NAUDOJIMO VADOVAS - Utax

utaxuk.co.uk

NAUDOJIMO VADOVAS - Utax

LP 3140 | 3151NAUDOJIMO VADOVAS


Turinys1 Įrenginio dalys............................................................................................................................1-1Komponentai priekinėje spausdintuvo dalyje ..............................................................................1-2Komponentai kairėje ir galinėje spausdintuvo dalyse .................................................................1-3Komponentai dešinėje spausdintuvo dalyje ................................................................................1-42 Spausdinimo operacijos............................................................................................................2-1Spausdintuvo tvarkyklės diegimas ..............................................................................................2-2Spausdinimas iš taikomųjų programų .........................................................................................2-33 Priežiūra......................................................................................................................................3-1Bendroji informacija .....................................................................................................................3-2Spausdinimo miltelių kasetės keitimas ........................................................................................3-3Spausdintuvo valymas ................................................................................................................3-94 Trikčių nustatymas ir šalinimas................................................................................................4-1Bendrosios gairės .......................................................................................................................4-2Spausdinimo kokybės problemos ...............................................................................................4-4Indikatoriai ir pranešimai .............................................................................................................4-7Užstrigusio popieriaus šalinimas ...............................................................................................4-145 Specifikacijos .............................................................................................................................5-1NAUDOJIMO VADOVASi


iiNAUDOJIMO VADOVAS


Teisinė ir saugos informacijaATSARGIAI: BENDROVĖ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽPAŽEIDIMUS, ATSIRADUSIUS DĖL NETINKAMO ĮDIEGIMO.Pastaba dėl programinės įrangosPastabaDėl prekių ženklųŠIAME SPAUSDINTUVE NAUDOJAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA TURIPALAIKYTI SPAUSDINTUVO EMULIACIJOS VEIKSENĄ. SpausdintuvoPCL emuliacija nustatyta gamykloje. Emuliacijos režimo negalima pakeisti.Šio vadovo informacija gali būti pakeista be atskiro įspėjimo. Būsimileidimai gali būti papildyti. Atsiprašome vartotojų dėl visų šio leidimotechninių netikslumų ar spausdinimo klaidų.Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus,įvykusius vartotojui vykdant šiame vadove nurodytas instrukcijas.Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už spausdintuvo programinėsaparatinės įrangos defektus (tik skaitomos atminties turinio).Šis vadovas ir bet koks parduodamas arba parduodant spausdintuvąteikiamas autorių teisių objektas saugomas autorių teisių. Visos teisėsapsaugotos. Be išankstinio rašytinio „Kyocera Mita Corporation“ sutikimodraudžiama kopijuoti arba dauginti visą šį vadovą arba jo dalį ir bet kokiusautorių teisių objektus. Bet kokios viso šio vadovo arba jo dalies kopijos irbet kurie autorių teisių objektai turi būti pažymėti tokiu pačiu autorių teisiųapsaugos ženklu, kaip ir medžiaga, kuri yra kopijuojama.PRESCRIBE yra registruotasis „Kyocera Corporation“ prekės ženklas.KPDL ir KIR („Kyocera Image Refinement“) yra „Kyocera Corporation“prekių ženklai.„Hewlett-Packard“, PCL ir PJL yra registruotieji bendrovės „Hewlett-Packard“ prekių ženklai. „Centronics“ yra „Centronics Data Computer Inc.“prekės pavadinimas. „PostScript“ yra registruotasis „Adobe SystemsIncorporated“ prekės ženklas. „Macintosh“ yra registruotasis „AppleComputer, Inc.“ prekės ženklas. „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows NT“yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai. „MicrosoftWindows Server“ yra prekės ženklas, priklausantis „MicrosoftCorporation“. „PowerPC“ yra korporacijos „International BusinessMachines“ prekės ženklas. „CompactFlash“ yra „SanDisk Corporation“prekės ženklas. Visi kiti prekių ir gaminių pavadinimai yra registruotiejiprekių ženklai arba juos gaminančių bendrovių prekių ženklai.NAUDOJIMO VADOVASiii


Šiame gaminyje naudojama „PeerlessPrintXL“ technologija, teikianti „HPLaserJet“ tinkamą PCL 6 kalbos emuliaciją. „PeerlessPrintXL“ yrakorporacijos „Peerless Systems“, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA90245, U.S.A., prekės ženklasŠis gaminys buvo sukurtas naudojant „Tornado Real Time OperatingSystem“ ir „Tools from Wind River Systems“.Šiame gaminyje naudojami Monotype Imaging Inc. šriftai UFST ir„MicroType“ ® .USBŠį produktą sertifikavo bendrovė „USB Implementers Forum inc.“.ivNAUDOJIMO VADOVAS


Licencinės sutartysIBM Program License AgreementŠi informacija sąmoningai pateikiama anglų kalba.THE DEVICE YOU HAVE PURCHASED CONTAINS ONE OR MORESOFTWARE PROGRAMS ("PROGRAMS") WHICH BELONG TOINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ("IBM").THIS DOCUMENT DEFINES THE TERMS AND CONDITIONS UNDERWHICH THE SOFTWARE IS BEING LICENSED TO YOU BY IBM. IF YOUDO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THISLICENSE, THEN WITHIN 14 DAYS AFTER YOUR ACQUISITION OFTHE DEVICE YOU MAY RETURN THE DEVICE FOR A FULL REFUND.IF YOU DO NOT SO RETURN THE DEVICE WITHIN THE 14 DAYS,THEN YOU WILL BE ASSUMED TO HAVE AGREED TO THESE TERMSAND CONDITIONS.The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM countryorganization, grants you a license for the Programs only in the countrywhere you acquired the Programs. You obtain no rights other than thosegranted you under this license.The term "Programs" means the original and all whole or partial copies ofit, including modified copies or portions merged into other programs. IBMretains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner,copyrights in the Programs.1. LicenseUnder this license, you may use the Programs only with the device onwhich they are installed and transfer possession of the Programs and thedevice to another party.If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license andany other documentation to the other party. Your license is thenterminated. The other party agrees to these terms and conditions by its firstuse of the Program.You may not:1 use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program exceptas provided in this license;2 reverse assemble or reverse compile the Program; or3 sublicense, rent, lease, or assign the Program.NAUDOJIMO VADOVASv


2. Limited WarrantyThe Programs are provided "AS IS."THERE ARE NO OTHER WARRANTIES COVERING THE PROGRAMS(OR CONDITIONS), EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITYAND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so theabove exclusion may not apply to you.3. Limitation of RemediesIBM’s entire liability under this license is the following;For any claim (including fundamental breach), in any form, related in anyway to this license, IBM's liability will be for actual damages only and willbe limited to the greater of:1 the equivalent of U.S. $25,000 in your local currency; or2 IBM's then generally available license fee for the ProgramThis limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to realor tangible personal property for which IBM is legally liable.IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidentaldamages or other economic consequential damages, even if IBM, or itsauthorized supplier, has been advised of the possibility of such damages.IBM will not be liable for any damages claimed by you based on any thirdparty claim. This limitation of remedies also applies to any developer ofPrograms supplied to IBM. IBM's and the developer's limitations ofremedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary ofthis Section. Some jurisdictions do not allow these limitations orexclusions, so they may not apply to you.4. GeneralYou may terminate your license at any time. IBM may terminate yourlicense if you fail to comply with the terms and conditions of this license. Ineither event, you must destroy all your copies of the Program. You areresponsible for payment of any taxes, including personal property taxes,resulting from this license. Neither party may bring an action, regardless ofform, more than two years after the cause of action arose. If you acquiredthe Program in the United States, this license is governed by the laws ofthe State of New York. If you acquired the Program in Canada, this licenseis governed by the laws of the Province of Ontario. Otherwise, this licenseis governed by the laws of the country in which you acquired the Program.viNAUDOJIMO VADOVAS


Pareiškimas dėl šriftų prekių ženklųVisus šiame spausdintuve įdiegtus šriftus licencijuoja „Monotype ImagingInc.“„Helvetica“, „Palatino“ ir „Times“ yra registruotieji bendrovės Linotype-HellAG prekių ženklai. „ITC Avant Garde Gothic“, „ITC Bookman“, „ITC ZapfChancery“ ir „ITC Zapf Dingbats“ yra registruotieji International TypefaceCorporation prekių ženklai.Monotype Imaging License AgreementŠi informacija sąmoningai pateikiama anglų kalba.1 “Software” shall mean the digitally encoded, machine readable,scalable outline data as encoded in a special format as well as theUFST Software.2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software toreproduce and display weights, styles and versions of letters,numerals, characters and symbols (“Typefaces”) solely for your owncustomary business or personal purposes at the address stated onthe registration card you return to Monotype Imaging. Under theterms of this License Agreement, you have the right to use the Fontson up to three printers. If you need to have access to the fonts onmore than three printers, you need to acquire a multi-user licenseagreement which can be obtained from Monotype Imaging.Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Softwareand Typefaces and no rights are granted to you other than a Licenseto use the Software on the terms expressly set forth in thisAgreement.3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree tomaintain the Software and other proprietary information concerningthe Typefaces in strict confidence and to establish reasonableprocedures regulating access to and use of the Software andTypefaces.4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, exceptthat you may make one backup copy. You agree that any such copyshall contain the same proprietary notices as those appearing on theoriginal.5 This License shall continue until the last use of the Software andTypefaces, unless sooner terminated. This License may beterminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the termsof this License and such failure is not remedied within thirty (30) daysafter notice from Monotype Imaging. When this License expires or isterminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy allcopies of the Software and Typefaces and documentation asrequested.6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt,reverse engineer or decompile the Software.NAUDOJIMO VADOVASvii


7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery,the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublishedspecifications, and the diskette will be free from defects inmaterial and workmanship. Monotype Imaging does not warrant thatthe Software is free from all bugs, errors and omissions.8 THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES,EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OFFITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ANDMERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.9 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging inconnection with the Software and Typefaces is repair or replacementof defective parts, upon their return to Monotype Imaging.10 IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING BE LIABLE FOR LOSTPROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL ORCONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BYABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE ANDTYPEFACES.11 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.12 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer theSoftware and/or Typefaces without the prior written consent ofMonotype Imaging.13 Use, duplication or disclosure by the Government is subject torestrictions as set forth in the Rights in Technical Data and ComputerSoftware clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) orsubparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication ordisclosure is subject to restrictions applicable to restricted rightssoftware as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).14 YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THISAGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BYITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BEBOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOTCONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THISAGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNEDBY PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACHPARTY. BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREETO ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THISAGREEMENT.viiiNAUDOJIMO VADOVAS


Atitiktis ir suderinamumasSaugos informacijaPAVOJUS: ATVĖRUS SKLINDA 3B KLASĖS LAZERIOSPINDULIUOTĖ. VENKITE SPINDULIŲ PLUOŠTO EKSPOZICIJOS.ATSARGIAI: Naudojantis valdymo ir derinimo prietaisais arba atliekantprocedūras, nenurodytas vadove, galimas kenksmingas radiacijosekspozicijos poveikis.Radijo dažnių siųstuvasRadijo žymos technologijaŠiame įrenginyje yra siųstuvo modulis. Mes, gamintojas („UTAXGmbH“), deklaruojame, kad ši įranga (spausdintuvas), modeliaiLP 3140 ir LP 3151, atitinka svarbiausius direktyvos 1999/5/ECreikalavimus ir kitas susijusias normas.Kai kuriose šalyse radijo žymos technologija, kurią šis įrenginys naudojaspausdinimo miltelių kasetei atpažinti, turi būti patvirtinta ir dėl to šiosįrangos naudojimas gali būti uždraustas.NAUDOJIMO VADOVASix


Įspėjamosios etiketėsSaugumo sumetimais šiose kopijuoklio vietose priklijuoti atsargumoreikalaujantys lipdukai. Išimdami užstrigusį popierių ar spausdinimomiltelių dėžutę venkite gaisro ar elektros smūgio.PASTABA: Nenuplėškite šių lipdukų.Viduje aukšta temperatūra. Nelieskite šiojezonoje esančių įrenginio dalių, nes galitenusideginti.Viduje aukšta temperatūra. Nelieskitešioje zonoje esančių įrenginio dalių,nes galite nusideginti.Nedeginkite spausdinimo miltelių irspausdinimo miltelių kasetės. Pavojingosžiežirbos gali nudeginti.Lipdukas spausdintuvo viduje(perspėjimas apie lazerio spinduliuotę)Viduje yra judančios dalys. Galisukelti sužalojimus. Nelieskitejudančių dalių.xNAUDOJIMO VADOVAS


Europai, Azijaiir kitoms šalimsOzono koncentracijaCE ženklinimo direktyvaŠis spausdintuvas išskiria ozono dujas (O 3 ), kurios gali telktis įrenginionaudojimo vietoje ir skleisti nemalonų kvapą. Kad ozono dujųkoncentracija neviršytų 0,1 mln. d., rekomenduojame neįrengtispausdintuvo uždarose patalpose, kurias sunku vėdinti.Pagal Tarybos direktyvas 89/336/EEC, 73/23/EEC ir 1999/5/ECGamintojas „Kyocera Mita Corporation“Gamintojo adresas: 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, 540-8585, JaponijaSkelbia šį gaminįGaminio pavadinimas: SpausdintuvasModelio numeris: LP 3140/LP 3151 (patikrintą su papildomuįrenginiu; Dvigubu popieriaus tiektuvu PF-700, Didelės talpos popieriaustiektuvu PF-750, Dokumentų dorokliu DF-710/DF-730, Brošiūrų įrenginiuBF-710, Pašto dėžute MT-710 ir skylmušiu PH-5A)NAUDOJIMO VADOVASxi


Atitinka šias gaminio specifikacijas:EN 55 022:1998+A1:2000+A2:2003 B klasėEN 61 000-3-2:2000EN 61 000-3-3:1995+A1:2001EN 55 024:1998+A1:2001+A2:2003EN 60 950-1:2001+A11EN 60 825-1:1994+A1+A2EN 300330-1EN 300330-2Gamintojas ir jo gaminių platinimo bendrovės laiko toliau nurodytątechninę dokumentaciją, kad galėtų ją pateikti vykstant patikrinimui, kurįgali atlikti už tai atsakingos institucijos.Naudotojo instrukcijos, atitinkančios galiojančias specifikacijas.Techniniai brėžiniai.Procedūrų, užtikrinančių atitiktį, aprašymas.Kita techninė informacija.EN ISO 7779Atsakomybės apribojimasMaschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, der höchsteSchalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.„UTAX GmbH“ neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius ir žalą, kuriąklientams ir kitiems asmenims arba organizacijoms tiesiogiai arbanetiesiogiai sukėlė arba, kaip manoma, galėjo sukelti įranga, kuriąparduodame arba tiekiame, įskaitant, bet neapsiribojant, aptarnavimopertraukimą, prarastas verslo galimybes, laukiamą pelną arba dėl įrenginiųarba programinės įrangos naudojimo ir eksploatavimo patiriamusnuostolius.xiiNAUDOJIMO VADOVAS


Spausdintuve įrengta budėjimo laikmačio funkcija.Ši funkcija leidžia sumažinti spausdintuvo naudojamos elektrosenergijos kiekį. Kad maksimaliai taupytumėte energiją, jei neketinateilgesnį laiką naudoti spausdintuvo, visiškai išjunkite el. maitinimą.Išsamesnės informacijos apie budėjimo laikmačio funkciją ir spausdintuvosunaudojamą energiją žr. šiame vadove.Pradiniai budėjimo laikmačio funkcijos nustatymai ir energija, sutaupytanaudojantis šia funkcija:LP 3140 LP 3151PradinisautomatiniobudėjimonustatymasEnergijosnaudojimasautomatiniobudėjimo režimu15 minučių (60 minučių) 15 minučių (60 minučių)4,5 W (40 W) 4,5 W (75 W)NAUDOJIMO VADOVASxiii


Prašome prieš naudojantis įrenginiu perskaityti šį Naudojimo vadovą.Laikykite netoli įrenginio, kad prireikus būtų galima pasinaudoti.Tam tikrais simboliais pažymėti šio vadovo skyriai ir tam tikri ženklai,esantys ant įrenginio dalių, yra saugos įspėjimai, kuriais siekiamaapsaugoti vartotoją, kitus asmenis ir aplinkos objektus. Simboliai ir jųreikšmės nurodytos toliau.PAVOJUS: Reiškia, kad neskiriant pakankamai dėmesiotam tikriems nurodymams ar netinkamai jų laikantis, labaitikėtinas rimtas arba net mirtinas sužalojimas.PERSPĖJIMAS: Reiškia, kad neskiriant pakankamaidėmesio tam tikriems nurodymams ar netinkamai jųlaikantis, galimas rimtas sužalojimas ar netgi mirtis.ATSARGIAI: Reiškia, kad neskiriant pakankamai dėmesiotam tikriems nurodymams ar netinkamai jų laikantis, galimasrimtas arba net mirtinas sužalojimas.xivNAUDOJIMO VADOVAS


SimboliaiŠie simboliai rodo, kad tam tikruose skyriuose yra saugos įspėjimų.Simbolio viduryje esančiais ženklais parodomi specialaus dėmesioreikalaujantys dalykai..... [Bendrasis įspėjimas].... [Perspėjimas apie elektrošoko pavojų].... [Įspėjimas apie aukštą temperatūrą]Šie simboliai rodo, kad tam tikruose skyriuose yra informacijos apiedraudžiamus veiksmus. Simbolio viduryje nurodyta draudžiamo veiksmospecifika..... [Įspėjimas apie draudžiamą veiksmą].... [Draudžiama ardyti]Šie simboliai rodo, kad tam tikruose skyriuose yra informacijos apieveiksmus, kuriuos būtina atlikti. Simbolyje nurodyta reikalaujamo veiksmospecifika..... [Įspėjimas apie reikalingą veiksmą].... [Ištraukite kištuką iš elektros lizdo].... [Įrenginį junkite tik į lizdus su įžeminimu]Jeigu šio Naudojimo vadovo saugos įspėjimai neįskaitomi arba nerandatepaties vadovo dingo ir norite užsisakyti kitą, kreipkitės į savo aptarnavimoatstovą. (paslauga mokama).NAUDOJIMO VADOVASxv


įrengimo metu būtinos atsargumo priemonėsAplinkaATSARGIAI:Nestatykite įrenginio ant nestabilaus ir nelygaus paviršiaus.Tokiose vietose įrenginys gali nuvirsti. Tokiomis aplinkybėmisgalima susižaloti arba gali būti sugadintas įrenginys.Venkite vietų, kuriose drėgna arba dulkėta ir nešvaru. Jeigu antelektros kištuko pateko dulkių ar nešvarumų, nuvalykite jį, kadnekiltų gaisras ir išvengtumėte elektrošoko pavojaus.Siekdami išvengti gaisro pavojaus, venkite vietų prie radiatorių,šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių arba vietų prie degių objektų.Kad įrenginys neįkaistų ir kad būtų lengviau keisti jo dalis ir jįprižiūrėti, aplink jį palikite vietos, kaip parodyta toliau. Palikitepakankamai vietos, ypač prie ventiliacijos angų, kad oras galėtųlaisvai išeiti iš spausdintuvo.Kairėje: 300 mm Dešinėje: 300 mm Galinėje dalyje: 100 mm Priekyje: 1 000 mmVisuomet stabilizuokite įrenginį specialiais stabdikliais, kad jisnejudėtų ir (arba) neapvirstų ir nesužalotų šalia esančių žmonių.xviNAUDOJIMO VADOVAS


Kitos atsargumo priemonėsNepalankios aplinkos sąlygos gali neigiamai paveikti saugų įrenginionaudojimą ir veikimą. Įrenkite patalpoje, kurioje oras kondicionuojamas(rekomenduojama patalpos temperatūra: apie 23 °C, drėgmė: apie 60%);rinkdamiesi vietą įrenginiui, venkite šių vietų.• Venkite vietų prie lango arba apšviestų tiesioginiais saulėsspinduliais.• Vengti vietų, kuriose juntama vibracija.• Venkite vietų, kuriose ryškūs temperatūrų pokyčiai.• Vengti vietų, kuriose jaučiamas tiesioginis karšto arba šalto oropoveikis.• Vengti prastai vėdinamų vietų.• Jei spausdintuve įrengti stabdikliai, jo perkėlimas gali pakenkti kaikuriems grindų paviršiams.Spausdinant išsiskiria nedidelis kiekis ozono, tačiau toks kiekis sveikatainekenkia. Vis dėlto ilgą laiką naudojant spausdintuvą prastai vėdinamojepatalpoje arba spausdinant didelį kiekį egzempliorių, kvapas gali pasidarytinemalonus. Kad aplinka būtų tinkama spausdinimo darbams, siūlomegerai vėdinti patalpas.NAUDOJIMO VADOVASxvii


Maitinimo šaltinis ir įrenginio įžeminimasPERSPĖJIMAS:Nenaudokite maitinimo šaltinio, kurio įtampa kitokia, neinurodyta. Stenkitės nejungti daug įrenginių į tą patį lizdą.Tokiomis aplinkybėmis kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.Tvirtai įkiškite kištuką į kištukinį lizdą. Prie kištuko šakutėsprisilietę metaliniai objektai gali sukelti gaisrą arba elektrossmūgį.Įrenginį junkite tik prie lizdo su įžeminimu, kad trumpojo jungimoatveju išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus. Jeiguįžeminimas neįmanomas, kreipkitės į aptarnavimo atstovą.Kitos atsargumo priemonėsPlastikinių maišelių tvarkymasJunkite elektros kištuką į lizdą, esantį arčiausiai įrenginio.Maitinimo laidas yra pagrindinis atjungimo įtaisas. Pasirūpinkite, kadelektros lizdas būtų netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamas.PERSPĖJIMAS:Saugokite nuo vaikų plastikinius maišelius, kurie naudojami suįrenginiu. Plastikui prilipus prie vaiko nosies ir burnos, jis galiuždusti.xviiiNAUDOJIMO VADOVAS


atsargumo priemonės, būtinos naudojantis įrenginiuAtsargumo reikalaujantys pranešimai, kurių reikia laikytisnaudojantis įrenginiuPERSPĖJIMAS:Nelaikykite metalinių objektų ar talpyklų su vandeniu (vazų,vazonų, puodelių ir pan.) šalia įrenginio ar ant jo. Tokiemsobjektams įkritus į įrenginį, kyla gaisro arba elektros smūgiopavojus.Nenuimkite įrenginio dangčių, nes dėl aukštosios įtampos daliųįrenginio viduje kyla elektros smūgio pavojus.Nesugadinkite, nenutraukite ir nebandykite taisyti maitinimolaido. Nestatykite ant laido sunkių objektų, netraukite jo, bereikalo nelankstykite ir nesugadinkite kaip nors kitaip.Tokiomis aplinkybėmis kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.Niekada nebandykite taisyti ar ardyti įrenginio ar jo dalių, nes taikelia gaisro ar elektros smūgio pavojų arba gali sugadinti lazerinįįrenginį. Prasiskverbęs lazerio spindulys gali sukelti aklumą.Jeigu įrenginys labai įkaista, iš jo skverbiasi dūmai, neįprastaskvapas arba vyksta kitokie neįprasti dalykai, kyla gaisro arelektros smūgio pavojus. Nedelsdami išjunkite el. maitinimojungiklį (O), būtinai ištraukite elektros laidą iš lizdo ir kreipkitės įaptarnavimo atstovą.Jeigu į įrenginį patenka nepageidaujamų objektų (sąvaržėlių,vandens, kitokių skysčių ir pan.), nedelsdami išjunkite el.maitinimo jungiklį (O). Po to būtinai ištraukite elektros kištuką išlizdo, kad išvengtumėte gaisro ar elektrošoko pavojaus. Paskuikreipkitės į techninės priežiūros atstovą.Nejunkite ir neišjunkite elektros laido drėgnomis rankomis, nesgali ištikti elektros smūgis.Dėl vidinių įrenginio dalių priežiūros arba taisymo visadakreipkitės į savo aptarnavimo atstovą.NAUDOJIMO VADOVASxix


ATSARGIAI:Traukdami kištuką iš lizdo, niekada netempkite už elektros laido.Tempiamas elektros laidas gali trūkti ir sukelti gaisro ar elektrošoko pavojų.(Traukdami elektros laidą iš lizdo visada laikykite už kištuko.)Prieš perkeldami įrenginį visada ištraukite kištuką iš elektroslizdo. Jeigu elektros laidas sugadintas, kyla gaisro arbaelektrošoko pavojus.Jeigu tam tikrą neilgą laikotarpį įrenginiu nesinaudosite (naktį irpan.), išjunkite el. maitinimo jungiklį (O). Jei jis nebusnaudojamas ilgesnį laikotarpį (per atostogas ir pan.), saugumosumetimais ištraukite elektros kištuką iš lizdo.Keldami arba judindami spausdintuvą patraukite 4 rankenėlesspausdintuvo šonuose ir visuomet neškite spausdintuvą už 4nurodytų rankenėlių, bent keturiese, kiekvienas žmogus užatskiros rankenėlės.Valydami įrenginį saugumo sumetimais visada ištraukite iš lizdoelektros kištuką.Jeigu įrenginyje prisikaupia dulkių, kyla gaisro ar kiti pavojai.Todėl dėl vidinių dalių valymo rekomenduojama pasitarti suaptarnavimo atstovu. Tai ypač veiksminga, kai atliekama priešsezonus, kuriems būdingas didelis drėgnumas. Dėl įrenginiovidinių dalių valymo kainos pasitarkite su aptarnavimo atstovu.xxNAUDOJIMO VADOVAS


Kitos atsargumo priemonėsNedėkite ant įrenginio sunkių objektų ir kitaip negadinkite įrenginio.Spausdinimo metu neatidarinėkite viršutinio priekinio dangčio, neišjunkiteel. maitinimo jungiklio ir netraukite iš lizdo elektros kištuko.Norėdami pakelti ar pernešti įrenginį, kreipkitės į aptarnavimo atstovą.Nelieskite elektrinių dalių, pvz., jungčių arba plokščių. Jas gali sugadintistatinė elektra.Nebandykite vykdyti operacijų, kurios nepaaiškintos šiame vadove.Naudokite ekranuotus sąsajos kabelius.ATSARGIAI:Naudojantis valdymo ir derinimo prietaisais arba atliekant procedūras,nenurodytas vadove, galimas kenksmingas radiacijos ekspozicijospoveikis.NAUDOJIMO VADOVASxxi


Atsargumo reikalaujantys pranešimai, kurių reikia laikytis tvarkanteksploatacines medžiagasATSARGIAI:Nebandykite deginti dažų miltelių kasetės. Pavojingos žiežirbosgali nudeginti.Niekuomet neatidarykite spausdinimo miltelių kasetės arpanaudotų spausdinimo miltelių indo.Spausdinimo miltelių kasetę laikykite vaikams neprieinamojevietoje.Jeigu spausdinimo milteliai pasipila iš kasetės, stenkitės jųneįkvėpti ir nenuryti, taip pat stenkitės, kad nepatektų į akis ir antodos.• Jeigu netyčia įkvėpėte miltelių, išeikite į gryną orą irrūpestingai praskalaukite gerklę dideliu vandens kiekiu. Jeigupradėjo kamuoti kosulys, kreipkitės į gydytoją.• Jeigu netyčia nurijote spausdinimo miltelių, praskalaukite burnąvandeniu ir išgerkite 1–2 puodelius vandens skrandžio turiniuipraskiesti. Jei būtina, kreipkitės į gydytoją.• Jeigu miltelių netyčia pateko į akis, rūpestingai praskalaukite jasvandeniu. Jeigu perštėjimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.• Jeigu spausdinimo miltelių netyčia pateko ant odos, nuplaukite jąvandeniu ir muilu.Nebandykite jėga atidaryti arba suardyti spausdinimo milteliųkasetės.Kitos atsargumo priemonėsPanaudotą spausdinimo miltelių kasetę sunaikinkite pagal nustatytasvalstybines, rajonines ir vietines taisykles ir reglamentus.Visas eksploatacines medžiagas laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.Jeigu įrenginys bus nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą, išimkite popierių iškasetės, sudėkite į jo pakuotę ir vėl ją sandariai uždarykite.xxiiNAUDOJIMO VADOVAS


Naudojimo instrukcijų vadovasŠį Naudojimo vadovą sudaro tokie skyriai:1 Įrenginio dalysŠiame skyriuje paaiškinami dalių pavadinimai.2 Spausdinimo operacijosŠiame skyriuje aiškinama, kaip spausdinti iš kompiuterio.3 PriežiūraŠiame skyriuje aiškinama, kaip pakeisti spausdinimo miltelių kasetę,panaudotų spausdinimo miltelių indą ir kaip prižiūrėti spausdintuvą.4 Trikčių nustatymas ir šalinimasŠiame skyriuje aiškinama, kaip pašalinti galimus sutrikimus, pvz.,popieriaus strigtį.5 SpecifikacijosNAUDOJIMO VADOVASxxiii


sutartinis žymėjimasŠiame vadove naudojamas toks sutartinis žymėjimas.Sutartinis žymėjimas Aprašas PavyzdysKursyvasCourier šriftasTekstas laužtiniuoseskliaustuoseparyškintu šriftuParyškintas šriftasPastabosSvarbuPerspėjimasĮspėjimas!Naudojamas raktažodžiui,frazei arba nuorodai įpapildomą informaciją išskirtiiš konteksto.Naudojamas operacijųskydelyje rodomiemspranešimams arbapavadinimams pažymėti.Naudojamas operacijųskydelio mygtukams.Naudojamas mygtukams ardialogų languosepasirenkamiems elementamsbei rodomų dialogų langųpavadinimams paryškinti.Naudojamos pateiktipapildomą arba naudingąinformaciją apie funkciją arbasavybę.Teikia svarbią informaciją.Įspėjama, kad operacijos metugalimas mechaninis gedimas.Įspėjama apie galimą žmoniųsusižalojimą.Uždarykite viršutinį dangtį.Žr. Spausdinimo miltelių kasetėskeitimas 3-3 psl..Pasirodžius pranešimui Patikr.panaud.sp.milt.Indą panaudotųmiltelių talpyklą pakeiskite.Spauskite [Go].Spustelėkite Next.PASTABA: Informacijos apiekaiščio laikymą ieškokite 10 punkte.SVARBU: Pasirūpinkite, kadpopierius nebūtų sulankstytas,banguotas arba sugadintas.ATSARGIAI: Netraukite kasetės,laikydami įrenginį už priekinės pusės.PERSPĖJIMAS: Kroviklioskyriuje aukšta įtampa.xxivNAUDOJIMO VADOVAS


1 Įrenginio dalysŠiame skyriuje pateikiami paaiškinimai ir paveikslėliai, kurieapibūdina įrenginio dalis ir jų funkcijas. Kad teisingainaudotumėtės įrenginiu ir pasiektumėte jo optimalų našumą,pasistenkite tų įrenginio dalių pavadinimus ir funkcijas įsiminti.Šiame skyriuje aiškinami tokie dalykai:• Komponentai priekinėje spausdintuvo dalyje .............. 1-2• Komponentai kairėje ir galinėje spausdintuvo dalyse.. 1-3• Komponentai dešinėje spausdintuvo dalyje ................ 1-4NAUDOJIMO VADOVAS 1-1


Įrenginio dalysKomponentai priekinėje spausdintuvo dalyje11 121 109131428736451 Valdymo skydelis2 Priekinis dangtis3 2 popieriaus kasetė4 Popieriaus kreiptuvas5 Popieriaus ribotuvas6 1 popieriaus kasetė7 Transportavimo rankenėlės8 Universalusis dėklas9 Pagrindinis jungiklis10 Viršutinis dėklas11 Spausdinimo miltelių dėžutė12 Spausdinimo miltelių dėžutės atlaisvinimo svirtis13 Panaudotų spausdinimo miltelių talpykla14 Valymo šepetėlisSVARBU: Išjungę spausdintuvą palaukite bent penkias sekundes ir tiktada vėl jį įjunkite.1-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Įrenginio dalysKomponentai kairėje ir galinėje spausdintuvo dalyse20191817161515 El. maitinimo laido jungtis16 Papildomo įrenginio jungtis17 Transportavimo rankenėlės18 2 kairysis dangtis19 Blokuojamoji svirtelė20 1 kairysis dangtisNAUDOJIMO VADOVAS 1-3


Įrenginio dalysKomponentai dešinėje spausdintuvo dalyje212223242526272821 Atminties kortelės lizdas22 Papildomos sąsajos lizdas (OPT)23 Papildomo atminties lizdo dangtelis24 USB atmintinės lizdas (A1)25 Lygiagrečiosios sąsajos jungtis26 Papildomo kietojo disko įrenginio lizdas (HDD)27 Tinklo sąsajos jungtis28 USB sąsajos jungtis (B1)1-4 NAUDOJIMO VADOVAS


2 Spausdinimo operacijosŠiame skyriuje aiškinami tokie dalykai:• Spausdintuvo tvarkyklės diegimas .............................. 2-2• Spausdinimas iš taikomųjų programų ......................... 2-3NAUDOJIMO VADOVAS 2-1


Spausdinimo operacijosSpausdintuvo tvarkyklės diegimasPrieš diegdami spausdintuvo tvarkyklę iš kompaktinio disko įjunkitespausdintuvą į el. maitinimo lizdą ir prijunkite prie kompiuterio.1Įjunkite kompiuterį ir paleiskite „Windows“ sistemą.PASTABA: Jei atsivers dialogo langas Welcome to the Found NewHardware Wizard (naujai aptiktos techninės įrangos vedlys), pasirinkite„Atšaukti“.2 Įdėkite kompaktinį diską, kurį gavote su spausdintuvu, į kompiuterio optiniųdiskų įrenginį.3Pasileis įdiegimo programa.PASTABA: Jeigu įdiegimo programa nepasileidžia, per programą„Windows Explorer“ atverkite kompaktinį diską ir pasirinkite bylą„Setup.exe“.4Norėdami įdiegti tvarkyklę KX DRIVER, vykdykite diegimo programosrodomus nurodymus.2-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Spausdinimo operacijosSpausdinimas iš taikomųjų programųTaikomąja programa sukurtas dokumentas spausdinamas taip: Galimanurodyti parinktis Popieriaus dydis ir Popieriaus paskirties vieta.1Įdėkite reikiamą popierių į popieriaus kasetę.2Iš taikomosios programos meniu Failas pasirinkite komandą Print(Spausdinti). Atsiveria dialogo langas Print (Spausdinti).3 Paspauskite išskleidžiamąjį spausdintuvų pavadinimų sąrašą. Jameišvardyti visi „Windows“ operacinėje sistemoje įdiegti spausdintuvai.Pasirinkite įrenginio pavadinimą.4Laukelyje Number of copies (Egzempliorių skaičius) įrašykite reikiamąspaudinių skaičių. Didžiausias galimas kopijų skaičius yra 999.Dirbant su programa „Microsoft Word“ reikėtų paspausti Options(Pasirinktys) ir nustatyti dėklo Use printer settings (Numatytasis dėklas)parinktį Default tray (Naudoti spausdintuvo parametrus).345 Norėdami pradėti spausdinti, spauskite OK (Gerai).NAUDOJIMO VADOVAS 2-3


Spausdinimo operacijos2-4 NAUDOJIMO VADOVAS


3 PriežiūraŠiame skyriuje aiškinami tokie dalykai:• Bendroji informacija..................................................... 3-2• Spausdinimo miltelių kasetės keitimas........................ 3-3• Spausdintuvo valymas ................................................ 3-9NAUDOJIMO VADOVAS 3-1


PriežiūraBendroji informacijaŠiame skyriuje apibūdinti pagrindiniai kasdienės spausdintuvo techninėspriežiūros darbai. Vadovaudamiesi spausdintuvo ekrano komandomisgalite pakeisti šiuos komponentus:• Spausdinimo miltelių dėžutė• Panaudotų spausdinimo miltelių talpyklaBe to, reikia reguliariai valyti vidines dalis.3-2 NAUDOJIMO VADOVAS


PriežiūraSpausdinimo miltelių kasetės keitimasSpausdinimo miltelių dėžutę spausdintuve reikia pakeisti vos tik pasirodopranešimas Baigiasi sp.milt.. Jei toliau naudosite spausdintuvą,spausdinimo milteliai baigsis ir spausdintuvas nustos spausdinti beipasirodys pranešimas Pakeisk sp.milt. Išvalyk spausd.,nurodantis įdėti naują spausdinimo miltelių rinkinį.Spausdinimo miltelių kasetės keitimo dažnumasJei spausdinimo miltelių padengimas yra apie 5 % lapo ir spausdinamaišjungus režimą „EcoPrint“, spausdinimo miltelių kasetę reikės pakeistiišspausdinus apie 40 000 lapų.Pirmoji spausdinimo miltelių kasetėSu nauju spausdintuvu gausite pirmąją spausdinimo miltelių kasetę.Pirmosios spausdinimo miltelių kasetės užtenka vidutiniškai 20.000 lapų.Spausdinimo miltelių rinkiniusSiekiant geriausių rezultatų rekomenduojame naudoti originalias„Kyocera“ dalis ir medžiagas.Naują spausdinimo miltelių rinkinį sudaro:• Spausdinimo miltelių dėžutė• Valomasis skudurėlis• Plastikinis šiukšlių maišas panaudotoms miltelių kasetėms irpanaudotų miltelių talpyklai• Panaudotų miltelių talpyklosPASTABA: Keisdami miltelių kasetę išvalykite spausdintuvo vidų.Pranešimai, raginantys spausdinimo miltelių kasetę pakeistiSpausdintuvas rodo pranešimus dviem spausdinimo miltelių naudojimoetapais. Toks pranešimas automatiškai kaitaliojamas su kitaisspausdintuvo pranešimais (pvz., Parengta) :• Kai spausdintuve lieka nedaug spausdinimo miltelių, pateikiamaspranešimas Baigiasi sp.milt – tai pirmasis įspėjimas. Tačiaušiame etape keisti miltelius nebūtina.• Jeigu minėto pranešimo nepaisysite ir spausdinsite toliau,spausdintuvas parodys pranešimą Pakeisk sp.milt. prieš patbaigiantis milteliams. Spausdinimo miltelių kasetę reikia pakeisti tuojpat. Tačiau pakeitus spausdinimo miltelių kasetę rodomas pranešimasnebus automatiškai pakeistas pranešimu Parengta. Kad galėtumėtespausdinimą pradėti iš naujo, turite paspausti [GO] ir parengtispausdintuvą darbui.NAUDOJIMO VADOVAS 3-3


PriežiūraSpausdinimo miltelių pakeitimasŠiame skyriuje aiškinama, kaip keisti spausdinimo miltelių kasetę.Keisdami miltelių kasetę kartu būtinai pakeiskite ir panaudotų milteliųtalpyklą.Indui persilipdžius spausdintuvas gali sugesti arba jį gali užteršti iš indoišbyrėję panaudoti spausdinimo milteliai.PASTABA: Keisdami spausdinimo miltelių kasetę, laikykite atokiai nuojos saugojimo ir kompiuterines laikmenas (pvz., lanksčiuosius diskelius).Kitaip miltelių kasetės magnetinis laukas gali tas laikmenas sugadinti.Prieš pradedant keitimą spausdintuvo išjungti nereikia. Jeiguspausdintuvą išjungsite, bus pašalinti visi tuo metu spausdintuvoapdorojami duomenys.1Iki galo atidarykite priekinį dangtį.2Paspauskite blokuojamąją svirtį į viršų ir švelniai ištraukite spausdinimomiltelių kasetę tiek, kad pasirodytų jos rankenėlė.PASTABA: Neištraukite spausdinimo miltelių kasetės iki galo, nes ji galinukristi, o spausdinimo milteliai tepa grindis.3-4 NAUDOJIMO VADOVAS


Priežiūra3 Laikydami už miltelių kasetės rankenos, vėl į viršų pastumkiteblokuojamąją svirtį ir kasetę lėtai išimkite.4 Įdėkite seną kasetę į plastikinį maišelį ir ją išmeskite.5 5 ar 6 kartus lengvai trinktelėkite per naujos spausdinimo miltelių kasetėsviršų.NAUDOJIMO VADOVAS 3-5


Priežiūra6 Gerai supurtykite spausdinimo miltelių kasetę (rodyklių kryptimi) dešimt ardaugiau kartų, taip išpurendami ir sumaišydami viduje esančius miltelius.7 Laikydami už miltelių kasetės rankenos įdėkite kasetę palei spausdintuvobėgelį.Įdėdami įsitikinkite, kad spausdinimo miltelių kasetės šonas su ratukaisatsuktas į spausdintuvą. Palikite priekinį dangtį atvirą, kad galėtumėte įdėtipanaudotų miltelių indą.Šonas suratukaisĮ spausdintuvą3-6 NAUDOJIMO VADOVAS


Priežiūra8 Suimkite spausdinimo miltelių kasetę abiem rankom ir iki galo įstatykite įspausdintuvą.9 Uždarykite priekinį dangtį.Panaudotų miltelių talpyklos keitimasKeičiant spausdinimo miltelių kasetę, spausdintuve esančią panaudotųmiltelių talpyklą taip pat reikėtų pakeisti nauja, pristatoma naujamespausdinimo miltelių rinkinyje. Nepakeitus panaudotų spausdinimo milteliųindo spausdintuvas neveiks.1 Iki galo atidarykite priekinį dangtį.2Išimkite seną panaudotų spausdinimo miltelių indą, kaip parodytapaveikslėlyje.NAUDOJIMO VADOVAS 3-7


Priežiūra3 Nuimkite apsauginį dangtelį nuo seno panaudotų miltelių indų ir uždarykiteindo angą dangteliu. Įdėkite seną panaudotų miltelių indą į plastikinįmaišelį ir jį išmeskite.4Įdėkite į spausdintuvą naują panaudotų spausdinimo miltelių talpyklą.5Uždarykite priekinį dangtį.3-8 NAUDOJIMO VADOVAS


PriežiūraSpausdintuvo valymasFiltrų valymasPakeitus spausdinimo miltelių kasetę taip pat išvalykite filtrus.1Atidarykite universalųjį dėklą.2Išimkite iš spausdintuvo filtrus. Išimdami viršutinį filtrą paspauskite joauseles.3Išimdami dešinįjį filtrą paspauskite jo auselę.NAUDOJIMO VADOVAS 3-9


Priežiūra4 Išvalykite filtrus siurbliu.Neplaukite filtrų ir nenaudokite valymo šepetėlio, gauto kartu su įrenginiu.5 Išvalę įdėkite filtrus atgal į jų vietą.Išvalę filtrus pereikite prie kito skyriaus.3-10 NAUDOJIMO VADOVAS


PriežiūraSpausdintuvo vidusKad išvengtumėte spausdinimo kokybės problemų, reikia valytispausdintuvo vidų.1Iki galo atidarykite priekinį dangtį.2Išimkite mėlyną valymo šepetėlį.3 Patraukite į viršų blokuojamąją svirtį kairėje spausdintuvo pusėje iratidarykite 1 kairįjį dangtį.NAUDOJIMO VADOVAS 3-11


Priežiūra4 Išvalykite atskirtuvą judindami valymo šepetėlį iš kairės į dešinę.PASTABA: Išimdami įstrigusį popierių nelieskite spausdintuvo būgno.Tai gali sugadinti spausdintuvą.5 Sukdami perdavimo volelį su ratukais kairėje pusėje, valymo šepetėliupirmyn-atgal valykite perdavimo volelį, pašalindami nešvarumus kaipparodyta. Pabaigę valyti padėkite valymo šepetėlį į vietą ir uždarykite 1kairįjį dangtį bei priekinį dangtį.3-12 NAUDOJIMO VADOVAS


4 Trikčių nustatymas iršalinimasŠiame skyriuje aiškinama, kaip pašalinti galimus sutrikimus.Jeigu problemos išspręsti nepavyko, kreipkitės į techninėspriežiūros specialistą.Šiame skyriuje aptariami tokie klausimai:• Bendrosios gairės........................................................ 4-2• Spausdinimo kokybės problemos................................ 4-4• Indikatoriai ir pranešimai ............................................. 4-7• Užstrigusio popieriaus šalinimas............................... 4-14NAUDOJIMO VADOVAS 4-1


Trikčių nustatymas ir šalinimasBendrosios gairėsIškilus problemoms prieš nuspręsdami, kad spausdintuvas sugedo,patikrinkite šiuos dalykus:Požymis Tikrinami dalykai Problemos sprendimo veiksmaiSpausdintuvasnespausdina iškompiuterio.Patikrinkiteindikatorių READY.IšjungtasMirksėjimasPeržiūrėkite žemiau esančius elementus irpatikrinkite viską, kas atrodo tinkama.Įvyko klaida. Patikrinkite pranešimų ekraną irimkitės priemonių, susijusių su Indikatoriai irpranešimai psl. 4-7.DegaŽr. atitinkamą elementą žemiau.PatikrinkiteindikatoriųATTENTIONMirksėjimas Žr. Indikatoriai psl. 4-7.DegaPrasta spausdinimo kokybė.Pranešimų ekrane pasirodopranešimas apie techninįaptarnavimą.Žr. Techninės priežiūros pranešimai psl. 4-7.Išvalykite filtrus.Žr. Spausdinimo kokybės problemos psl. 4-4.Užstrigo popierius. Žr. Užstrigusio popieriaus šalinimas psl. 4-14.Įjungus el.maitinimą valdymopulte neįsižiebiajoks indikatorius irnesigirdiventiliatoriaus.Patikrinkite, ar į el. maitinimo kištukągerai įjungtas el. maitinimo laidas.Patikrinkite, ar maitinimo jungiklis yra įjungimo padėtyje ( | ).Nutraukite spausdintuvo el. maitinimą, geraiįkiškite el. maitinimo laidą ir vėl mėginkiteįjungti spausdintuvo el. maitinimą.Spausdintuvasišspausdinabūsenos puslapį,tačiau duomenys iškompiuterio nėraspausdinami.Patikrinkite sąsajos kabelį.Patikrinkite programos failus irtaikomąsias programas.Patikimai prijunkite abu sąsajos kabelio galus.Pamėginkite spausdintuvo kabelį pakeisti kitu.Pamėginkite išspausdinti kitą bylą arbaspausdinti pagal kitą spausdinimo komandą.Jeigu kilo problemų su konkrečia byla arprograma, patikrinkite tos programosspausdinimo nustatymus.4-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasPatarimaiSpausdintuvo problemas galima nesunkiai išspręsti atsižvelgiant į toliaupateiktus patarimus. Jeigu susidūrėte su problema, kurios negaliteišspręsti vadovaudamiesi aukščiau pateiktomis gairėmis, pamėginkiteatlikti tokius veiksmus:• Išjunkite spausdintuvą ir kelias sekundes palaukite. Tada įjunkitespausdintuvą.• Iš naujo paleiskite kompiuterį, iš kurio į spausdintuvą siunčiamispausdinimo darbai.• Įsigykite ir naudokite naujausią spausdintuvo tvarkyklės versiją.Vėliausias spausdintuvo tvarkyklių ir pagalbinių programų versijasgalite rasti tinklalapyje, adresu:http://www.kyoceramita.com/download/.• Griežtai laikykitės spausdinimo iš konkrečios taikomosios programostvarkos. Perskaitykite su programine įranga gautą dokumentaciją.• Jeigu spausdintuvas spausdina netinkamus simbolius arba įjunguskompiuterį užgęsta, ypač jei spausdintuvas prijungtas prie kompiuteriosu sistema „Windows 98“ per lygiagretųjį prievadą, pakeiskite įrenginiotvarkyklės bylos drvwppqt.vxd pavadinimą. Ši byla turi būti aplankeWindows\System\Iosubsys arba Arcada\System. Išsamesnėstechninės informacijos ieškokite Microsoft interneto svetainėje arbaįrenginio tvarkyklėje.NAUDOJIMO VADOVAS 4-3


Trikčių nustatymas ir šalinimasSpausdinimo kokybės problemosKaip pavaizduota žemiau esančioje lentelėje, spausdinimo kokybę galipabloginti daug priežasčių, pvz., tuščia išvestis. Žemiau paaiškintos trikčiųšalinimo procedūros visiems sutrikimų tipams. Jeigu problemos išspręstinepavyko, kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.Spausdinimo rezultataiVisiškai tuščias spaudinysProblemos sprendimo veiksmaiPatikrinkite spausdinimo miltelių kasetę.Atidarykite priekinį spausdintuvo dangtį ir patikrinkite, ar įspausdintuvą gerai įdėta spausdinimo miltelių kasetė. Žr.Spausdinimo miltelių kasetės keitimas psl. 3-3.Tuščios vietos, horizontalūs ruožai aratsitiktiniai taškaiAtnaujinkite būgną.Žr. žemiau nurodytas procedūras valdymo pulte irpabandykite nuvalyti būgno paviršių naudodamiintegruotą spausdintuvo valymo sistemą.1 Paspauskite mygtuką [MENU], po to paspauskite arba , ir pasirodys Kiti >.2 Paspauskite , po to paspauskite arba , irpasirodys >Priežiūra >.3 Paspauskite , po to paspauskite arba , irpasirodys >>Būgnas. Tada du kartus paspauskite [OK].4 Pranešimų ekrane rodoma Apdorojama, o būgnas imssuktis ir po maždaug 6 minučių sustos. Spausdintuvaspereina į būseną Parengta.Nuvalykite atskirtuvą.Atidarykite 1 kairįjį spausdintuvo dangtį ir išvalykiteatskirtuvą valymo šepetėliu. Žr. Spausdinimo milteliųkasetės keitimas psl. 3-3.Juodi arba balti statmeni ruožaiNuvalykite kroviklį.Žr. žemiau nurodytas procedūras valdymo pulte irpabandykite nuvalyti kroviklį naudodami integruotąspausdintuvo valymo sistemą.1 Paspauskite mygtuką [MENU], po to paspauskite arba , ir pasirodys Kiti >.2 Paspauskite , po to paspauskite arba , ir pasirodys>Priežiūra >.3 Paspauskite , po to paspauskite arba , irpasirodys >>Įvesti. Paspauskite [OK] du kartus.4 Pranešimų ekrane rodoma Palaukite, po toprasideda kroviklio valymas, kuris baigiasi maždaug po45 sekundžių. Spausdintuvas pereina į būsenąParengta.4-4 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasSpausdinimo rezultataiBlyški arba išskydusi spaudaProblemos sprendimo veiksmaiPatikrinkite „EcoPrint“ nustatymą.Jei šis nustatymas padėtyje Įjungta, valdymo pulteperjunkite jį į Išjungta.Patikrinkite valdymo pultą.• Jei rodomas pranešimas Baigiasi sp.milt ir mirksiindikatorius ATTENTION, įdėkite naują spausdinimorinkinį. Žr. Spausdinimo miltelių kasetės keitimas psl. 3-3.• Valdymo pulte eikite į spausdinimo tankio meniu irpasirinkite didesnio tankio nustatymą.• Patikrinkite, ar popieriaus rūšies nustatymai atitinkanaudojamą popierių.Pilkas fonasAtnaujinkite būgną.Žr. žemiau nurodytas procedūras valdymo pulte irpabandykite nuvalyti būgno paviršių naudodamiintegruotą spausdintuvo valymo sistemą.1 Paspauskite mygtuką [MENU], po to paspauskite arba ,kol pasirodysKiti >.2 Paspauskite , po to paspauskite arba , ir pasirodys>Priežiūra >.3 Paspauskite , po to paspauskite arba , irpasirodys >>Būgnas. Paspauskite [OK] du kartus.4 Pranešimų ekrane rodoma Apdorojama, o būgnas imssuktis ir sustoja maždaug po 6 minučių. Spausdintuvaspereina į būseną Parengta.Patikrinkite valdymo pultą.Jei rodomas pranešimas Baigiasi sp.milt ir mirksiindikatorius ATTENTION, įdėkite naują spausdinimorinkinį. Žr. Spausdinimo miltelių kasetės keitimas psl. 3-3.Patikrinkite spausdinimo tankį.Valdymo pulte eikite į spausdinimo tankio meniu irpasirinkite šviesesnio tankio nustatymą.Patikrinkite spausdinimo miltelių kasetės įdėjimą.Atidarykite priekinį spausdintuvo dangtį ir patikrinkite, argerai įdėta spausdinimo miltelių kasetė. Žr. Spausdinimomiltelių kasetės keitimas psl. 3-3.NAUDOJIMO VADOVAS 4-5


Trikčių nustatymas ir šalinimasSpausdinimo rezultataiNešvarumai viršutiniame krašte arba kitojelapo pusėjeProblemos sprendimo veiksmaiPatikrinkite popieriaus rampą.Atidarykite spausdintuvo kairįjį dangtį ir patikrinkite, ar antpopieriaus rampos nėra spausdinimo miltelių. Nuvalykiterampą minkštu, sausu, pūkų nepaliekančių skudurėliu. Žr.Spausdinimo miltelių kasetės keitimas psl. 3-3.Patikrinkite perdavimovelenėlį.Atidarykite 1 kairįjįspausdintuvo dangtį irišvalykite perdavimovelenėlį.Jei perdavimo velenėlisišteptas spausdinimomilteliais, išspausdinkitekelis puslapius.Perdavimo velenėlisSimboliai ne vietojePatikrinkite failą ar programą.Patikrinkite, ar problemą sukėlė PRESCRIBE komandosklaida. Jei klaida įvyksta tik su tam tikru failu ar programa,labiausiai tikėtina klaidos priežastis yra komandosparametras ar sintaksė.4-6 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasIndikatoriai ir pranešimaiIndikatoriaiLentelės kitame puslapyje rodo, kaip išspręsti problemas, nurodytasvaldymo pulto indikatorių ir pranešimų.Indikatorius Sąlyga AprašasREADYDATAATTENTIONMirksėjimasDegaIšjungtasMirksėjimasDegaMirksėjimasDegaIšjungtasĮvyko klaida, kurią galite pašalinti patys.Spausdintuvas veikia. Spausdintuvas parengtas spausdinimui.Spausdintuvas išjungtas. Spausdintuvas gautus duomenis išsaugo, betnespausdina. Taip pat rodo, kad spausdintuvas automatiškai sustabdytasįvykus klaidai.Vyksta duomenų perdavimas.Duomenys yra apdorojami arba įrašomi į papildomą atminties kortelę arkietąjį diską.Spausdintuvui reikalinga techninė priežiūra arba spausdintuvas įšyla(Palaukite).Įvyko klaida, kurią galite pašalinti patys. (Pvz., įstrigo popierius.)Vyksta įprastas darbas.Techninės priežiūros pranešimaiToliau pateiktoje lentelėje išvardyti techninės priežiūros pranešimai,kuriuos galite išspręsti patys. Jeigu matote pranešimą Skamb.tarnyb.personalui, išjunkite spausdintuvą, išjunkite el. maitinimo laidą irkreipkitės į „UTAX GmbH“ atstovą.PranešimasĮdėkitepopieriaus(popieriausšaltinis)Problemos sprendimo veiksmaiBaigėsi popierius. Į rodomą popieriaus dėklą (popieriaus kasetę, univ. dėklą arpapildomą popieriaus tiektuvą) įdėkite popieriaus.Spausdintuvo būseną nurodantys pranešimai (Parengta, Palaukite,Apdorojama, Laukiama, Form. tiek. baigėsi, Pop. įkeliama*)rodomi pakaitomis.* Šie pranešimai nerodomi, jei kopijų skaičius yra 2 ar daugiau.Įdėk sankabėliųĮdėk sankabėliųSpausk GOSusegimo įrenginys dokumentų doroklyje įrengtas neteisingai. Įrenkite jį teisingai.Susegimo įrenginyje nėra segtukų. Įdėkite susegimo įrenginį. Jei norite toliauspausdinti be segtukų, paspauskite mygtuką [GO].NAUDOJIMO VADOVAS 4-7


Trikčių nustatymas ir šalinimasPranešimasSkamb.tarnyb.F###Skamb.tarnyb.####:0123456Kasetė (nr.)neįkeltaPilna atl.dėž.Problemos sprendimo veiksmai#### reiškia, kad įvyko valdiklio klaida (#=0, 1, 2, ...). Paskambinkitetechninės priežiūros tarnybai.Kai rodomas šis pranešimas, spausdintuvas neveikia.#### reiškia, kad įvyko mechaninė klaida (#=0, 1, 2, ...). Paskambinkitetechninės priežiūros tarnybai.Kai rodomas šis pranešimas, spausdintuvas neveikia.Taip pat rodomas bendras išspausdintų puslapių skaičius, pvz.0123456.Netinkamai įdėta spausdintuvo kasetė.Tinkamai įdėkite kasetę, nurodytą nr.. Kasetės numeris (nr.) yra 1– 4.Skylmušio įrenginio atliekų dėžutė papildomame dokumentų doroklyje pilna.Išmeskite atliekas.Patikr.atl.dėž.Spausk GOIšvalyk spausd.Spausk GOUždarykitedorokliodangtįUždarykitepriekinį dangtįUždarykite1 (2, 3) kairįjįdangtįUždarykite paštodėžutėsdangtįDvipus. išjungtasSpausk GOSkylmušio įrenginio atliekų dėžutė papildomame dokumentų doroklyje pilna arbaneteisingai įdėta. Patikrinkite, ar dėžutė tinkamai įdėta, ir, jei ji pilna, išmeskiteatliekas. Tęskite spausdinimą paspausdami [GO].Išvalykite spausdintuvo vidų. Žr. Spausdinimo miltelių kasetės keitimas psl. 3-3.Šis pranešimas rodomas, kai po pranešimo Pakeisk sp.milt. Išvalykspausd. keičiama spausdinimo miltelių kasetė. Išvalę spausdintuvo vidųspauskite [GO], ir spausdintuvas bus parengtas spausdinti.Uždarykite papildomo dokumentų doroklio dangtį.Uždarykite priekinį dangtį.Uždarykite kairįjį spausdintuvo dangtį. Jei atidarytas kairysis popieriaus tiektuvodangtis, rodoma 2 arba 3.Uždarykite pašto dėžutės dangtį.Dvipusis spausdinimas negalimas dėl popieriaus dydžio ar tipo. Spauskite [GO],kad būtų spausdinama tik ant vienos popieriaus lapo pusės.4-8 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasPranešimasKlaida. Nėramait. F###Problemos sprendimo veiksmaiIšjunkite maitinimo jungiklį ir vėl jį įjunkite. Jei šis pranešimas neišnyksta, išjunkitemaitinimo jungiklį ir kreipkitės į priežiūros atstovą arba įgaliotąjį priežiūros centrą.Dorok. dėklas ##užpildytas pop.Dorokliomaršruto klaidaIncorrect slotPlease reinstallDoroklio dėklas pilnas. Išėmus popierių spausdinimas bus tęsiamas. ## nurododėklo numerį.Papildomas dokumentų doroklis įdiegtas netinkamai. Įrenkite jį teisingai.Kietasis diskas ar tinklo sąsajos plokštė įrengti netinkamame lizde. Išjunkitespausdintuvą ir iš naujo įrenkite tinkamame lizde.Įdiekite PR Reikia pakeisti priežiūros rinkinį (MK-710 skirtą LP 3140 ir LP 3151).Pakeiskite priežiūros rinkinį, nes bendras išspausdintų puslapių skaičius siekia500 000. Paskambinkite į pagalbos tarnybą. Priežiūros rinkinį sudaro būgnas,ryškalo blokas ir t. t.Lankstymo dėklaspop. pakankaĮdėkite kasetęnr.(popieriaus dydis)/popieriaus tipas)*Lankstymo dėklas pilnas. Iš lankstymo dėklo turite išimti visus spaudinius. Kaispausdintuvas nustatys, kad lankstymo dėklas vėl tuščias, jis tęs spausdinimą irnukreips spaudinius į lankstymo dėklą.Yra duomenys spausdinimui, atitinkantys spausdinimo kasetės nustatymus(popieriaus dydį, popieriaus tipą), bet kasetėje nėra popieriaus.Įdėkite popieriaus į popieriaus šaltinį, nurodytą nr. valdymo pulte, ir paspauskite[GO] spausdinimui tęsti. Tačiau popieriaus šaltinio numeriai (3 – 4) rodomi tik jeiįdiegtas papildomas popieriaus tiektuvas.*(popieriaus dydis) ir(popieriaus tipas)pakaitomis mirksi.Arba, jei norite spausdinti iš kito popieriaus šaltinio, paspauskite arba irsuraskite Naudoti altern.? (popieriaus dydis)/(popieriaus tipas) * ir galitepakeisti popieriaus tiekimo šaltinį.Pasirinkus popieriaus tiektuvą ir paspaudus [MENU], pasirodys Popier.tvarkym.>. Paspaudus pasirodys popieriaus dydžio ir tipo nustatymų meniu.Nustatę reikiamą popieriaus dydį ir tipą spauskite [OK], patikrinkite popieriausšaltinį, po to paspauskite [GO] ir spausdinimas prasidės.NAUDOJIMO VADOVAS 4-9


Trikčių nustatymas ir šalinimasPranešimasĮdėk univ. dėklą(popieriaus dydis)/popieriaus tipas)*(popieriaus dydis) ir(popieriaus tipas)pakaitomis mirksi.Problemos sprendimo veiksmaiNėra nustatyta popieriaus kasetės (popieriaus dydis, popieriaus tipas),atitinkančios spausdinimui skirtus duomenis, todėl spausdinama iš universalausdėklo. Įdėkite į universalųjį dėklą popieriaus, atitinkančio nurodyta ekranepopieriaus dydį ir tipą, ir paspauskite [GO] spausdinimui tęsti.Arba, jei norite spausdinti iš kito popieriaus šaltinio, paspauskite arba irsuraskite Naudoti altern.? (popieriaus dydis)/(popieriaus tipas) * ir galitepakeisti popieriaus tiekimo šaltinį.Pašto d.dėklas##užpildytas pop.Nėrapop. atliekų dėž.Pasirinkus popieriaus šaltinį ir paspaudus [MENU], pasirodys Popier.tvarkym.>. Paspaudus pasirodys popieriaus dydžio ir tipo nustatymų meniu.Nustatę reikiamą popieriaus dydį ir tipą spauskite [OK], patikrinkite popieriausšaltinį, po to paspauskite [GO], ir spausdinimas prasidės.Pašto dėžutės dėklas pilnas. Išėmus popierių spausdinimas bus tęsiamas.## nurodo dėklo numerį.Skylmušio įrenginio atliekų dėžutė papildomame dokumentų doroklyje pilna arbaneteisingai įdėta. Įrenkite jį teisingai.Nėra lankstymoįrenginio dėkloNėralankstymo įreng.Lankstymo dėklas įdėtas neteisingai. Įrenkite jį teisingai.Lankstymo įrenginys įdėtas neteisingai. Įrenkite jį teisingai.Nėrasp. milt. kasetėsNėra panaudotųsp.milt. indoNesp.kt.kopijosSpausk GOĮstr.popier.###############Pakeisk sp.milt.Išvalyk spausd.Įdėkite spausdinimo miltelių kasetę. Žr. Spausdinimo miltelių kasetėskeitimas psl. 3-3.Kai rodomas šis pranešimas, spausdintuvas neveikia.Įdėkite panaudotų spausdinimo miltelių indą. Žr. Spausdinimo miltelių kasetėskeitimas psl. 3-3. Kai rodomas šis pranešimas, spausdintuvas neveikia.Nespausdinama po kelis egzempliorius, nes išjungtas RAM diskas arba neįdėtaskietasis diskas. Nėra laisvos vietos RAM diske arba kietajame diske. Pašalinkitenereikalingas bylas. Spauskite [GO], kad išspausdintumėte klaidų ataskaitą.Atidarykite priekinį dangtį arba kairįjį dangtį ir išimkite įstrigusį popierių (arnetinkamą popieriaus tiekimą kasetėje). Įstrigusio popieriaus vieta taip patnurodyta vietoje #. Operatyvieji pagalbos pranešimai, naudingi išimant įstrigusįpopierių, bus rodomi paspaudus klavišą . (Žr. Užstrigusio popieriausšalinimas psl. 4-14.)Pakeiskite spausdinimo miltelių kasetę nauja iš rinkinio. Kai rodomas šispranešimas, spausdintuvas neveikia. Žr. Spausdinimo miltelių kasetėskeitimas psl. 3-3.4-10 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasPranešimasPakeisk panaud.sp.milt. indoĮdėkite popier.Spausk GOBaigiasi sp.miltProblemos sprendimo veiksmaiPakeiskite panaudotų spausdinimo miltelių indą nauju, esančiu spausdinimomiltelių rinkinyje. Pranešimas taip pat rodomas, jei panaudotų spausdinimomiltelių indas yra pilnas. Panaudotų spausdinimo miltelių indas turi būtipakeičiamas, kai rodomas pranešimas Baigiasi sp.milt.. Žr. Spausdinimomiltelių kasetės keitimas psl. 3-3.Nėra popieriaus universaliajame diske, kai spausdinama iš universaliojo disko.Įdėkite popieriaus į universalųjį dėklą ir paspausdami [GO] atnaujinkitespausdinimą.Pakeiskite spausdinimo miltelių kasetę nauja iš rinkinio. Žr. Spausdinimo milteliųkasetės keitimas psl. 3-3.Viršut. dėklasužpildytas pop.Įspėjimasvaizdo adapt.Įspėjimasmažai atmintiesViršutinis popieriaus dėklas pilnas (apie 500 psl.). Iš viršutinio dėklo turite išimtivisus spaudinius. Kai spausdintuvas nustatys, kad viršutinis dėklas vėl tuščias, jistęs spausdinimą ir nukreips spaudinius į viršutinį dėklą.Spausdinimo užduotis negali būti atlikta esant šiai skiriamajai gebai, nesnepakanka vidinės atminties. Bandykite įdiegti papildomą atmintį arba pakeiskiteskiriamąją gebą.Spausdintuvui trūksta vidinės atminties, nes įkelta per daug šriftų irmakrokomandų. Išspausdinkite būsenos puslapį ir pažiūrėkite, kiek vartotojoatminties liko bei pabandykite ištrinti nereikalingus šriftus bei makrokomandas.:Įvykus klaidai girdimas įspėjamasis signalas. Jei norite išjungti įspėjamąjį signalą, spauskite [ATŠAUKTI].Pranešimai apie klaidasToliau pateiktoje lentelėje išvardyti pranešimai apie klaidas, kuriuos galiteišspręsti patys.PranešimasFailas nerastasSpausk GOProblemos sprendimo veiksmaiVMB: Išvesčiai nurodytame VMB dėkle nėra jokių užduočių arba VMB dėklasnenaudojamas. Patvirtinkite VMB dėklą.Formatav. klaidaAtmint. KortelėFormatav. klaidakiet. disk.Jei automatinis klaidos trynimas nustatytas į Įjungta, spausdinimas busautomatiškai atnaujintas po nustatyto laiko.Šis pranešimas rodomas, jei spausdintuvas yra parengties būsenoje ir atmintieskortelė yra nesuformatuota, todėl negalima įrašyti ir nuskaityti duomenų.Reikalingas kietojo disko inicijavimas (formatavimas). Inicijuokite kietąjį diską.NAUDOJIMO VADOVAS 4-11


Trikčių nustatymas ir šalinimasPranešimasProblemos sprendimo veiksmaikiet. disk.klaida##Spausk GOSąsaja užimtaID klaidaĮdėkite tą pačiąatmint. kortelęKPDL klaida ##Spausk GOPatikrinkite, koks klaidos kodas nurodytas vietoje simbolių ##, ir žr. atitinkamąžemiau pateiktą aprašą.01: kiet. disk. formato klaida. Jeigu ši klaida kartojasi net ir po to, kaispausdintuvą išjungėte ir vėl įjungėte, iš naujo suformatuokite kietąjį diską.02: Neįdiegta disko sistema. Dar kartą perskaitykite sistemos ir įrenginiųnaudojimo reikalavimus.04: Kietajame diske nebėra vietos. Kad diske atsirastų vietos, pašalinkitenereikalingus failus.05: Kietajame diske nėra nurodyto failo.06: Kietojo disko sistemai trūksta atminties. Praplėskite turimą atmintį.10: Formatuoti negalima, nes kietajame diske kaupiami kompiuterio duomenys.Palaukite, kol pasirodys užrašas Parengta ir tuomet formatuokite.20: Kietasis diskas įrengtas netinkamame lizde (OPT). Įdiekite kietąjį diskąkitame lizde (HDD).85: VMB; Slapyvardžio klaida (prarasta slapyvardžio nuostata arba nėraslapyvardį atitinkančio VMB dėklo). Vėl nustatykite slapyvardį.97: Nuolatinis darbas; Nuolatinių darbų skaičius pasiekė ribą, todėl daugiaudarbų įrašyti negalima. Arba pašalinkite kai kuriuos nebūtinus darbus, arbapadidinkite ribinę vertę.99: Kietajame diske nėra spausdinimo darbo, kurio pavadinimas nurodytas.Šis pranešimas rodomas, kai per spausdintuvo valdymo pultą bandoma pakeistitos sąsajos, per kurią tuo metu gaunami duomenys, aplinkos nustatymus.Nurodytas neteisingas vartotojo vardas eiliniam arba įrašytam darbui atlikti.Patikrinkite, kokį vartotojo vardą nurodėte spausdintuvo tvarkyklėje.Įdėjote netinkamą atminties kortelę parodžius pranešimą Įdėkite vėl. Išimkitenetinkamą atminties kortelę iš spausdintuvo atminties kortelės lizdo ir įdėkitetinkamą atmintis kortelę. Spausdintuvas vėl ją nuskaito nuo duomenų pradžios.Dabartinis spausdinimo darbas negali būti tęsiamas. Kad išspausdintumėteklaidos ataskaitą, meniu sistemoje susiraskite komandą >Sp.KPDL klaidas irpasirinkite Įjungta. Tęskite spausdinimą paspausdami [GO]. Spausdinimą galitenutraukti paspausdami [ATŠAUKTI].Atmint. KortelėklaidaĮdėkite vėlJei automatinis klaidos trynimas nustatytas į Įjungta, spausdinimas busautomatiškai atnaujintas po nustatyto laiko.Atminties kortelė netyčia buvo išimta iš spausdintuvo atminties kortelės lizdovykstant duomenų nuskaitymui. Jei tęsiate skaitymą iš atminties kortelės, įdėkitetą pačią atminties kortelę į lizdą. Spausdintuvas vėl ją nuskaito nuo duomenųpradžios.Atmint. perpild.Spausk GOPASTABA: Rekomenduojame atlikti nuskaitymo procedūrą iš pradžių, siekiantužtikrinti teisingą atminties kortelės nuskaitymą.Bendras duomenų, kuriuos priėmė spausdintuvas, kiekis viršija vidinėsspausdintuvo atminties talpą. Bandykite įdiegti papildomą atmintį (DIMMišplėtimą). Tęskite spausdinimą paspausdami [GO]. Spausdinimą galite nutrauktipaspausdami [ATŠAUKTI].Jei automatinis klaidos trynimas nustatytas į Įjungta, spausdinimas busautomatiškai atnaujintas po nustatyto laiko.4-12 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasPranešimasProblemos sprendimo veiksmaiAt.kort.klaida##Spausk GOSpausd. perkrovaSpausk GORAM klaida ##Spausk GOVirt. pašto dėž.UžpildytaUSB atm.atjungtaSpausk GOUSB atm. kl.05Spausk GO"Įdėti nežinomispausd.milteliai"Pranešimas parodomas, kai įvyksta klaida prieigos prie atminties kortelės metunaudojant komandą PRESCRIBE RWER arba iš spausdintuvo valdymo pulto.Patikrinkite, koks klaidos kodas nurodytas vietoje simbolių ##, ir žr. atitinkamąžemiau pateiktą aprašą.01: Atminties kortelė neatitinka specifikacijų. Šios atminties kortelės šisspausdintuvas naudoti negali. Įdėkite atminties kortelę, kurią šisspausdintuvas naudoti gali.02: Atminties kortelė neįdėta. Dar kartą perskaitykite atminties kortelėsnaudojimo reikalavimus.04: Atminties kortelė talpa nepakankama. Ištrinkite failus.05: „CompactFlash“ kortelėje nėra nurodyto failo.06: Nėra atminties šios atminties kortelės naudojimui. Praplėskite spausdintuvoatmintį.Spausdintuvui nusiųstas spausdinimo darbas buvo pernelyg sudėtingas, kadtilptų viename puslapyje. Tęskite spausdinimą paspausdami [GO]. (Puslapis galibūti padalintas į kelis puslapius.)Spausdinimą galite nutraukti paspausdami [ATŠAUKTI].PASTABA: Parodžius šį pranešimą, automatiškai įjungiamas puslapioapsaugos režimas. Jei norite optimaliai naudoti atmintį spausdinimo metu,valdymo pulte suraskite >Lapų apsauga ir iš naujo pasirinkite Autom..Jei automatinis tęsimas nustatytas į On, spausdinimas bus automatiškaiatnaujintas po nustatyto laiko.Patikrinkite, koks klaidos kodas nurodytas vietoje simbolių ##, ir žr. atitinkamąžemiau pateiktą aprašą.01: Formato klaida. Pamėginkite išjungti ir vėl įjungti spausdintuvą.02: RAM disko režimas Išjungtas. Įjunkite RAM disko režimą.04: Diske nebėra vietos. Ištrinkite failus.05: Nurodyto failo diske nėra.06: Nėra atminties disko sistemos naudojimui. Praplėskite spausdintuvo atmintį.VMB saugojimo sritis pilna. Išspausdinkite sukauptus VMB duomenis.USB atmintis buvo netyčia išimta iš spausdintuvo. Jei USB atminties klaidosketinate nepaisyti, spauskite [GO]. Vėl rodomas pranešimų ekranas Parengta.Nurodyto failo nėra. Patikrinkite nurodyto failo pavadinimą ir jo buvimą USBatmintyje.Nežinoma spausdinimo miltelių kasetė rodoma, jei įjungus spausdintuvąautomatinė diagnostika nustato, kad įdėta ne originali „Kyocera“ spausdinimomiltelių kasetė.Jei rodomas šis pranešimas, negalima patikrinti likusio spausdinimo milteliųkiekio.Įvykus klaidai girdimas įspėjamasis signalas. Jei norite išjungti įspėjamąjį signalą, spauskite [ATŠAUKTI].NAUDOJIMO VADOVAS 4-13


Trikčių nustatymas ir šalinimasUžstrigusio popieriaus šalinimasPranešimas Įstr. popier. rodomas pranešimų ekrane jei popieriusįstringa popieriaus tiekimo sistemoje, popieriaus tiekimo laikas netinkamasarba popierius apskritai netiekiamas. Problemą galima ištaisyti išimantpopierių.Pasirodžius pranešimui Įstr. popier. spausdintuvas išsijungia.Įstrigus popieriui, pranešimų ekrane rodomas pranešimas apie įstrigusįpopierių ir įstrigusio popieriaus vieta. Pranešimo ir įstrigusio popieriausvietos informacija yra tokia:Pranešimas apieužstrigusį popieriųPopieriausstrigtiesvietaAprašasPuslapisPopieriausstrigtiskasetė 1Įstr.popier.kasetė 2Įstr.popier.3kasetėĮstr.popier.4kasetė1 Popierius užstrigo viršutinėje popieriauskasetėje arba spausdintuvo viduje.2 Popierius užstrigo apatinėje popieriauskasetėje arba spausdintuvo viduje.3 Popierius užstrigo papildomo popieriaustiektuvo kasetėje. (PF-700 viršutinė kasetė,PF-750)4 Popierius užstrigo papildomo popieriaustiektuvo kasetėje. (PF-700 apatinė kasetė)4-164-164-164-164-14 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasPranešimas apieužstrigusį popieriųPopieriausstrigtiesvietaAprašasPuslapisĮstr.popier.DoroklisFPopierius įstrigo popieriaus dėtuve arbapapildomame doroklyje (F).DF-710 arba DF-730Įrenginio funkcijųvadovasĮstr.popier.lankstymo įreng.PPopierius įstrigo bukletų lankstymo įrenginyje(P).DF-710Įrenginio funkcijųvadovasĮstr.popier.kasetėĮstr.popier.Un. dėklasĮstr.popier.Univ. perdavimasĮstr.popier.1 kair. dangtisĮstr.popier.2 kair. dangtis1, 2, 3, 4 Popierius užstrigo popieriaus kasetėje. 4-16B Popierius užstrigo universaliajame dėkle. 4-17H Popierius užstrigo univ. tiektuve. 4-17M Popierius įstrigo kairiojo dangčio dalyje. 4-21N Popierius įstrigo kairiojo dangčio dalyje. 4-23Įstr.popier.3 kair. dangtisCPopierius įstrigo papildomo įrenginio kairiojodangčio dalyje. (PF-700, PF-750)4-23Įstr.popier.Pašto dėžėQ Popierius užstrigo pašto dėžėje. DF-710NaudojimovadovasIšėmę įstrigusį popierių atidarykite ir uždarykite priekinį spausdintuvodangtį. Spausdintuvas automatiškai įšils, įsijungs ir spausdins toliau.Atsižvelgiant į tai, kurioje vietoje įstrigo popierius, spausdintuvas galiišspausdinti įstrigusį puslapį arba ne.Jeigu popierius stringa dažnai, pamėginkite spausdinti ant kitokiopopieriaus, įdėkite popieriaus iš naujos pakuotės, apverskite popieriauslapų krūvą arba apsukite ją 180 laipsnių. Paieškokite smulkių popieriauslapo atplaišų, kurių galėjo likti spausdintuve išimant įstrigusį popierių.Jei nepavyksta išspręsti problemos pakeičiant popierių, tai gali būtispausdintuvo gedimas. Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.PASTABA: Popierių traukite labai atsargiai, kad jis neplyštų. Popieriausatplaišas sunku ištraukti, be to, jų galima visai nepastebėti. Būtinaipašalinkite jas visas.NAUDOJIMO VADOVAS 4-15


Trikčių nustatymas ir šalinimasOperatyvieji pagalbos pranešimaiOperatyviaisiais pagalbos pranešimais spausdintuvas gali pranešimųekrane nurodyti procedūrą įstrigusiam popieriui išimti. Jei parodomaspranešimas apie įstrigusį popierių, paspauskite klavišą .Paspaudus klavišą operatyviųjų pagalbos pranešimų ekrane rodomaskitas žingsnis; paspaudus rodomas ankstesnis žingsnis. Jei norite išeitiiš operatyviųjų pagalbos pranešimų ekrano, paspauskite klavišą .Parodomas ankstesnis pranešimas apie užstrigusį popierių.popieriaus kasetėŠi procedūra taip pat taikoma papildomam popieriaus tiektuvui.1Ištraukite popieriaus kasetę.popieriaus kasetė2Atsargiai, kad nesuplėšytumėte, išimkite įstrigusį popierių. Jei popieriussuplyšo, išimkite iš spausdintuvo visas skiautes.3 Uždarykite popieriaus kasetę.4-16 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasUniversalusis dėklasPopierius užstrigo universaliajame dėkle. Pašalinkite užstrigusį popierių,kaip nurodyta toliau.1Pašalinkite popierių, užstrigusį universaliajame dėkle.2Jei įstrigęs popierius lieka universaliajame dėkle, pakelkite svirtelę irišimkite užstrigusį popierių.Jei praleisto lapo nepavyksta išimti, pereikite prie kito žingsnio.AtlaisvinimosvirtisViduje universaliojo tiektuvo1Patraukite blokuojamąją svirtelę ir atidarykite 1 kairįjį dangtį.1 kairysis dangtisBlokuojamoji svirtelėNAUDOJIMO VADOVAS 4-17


Trikčių nustatymas ir šalinimas2 Ištraukite įstrigusį popierių.3 Patraukite svirtelę (pilką), pakelkite dvipusio spausdinimo įrenginį irišimkite įstrigusį popierių.4 Atidarykite priekinį dangtį.4-18 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimas5 Pasukite rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi, atlaisvinkite įstrigusįpopierių universaliojo dėklo tiektuvo dalyje.6 Atidarykite 1 kairįjį dangtį ir išimkite popierių, įstrigusį universaliajametiektuve.PASTABA: Išimdami įstrigusį popierių nelieskite spausdintuvo būgno.Tai gali sugadinti spausdintuvą.7Ištraukite universalųjį tiekimo dėklą tiek, kiek galima.NAUDOJIMO VADOVAS 4-19


Trikčių nustatymas ir šalinimas8 Atidarykite universaliojo tiekimo dėklo dangtį ir išimkite visą įstrigusįpopierių.9 Jei popierius suplyšęs, išimkite įstrigusį popierių.10 Sugrąžinkite universalųjį tiekimo dėklą į pradinę padėtį ir uždarykitepriekinį dangtį.4-20 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasĮstrigęs popierius 1 kairiajame dangtyjePERSPĖJIMAS: Spausdintuvo tvirtinimo įrenginys labai įkaitęs.Dirbdami šioje zonoje, būkite atsargūs – galite nusideginti.ATSARGIAI: Išimdami įstrigusį popierių nepalikite smulkių popieriausgabaliukų spausdintuve, tai gali sukelti gaisrą.1Patraukite blokuojamąją svirtelę ir atidarykite 1 kairįjį dangtį.1 kairysis dangtisBlokuojamoji svirtelė2Ištraukite įstrigusį popierių.NAUDOJIMO VADOVAS 4-21


Trikčių nustatymas ir šalinimas3 Patraukite svirtelę (pilką), pakelkite dvipusio spausdinimo įrenginį irišimkite įstrigusį popierių.4 Jei išvesties dalyje yra įstrigęs popierius, išimkite jį.5 Uždarykite 1 kairįjį dangtį.4-22 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimas2 kairysis dangtis1 Atidarykite 2 kairįjį dangtį.2 Ištraukite įstrigusį popierių.Dokumentų doroklis3 Uždarykite 2 kairįjį dangtį.Popierius užstrigo papildomame dokumentų doroklyje. Išimkite įstrigusįpopierių pagal DF-710 Naudojimo vadovąs ar DF-730 Naudojimovadovąs.NAUDOJIMO VADOVAS 4-23


Trikčių nustatymas ir šalinimas4-24 NAUDOJIMO VADOVAS


5 SpecifikacijosPASTABA: Specifikacijos gali būti pakeistos be atskiro įspėjimo.PunktasAprašasLP 3140 LP 3151Spausdinimo būdasSpausdinimo našumasElektrofotografija naudojant lazerinį skenavimąA4/Letter : 40 psl./minA3 : 23 psl./minB4 : 27 psl./minDvipusis greitis A3 : 16 psl./minA4 : 33 psl./minLetter : 33 psl./minSkiriamoji gebaPirmas lapas(A4 arba „Letter“ dydžio,atsižvelgiant į įvestusduomenis. Nuo įvestiespradžios iki išvesties pabaigos.)Įšilimo laikas (23 °C, 120 arba230 V)- Įjungimas- BudėjimasA4/Letter : 51 psl./minA3 : 26 psl./minB4 : 31 psl./minA3A4LetterSpartusis 1 200 režimas600 dpi su KIR („Kyocera Image Refinement“)300 dpi su KIR („Kyocera Image Refinement“)Apie 3,5 sekundės arba mažiau(spausdinimo metu)Apie 60 sekundžių arba mažiau(budėjimo metu)60 sekundžių arba mažiau60 sekundžių arba mažiau: 17 psl./min: 37 psl./min: 37 psl./minApie 3,5 sekundės arba mažiau(spausdinimo metu)Apie 60 sekundžių arba mažiau(budėjimo metu)60 sekundžių arba mažiau60 sekundžių arba mažiauValdiklis PowerPC 750 FL (600 MHz) PowerPC 750 FL (600 MHz)Pagrindinė atmintisOperacinės sistemosSąsaja- Standartinė– Pasirenkamojiatminties kortelės lizdas64 MB, išplečiama iki576 MB„Microsoft Windows“ 95/98/Me/2000/XP„Microsoft Windows NT4.0“„Microsoft Windows Server 2003“„Apple Macintosh OS 9“„Apple Macintosh OS X“128 MB, išplečiama iki640 MBLygiagrečioji: IEEE1284Didelės spartos USB„Full-Speed USB“ (USB atminties lizdas)Tinklas: 10BASE-T/100BASE-TXPriedas: Tinklo sąsajos plokštė (IB-21E / IB-23) arba serijinė sąsajosplokštė (IB-11) ir kietasis diskas (KUIO-LV)1: Atminties kortelė (CF)NAUDOJIMO VADOVAS 5-1


SpecifikacijosPunktasAprašasLP 3140 LP 3151Savęs patikrinimasAtliekamas įjungimo metuMaksimalus darbo ciklas 200 000 psl./mėn. 300 000 psl./mėn.BūgnasPopieriaus formatai- Kasetė- Universalus dėklasLaikmenų tipai- Kasetė- Universalus dėklasAmorfinio silikono būgnasA3, A4, A5, B4, B5, „Ledger“, „Letter“, „Legal“, „Folio“, „Oficio II“ ir„Statement“A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, „Ledger“, „Letter“, „Legal“, „Vokas„Monarch““, „Vokas DL“, „Vokas C4“, „Vokas C5“, „ISO B5“, „Executive“,„Vokas # 6“, „Vokas # 9“, „Vokas # 10“, „Hagaki“, „Oufuku Hagaki“, „OficioII“, „8 kai“, „16 kai-R“, „Statement“, „Folio“, „Yokei 2“, „Yokei 4“ ir„Vartotojo nustatytas“Paprastas, spausdintas, įrištas, perdirbtas, šiurkštus, firminių blankų,spalvotas, perforuotas, velenas, aukštos kokybės ir vartotojo nustatytaspopieriusPaprastas, skaidrių popierius, spausdintas, etikečių, įrištas, perdirbtas,kalkinis, šiurkštus, firminių blankų, spalvotas, perforuotas, vokų, kortelių,storas, aukštos kokybės, vartotojo nustatytas popieriusIšvesties dėklo talpa500 lapų, kurių storis 0,11 mmAplinkos sąlygos Temperatūra : 10 – 32,5 °CDrėgnumas : Nuo 15 iki 80 % santykinės oro drėgmėsOptimalios sąlygos : 23 °C, 60 % santykinės drėgmėsAukštis: Daugiausia 2 500 m (6 500 pėdų) virš jūros lygioApšvietimas : Iki 1 500 liuksųMaitinimas 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, maks. 6,1A Maks. leistini įtampossvyravimai: ±10% Maks. leistinidažnio svyravimai: ±2 %Triukšmas veikimo metu (pagalEN ISO 7779 (iš stebėtojopadėties garso slėgio lygispriekyje, spausdinant iš vienospusės))Dydis (plotis) × (gylis) ×(aukštis)SvorisSpausdinimo metu: LpA=70 dB(A)Parengties metu: LpA=51 dB(A)Budėjimo režimu: Neišmatuojamaimažas599 × 646 × 615 mm68 kg, tik pagrindinis įrenginys220-240 V, 50 Hz/60 Hz, maks. 6,1A Maks. leistini įtampossvyravimai: ±10% Maks. leistinidažnio svyravimai: ±2 %Spausdinimo metu: LpA=70 dBParengties metu: LpA=51 dBBudėjimo režimu: Neišmatuojamaimažas5-2 NAUDOJIMO VADOVAS


UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt

More magazines by this user
Similar magazines