OPUS 33:OPUS.qxd - Icbdr

img.icbdr.com
  • No tags were found...

OPUS 33:OPUS.qxd - Icbdr

www.kariera.gr • Ôåý÷ïò 33Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007Business SeminarsDiploma in MarketingManagement• Γνώσεις για το σύγχρονοστέλεχος• Απόδοση στην εργασία• Σχολείο ανάπτυξης ικανοτήτωνÓåë. 8Employee selection• Ορίστε το προφίλτου ιδανικού εργαζομένου• Προσελκύστε κατάλληλουςυποψηφίους• Εφαρμόστε αποτελεσματικέςδιαδικασίες• Οι βασικές φάσεις ολοκλήρωσηςμιας πρόσληψηςÓåë. 10ÓõíÝíôåõîçΟ κ. Πέτρος Βασάκος,Director HR First DataInternational, μιλάει γιατην αγορά εργασίας,το δημογραφικό καθώςκαι τον ρόλο του HR.Óåë. 4E-branding• Σε ποιον βαθμόη on-line επωνυμία σαςείναι μοναδική;• Κάντε ένα... check-upÓåë. 3Η συνεντευξη:ιστορικηαναδρομηΣΕΛ. 3


ÉÄÅÅÓ, ÃÍÙÓÅÉÓ ÊÁÉ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ«Δεν έχει σημασίααν πέφτεις κάτω μετάαπό ένα χτύπημα, σημασίαέχει αν ξανασηκώνεσαι»Vince Lombardi«Ένα από τα καλά τούνα είσαι νέος είναι ότι δενέχεις πείρα ώστε να ξέρειςότι πιθανότατα δεν μπορείςνα κάνεις τα όσα κάνεις»Gene Brown«Δεν πρόκειταινα ανακαλύψειςνέους ωκεανούςαν δεν έχεις το κουράγιονα απομακρυνθείςαπό την ακτή»Andre Gide«Αυτό που με ενδιαφέρειείναι το αύριο, γιατί εκείπρόκειται να περάσωτην υπόλοιπη ζωή μου»Charles Cettering«Η συμβουλήτου ηλικιωμένουδεν θα σε παραπλανήσει»Ουαλική παροιμίαΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου • www.kariera.gr • Ôåý÷ïò 33 2/11


ÉÄÅÅÓ, ÃÍÙÓÅÉÓ ÊÁÉ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕΠερι ΝομοθεσιασΣχεδιο νομου: συστημα και καταστατικοτης ηλεκτρονικης διακυβερνησης κοινωνικηςασφαλισης και λοιπες διαταξειςΔιατάξεις Οργανισμού Ασφάλισης ΕλεύθερωνΕπαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου2 του Ν. 2217/1994 (83 Α’) προθεσμία η οποίαπαρατάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2730/1999(130 Α) παρατείνεται από τότε που έληξε και μέχρι31.12.2008. Με απόφασητου υπουργού Απασχόλησηςκαι Κοινωνικής Προστασίας,μετά από γνώμητου ΔΣ του ΟΑΕΕ, θα καθοριστούνοι λεπτομέρειεςγια τον τρόπο διάθεσης καιαγοράς των ενσήμων.2. Πρόσωπα που αποκτούντην ασφαλιστέα ιδιότητατου ΟΑΕΕ από κληρονομικόδικαίωμα υπάγονταιστην υποχρεωτική ασφάλισητου οργανισμού μετάτην παρέλευση εννιαμήνου από την ημερομηνίαθανάτου του κληρονομουμένου. Με αίτησή τους,που υποβάλλεται εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος,μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά στηνασφάλιση του οργανισμού από την ημερομηνίαθανάτου του κληρονομουμένου, οι δε εισφορέςυπολογίζονται όπως ισχύουν κατά τον χρόνο καταβολής.3. Οι προστάμενοι οποιουδήποτε επιπέδουοργανικής μονάδας των καταργηθέντων ΤΕΒΕ,ΤΑΕ, ΤΣΑ, που έχουν επιλεγεί μέχρι την έναρξηλειτουργίας του ΟΑΕΕ και δεν ασκούν εφεξήςκαθήκοντα προσταμένων σε οργανικές μονάδεςτου ΟΑΕΕ, διατηρούν κατά παρέκκλιση των κείμενωνδιατάξεων το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα τηςθέσης ευθύνης και τυχόν άλλες προσαυξήσεις καιεπιδόματα της θέσης μέχρι τη λήξη της θητείας γιατην οποία είχαν επιλεγεί και θεωρούνται προστάμενοιγια όλες τις συνέπειες.Τα καθήκοντά τουςκαθορίζονται από τον διοικητήτου ΟΑΕΕ. Αν κενωθούνθέσεις προσταμένωνπριν από τη λήξη της θητείαςγια την οποία είχαν επιλεγεί,οι ανωτέρω τοποθετούνταιστις θέσεις αυτέςμε απόφαση του διοικητήτου ΟΑΕΕ, ύστερα απόγνώμη του υπηρεσιακούσυμβουλίου του οργανισμού.4. Στην ασφάλισητου κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ υπάγονται προαιρετικάοι συνταξιούχοι ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ και ΟΑΕΕ - ΤΑΕτων Νομών Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας καθώςκαι τα προστατευόμενα μέλη αυτών, εξαιρουμένωντης ασφάλισης του κλάδου παροχών ασθένειαςτου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Η προβλεπόμενη εισφορά για τηνασφάλιση των συνταξιούχων αποδίδεται στονκλάδο υγείας του ΟΑΕΕ. Η υπαγωγή στην ασφάλισητου κλάδου γίνεται κατόπιν αιτήσεως τουσυνταξιούχου, που μπορεί να μεταβάλλεται μετά τησυμπλήρωση δύο ετών από της ημερομηνίας υπαγωγήςτου.Εταιρικh Κοινωνικh Ευθyνηημεριδαγια τον καρκινοτου μαστουΗ Bayer Ελλάς διοργάνωσε πρόσφαταστα κεντρικά γραφεία της στοΜαρούσι ημερίδα με θέμα την πρόληψηκαι την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνουτου μαστού. Στόχος της ημερίδας ήταν ησυμβολή στην απομυθοποίηση της ασθένειαςκαι κυρίως στην κινητοποίηση τωνγυναικών εργαζομένων για τακτικόπροληπτικό έλεγχο. Το πρόγραμμαπεριελάμβανε ομιλίες ειδικών αλλά καιεθελοντών του Πανελληνίου ΣυλλόγουΓυναικών με Καρκίνο του Μαστού «ΆλμαΖωής». Στη συζήτηση που ακολούθησεδόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματατων εργαζομένων, στους οποίους διενεμήθηέντυπο ενημερωτικό υλικό.Βραβειο γιατη Motor OilΗ ΜΚΟ Ecocity διοργανώνει εδώ καιτρία χρόνια τα Βραβεία ΠεριβαλλοντικήςΕυαισθησίας «Οικόπολις». Σκοπός τουθεσμού είναι η αναγνώριση και επιβράβευσητης πρωτοβουλίας και του έργουμε περιβαλλοντική ευαισθησία που επιδεικνύουνεπιστήμονες, επιστημονικοίφορείς, δήμοι, οργανισμοί του Δημοσίου,επιχειρήσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης.Στην τελετή απονομής τωνβραβείων του 2007 η Motor Oil (Ελλάς)κέρδισε το βραβείο «Οικόπολις 2007Περιβαλλοντικής Επένδυσης» στηνκατηγορία «Βραβεία Επιχειρήσεων» γιατο έργο «Εκσυγχρονισμός παραγωγικήςδιαδικασίας και μονάδων για αναβάθμισητης περιβαλλοντικής απόδοσης τωνδιυλιστηρίων». Αυτό το έργο αποτελείαπτή εκδήλωση της δέσμευσης και τηςαδιάλειπτης προσπάθειας της εταιρίαςνα πραγματοποιεί επενδύσεις που βασίζονταισε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,ώστε να επιτυγχάνεται συνεχήςβελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσήςτης.Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου • www.kariera.gr • Ôåý÷ïò 33 6/11


ÉÄÅÅÓ, ÃÍÙÓÅÉÓ ÊÁÉ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕΕκδηλωσηΗμερες Καριερας,6 και 7 Οκτωβριου 2007Η μεγαλύτερη συνάντηση νέων, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικώνφορέων στην Ελλάδα!Για 15η φορά το kariera.gr θα διοργανώσειτις Ημέρες Καριέρας στις 6 και 7 Οκτωβρίου2007 στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟλυμπιακούΣταδίου, κατά τις ώρες 10.30-18.30. Οισυμμετέχουσες εταιρίες θα έχουν την ευκαιρίανα έρθουν σε άμεση επαφή με περισσότερουςαπό 10.000 υποψηφίους, να συλλέξουν βιογραφικάεμπλουτίζοντας τη βάση δεδομένων τους καιγια μελλοντική κάλυψη αναγκών σε θέσεις εργασίας,να διεξάγουν συνεντεύξεις, να παρουσιάσουντην εταιρία τους, να ενημερώσουν τουςμελλοντικούς εργαζομένους για τις διαδικασίεςπρόσληψης και εξέλιξης, να πραγματοποιήσουνέρευνα της ευρύτερης αγοράς και να προβληθούνανάμεσα στις σημαντικότερες επιχειρήσεις.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΕνδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις εταιρίεςπου έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή: ΑθηνακήΖυθοποιία, Aldi Hellas, British American Tobacco,Coca Cola 3E, Cosmote, Eurobank Cards, FirstData, Γερμανός, Infoquest, Inform Λύκος, INGGreece, Johnson & Johnson, Kraft, L’ Oreal, LeroyMerlin, Manpower, Media Markt, Misko, Nike, ΌμιλοςΣαραντή, Open 24, Oracle, OTEnet, ΠλαίσιοComputers, Praktiker, Procter & Gamble, RemaxΝέα Ευκαιρία, Τιτάν, Τράπεζα Κύπρου, Vivartia,Vodafone, Wurth.Τέλος, τη διοργάνωση τιμούν τα ιδιαίτερα θετικάσχόλια των συμμετεχουσών εταιριών από προηγούμενεςεκδηλώσεις, όπως:«Ευχαριστούμε για την πολύ καλή διοργάνωση.Αποτελεί τον διήμερο σημαντικό πόλο έλξης ταλαντούχωνυποψηφίων»British American Tobacco, Ημέρες Καριέρας 2006«Για μία ακόμη φορά Ημέρες Καριέρας με μεγάληεπιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε πάνταδίπλα μας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης»Procter & Gamble, Ημέρες Καριέρας 2006ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝΤο κόστος συμμετοχής ξεκινάει από τα 1.300 ευρώ+ 19% ΦΠΑ και διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικάτου περιπτέρου που θα επιλεγούν, τις πιθανέςεμπορικές ενέργειες της εκάστοτε εταιρίας στονχώρο της εκδήλωσης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.Παράδειγμα περιπτέρου 18m 2ΠληροφορίεςΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κ. Καραμπάτσο,τηλ. 210 67.47.100 (εσωτ. 109) και e-mail: k.karampatsos@kariera.gr.Διοργάνωση: kariera.grΧρυσός χορηγός: ALDI ΕλλάςΧορηγοί επικοινωνίας: Mad, mad.tv, Mad Radio 106.2, in.gr, pathfinder.gr, Athens VoiceΧορηγός παράλληλων εκδηλώσεων: Business Seminars, OrientumΧορηγός εκδόσεων: MRV ProductionsΑποριεσ για... ΕργοδοτεσΝεα φορολογικαμετρα μετα τιςεκλογες για τουςπυροπληκτουςΞεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ η«μαύρη τρύπα» στον προπολογισμό καιμέχρι το τέλος εκτιμάται ότι θα υπερβείτα 800 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζονταιοι δαπάνες για το προνοιακό επίδομαστους πυρόπληκτους (300 εκατ.ευρώ), οι ζημιές 1,5 δισ. ευρώ σε φυτικήκαι ζωική παραγωγή και το κόστοςαποκατάστασης των καμένων περιοχών.Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι τοκόστος των καταστροφών κυμαίνεταιαπό 2 δισ. έως 4 δισ. ευρώ και θεωρούναναπόφευκτη αμέσως μετά τιςεκλογές την αύξηση των τελών κυκλοφορίας(κατά περίπου 15%). Στην ατζένταυπάρχουν επίσης η αύξηση του ΦΠΑ(ενδεχομένως του κατώτερου συντελεστή9%), η επίσπευση της αύξησης τουφόρου κατανάλωσης των καυσίμων, ηεφαρμογή του ενιαίου φόρου ακινήτωνκαι η αύξηση του ελάχιστου κόστουςκατασκευής οικοδομών. Τον προπολογισμόπιέζουν επίσης οι προεκλογικέςπαροχές ύψους 1,3 δισ. ευρώ που ανακοίνωσεη κυβέρνηση μέσα στον Αύγουστο.Ποιο είναι το σχέδιο ανασυγκρότησηςτων πυρόπληκτων περιοχώνπου ανακοίνωσε η κυβέρνηση;Το σχέδιο ανασυγκρότησης κινείταιστους ακόλουθους άξονες:1. Στέγαση, αποκατάσταση και αναπλήρωσητου εισοδήματος των πληγέντων.2. Αποκατάσταση του περιβάλλοντος.3. Πολιτισμός, με κέντρο βάρους τηνΑρχαία Ολυμπία.4. Αναμόρφωση του χωροταξικού σχεδιασμούκαι της αειφόρου ανάπτυξης.5. Υποδομές. Μελέτη και εφαρμογήενός πλέγματος υποδομών για τηνταχύρρυθμη ανάπτυξη της περιοχής.6. Οικονομία. Δημιουργία δράσεων ανάπτυξηςκαι ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.7. Τουρισμός. Κινήσεις υποστήριξης«στη βαριά βιομηχανία του τόπου».Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου • www.kariera.gr • Ôåý÷ïò 33 7/ 11


ÉÄÅÅÓ, ÃÍÙÓÅÉÓ ÊÁÉ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕΕmployεε SelectionΠροποθeσεις και κρισιμοιπαραγοντες επιτυχιας της προσληψηςΕίναι πλέον αναμφισβήτητο ότι στο σύγχρονοπεριβάλλον ο πολυτιμότερος πόρος ή το πιο σπάνιοκεφάλαιο για μια επιχείρηση είναι οι άνθρωποι.Τη διαφορά μεταξύ των επιτυχημένων και μηεπιτυχημένων επιχειρήσεων την κάνουν οιάνθρωποι, αφού οι υπόλοιποι συντελεστές είναιγια όλους λίγο-πολύ οι ίδιοι. Συνεπώς, η συνεχήςεξασφάλιση των κατάλληλων ποσοτικά και ποιοτικάανθρώπων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότηταςκαι επιτυχίας των επιχειρήσεων.Οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι ασφαλώς ούτεπεριμένουν έξω από την πόρτα των επιχειρήσεωνούτε είναι εύκολο να αξιολογηθούν τα προσόντατους. Έτσι, παρουσιάζεται το φαινόμενο υψηλούποσοστού αποτυχημένων προσλήψεων σε αρκετέςεπιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν μίασυστηματική διαδικασία και αποτελεσματικέςμεθόδους προσέλκυσης και αξιολόγησης τωνυποψηφίων, επιλογής και πρόσληψης αυτών. Μιααποτυχημένη ή μη επιτυχημένη πρόσληψη έχεισημαντικές αρνητικές συνέπειες στην επιχείρηση.Αν η επιχείρηση διαπιστώσει την ακαταλληλότητατου προσληφθέντα, εκτός του ψυχολογικούκόστους υπάρχει άμεσο οικονομικό κόστος τοοποίο ανέρχεται σε υπερδιπλάσιο του ετήσιουεισοδήματος του εργαζομένου. Αν όμως δεν διαπιστώσειτην ακαταλληλότητα του εργαζομένου ήδιαπιστώσει και ανεχθεί τις μέτριες επιδόσειςτου, τότε το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο.Με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι πράγματιδύσκολο για μια επιχείρηση να φθάσει τοποσοστό επιτυχίας μιας πρόσληψής της στο100%. Όμως, μπορεί να το προσεγγίσει αν:- Ορίζει με σαφήνεια το προφίλ του ιδανικούεργαζομένου για κάθε μία θέση προς κάλυψη.- Εξασφαλίσει την ικανότητα να προσελκύει ικανούς-κατάλληλουςυποψηφίους, πρώτον, μέσω τηςδιαμόρφωσης μιας καλής εικόνας ως επιχείρησηςγια εργασία, δεύτερον, μέσω της διαμόρφωσηςμιας «πρότασης αξίας» προς τους εργαζομένουςκαι, τρίτον, μέσω του εντοπισμού και της επικοινωνίαςμε τις πηγές πιθανών υποψηφίων.- Εφαρμόσει αποτελεσματικές διαδικασίες καιμεθόδους αξιολόγησης των υποψηφίων.Σε κύριες γραμμές υπάρχουν τέσσερις βασικέςφάσεις μέσω των οποίων ολοκληρώνεται μιαπρόσληψη:Φάση 1η: Σχεδιασμός - προετοιμασία. Σκοπόςτης πρώτης φάσης είναι η συγκεκριμενοποίησηκαι η σαφής περιγραφή του προφίλ του ιδανικούανθρώπου ειδικά για τη θέση που πρόκειται νακαλύψει και γενικά για την επιχείρηση.Φάση 2η: Προσέλκυση. Στη φάση αυτή εντοπίζονταιοι πηγές των πιθανών υποψηφίων, διαμορφώνεταιτο μήνυμα, επιλέγονται τα μέσα επικοινωνίαςμε τους πιθανούς υποψηφίους και δημοσιοποιείταιη ανάγκη της επιχείρησης. Επίσης,μέρος αυτής της φάσης είναι η συγκέντρωσητων αιτήσεων και των βιογραφικών.Φάση 3η: Αξιολόγηση και επιλογή. Η φάση αυτήπεριλαμβάνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουνγια να αξιολογηθούν οι υποψήφιοι και να επιλεγείο κατάλληλος. Επίσης, σε αυτή τη φάση περιλαμβάνεταιη απόφαση για την τυπική επιλογή.Φάση 4η: Εισαγωγή. Η τέταρτη φάση αφορά τιςτυπικές διαδικασίες της πρόσληψης, όπως σύμβασηεργασίας, δηλώσεις σε φορείς του κράτους,αλλά και ενέργειες, όπως η ενημέρωση καιη εκπαίδευση του εργαζομένου.Πηγή: Μπουραντάς Δημήτρης και ΠαπαλεξανδρήΝάνσυ, «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου • www.kariera.gr • Ôåý÷ïò 33 10/11


ÉÄÅÅÓ, ÃÍÙÓÅÉÓ ÊÁÉ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕÔáõôïôçôá Hominum OpusÄåêáðåíèÞìåñïçëåêôñïíéêü newsletterêáíôå êëéê óôçí áããåëéá ðïõ óáò åíäéáöåñåé ãéá íá äåéôå ðåñéóóïôåñåò ðëçñïöïñéåòÁããåëéåó Åêäüôåò:Èåüöéëïò ÂáóéëåéÜäçòÖÜíçò ÑÞãáò ÄéåõèõíôÞò:Èåüöéëïò ÂáóéëåéÜäçòÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ:ÓùôÞñçò Σπ. Ëåëïýäçòs.leloudis@kariera.gr ÓõíôáêôéêÞ ïìÜäá:Ìßíá ÌðáãéþôáÃéþñãïò ÊëåéâïêéþôçòÁöñïäßôç ÄáëáêïýñáÊþóôáò ÓôÜìêïò Åéäéêïß óõíåñãÜôåò:Óðýñïò Ìé÷áëïýëçò,Íßêïò ÐáõëÜêïò -Óýìâïõëïé ÅðáããåëìáôéêÞòÓôáäéïäñïìßáò ôçòåôáéñßáò Orientum Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò/åðéêïéíùíßá:ÁèçíÜ Ëáìðñïðïýëïõpr@kariera.gr ÄéáöÞìéóç:ÖÜíçò ÑÞãáòfanis.rigas@kariera.grΜαριάννα Νακκάmnakka@kariera.gr Äçìéïõñãéêü:Ìïó÷ïýëá Óôñåâëïýms@kariera.grΑρτέμης Σαρρήςa.sarris@kariera.grêÁÑÉÅÑÁ ÁÅOPUS@KARIERA.GRÄçìïóéåýóôå ôçí áããåëßá óáò óôï «HOMINUM OPUS»ìå ðáñÜëëçëç åìöÜíéóç ãéá 30 çìÝñåò óôï kariera.grÐëçñïöïñßåò óôï 210 67.47.100 êáé óôï e-mail: k.karampatsos@kariera.grÌßá Ýêäïóç ôïõwww.kariera.grΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 • www.kariera.gr • Ôåý÷ïò 33 11/11

More magazines by this user
Similar magazines