gyventojų registro tarnyba prie lietuvos respublikos vidaus reikalų ...

gyvreg.lt
  • No tags were found...

gyventojų registro tarnyba prie lietuvos respublikos vidaus reikalų ...

GYVENTOJŲ REGISTRO TARNYBA PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS„Centralizuoti saugumo sprendimai“, „EMC. Data Domain. Proact. Ilgametė atsarginių kopijųsaugojimo diskuose patirtis“, „Darbas komandoje“, „Efektyvus vadovavimas“, „Konfliktųvaldymas ir tarpininkavimas“, „Valstybės tarnautojo etika ir korupcijos problemos“.RENGTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAIGyventojų registro tarnybos specialistai rengė:- Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 7, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymoįstatymo projektą, kuris buvo suderintas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir pateiktasLietuvos Respublikos Seimui.Gyventojų registro tarnybos specialistai teikė pastabas ir pasiūlymus:- Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso projektui;- Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 8 ir 10 straipsniųpakeitimo įstatymo projektui;- Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47, 273, 281, 284 straipsnių pakeitimo irpapildymo ir Kodekso papildymo 176 1 ir 273 1 straipsnių įstatymo projektui;- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatųpatvirtinimo“ pakeitimo“ projektui;- Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos parengto Viešojoadministravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos funkcionavimotaisyklių projektui;- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų irbendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ projektui;- Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų ir jų registravimo įstatymo projektui;- Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.140, 3.229, 3.230, 3.231, 3.232, 3.233,3.234, 3.235 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.229 1 , 3.234 1 , 3.234 2 straipsniaisįstatymo projektams;- kitiems teisės aktams.6 2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

More magazines by this user
Similar magazines