Views
3 years ago

Darnus vandens energijos panaudojimo vystymas

Darnus vandens energijos panaudojimo vystymas

Žmogaus ir gamtos

Žmogaus ir gamtos santykis• Paskutiniais dešimtmečiais žmonija gavo milžiniškąnaudą dėka įvairių technologinių pasiekimų.• Bet deja dauguma tų pasiekimų buvo pasiektaaplinkos ekosistemų nykimo ar jų visiško sunaikinimosąskaita.• Ekosistemų praradimas tai ne vient tik prarastosbioįvairovės rūšys ar jų biotopai – tai prarastospaslaugos, kurias gali suteikti ekosistemos beiavarijų ir katastrofų grėsmės dėl suardytųekosistemų ar pažeisto jų funkcionalumo.6/11/2008 Aplinkos apsaugos agentūra

Veiksmai• JT inicijuotoje Tūkstantmečio ekosistemųįvertinimo ataskaitoje buvo pateiktas įvertinimas,kad žmonija naudoja žemės natūralius turtuskeldama pavojų, kad ekosistemos nesugebėsatsistatyti, kad išliktų ateities kartoms. Pakeisti šiąneigiamą tendenciją galima tik pakeitus politiką irpraktiką.• ES atsakydama į šią iniciatyvą 2001 m. inicijavošalių vadovų susitikimą, kuriame buvo susitartasustabdyti ekosistemų nykimą iki 2010 m.• Taip pat Darnios plėtros strategijos tikslas pasiektitokį vystymasi, kuris ateinančioms kartoms paliekaneprastesnes sąlygas savo gerovei kurti negu kadturėjo ši karta.6/11/2008 Aplinkos apsaugos agentūra

Medienos kuro panaudojimas Lietuvoje (253.04 KB)
(49).pdf - Lietuvos energijos konsultantų asociacija
8.zemelapiu panaudojimas tyrimams
šią nuorodą - Vanduo - Aplinkos apsaugos agentūra
Ne kasdien 20 000 hektarų po vandeniu - Krašto apsaugos ministerija
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
Šaltoji termobranduolinė sintezė : „Nemokama energija" = Pseudo mokslas?(Anotacija lietuvių kalba) / Cold Fusion : "Free Energy" = Pseudo Science?
Atsinaujinantys energijos ištekliai - Vilniaus universitetas
Kar?to vandens cirkuliaciniai siurbliai su V - Deutsche Vortex Gmbh ...
EnErgy world - Lietuvos energijos konsultantų asociacija
Kaip modernizuoti buitinio karšto vandens sistemą su MTCV - Danfoss
IšbandymaI po vandenIu – su parako kvapu
Lietuvos požeminio vandens monitoringas 2005-2010 m.
CAD technologijų panaudojimas modernių dekoratyvinių lauko
Klimato kaita, didėjančios energijos kainos ir kiti sunkumai skatina ...
Suskystintų gamtinių dujų terminalas vieningos ES energijos vidaus ...
geriausias biokuro panaudojimo Å¡ilumos gamybai ... - BIO-HEAT
Laisvosios elektros energijos rinkos galimybės ir perspektyvos 2012 ...
Jūroje išgaunamos elektros energijos tiekimas ES - Seanergy 2020
šilumos paskirstymas ir karšto vandens tiekimas daugiabučiuose ...
2011-05-02 dėl biodujų gamybos ir jų panaudojimo energijos ...
Biomasės panaudojimo energijos gamybai galimybės Lietuvoje.pdf
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Lietuvos ...
Elektros energijos importas
Vandens lygio svyravimų grafikai
Vandens lygio svyravimų grafikai
FIzIKInIO energijos teRmInO GLOBALIzAcIjA - Logos