Darbo užmokestis ir darbo sąlygos Norvegijoje - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Darbo užmokestis ir darbo sąlygos Norvegijoje - Fellesforbundet

Sveiki atvykę dirbti į NorvegijąFellesforbundet (Jungtinė profesinių sąjungų federacija)linki Jums malonaus sutikimo Norvegijoje. Mūsųprofesinės sąjungos nariai yra statybos pramonės, mašinųpramonės ir žemės ūkio darbuotojai. Šalies mastu esamesudarę sutartis, nustatančias darbo užmokesčio dydžius irkitas lengvatas visiems darbuotojams, kurie yra mūsųnariai.Ši knygelė suteiks Jums informacijos apie darbo iružmokesčio sąlygas Norvegijoje. Kad dirbdamiNorvegijoje gautumėte geriausią galimą darbo užmokestįir darbo sąlygas, svarbu įstoti į profesinę sąjungą.Darbuotojo registracijaVisi darbuotojai, dirbantys Norvegijoje, turi būtiužsiregistravę Darbuotojų registre (A registre). Jusužregistruoti privalo Jūsų darbdavys, bet reikėtų įsitikintiir pačiam, ar darbdavys Jus iš tiesų užregistravo.Visi užsienio darbuotojai, dirbantys NorvegijosKontinentiniame šelfe ar statybų ir montavimo aikštelėseprivalo būti užregistruoti Centriniame biure – Užsieniomokesčių reikalų skyriuje (SFU).www.fellesforbundet.no


Teisės ir įstatymai, taikomi visiems darbuotojams,dirbantiems NorvegijojeDarbo sutartisVisi darbuotojai, dirbantys Norvegijoje, privalo turėtidarbo sutartį su darbdaviu. Šioje sutartyje turi būtinurodytas darbdavio vardas, darbuotojo vardas, kurdarbuotojas yra įdarbintas ir sutartos įdarbinimo sąlygos.Darbdavys turi parašyti sutarties datą ir ją pasirašyti.Saugi ir gera darbo aplinkaVisi darbuotojai, dirbantys Norvegijoje, turi teisę į saugiąir gerą darbo aplinką. Fellesforbundet turi regioniniussaugos pareigūnus, ir prireikus jie gali padėti statybos irmontavimo pramonės darbuotojams. Saugos pareigūnaiįsikūrę skirtinguose mūsų rajono biuruose.Darbo valandos ir viršvalandžiaiNorvegijoje normalus darbo laikas nustatytas 40 valandųper savaitę, 9 valandos per dieną. Jei darbas trunka ilgiau,turi būti mokamas priedas už viršvalandžius – mažiausiai40 procentų valandinio užmokesčio.Jei yra susitarta dėl darbo laiko ir darbuotojai užviršvalandžius gali gauti laisvų dienų, skaičiuojantvalanda už valandą, priedas už viršvalandžiusnemokamas.www.fellesforbundet.no


Sekmadieniai ir valstybinės šventės, Gegužės 1-oji irGegužės 17-ojiNorvegijoje sekmadieniai ir valstybinės šventės yraįstatymo nustatytos šventės. Gegužės 1-oji ir Gegužės17-oji yra valstybinės šventės, ir tomis dienomis Jūsturite teisę nedirbti, gaudami visą darbo užmokestį.Atostogos ir atostogų pinigaiDirbdami Norvegijoje, turite teisę gauti 21 darbo dienoskasmetines atostogas, su sąlyga, jei išdirbote visąatostogoms gauti reikalingą laikotarpį. Taip pat turiteteisę gauti atostogų pinigus.Draudimas nuo gamybinių traumųVisi darbdaviai, turintys Norvegijoje dirbančiųdarbuotojų, privalo apdrausti juos nuo gamybinių traumųir profesinių ligų.Draudimas imti mokestį už įdarbinimąJei Jūs gavote darbo Norvegijoje per agentūrą ar asmenį,agentūra ar asmuo neturi imti iš Jūsų mokesčio už darboparūpinimą. Agentūroms ir samdymo tarnybomsneleidžiama imti užmokesčio iš darbuotojų.www.fellesforbundet.no


Teisės ir įstatymai, kurie taikomi tik dirbantiemsNorvegijos įmonėjeDarbuotojai iš Čekijos Respublikos, Estijos, Latvijos,Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos,kurie savo noru siekia įsidarbinti Norvegijoje, prieškreipdamiesi leidimo gyventi Norvegijoje, privalo turėtikonkretų pasiūlymą dirbti visą darbo laiką. Smulkiauapie informaciją, kurią turite pateikti prašyme, ir apiereikalingus dokumentus galite sužinoti iš darbdavio arinterneto svetainėje http://www.udi.no.Atminkite: darbuotojas negali pradėti dirbti, negavęsleidimo gyventi.Darbo užmokestisViena iš sąlygų gauti leidimą gyventi yra ta, kad Jūsprivalote gauti tarifinį atlygį arba normalaus dydžiodarbo užmokestį.Lentelėje pateikiami dviejų skirtingų pramonės šakųkvalifikuotų darbininkų minimalaus ir vidutinio darboužmokesčio dydžiai (2004 m. birželio 1 d.).MinimalusdarboužmokestisVidutinisdarboužmokestisNOK € NOK €Mašinų gamybos 110,59 13,28 143,65 17,24pramonėStatybos pramonė 125,00 15,00 153,70 18,45www.fellesforbundet.no


Darbo nutraukimasJei esate įdarbintas Norvegijos įmonėje ir atleidžiamas išdarbo, taikomos Norvegijos darbo nutraukimo taisyklės.Pranešimas apie atleidimą iš darbo privalo būti pateiktasraštu. Laikotarpis nuo pranešimo apie atleidimą gavimoiki atleidimo iš darbo paprastai yra visas kalendorinismėnuo. Jei esate įdarbintas bandomajam laikotarpiui irtai įforminta raštiškai, šis laikotarpis yra 14 dienų.www.fellesforbundet.no


Susisiekite su FellesforbundetKaip matote iš šios knygelės, dirbdami Norvegijoje Jūsturite daug įstatymo numatytų teisių. Jei Jūs dar esateprofesinės sąjungos narys, o įmonėje, kurioje dirbate,galioja sutartis dėl atlyginimo, Jūs naudositėspapildomomis teisėmis Norvegijos visuomenėje. Jeinorėtumėte gauti daugiau informacijos apie darbuotojųteises ir pareigas, prašome susisiekti su Fellesforbundet.Mūsų rajoninių biurų adresai pateikti kitoje šios knygelėsviršelio pusėje.Jei Jūs dirbate Snøhvit, Melkøya, Tjeldbergodden,Mongstad, Kårstø, Kollsnes, Ormen Lange ir StureJei Jus įdarbino Norvegijoje veikianti užsienio įmonė,Norvegijos įstatymai dėl minimalaus darbo užmokesčionetaikomi.Tačiau, laikantis Fellesforbundet reikalavimų, minėtiįstatymai dėl minimalaus darbo užmokesčio ir tam tikrikiti įstatymai, esantys mūsų darbo užmokesčio sutartyse,paprastai taikomi 7 minėtose naftos verslovėse ir galiojanuo 2004 m. gruodžio 1 d.Susisiekite su Fellesforbundet, jei Jums reikia daugiauinformacijos apie įstatymus, taikomus šioms įmonėms.www.fellesforbundet.no


Fellesforbundet's rajonų biurųadresai ir telefonų numeriai:Østfold, Sarpsborg, 69 10 23 40Akershus, Oslo, 23 06 32 90Oslo, Oslo, 23 06 15 84Hedmark, Hamar, 62 54 09 90Oppland, Gjøvik, 61 18 79 20Buskerud, Drammen, 32 25 59 80Vestfold, Tønsberg, 33 30 70 70Telemark, Porsgrunn 35 57 29 70Aust-Agder, Arendal 37 07 30 10Vest-Agder, Kristiansand S. 38 12 06 50Rogaland, Stavanger 51 50 02 00Hordaland, Bergen 55 30 91 50-70Sogn og Fjordane, Førde 57 82 09 88Møre og Romsdal, Molde 71 20 16 40Sør-Trøndelag, Trondheim 73 87 94 10Nord-Trøndelag, Steinkjer 74 13 56 00Nordland, Bodø 75 54 96 50Troms/Finnmark, Tromsø 77 60 35 30www.fellesforbundet.no

More magazines by this user
Similar magazines