ŽVALgyboS KuopoS KASDIeNybė

kam.lt

ŽVALgyboS KuopoS KASDIeNybė

iame“. Jam pritarti linkęs ir Žvalgybos kuoposII būrio I skyriaus vyresnysis žvalgas srž. DariusVerbickas: „Be abejo, norėtume pasidalyti savopatirtimi su kitais, panaudoti tai, ką išmokome.“Žvalgai – išskirtiniaiIš tiesų žvalgai yra tie patys pėstininkai, tačiauši profesija kariuomenėje priskiriama prie elitiniųspecialybių. Dauguma kariuomenės atstovųmano, kad tarnyba šioje kuopoje yra sunkesnė,tačiau patys žvalgai su tuo nesutinka: iš tiesų tenkapasėdėti miškuose, ištverti daugelį sunkumų,tačiau kiekvienas valgo savo duoną. Artimiausiumetu kuopa bus pasirengusi priimti naujus narius– planuojama jos plėtra. Čia save atrasti gali iššūkiusmėgstantys kariai, norintys ne tik išbandytisave, bet ir įgauti išskirtinių įgūdžių, sustiprėti fiziškaiir psichologiškai, tapti neoficialaus kariuomenėselito nariais.Kad ir kaip būtų, vadas šiandien didžiuojasisavo kariais, neabejoja, kad jo kuopos motyvacijaiš tiesų gera, o norintiems čia pakliūti sako kelsiąstokius reikalavimus: žvalgas turi nebijoti sunkumų,prie jo neturėtų lipti etiketė tinginys, jis turi ko norssiekti ir tobulėti.Darius Verbickas – puikus tikro žvalgo pavyzdys.Jam ši tarnyba yra įdomiausia. Kažkadasvajojo apie specialiąsias pajėgas (kiekvienasžvalgas apie tai svajoja!), šiandien pripažįsta – jeilikimo neskirta, tai neskirta. „Tačiau mes esamelabai panašūs, – tvirtina jis, – nes kovinis parengimasyra toks pats – šuoliai parašiutais, nusileidimasiš sraigtasparnio, išgyvenimo pratybos,taikliojo šaulio mokymai, kitos specifinės užduotys.Pagaliau mes galime mokytis tuose kursuose,kurie nepasiekiami kitoms reguliariosios kariuomenėsrūšims“. Kaip palyginimą su įprastu fiziniuparengimu žvalgai pateikia mokymus vandenyje:tarnaudamas kuopoje karys išmoksta plaukti, nardyti,jis turi sugebėti vandenyje nusirengti, surastiant dugno gulintį ginklą, sugebėti šokti į vandenį iškeleto metrų aukščio nuo tramplino ar iš sraigtasparnioir t. t. Įprastame padalinyje to neišmoksi.Žvalgai pasiruošęnestandartinėms užduotimsNors kol kas galimybių žvalgams pritaikyti savopatirtį nėra daug, tačiau kuopos karių entuziazmassiekti tobulumo anaiptol nesumažėjo. Vadaspateikia pavyzdžių – juk ir tarptautinėse operacijosetai, kam pas mus ruošiasi žvalgai, atliekaamerikiečių pėstininkai, todėl ateityje galibūti, kad šių žinių prireiks ir misijose. „Žinodami,kad galime vykdyti nestandartines užduotis,mes galime teigti, kad joms esame pasirengę,– sako kapitonas. – Taigi mūsų parengimasnetradicinis, kaip ir mūsų mąstymas. Pagaliau,jei ruošiamės, manau, vis tiek teks kada norsišbandyti...“Pasak vyr. srž. K. Kilinsko, žvalgų parengimoTarnyba Irake,Kosove irAfganistaneužgrūdino žvalgyboskuoposkarius.7

More magazines by this user
Similar magazines