Komercinio NT rinkos komentaras 2011 m. IV ketv. - Ober-Haus

ober.haus.lt
  • No tags were found...

Komercinio NT rinkos komentaras 2011 m. IV ketv. - Ober-Haus

Komercinio nekilnojamojo turtoRINKOS KOMENTARAS2011 IV ketv.2011 m. išaugusios prekybos sektoriaus apimtys bei teigiamiįmonių veiklos rodikliai atsiliepė ir prekybinių patalpų rinkaiLietuvos didmiesčiuose. Ilgą laiką pagrindinėse miestųgatvėse stovėjusių tuščių prekybinių patalpų savininkai jaulengviau randa naujus nuomininkus ar pirkėjus. Patrauklioskainos ir platus pasirinkimas paskatino prekybinėse miestųgatvėse rastis naujoms prekybos vietoms. Tuščiose erdvėsedažniausiai kuriasi gurmaniško ar greito maisto parduotuvės,kavinės, naktiniai barai ir pan. Prieš 5-10 metų prekybinėsemiestų gatvėse dominavę drabužių, avalynės pardavėjai šiuometu savo pirkėjų ieško prekybos centruose. Per 2011 m.prekybinių patalpų nuomos kainos pagrindinėse prekybinėsegatvėse Vilniuje ir Kaune vidutiniškai išaugo 10%, o kaikur augimas siekė ir 15-20%. Klaipėdoje, Šiauliuose irPanevėžyje nuomos kainų lygis per metus iš esmėsnepakito. Vidutinio dydžio (apie 100-300 m 2 ) prekybiniųpatalpų nuomos kainos pagrindinėse prekybinėse Vilniausgatvėse šiuo metu siekia apie 40-110 Lt/m 2 , Kaune - 25-65 Lt/m 2 , Klaipėdoje – 20-40 Lt/m 2 , o Šiauliuose irPanevėžyje – 15-30 Lt/m 2 .2011-ieji nepasižymėjo itin stambių naujų prekybiniųobjektų gausa. Praėjusių metų pradžioje Klaipėdoje durisatvėrė 6.200 m 2 bendro ploto prekybos centras „Liepa“,Kaune – 14.000 m 2 ploto „Ermitažas“ ir 5.000 m 2 „PROMOCash&Carry“ prekybos centras, o „Moki-Veži“ atidarė 6.000m 2 ploto apdailos ir statybinių medžiagų prekybos centrąPanevėžyje. Vilniuje atidaryti du panašaus dydžio (virš 4.000m 2 ) „Maxima XX“ prekybos centrai, o 2011 m. pabaigojeduris atvėrė ir 3.200 m 2 ploto „Norfa XXL“. Žvelgiant į šiuosprojektus, akivaizdu, kad šiuo metu pagrindinė investicijųkryptis - atskirų prekybos tinklų plėtra, o ne didesniskirtingų nuomininkų prekybos kompleksai.Veikiantys didieji prekybos centrai per praėjusius metusdidino savo apyvartas bei sugebėjo pritraukti naujųnuomininkų. Vilniaus prekybos centrų bendras laisvų patalpųlygis per 2011 m. sumažėjo nuo 4,5% iki 3,7%. Nepaisantnemažos konkurencijos bei gana neapibrėžtos ekonominėssituacijos, Lietuvos rinka domina naujus žaidėjus. Vienasstambiausių Europos prekybos tinklų „Lidl“ paskelbėsugrįžtanti į Lietuvos rinką ir 2013 m. Alytuje atidarys savopirmąjį prekybos centrą, o Vilniuje frančizės principuplanuojama atidaryti pirmąjį Baltijos šalyse vienos žymiausiųpasaulyje baldų gamintojos „IKEA“ prekybos centrą, kurioplotas sieks apie 25.000 m 2 .Po ilgesnės pertraukos teigiamos permainos stebimos irsandėliavimo patalpų rinkoje, kur buvo įgyvendinti keletąnaujų didesnių projektų. 2011 m. Vilniuje atidarytaslogistikos centras Sausupio g., kuriame įrengta 12.500 m 2sandėliavimo patalpų, o šalia Vilniaus (Parapijoniškėse)užbaigtos 8.500 m 2 bendro ploto sandėlio statybos.10008006004002000120100806040200Tūkst.400350300250200150100500Prekybos centrų pasiūla (virš 5.000 m 2nuomojamo ploto, virš 10 nuomininkų)417.600Prekybinių patalpų nuomos kainospagrindinėse prekybinėse gatvėse be PVM(už 100 - 300 m 2 , Lt/m 2 /mėn.)11040Sandėliavimo patalpų pasiūla (m 2 )372.400186.1006525 20190.700125.500 121.20040141.90053.000Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai PanevėžysPrekybos plotas (kv.m)Šaltinis: „Ober-Haus“Šaltinis: „Ober-Haus“Šaltinis: „Ober-Haus“Plotas 1000-iui gyv. (skalė kairėje, kv.m)Duomenys: 2011 IV ketv.30 3015 20Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai PanevėžysDuomenys: 2011 IV ketv.61.000Vilnius Kaunas Klaipėda PanevėžysDuomenys: 2011 IV ketv.www.ober-haus.lt 2


Komercinio nekilnojamojo turtoRINKOS KOMENTARAS2011 IV ketv.Bendras modernių sandėliavimo patalpų kiekis Vilniausmieste ir jo apylinkėse per 2011 m. išaugo 5,5% ir dabarsiekia 372.400 m 2 naudingo sandėliavimo ploto. 2011 m.pabaigoje šalia Klaipėdos (Vilnius-Klaipėda magistralė) buvoatidarytas transporto bendrovės „Vlantana“ 10.500 m 2 plotologistikos centras su biurais, servisu, degaline ir moteliu,kuriame sandėliavimo patalpų plotas siekia 4.400 m 2 .Bendras modernių sandėliavimo patalpų plotas Klaipėdosmieste ir jo apylinkėse 2011 m. pabaigoje sudarė 141.900m 2 . Kituose Lietuvos didmiesčiuose naujų projektų perpraėjusius metus nebuvo įgyvendinta. Viena svarbesniųnaujienų transporto ir logistikos sektoriui tapo priimtassusitarimas dėl Vilniaus viešojo logistikos centro (VLC)steigimo, prisidėsiančio prie „sausumos uosto“ koncepcijosįgyvendinimo jau 2012 metais.Sandėliavimo patalpų nuomos kainos 2011 metais taipogirodė teigiamus pokyčius. Per praėjusius metus naujų ir senųsandėliavimo patalpų nuomos kainos Vilniaus, Kauno irKlaipėdos regionuose vidutiniškai išaugo 10-15%. Šiuometu Vilniuje naujos statybos sandėliavimo patalpassiūloma nuomotis už 10–15 Lt/m 2 , o senos – už 4–9Lt/m 2 . Kaune nauji sandėliai - 11–14 Lt/m 2 , seni - 4–8Lt/m 2 , o Klaipėdoje naujos sandėliavimo patalpasnuomojamos už 9-14 Lt/m 2 , seni sandėliai už 4-8 Lt/m 2 .Nepaisant stabilios situacijos komercinio nekilnojamojo turtosektoriuje, investicinių sandorių apimtys didesnių augimotempų dar nerodo. 2011 metais Lietuvoje buvo sudaryti 5didesni investiciniai sandoriai (skaičiuojant tiesioginius,netiesioginius ir priverstinius turto įsigijimus), kurių metuLietuvoje įsigyta beveik 81.000 m 2 bendro ploto moderniųkomercinės paskirties patalpų. Viso įsigyto turto vertėsudaro apie 230 mln. litų. Didžiausias 2011 m. sandoris -jau antrą kartą parduotas prekybos centras „Babilonas I“Panevėžyje, kurį už 83,2 mln. Lt įsigijo Suomijos investicinėbendrovė. Beje, buvęs investuotojas pardavė prekyboscentrą ketvirtadaliu mažesne kaina, nei buvo sumokėta 2006m. Kai kurie 2010-2011 metų investiciniai sandoriai buvosudaryti nesant natūralioms rinkos sąlygoms. Dalis turtobuvo priverstinai parduota varžytinėse arba esant tamtikriems specifiniams susitarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo:tarpusavio skolų užskaitymai, paskolų refinansavimas ir pan.Tikėtina, kad ir 2012 metais bus užfiksuota tokių„netradicinių“ sandorių, kadangi stambieji užsienio ar vietosinvestuotojai vis dar atsargiai žvelgia į Lietuvos investicijųrinką bei nėra pasirengę mokėti kainų, kurių dažnai tikisipardavėjai.201612840Investicinių sandorių apimtys (įsigytasmodernus komercinis turtas Lietuvoje, m 2 )Tūkst.250200150100VilniusKaunasKlaipėdaŠiauliaiPanevėžys5001510Šaltinis: „Ober-Haus“Šaltinis: „Ober-Haus“Sandėliavimo patalpų nuomos kainosbe PVM (Lt/m 2 /mėn.)94Komercinių patalpų pelningumas7,5%7,5%8%8%8%8%1411Modernūs biurų pastatai9%9%9,5%9,5%10,5%10,5%10,5%10,5%11%11%Modernūs prekybos centrai2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20118414Vilnius Kaunas KlaipėdaNaujiSeni984Duomenys: 2011 IV ketv.Duomenys: 2011 IV ketv.Šaltinis: „Ober-Haus“ Duomenys: 2003-2011Naudojant apžvalgos duomenis, nuoroda į UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas būtina.Norėdami gauti papildomos informacijos apie nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje arba užsisakyti specializuotus Jumsaktualios rinkos dalies ar vykdomo projekto rinkos tyrimus, prašome kreiptis į „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto rinkos analitikus.Vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovas Saulius VagonisTel.: (8-5) 210 97 17, el. p. saulius.vagonis@ober-haus.ltwww.ober-haus.lt 3

More magazines by this user
Similar magazines