6613/0003:312 Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r.

panrs.lt
  • No tags were found...

6613/0003:312 Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r.

Kadangi rengiamo sklypo (kadastro Nr. 6613/0003:312) detaliojo plano sprendiniai (dalyje sklypožemės naudojimo) sutampa su šioje teritorijoje numatytu pagal rajono bendrąjį planą, rengiamosklypo sprendinius būtina laikyti neprieštaraujančiais bendrojo plano sprendiniams.5.ARCHITEKTŪRINIS PLANAVIMAS:Norint nustatyti planuojamo sklypo, sklypų sodybiniam užstatymui plotą, ribas, kiekį, gatvių irinžinerinių tinklų išdėstymą, plotą ir ribas, reikia eskiziškai suplanuoti visą tos vietovės gyvenamąkvartalą su transformatorinių pastočių išdėstymu. Tai yra atlikta detaliojo plano sprendiniuose(Žiūrėti brėžinį Nr. 2010-03-DP-S2 ”Gyvenamo kvartalo Vyčių kaime, Panevėžio rajone projektiniaipasiūlymai”).Privažiavimų gatvės planuojamos D 1 kategorijos gatvės (15m tarp raudonųjų gatvės linijų,važiuojamoji dalis 6m pločio, kita teritorija numatoma šaligatviams ir inžineriniams tinklamstiesti).Planuojamos gatvės ir inžineriniai tinklai sujungiami su Vyčių gyvenvietės gatvėmis irinžineriniais tinklais.Detaliuoju planu sklypas yra padalinamas į 6 sklypus, kuriuose numatomas žemės paskirties ir ribųnustatymas.Planuojama padalintų sklypų žemės naudojimo paskirtis naudojimo būdas ir pobūdis:Žemės sklypų Nr. 01; 02; 03:Žemės naudojimo paskirtis: Kita;Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos; Naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjųnamų statybos (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų aukštųgyvenamieji namai ir jų priklausiniai); G kodas tp6; indeksas G1;Žemės sklypų Nr. 05; 06:Žemės naudojimo paskirtis: - kita. Žemės naudojimo būdas: - inžinierinės infrastruktūros teritorijos, Gkodas tp10, indeksas I.Žemės naudojimo pobūdis: - susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridoriams, G kodas tp10, indeksas I2.(Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro,technologiniai vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuotolinio ryšio(telekomunikacijų) linijos).Žemės sklypo Nr. 04:Žemės naudojimo paskirtis: Esama žemės sklypų naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; žemėsnaudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.Bendras visų planuojamų sklypų plotas yra 6800m².PLANUOJAMŲ SKLYPŲ PLOTAI:01 - 1243 kv.m.02 - 1216 kv.m.03 - 1782 kv.m.04 - 1535 kv.m.05 - 883 kv.m.06 - 229 kv.m.Bendras visų planuojamų sklypų plotas yra 6888m².VEIKLOS APRIBOJIMAI:Sklypams Nr. 01; 02; 03; 05; 06 numatomi veiklos apribojimai:1. Požeminių vandens telkinių (vandenvietės) sanitarinės apsaugos zonos (XX).2. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX).3. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai(XXI).4. Elektros linijos apsaugos zonos (VI)Sklypui Nr. 04 numatomi veiklos apribojimai:1. Požeminių vandens telkinių (vandenvietės) sanitarinės apsaugos zonos (XX).2. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX).3. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai(XXI).SERVITUTAI:

More magazines by this user
Similar magazines