Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai ...

lsd.lt

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai ...

LIETUVOS STANDARTASLST EN 1991-1-2/ACPATAISA ACLIETUVIŠKOJI VERSIJA2011 m. sausisICS 13.220.50; 91.010.30Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis.Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijomsEurocode 1: Actions on structures – Part 1-2:General actions – Actions on structures exposed to fireEuropos standarto pataisa EN 1991-1-2:2002/AC:2009 kartu su Europos standartu EN 1991-1-2:2002(Lietuvoje perimtas LST EN 1991-1-2:2004) turi Lietuvos standarto statusą.Terminų (lt): – Puslapių: 2 Kainų grupė: –LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAST. Kosciuškos g. 30, LT-01100 VilniusTel. 270 9360, faks. 212 6252, el. paštas lstboard@lsd.ltinterneto tinklalapis http://www.lsd.ltNuorodinis žymuoLST EN 1991-1-2:2004/AC:2009© – Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011Be raštiško Lietuvos standartizacijos departamento leidimo draudžiama atgaminti, platinti ar viešai skelbti visą šį leidinį arba jodalis.


EUROPOS STANDARTASEUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN 1991-1-2:2002/AC2009 m. kovasICS 13.220.50; 91.010.30Lietuviškoji versijaEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijomsEurocode 1: Actions on structures –Part 1-2: General actions – Actionson structures exposed to fireEurocode 1: Actions sur les structuresau feu – Partie 1-2: Actions générales– Actions sur les structures exposéesEurocode 1 – Einwirkungen aufTragwerke – Teil 1-2: AllgemeineEinwirkungen – Brandeinwirkungenauf TragwerkeŠi pataisa yra lietuviškoji Europos standarto pataisos EN 1991-1-2:2002/AC:2009 versija. Iš anglų kalbosvertė Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 38 Statybinės konstrukcijos). Ši standarto pataisalietuvių kalba turi tą patį statusą, kaip ir standarto pataisa oficialiosiomis kalbomis.Ši pataisa galioja Europos standarto trimis oficialiosiomis kalbomis versijoms nuo 2009 m. kovo 4 d.CENEuropos standartizacijos komitetasEuropean Committee for StandardizationComité Européen de NormalisationEuropäisches Komitee für NormungManagement Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels© 2009 CEN Visos teisės naudoti šį standartą bet kokiomis formomis irpriemonėmis visame pasaulyje priklauso CEN nacionalinėmsstandartizacijos institucijoms.Nuorodinis žymuo EN 1991-1-2:2002/AC:2009 E


LST EN 1991-1-2:2004/AC:2009EN 1991-1-2:2002/AC:2009 (E)1) 1.6 poskyrio „Simboliai“ pakeitimas17 puslapis, „W“ apibrėžtis: išbraukti „ir W 2 “.2) B.2 poskyrio „Taikymo sąlygos“ pakeitimas30 puslapis, (2) pastraipa, (B.1) lygtis:„D/W =W . (B.1)2wt“pakeisti į:„D/W =W 2.w 1(B.1)“.3) B.4.2 poskyrio „Priverstinė trauka“ pakeitimas34 puslapis, (2) pastraipa, (B.19) lygtis:„T f = 1 200 ((A f · q f,d ) / 17,5 – e –0,00228 Ω ) + T 0 .(B.19)“pakeisti į:„T f = 1 200 (1 – e –0,00228 Ω ) + T 0 .(B.19)“.2

More magazines by this user
Similar magazines