X1 - VDO

vdocyclecomputing.com

X1 - VDO

LTGB F IPratarmėSveikinameĮsigydami VDO kompiuterį jūs įsigijote labai aukštos kokybės techninį prietaisą. Kad visapusiškaiišnaudotumėte jo galimybes, mes rekomenduojame, kad jūs įdėmiai perskaitytumėte šį vadovą.Čia yra visos naudojimo instrukcijos ir daug kitų naudingų patarimų.Mes tikimės, kad jūs mėgausitės važiavimu dviračiu su jūsų VDO dviračio kompiuteriu.Cycle Parts GmbH ir UAB „Vasare“Pakuotės turinysPrašom pirma įsitikinti, kad pakuotėje yra visos reikiamos dalys:1 VDO kompiuterisAkumuliatorius įdiegtas1 universalus vairo laikiklissu laidu ir davikliu1 guminė tarpinėdavikliui1 Stipino magnetas(užsegamas magnetas )dirželiai pritvirtintilaikiklį, daviklį ir laidą2X1VDO CYCLECOMPUTING


TurinysI F GB LT1. Monitorius 42. Naudojimas 63. Informacija apie funkcijas 7naudojimo režime4. Įdiegimas 84.1 Daviklio, magneto ir vairo 8laikiklio užmontavimas4.2 Elemento įstatymas į kompiuterį 94.3 Kompiuterio įstatymas į vairo laikiklį 95. Pagrindiniai nustatymai 105.1 Kalbos nustatymas 105.2 Rato dydžio nustatymas 10ir išmatavimas5.2.1 Nustatymai naudojant padangų 10lentelę5.2.2 Rato diametro nustatymas 125.3 Laikrodžio nustatymas 135.4 Bendro kilometražo nustatymas 145.5 Perjungti iš dviratis „1“ į dviratis „2“ 145.6 Serviso intervalo rodymas 155.7 Taupymo režimas 165.8 Anuliuoti funkcijas 176. Garantiniai įsipareigojimai ir sąlygos 187. Gedimų diagnostika 198. Techniniai duomenys 20„>>> P02“ Skyrelyje pateiktos nuorodossusijusios su atitinkamomis šios knygosiliustracijomis!www.vdocyclecomputing.com X1 3


LT GB F I1. MonitoriusMonitorius gali būtipadalytas į 4 skyrius:Skyrius 1visada rodoesamą laikąSkyrius 2rodo esamą greitįMonitoriuje jūs taip patmatysite indikatoriusAtskirų indikatoriųaprašymus galite rastidešinėje pusėje.Skyrius 3rodo funkcijos/informacijos vertę, kuriąjūs išrinkoteSkyrius 4rodo apibūdinimąišrinktos funkcijosaukščiausioje linijoje(informacijos linija).Antra linija(meniu linija) rodo:B ar yra daugiau„MORE“ informacijosB ar yra kitopasirinkimo galimybė„SELECT“4X1VDO CYCLECOMPUTING


I F GB LTServiso indikatoriusParodo, kad jūsų dviratis turi būti patikrintas.Jūs galite nustatyti serviso intervalą individualiaidviračiui 1 ir dviračiui 2.Indikatorius dviratis 1/dviratis 2Kompiuteris gali dirbti su dviem skirtingaisnustatymais 2 dviračiams. Indikatoriusparodo, kurį iš dviejų dviračių jūs nusprendėtenaudoti. Visi bendri atstumai yra atitinkamaiskaičiuojami ir kaupiami atskirai dviračiui1 ir dviračiui 2.Matavimo vienetas (KMH ar MPH)Kompiuteris gali rodyti ir KM/H ir MP/H.Atstumus atitinkamai rodo kilometrais arbamyliomis. Indikatorius rodo pasirinktąmatavimo vienetą.Greičio palyginimo indikatorius(esamas) su greičio (vidurkiu)Kompiuteris lygina esamą greitį su vidutiniugreičiu. Indikatorius parodoB ar važiavimo greitis yra aukštesnis neguvidurkis (+1 KMH)B žemiau vidurkio (-1 KMH)B ar atitinka vidurkį (tolerancija +/-1 KMH)Meniu greitas indikatoriusKai yra papildomas meniu, šitas indikatoriusblyksi ir rodo, kad yra papildomų pasirinkimogalimybių ar, kad kompiuteris laukia įėjimo(nustatymų režimas).www.vdocyclecomputing.com X1 5


LT GB F I2. NaudojimasKad kompiuterį būtų lengvą naudoti, mes įdiegėmeEMC = lengva meniu kontrolės sistema.EMC įgalina jūsų kompiuterį lengviauvaldyti su pilno teksto meniuvadovavimo pagalba panašiai, kaipyra naudojama daugumoje mobilausryšio telefonų.Meniu indikatoriai ant monitoriaus užsidega, kadparodytų, jog yra kitų pasirinkimo galimybių.Naudojimo ir nustatymo režime kompiuteris yravaldomas naudojant 4 mygtukus.C = ClearDOWNM = MENUUPC = CLEARFunkcijos režime:B Grįžti atgal į ankstesnį meniulygį iš papildomo meniu.Nustatymo režime:B Grįšite atgal į funkcijų režimą.B Pataisyti duomenis.B Grįšite atgal vienu skaitmeniu.= DOWNFunkcijos režime:B Paslinkite žemynfunkcijų režime.Nustatymo režime:B paslinkite žemyn nustatymorežime.B Sumažinti skaičių.FUNCTION 3FUNCTION 4FUNCTION 5FUNCTION 6M = MENUFunkcijos režime:B Įeiti, jeigu egzistuojapapildomas meniu.B Patvirtinti pasirinkimą.Kai užsidega meniu indikatorius,jūs galite pastebėti, kad yrapapildomas meniu.Nustatymo režime:B išsirinkite nustatymą.B Patvirtinkite nustatymą.B Patvirtinkite padarytą pasirinkimą= UPFunkcijos režime:B Paslinkite į viršų funkcijų režime.Nustatymo režime:B paslinkite į viršų nustatymo režime.B padidinti skaičių.6X1VDO CYCLECOMPUTING


3. Informacija apie funkcijas naudojimo režimeI F GB LTTRIPDISTANCERodo esamos kelionės atstumą nuo paskutinionunulinimo.Maksimali skaičiavimo vertė999.99 km. Jeigu maksimali vertė yra viršyta,skaičiavimas prasideda vėl nuo nulio. Taip patišvykos laikmatis ir vidutinis greitis yranunulinamas.TRIPDISTANCE/MORErodo kad yra papildomas meniu TRIPDISTANCEpasirinkimui. Kad įeitumėte į papildomą meniuspauskite M button.Papildomame meniu jūs rasite:B Bendras kilometražas DVIRAČIO 1 ODOBIKE 1 iki maksimalios 99 999 KM vertėsB Bendras kilometražas DVIRAČIO 2 ODOBIKE 2 iki maksimalios 99 999 KM vertėsB Bendras kilometražas DVIRAČIO 1 +DVIRAČIO 2 ODO TOTAL iki maksimalios199 999 KM vertės. Išeiti iš papildomo meniuspauskite C mygtuką.RIDE TIMERodo išvykos laiką esamos dienos kelionės nuopaskutinio nunulinimo iki maksimalios 23:59:59VV:MM:SS vertės.Jeigu yra pasiekiama maksimali vertė, laikoskaičiavimas pradedamas skaičiuoti vėl nuonulio. Taip pat kilometražo ir vidutinio greičiorodmenys yra nunulinami.AVG SPEEDRodo vidutinį greitį, apskaičiuotą pagal dienosnuvažiuotą atstumą ir išvykos laiką nuopaskutinio nunulinimo.Tikslumas: 2 dešimtosios dalys.Vidutinis greitis yra iš naujo perskaičiuotas,jei dienos nuvažiuotas atstumas, ar išvykoslaikas viršija maksimalią vertę.MAX SPEEDRodo maksimalų greitį kelionėje nuo paskutinionunulinimo. Tikslumas: 2 dešimtosios dalys.www.vdocyclecomputing.com X1 7


LT GB F I4. Įdiegimas4.1 Daviklio, magneto ir vairo laikiklio užmontavimas >>> P01Jeigu yra montuojama ant amortizuojančios šakės,būtina atsižvelgti į šakės vaikščiojimą. Laidas turibūti laisvai pritvirtintas ir taip, kad jo užtektųsuvaikščiojus šakei.DĖMESIO: Gali būti nutrauktas laidas.Žingsnis 1 padėkite guminį minkštą įklotą podavikliu. Pritvirtinkite daviklį ant tos pačiosšakės pusės, kur jūs vėliau norėsite pritvirtintikompiuterį ant vairo (dešinės ar kairės) pusėsdirželių pagalba (pritvirtinkite laisvai,nepritraukite stipriai kol kas).Priklausomai nuo laisvos vietos, daviklis gali būtipritvirtintas priekyje šakės, ant vidinės šakėspusės ar ant šakės galinės dalies.>>> P02Žingsnis 2 apglėbkite stipino magnetu išorėjeesantį stipiną. Sidabrinis magneto vidurys turibūti nukreiptas į daviklį. Sulyginkite magnetą sudaviklio žyme vienodame lygyje ir tarpeliu tarp jųapytiksliai 1 - 5 mm.Žingsnis 3 tinkamai surikiavus daviklį irmagnetą, pritvirtinkite juos tose vietoseužtraukite dirželius stipriai ir užspauskitestipriai magnetą.Žingsnis 4 praveskite laidą nuo daviklio, veskitešalia stadžių troselio (pritvirtinkite su dirželiais),Idealiausiai: susukite daviklio laidą aplinkstabdžių troselį.Žingsnis 5 apsispręskite, ar kompiuterįtvirtinsite prie vairo, ar prie iškyšos irpasukite laikiklio kojelę 90 ° atitinkamai. Kadpadarytumėte tai, atsukite laikiklio varžtelius,išimkite kojelę ir pasukite ją 90 °, įdėkite irsusukite varžtelius vėl.DĖMESIO: Neperveržkite varžtelių.Žingsnis 6 prakiškite dirželius per laikiklioskylutes ir apjuoskite vairą, ar iškyšą. Kol kasstipriai nesuveržkite.Žingsnis 7 jeigu tvirtinante prie vairo, tainustatykite optimaliausią matomumo kampą.Dabar užtraukite dirželius stipriai.Nukirpkite likusius nereikalingus dirželiųgaliukus.8X1VDO CYCLECOMPUTING


I F GB LT4.2 Elemento įstatymas į kompiuterį >>> P03Jūsų VDO kompiuteris veikia su 3V elementu(2032 tipo).Kai jūs nusiperkate savo VDO, elementas jauyra įdėtas. Kad pakeisti elementą, vadovaukitėssekančiais nurodymais:Žingsnis 1 įdėkite elementą į jam skirtąkompiuteryje vietą + poliumi į viršų.Žingsnis 2 įsitikinkite, kad elementas nėrastipriai įspraustas.Žingsnis 3–įsitikinkite, kad guminė tarpinėlė yrabaterijos dangtelio griovelyje.Žingsnis 4-uždėkite elemento dangtelį irpasukite jį moneta į dešinę tiek, kiek eina(apytiksliai 1/3 apsisukimo).PATARIMAS keičiant elementą:VDO rekomenduoja keisti elementą kartą permetus. Laiku įsigykite naują akumuliatorių tam,kad užtikrintumėte tinkamą belaidžio ryšioveikimą. Kai elementas yra pakeistas, visipagrindiniai kompiuterio nustatymai yra vėlnustatyti į gamyklinius parametrus. Priešseno elemento išėmimą būtina užsirašyti įvestusjūsų dviračio 1 ir dviračio 2 rato dydžius ir visuskilometražus. Suveskite juos vėl po naujoelemento įdėjimo.4.3 Kompiuterio įstatymas į vairo laikiklį >>> P04VDO sukimo-spragtelėjimo sistema sutvirtinakompiuterį su vairo laikikliu.Žingsnis 1 ant laikiklio uždėkite kompiuteriuką,pasuktą į 10 valandos poziciją.Žingsnis 2 pasukite kompiuterį į dešinę,į 12 valandos poziciją ir jis užsifiksuos laikiklyje.Žingsnis 3 kad išimtumėte kompiuterį iš laikiklio,pasukite kompiuterį į kairę (nespauskite irnetraukite).www.vdocyclecomputing.com X1 9


LT GB F I5. Pagrindiniai nustatymai5.1 Kalbos nustatymasNaudojant mygtukus,surakite, go to SETTINGS/SE-LECT. Patvirtinkite su M.Dabar jūs esate nustatymųmeniu (paspaudę C 3 sekundessugrįšite į naudojimo režimą).ENGLISH SELECT OK?Patvirtinkite su M.LANGUAGE SELECT DONE.Kompiuteris automatiškai grįš į pradinįmeniumenu SETTINGS/SELECT.Kai elementas yra pakeistas, visi nustatymai irvisi bendri kilometražai yra išsaugomi.iki LANGUAGE SELECT.Patvirtinkite su M.iki LANGUAGE ENGLISH.Patvirtinkite su M.5.2 Rato dydžio nustatymas ir išmatavimasKad jūsų VDO kompiuteris rodytų teisingai,jūs turite nustatyti savo dviračio rato dydį(rato perimetrą). Yra 2 būdai tai padaryti:5.2.1 Nustatymai naudojant padangų lentelęStandartiniai padangų išmatavimai yra surašytilentelėje. Jeigu jūsų padangos išmatavimonėra lentelėje, siūlytume jums išmatuoti ratoperimetrą rankiniu būdu. Išmatavimai, pateiktilentelėje, yra apytikriai. Šios reikšmės skiriasipriklausomai padangos gamintojo, padangosaukščio ir padangos protektoriaus profilio.Tai gali turėti įtakos kompiuterio rodomamgreičiui bei matuojamam atstumui.10 X1VDO CYCLECOMPUTING


mm-vertė inch-vertė16 x 1,75 1272 50,120 x 1,75 1590 62,624 x 1 ⅜ 1948 76,724 x 1,75 1907 75,126 x 1 1973 77,726 x 1,5 2026 79,826 x 1,6 2051 80,726 x 1,75 2070 81,526 x 1,9 2089 82,226 x 2,00 2114 83,226 x 2,125 2133 84,026 x 1 ⅜ 2105 82,926 x ¾ 1954 76,927 x 1 ¼ 2199 86,628 x 1,5 2224 87,628 x 1,75 2268 89,328 x 1 ½ 2265 89,228 x 1 ⅜ 2205 86,830-622 2149 84,632-622 2174 85,637-622 2205 86,840-622 2224 87,6I F GB LTMygtukų į viršų/į apačiąpagalba išrinkite ( )WHEELSIZE/SET.Patvirtinkite su M.MEASUREMENT/KMH.Patvirtinkite su M arba surodyklėmis ( )pasirinkite MPH.WHEELSIZE/BIKE 1 (naudokiterodykles, kad mustatytumėtedviračio 2 dydį).Patvirtinkite su M.WHEELSIZE/TYRE SELECT.Patvirtinkite su M.Kaip įvesti pasirinktą rato dydį:Mygtukų į viršų/į apačiąpagalba išrinkite ( )SETTINGS/SELECT.Patvirtinkite su M.Dabar jūs esate nustatymųmeniu (paspaudus C for 3sekundes sugrįšite įnaudojimo režimą).TYRE SELECT/SELECT.Dabar, rodyklių pagalbapasirinkite padangas ( ).Patvirtinkite su M.Pasirodo patvirtinimo klausimas “Tyresize“/SELECT OK? Kai pasirodo teisingas padangosišmatavimas, patvirtinkite jį su M.Kompiuteris patvirtina WHEELSIZE/SET DONE.Automatiškai grįžta SETTINGS/SELECT.www.vdocyclecomputing.com X1 11


LT GB F I5.2.2 Rato diametro nustatymas >>> P05Kad rankiniu būdu nustatytumėte rato dydį jūspirma turite išmatuoti rato perimetrą.Rato perimetro išmatavimas:Žingsnis 1 pastatykite ratą taip, kad oro vožtuvasbūtų žemiausioje padėtyje, arčiausiai žemės.Žingsnis 2 pažymėkite ventilio vietą antžemės kreida.Žingsnis 3 pastumkite dviratį tiesiai į priekį tol,kol vožtuvas, apsisukęs vieną ratą, vėl atsidursžemiausioje padėtyje.Žingsnis 4 pažymėkite ir šitą vietą ant žemės.Žingsnis 5 išmatuokite atstumą nuo vienosžymės iki kitos. Tai ir yra jūsų rato perimetras.Žingsnis 6 įveskite savo rato perimetrą įkompiuterį.DĖMESIO: jeigu jūs pasirinkote KMH vaizdavimobūdą, jūs turite įvesti rato perimetrą milimetrais( jeigu MPH būdą, tai rato perimetrą coliais(inch)).Kaip nustatyti rato perimetrą rankiniu būdu:Rodyklių pagalba išrinkite( ) SETTINGS/SELECT.Patvirtinkite su M.Dabar jūs esate nustatymųmeniu (paspaudus C3 sekundes sugrįšiteį naudojimo režimą).Mygtukų pagalbaišrinkite WHEELSIZE/ SET.Patvirtinkite su M.MEASUREMENT/KMH.Patvirtinkite su M surodyklėmis pasirinkite MPH( ).WHEELSIZE/BIKE 1.(naudokite rodykles( ), kadnustatytumėte dviračio 2 dydį).Patvirtinkite su M.Rodyklių pagalbapasirinkite ( )WHEEL-SIZE/MANUAL SET.Patvirtinkite su M.12 X1VDO CYCLECOMPUTING


I F GB LTBIKE 1 ...SET SIZE/CONTINUEDabar, rodyklių pagalba,įveskite perimetrą ( ).Patvirtinkite su M.Pasirodo patvirtinimo klausimas:BIKE 1/SET OK? Patvirtinkite su M.Kompiuteris patvirtina: WHEELSIZE/SET DONE.Automatiškai grįžta į SETTINGS/SELECT.Dėmesio: gamykliniai nustatymai dviračiui1 = 2155mm ir dviračiui 2 = 2000 mm.Jeigu jūs neįvedate savo ratų dydžių,kompiuteris skaičiuoja pagal šiuos gamykliniusnustatymus. Rodomi greičio, atstumoduomenys gali skirtis nuo tikrų.5.3 Laikrodžio nustatymasRodyklių pagalba pasirinkite( ) SETTINGS/SELECTPatvirtinkite su MDabar jūs esate nustatymųmeniu (paspaudus C3 sekundes sugrįšite įnaudojimo režimą)Rodyklių pagalba pasirinkite( ) CLOCK/SETPatvirtinkite su MCLOCK/24-H-MODE(Naudodami rodykles, galitepakeisti laikrodžio stilių į12-H ( )).Patvirtinkite su MCLOCK...SET HOUR/CONTINUERodyklių pagalba nustatykitevalandas ( ).Patvirtinkite nustatytasvalandas su MCLOCK...SET MINUTES/CONTINUERodyklių pagalba nustatykiteminutes ( ).Patvirtinkite nustatytasminutes su MCLOCK/SET OK? Patvirtinkite su M.Displėjus patvirtina: CLOCK/SET DONEAutomatiškai grįžta į SETTINGS/SELECTwww.vdocyclecomputing.com X1 13


LT GB F I5.4 Bendro kilometražo nustatymasJūs galite įsivesti savo kilometražą bet kuriuometu (pvz.: gale sezono).Rodyklių pagalba pasirinkite( ) SETTINGS/SELECT.Patvirtinkite su M.Dabar jūs esate nustatymųmeniu (paspaudus C3 sekundes sugrįšite įnaudojimo režimą).Naudodami rodykles įeikite įODOMETER/SET ( ).Patvirtinkite su M.ODOMETER/ODO BIKE 1(naudokite rodykles( ), kadpasirinktumėte kilometražądviračiui 2) Patvirtinkite su M.ODO BIKE 1 ...SET DISTANCE/CONTINUE.Rodyklių pagalba jūs galitenustatyti mirksinčius ( ).skaitmenis. Kad pereitumėteprie kito skaitmens,spauskite M. Kartokite šiuosžingsnius, kol suvesite visusskaitmenis. Patvirtinkite su M.ODO BIKE 1/SET OK? Patvirtinkite su M.Monitorius patvirtins ODO BIKE 1/SET DONE.Automatiškai grįš į SETTINGS/SELECT.5.5 Perjungti iš dviratis „1“ į dviratis „2“ >>> P03Jūsų VDO kompiuteris gali būti naudojamas sudviem skirtingais dviračiaisJeigu jūs perdedate kompiuterį nuo dviračio 1ant dviračio 2, jūs turite nustatyti kompiuterįprieš pradėdami važiuoti.Rodyklių pagalba pasirinkite( ) SETTINGS/SELECTPatvirtinkite su MDabar jūs esate nustatymųmeniu (paspaudus C3 sekundes sugrįšite įnaudojimo režimą)14 X1VDO CYCLECOMPUTING


I F GB LTMonitorius patvirtins BIKE/SELECT DONEAutomatiškai grįš į SETTINGS/SELECTBIKE 1 /SELECT OK?Patvirtinkite su MRodyklių pagalba pasirinkite( ) BIKE/SELECTPatvirtinkite su MBIKE 1 ( ) (naudokiterodykles, kad perjungtumėteį dviratį 2)Patvirtinkite su MPasirinktas dviratis 1 arba2 yra rodomas monitoriausapačios kairėje ( )Dėmesio, svarbu: kai perjungiate iš dviračio 1į dviratį 2, ar atvirkščiai, paskutinės kelionėsnuvažiuotas atstumas, važiavimo laikas, vidutinisgreitis ir maksimalus greitis nusinulina.5.6 Serviso intervalo rodymasVDO serviso intervalo piktograma primena jums,kad jūs turite atlikti dviračio apžiūrą arba nuvežtijį į servisą. Jūs galite įjungti, arba išjungti servisoindikatorių. Jūs galite atskirai nustatyti skirtingusserviso intervalus dviem dviračiams. Kai nustatytasservsio intervalo kilometražas pasiekiamas:B Serviso intervalo simbolis ( ) užsidegamonitoriuje.B Informacinėje eilutėje užsirašoBIKE SERVICE/BIKE 1.Jūs turėtumėte patikrinti savo dviratį, arbajį pristatyti savo pardavėjui apžiūrai.Paspauskite bet kurį mygtuką. Tekstas „BIKESERVICE“ pradings. Po 50 km serviso intervalsimbolis ( ) taip pat dings iš ekrano. Jūs taippat galite išjungti mirksintį simbolį ( ).Jei norite tai padaryti, dar kartą įveskiteaptarnavimo intervalą.Kaip nustatyti serviso intervalą:Rodyklių pagalba pasirinkite( ) SETTINGS/SELECT.Patvirtinkite su M.Dabar jūs esate nustatymųmeniu (paspaudus C3 sekundes, sugrįšite įnaudojimo režimą).Rodyklių pagalba pasirinkite( ) BIKE SERVICE/SET.Patvirtinkite su M.www.vdocyclecomputing.com X1 15


LT GB F IBIKE SERVICE/ON (išjungtinaudokite rodykles „OFF” ( )).Patvirtinkite su M.BIKE SERVICE/BIKE 1(pakeisti į dviratį 2 naudokiterodykles ( )).Patvirtinkite su M.BIKE 1 ...SET DISTANCE/CONTINUE. Jūs galite nustatytimirksinčius skaitmenis,naudodami rodykles ( ).Kad pereitumėte prie kitoskaitmens, spauskite M.Kartokite šiuos žingsnius, kol suvesite visusskaitmenis. Patvirtinkite su M.BIKE 1/SET OK? Patvirtinkite su M.Monitorius patvirtins: BIKE SERVICE/SET DONE.Automatiškai sugrįšta į SETTINGS/SELECT.5.7 Taupymo režimasJūsų VDO kompiuteris turi taupymo režimofunkciją. Taupymo režimo metu didžioji ekranodalis yra išjungta tam, kad būtų taupomaelemento energija. Esamas laikas ir servisointervalo indikatorius yra rodomiTaupymo režimas įsijungia po 5 min., jeigugreičio impulsai nėra siunčiami ir joks mygtukasnėra paspaustas.Taupymo režimas išsijungia, kai greičio impulsaivėl siunčiami (pradedama važiuoti dviračiu) arba,kai paspaudžiamas mygtukas.16 X1VDO CYCLECOMPUTING


5.8 Anuliuoti funkcijasJūs galite nunulinti visas šias funkcijas:B TOUR DATAB ODO TOTALSu nunulinimu kai kurių funkcijų pasinaikina irkita papildoma informacija:B TOUR DATA: dienos kilometražas, važiavimolaikas, vidutinis ir maksimalus greičiai,Moduliacija (pasirinktis).B ODO TOTAL: bendras km, km dviračio 1,km dviračio 2.Rodyklių pagalba pasirinkite( ) SETTINGS/SELECT.Patvirtinkite su M. Dabar jūsesate nustatymų meniu(paspaudus C 3 sekundessugrįšite į naudojimo režimą)I F GB LTRodyklių pagalba išsirinkite( ), ką norite nunulinti:B . DATA RESET/TOUR DATAarB . DATA RESET/TOT RIDE TMPatvirtinkite su M.Užklausa. „Selected Data“ / RESET?Dėmesio: šio žingsnio atstatyti neįmanoma.Patvirtinkite su M, jeigu norite ištrinti pasirinktusduomenis selected data.Monitorius patvirtins: DATA RESET/RESET DONE.Automatiškai sugrįšta į SETTINGS/SELECT.Rodyklių pagalba pasirinkite( ) DATA RESET/SELECT.Patvirtinkite su M.www.vdocyclecomputing.com X1 17


LT GB F I6. Garantiniai įsipareigojimai ir sąlygosVDO Cycle Parts suteikia jūsų VDO kompiuteriui5 metų garantiją nuo pirkimo datos. Garantijayra suteikiama mikroschemai paties kompiuteriuko,davikliui/siųstuvui ir vairo laikikliui. Laidams irelementams, kaip komplektuojančioms dalimsgarantija nėra suteikiama. Garatija galioja, jeigudetalės nebuvo atidarytos ar taisytos (išskyruselemento pakeitimą), taip pat, jeigu nėra jokiųmechaninių pažeidimų, sulaužymų.Prašome išsaugoti pirkimo kvitą, nes tik su juoyra priimami garantiniai nusiskundimai.Jeigu nusiskundimas yra pagrįstas, mes jumspakeisime detalę į naują. Gali būti, kad jūspakeitimo metu negausite identiško modelio tuoatveju, jeigu jūsų modelio gamyba yra nutraukta.Jums bus pasiūlytas analogiškas kitas modelis.Jeigu turite kokių nors nusiskundimų, prašomekreiptis į pardavėją, iš kurio pirkote kompiuterįarba pareikškite savo nusiskundimą tiesiai.Cycle Parts GmbHGroße Ahlmühle 33D-76865 Rohrbach (Germany)Mes mielai atsakysime į jums kilusius techniniusklausimus mūsų karštąja linija:+49 (0) 63 49-96 35-10.Papildomą techninę informaciją jūs galite rastiinternete ardesu:http://www.vdocyclecomputing.comTolimesnės plėtros skatinami mes pasiliekameteisę keisti techninius sprendimus.18 X1VDO CYCLECOMPUTING


GB7. Gedimų diagnostikaI F GB LTČia jūs galite surasti sąrašą galimų gedimų, jų priežastis ir ką jūs galite padaryti, kad jas pašalinti:Klaida Priežastis SprendimasNepilni skaičiai ekrane(pvz.: po elemento pakeitimo)Nerodo greičioNerodo greičioNerodo greičioKompiuterio programinėįranga blogai veikia poelemento pakeitimoAtstumas tarp daviklio irmagneto per didelisKompiuteris blogai uždėtasant laikiklioBlogai įvestas arba neįvestasrato perimetrasIšimkite akumuliatoriųir įdėkite naująPataisykite davilkio irmagneto pozicijąPerdėkite kompiuteriuką antlaikiklio sukamuoju judesiuiš naujoĮveskite rato perimetrąVaizdas yra blankus Elementas yra blogas Patikrinkite elementą,jeigu reikia pakeiskiteVaizdas yra blyškusŽemesnė nei 5°C temperatūrasustingdo ekranąNormalioje temperatūrojeekranas veiks geraiwww.vdocyclecomputing.com X1 19


LT GB F I GB8. Techniniai duomenysKompiuteris:apie 45x52x16mm, svoris: apie 45 gVairo laikiklis:svoris: apie 15 gDaviklis:svoris apie 20 gKompiuterio elementas:3V, tipas 2032Elemento darbo laikas:1200 važiavimo val., apie 24,000 KM (15,000 M)Darbinė ekrano temperatūra:-15 °C iki +60 °CGreičio intervalas:rato dydžiui 2155mm, min 2.5 km/h, maks199.5 km/hVažiavimo laiko intervalas:iki 23:59:59 HH:MM:SSAtstumo matuoklio intervalas:iki 999.99 km arba miBendro KM 1 ir 2 intervalas:iki 99,999 km arba miBendro kilometražo intervalas:iki 199,999 km arba miRato perimetrų intervalas:nuo 100mm iki 3999mm (3.9 iki 157.4 colio)20 X1VDO CYCLECOMPUTING


I F GB LTwww.vdocyclecomputing.com X1 21


LT GB F IDKorrekte Entsorgung dieses Produkts(Elektromüll)(Anzuwenden in den Ländern der EuropäischenUnion und anderen europäischen Ländern miteinem separaten Sammelsystem). Die Kennzeichnungauf dem Produkt bzw. auf derdazugehörigen Literatur gibt an, dass es nachseiner Lebensdauer nicht zusammen mit demnormalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt vonanderen Abfällen, um der Umwelt bzw. dermenschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierteMüllbeseitigung zu schaden. RecycelnSie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertungvon stofflichen Ressourcen zufördern. Private Nutzer sollten den Händler,bei dem das Produkt gekauft wurde, oder diezuständigen Behörden kontaktieren, um inErfahrung zu bringen, wie Sie das Gerät aufumweltfreundliche Weise recyceln können.Gewerbliche Nutzer sollten sich an IhrenLieferanten wenden und die Bedingungen desVerkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produktdarf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüllentsorgt werden.GBCorrect Disposal of This Product(Waste Electrical & ElectronicEquipment)(Applicable in the European Union and otherEuropean countries with separate collectionsystems). This marking shown on the productor its literature, indicates that it should not bedisposed with other household wastes at theend of its working life. To prevent possible harmto the environment or human health fromuncontrolled waste disposal, please separatethis from other types of wastes and recycleit responsibly to promote the sustainablereuse of material resources. Household usersshould contact either the retailer where theypurchased this product, or their local governmentoffice, for details of where and how theycan take this item for environmentally saferecycling. Business users should contact theirsupplier and check the terms and conditionsof the purchase contract. This product shouldnot be mixed with other commercial wastesfor disposal.22 X1VDO CYCLECOMPUTING


I F GB LTLTTinkamas produkto atliekų tvarkymas(atitarnavusi elektros ir elektronikosįranga)Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jodokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigusprodukto tarnavimo laikui, jo negalimaišmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamoatliekų išmetimo žalos aplinkai arbažmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinkątausojantį antrinių žaliavų panaudojimą,pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų iratiduoti perdirbti. Informacijos, kur ir kaippristatyti šį produktą saugiai perdirbti,privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba įparduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba įvietines valdžios institucijas. Verslo vartotojaiturėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėtipirkimo sutarties sąlygas. Šis produktastvarkant atliekas negali būti sumaišytas sukitomis atliekomis.www.vdocyclecomputing.com X1 23


LT GB F ISeries-Xwww.cyclecomputing.com24 X1VDO CYCLECOMPUTING

More magazines by this user
Similar magazines