išleisti lietuvos standartai - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt
  • No tags were found...

išleisti lietuvos standartai - Standartizacijos departamentas prie AM

LST EN 301 908-12V4.2.1:2010 enLST EN 301 908-13V4.2.1:2010 enLST EN 301 908-14V4.2.1:2010 enLST EN 301 908-15V4.2.1:2010 enLST EN 301 908-16V4.2.1:2010 enLST EN 301 908-17V4.2.1:2010 enLST EN 302 208-2 V1.3.1:2010enLST EN 302 217-4-2V1.5.1:2010 enLST EN 302 544-1 V1.1.2:2010enLST EN 302 645 V1.1.1:2010enLST EN 302 977 V1.1.2:2010enTK 19LST CEN/TS 12390-11:2010enLST EN 15037-4:2010 enTK 21LST EN ISO 105-A01:2010 enTK 24LST EN ISO/IEC 17043:2010enElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai.Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai irvartotojo įranga (VĮ). 12 dalis. Darnusis IMT-2000, CDMA daugianešliobūdo (cdma 2000) (kartotuvai) Europos standartas, apimantis esminius1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimusElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai.Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai irvartotojo įranga (VĮ). 13 dalis. Darnusis IMT-2000, išplėtoto universalausantžeminio magistralinio radijo ryšio (E-UTRA) (VĮ) prieigos Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminiusreikalavimusElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai.Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai irvartotojo įranga (VĮ). 14 dalis. Darnusis IMT-2000, išplėtoto universalausantžeminio magistralinio radijo ryšio (E-UTRA) (BS) prieigos Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminiusreikalavimusElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai.Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai irvartotojo įranga (VĮ). 15 dalis. Darnusis IMT-2000, išplėtoto universalausantžeminio magistralinio radijo ryšio (E-UTRA) (FDD kartotuvai) prieigosEuropos standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnioesminius reikalavimusElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai.Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai irvartotojo įranga (VĮ). 16 dalis. Darnusis IMT-2000, išplėtoto CDMAdaugianešlio būdo ultrajudriojo plačiajuosčio ryšio (UMB) (VĮ) Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminiusreikalavimusElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai.Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai irvartotojo įranga (VĮ). 17 dalis. Darnusis IMT-2000, išplėtoto CDMAdaugianešlio būdo ultrajudriojo plačiajuosčio ryšio (UMB) (BS) Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminiusreikalavimusElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijodažnių atpažinimo įranga, veikianti nuo 865 MHz iki 868 MHz dažniųjuostoje ir kurios galia neviršija 2 W. 2 dalis. Darnusis Europos standartas,apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimusFiksuotojo radijo ryšio sistemos. Charakteristikos ir reikalavimai, keliamitiesioginio ryšio įrenginiams ir antenoms. 4-2 dalis. Antenos. DarnusisEuropos standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2straipsnio reikalavimusPlačiajuostės duomenų perdavimo sistemos, veikiančios nuo 2 500 MHz iki2 690 MHz dažnių juostoje. 1 dalis. Vienalaikio dvipusio ryšio tankinimobazinės stotys. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimusElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojonuotolio įtaisai. Pasaulinių navigacinių palydovinių sistemų kartotuvai.Darnusis Europos standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2straipsnio esminius reikalavimusPalydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Darnusis Europosstandartas, skirtas transporto priemonėse įmontuotoms Žemės stotims,veikiančioms 14/12 GHz dažnių juostose, ir apimantis 1999/5/EC direktyvos3.2 straipsnio esminius reikalavimusBetonas ir gelžbetonisBetono bandymas. 11 dalis. Betono atsparumo chloridams nustatymasesant vienkryptei difuzijaiGamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų ir blokų grindų sistemos. 4 dalis.Polistireninio putplasčio blokaiTekstilėTekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. A01 dalis. Bendrieji tyrimųprincipai (ISO 105-A01:2010)Pakeičia LST EN ISO 105-A01:1996Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimasAtitikties įvertinimas. Bendrieji tyrimų kokybės tikrinimo reikalavimai(ISO/IEC 17043:2010)P (61 Lt)R (66 Lt)R (66 Lt)R (66 Lt)R (66 Lt)S (69 Lt)H (40 Lt)Q (63 Lt)R (66 Lt)P (61 Lt)T (74 Lt)L (51 Lt)T (74 Lt)G (36 Lt)S (69 Lt)4 iš 11


SD 9.1:2010 lt, enKokybės vadybos principaiD (27 Lt)Pakeičia SD 9.1:2004SD 9.7:2010 lt, enĮvadas ir pagalbinis rinkinys. Nurodymai dėl išorės šalies vykdomų procesų B (21 Lt)Pakeičia SD 9.7:2006TK 25Rišamosios medžiagos ir silikatiniai dirbiniaiLST EN 196-6:2010 en Cemento bandymų metodai. 6 dalis. Smulkumo nustatymasJ (43 Lt)Pakeičia LST EN 196-6:1996LST EN 14353:2007+A1:2010 Gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai. P (61 Lt)enApibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodaiPakeičia LST EN 14353:2008LST EN 15743:2010 en Sulfatinis cementas. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai M (54 Lt)TK 26Termoizoliacinės medžiagosLST EN 14064-1:2010 en Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami piltiniai U (77 Lt)mineralinės vatos (MW) gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliamipiltiniams gaminiams iki jų įrengimoLST EN 14064-2:2010 en Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami piltiniai L (51 Lt)mineralinės vatos (MW) gaminiai. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliamiįrengtiems gaminiamsTK 29VandentvarkaLST EN 15664-2:2010 en Metalų poveikis žmonių vartojamam vandeniui. Dinaminio bandymo D (27 Lt)įrenginys metalų išsiskyrimui įvertinti. 2 dalis. Bandomasis vanduoLST EN 15848:2010 en Pastatų įrenginiai vandeniui ruošti. Reguliuojamosios chemikalų dozavimo H (40 Lt)sistemos. Eksploataciniai, saugos ir bandymų reikalavimaiTK 31AkustikaLST ISO 10816-Mechaniniai virpesiai. Mašinų vibracijos įvertinimas matuojant XZ (7 Lt)1:2003/A1:2010 ennesisukančiose dalyse. 1 dalis. Bendrosios nuostatos. 1 keitinys (tapatusISO 10816-1:1995/Amd.1:2009)LST ISO 10816-2:2010 en Mechaniniai virpesiai. Mašinų vibracijos įvertinimas matuojant G (36 Lt)nesisukančiose dalyse. 2 dalis. Didesnės kaip 50 MW galios ant pamatųstatomos garo turbinos ir generatoriai, kurių normalus darbo greitis 1 500sūk./min, 1 800 sūk./min, 3 000 sūk./min ir 3 600 sūk./min (tapatus ISO10816-2:2009)Pakeičia LST ISO 10816-2:2003, LST ISO 10816-2:2004TK 32SveikataLST EN 60601-1:2007 lt Elektrinė medicinos įranga.1 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių XJ (172 Lt)eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (IEC 60601-1:2005)LST EN ISO 1942:2010 en, fr Odontologija. Aiškinamasis žodynas (ISO 1942:2009)Pakeičia LST EN 21942-1:2004, LST EN 21942-2:2004,LST EN 21942-3:2004, LST EN 21942-4:2004, LST EN ISO 1942-5:2004X (98 Lt)LST EN ISO 7396-1:2007/A1:2010 enLST EN ISO 7396-1:2007/A2:2010 enLST EN ISO 14971:2009 ltLST EN ISO 16409:2007/A1:2010 enTK 34LST EN ISO 25178-6:2010 enTK 35LST EN 1495+AC:2000+A2:2010/AC:2010 enLST EN 12417:2002+A2:2009/AC:2010 enLST EN 13000:2010 enLST EN 13128:2002+A2:2009/AC:2010 enLST EN 13414-1:2004+A2:2009 ltMedicininių dujų vamzdynų sistemos. 1 dalis. Vakuuminiai ir suslėgtųmedicininių dujų vamzdynai. 1 keitinys. Reikalavimai, keliami maitinimoblokuose įrengtiems galiniams vakuumo įtaisams, turintiems operatoriausreguliuojamas sekcijas ir lanksčiosiomis žarnomis prijungtiems prievamzdynų (ISO 7396-1:2007/Amd.1:2010)Medicininių dujų vamzdynų sistemos. 1 dalis. Vakuuminiai ir suslėgtųmedicininių dujų vamzdynai. 2 keitinys (ISO 7396-1:2007/Amd.2:2010)Medicinos priemonės. Rizikos valdymo taikymas medicinos priemonėms(ISO 14971:2007, pataisyta 2007-10-01 versija)Odontologija. Burnos higienos gaminiai. Rankiniai tarpdančių šepetėliai.1 keitinys (ISO 16409:2006/Amd 1:2010)MetrologijaGeometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Plotinė paviršiaus tekstūra.6 dalis. Paviršiaus tekstūros matavimo metodų klasifikacija (ISO 25178-6:2010)Darbų saugaKeliamosios platformos. Bokštinės darbinės platformosStaklės. Sauga. Daugelio operacijų staklėsKranai. Savaeigiai kranaiPakeičia LST EN 13000:2004, LST EN 13000:2005Staklių sauga. Frezavimo staklės (įskaitant tekinimo stakles)Plieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 1 dalis. Stropai bendrosioms kėlimoreikmėmsXZ (7 Lt)C (23 Lt)W (91 Lt)XZ (7 Lt)G (36 Lt)XA (104 Lt)K (47 Lt)5 iš 11


LST EN 13414-2:2004+A2:2009 ltPlieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 2 dalis. Gamintojo teikiamosinformacijos apie stropo naudojimą ir techninę priežiūrą aprašasLST EN 13414-3+AC:2004+ Plieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 3 dalis. Žiediniai ir lyniniai stropaiA1:2009 ltLST EN 14404:2004+A1:2010 Asmeninės apsaugos priemonės. Kelių apsaugai dirbti klūpomisenPakeičia LST EN 14404:2005, LST EN 14404:2005/P:2005LST EN 15056:2007+A1:2009 Kranai. Konteinerių kėlimo griebtuvų reikalavimailtTK 38Statybinės konstrukcijosLST EN 1990:2004/A1:2006/ Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindaiAC:2010 enPakeičia LST EN 1990:2004/A1:2006/AC:2009TK 40Nafta ir naftos produktaiLST EN 590:2009+A1:2010 en Automobiliniai degalai. Dyzelinas. Reikalavimai ir tyrimo metodaiPakeičia LST EN 590:2009LST EN 14214:2008+A1:2010 Automobiliniai degalai. Riebalų rūgščių metilesteriai (RRME), skirtiendyzeliniams varikliams. Reikalavimai ir tyrimo metodaiPakeičia LST EN 14214:2009LST EN ISO 3924:2010 en Naftos produktai. Distiliacijos temperatūrų intervalų pasiskirstymonustatymas. Dujų chromatografijos metodas (ISO 3924:2010)TK 41Suvirinimas ir medžiagotyraLST EN 1708-1:2010 en Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis.Slėginiai komponentaiPakeičia LST EN 1708-1:2000, LST EN 1708-1:2000/A1:2004LST EN 10028-Plokštieji plieniniai slėginių įrenginių gaminiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai1:2008+A1:2009+AC:2010 ltLST EN 10028-2:2009 lt Plokštieji plieniniai slėginių įrenginių gaminiai. 2 dalis. Nurodytųaukštatemperatūrių savybių nelegiruotieji ir legiruotieji plienaiLST EN 10028-3:2009 lt Plokštieji plieniniai slėginių įrenginių gaminiai. 3 dalis. Suvirinamiejismulkiagrūdžiai normalizuoti plienaiLST EN 10028-4:2009 lt Plokštieji plieniniai slėginių įrenginių gaminiai. 4 dalis. Nurodytųžematemperatūrių savybių nikeliu legiruoti plienaiLST EN 10028-5:2009 lt Plokštieji plieniniai slėginių įrenginių gaminiai. 5 dalis. Suvirinamiejismulkiagrūdžiai termomechaniškai valcuoti plienaiLST EN 10028-6:2009 lt Plokštieji plieniniai slėginių įrenginių gaminiai. 6 dalis. Suvirinamiejismulkiagrūdžiai grūdintieji ir atleistieji plienaiLST EN 10305-1:2010 en Tikslieji plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Šaltaitraukti besiūliai vamzdžiaiPakeičia LST EN 10305-1:2003LST EN 10305-2:2010 en Tikslieji plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Šaltaitraukti suvirintieji vamzdžiaiPakeičia LST EN 10305-2:2003LST EN 10305-3:2010 en Tikslieji plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 3 dalis. Šaltaikalibruoti suvirintieji vamzdžiaiPakeičia LST EN 10305-3:2003LST EN 10305-5:2010 en Tikslieji plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Šaltaikalibruoti suvirintieji kvadratinio ir stačiakampio skerspjūvio vamzdžiaiPakeičia LST EN 10305-5:2004, LST EN 10305-5:2004/AC:2007LST EN ISO 9539:2010 en Dujinio suvirinimo įranga. Dujinio suvirinimo, pjaustymo ir panašių procesųįrangos medžiagos (ISO 9539:2010)Pakeičia LST EN 29539:2000LST EN ISO 26203-1:2010 en Metalai. Tempimo bandymas esant didelėms deformavimo spartoms.1 dalis. Tampriojo strypo sistemos (ISO 26203-1:2010)TK 43Geležinkelių transportasLST EN 14067-6:2010 en Geležinkelio taikmenys. Aerodinamika. 6 dalis. Šoninio vėjo įvertinimoreikalavimai ir bandymo procedūrosLST EN 15355:2009/P:2010 en Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Skirstomieji vožtuvai ir skirstomiejiskiriamieji įtaisaiLST EN 15663:2009/AC:2010 Geležinkelio taikmenys. Riedmenų masės apibrėžtysenLST EN 15723:2010 en Geležinkelio taikmenys. Naudingojo krovinio apsaugų nuo aplinkos poveikiųuždaromieji įtaisai ir fiksatoriai. Ilgalaikiškumo, eksploatavimo, žymėjimo,techninės priežiūros ir perdirbimo reikalavimaiTK 45Elektros energetikaLST EN 50348:2010 en Stacionarioji nedegių skystųjų dengimo medžiagų elektrostatinio purškimoįranga. Saugos reikalavimaiNuo 2012-12-01 pakeičia LST EN 50348:2002L (51 Lt)N (56 Lt)M (54 Lt)L (51 Lt)F (33 Lt)H (40 Lt)N (56 Lt)W (91 Lt)K (47 Lt)M (54 Lt)H (40 Lt)F (33 Lt)G (36 Lt)G (36 Lt)M (54 Lt)L (51 Lt)L (51 Lt)L (51 Lt)D (27 Lt)Q (63 Lt)XB (112 Lt)N (56 Lt)L (51 Lt)6 iš 11


LST EN 50348:2010/AC:2010frStacionarioji nedegių skystųjų dengimo medžiagų elektrostatinio purškimoįranga. Saugos reikalavimaiLST EN 50364:2010 en Elektroninio objektų stebėjimo (EAS), radijo dažninio atpažinimo (RFID) ir E (29 Lt)panašių įtaisų, veikiančių nuo 0 Hz iki 300 GHz dažnių srityje, sukuriamųelektromagnetinių laukų poveikio žmogui ribojimasNuo 2012-11-01 pakeičia LST EN 50364:2002LST EN 50495:2010 en Saugos įtaisai saugiam įrangos veikimui užtikrinti atsižvelgiant į sprogimo R (66 Lt)rizikąLST EN 60079-20-1:2010 en Sprogiosios atmosferos. 20-1 dalis. Medžiagų charakteristikos dujoms ir W (91 Lt)garams klasifikuoti. Bandymo metodai ir jo duomenys (IEC 60079-20-1:2010)LST EN 61850-6:2010 en Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. 6 dalis. XE (132 Lt)Konfigūracijos aprašymo kalba, skirta ryšiams elektros pastotėse suintelektiniais elektroniniais įtaisais (IEC 61850-6:2009)Nuo 2013-02-01 pakeičia LST EN 61850-6:2004LST HD 60364-5-56:2010 en Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-56 dalis. Elektrinės įrangos J (43 Lt)parinkimas ir įrengimas. Saugos paslaugos (IEC 60364-5-56:2009)Nuo 2012-11-01 pakeičia LST HD 384.5.56 S1:2002TK 49LiejininkystėLST EN 287-6:2010 en Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 6 dalis. Ketus L (51 Lt)LST EN ISO 945-1:2009/AC:2010 enKetaus mikrosandaros žymėjimas. 1 dalis. Grafito klasifikavimas, remiantisapžiūrimąja analize. 1 techninė pataisa (ISO 945-1:2008/Cor.1:2010)LST ISO 4997:2010 en Konstrukcinės kokybės, šaltai valcuoti anglinio plieno lakštai (tapatus D (27 Lt)ISO 4997:2007)LST ISO 15835-1:2010 en Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos strypams G (36 Lt)mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 15835-1:2009)TK 50Šildymo ir vėdinimo sistemosLST CEN/TS 12977-1:2010 en Saulės šiluminės energijos sistemos ir komponentai. Užsakytinės sistemos. K (47 Lt)1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliami saulės vandens šildytuvams irmišriosioms šildymo sistemomsPakeičia LST L ENV 12977-1:2004LST CEN/TS 12977-2:2010 en Saulės šiluminės energijos sistemos ir komponentai. Užsakytinės sistemos. U (77 Lt)2 dalis. Saulės vandens šildytuvų ir mišriųjų šildymo sistemų bandymometodaiPakeičia LST L ENV 12977-2:2004LST CEN/TS 12977-4:2010 en Saulės šiluminės energijos sistemos ir komponentai. Užsakytinės sistemos. L (51 Lt)4 dalis. Saulės šildymo sistemų mišriųjų šilumos akumuliatoriųeksploatacinių charakteristikų tyrimo metodaiLST CEN/TS 12977-5:2010 en Saulės šiluminės energijos sistemos ir komponentai. Užsakytinės sistemos. S (69 Lt)5 dalis. Valdymo įrangos eksploatacinių charakteristikų tyrimo metodaiLST EN 15632-2:2010 en Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Iš anksto izoliuotų lanksčiųjų F (33 Lt)vamzdžių sistemos. 2 dalis. Plastikiniai atšakiniai vamzdžiai sudaugiasluoksniu apvalkalu. Reikalavimai ir bandymo metodaiLST EN 15632-3:2010 en Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Iš anksto izoliuotų lanksčiųjų E (29 Lt)vamzdžių sistemos. 3 dalis. Plastikinių atšakinių vamzdžių bedaugiasluoksnio apvalkalo sistema. Reikalavimai ir bandymo metodaiTK 51Maisto analizėLST EN 15764:2010 en Maisto produktai. Mikroelementų nustatymas. Alavo nustatymas liepsnos H (40 Lt)atomine absorbcine spektrometrija (FAAS) ir atomine absorbcinespektrometrija grafitinėje krosnelėje (GFAAS), mineralizavus aukštameslėgyjePakeičia LST ISO 2447:2000, LST ISO 14377:2004,LST CEN/TS 15506:2007LST EN 15829:2010 en Maisto produktai. Ochratoksino A nustatymas Korinto razinose, razinose ir H (40 Lt)Sultana razinose, džiovintų vaisių mišiniuose ir džiovintose figose.Efektyviosios skysčių chromatografijos metodas, taikant gryninimą imuniniogiminiškumo kolonėlėje ir fluorescencinį aptikimąLST EN 15835:2010 en Maisto produktai. Ochratoksino A nustatymas kūdikiams ir mažiems J (43 Lt)vaikams skirtuose grūdiniuose maisto produktuose. Efektyviosios skysčiųchromatografijos metodas, taikant gryninimą imuninio giminiškumokolonėlėje ir fluorescencinį aptikimąLST EN 15842:2010 en Maisto produktai. Maisto alergenų aptikimas. Bendrosios nuostatos ir K (47 Lt)metodų įteisinimasLST EN ISO 13299:2010 en Juslinė analizė. Metodika. Bendrieji nurodymai dėl juslinio profilio sudarymo(ISO 13299:2003)N (56 Lt)7 iš 11


TK 56LST EN 12817:2010 enLST EN ISO 13709:2010 enTK 62LST EN 13415:2010 enTK 68LST EN ISO2440:2001/A1:2010 enTK 78LST EN 453:2000+A1:2010 enLST EN 454:2000+A1:2010 enLST EN 500-1:2006+A1:2010enLST EN 1034-2:2005+A1:2010enLST EN 1034-3:1999+A1:2010enLST EN 1034-4:2005+A1:2010enLST EN 1034-5:2005+A1:2010enLST EN 1034-6:2005+A1:2010enLST EN 1034-7:2005+A1:2010enLST EN 1034-13:2005+A1:2010 enLST EN 1034-14:2005+A1:2010 enLST EN 1034-22:2005+A1:2010 enLST EN 1673:2000+A1:2010enLST EN 1674:2000+A1:2010enLST EN 1804-1:2001+A1:2010enLST EN 1804-2:2001+A1:2010enNaftos pramonės įrenginiaiSuskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. 13 m³ irmažesnės talpos SND talpyklų tikrinimas ir jų tinkamumo naudotipakartotinis įvertinimasPakeičia LST EN 12817:2003, LST EN 12817:2003/A1:2006,LST EN 12817:2003/A1:2006/AC:2006, LST EN 12818:2003,LST EN 12818:2003/A1:2006, LST EN 12818:2003+A1:2006Naftos, naftos chemijos ir gamtinių dujų pramonėje naudojami išcentriniaisiurbliai (ISO 13709:2009)Pakeičia LST EN ISO 13709:2004KlijaiGrindų dangų klijų bandymas. Klijų plėvelių ir kompozitų elektrinės varžosnustatymasPakeičia LST EN 13415:2002PlastikaiLanksčios ir standžios akytosios polimerinės medžiagos. Pagreitintosendinimo bandymai. 1 keitinys (ISO 2440:1997/Amd.1:2010)Mašinos ir įrenginiaiMaisto perdirbimo mašinos. Tešlos maišytuvai. Saugos ir higienosreikalavimaiPakeičia LST EN 453:2000Maisto perdirbimo mašinos. Planetiniai maišytuvai. Saugos ir higienosreikalavimaiPakeičia LST EN 454:2000Pervežamos kelių tiesybos mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiPakeičia LST EN 500-1:2007Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 2 dalis. Žievės šalinimo būgnaiPakeičia LST EN 1034-2:2006Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 3 dalis. Pervyniotuvai, diskiniai peiliai,sluoksniavimo mašinosPakeičia LST EN 1034-3:2001Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 4 dalis. Plaušintuvai ir jų tiektuvaiPakeičia LST EN 1034-4:2006Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 5 dalis. PjaustytuvaiPakeičia LST EN 1034-5:2006Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 6 dalis. KalandraiPakeičia LST EN 1034-6:2006Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 7 dalis. KubilaiPakeičia LST EN 1034-7:2005Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 13 dalis. Vielos pašalinimo išpakuočių ir jų blokų mašinosPakeičia LST EN 1034-13:2006Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 14 dalis. Ritinio skeltuvasPakeičia LST EN 1034-14:2006Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailosmašinų projektavimui ir konstravimui. 22 dalis. Medienos plaušintuvaiPakeičia LST EN 1034-22:2005Maisto perdirbimo mašinos. Sukiosios stelažinės krosnys. Saugos irhigienos reikalavimaiPakeičia LST EN 1673:2002Maisto perdirbimo mašinos. Paprastos ir sluoksniuotos tešlos minkytuvai.Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 1674:2002Požeminių kasinių mašinos. Skliauto ramsčių su hidrauline pavara saugosreikalavimai. 1 dalis. Ramsčių blokai ir bendrieji reikalavimaiPakeičia LST EN 1804-1:2002Požeminių kasinių mašinos. Skliauto ramsčių su hidrauline pavara saugosreikalavimai. 2 dalis. Atramos ir keltuvai su pavaraPakeičia LST EN 1804-2:2002R (66 Lt)XD (128 Lt)E (29 Lt)XZ (7 Lt)S (69 Lt)T (74 Lt)U (77 Lt)G (36 Lt)L (51 Lt)L (51 Lt)M (54 Lt)M (54 Lt)F (33 Lt)G (36 Lt)H (40 Lt)H (40 Lt)S (69 Lt)S (69 Lt)R (66 Lt)R (66 Lt)8 iš 11


LST EN 1804-3:2006+A1:2010enLST EN 13035-4:2003+A1:2010 enLST EN 13035-5:2006+A1:2010 enLST EN 13035-6:2006+A1:2010 enLST EN 13035-7:2006+A1:2010 enLST EN 13288:2005+A1:2010enLST EN 13389:2005+A1:2010enLST EN 13390:2002+A1:2010enLST EN 13591:2005+A1:2010enLST EN 14957:2006+A1:2010enTK 79LST ISO/IEC 18033-4:2007/A1:2010 enPožeminių kasinių mašinos. Skliauto ramsčių su hidrauline pavara saugosreikalavimai. 3 dalis. Hidraulinės valdymo sistemosPakeičia LST EN 1804-3:2006Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai.Saugos reikalavimai. 4 dalis. Pakreipiamieji stalaiPakeičia LST EN 13035-4:2003Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai.Saugos reikalavimai. 5 dalis. Krovimo į rietuves ir iš rietuvių mašinos irįrenginiaiPakeičia LST EN 13035-5:2006Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai.Saugos reikalavimai. 6 dalis. Laužymo mašinosPakeičia LST EN 13035-6:2006Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai.Saugos reikalavimai. 7 dalis. Daugiasluoksnio stiklo pjaustymo mašinosPakeičia LST EN 13035-7:2006Maisto perdirbimo mašinos. Kubilų keltuvai ir apverstuvai. Saugos irhigienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13288:2006Maisto perdirbimo mašinos. Maišytuvai su horizontaliais velenais. Saugos irhigienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13389:2006Maisto perdirbimo mašinos. Pyragų ir tortų gamybos mašinos. Saugos irhigienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13390:2003Maisto perdirbimo mašinos. Keliamieji pašovimo į krosnis įrenginiai sustacionariuoju darbaviršiu. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13591:2006Maisto perdirbimo mašinos. Konvejerinės indaplovės. Saugos ir higienosreikalavimaiPakeičia LST EN 14957:2007Informacijos saugumasInformacijos technologija. Saugumo metodai. Šifravimo algoritmai. 4 dalis.Srautiniai šifrai. 1 keitinys. Rabbit ir decim (tapatus ISO/IEC 18033-4:2005/Amd.1:2009)Lietuvos standartizacijos departamentasQ (63 Lt)L (51 Lt)M (54 Lt)J (43 Lt)J (43 Lt)S (69 Lt)S (69 Lt)T (74 Lt)T (74 Lt)M (54 Lt)Q (63 Lt)LST 0-1:2008/1K:2010 lt Standartizacija. 1 dalis. Bendrosios nuostatos XZ (7 Lt)LST 0-2-1:2008/1K:2010 lt Standartizacija. 2 dalis. Bendrosios standartizacijos darbo taisyklės. XZ (7 Lt)1 podalis. Nacionalinis lygmuoLST 0-6:2008+1K:2010 lt Standartizacija. 6 dalis. Europos standartizacijos organizacijų standartų ir J (43 Lt)kitų leidinių perėmimas nacionaliniu lygmeniuPakeičia LST 0-6:2008LST CEN/TS 14243:2010 en Medžiagos, pagamintos iš naudotų padangų. Kategorijų, pagrįstų T (74 Lt)matmenimis ir priemaišomis, aprašas bei matmenų ir priemaišų nustatymometodaiPakeičia LST CWA 14243:2005LST EN 838:2010 enEkspozicija darbo vietoje. Dujų ir garų matavimo procedūros, naudojant R (66 Lt)difuzinius ėmiklius. Reikalavimai ir bandymo metodaiPakeičia LST EN 838:2001LST EN 1459:1998+A2:2010 Pramoninių krautuvų sauga. Kintamojo siekio savaeigiai krautuvaiW (91 Lt)enPakeičia LST EN 1459:2001, LST EN 1459:2001/A1:2006,LST EN 1459:2001/AC:2006LST EN 15869-1:2010 en Vidaus vandenų laivai. Elektros jungtis, skirta prisijungti prie 400 V, 63 A ir E (29 Lt)50 Hz trifazės srovės kranto tinklo. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiLST EN 15869-2:2010 en Vidaus vandenų laivai. Elektros jungtis, skirta prisijungti prie 400 V, 63 A ir F (33 Lt)50 Hz trifazės srovės kranto tinklo. 2 dalis. Kranto blokas, saugosreikalavimaiLST EN 15869-3:2010 en Vidaus vandenų laivai. Elektros jungtis, skirta prisijungti prie 400 V, 63 A ir F (33 Lt)50 Hz trifazės srovės kranto tinklo. 3 dalis. Laivo blokas, saugosreikalavimaiLietuvos standartizacijos departamentas 1)LST EN 2240-003:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 003: Lamp, code 44 -Product standardC (23 Lt)1)Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posėdžio protokolas Nr. TKP-6) Europosstandartizacijos komiteto technikos komiteto AECMA standartų (išskyrus darniuosius), perimamų kaip Lietuvos standartų, antraštėsneverčiamos į lietuvių kalbą.9 iš 11


LST EN 2240-004:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 004: Lamp, code 47 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-010:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 010: Lamp, code 84 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-011:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 011: Lamp, code 85 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-012:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 012: Lamp, code 95 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-013:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 013: Lamp, code 301 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-014:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 014: Lamp, code 303 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-015:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 015: Lamp, code 304 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-016:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 016: Lamp, code 305 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-017:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 017: Lamp, code 306 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-018:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 018: Lamp, code 307 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-019:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 019: Lamp, code 308 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2240-020:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 020: Lamp, code 311 - C (23 Lt)Product standardLST EN 2756:2010 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Test methods G (36 Lt)LST EN 2863:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, with D (27 Lt)counterbore, in heat resisting steel, MoS 2 lubricated - Classification: 1 100MPa (at ambient temperature) / 315 °CLST EN 3227:2010 enAerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across D (27 Lt)flats, in steel, cadmium plated, left hand thread - Classification: 1 100MPa (at ambient temperature) / 235 °CLST EN 3228:2010 enAerospace series - Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal across D (27 Lt)flats, in steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambienttemperature) / 235 °CLST EN 3435:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced D (27 Lt)series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS 2 lubricated -Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °CLST EN 3537:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, with D (27 Lt)counterbore, in heat resisting steel, MoS 2 lubricated - Classification: 1 100MPa (at ambient temperature)/315 °CLST EN 3538:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced D (27 Lt)series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS 2 lubricated -Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °CLST EN 3539:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, with D (27 Lt)counterbore, in heat resisting steel, MoS 2 lubricated - Classification: 1 100MPa (at ambient temperature) / 315 °CLST EN 3653:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, self-aligning, one D (27 Lt)lug, in steel, cadmium plated, MoS 2 lubricated - Classification: 900 MPa(at ambient temperature) / 235 °CLST EN 3750:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, reduced D (27 Lt)series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS 2 lubricated -Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °CLST EN 3753:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 60° corner, with D (27 Lt)counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS 2 lubricated - Classification:1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °CLST EN 3763:2010 enAerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, ball seat, in heat resisting E (29 Lt)steel, MoS 2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) /315 °CLST EN 3834:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, incremental D (27 Lt)counterbore, in corrosion resisting steel, MoS 2 lubricated - Classification:900 MPa (at ambient temperature) / 315 °CLST EN 4125:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced series, D (27 Lt)with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS 2 lubricated -Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °CLST EN 4126:2010 enAerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reducedseries, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS 2 lubricated- Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °CD (27 Lt)10 iš 11


LST EN 4129:2009/AC:2010 enLST EN 4130:2009/AC:2010 enLST EN 4131:2009/AC:2010 enLST EN 4161:2010/AC:2010 enLST EN 4645-001:2010 enAerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normalshank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification:1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °CAerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normalshank, medium length thread, in titanium alloy, aluminium IVD coated -Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °CAerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normalshank, medium length thread, in heat resisting nickel base alloy, aluminiumIVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient temperature) / 425 °CAerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarsetolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated -Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °CAerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm diameter ferrule withremovable alignment sleeve holder - Part 001: Technical specificationR (66 Lt)Parengė: Dalia ReginienėTel.: (8~5) 270 93 64El. paštas: Dalia.Reginiene@lsd.lt11 iš 11

More magazines by this user
Similar magazines