Ping module installation manual_LT - Komfovent

komfovent.lt
  • No tags were found...

Ping module installation manual_LT - Komfovent

Montavimo instrukcija


TURINYSĮVADAS .................................................................................................................................3TINKLO MODULIO PRIJUNGIMAI...............................................................................3TINKLO MODULIO MONTAVIMAS..............................................................................3TINKLO SUJUNGIMO PAVYZDŽIAI.............................................................................6“IP” ADRESŲ KEITIMAS..................................................................................................7“MODBUS” ADRESŲ KEITIMAS ..................................................................................10Tinklo modulio instrukcija- 2 -


ĮVADASTinklo modulis „Ping“ skirtas KOMFOVENT v÷dinimo įrenginių prijungimui priekompiuterinio (Ethernet) ar kito tinklo (RS-485). Jeigu tinklo modulis n÷ra sukomplektuotasgamykliškai, jį galima sumontuoti papildomai prie kiekvieno v÷dinimo įrenginio (išskyrus įrenginįsu C2 valdikliu). Tam vartotojas turi įsigyti diegimo komplektą:1. Tinklo modulis („Ping“).2. Papildomas pajungimo kabelis (5 m.)3. CD su programin÷ įranga ir diegimo instrukcijomis.TINKLO MODULIO PRIJUNGIMAITINKLO MODULIO MONTAVIMAS1. Tinklo modulis gali būti sumontuotas bet kokioje vartotojui patogioje vietoje, užtikrinantžemiau nurodyta sąlygas:• aplinkos temperatūra 0°C ... 40°C;• santykin÷ dr÷gm÷ 20% … 80%;• apsauga nuo vertikaliai krentančių vandens lašų (IP х2).Tinklo modulio instrukcija- 3 -


2. Sumontavus tinklo modulį numatytoje vietoje, reikia atjungti nuo v÷dinimo įrenginiovaldymo pultą:3. Atjungto pultelio laido galą prijungti prie „Ping“ modulio J1 jungties:4. Prijungti papildomo kabelio, kuris prid÷tas komplekte, vieną galą prie pultelio, kitą prie„Ping“ modulio J2 jungties:Tinklo modulio instrukcija- 4 -


5. Jeigu v÷dinimo įrenginys jungiamas į kompiuterinį tinklą, prie „Ethernet“ jungtiesprijungiamas standartinis CAT5E UTP tinklo kabelis:6. V÷dinimo įrenginio prijungimui prie kito tinklo, veikiančio MODBUS RTU protokolopagrindu, tinklo modulyje numatyta nuoseklioji sąsaja RS-485. MODBUS tinklo linijaprijungiama prie „Ping“ modulio J3 jungties (tipas: PHOENIX CONTACT - MC 1,5/3-ST-3,5 - PLUG, FREE, 3.5MM, 3WAY):Pastaba: Į RS-485 tinklo linija gali būti sujungta ne daugiau negu 30 „Ping“ modulių.Tinklo modulio instrukcija- 5 -


TINKLO SUJUNGIMO PAVYZDŽIAI1 pav. Prijungimas per ”Ethernet” tinklą2 pav. Prijungimas per ”RS-485” linijąTinklo modulio instrukcija- 6 -


“IP” ADRESŲ KEITIMASTam, kad v÷dinimo įrenginiai veiktų „Ethernet“ tinkle, kiekvienas iš „Ping“ modulių privalotur÷ti unikalų „IP“ adresą. Adresai pagal nutyl÷jimą numatyti:“IP” adresas – 192.168.0.29“Gateway” adresas – 192.168.0.1Kauk÷ – 255.255.255.0Jeigu standartiniai adresai netinka, galima juos pakeisti prisijungus per „Ethernet“ jungtį arbaper J3 jungtį naudojant standartinį USB-RS485 keitiklį.Tinklo adresų pakeitimo tvarka:1. Įdiegus programinę įrangą, kurį yra pridetame CD diske, per ”Start” paleidžiama programa”Ping Manager”:2. Paleidus ”Ping Manager” programą kairiajame programos lauke pasirenkamasprisijungimo būdas (1). Jei ”Ethernet” reikia įvesti standartinį IP adresą (2), jei nustatytas”Serial” – reikia nustatyti tinkamą nuoseklųjį prievadą (3) COM1...4 ir paspausti mygtuką”Connect” (4):1234Tinklo modulio instrukcija- 7 -


3. Žalia spalva (5) indikuoja, kad ryšys tarp kompiuterio ir tinklo modulio yra aktyvuotas.Paspaudus mygtuką „Read” (6) galima matyti užprogramuotus tinklo adresus:564. Užprogramuoti tinklo adresai parodomi programos lango „Static Configuration” ir„Current Configuration” stulpeliuose:Tinklo modulio instrukcija- 8 -


5. Tinklo adresų pakeitimui iš pradžių reikia pašalinti dabartinius adresus, kurie yra įrašytistulpeliuose „Static Configuration”. Toliau į tą pačią vietą „Static Configuration” reikiaįrašyti naują „IP“ adresą (213.226.94.133), naują „Gateway“ adresą (213.226.94.1) beikaukę (255.255.255.0). Naujų adresų išsaugojimui būtina iš pradžių paspausti „Write”(7),o po kelių sekundžių paskui „Set Static Configuration” (8) mygtuką:7 86. Perkrovus ryšį (9) ir paspaudus mygtuką „Read” (10) naujai užprogramuoti adresai busparodomi programos „Static Configuration” ir „Current Configuration” langeliuose:910Tinklo modulio instrukcija- 9 -


“MODBUS” ADRESŲ KEITIMASSujungus v÷dinimo įrenginius į RS485 liniją kiekvienam „ Ping“ moduliui būtina nustatytiMODBUS adresą, kurį jis turi retransliuoti. Tam prisijungus prie tinklo modulio vienu iš aukščiauišvardintais būdais (Ethernet arba RS-485) programos „Ping Manager“ lauke įrašomasretransliuojamas adresas (11), spaudžiamas mygtukas „Write“ (12), o po kelių sekundžių mygtukas„Set Static Configuration” (13):1112 13Pastaba:Jeigu „Ping“ modulis turi retransliuoti tik vieną adresą, tuomet programos langeliuose„Min Address“ ir „Max Address“ įrašomas vienodas adresas (pvz., 20). Jeigu prie tinklomodulio nuoseklaus prievado prijungti keli įrenginiai, tuomet įrašomas retransliuojamųadresų diapazonas (pvz., Min. Address 1, Max Address 20)Tinklo modulio instrukcija- 10 -

More magazines by this user
Similar magazines