IŠLEISTI LIETUVOS STANDARTAI 2011 m. sausio mėn.

lsd.lt
  • No tags were found...

IŠLEISTI LIETUVOS STANDARTAI 2011 m. sausio mėn.

LST EN 60034-1:2011 enLST EN 60034-1:2011/AC:2011 enLST EN 60061-1+A:2000/A43:2011 en, frLST EN 60061-1+A:2000/A44:2011 en, frLST EN 60061-2+A:2000/A40:2011 en, frLST EN 60061-3+A:2000/A41:2011 en, frLST EN 60335-2-25:2003/A11:2011 enLST EN 60335-2-77:2011 enLST EN 60335-2-90:2006/A1:2011 enLST EN 60684-3-280:2011 enLST EN 60684-3-281:2011 enLST EN 60684-3-282:2011 enSukiosios elektros mašinos. 1 dalis. Vardiniai parametrai ir eksploatacinėscharakteristikos (IEC 60034-1:2010, modifikuotas)Nuo 2013-10-01 pakeičia LST EN 60034-1:2004,LST EN 60034-1:2004/P:2009Sukiosios elektros mašinos. 1 dalis. Vardiniai parametrai ir eksploatacinėscharakteristikos (IEC 60034-1:2010, modifikuotas)Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis.Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A43:2010)Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis.Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A44:2010)Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis.Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A40:2010)Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis.Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A41:2010)Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-25 dalis.Ypatingieji reikalavimai, keliami mikrobangų krosnelėms, įskaitantkombinuotąsias mikrobangų krosnelesBuitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-77 dalis. Ypatingiejireikalavimai, keliami pėsčiojo valdomoms iš elektros tinklo maitinamomsvejapjovėms (IEC 60335-2-77:2002, modifikuotas)Nuo 2013-09-01 pakeičia LST EN 50338:2006,LST EN 60335-2-77:2006,Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-90 dalis.Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms mikrobangų krosnelėms(IEC 60335-2-90:2006/A1:2010)Lankstieji izoliaciniai vamzdeliai. 3 dalis. Tikslinės paskirties vamzdeliųtechniniai reikalavimai. 280 dokumentas. Karštyje susitraukiantys poliolefinovamzdeliai, atsparūs paviršinio nuotėkio kelio susidarymui (IEC 60684-3-280:2010)Lankstieji izoliaciniai vamzdeliai. 3 dalis. Tikslinės paskirties vamzdeliųtechniniai reikalavimai. 281 dokumentas. Pusiau laidūs, karštyjesusitraukiantys poliolefino vamzdeliai (IEC 60684-3-281:2010)Lankstieji izoliaciniai vamzdeliai. 3 dalis. Tikslinės paskirties vamzdeliųtechniniai reikalavimai. 282 dokumentas. Karštyje susitraukiantys poliolefinovamzdeliai. Įtempių kontrolė (IEC 60684-3-282:2010)Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiLST EN 60745-1:2009/A11:2011 enLST EN 60745-2-17:2011 en Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-17 dalis. Ypatingiejireikalavimai, keliami fasoninio ir kraštų frezavimo įrankiams (IEC 60745-2-17:2010, modifikuotas)Nuo 2013-09-01 pakeičia LST EN 60745-2-17:2004,LST EN 60745-2-17:2004/A11:2007LST EN 61029-1:2009/A11:2011 enLST EN 61347-2-1:2002/AC:2011 enLST EN 61347-2-2:2002/AC:2011 enLST EN 61347-2-3:2002/AC:2011 enLST EN 61347-2-4:2002/AC:2011 enLST EN 61347-2-5:2002/AC:2011 enLST EN 61347-2-6:2002/AC:2011 enLST EN 61347-2-7:2007/AC:2011 enLST EN 61347-2-8:2002/AC:2011 enKilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiLempų valdymo įtaisai. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami paleidimoįtaisams (išskyrus rusenančiojo išlydžio paleidiklius) (IEC 61347-2-1:2000)Lempų valdymo įtaisai. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nuolatinearba kintamąja srove maitinamiems elektroniniams žeminamiesiemskaitinamųjų lempų maitinimo keitikliams (IEC 61347-2-2:2000)Lempų valdymo įtaisai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kintamąjasrove maitinamiems elektroniniams liuminescencinių lempų balastams(IEC 61347-2-3:2000)Lempų valdymo įtaisai. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nuolatinesrove maitinamiems elektroniniams bendrojo apšvietimo lempų balastams(IEC 61347-2-4:2000)Lempų valdymo įtaisai. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nuolatinesrove maitinamiems elektroniniams viešojo transporto apšvietimo lempųbalastams (IEC 61347-2-5:2000)Lempų valdymo įtaisai. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nuolatinesrove maitinamiems elektroniniams orlaivių apšvietimo lempų balastams(IEC 61347-2-6:2000)Lempų valdymo įtaisai. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nuolatinesrove maitinamiems elektroniniams avarinio apšvietimo lempų balastams(IEC 61347-2-7:2006)Lempų valdymo įtaisai. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamiliuminescencinių lempų balastams (IEC 61347-2-8:2000)W (91 Lt)J (43 Lt)XZ (7 Lt)H (40 Lt)R (66 Lt)D (27 Lt)W (91 Lt)D (27 Lt)F (33 Lt)E (29 Lt)E (29 Lt)XZ (7 Lt)Q (63 Lt)XZ (7 Lt)3 iš 12


LST EN 61347-2-9:2002/AC:2011 enLempų valdymo įtaisai. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami išlydžiolempų (išskyrus liuminescencines lempas) balastams (IEC 61347-2-9:2000)LST EN 61347-2-10:2002/ Lempų valdymo įtaisai. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamiAC:2011 enelektroniniams šaltojo paleidimo vamzdinių išlydžio lempų (neono vamzdžių)aukštadažnio maitinimo inverteriams ir keitikliams (IEC 61347-2-10:2000)LST EN 61347-2-11+AC:2002/ Lempų valdymo įtaisai. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami įvairiomsAC:2011 enšviestuvuose naudojamoms elektroninėms grandinėms (IEC 61347-2-11:2001)LST EN 61347-2-12:2005/AC:2011 enLempų valdymo įtaisai. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nuolatinearba kintamąja srove maitinamiems elektroniniams išlydžio lempų (išskyrusliuminescencines lempas) balastiniams įtaisams (IEC 61347-2-12:2005)LST EN 61347-2-13:2006/AC:2011 enLempų valdymo įtaisai. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nuolatinearba kintamąja srove maitinamiems elektroniniams šviesos diodų moduliųvaldymo įtaisams (IEC 61347-2-13:2006)LST EN 61666:2011 en Pramoninės sistemos, pramoniniai įrenginiai, įranga ir gaminiai. Sistemojenaudojamų išvadų identifikavimas (IEC 61666:2010)Nuo 2013-09-01 pakeičia LST EN 61666:2001LST EN 61666:2011/AC:2011 Pramoninės sistemos, pramoniniai įrenginiai, įranga ir gaminiai. Sistemojedenaudojamų išvadų identifikavimas (IEC 61666:2010)LST HD 639 S1:2003/A2:2011 Pagalbiniai elektros reikmenys. Buitiniai ir panašios paskirties nešiojamiejienliekamosios srovės įtaisai (PRCDs) be vidinės apsaugos nuo viršsroviųLST HD 60269-2:2011 en Žemosios įtampos saugikliai. 2 dalis. Specialistų naudojamų (daugiausiapramoninės paskirties) saugiklių papildomieji reikalavimai. Standartizuotųsaugiklių sistemų nuo A iki J pavyzdžiai (IEC 60269-2:2010, modifikuotas)Nuo 2013-09-01 pakeičia LST HD 60269-2:2007LST HD 60269-3:2011 en Žemosios įtampos saugikliai. 3 dalis. Nespecialistų naudojamų (daugiausiabuitinių ir panašios paskirties) saugiklių papildomieji reikalavimai.Standartizuotų saugiklių sistemų nuo A iki F pavyzdžiai (IEC 60269-3:2010,modifikuotas)Nuo 2013-09-01 pakeičia LST HD 60269-3:2007TK 7DangosLST EN ISO 10890:2011 en Dažai ir lakai. Biocidų išsiskyrimo iš neapaugančių dažų dangų spartosmodeliavimas taikant masių balanso skaičiavimą (ISO 10890:2010)TK 9BaldaiLST EN 15828:2011 en Baldų reikmenys. Vyrių ir jų komponentų stiprumas ir ilgalaikiškumas. Lankstaiir vyriai su horizontaliąja sukimosi ašimiTK 12Automobilių keliaiLST EN 14733:2005+A1:2011 Bitumai ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų, skystųjų ir skiestųjų bitumųenvidinė gamybos kontrolėPakeičia LST EN 14733:2005TK 17MedienaLST EN 1534:2011 enMedinės grindys. Atsparumo įspaudimui nustatymas. Bandymo metodasPakeičia LST EN 1534:2000LST EN 14229:2011 en Statybinė mediena. Mediniai oro linijų stulpaiPakeičia LST EN 12465:2002, LST EN 12479:2002, LST EN 12509:2002,LST EN 12510+AC:2002, LST EN 12511:2002TK 18TelekomunikacijosLST EN 300 440-2 V1.4.1:2011 Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojoennuotolio įtaisai. Radijo ryšio įrenginiai, naudojami nuo 1 GHz iki 40 GHzdažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis 1999/5/ECdirektyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusLST ETSI TS 101 903Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (EPI). Patobulintieji XML elektroniniaiV1.4.2:2011 enparašai (XAdES)TK 18 Telekomunikacijos 1)LST EN 301 842-1 V1.3.2:2011 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technicalencharacteristics and methods of measurement for ground-based equipment;Part 1: EN for ground equipmentLST EN 301 842-4 V1.2.2:2011enVHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technicalcharacteristics and methods of measurement for ground-based equipment;Part 4: Point-to-point functionsH (40 Lt)XZ (7 Lt)XD (128 Lt)XC (119 Lt)E (29 Lt)M (54 Lt)K (47 Lt)E (29 Lt)R (66 Lt)J (43 Lt)XA (104 Lt)T (74 Lt)XC (119 Lt)1)Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2004 m. rugsėjo 27 d. posėdžio protokolas Nr. TKP-14) Europostelekomunikacijų standartų instituto standartų (išskyrus darniuosius), perimamų kaip Lietuvos standartų, antraštės neverčiamos į lietuvių kalbą.4 iš 12


LST EN ISO 15630-2:2011 enLST EN ISO 15630-3:2011 enTK 50LST EN 12975-1:2006+A1:2011 enLST EN 14908-6:2011 enTK 51LST CEN ISO/TS 22117:2011enLST EN 15911:2011 enLST EN ISO 13720:2011 enTK 52LST EN ISO 14729:2002/A1:2011 enTK 56LST EN ISO 225:2011 de, en,frLST EN ISO 12474:2011 enLST EN ISO 13680:2011 enLST EN ISO 21457:2011 enPlienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai(ISO 15630-2:2010)Pakeičia LST EN ISO 15630-2:2003Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 3 dalis. Įtempiamojiarmatūra (ISO 15630-3:2010)Pakeičia LST EN ISO 15630-3:2003Šildymo ir vėdinimo sistemosSaulės šiluminės energijos sistemos ir komponentai. Saulės kolektoriai.1 dalis. Bendrieji reikalavimaiPakeičia LST EN 12975-1:2006Pastato automatizavimo, jo įrenginių reguliavimo ir techninio valdymo atvirasisduomenų perdavimo tinklas. Tinklo kontrolės protokolas. 6 dalis. TaikomiejielementaiMaisto analizėMaisto ir pašarų mikrobiologija. Tyrimų kokybės tikrinimo, taikanttarplaboratorinį palyginimą, specialieji reikalavimai ir nurodymai(ISO/TS 22117:2010)Maisto produktai. Vienalaikis devynių saldiklių nustatymas taikant efektyviąjąskysčių chromatografiją ir šviesos sklaidos aptikimą garinantMėsa ir mėsos produktai. Numanomų pseudomonų (Pseudomonas spp.)skaičiavimas (ISO 13720:2010)Pakeičia LST ISO 13720:2003Akių optikaOftalmologinė optika. Kontaktinių lęšių priežiūros priemonės. Kontaktinių lęšiųhigieninės priežiūros priemonių bei režimų mikrobiologiniai reikalavimai irbandymų metodai. 1 keitinys (ISO 14729:2001/Amd.1:2010)Naftos pramonės įrenginiaiTvirtinimo detalės. Varžtai, sraigtai, smeigės ir veržlės. Simboliai ir matmenųžymėjimas (ISO 225:2010)Pakeičia LST EN 20225:2000, LST EN 20225:2000/P:2005,LST EN 20225:2000/P:2007Smulkaus žingsnio metrinio sriegio varžtai su galvutėmis, turinčiomisšešiabriaunę įdubą raktui (ISO 12474:2010)Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Besiūliai korozijai atsparių lydinių vamzdžiai,naudojami kaip apsauginių kolonų, vamzdynų ir movų ruošiniai. Techninėstiekimo sąlygos (ISO 13680:2010)Pakeičia LST EN ISO 13680:2009Naftos, naftos chemijos ir gamtinių dujų pramonė. Naftos ir dujų gavybossistemoms skirtų medžiagų parinkimas ir jų korozijos kontrolė(ISO 21457:2010)TrąšosTK 57LST EN 13971:2008 lt Karbonatinės kalkinimo medžiagos. Reaktyvumo nustatymas.Potenciometrinio titravimo druskos rūgštimi metodasLST EN 15950:2011 en Trąšos. N-(1,2-dikarboksietilo) D,L asparto rūgšties (imino(di)gintaro rūgšties,IDHA) nustatymas naudojant efektyviąją skysčių chromatografiją (HPLC)TK 59GeotechnikaLST EN 1536:2011 enSpecialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliaiPakeičia LST EN 1536:2003LST EN 1538:2011 enSpecialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Tranšėjinės sienosPakeičia LST EN 1538:2001, LST EN 1538:2002TK 61Plastikiniai vamzdynaiLST EN 1447:2009+A1:2011 Plastikinių vamzdynų sistemos. Termoreaktyviųjų stiklaplastikių vamzdžiai.enIlgalaikio atsparumo vidiniam slėgiui nustatymasLST EN ISO 1452-3:2011 enLST EN ISO 1452-5:2011 enTK 62Pakeičia LST EN 1447:2009Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės drenažo ir nuotakynoplastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U).3 dalis. Jungiamosios detalės (ISO 1452-3:2009, pataisyta 2010-03-01 versija)Pakeičia LST EN ISO 1452-3:2010Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės drenažo ir nuotakynoplastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U).5 dalis. Sistemos tinkamumas naudoti (ISO 1452-5:2009, pataisyta 2010-03-01versija)Pakeičia LST EN ISO 1452-5:2010KlijaiK (47 Lt)P (61 Lt)H (40 Lt)XL (200 Lt)P (61 Lt)P (61 Lt)E (29 Lt)D (27 Lt)V (85 Lt)F (33 Lt)X (98 Lt)S (69 Lt)G (36 Lt)H (40 Lt)X (98 Lt)T (74 Lt)E (29 Lt)R (66 Lt)H (40 Lt)9 iš 12


LST EN 15275:2008/AC:2011enKonstrukciniai klijai. Pastatų ir inžinerinių statinių bendraašiams metaliniamselementams montuoti skirtų anaerobinių klijų apibūdinimasPakeičia LST EN 15275:2008/AC:2010Dujų balionai ir kriogeniniai indaiTK 63LST EN ISO 13341:2011 en Gabenamieji dujų balionai. Čiaupų prijungimas prie dujų balionų(ISO 13341:2010)Pakeičia LST EN ISO 13341+AC:2001F (33 Lt)TK 64ErgonomikaLST EN ISO 9241-210:2011 en Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. Į žmogų orientuotas Q (63 Lt)sąveikiųjų sistemų projektavimas (ISO 9241-210:2010)Pakeičia LST EN ISO 13407:2001LST EN ISO 24500:2011 en Ergonomika. Prieinamas dizainas. Girdimieji vartojimo reikmenų signalai E (29 Lt)(ISO 24500:2010)TK 67Pašto paslaugosLST CEN/TS 15844-1:2011 en Pašto paslaugos. Pašto korespondencijos siuntų identifikacinis ženklinimas. M (54 Lt)1 dalis. Identifikacinio ženklo sandara, pranešimas ir dvejetainis kodasLST CEN/TS 15844-2:2011 en Pašto paslaugos. Pašto korespondencijos siuntų identifikacinis ženklinimas. M (54 Lt)2 dalis. Kodavimo BNB-78 formatu aprašasLST CEN/TS 15844-3:2011 en Pašto paslaugos. Pašto korespondencijos siuntų identifikacinis ženklinimas. L (51 Lt)3 dalis. Kodavimo BNB-62 formatu aprašasLST CEN/TS 15844-4:2011 en Pašto paslaugos. Pašto korespondencijos siuntų identifikacinis ženklinimas. J (43 Lt)4 dalis. Didelio formato laiškų būsenos kodavimo aprašasLST CEN/TS 15844-5:2011 en Pašto paslaugos. Pašto korespondencijos siuntų identifikacinis ženklinimas. H (40 Lt)5 dalis. Mažo formato laiškų keturženklio kodavimo aprašasLST EN 14482:2011 en Pašto paslaugos. Tarptautinių laiškų siuntų krepšiai. Bandymo metodai ir M (54 Lt)eksploatacinių charakteristikų reikalavimaiPakeičia LST CEN/TS 14482:2006TK 68PlastikaiLST EN ISO 175:2011 en Plastikai. Bandymo metodai nustatyti panardinimo į skystuosius chemikalus L (51 Lt)poveikį (ISO 175:2010)Pakeičia LST EN ISO 175:2000LST EN ISO 8029:2011 en Plastikinės žarnos. Bendrosios paskirties, tekstile armuotos, suplojamos H (40 Lt)vandens žarnos. Techniniai reikalavimai (ISO 8029:2007)Pakeičia LST EN 28029:2001TK 71Energetikos tikslams tvariai pagaminta biomasė, kietasis biokuras irkietasis atgautasis kurasLST EN 14588:2011 en Kietasis biokuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymaiS (69 Lt)Pakeičia LST CEN/TS 14588:2007LST EN 15149-1:2011 en Kietasis biokuras. Dalelių matmenų pasiskirstymo nustatymas. 1 dalis. G (36 Lt)Vibracinio sieto su ne mažesnėmis kaip 1 mm akutėmis metodasPakeičia LST CEN/TS 15149-1:2006LST EN 15149-2:2011 en Kietasis biokuras. Dalelių matmenų pasiskirstymo nustatymas. 2 dalis. G (36 Lt)Vibracinio sieto su ne didesnėmis kaip 3,15 mm akutėmis metodasPakeičia LST CEN/TS 15149-2:2006TK 73NanotechnologijosLST EN ISO 29701:2011 en Nanotechnologijos. Endotoksinų tyrimas nanomedžiagų mėginiuose, skirtuose L (51 Lt)in vitro sistemoms. Limulus amebocyte lysate (LAL) testas (ISO 29701:2010)TK 76Sprogiosios atmosferosLST EN 15794:2010 lt Degiųjų skysčių sprogimo taškų nustatymas J (43 Lt)TK 77LiftaiLST EN 619:2002+A1:2011 en Tolydžiojo transportavimo įranga ir sistemos. Vienetinių krovinių mechaninio W (91 Lt)transportavimo įrangos saugos ir EMS reikalavimaiPakeičia LST EN 619:2003TK 78Mašinos ir įrenginiaiLST EN 972:1998+A1:2011 en Odų išdirbimo mašinos. Grįžtamojo slenkamojo judesio valcai. Saugos T (74 Lt)reikalavimaiPakeičia LST EN 972:2000, LST EN 972:2000/P:2008LST EN 996:1995+A3:2009 lt Polių įgilinimo įranga. Saugos reikalavimai U (77 Lt)LST EN 996:1995+A3:2009/P:2011 enPolių įgilinimo įranga. Saugos reikalavimaiLietuvos standartizacijos departamentasLST 1510:1999/P:2011 lt Įmonės standartų rengimas ir įforminimas10 iš 12


LST EN ISO 8394-1:2011 en Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. 1 dalis. Sandariklių ekstruzijos gebos D (27 Lt)nustatymas (ISO 8394-1:2010)Pakeičia LST EN 28394:2002LST EN ISO 8394-2:2011 en Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. 2 dalis. Ekstruzijos gebos nustatymas F (33 Lt)naudojant standartizuotus aparatus (ISO 8394-2:2010)Pakeičia LST EN 28394:2002LST EN ISO 12863:2011 en Standartizuotas bandymo metodas matuoti cigarečių padegamąjį potencialą L (51 Lt)(ISO 12863:2010)Lietuvos standartizacijos departamentas 1)LST EN 2133:2011 enAerospace series - Cadmium plating of steels with specified tensile strength E (29 Lt)≤ 1 450 MPa, copper, copper alloys and nickel alloysPakeičia LST EN 2133:2001LST EN 2434-001:2011 en Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing E (29 Lt)polyurethane finish - Part 001: Basic requirementsLST EN 2434-002:2011 en Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing E (29 Lt)polyurethane finish - Part 002: High chemical resistanceLST EN 2434-003:2011 en Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing E (29 Lt)polyurethane finish - Part 003: Flexible and high fluid resistance for interiorLST EN 2434-004:2011 en Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing E (29 Lt)polyurethane finish - Part 004: High flexibilityLST EN 3155-026:2011 en Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part G (36 Lt)026: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product standardPakeičia LST EN 3155-026:2006, LST EN 3155-026:2006/AC:2006LST EN 3238:2011 enAerospace series - Metallic materials - Test method - Shear test for wires and E (29 Lt)rivetsLST EN 3274:2011 enAerospace series - Pipe coupling 8°30' - Thread end - Geometric F (33 Lt)configurationPakeičia LST EN 3274:2002LST EN 3475-100:2011 en Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 100: F (33 Lt)GeneralPakeičia LST EN 3475-100:2002LST EN 3777:2011 enAerospace series - Pins, quick release, single and double acting - Technical J (43 Lt)specificationLST EN 3843:2011 enAerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, with counterbore, in heat C (23 Lt)resisting steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambienttemperature) / 650 °CLST EN 3911:2011 en Aerospace series - Six lobe recess - Geometrical definition C (23 Lt)LST EN 4023:2011 en Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Elbows 45°C (23 Lt)Pakeičia LST EN 4023:2003LST EN 4025:2011 en Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Elbows 45°, D (27 Lt)bulkheadPakeičia LST EN 4025:2003LST EN 4473:2011 enAerospace series - Aluminium pigmented coatings for fasteners - Technical H (40 Lt)specificationLST EN 4655:2011 enAerospace series - Steel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum D (27 Lt)induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated andprecipitation treated - Bars - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPaLST EN 4657:2011 enAerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum D (27 Lt)induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated andprecipitation remelted - Bars - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPaLST EN 4700-001:2011 en Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - N (56 Lt)Technical specification - Part 001: Plate, sheet and stripLST EN 4700-002:2011 en Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - P (61 Lt)Technical specification - Part 002: Bar and sectionLST EN 4700-003:2011 en Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - N (56 Lt)Technical specification - Part 003: TubeLST EN 4700-004:2011 en Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - N (56 Lt)Technical specification - Part 004: WireLST EN 4700-005:2011 en Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -Technical specification - Part 005: Forging stockL (51 Lt)1)Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posėdžio protokolas Nr. TKP-6) Europosstandartizacijos komiteto technikos komiteto AECMA standartų (išskyrus darniuosius), perimamų kaip Lietuvos standartų, antraštėsneverčiamos į lietuvių kalbą.11 iš 12


LST EN 4700-006:2011 en Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -Technical specification - Part 006: Pre-production and production forgingsLST EN 4700-007:2011 en Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -Technical specification - Part 007: Remelting stockN (56 Lt)L (51 Lt)Parengė: Dalia ReginienėTel.: (8~5) 270 93 64El. paštas: dalia.reginiene@lsd.lt12 iš 12

More magazines by this user
Similar magazines