Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2010 m. III ketv. - Ober-Haus

ober.haus.lt
  • No tags were found...

Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2010 m. III ketv. - Ober-Haus

Gyvenamojo nekilnojamojo turto2010 III ketv.RINKOS KOMENTARASLietuvos didmiesčiuose - Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje, Šiauliuose irPanev÷žyje - trečiąjį šių metų ketvirtį bendras butų kainų lygisūgtel÷jo 0,3%. Teigiamas ketvirčio kainų pokytis fiksuojamas pirmąkartą nuo 2007 m. pabaigos. „Ober-Haus“ statistika rodo, kad kainųkitimas skirtinguose didmiesčiuose jud÷jo nevienodomis kryptimis:Vilniuje per trečią šių metų ketvirtį butų kainos kilo 1,2%, kai Kauneir Klaip÷doje jos vis dar maž÷jo atitinkamai 0,9% ir 0,8%, Šiauliuoseir Panev÷žyje - išliko stabilios.Individualių namų rinkoje teigiamų kainų pokyčių per trečiąjį šiųmetų ketvirtį nebuvo užfiksuota. Per 2010 m. antrąjį ir trečiąjįketvirčius namų kainos, priklausomai nuo didmiesčio, nesikeit÷ arbamaž÷jo 1-3%.3%2%1%0%-1%-2%-3%Vidutiniai būsto kainų pokyčiaiper ketvirtį (proc.)Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žysLyginant su kitais nekilnojamojo turto segmentais, butų rinkoje šiaismetais fiksuojamas didesnis aktyvumas. Tai patvirtina ir VĮ Registrųcentro duomenys. Per aštuonis šių metų m÷nesius Lietuvojesudaryta net 34,8% daugiau butų pirkimo-pardavimo sandorių neiper tą patį 2009 m. laikotarpį. Tuo tarpu namų pirkimo-pardavimosandorių augimas yra ženkliai kuklesnis ir per tą patį laikotarpį siek÷12,5%. Įvairios paskirties žem÷s sklypų pirkimo-pardavimosandorių skaičiaus 2010 m. sausio – rugpjūčio m÷n., palyginti su2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, augo dar mažiau – 9,6%. Tik÷tina,kad skirtingi butų, namų ir žem÷s sklypų rinkos aktyvumo pokyčiaifiksuojami ir d÷l finansavimo galimybių, kurios daro didžiausią įtakąpotencialių pirk÷jų skaičiui.Per trečiąjį 2010 m. ketvirtį naujos statybos butų pasiūla jaupastatytuose daugiabučiuose sparčiausiai maž÷jo Vilniuje - net apie20%, o nuo metų pradžios šis rodiklis siekia 43%. Senkanti naujobūsto pasiūla bei vangus naujų projektų pl÷tojimas Vilniaus mieste,tik÷tina, lems ir tolimesnes kainų augimo tendencijas šiamesegmente. Kaune naujos statybos butų pasiūla per trečiąjį šių metųketvirtį smuko 4% (per 2010 m. - 20%), Klaip÷doje - 7% (per2010 m. - 27%). Šiuo metu Vilniuje daugiabučiuose, statytuose2007-2010 m., siūloma įsigyti apie 1.250 butų, Kaune – virš 600,Klaip÷doje – 780, o Šiauliuose ir Panev÷žyje kartu – apie 100naujos statybos butų. Bendras naujos statybos butų pasiūlos rodiklismin÷tuose didmiesčiuose per trečiąjį šių metų ketvirtį sumaž÷jo nuo3.200 iki 2.750 butų, t.y. 14%.Naujos statybos butai Senos statybos butai Individualūs namaiŠaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: per 2010 III ketv.Pastatytų butų skaičius per metus70006000 5615500040003000200015501101 1040 1114100073803000250034884 0 72 0 89Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys Druskininkai2008 m. 2009 m.Šaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: 2010 III ketv.Sandorių skaičius Lietuvoje (per m÷nesį)Paklausiausi ir toliau išlieka pigesni butai gyvenamuosiuose miestųrajonuose. Šiuo metu Vilniuje standartinių senos statybos butų,priklausomai nuo jų įrengimo ir ploto, pardavimo kainos svyruojanuo 2.100 iki 4.300 Lt/m 2 , Kaune ir Klaip÷doje - 1.500 –4.000 Lt/m 2 , o Šiauliuose ir Panev÷žyje už 1.200 – 2.500Lt/m 2 . Naujos statybos butai su daline apdaila gyvenamuosiuoseVilniaus rajonuose siūlomi už 2.700 – 5.200 Lt/m 2 , Klaip÷doje -nuo 3.000 iki 4.600 Lt/m 2 , Kaune - nuo 2.800 iki 4.500 Lt/m 2(priemiesčio rajonuose ir nuo 2.000 Lt/m 2 ), o Šiauliuose irPanev÷žyje tokių butų pardavimo kaina svyruoja nuo 2.000 iki2.800 Lt/m 2 .20001500100050002008-082008-112009-022009-052009-082009-112010-022010-052010-08NamaiButaiŠaltinis: VĮ „Registrų centras“ Duomenys: 2008 – 2010 m.www.ober-haus.lt 1


Gyvenamojo nekilnojamojo turtoRINKOS KOMENTARAS2010 III ketv.Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje butų nuomos rinkosaktyvumas Lietuvos didmiesčiuose pastebimai pakilo. „Ober-Haus“sudarytų butų ir namų nuomos sandorių skaičius trečiąjį 2010 m.ketvirtį, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, išaugo net 75%.Gyvybingiausią nuomos rinkos dalį sudar÷ pigiausi, 1-2 kambariųbutai Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje ar Šiauliuose. Tokių butų nuomoskainos, priklausomai nuo didmiesčio, pakilo nuo 200-500 Lt/m÷n.iki 300-600 Lt/m÷n. Tam įtakos tur÷jo ne tik į didmiesčiusatvykstantys mokytis kitų miestų gyventojai, bet ir šiemet išaugęsužsienio studentų srautas. Didesnių ir brangesnių butų segmentežymesnių pokyčių nebuvo užfiksuota, kadangi per pastaruosiusmetus ženkliai ūgtel÷jusi tokių butų pasiūla neleidžia jų savininkams,nors ir laikinai, padidinti nuomos kainų.Nepaisant skirtingų nuotaikų atskiruose regionuose, ateityje būstokainos tame pačiame mieste ar netgi tame pačiame miesto rajonegali jud÷ti nevienodomis kryptimis. Neparduoti prastesni butai(ploto, išplanavimo ar langų orientacijos atžvilgiu), bankrutavusiųstatytojų daugiabučiuose pastatyti gyvenamieji plotai gali ir toliaukiek pigti. Įtakos tam tur÷s besirandanti konkurencija, kurią kelianaujai prad÷tuose statyti daugiabučiuose butai, daugumaatitinkantys dabartinius potencialių pirk÷jų poreikius: mažesnioploto, patrauklesnio išplanavimo, ekonomiškesni. Faktas, kadstatytojas paj÷gus net ir sunkmečiu vykdyti statybas, gali būtiteigiama informacija apie jo finansinį paj÷gumą ir patikimumą. Ypač,jeigu tai yra žinoma, sukauptą patirtį turinti įmon÷, sugeb÷jusi ne tikišgyventi pastaruosius kelerius metus, bet ir tęsusi savo įprastąveiklą.62503950Vidutin÷s butų kainos senamiestyje,centre, prestižiniuose rajonuose (Lt/m 2 )535032005000 515046504250Vidutin÷s butų kainosgyvenamuosiuose rajonuose (Lt/m 2 )36002600380028503050250019502350 235046003350Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys DruskininkaiŠaltinis: „Ober-Haus“Nauja statyba (dalin÷ apdaila)Sena statybaDuomenys: 2010 III ketv.2250 2300 24501750Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys DruskininkaiŠaltinis: „Ober-Haus“Nauja statyba (dalin÷ apdaila)Sena statybaDuomenys: 2010 III ketv.Vidutin÷s butų nuomos kainossenamiestyje, centre, prestižiniuoserajonuose (Lt/m÷n.)Vidutin÷s butų nuomos kainosgyvenamuosiuose rajonuose (Lt/m÷n.)17507501050850 1000 1050850650 600600450 500300 350350 400400 450550600 700450750450 550850 1000350 400 500200 250300 250 300350Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys DruskininkaiVilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys Druskininkai1 kambario 2 kambarių 3 kambarių1 kambario 2 kambarių 3 kambariųŠaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: 2010 III ketv.Šaltinis: „Ober-Haus“Duomenys: 2010 III ketv.Naudojant apžvalgos duomenis, nuoroda į UAB "Ober-Haus" Nekilnojamasis turtas būtina.Nor÷dami gauti papildomos informacijos apie nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje arba užsisakyti specializuotus Jumsaktualios rinkos dalies ar vykdomo projekto rinkos tyrimus, prašome kreiptis į „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto rinkos analitikus.Vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovas Saulius VagonisTel.: (8-5) 210 97 17, el. p. saulius.vagonis@ober-haus.ltwww.ober-haus.lt2

More magazines by this user
Similar magazines