри, по-ниските разходи за поддръжка, чувствително по-ниския разходна гориво и т.н., осъзнава, че HSD всъщност е по-евтино комплексно решение в сравнение сповечето останали предложения!Много често карам HSDс изключена аудиосистема!Звукът на електромотораи пауър конвертърае цялата музика, която искам :)Yaris Hybridвече в Българияако желаеш да заемеш специално резервираното за тебмясто зад волана на Yaris Hybrid,моля регистрирай се на www.toyota.bgза тест драйв и вземи своята специална ценакато читател на T-<strong>magazine</strong>.Запознай се с Тоyota Hybrid Optimal Leasing и купи всеки хибрид на <strong>Toyota</strong> с включено безплатно обслужване за 5 години или 100 000 км.


25 медиите за toyotaмедиите за toyota26СЪВЕТНИКупотребяваниавтомобили„Занимавам се с таксиметрова дейност от 28 години. Никога досега не съм имал автомобил, който да се нуждае от толкова малкоподдръжка, който да е толкова надежден и икономичен като Prius. Среден разход след 297 000 километра: 5,8 л/100 км. Ще сменя целия сиавтомобилен парк с Prius-и!“<strong>Toyota</strong> Prius Щади околната среда и портфейлаПетер Кьол (54)таксиметров предприемач от Мюнхен, сред автомобилите му: 7 <strong>Toyota</strong> Prius II, 23 <strong>Toyota</strong> Prius IIIТой е пионерът на хибридната технология, най-продаваният хибриден автомобил насвета, двукратен победител в докладите на AUTO BILD и TÜV и получи оценка отличен6 в продължителния тест от 100 000 километра на AUTO BILD. Това, което е създала<strong>Toyota</strong> и е нарекла Рrius, е почти невероятно. Сложен автомобил с иновативна техниказа икономии, който се представя образцово във всекидневието. Таксиметровиятпредприемач Петер Кьол от Мюнхен се кълне в Prius, и то не само заради ниския разход нагориво от средно 5,8 литра. Надеждността е изключителна: „царят на километрите” от Prius-ите наКьол вече е изминал 297 000 километра. Проблеми? Никакви. Таксиметровата фирма вече ползва30 Prius-а, които се представят перфектно. Не са се налагали никакви ремонти освен смяната наобичайните консумативи. Защо тогава Prius е толкова рядко срещан като такси? Юрген Щарк отХамбург отговаря: „<strong>Toyota</strong> не предлага специални условия на таксиметрови фирми, мнозина гие страх от хибридната техника.” Prius II се предлага на цени от около 8000 евро, четиригодишниекземпляри с пробег 60 000 км струват около 14 000 евро.технически данни toyota prius IIРаботен обем1498 куб. смкВт (к.с.) бензинов+ електрически мотор 82 / (113)Разход на гориво − CO 25,9 л A95H/ 140 гС Prius <strong>Toyota</strong> ни демонстрира колкоперфектно може да функционирахибридната техника. И как се произвеждатиздръжливи и изключително надеждниавтомобили.оценкаНадежден и безупречен дълги години<strong>Toyota</strong> Prius е забележително надежден в дългосрочен план автомобил, хибриднататехника работи безупречно дълги години. Тежкият 48 килограма блок от акумулаторисъщо функционира безпроблемно след години. Смяната му би ви струвала 2500 евро, ногаранцията от <strong>Toyota</strong> е осем години, така че едва ли ще се наложи да плащате. По време напродължителния тест на AUTO BILD ни направи впечатление следното: изгоряла лампа наосветлението на регистрационния номер и лека ръжда по задния капак. Тези резултати самопотвърждават дългогодишното лидерство на <strong>Toyota</strong> Prius в класацията за най-надежднитеавтомобили на J.D. Power.„С Prius се чувствам превъзходно. Екологичен, просторен, без почти никакви проблемиза 202 000 километра. Страхотен автомобил!“Юрген Щарк (51)таксиметров предприемач от Хамбург, <strong>Toyota</strong> Prius II (8/2007, 202 000 км)Задвижването на Prius (отляво бензинов мотор, отдясно електронен блок) работинадеждно и след години. Съобщава се за единични проблеми с водни помпи и компресорина климатичната инсталация.Лагерите на главините са консуматив.Дефектните лагери се разпознаватпо силните шумове в завои.


27 активен животактивен живот 28Да превърнешежедневието си в хоби:Когато започнах да пътувамс моята Королка, мечтите мипостепенно ставаха реалност.Всяка пролет просто се качвахмеи заминавахме за Гърция.Всяко лято с нея посещавахме Алпите.И се катерих с моите приятели.Хората и любовта имкъм марката <strong>Toyota</strong>Димитър Кьосев − ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА„КЛИЕНТ НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО” НА TOYOTA В БЪЛГАРИЯВсичко започна от момента, в който реших, че за да си сбъдна мечтите, митрябва кола. Кола, която „просто да карам”. Беше 2006-а, когато старата (вечена 20 години кола) спря на едно кръстовище в София и повече не искаше да тръгне.Погледнах през прозореца, видях първия билборд, на който имаше една <strong>Toyota</strong>Corolla, и „просто” влязох в магазина и си я купих. Дотогава не знаех какво е <strong>Toyota</strong>.Просто бяха добри финансовите условия. Дадох изключително малка първоначална вноска,което ми пасна перфектно, и просто започнах да карам нова кола.Мечтите и простите нещаВсеки има мечти: Моите са планините и пътешествията, катеренето на скалии върхове, приключението. Обичам природата. Обичам „зеленото”.След Матерхорн, Димитър Кьосевпокори още eдин връх в живота си,ставайки „Клиент на Десетилетието ”на <strong>Toyota</strong> в БългарияС королката посетих много прекрасни места.С королката се ожених за прекрасната си съпруга.С королката си взех дъщерята от родилния дом.С королката ходехме когато и където си поискаме в почивните дни.За близо 5 години врътнах 100 000 км и решихме, че е време за нещо,което повече пасва на характера и нуждите ми.Влязох пак в магазина и просто си купих RAV4.И приключението продължи – на работа, в Родопите, в Италия,в Швейцария.Дори на 2900 метра под най-красивия връх в Алпите – Матерхорн.За този връх си мечтах 15 години.Благодаря ти, <strong>Toyota</strong>, че сбъдваш мечтите ми!Горд собственик на Corolla & RAV4Имам и други: Инженер съм си по душа, вилнея и обожавам да „нищя”в технологиите. Обожавам да творя нови услуги и архитектури.Имам и трети: Да съм лидер, предприемач. Е, КАКВО ДА Е ПО-ТОЧНО ЗА МЕНОТ РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА TOYOTA. Напълно съвпада с ценностите,на които държа.


29активен животЗдравко Банков, Софияподгласник в конкурса „Клиент на Десетилетието”Гергана Ефремова – Подгласник в конкурса „Клиент на Десетилетието”А аз мечтая децата ми да не мечтаят скромни мечти. Мечтая да са дръзки и смели в мечтитеси, за да са дръзки и смели постиженията им в живота. Как по-добре да пожелаем на сина си„На добър път!“ и по шосетата и в живота, как по-красноречиво да му покажем, че го обичаме иочакваме, че ще бъде разумен и отговорен шофьор, от това да му предоставим възможносттада стъпи на пътя си в <strong>Toyota</strong> Avensis.Дъщеря ни се увлича от чужди култури. Мечтае да учи в Германия и да живее в Европа. А аз мечтаяда съм достатъчно смела, за да й кажа: „Напред, моето момиче!“. Вече не се боя толкова многоколко далеч могат да отведат мечтите малкото ми момиченце. С <strong>Toyota</strong> Avensis Европа е на еднаръка разстояние."Вплетените кръгове на емблемата на автомобила ми напомнят за математическия символ забезкрайност − безкрайните възможности за ползотворно сътрудничество с професионалния екип на<strong>Toyota</strong>, отгатнал мечтата ни и въвел я в живота ни. Надяваме се да продължим да мечтаем заедно.Вече не карам бързо, защото ако го правя − как хората ще видят каква страхотна кола карам???Паркирам винаги пред главния вход, за да ме видят, че АЗ се качвам в тази <strong>Toyota</strong>! Аз ОБИЧАМ<strong>Toyota</strong>, защото вие променихте живота ми, и никога, ама НИКОГА няма да си купя друго (е, можеби Lexus в един момент) превозно средство. За мен моята <strong>Toyota</strong> е моята най-добра приятелка :).Ето това мисля за <strong>Toyota</strong>. Не е нужно да печеля награда − наградата заслужавате ВИЕ!!! Защотознаете какво е клиент и знаете как да го направите лоялен до край!Горд собственик на <strong>Toyota</strong> AvensisЗа мен последната Коледа беше наистина вълшебна. 12.12.2011 беше най-чаканият отмен ден в годината. С такова нетърпение броях дните до получаването й, че накрая,когато я взех, мислех, че е сън. Един прекрасен сбъднат сън.Когато започнах работа в <strong>Toyota</strong>, бях още студентка. Тогава тъкмо бяха излезлиновите модели – Corolla седан и чисто новият Auris, наследник на Corolla хечбек. Замой късмет първата кола, която имах възможността да покарам, беше именно Auris,защото много ми допадаше като дизайн. Още си спомням с какъв трепет се качих внея, настаних се на шофьорското място и погледът ми се спря веднага на таблото –ярката светлина привличаше като магнит окото, но всичко изглеждаше така ясно ипросто, сякаш те подканя: „Хайде, запали я, ще видиш колко лесно се кара!".Още от мига, в който потеглихме, си пожелах някога да имам такава кола. Беше мистрашно удобна и като че ли създадена за мен!От сега нататък, когато някой клиент ме попита: „А, Вие каква кола карате?”, не сеизчервявам и не се чудя какво да му отговоря, а гордо му заявявам: „Toyоta Auris и съмизключително доволна!”.Горд собственик на <strong>Toyota</strong> AurisГорд собственик на <strong>Toyota</strong> CorollaМариела Велинова – Подгласник в конкурса „Клиент на Десетилетието”търсех кола, която да събира мен, двете ми деца и двете им колела, надуваемата лодка и сгъваемите нишезлонги през лятото или двете шейни през зимата, плюс целогодишно обувки, каска и фенер, нужними в работата ми като строителен инженер; да бъде икономична и в същото време да бъде красива,маневрена, шик и секси.Yaris Verso се оказа като моята „подвижна къща”, в която събирам всичките си съкровища както Том Сойерв джобовете си. В летни дни натоварвам моите деца и техните приятелчета (събирала съм общо 8 децаили още 2 майки и 6 деца) и черпя всичките със сладолед. Не мога да опиша удоволствието, което мидоставя да ги видя толкова щастливи, всички смятат, че моята кола е върха, и ТЯ Е, щом мога да правятакива неща с нея :)!Скоро родителите ми решиха, че имат нужда от по-нова кола. Решението, което им предложих, дойде отсамо себе си. Аз не бих се разделила с моята любима <strong>Toyota</strong> поне още няколко години, но тя е най-доброто,за което се сещам за моите родители и най-хубавия подарък, който мога да измисля за тях.Горд собственик на Yaris VersoЛиляна Валявичарска – служител на Тоyota и носител на специална награда от конкурса „Клиент на Десетилетието”Автомобил <strong>Toyota</strong> над 5 години дава приятно усещане за притежание на надежден и качествен автомобил,готов да поеме в посоката, която пожелаеш денонощно. Периодично идва време за профилактика и разходитебезспорно са от значение. Всеки се съобразява с цените за обслужване, ремонти, проверки и т.н. Мисълта за сигурност обачепостоянно те кара да се замисляш кой и как би могъл да ти я гарантира. Търсенето на подходящия сервиз и сравнителния анализна цените отнема време и много телефонни обаждания. Уверението „Ще го оправим за 10 минути. Колко му е − масло и филтър...”някак не ти дава увереност. Все пак това е периодичното обслужване на автомобил, който шофираш от години, не би могло да бъдетолкова просто.Сервизите на <strong>Toyota</strong> ще ти дадат това, което никой друг не може да ти даде − експертен комплекс <strong>Toyota</strong> проверки, както и оферта,абсолютно конкурентна на пазара.Пълна прозрачност и изгодно позициониране. Ако времето е взело своето и е наложителна специализирана намеса − разчиташ на найдобрите.Получаваш и 20% отстъпка в рамките на 3 месеца, благодарение на която планираш по-ефективно разходите си. Времето имазначение. Какво получаваш за парите си − също. Сумата, която би платил навсякъде, е посочена по-долу и твой е изборът дали да вземешвъзможния максимум за нея от <strong>Toyota</strong>.Само с две лесни стъпки.Стъпка 1Запазете качеството и сигурността на Вашата <strong>Toyota</strong> дори и след 5 години с програма Тоyota 5+.Продължете обслужването си в оторизираните сервизи в цялата страна и се възползвайтеот специалните ни пакетни оферти.ниска пакетна цена за смяна на масло и маслен филтър с включен труд по замяната им45 ключови проверки за сигурност и безопасностталон с 20% отстъпка за следващите 3 месеца* Показаните цени по модели са национално валидни. Включват масло HAVOLINE, оригинален маслен филтър и труд, плюс 45 проверки за сигурност и безопастност.* Цените са с включена отстъпка и ДДС.* Списъкът на моделите не е изчерпателен.Стъпка 2Национална сервизна програмаЗа автомобили <strong>Toyota</strong> над 5 годиниМодел ДВГ куб. см / к. с. / гориво цена (с ДДС)AYGO 998 / 68 / бензин 112 лв.YARIS 99-05 998 / 68 / бензин 112 лв.PRIUS 03-09 1497 / 78 / бензин 112 лв.RAV 4 94-00 1998 / 163 / бензин 112 лв.COROLLA 97-01 1587 / 110 / бензин 124 лв.COROLLA 01-071398 / 97 / бензин1598 / 110 / бензин124 лв.CARINA E 92-97 1587 / 110 / бензин 124 лв.AVENSIS 03-081794 / 130 / бензин1598 / 110 / бензин124 лв.AVENSIS 97-03 1587 / 110 / бензин 124 лв.RAV 4 00-05 1998 / 110 / бензин 124 лв.AVENSIS 03-081998 / 110 / бензин2362 / 163 / бензин124 лв.COROLLA 97-99 1975 / 72 / дизел 140 лв.AVENSIS 97-00 1975 / 90 / дизел 140 лв.Модел ДВГ куб. см / к. с. / гориво цена (с ДДС)CARINA E 92-97 1975 / 83 / дизел 140 лв.YARIS 01- 1364 / 75/90 / дизел 142 лв.COROLLA 03- 1364 / 90 / дизел 142 лв.COROLLA 99-06 1975 / 90 /116/ дизел 176 лв.AVENSIS 00-03 1975 / 110 / дизел 176 лв.AVENSIS 06-082231 / 150 / дизел1998 / 126 / дизел2231 / 177 / дизелСледващите 3 месеца ще имате възможността да използвате талон с 20% отстъпка от цените на оригинални резервни части,труд и консумативи в сервизите на <strong>Toyota</strong>. За Вас се грижат подготвени експерти с техника и софтуер от <strong>Toyota</strong>.Национална сервизна програма <strong>Toyota</strong> 5+ се организира от Тойота Балканс ЕООД и е валидна само на територията на страната в представителствата на марката.Условията са валидни до: 30.12.<strong>2012</strong>. Пълна информация за условията на програма <strong>Toyota</strong> 5+ може да бъде получена от оторизираните дилъри на <strong>Toyota</strong> в Българияи на адрес www.toyotaplus.bg180 лв.RAV 4 00-05 1995 / 116 / дизел 176 лв.AVENSIS 03-06 1995 / 116 / дизел 176 лв.HILUX 97-05 2494 / 144 / дизел 182 лв.L.C 90 2982 / 130 / дизел 200 лв.L.C 90 2982 / 163 / дизел 214 лв.L.C120 2982 / 163 / дизел 200 лв.L.C 100 4164 / 204 / дизел 280 лв.L.C120 4000 / 249 /бензин 169 лв.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!