lietuvos standartizacijos departamentas prie lietuvos respublikos ...

lsd.lt

lietuvos standartizacijos departamentas prie lietuvos respublikos ...

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASPRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOSLIETUVOS STANDARTŲ PROGRAMA2011 m. sausio 17 d. VL –VilniusŠioje programoje Lietuvos standartizacijos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijospateikia išsamią informaciją, kiek ir kokių sričių Lietuvos standartų projektų numatoma parengti lietuvių kalba ir kokieLietuvos standartai išleisti nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2011 m. sausio 13 d.Visi kiti Europos standartai pagal Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkosministerijos narystės įsipareigojimus Europos standartizacijos organizacijose perimami atgaminimo būdu per6 mėnesius nuo Europos standarto išleidimo datos. Šie standartai į šią programą neįtraukti.Šią Lietuvos standartų programą sudaro trys dalys:pirmojoje dalyje pateikiami originaliųjų Lietuvos standartų projektai;antrojoje dalyje – Lietuvos standartų lietuviškųjų versijų projektai, kuriuos numatoma parengti išvertus įlietuvių kalbą tarptautinius ir Europos standartus bei kitus tarptautinių ir Europos standartizacijosinstitucijų leidinius;trečiojoje dalyje – nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2011 m. sausio 13 d. priimti Lietuvos standartai ir kiti leidiniai.PASTABA Rengiant Lietuvos standartų lietuviškųjų versijų projektus, antraštės gali būti tikslinamos ir redaguojamos.Skiltyje Europos ar tarptautinio standarto, perimamo kaip Lietuvos standarto, žymuo ir leidimo metai prieEuropos standarto žymens pažymėta žvaigždutė (*) rodo, kad tai darnusis Europos standartas, kuris atitinka Naujojopožiūrio direktyvą.Skiltyje Europos ar tarptautinio standarto, perimamo kaip Lietuvos standarto, antraštė anglų kalba prietarptautinio standarto antraštės nurodytas ženklas (≡) rodo, kad Lietuvos standartas yra tapatus tarptautiniamstandartui.Lietuvos standarto projekto etapų kodai:10 – naujo darbo pasiūlymo ir jo įvertinimo etapas (proposal stage),20 – darbo grupės etapas (drafting stage),30 – komiteto etapas (committee stage),36 – terminų ekspertizės etapas (terms ekspertise stage)40 – viešosios apklausos etapas (enquiry stage),50 – priėmimo etapas (approval stage),60 – išleidimo etapas (publication stage),90 – peržiūrėjimo etapas (review stage),95 – paskelbimo netekusiu galios etapas (withdrawal stage);Skiltyje Lietuvos standarto projekto rengimo etapas ir data nurodoma Lietuvos standarto lietuviškosiosversijos projekto rengimo etapo pabaiga.Lietuvos standartus rengia, tikrina ir peržiūri Lietuvos standartizacijos departamento prie LietuvosRespublikos aplinkos ministerijos technikos komitetai.1


LST TK 1 Elektronika (Electronics)LST TK 2 Pienas ir pieno produktai (Milkand milk products)LST TK 3 Mėsa ir mėsos produktai (Meatand meat products)LST TK 4 Informacijos technologija(Information technology)LST TK 5 Elektrotechnika (Electricalengineering)LST TK 6 Vaisių ir daržovių produktai(Fruits and vegetables products)LST TK 7 Dangos (Coatings)LST TK 8 Elektromagnetinis suderinamumas(Electromagnetic compatibility)LST TK 9 Baldai (Furniture)LST TK 10 Veterinarija (Veterinary)(Veikla sustabdyta)LST TK 11 Fermentacijos produktai(Fermentation products)LST TK 12 Automobilių keliai (Motor - roads)LST TK 13 Žemės ūkio technika (Agriculturalengineering)LST TK 14 Projektavimo sistema (Designingsystem)LST TK 15 Grūdai, grūdų produktai, duona,pašarai (Cereals, cereal products,bread and animal feeding stuffs)LST TK 16 Cheminė analizė (Chemical analysis)LST TK 17 Mediena (Wood)LST TK 18 Telekomunikacijos(Telecommunications)LST TK 19 Betonas ir gelžbetonis (Concreteand reinforced concrete)LST TK 20 Žaislai, vaikų naudojami daiktaibei sporto ir aktyvaus poilsioįranga (Toys, child use articles, sportsand other recreational equipment)LST TK 21 Tekstilė (Textiles)LST TK 22 Priešgaisrinė sauga (Fire safety)LST TK 23 Keramika (Ceramics)LST TK 24 Kokybė (Quality)LST TK 25 Rišamosios medžiagos ir silikatiniaidirbiniai (Matrix and silicate ware)LST TK 26 Termoizoliacinės medžiagos(Thermal insulation materials)LST TK 27 Duona ir konditerija (Bread andconfectionery) (veikla sustabdyta)LST TK 28 Dujos (Gas)LST TK 29 Vandentvarka (Water supply)LST TK 30 Techniniai gaminių dokumentai(Technical product documentation)LST TK 31 Akustika (Acoustics)LST TK 32 Sveikata (Health)LST TK 33 Žuvininkystė (Fishery)LST TK 34 Metrologija (Metrology)LST TK 35 Darbų sauga (Labour protection)LST TK 36 Aplinkos apsauga (Environmentalprotection)LST TK 37 Terminologija (Terminology)LST TK 38 Statybinės konstrukcijos(Building constructions)LST TK 39 Apsauga (Protection)LST TK 40 Nafta ir naftos produktai(Petroleum and petroleumproducts)LST TK 41 Suvirinimas ir medžiagotyra(Welding and metallic materials)LST TK 42 Pakavimas (Packaging)LST TK 43 Geležinkelių transportas (Railwaytraffic)LST TK 44 Aliejingosios sėklos, gyvūniniai iraugaliniai riebalai bei aliejus (Oilseeds,vegetable and animal fats and oils andtheir byproducts)LST TK 45 Elektros energetika (Electric power)LST TK 46 Stogai ir statinių hidroizoliacija(Roofs and building waterproofisoliation)LST TK 47 Informacija ir dokumentavimas(Information and documentation)LST TK 48 Juvelyriniai dirbiniai (Jewellery)LST TK 49 Liejininkystė (Foundry)LST TK 50 Šildymo ir vėdinimo sistemos(Heating and Ventilation Systems)LST TK 51 Maisto analizė (Food analysis-Horizontal methods)LST TK 52 Akių optika (Ophthalmic optics)LST TK 53 Avalynė ir oda (Footwear and leather)LST TK 54 Pagalbos priemonės asmenimssu negalia (Assistive productsfor persons with disability)LST TK 55 Bankų ir su jais susijusiosfinansinės paslaugos (Bankingand related financial services)LST TK 56 Naftos pramonės įrenginiai(Equipment for petroleum industry)LST TK 57 Trąšos (Fertilizers)LST TK 58 Ugniai atsparios medžiagos(Refractory materials)LST TK 59 Geotechnika (Geotechnics)LST TK 60 Langai ir durys (Windows and doors)LST TK 61 Plastikiniai vamzdynai (Plasticpiping systems)LST TK 62 Klijai (Adhesives)LST TK 63 Dujų balionai ir kriogeniniai indai(Gas cylinders and cryogenic vessels)LST TK 64 Ergonomika (Ergonomics)LST TK 65 Turizmo paslaugos (Tourism services)LST TK 66 Neardomieji bandymai (Nondestructivetesting)LST TK 67 Pašto paslaugos (Postal services)LST TK 68 Plastikai (Plastics)LST TK 69 Statistinių metodų taikymas(Application of Statistical methods)LST TK 70 Plaušiena, popierius, kartonas(Pulp, paper, board)LST TK 71 Kietasis biokuras ir kietasisatgautasis kuras (Solid biofueland solid recovered fuel)LST TK 72 Transporto ir logistikos paslaugos(Transport-Logistics and services)LST TK 73 Nanotechnologijos(Nanotechnologies)LST TK 74 Konvejeriai (Conveyors)LST TK 75 Kosmetikos gaminiai(Cosmetics)LST TK 76 Sprogiosios atmosferos(Explosive atmospheres)LST TK 77 Liftai (Lifts)LST TK 78 Mašinos ir įrenginiai(Machinery and equipment)LST TK 79 Informacijos saugumas(IT security techniques)LST TK 80 Kelių transportas ir telematika(Road transport and traffictelematics)LST TK 81 Kultūros vertybių išsaugojimas(Conservation of cultural property)LST TK 82 Nebėginių antžeminių transportopriemonių sauga (Safety of tracklessoverground vehicles)2


1 dalis. Originaliųjų Lietuvos standartų projektaiLST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuoStandarto antraštė (anglų kalba)Lietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 11 67.160.10 PrLST 1536:2009lt Ethyl alcohol and spirit drinks. Rules of 40 2011-06Maistinis etilo alkoholis ir spiritiniaigėrimai. Įprastiniai analizėsmetodaiacceptance and methods of analysisLST TK 11 67.160.10 PrLST 1969:2009Įprastiniai vyno analizės metodailt Routine wine analysis methods 40 2011-06LST TK 14 01.080.30 PrLST 1569 Statinio projektas.Lauko inžinerinių tinklų grafiniaiženklaiLST TK 17 79.040 PrLST 2000:2009Rąstiniai namai. Gamyba ir statybaLST TK 17 01.040.65;65.020.01PrLST 2001:2009Medynų formavimas ir kirtimai.Klasifikacija, terminai ir apibrėžtysLST TK 17 79.040 PrLST XXXXPjautinė mediena. Lapuočiųmedienos rūšiavimas pagališvaizdą. BeržasLST TK 19 91.100.30 PrLST 1974Nurodymai, kaip taikytiLST EN 206-1 "Betonas. 1 dalis.Techniniai reikala-vimai, savybės,gamyba ir atitiktis”LST TK 22 13.220.50 PrLST L 1958:2004 Degumobandymai. Degumo charakteristikųnustatymo metodasLST TK 22 13.220.50 PrLST L 1560:2004 Degumobandymai. Liepsnos plitimoindekso nustatymometodas ir įvertinimasLST TK 25 91.100.99 PrLST 1519:2010 Klampiejistatybiniai glaistai. TechninėssąlygosLST TK 25 91.100.10 PrSD LST EN 998-2 „Techniniaimūro skiedinio reikalavimai.2 dalis. Mūro skiedinys“ taikymorekomendacijosLST TK 25 91.100.10 PrLST 1413-12:2011 Statybinisskiedinys. Bandymo metodai.12 dalis. Tinko ir kitų apdailosmedžiagų atsparumo šalčiuinustatymas vienpusio šaldymobūdult - Design for construction works.Graphical symbols for engineeringservices in the field50 2011-2012lt 30 201040 2011-05lt 40 2011-04lt Sawn timber – Appearance grading ofhardwoods - Birchlt - Application rules of LST EN 206-1Concrete. Part 1: Specification,performance, production and conformitylt - Reaction to fire tests. Method fordetermining the combustibilitycharacteristicslt - Reaction to fire tests. Method fordetermining the flame spread index andevaluationlt Viscous building putties – Technicalspecificationslt - Application recomendations ofLST EN 998-2 „Specification for mortarfor masonry - Part 2: Masonry mortar“lt - Mortars. Test methods. Determinationof frost resistance of plaster and otherdecoration materials on one sidedfreezing30 2011-0950 2011-1050 2011-0950 2011-0950 2011-0350 2011-1150 2011-06Pastabos3


2 dalis. Lietuvos standartų lietuviškųjų versijų projektai, kuriuos numatoma parengti išvertus į lietuvių kalbą tarptautinius irEuropos standartus bei kitus tarptautinių ir Europos standartizacijos institucijų leidiniusLST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 LDG ISO/TMB/WG SR03.100.01 PrLST ISO 26000:2010Nurodymai dėl socialinėsatsakomybės (tapatusISO 26000:2010)lt ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility 40 2011-2012LST LDG CEN SS S26 01.120;13.020PrLST 0-3-4Standartizacija. 3 dalis. Standartųir kitų leidinių sandara irįforminimas. 4 podalis. Aplinkosapsaugos aspektaiLST TK 1 CLC/TC 13 91.140.50 PrLST EN 50470-2:2007Kintamosios srovės elektrosmatavimo įrenginiai. 2 dalis.Ypatingieji reikalavimai. A ir Bklasės elektromechaniniaiaktyviosios energijos skaitikliaiLST TK 2 ISO/TC 34 67.100.1067.100.99LST TK 2 ISO/TC 34CEN/TC 302lt ICEN Guide 4:2008 Guide for addressing environmentalissues in product standardslt *EN 50470-2:2006 Electricity metering equipment (a.c.) -Part 2: Particular requirements -Electromechanical meters for activeenergy (class indexes A and B)PrLST ISO 6731 lt ISO 6731:2010 Milk, cream and evaporated milk -Determination of total solids content(Reference method)67.100.10 PrLST EN ISO 1211:2010 Pienas.Riebalų kiekio nustatymas.Gravimetrinis metodas (pamatinismetodas) (ISO 1211:2010)LST TK 2 ISO/TC 34 67.100.10 PrLST ISO 6734Sutirštintas saldintas pienas.Bendrojo sausosios medžiagoskiekio nustatymas (pamatinismetodasLST TK 2 ISO/TC 34 67.100.10 PrLST ISO 6091:2010 Sausasispienas. Titruojamojo rūgštingumonustatymas(pamatinis metodas)(tapatus ISO 6091:2010)LST TK 2 ISO/TC 34 67.100.01 PrLST ISO 8967:2006 Sausasispienas ir sausieji pienoproduktai.Piltinio tankionustatymas(tapatusISO 8967:2005)LST TK 5 CLC/TC 61IEC/TC 61LST TK 5CLC/TC 26BIEC/TC 2613.120;97.040.50;PrLST EN 60335-2-14:2007Buitiniai ir panašios paskirtieselektriniai prietaisai. Sauga. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai,keliami virtuvės aparatams(IEC 60335-2-14:2006,modifikuotas)25.160 PrLST EN 60974-5:2008Lankinio suvirinimo įrenginiai.5 dalis. Vielos tiektuvai(IEC 60974-5:2007)EN ISO 1211:2010 Milk - Determination of fat content -Gravimetric method (Referencemethod) (ISO 1211:2010)lt ISO 6734:2010 Sweetened condensed milk -Determination of total solids content(Reference method)lt ISO 6091:2010 Dried milk - Determination of titratableacidity (Reference method)(ISO 6091:2010, identical)lt ISO 8967:2005 Dried milk and dried milk products -Determination of bulk density (identicalISO 8967:2005)lt *EN 60335-2-14:2006+EN 60335-2-14:2006/A1:20082006/95/EClt *EN 60974-5:20082006/95/ECHousehold and similar electricalappliances - Safety - Part 2-14:Particular requirements for kitchenmachines (IEC 60335-2-14:2006,modified)Arc welding equipment - Part 5: Wirefeeders (IEC 60974-5:2007)50 2011-1250 2011-1040 2011-0850 2011-0840 2011-0840 2011-0840 2011-0850 2011-201250 2011-04Pastabos4


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 6 CEN/SS C01 67.220.10 PrLST EN ISO 927:2010Prieskoniai ir pagardai. Pašaliniųmedžiagų ir priemaišų kiekionustatymas (ISO 927:2009)lt EN ISO 927:2009 Spices and condiments - Determinationof extraneous matter and foreign mattercontent (ISO 927:2009)50 2011-06LST TK 6 CEN/SS C01 67.220.10 PrLST EN ISO 948:2009Prieskoniai ir pagardai. Ėminiųėmimas (ISO 948:1980)LST TK 7 CEN/TC 262 25.220.40 PrLST EN ISO 1461:2009Geležies ir plieno gaminiųlydalinės cinko dangos. Techniniaireikalavimai ir bandymo metodai(ISO 1461:2009)LST TK 7 CEN/TC 139 83.080.01;87.040;87.060.20LST TK 8 CLC/TC 210,IEC/SCCISPR/BLST TK 8 CLC/TC 210,IEC/SCCISPR/BPrLST EN ISO 3251:2008Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjųmedžiagų kiekio nustatymas(ISO 3251:2008)33.100.10 PrLST EN 55011:2010Pramonės,mokslo ir medicinos įranga. Radijodažnio trikdžių charakteristikos.Ribinės vertės ir matavimometodai (CISPR 11:2009,modifikuotas)33.100.10 PrLST EN 55011:2010/A1:2010Pramonės, mokslo ir medicinosįranga. Radijo dažnio trikdžiųcharakteristikos. Ribinės vertės irmatavimo metodai(CISPR 11:2009/A1:2010)LST TK 9 CEN/TC 207 97.140 PrLST EN 15372Baldai. Stiprumas, ilgalaikiškumasir sauga. Nebuitinių stalųreikalavimaiLST TK 9 CEN/TC 207 97.190 PrLST EN 15373:2007Baldai. Stiprumas, ilgalaikiškumasir sauga. Nebuitinių sėdimųjųbaldų reikalavimaiLST TK 12 CEN/TC 227 93.080.20 PrLST EN 12697-2:2002+A1:2007Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltomišinio bandymo metodai. 2 dalis.Granuliometrinės sudėtiesnustatymasLST TK 12 CEN/TC 227 93.080.20 PrLST EN 12697-6:2003+A1:2007Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltomišinio bandymo metodai. 6 dalis.Bituminių bandinių tariamojo tankionustatymaslt EN ISO 948:2009 Spices and condiments - Sampling(ISO 948:1980)lt EN ISO 1461:2009 Hot dip galvanized coatings onfabricated iron and steel articles -Specifications and test methods(ISO 1461:2009)lt EN ISO 3251:2008 Paints, varnishes and plastics -Determination of non-volatile-mattercontent (ISO 3251:2008)lt *EN 55011:2009 Industrial, scientific and medicalequipment - Radio-frequencydisturbance characteristics - Limits andmethods of measurementCISPR 11:2009, modified)lt *EN 55011:2009/A1:2010 Industrial, scientific and medicalequipment - Radio-frequencydisturbance characteristics - Limits andmethods of measurement(CISPR 11:2009/A1:2010)lt EN 15372:2008 Furniture - Strength, durability andsafety - Requirements for non-domestictableslt EN 15373:2007 Furniture - Strength, durability andsafety - Requirements for non-domesticseatinglt EN 12697-2:2002+A1:2007 Bituminous mixtures - Test method forhot mix asphalt - Part 2: Determinationof particle size distributionlt EN 12697-6:2003+A1:2007 Bituminous mixtures - Test methods forhot mix asphalt - Part 6: Determinationof bulk density of bituminous specimens50 2011-0350 2011-0750 2011-0350 2011-201250 2011-1150 2011-0850 2011-0850 2011-0550 2011-05Pastabos5


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 12 CEN/TC 227 93.080.20 PrLST EN 12697-30:2004+A1:2007 Bituminiaimišiniai. Karštojo asfalto mišiniobandymo metodai. 30 dalis.Bandinio paruošimas smūginiutankintuvult EN 12697-30:2004+A1:2007 Bituminous mixtures - Test methods forhot mix asphalt - Part 30: Specimenpreparation by impact compactor50 2011-05LST TK 12 CEN/TC 227 93.080.20 PrLST EN 12272-2:2003Paviršiaus apdorojimas. Bandymometodai. 2 dalis. Defektųįvertinimas apžiūrintLST TK 12 CEN/TC 227 93.080.20 PrLST EN 12274-8:2005Šlamo dangos. Bandymo metodai.8 dalis. Apžiūrimasis defektųįvertinimasLST TK 12 CEN/TC 227 93.080.20 PrLST EN 13108-21:2006Bituminiai mišiniai. Reikalavimaimedžiagoms. 21 dalis. GamyboskontrolėLST TK 12 CEN/TC 154 75.140 PrLST EN 13179-1:2003Mikroužpildo, naudojamobituminiuose mišiniuose,bandymai. 1 dalis. Žiedo ir rutuliometodasLST TK 12 CEN/TC 154 75.140 PrLST EN 13179-2:2003Mikroužpildo, naudojamobituminiuose mišiniuose,bandymai. 2 dalis. BituminisskaičiusLST TK 12 CEN/TC 336 93.080.20 PrLST EN 14023:2006Bitumas ir bituminiai rišikliai.Polimerais modifikuotų bitumųspecifikavimo sistemaLST TK 13 CEN/TC 144 65.060.01 PrLST EN ISO 4254-1:2009/AC:2011Žemės ūkio mašinos. Sauga.1 dalis. Bendrieji reikalavimai(ISO 4254-1:2008)LST TK 13 CEN/TC 144 65.060.10 PrLST EN 1853:1999+A1:2010Žemės ūkio mašinos. Savivartėspriekabos. SaugaLST TK 13 CEN/TC 144 65.060.30 PrLST EN 14018:2005+A1:2010Žemės ir miškų ūkio mašinos.Eilinės sėjamosios. SaugaLST TK 16 CEN/TC 332 71.040.10 PrLST EN 14175-3:2004Traukos spintos. 3 dalis. Tipobandymo metodaiLST TK 17 CEN/TC 112 79.060.20 PrLST EN 316:2010Medienos plaušų plokštės.Apibrėžtis, klasifikavimas irsimboliailt EN 12272-2:2003 Surface dressing - Test methods -Part 2: Visual assessment of defectslt EN 12274-8:2005 Slurry surfacing - Test methods - Part 8:Visual assessment of defectslt EN 13108-21:2006 Bituminous mixtures - Materialspecifications - Part 21: Factoryproduction controllt EN 13179-1:2000 Tests for filler aggregate used inbituminous mixtures - Part 1: Delta ringand ball testlt EN 13179-2:2000 Tests for filler aggregate used inbituminous mixtures - Part 2: Bitumennumberlt EN 14023:2010 Bitumen and bituminous binders -Framework specification for polymermodified bitumenslt EN ISO 4254-1:2009/AC:2010ltlt*EN 1853:1999+A1:2009Direktyva 2006/42 EC*EN 14018:2005+A1:2009Direktyva 2006/42/ECAgricultural machinery - Safety - Part 1:General requirements(ISO 4254-1:2008)Agricultural machinery - Trailers withtipping body - SafetyAgricultural and forestry machinery -Seed drills - Safetylt EN 14175-3:2003 Fume cupboards - Part 3: Type testmethodslt EN 316:2009 Wood fibre boards – Definition,classification and symbols50 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0550 2011-0650 2011-1250 2011-0950 2011-1050 2011-10Pastabos6


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 17 CEN/TC 112 79.060.99 PrLST EN 13353:2010lt EN 13353:2008 Solid wood panels (SWP) –50 2011-10Masyviosios medienos skydai.ReikalavimaiRequirementsLST TK 17 CEN/TC 124 79.040 PrLST EN 338:2010Statybinė mediena. Stiprumoklasėslt EN 338:2009 Structural timber – Strength classes 50 2011-10LST TK 20 CEN/TC 52 97.200.50 PrLST EN 71-4:2010Žaislų sauga. 4 dalis.Eksperimentiniai rinkiniaicheminiams ir panašiemsbandymamsLST TK 21 CEN/TC 248 59.080.01 PrLST EN ISO 105-E04:2009Tekstilė. Nusidažymo atsparumonustatymas. E04 dalis.Nusidažymo atsparumas prakaitui(ISO 105-E04:2008)LST TK 21 CEN/TC 248 59.080.40;97.140PrLST EN 15618:2009Guma arba plastiku padengtosmedžiagos. Apmušalinėsmedžiagos. Klasifikavimas irbandymo metodaiLST TK 21 CEN/TC 248 59.080.01 PrLST EN ISO 105-C06:2010Tekstilė. Nusidažymo atsparumonustatymas. C06 dalis.Nusidažymo atsparumas buitiniamir pramoniniam skalbimui(ISO 105-C06:2010)LST TK 22 CEN/TC 127 13.220.50 PrLST EN 13501-2:2007+A1:2010Statybos gaminių ir statinioelementų klasifikavimas pagaldegumą. 2 dalis. Klasifikavimaspagal atsparumo ugniai bandymųduomenis, išskyrus ventiliacijosįrangąLST TK 22 CEN/TC 127 13.220.50 Pr LST EN 13501-3:2005+A1:2010Statybos gaminių ir statinioelementų klasifikavimas pagalatsparumą ugniai. 3 dalis.Klasifikavimas pagal pastatųeksploatavimo įrenginiuosenaudojamų gaminių ir elementųatsparumo ugniai bandymųduomenis: ugniai atsparūs kanalaiir priešgaisrinės sklendėslt *EN 71-4:2009 Safety of toys - Part 4: Experimentalsets for chemistry and related activitieslt EN ISO 105-E04:2009 Textiles – Tests for colour fastness –Part E04: Colour fastness toperspiration (ISO 105-E04:2008)lt EN 15618:2009 Rubber- or plastic-coated fabrics –Upholstery fabrics – Classification andmethods of testlt EN ISO 105-C06:2010 Textiles – Tests for colour fastness –Part C06: Colour fastness to domesticand commercial laundering(ISO 105-C06:2010)lt EN 13501-2:2007+A1:2009 Fire classification of constructionproducts and building elements - Part 2:Classification using data from fireresistance tests, excluding ventilationserviceslt LST EN 13501-3:2005+A1:2009Fire classification of constructionproducts and building elements - Part 3:Classification using data from fireresistance tests on products andelements used in building serviceinstallations: fire resisting ducts and firedampers50 2011-0850 2011-1150 2011-1150 2011-1150 2011-0950 2011-09Pastabos7


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 22 CEN/TC 127 13.220.50 PrLST EN 13501-4:2007+A1:2010 lt EN 13501-4:2007+A1:2009 Fire classification of construction50 2011-09Statybos gaminių ir statinioproducts and building elements - Part 4:elementų klasifikavimas pagalClassification using data from fireatsparumą ugniai. 4 dalis.resistance tests on components ofKlasifikavimas pagal dūmųsmoke control systemskontrolės sistemų komponentųatsparumo ugniai bandymųduomenisLST TK 22 CEN/TC 127 13.220.50 PrLST EN 13501-5:2005+A1:2010Statybos gaminių ir statinioelementų klasifikavimas pagalatsparumą ugniai. 5 dalis.Klasifikavimas pagal stogų išoriniougnies veikimo bandymųduomenisLST TK 24 ISO 03.120.10 LST IWA 2Kokybės vadybos sistemos.Rekomendacijos ISO 9001:2000taikymui mokymo įstaigoseLST TK 24 CEN/CLC TC 03.120.20 PrLST EN ISO 17050-1:2009Atitikties įvertinimas. Tiekėjoatitikties deklaracija. 1 dalis.Bendrieji reikalavimai(ISO/IEC 17050-1:2004, pataisyta2007-06-15 versija)LST TK 25 CEN/TC 51 91.100.10 PrLST EN 196-6:2010 Cementobandymų metodai. 6 dalis.Smulkumo nustatymasLST TK 25 CEN/TC 51 01.040.91;91.100.10PrLST EN 459-1:2010 Statybinėskalkės. 1 dalis. Apibrėžtys,techniniai reikalavimai ir atitiktieskriterijaiLST TK 25 CEN/TC 125 91.100.10 PrLST EN 998-1:2010 Techniniaimūro skiedinio reikalavimai.1 dalis. Išorės ir vidaus tinkoskiedinysLST TK 26 CEN/TC 88 91.100.60 PrLST EN 14303:2009 Pastatųįrangos ir pramonės įrenginiųtermoizoliaciniai gaminiai.Gamykliniai mineralinės vatos(MW) gaminiai. Techniniaireikalavimailt EN 13501-5:2005+A1:2009 Fire classification of constructionproducts and building elements - Part 5:Classification using data from externalfire exposure to roofs testslt IWA 2:2007 Quality management systems –Guidelines for the application ofISO 9001:2000 in educationlt EN ISO 17050-1:2009 Conformity assessment - Supplier'sdeclaration of conformity - Part 1:General requirements(ISO/IEC 17050-1:2004, correctedversion 2007-06-15)lt EN 196-6:2010 Methods of testing cement - Part 6:Determination of finenesslt *EN 459-1:2010Direktyva 89/106/EEClt *EN 998-1:2010Direktyva 89/106/EECBlt *EN 14303:2009Direktyva 89/106/EECBuilding lime - Part 1. Definitions,specifications and conformity criteriaSpecification for mortar for masonry -Part 1: Rendering and plastering mortarThermal insulation products for buildingequipment and industrial installations -Factory made mineral wool (MW)products - Specification50 2011-0950 2011-201250 2011-0450 2011-0350 2011-201250 2011-1150 2011-2012Pastabos8


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 28 CEN/TC 235 23.060.40 PrLST EN 14382:2005+A1:2009Dujų slėgio reguliavimo stočių irįrenginių saugos įtaisai. Nedidesnio kaip 100 bar įvadinioslėgio dujų uždaromieji saugosįtaisaiLST EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009lt *EN 14382:2005+A1:2009EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009Safety devices for gas pressureregulating stations and installations -Gas safety shut-off devices for inletpressures up to 100 bar50 2011-10LST TK 29 CEN/TC 165 93.030 PrLST EN 1917:2003/AC:2008Betono, plienpluoščio betono irgelžbetonio šuliniai ir apžiūrosšulinėliaiLST TK 30 CEN/SS F01 01.100.01 PrLST EN ISO 5457:1999/A1:2010Techniniai gaminio dokumentai.Brėžinių lapų formatai ir grafiniųelementų pateikimas. 1 keitinys(ISO 5457:1999/Amd 1:2010)LST TK 30 CEN/SS F01 01.100.20;21.120.10;21.120.30LST TK 30 CEN/SS F01 21.100.20;01.100.20LST TK 30 CEN/SS F01 21.100.20;01.100.20PrLST EN ISO 6413:2001Techniniai brėžiniai. Išdrožų irišdrožinių jungčių vaizdavimas(ISO 6413:1988)PrLST EN ISO 8826-1:2000Techniniai brėžiniai. Ritininiaiguoliai. 1 dalis. Bendrasissupaprastintas vaizdavimas(ISO 8826-1:1989)PrLST EN ISO 8826-2:2000Techniniai brėžiniai. Ritininiaiguoliai. 2 dalis. Detalusissupaprastintas vaizdavimas(ISO 8826-2:1994)LST TK 31 CEN/TC 126 91.120.20 PrLST EN ISO 3382-2 Akustika.Patalpų akustinių parametrųmatavimas. 2 dalis. Įprastiniųpatalpų aidėjimo trukmė(ISO 3382-2:2008)LST TK 31 CEN/TC 126 91.120.20 PrLST EN ISO 3382-2:2008/ACAkustika. Patalpų akustiniųparametrų matavimas. 2 dalis.Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė(ISO 3382-2:2008/Cor.1:2009)LST TK 32CEN/CLC/TC 311.040.01;35.240.80LST TK 32 CEN/TC 257 01.110;11.040.01;11.120.01PrLST EN ISO 15225:2010Medicinos priemonės. Kokybėsvadyba. Medicinos priemoniųnomenklatūros duomenų struktūra(ISO 15225:2010)PrLST EN 1041:2008Gamintojo su medicinospriemonėmis pateikiamainformacijalt EN 1917:2002/AC:2008 Concrete manholes and inspectionchambers, unreinforced, steel fibre andreinforcedlt EN ISO 5457:1999/A1:2010 Technical product documentation -Sizes and layout of drawing sheets -Amendment 1 (ISO 5457:1999/Amd 1:2010)lt EN ISO 6413:1996 Technical drawings - Representation ofsplines and serrations (ISO 6413:1988)lt EN ISO 8826-1:1995 Technical drawings - Rolling bearings -Part 1: General simplifiedrepresentation (ISO 8826-1:1989)lt EN ISO 8826-2:1997 Technical drawings - Rolling bearings -Part 2: Detailed simplifiedrepresentation (ISO 8826-2:1994)lt EN ISO 3382-2:2008 Acoustics – Measurement of roomacoustic parameters – Part 2:Reverberation time in ordinary rooms(ISO 3382-2:2008)lt EN ISO 3382-2:2008/AC:2009lt *EN ISO 15225:2010*93/42/EEC; 98/79/EClt *EN 1041:2008*90/385/EEC; 93/42/EECAcoustics – Measurement of roomacoustic parameters – Part 2:Reverberation time in ordinary rooms(ISO 3382-2:2008/Cor.1:2009)Medical devices - Quality management- Medical device nomenclature datastructure (ISO 15225:2010)Information supplied by themanufacturer of medical devices50 2011-0850 2011-0550 2011-0950 2011-0650 2011-0750 2011-0550 2011-0550 2011-1150 2011-11Pastabos9


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 32 CEN/TC 215 11.040.10; PrLST EN ISO 8359:2009Medicininiai deguonieskoncentratoriai. Saugosreikalavimai (ISO 8359:1996)lt *EN ISO 8359:2009 Oxygen concentrators for medical use -Safety requirements (ISO 8359:1996)50 2011-06LST TK 32 CEN/TC 205 11.040.55; PrLST EN 1060-1:2000+A2:2010Netiesioginiai kraujospūdžiomatuokliai. 1 dalis. BendriejireikalavimaiLST TK 32 CEN/TC 205 11.040.55; PrLST EN 1060-2:2000+A1:2010Netiesioginiai kraujospūdžiomatuokliai. 2 dalis. Papildomiejimechaninių kraujospūdžiomatuoklių reikalavimaiLST TK 32 CEN/TC 239 11.160;43.160;PrLST EN 1789:2007+A1:2010Medicinos transporto priemonės irjų įranga. Greitosios pagalbosautomobiliaiLST TK 32 CEN/TC 215 11.040.10; PrLST EN 12342:2000+A1:2010Kvėpavimo vamzdeliai, naudojamisu anestezijos ir plaučių vėdinimoaparataisLST TK 34 CEN/TC 244 01.040.17;17.120.10PrLST EN 24006Skysčių ir dujų tekėjimo uždaruosekanaluose matavimas. Žodynas irsimboliaiLST TK 35 CEN/TC 98 53.020.99 PrLST EN 280:2002+A2:2010Judamosios pakeliamosiosdarbinės platformos. Projektiniaiskaičiavimai. Stovumo kriterijai.Konstravimas. Sauga. Tyrimai irbandymaiLST TK 35 CEN/TC 114 12.110 PrLST EN ISO 13855:2010Mašinų sauga. Apsauginėsįrangos išdėstymas atsižvelgiant įžmogaus kūno dalių artėjimo greitį(ISO 13855:2010)LST TK 35 CEN/TC 147 53.020.30 PrLST EN 14502-1:2010Kranai. Žmonių kėlimo įranga.1 dalis. Kabamieji krepšiaiLST TK 35 CEN/TC 114 13.110 PrLST EN ISO 14122-1:2002/A1:2010Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimoprie mašinų priemonės. 1 dalis.Priėjimo tarp dviejų lygių fiksuotųpriemonių parinkimas(ISO 14122-1:2001/Amd1:2010)lt *EN 1060-1:1995+A2:2009 Non-invasive sphygmomanometers -Part 1: General requirementslt EN 1060-2:1995+A1:2009 Non-invasive sphygmomanometers -Part 2: Supplementary requirements formechanical sphygmomanometerslt *EN 1789:2007+A1:2010 Medical vehicles and their equipment -Road ambulanceslt *EN 12342:1998+A1:2009 Breathing tubes intended for use withanaesthetic apparatus and ventilatorslt EN 24006:1993 Measurement of fluid flow in closedconduits; vocabulary and symbols(ISO 4006:1991)lt *EN 280:2001+A2:2009 Mobile elevating work platforms -Design calculations - Stability criteria -Construction - Safety - Examinationsand testslt *EN ISO 13855:20102006/42/EC; 98/37/ECSafety of machinery - Positioning ofsafeguards with respect to theapproach speeds of parts of the humanbody (ISO 13855:2010)lt EN 14502-1:2010 Cranes - Equipment for the lifting ofpersons - Part 1: Suspended basketslt *EN ISO 14122-1:2001/A1:2010*Safety of machinery - Permanentmeans of access to machinery - Part 1:Choice of fixed means of accessbetween two levels - Amendment 1(ISO 14122-1:2001/Amd 1:2010)50 2011-0550 2011-0550 2011-0650 2011-0950 2010-1060 2011-01-2850 2011-201250 2011-1050 2011-04Pastabos10


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 35 CEN/TC 114 13.110 PrLST EN ISO 14122-2:2002/lt *EN ISO 14122-2:2001/ Safety of machinery - Permanent50 2011-04A1:2010Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimoprie mašinų priemonės. 2 dalis.Darbinės platformos ir perėjimotakai(ISO 14122-2:2001/Amd1:2010)A1:2010*means of access to machinery - Part 2:Working platforms and walkways -Amendment 1(ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010)LST TK 35 CEN/TC 114 13.110 PrLST EN ISO 14122-3:2002/A1:2010Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimoprie mašinų priemonės. 3 dalis.Laiptai, laiptinės kopėčios irturėklai(ISO 14122-3:2001/Amd1:2010)LST TK 35 CEN/TC 98 33.100.01;11.140;53.020.99;53.080PrLST EN 1808:1999+A1:2010Kabamųjų keliamųjų platforminiųįrenginių saugos reikalavimai.Projektiniai skaičiavimai, stabilumokriterijai, konstravimas. BandymaiLST TK 35 CEN/TC 147 53.020.20 PrLST EN 14439:2007+A2:2009Kranai. Sauga. Bokštiniai kranaiLST TK 36 CEN/TC 366 13.030.50, PrLST CEN/TS 14243:201083.160.01 Medžiagos, pagamintos iš naudotųpadangų. Kategorijų, pagrįstųmatmenimis ir priemaišomis,aprašas bei matmenų ir priemaišųnustatymo metodaiLST TK 36CEN/TC23313.030.01 LST EN 12461:2000Biotechnologija. Didelės apimtiesprocesai ir gamyba. Atliekųtvarkymas, kenksmingumošalinimas ir tyrimas. VadovasLST TK 36 CEN/SS S26 13.020.10 PrLST EN ISO 14004:2010Aplinkos vadybos sistemos.Principai, sistemos ir pagalbiniaimetodai. Bendrosiosrekomendacijos (ISO 14004:2004)LST TK 36 CEN/TC 230 13.060.30 PrLST EN ISO 9308-1:2001/AC:2008Vandens kokybė. Žarninių lazdelių(Escherichia coli) ir koliforminiųbakterijų aptikimas ir skaičiavimas.1 dalis. Membraninio filtravimometodas (ISO 9308-1:2000/Cor.1:2007)LST TK 38 CEN/TC 250 13.220.50;91.010.30;91.080.30PrLST EN 1996-1-2:2005/AC:2010Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijųprojektavimas. 1-2 dalis.Bendrosios taisyklės. Konstrukcijųelgsenos ugnyje skaičiavimaslt *EN ISO 14122-3:2001/A1:2010*Safety of machinery - Permanentmeans of access to machinery - Part 3:Stairs, stepladders and guard-rails -Amendment 1(ISO 14122-3:2001/Amd 1:2010)lt *EN 1808:1999+A1:2010* Safety requirements on SuspendedAccess Equipment - Designcalculations, stability criteria,construction - Tests50 2011-0450 2011-03lt *EN 14439:2006+A2:2009 Cranes - Safety - Tower cranes 60 2011-01-28lt CEN/TS 14243:2010 Materials produced from end of life50 2011-2012tyres - Specification of categories basedon their dimension(s) and impuritiesand methods for determining theirdimension(s) and impuritieslt EN 12461:1998 Biotechnology - Large scale processand production - Guidance for thehandling, inactivating and testing ofwastelt EN ISO 14004:2010 Environmental management systems.General guidelines on principles,systems and support techniques(ISO 14004:2004)lt EN ISO 9308-1:2000/AC:2008Water quality - Detection andenumeration of Escherichia coli andcoliform bacteria - Part 1: Membranefiltration method (ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007)lt EN 1996-1-2:2005/AC:2010 Eurocode 6 - Design of masonrystructures - Part 1-2: General rules -Structural fire design50 2011-0960 2011-01-1460 2011-01-2850 2011-09Pastabos11


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 38 CEN/TC 250 91.080.40;50 2011-0991.010.30LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30;91.080.10PrLST EN 1992-1-1:2004/AC:2010Eurokodas 2. Gelžbetoniniųkonstrukcijų projektavimas.1-1 dalis. Bendrosios ir pastatųtaisyklėsPrEN 1999-1-1:2007/A1:2009Eurokodas 9. Aliumininiųkonstrukcijų projektavimas.1-1 dalis. Bendrosios konstrukcijųtaisyklėsLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 Eurokodas. Konstrukcijųprojektavimo pagrindaiLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1991-1-1:2004/AC:2009Eurokodas 1. Poveikiaikonstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendriejipoveikiai. Tankiai, savasis svoris,pastatų naudojimo apkrovosLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3013.220.50PrLST EN 1991-1-2:2004/AC:2009Eurokodas 1. Poveikiaikonstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendriejipoveikiai. Gaisro poveikiaikonstrukcijomsLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1991-1-3:2004/AC:2009Eurokodas 1. Poveikiaikonstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendriejipoveikiai. Sniego apkrovosLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1991-1-4:2005/AC:2010Eurokodas 1. Poveikiaikonstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendriejipoveikiai. Vėjo poveikiaiLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1991-1-5:2004/AC:2009Eurokodas 1. Poveikiaikonstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendriejipoveikiai. TemperatūriniaipoveikiaiLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1991-1-6:2005/AC:2008Eurokodas 1. Poveikiaikonstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendriejipoveikiai. Poveikiai vykdymo metuLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1991-1-7:2006/AC:2010Eurokodas 1. Poveikiaikonstrukcijoms. 1-7 dalis. Bendriejipoveikiai. Ypatingieji poveikiaiLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3093.040PrLST EN 1991-2:2004/AC:2010Eurokodas 1. Poveikiaikonstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismoapkrovoslt EN 1992-1-1:2004/AC:2010 Eurocode 2: Design of concretestructures - Part 1-1: General rules andrules for buildingslt EN 1999-1-1:2007/A1:2009 Eurocode 9: Design of aluminiumstructures - Part 1-1: General structuralrulesltEN 1990:2002/A1:2005/AC:201050 2011-03Eurocode - Basis of structural design 60 2011-01-28lt EN 1991-1-1:2002/AC:2009 Eurocode 1: Actions on structures -Part 1-1: General actions - Densities,self-weight, imposed loads for buildingslt EN 1991-1-2:2002/AC:2009 Eurocode 1: Actions on structures -Part 1-2: General actions - Actions onstructures exposed to firelt EN 1991-1-3:2003/AC:2009 Eurocode 1 - Actions on structures -Part 1-3: General actions - Snow loadslt EN 1991-1-4:2005/AC:2010 Eurocode 1: Actions on structures -Part 1-4: General actions - Wind actionslt EN 1991-1-5:2003/AC:2009 Eurocode 1: Actions on structures -Part 1-5: General actions - Thermalactionslt EN 1991-1-6:2005/AC:2008 Eurocode 1 - Actions on structures -Part 1-6: General actions - Actionsduring executionlt EN 1991-1-7:2006/AC:2010 Eurocode 1 - Actions on structures -Part 1-7: General actions - Accidentalactionslt EN 1991-2:2003/AC:2010 Eurocode 1: Actions on structures -Part 2: Traffic loads on bridges50 2011-0360 2011-01-2850 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-03Pastabos12


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30950 2011-031.080.10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.4093.040LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3013.220.5091.080.10PrLST EN 1992-1-2:2005/AC:2008Eurokodas 2. Gelžbetoniniųkonstrukcijų projektavimas.1-2 dalis. Bendrosios taisyklės.Konstrukcijų elgsenos ugnyjeskaičiavimasPrLST EN 1992-2:2006/AC:2008Eurokodas 2. Gelžbetoniniųkonstrukcijų projektavimas. 2 dalis.Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimoir konstravimo taisyklėsPrLST EN 1993-1-1:2005/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-1 dalis.Bendrosios ir pastatų taisyklėsPrLST EN 1993-1-2:2005/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-2 dalis.Bendrosios taisyklės. Konstrukcijųelgsenos ugnyje skaičiavimasLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1993-1-3:2007/AC:2010Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-3 dalis.Bendrosios taisyklės. Šaltaisuformuotų elementų ir lakštųpapildomos taisyklėsLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.10PrLST EN 1993-1-5:2007/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-5 dalis. Lakštiniųkonstrukcijų elementaiPrLST EN 1993-1-7:2007/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-7 dalis. Išplokštumos apkrovos veikiamoslakštinės konstrukcijosLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1993-1-8:2005/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-8 dalis. MazgųprojektavimasLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1993-1-9:2005/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-9 dalis.NuovargisLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1993-1-10:2005/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas.1-10 dalis. Medžiagų tąsumas ir jųsavybės išilgai storiolt EN 1992-1-2:2004/AC:2008 Eurocode 2: Design of concretestructures - Part 1-2: General rules -Structural fire designlt EN 1992-2:2005/AC:2008 Eurocode 2 - Design of concretestructures - Concrete bridges - Designand detailing ruleslt EN 1993-1-1:2005/AC:2009 Eurocode 3: Design of steel structures -Part 1-1: General rules and rules forbuildingslt EN 1993-1-2:2005/AC:2009 Eurocode 3: Design of steel structures -Part 1-2: General rules - Structural firedesignlt EN 1993-1-3:2006/AC:2009 Eurocode 3 - Design of steel structures- Part 1-3: General rules -Supplementary rules for cold-formedmembers and sheetinglt EN 1993-1-5:2006/AC:2009 Eurocode 3 - Design of steel structures- Part 1-5: Plated structural elementslt EN 1993-1-7:2007/AC:2009 Eurocode 3 - Design of steel structures- Part 1-7: Plated structures subject toout of plane loadinglt EN 1993-1-8:2005/AC:2009 Eurocode 3: Design of steel structures -Part 1-8: Design of jointslt EN 1993-1-9:2005/AC:2009 Eurocod 3: Design of steel structures -Part 1-9: Fatiguelt EN 1993-1-10:2005/AC:2009 Eurocode 3: Design of steel structures -Part 1-10: Material toughness andthrough-thickness properties50 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-03Pastabos13


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.30 PrLST EN 1993-1-11:2007/lt EN 1993-1-11:2006/AC:2009 Eurocode 3 - Design of steel structures 50 2011-0391.080.1093.040AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-11 dalis.Konstrukcijų su tempiamaisiaiskomponentais projektavimas- Part 1-11: Design of structures withtension componentsLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.1053.020.20LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.4091.080.10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.4091.080.1013.220.50LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.4091.080.1093.040.LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.2013.220.50LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.30PrLST EN 1993-1-12:2007/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 1-12 dalis.Papildomosios taisyklės,praplečiančios EN 1993 taikymosritį iki S700 plieno klasės imtinaiPrLST EN 1993-3-1:2007/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 3-1 dalis. Bokštai,stiebai ir kaminai. Bokštai ir stiebaiPrLST EN 1993-6:2007/AC:2009Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijųprojektavimas. 6 dalis. Kranuslaikančios konstrukcijosPrLST EN 1994-1-1:2005/AC:2009Eurokodas 4. Kompozitiniųplieninių-betoninių konstrukcijųprojektavimas. 1-1 dalis.Bendrosios ir pastatų taisyklėsPrLST EN 1994-1-2:2006/AC:2008Eurokodas 4. Kompozitiniųplieninių-betoninių konstrukcijųprojektavimas. 1-2 dalis.Bendrosios taisyklės. Konstrukcijųelgsenos ugnyje skaičiavimasPrLST EN 1994-2:2006/AC:2008Eurokodas 4. Kompozitiniųplieninių-betoninių konstrukcijųprojektavimas. 2 dalis. Bendrosiosir tiltų taisyklėsPrLST EN 1995-1-2:2005/AC:2009Eurokodas 5. Medinių konstrukcijųprojektavimas. 1-2 dalis.Bendrosios nuostatos.Konstrukcijų elgsenos ugnyjeskaičiavimasPrLST EN 1996-1-1:2006/AC:2009Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijųprojektavimas. 1-1 dalis.Bendrosios armuotųjų irnearmuotųjų mūrinių konstrukcijųtaisyklėslt EN 1993-1-12:2007/AC:2009 Eurocode 3 - Design of steel structures- Part 1-12: Additional rules for theextension of EN 1993 up to steelgrades S 700lt EN 1993-3-1:2006/AC:2009 Eurocode 3 - Design of steel structures- Part 3-1: Towers, masts and chimneys- Towers and mastslt EN 1993-6:2007/AC:2009 Eurocode 3 - Design of steel structures- Part 6: Crane supporting structureslt EN 1994-1-1:2004/AC:2009 Eurocode 4: Design of composite steeland concrete structures - Part 1-1:General rules and rules for buildingslt EN 1994-1-2:2005/AC:2008 Eurocode 4 - Design of composite steeland concrete structures - Part 1-2:General rules - Structural fire designlt EN 1994-2:2005/AC:2008 Eurocode 4 - Design of composite steeland concrete structures - Part 2:General rules and rules for bridgeslt EN 1995-1-2:2004/AC:2009 Eurocode 5: Design of timberstructures - Part 1-2: General -Structural fire designlt EN 1996-1-1:2005/AC:2009 Eurocode 6 - Design of masonrystructures - Part 1-1: General rules forreinforced and unreinforced masonrystructures50 2011-0350 2011-0350 2011-0350 2011-0360 2011-01-2850 2010-0350 2010-0350 2010-03Pastabos14


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3050 2010-0391.080.30LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.30LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3093.020PrLST EN 1996-2:2006/AC:2009Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijųprojektavimas. 2 dalis.Projektavimo prielaidos, medžiagųparinkimas ir mūro darbų atlikimasPrLST EN 1996-3:2006/AC:2009Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijųprojektavimas. 3 dalis.Supaprastinti nearmuotųjų mūriniųkonstrukcijų skaičiavimo metodaiPrLST EN 1997-1:2005/AC:2009Eurokodas 7. Geotechninisprojektavimas. 1 dalis. PagrindinėstaisyklėsLST TK 38 CEN/TC 250 91.120.25 PrLST EN 1998-1:2005/AC:2009Eurokodas 8. Atsparių žemėsdrebėjimui konstrukcijųprojektavimas.1 dalis. Bendrosiosir pastatų taisyklės, seisminiaipoveikiaiLST TK 38 CEN/TC 250 91.120.2593.040.PrLST EN 1998-2:2006/AC:2010Eurokodas 8. Atsparių žemėsdrebėjimui konstrukcijųprojektavimas. 2 dalis. TiltaiLST TK 38 CEN/TC 250 91.120.25 PrLST EN 1998-3:2005/AC:2010Eurokodas 8. Atsparių žemėsdrebėjimui konstrukcijųprojektavimas. 3 dalis. Pastatųįvertinimas ir rekonstrukcijaLST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3091.080.10LST TK 38 CEN/TC 250 91.010.3093.020LST TK 39 CEN/TC 263 13.220.40;13.310;91.060.01;LST TK 40 CEN/TC 19 71.080.60,75.160.20PrLST EN 1999-1-2:2007/AC:2009Eurokodas 9. Aliumininiųkonstrukcijų projektavimas.1-2 dalis. Konstrukcijų elgsenosugnyje skaičiavimasPrLST EN 1999-1-4:2007/AC:2009Eurokodas 9. Aliumininiųkonstrukcijų projektavimas.1-4 dalis. Šaltai formuotikonstrukciniai lakštaiPrLST EN 15659:2009Patikimo saugojimo įrenginiai.Klasifikacija ir atsparumo ugniaibandymo metodai. Nedideliamgaisrui atsparūs saugojimoįrenginiaiPrLST EN 15376:2008+A1:2009Automobiliniai degalai. Etanoliskaip benzino kompaundavimokomponentas. Reikalavimai irtyrimo metodailt EN 1996-2:2006/AC:2009 Eurocode 6 - Design of masonrystructures - Part 2: Designconsiderations, selection of materialsand execution of masonrylt EN 1996-3:2006/AC:2009 Eurocode 6 - Design of masonrystructures - Part 3: Simplifiedcalculation methods for unreinforcedmasonry structureslt EN 1997-1:2004/AC:2009 Eurocode 7: Geotechnical design -Part 1: General ruleslt EN 1998-1:2004/AC:2009 Eurocode 8: Design of structures forearthquake resistance - Part 1: Generalrules, seismic actions and rules forbuildings.lt EN 1998-2:2005/AC:2010 Eurocode 8 - Design of structures forearthquake resistance - Part 2: Bridgeslt EN 1998-3:2005/AC:2010 Eurocode 8: Design of structures forearthquake resistance - Part 3:Assessment and retrofitting of buildingslt EN 1999-1-2:2007/AC:2009 Eurocode 9 - Design of aluminiumstructures - Part 1-2: Structural firedesignlt EN 1999-1-4:2007/AC:2009 Eurocod 9 - Design of aluminiumstructures - Part 1-4: Cold-formedstructural sheetinglt EN 15659:2009 Secure storage units - Classificationand methods of test for resistance tofire - Light fire storage unitslt EN 15376:2007+A1:2009 Automotive fuels - Ethanol as ablending component for petrol -Requirements and test methods50 2010-0350 2010-0350 2010-0350 2010-0350 2010-0350 2010-0360 2010-01-2850 2011-1050 2011-02Pastabos15


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 40 CEN/TC 19 75.160.20 PrLST EN 15721:2009Etanolis kaip benzinokompaundavimo komponentas.Aukštesniųjų alkoholių, metanolioir lakiųjų priemaišų nustatymas.Dujų chromatografijos metodaslt EN 15721:2009 Ethanol as a blending component forpetrol - Determination of higheralcohols, methanol and volatileimpurities - Gas chromatographicmethod50 2011-06LST TK 41 CEN/TC 121 25.160.40 PrLST EN ISO 5817:2007Suvirinimas. Plieno. Nikelio, titanoir jų lydinių lydomojo suvirinimo(išskyrus pluoštinį suvirinimą)jungtys. Kokybės lygiai defektųatžvilgiu (ISO 5817:2003, pataisytaversija 2005, įskaitant pataisą1:2006)LST TK 41 CEN/TC 121 25.160.10 PrLST EN 1011-1:2009Suvirinimas. Metalų suvirinimorekomendacijos. 1 dalis. Bendriejilankinio suvirinimo nurodymaiLST TK 41 CEN/TC 121 25.160.01 PrLST EN ISO 17663:2009Suvirinimas. Suvirinimui irpanašiems procesams naudojamoterminio apdorojimo kokybėsreikalavimai (ISO 17663:2009)LST TK 42 CEN/TC 146 01.040.55 ;55.200LST TK 42 CEN/TC 261 11.120.99;11.180.30LST TK 42 CEN/TC 261 01.040.55;55.180.20PrLST EN 415-1:2004Pakavimo mašinų sauga. 1 dalis.Pakavimo mašinų ir su pakavimususijusios įrangos terminija irklasifikacijaPrLST EN 15823:2010 Pakuotės.Brailis ant vaistų pakuočiųPrLST EN ISO 445:2010 Kroviniųpadėklai. Aiškinamasis žodynas(ISO 445:2008)PrLST EN 12374:2009 Pakuotės.Tūbelės. TerminijaLST TK 42 CEN/TC 261 01.040.55;55.120LST TK 43 CEN/TC 256 45.040 PrLST EN 13261:2009+A1:2011Geležinkelio taikmenys. Aširačiai irdviašiai vežimėliai. Ašys. GaminioreikalavimaiLST TK 43 CEN/TC 256 45.040 PrLST EN 13260:2009+A1:2011Geležinkelio taikmenys. Aširačiai irdviašiai vežimėliai. Aširačiai.Gaminio reikalavimaiLST TK 43 CEN/TC 256 21.100.2045.040PrLST EN 12080:2007+A1:2011Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės.Riedėjimo guoliaiLST TK 43 CEN/TC 256 75.100 PrLST EN 12081:2007+A1:2011Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės.Plastiškieji tepalailt EN ISO 5817:2007 Welding - Fusion-welded joints in steel,nickel, titanium and their alloys (beamwelding excluded) - Quality levels forimperfections (ISO 5817:2003,corrected version:2005, includingTechnical Corrigendum 1:2006)lt EN 1011-1:2009 Welding - Recommendations forwelding of metallic materials - Part 1:General guidance for arc weldinglt EN ISO 17663:2009 Welding - Quality requirements for heattreatment in connection with weldingand allied processes (ISO 17663:2009)lt *EN 415-1:2000+A1:2009 Packaging machines safety.Part 1: Terminology and classification ofpackaging machines and associatedequipmentlt EN 15823:2010 Packaging - Braille on packaging formedicinal productslt EN ISO 445:2009 Pallets for materials handling -Vocabulary (ISO 445:2008)lt EN 12374:2009 Packaging - Flexible tubes -Terminologylt *EN 13261:2009+A1:2010 Railway applications - Wheelsets andDirektyvos 2001/16/EC; bogies - Axles – Product requirements96/48/EClt *EN 13260:2009+A1 :2010Direktyvos 2001/16/EC;96/48/ECltlt*EN 12080:2007+A1:2010Direktyva 2001/16/EC*EN 12081:2007+A1:2010Direktyva 2001/16/ECRailway applications - Wheelsets andbogies - Wheelsets - ProductrequirementsRailway applications - Axleboxes -Rolling bearingsRailway applications - Axleboxes -Lubricating greases50 2011-0240 2011-0250 2011-0950 201150 2011-1150 2011-201250 2011-1250 2011-0350 2011-0650 2011-0350 2011-03Pastabos16


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 43 CEN/TC 256 45.040 PrLST EN 12082:2007+A1:2011 lt *EN 12082:2007+A1:2010 Railway applications - Axleboxes -50 2011-03Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės.Eksploatacinių charakteristikųbandymaiDirektyvos 2001/16/EC;96/48/ECPerformance testingLST TK 43 CEN/TC 256 91.100.3093.100PrLST EN 13230-1:2009Geležinkelio taikmenys.Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniaipabėgiai. 1 dalis. BendriejireikalavimaiLST TK 44 CEN/TC 307 67.200.10 PrLST EN ISO 15302:2010Gyvūniniai ir augaliniai riebalai iraliejus. Benzo(a)pirenonustatymas. Atvirkštinių faziųefektyviosios skysčiųchromatografijos metodas (tapatusISO 15302:2007)LST TK 45CEN/CLCBT/TF 189LST TK 46 CEN/TC 254 01.040.91;91.100.5027.010 PrLST EN 16001:2009 Energijosvadybos sistemos. Reikalavimai irnaudojimo vadovasPrLST EN 13707:2005+A2:2010Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai.Armuotieji bituminiai stogohidroizoliacijos lakštai. Apibrėžtysir charakteristikosLST TK 46 CEN/TC 254 91.100.50 PrLST EN 14695:2010 Lankstiejihidroizoliaciniai lakštai. Armuotiejibituminiai hidroizoliaciniaibetoninių tiltų paklotų ir kitųbetoninių eismo zonų lakštai.Apibrėžtys ir charakteristikosLST TK 47 ISO TC 46 01.140.20 Pr LST ISO 9707:2009Informacija ir dokumentai.Statistiniai duomenys apie išleistasknygas, laikraščius, periodinius irelektroninius leidinius bei jųplatinimą (tapatus ISO 9707:2008)LST TK 49 ECISS/TC 23 77.140.10 PrLST EN 10343:2009Statybinės paskirties grūdintasis iratleistasis plienas. Techninėstiekimo sąlygosLST TK 50 CEN/TC 156 01.040.91;01.075;91.140.30PrLST EN 12792:2004Pastatų vėdinimas. Simboliai,terminai ir grafiniai simboliailt EN 13230-1:2009 Railway applications - Track - Concretesleepers and bearers - Part 1: Generalrequirementslt EN ISO 15302:2010 Animal and vegetable fats and oils -Determination of benzo[a]pyrene -Reverse-phase high performance liquidchromatography method(ISO 15302:2007, identical)lt EN 16001:2009 Energy management systems -Requirements with guidance for uselt*EN 13707:2004+A2:2009Direktyva 89/106/EEBlt *EN 14695:2010Direktyva 89/106/EEBFlexible sheets for waterproofing -Reinforced bitumen sheets for roofwaterproofing - Definitions andcharacteristicsFlexible sheets for waterproofing -Reinforced bitumen sheets forwaterproofing of concrete bridge decksand other trafficked areas of concrete -Definitions and characteristicslt ISO 9707:2008 Information and documentation --Statistics on the production anddistribution of books, newspapers,periodicals and electronic publications(ISO 9707:2008, identical)lt *EN 10343:2009Direktyva 89/106/EEBSteels for quenching and tempering forconstruction purposes - Technicaldelivery conditionslt EN 12792:2003 Ventilation for buildings - Symbols,terminology and graphical symbols50 2011-0650 2011-0950 2011-0950 2011-0950 2011-0940 2011-0950 2011-201250 2011Pastabos17


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 51 CEN/TC 275 07.100.30 LST CEN ISO/TS 11133-2:2003/A1:2011Maisto ir pašarų mikrobiologija.Mitybos terpių ruošimo ir gamybosrekomendacijos. 2 dalis. Mitybosterpių veiksmingumo tyrimopraktiniai nurodymai(ISO/TS 11133-2:2003)lt CEN ISO/TS 11133-2:2003/A1:2011Maisto ir pašarų mikrobiologija. Mitybosterpių ruošimo ir gamybos gairės.2 dalis. Mitybos terpių veiksmingumotyrimo praktinės gairės. 1 keitinys.Tyrimo mikroorganizmai, skirtiįprastinėms mitybos terpėms(ISO/TS 11133-2:2003/A 1:2011)50 2011-11LST TK 51 ISO/TC 34/SC 907.100.30 PrLST EN ISO 6887-5:2010Maisto ir pašarų mikrobiologija.Tiriamųjų mėginių, pradinėssuspensijos ir dešimtkarčiųskiedinių ruošimasmikrobiologiniams tyrimams.5 dalis. Pieno ir pieno produktųruošimo specialiosios taisyklės(ISO 6887-5:2010)LST TK 51 CEN/TC 275 07.100.30 PrLST CEN ISO/TS 11133-1:2009Maisto ir pašarų mikrobiologija.Mitybos terpių ruošimo ir gamybosgairės. 1 dalis. Mitybos terpiųruošimo laboratorijoje kokybėsužtikrinimo bendrosios gairės(ISO/TS 11133-1:2009)LST TK 52 CEN/TC 170 11.040.70 PrLST EN 14139:2010Oftalmologinė optika. Gatavųnešioti akinių reikalavimaiLST TK 52 CEN/TC 170 11.040.70 PrLST EN ISO 21987:2010Oftalmologinė optika. Įtverti akiniųlęšiai (ISO 21987:2009)LST TK 54 CEN/TC 293 11.180.10 PrLST EN ISO 9999:2007Neįgaliųjų techninės pagalbospriemonės. Klasifikacija ir terminai(ISO 9999:2007)LST TK 54 CEN/TC 293 11.180.10 PrLST EN 12183:2009 Rankomisvaromi neįgaliųjų vežimėliai.Reikalavimai ir bandymo metodaiLST TK 56 CEN/TC 267 23.040.01 PrLST EN 13480-2:2003/A1:2011Metaliniai pramoniniai vamzdynai.2 dalis. MedžiagosLST TK 56 CEN/TC 267 23.040.01 PrLST EN 13480-2:2003/A2:2011Metaliniai pramoniniai vamzdynai.2 dalis. MedžiagosLST TK 57 CEN/TC 260 65.080 PrLST EN 15478:2009Trąšos. Visuminio azotonustatymas karbamideLST TK 57 CEN/TC 260 65.080 PrLST EN 15479:2009Trąšos. Spektrometrinis biuretonustatymas karbamidelt EN ISO 6887-5:2010 Microbiology of food and animal feedingstuffs -- Preparation of test samples,initial suspension and decimal dilutionsfor microbiological examination - Part 5:Specific rules for the preparation of milkand milk productslt CEN ISO/TS 11133-1:2009 Microbiology of food and animal feedingstuffs - Guidelines on preparation andproduction of culture media - Part 1:General guidelines on qualityassurance for the preparation of culturemedia in the laboratory(ISO/TS 11133-1:2009)lt EN 14139:2010 Ophthalmic optics - Specifications forready-to-wear spectacleslt *EN ISO 21987:2009*93/42/EECOphthalmic optics - Mounted spectaclelenses (ISO 21987:2009)lt EN ISO 9999:2007 Assistive products for persons withdisability - Classification andterminology (ISO 9999:2007)lt EN 12183:2009 Manual wheelchairs - Requirementsand test methodsltlt*EN 13480-2:2002/A1:2010Direktyva 97/23/EC*EN 13480-2:2002/A2:2010Direktyva 97/23/ECMetallic industrial piping - Part 2:MaterialsMetallic industrial piping - Part 2:Materialslt EN 15478:2009 Fertilizers - Determination of totalnitrogen in urealt EN 15479:2009 Fertilizers - Spectrophotometricdetermination of biuret in urea50 2011-1150 2011-0550 2011-1150 2011-1150 201150 2011-201250 2011-0650 2011-0650 2011-0650 2011-05Pastabos18


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 57 CEN/TC 260 65.080 PrLST EN 12948:2010 Kalkinimomedžiagos. Granuliometrinėssudėties nustatymas sausuoju iršlapiuoju sijojimult EN 12948:2010 Liming materials - Determination of sizedistribution by dry and wet sieving50 2011-05LST TK 57 ISO/TC 190 13.080.05 PrLST ISO 10381-6:2009Dirvožemio kokybė. Ėminiųėmimas. 6 dalis. Dirvožemioėminių, skirtų laboratoriniammikrobiologinių vyksmų, biomasėsir mikrobų įvairovės tyrimui,surinkimo, paruošimo ir laikymoaerobinėmis sąlygomis vadovas(tapatus ISO 10381-6:2009)LST TK 59 CEN/TC 341 93.020 PrLST EN ISO 14689-1Geotechniniai tyrimai ir bandymai.Uolienų identifikavimas irklasifikavimas. 1 dalis.Identifikavimas ir aprašymas(ISO 14689-1:2003)LST TK 60 CEN/TC 129 81.040.20 PrLST EN 1279-2 Statybinisstiklas. Stiklo paketai. 2 dalis.Drėgmės skvarbos ilgalaikiobandymo metodas ir reikalavimaiLST TK 61 CEN/TC 155 23.040.20 PrLST EN ISO 6259-1:2002Termoplastikiniai vamzdžiai.Atsparumo tempimui nustatymas.1 dalis. Bendrasis bandymometodas (ISO 6259-1:1997)LST TK 61 CEN/TC 155 23.040.20 PrLST EN ISO 9969:2008Termoplastikiniai vamzdžiai.Žiedinio standumo nustatymas(ISO 9969:2007)LST TK 62 CEN/TC 193 83.180 PrLST EN 15275EN 15275:2007/AC:2010Konstrukcijų klijai. Pastatų irinžinerinių statinių bendraašiamsmetaliniams elementams montuotiskirtų anaerobinių klijųapibūdinimasLST TK 63 CEN/TC 23 01.040.23;23.020.30LST TK 63 CEN/TC 23 11.040.10;23.020.30PrLST EN ISO 10286:2007Dujų balionai. Terminija(ISO 10286:2007)PrLST EN ISO 11117:2009Dujų balionai. Čiaupų apsauginiaigaubtai ir apsaugai.Projektavimas, konstravimas irbandymai (ISO 11117:2008)lt ISO 10381-6:2009 Soil quality - Sampling - Part 6:Guidance on the collection, handlingand storage of soil under aerobicconditions for the assessmentmicrobiological processes, biomass anddiversity in the laboratorylt EN ISO 14689-1:2003 Geotechnical investigation and testing -Identification and classification of rock -Part 1: Identification and description(ISO 14689-1:2003)lt EN 1279-2:2002 Glass in building - Insulating glass units- Part 2: Long term test method andrequirements for moisture penetrationlt EN ISO 6259-1:2001 Thermoplastics pipes - Determination oftensile properties - Part 1: General testmethod (ISO 6259-1:1997)lt EN ISO 9969:2007 Thermoplastics pipes - Determination ofring stiffness (ISO 9969:2007)lt *EN 15275:2007EN 15275:2007/AC:2010Structural adhesives. Characterizationof anaerobic adhesives for coaxialmetallic assembly in building and civilengineering structureslt EN ISO 10286:2007 Gas cylinders - Terminology(ISO 10286:2007)lt EN ISO 11117:2008 Gas cylinders - Valve protection capsand valve guards - Design, constructionand tests (ISO 11117:2008)40 2011-0750 2011-1050 2011-0950 2011-0950 2011-0650 2011-0550 201150 2011-10Pastabos19


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 64 CEN/TC 122 13.180;50 2011-0613.110LST TK 64 CEN/TC 122 13.180;13.110LST TK 64 CEN/TC 122 13.110;13.180LST TK 64 CEN/TC 122 13.110;13.180PrLST EN 1005-1:2004+A1:2009Mašinų sauga. Žmogaus fizinisdarbingumas. 1 dalis. Terminai irapibrėžtysPrLST EN 1005-2:2003+A1:2009Mašinų sauga. Žmogaus fizinisdarbingumas. 2 dalis. Mašinų ir jųsudedamųjų dalių kėlimasrankomisPrLST EN 1005-3:2002+A1:2009Mašinų sauga. Žmogaus fizinisdarbingumas. 3 dalis.Rekomenduojami jėgosapribojimai dirbant su mašinomisPrLST EN 1005-4:2005+A1:2009Mašinų sauga. Žmogaus fizinisdarbingumas. 4 dalis. Darbo pozųir judesių, susijusių sumechanizmais, įvertinimasLST TK 64 CEN/TC 122 13.180 PrLST EN ISO 7250-1:2010Pagrindiniai žmogaus kūnomatmenys, skirti technologiniamprojektavimui. 1 dalis. Kūnomatmenų apibrėžtys ir atskaitostaškai (ISO 7250-1:2008)LST TK 65 CEN/TC 329 03.080.30;03.100.30PrLST EN 15565:2008Turizmo paslaugos. Turistų gidųprofesinio rengimo ir atestavimoprogramų reikalavimaiLST TK 66 CEN/TC 138 19.100 PrLST EN ISO 12706:2010Neardomieji bandymai. Bandymųskverbikliais terminų žodynas(ISO 12706:2009)LST TK 66 CEN/TC 138 01.040.19;19.100PrLST EN 1330-9:2009Neardomieji bandymai. Terminija.9 dalis. Akustinės spinduliuotėsbandymų terminaiLST TK 67 CEN/TC 331 03.240 PrLST EN 14012:2009Pašto paslaugos. Paslaugoskokybė. Skundų tvarkybosprincipaiLST TK 68 CEN/TC 249 01.040.83,83.080.01PrLST EN ISO 472:2008Plastikai. Terminai ir apibrėžtys(ISO/DIS 472:2006)LST TK 68 CEN/TC 249 83.100 PrLST EN ISO 844:2009 Standiejiakytieji plastikai. Gniuždomųjųsavybių nustatymas(ISO 844:2007)lt *EN 1005-1:2001+A1:2008 C Safety of machinery - Human physicalperformance - Part 1: Terms anddefinitionslt *EN 1005-2:2003+A1:2008 Safety of machinery - Human physicalperformance - Part 2: Manual handlingof machinery and component parts ofmachinerylt * EN 1005-3:2002+A1:2008 Safety of machinery - Human physicalperformance - Part 3: Recommendedforce limits for machinery operationlt *EN 1005-4:2005+A1:2008 Safety of machinery - Human physicalperformance - Part 4: Evaluation ofworking postures and movements inrelation to machinerylt /en EN ISO 7250-1:2010 Basic human body measurements fortechnological design - Part 1: Bodymeasurement definitions and landmarks(ISO 7250-1:2008)lt EN 15565:2008 Tourism services - Requirements forthe provision of professional touristguide training and qualificationprogrammeslt EN ISO 12706:2009 Non-destructive testing - Penetranttesting - Vocabulary (ISO 12706:2009)lt EN 1330-9:2009 Non-destructive testing - Terminology -Part 9: Terms used in acoustic emissiontestinglt EN 14012:2008 Postal services - Quality of service -Complaints handling principleslt EN ISO 472:2001 Plastics - Vocabulary(ISO/DIS 472:2006)lt EN ISO 844:2009 Rigid cellular plastics - Determination ofcompression properties (ISO 844:2007)50 2011-0650 2011-0650 2011-0650 2011- 1150 2011-0750 2011-0650 2011-0650 2011-201250 201150 2011-08Pastabos20


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 69 ISO/TC 69 03.120.30 Pr LST ISO 2859-1+AC1:2003Kontrolei pagal požymius atliktiėminių ėmimo taisyklės. 1 dalis.Paeilinei partijų kontrolei reikalingųėminių ėmimo taisyklės,indeksuotos pagal priimtinoskokybės lygį(tpt ISO 2859-1:1999+ISO 2859-1:1999/Cor.1:2001)lt ISO 2859-1:1999ISO 2859-1:1999/Cor.1:2001Sampling procedures for inspection byattributes - Part 1:Sampling schemes indexed byacceptance quality limit (AQL) for lotby-lotinspection40 2011-2012LST TK 70 CEN/TC 172 85.060 PrLST EN ISO 287:2009Popierius ir kartonas. Partijosdrėgmės kiekio nustatymas.Džiovinimo krosnyje metodas(ISO 287:2009)LST TK 71 CEN/TC 343 01.040.75;75.160.10;Pr LST EN 15357Kietasis atgautasis kuras.Terminija, apibrėžtys ir aprašymasLST TK 73 CEN/TC 352 83.200 PrLST CEN ISO/TS 13830:2011Pagamintų nanoobjektų ir gaminių,turinčių tokius nanoobjektus,ženklinimo nurodymai(ISO/DTS 13830:2010)LST TK 74 CEN/TC 274 49.100 PrLST EN 12312-1:2001+A1:2009Orlaivių pagalbinė antžeminėįranga. Ypatingieji reikalavimai.1 dalis. Keleivių laipteliaiLST TK 74 CEN/TC 274 49.100 PrLST EN 12312-3:2003+A1:2009Orlaivių pagalbinė antžeminėįranga. Ypatingieji reikalavimai.3 dalis. Transporto priemonės sukonvejerio juostaLST TK 75 CEN/TC 392 07.100.99;71.100.70PrLST EN ISO 21148:2009Kosmetikos gaminiai.Mikrobiologija. Bendriejimikrobiologinio tyrimo nurodymai(ISO 21148:2005)LST TK 76 CEN/TC 305 13.230 PrLST EN 15089:2009Sprogimo izoliavimo sistemosLST TK 76 CEN/TC 305 75.160.20 PrLST EN 15794:2010Degiųjų skysčių sprogimo taškųnustatymasLST TK 77 CEN/TC 10 91.140.90 PrLST EN 81-21:2009Liftų konstravimo ir įrengimosaugos taisyklės. Keleiviniai irkrovininiai liftai. 21 dalis. Naujikeleiviniai ir krovininiai-keleiviniailiftai, įrengti eksploatuojamuosepastatuoselt EN ISO 287:2009 Paper and board - Determination ofmoisture content of a lot - Oven-dryingmethod (ISO 287:2009)lt FprEN 15357 Solid recovered fuels - Terminology,definitions and descriptionslt FprCEN ISO/TS 13830:2010 Guidance on the labelling ofmanufactured nano-objects andproducts containing manufacturednano-objects (ISO/DTS 13830:2010)ltlt*EN 12312-1:2001+A1:2009*2006/42/EC*EN 12312-3:2003+A1:2009*2006/42/ECAircraft ground support equipment -Specific requirements - Part 1:Passenger stairsAircraft ground support equipment -Specific requirements - Part 3:Conveyor belt vehicleslt EN ISO 21148:2009 Cosmetics - Microbiology - Generalinstructions for microbiologicalexamination (ISO 21148:2005)50 2010-0650 2011-1050 2011-1150 2011-1150 2011-1150 2010-07lt *EN 15089:2009*94/9/EC;Explosion isolation systems 50 2011-2012lt. *EN 15794:2010 Determination of explosion points of60 2011-01-flammable liquids28lt EN 81-21:2009 Safety rules for the construction andinstallation of lifts - Lifts for the transportof persons and goods - Part 21: Newpassenger and goods passenger lifts inexisting builiding50 2011-2012Pastabos21


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 77 CEN/TC 10 11.180.10;10 201191.140.90PrLST EN 81-41:2009Liftų projektavimo ir įrengimosaugos taisyklės. Specialiejikeleiviniai ir krovininiai liftai.41 dalis. Asmenims supablogėjusiu judrumu naudotiskirtos vertikalaus pakėlimoplatformosLST TK 78 CEN/TC 151 91.220 PrLST EN 996+A1+AC:2001+A3:2009Polių įranga. Saugos reikalavimaiLST TK 78 CEN/TC 153 67.260 PrLST EN 1974:2002+A1:2010Maisto perdirbimo mašinos.Pjaustyklės.Saugos ir higienos reikalavimaiLST TK 78 CEN/TC 153 67.260 PrLST EN 13954:2005+A1:2010Maisto perdirbimo mašinos.Duonos pjaustytuvai. Saugos irhigienos reikalavimaiLST TK 79 ISO/IEC JTC 1/SC 27LST TK 79 ISO/IEC JTC 1/SC 2735.040 PrLST ISO/IEC 27002:2009Informacijos technologija.Saugumo metodai. Informacijossaugumo valdymo praktikoskodeksas(tapatus ISO/IEC 27002:2005)35.040 PrLST ISO/IEC 18028-2:2007Informacijos technologija.Saugumo metodai. Informacijostechnologijų tinklo saugumas.2 dalis. Tinklo saugumoarchitektūra (tapatusISO/IEC 18028-2:2006)LST TK 81 CEN/TC 346 97.195 PrLST EN 15801:2009Kultūros vertybių išsaugojimas.Bandymo metodai. Kapiliarinėssugerties nustatymasLST TK 81 CEN/TC 346 97.195 PrLST EN 15802:2009Kultūros vertybių išsaugojimas.Bandymo metodai. Statinio sąlyčiokampo nustatymasLST TK 82 CEN/TC 150 53.060 PrLST EN ISO 3691-5:2010Pramoniniai krautuvai. Saugosreikalavimai ir patikrinimas. 5 dalis.Pėsčiojo valdomi krautuvai(ISO 3691-5:2009)lt *EN 81-41:2009 Safety rules for the construction andinstallation of lifts - Special lifts for thetransport of persons and goods -Part 41: Vertical lifting platformsintended for use by persons withimpaired mobilitylt*EN 996+A1+AC:2001+A3:2009Piling equipment - Safety requirements 60 2011-01-28lt EN 1974:1998+A1:2009 Food processing machinery - Slicingmachines - Safety and hygienerequirementslt EN 13954:2005+A1:2010 Food processing machinery - Breadslicers - Safety and hygienerequirementslt ISO/IEC 27002:2005 Information technology - Securitytechniques - Code of practice forinformation security management(ISO/IEC 27002:2005, identical)lt ISO/IEC 18028-2:2006 Information technology - Securitytechniques - IT network security -Part 2: Network security architecture(identical ISO/IEC 18028-2:2006)lt EN 15801:2009 Conservation of cultural property - Testmethods - Determination of waterabsorption by capillaritylt EN 15802:2009 Conservation of cultural property - Testmethods - Determination of staticcontact anglelt EN ISO 3691-5:2009 Industrial trucks - Safety requirementsand verification - Part 5: Pedestrianpropelledtrucks (ISO 3691-5:2009)LST TK 82 ISO/TC 22 43.040.40 PrLST ISO 21069-1:2011 lt ISO 21069-1:2004 Road vehicles – Test of brakingsystems on vehicles with a maximumauthorized total mass of over 3,5 t usinga roller brake tester – Part 1: Pneumaticbraking systems50 2011-1050 2011-1050 2011-01-2840 2011-1150 2011-0850 2011-085 2011-201240 2011-03Pastabos22


LST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LST TK 82 ISO/TC 22 43.040.40 PrLST ISO 21069-2:2011 lt ISO 21069-2:2008 Road vehicles – Test of brakingsystems on vehicles with a maximumauthorized total mass of over 3,5 t usinga roller brake tester – Part 2: Air overhydraulic and purely hydraulic brakingsystems40 2011-03Pastabos23


3 dalis. Nuo 2010-07-02 iki 2011-01-13 išleisti Lietuvos standartai ir kiti leidiniaiLST TKnumerisLietuvos standarto žymuoICS indeksasLietuvosstandartokalbaLietuvos standarto antraštė (lietuvių kalba)Tarptautinio ar Europosstandarto, perimamoLietuvos standartu, žymuoIšleidimo data1 2 3 4 5 6 7LDG 1 LST ISO 26000:2010 03.100.01 en Nurodymai dėl socialinės atsakomybės (tapatus ISO 26000:2010) ISO 26000:2010 2010-11-12LST LST 0-1:2008/1K:2010/P:2010 01.120 lt Standartizacija. 1 dalis. Bendrosios nuostatos 2010-07-10LST LST 0-2-1:2008/1K:2010/P:2010 01.120 lt Standartizacija. 2 dalis. Bendrosios standartizacijos darbo taisyklės. 1 podalis. Nacionalinis2010-07-10lygmuoLST LST 1510:1999/P:2011 01.120 lt Įmonės standartų rengimas ir įforminimas 2011-01-10LST LST CEN/TS 843-9:2010 81.060.30 en Modernioji techninė keramika. Monolitinės keramikos mechaninės savybės kambario CEN/TS 843-9:2010 2010-09-30temperatūroje. 9 dalis. Bandymo metodas nustatyti atsparumą kraštų atsilupimuiLST LST CEN/TS 15968:2010 71.080.20;71.040.50LST LST CEN/TS 16071:2010 35.240.60;49.020enenEkstrahuojamo perfluoroktansulfonato nustatymas dengtuose ir įmirkytuose kietuosegaminiuose, skysčiuose ir gaisro gesinimo putokšliuose. Ėminių ėmimo, ekstrahavimo iranalizės, taikant skysčių chromatografiją ir dvigubąją masių spektrometriją (LC-MS/MS) arbaskysčių chromatografiją ir masių spektrometriją (LC-MS), metodasSkrydžių duomenų apdorojimo funkcinis suderinamumas (oro eismo kontrolė-oro eismokontrolė), taikomas pagal Bendro Europos dangaus reglamentą. Funkcinio suderinamumoreglamentas EC 552 2004CEN/TS 15968:2010 2010-09-30CEN/TS 16071:2010 2010-10-29LST LST CWA 15899:2010 03.100.01 en Mažų ir vidutinių įmonių inovacijų galimybių įvertinimo standartizavimas CWA 15899:2008 2010-07-29LST LST CWA 16106:2010 13.340.01 en Asmeninės apsaugos nuo cheminių, biologinių, radiacinių ir branduolinių (CBRN) pavojų CWA 16106:2010 2010-10-04priemonėsLST LST EN 81-31:2010 91.140.90 en Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Krovinių kėlimo liftai. 31 dalis. Prieinami EN 81-31:2010 2010-08-31krovinių liftaiLST LST EN 115-1:2008+A1:2010 91.140.90 en Eskalatorių ir judamųjų takų sauga. 1 dalis. Konstravimas ir įrengimasEN 115-1:2008+A1:2010 2010-07-16Pakeičia LST EN 115-1:2008LST LST EN 115-2:2010 91.140.90 en Eskalatorių ir judamųjų takų sauga. 2 dalis. Naudojamų eskalatorių ir judamųjų takų saugos EN 115-2:2010 2010-10-29gerinimo taisyklėsLST LST EN 843-7:2010 81.060.30 en Modernioji techninė keramika. Monolitinės keramikos mechaninės savybės kambario EN 843-7:2010 2010-09-30temperatūroje. 7 dalis. C žiedo pavidalo bandinių bandymaiLST LST EN 843-8:2010 81.060.30 en Modernioji techninė keramika. Monolitinės keramikos mechaninės savybės kambario EN 843-8:2010 2010-09-30temperatūroje. 8 dalis. Tikrinamųjų bandymų atlikimo gairėsLST LST EN 1007-7:2010 81.060.30 en Modernioji techninė keramika. Keraminiai kompozitai. Armuojančiųjų medžiagų bandymo EN 1007-7:2010 2010-10-29metodai. 7 dalis. Grįžtės gijų tempimo stiprio ir tempimo deformacijos nutraukiantpasiskirstymo nustatymas aukštoje temperatūrojePakeičia LST CEN/TS 1007-7:2007LST LST EN 1816:2010 97.150 en Tampriosios grindų dangos. Techniniai vientisų ir įvairialyčių lygių guminių grindų dangų EN 1816:2010 2010-09-30putplasčio pagrindu reikalavimaiPakeičia LST EN 1816:2002LST LST EN 1817:2010 97.150 en Tampriosios grindų dangos. Techniniai vientisų ir įvairialyčių lygių guminių grindų dangų EN 1817:2010 2010-09-30reikalavimaiPakeičia LST EN 1817:2002LST LST EN 2240-021:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 021: Lamp, code 313 - Product standard EN 2240-021:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-022:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 022: Lamp, code 315 - Product standard EN 2240-022:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-023:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 023: Lamp, code 316 - Product standard EN 2240-023:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-024:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 024: Lamp, code 327 - Product standard EN 2240-024:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-025:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 025: Lamp, code 328 - Product standard EN 2240-025:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-026:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 026: Lamp, code 330 - Product standard EN 2240-026:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-027:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 027: Lamp, code 334 - Product standard EN 2240-027:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-028:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 028: Lamp, code 337 - Product standard EN 2240-028:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-029:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 029: Lamp, code 338 - Product standard EN 2240-029:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-030:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 030: Lamp, code 345 - Product standard EN 2240-030:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-031:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 031: Lamp, code 356 - Product standard EN 2240-031:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-032:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 032: Lamp, code 376 - Product standard EN 2240-032:2010 2010-07-1624


LST LST EN 2240-033:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 033: Lamp, code 377 - Product standard EN 2240-033:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-034:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 034: Lamp, code 382 - Product standard EN 2240-034:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-035:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 035: Lamp, code 387 - Product standard EN 2240-035:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-036:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 036: Lamp, code 388 - Product standard EN 2240-036:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-037:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 037: Lamp, code 394 - Product standard EN 2240-037:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-038:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 038: Lamp, code 401 - Product standard EN 2240-038:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-039:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 039: Lamp, code 600 - Product standard EN 2240-039:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-040:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 040: Lamp, code 680 - Product standard EN 2240-040:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-041:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 041: Lamp, code 682 - Product standard EN 2240-041:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-042:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 042: Lamp, code 683 - Product standard EN 2240-042:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-043:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 043: Lamp, code 685 - Product standard EN 2240-043:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-044:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 044: Lamp, code 713 - Product standard EN 2240-044:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-045:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 045: Lamp, code 714 - Product standard EN 2240-045:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-046:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 046: Lamp, code 715 - Product standard EN 2240-046:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-047:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 047: Lamp, code 718 - Product standard EN 2240-047:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-048:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 048: Lamp, code 718 NPC - Product EN 2240-048:2010 2010-07-16standardLST LST EN 2240-049:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 049: Lamp, code 757 - Product standard EN 2240-049:2010 2010-07-16LST LST EN 2240-050:2010 49.060 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 050: Lamp, code 1064 - Product standard EN 2240-050:2010 2010-07-16LST LST EN 2241:2010 49.060 en Aerospace series - Lamp caps - Dimensions EN 2241:2010 2010-07-16LST LST EN 2852:2010 49.030.30 en Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across flats, heat resisting EN 2852:2010 2010-07-16steel passivated - Classification: 1 100 MPa/650 °CLST LST EN 2954-001:2010 49.025.30 en Aerospace series - Macrostructure of titanium and titanium alloy wrought products - Part 001: EN 2954-001:2010 2010-07-16General requirementsLST LST EN 2954-002:2010 49.025.30 en Aerospace series - Macrostructure of titanium and titanium alloy wrought products - Part 002: EN 2954-002:2010 2010-07-16Macrostructure of bar, section, forging stock and forgingsLST LST EN 2997-009:2010 49.060 en Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or EN 2997-009:2010 2010-10-29non fire-resistant, operating temperatures – 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous,260 °C peak - Part 009: Protective cover for receptacle - Product standardPakeičia LST EN 2997-009:2007LST LST EN 2997-010:2010 49.060 en Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or EN 2997-010:2010 2010-10-29non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous,260 °C peak - Part 010: Protective cover for plug - Product standardPakeičia LST EN 2997-010:2007LST LST EN 2997-011:2010 49.060 en Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or EN 2997-011:2010 2010-10-29non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous,260 °C peak - Part 011: Dummy receptacle - Product standardPakeičia LST EN 2997-011:2007LST LST EN 3264:2010 49.080 en Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Thrust wire nutsEN 3264:2010 2010-10-29Pakeičia LST EN 3264:2002LST LST EN 3459:2010 49.025.30 en Aerospace series - Titanium alloy TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Solution treated and aged - EN 3459:2010 2010-07-16Plate - 6 mm < a ≤ 50 mmLST LST EN 3475-307:2010 49.060 en Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 307: Corona EN 3475-307:2010 2010-10-29extinction voltagePakeičia LST EN 3475-307:2006LST LST EN 3475-604:2010 49.060 en Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 604: Resistance to EN 3475-604:2010 2010-10-29dry arc propagationPakeičia LST EN 3475-604:2003LST LST EN 3475-605:2010 49.060 en Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 605: Wet short circuit EN 3475-605:2010 2010-10-29testPakeičia LST EN 3475-605:2003LST LST EN 3529:2010 49.025.10 en Aerospace series - Steel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Vacuum induction melted andvacuum arc remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a orD ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPaEN 3529:2010 2010-07-1625


LST LST EN 3660-006:2010 49.060 en Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical EN 3660-006:2010 2010-07-16connectors - Part 006: Cable outlet, self-locking, style C, straight, shielded (cone grounding),unsealed with clamp strain relief - Product standardLST LST EN 3660-007:2010 49.060 en Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical EN 3660-007:2010 2010-07-16connectors - Part 007: Cable outlet, self-locking, style C, 90°, shielded (cone grounding),unsealed with clamp strain relief - Product standardLST LST EN 3660-008:2010 49.060 en Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical EN 3660-008:2010 2010-07-16connectors - Part 008: Cable outlet, self-locking, style C, 45°, shielded (cone grounding),unsealed with clamp strain relief - Product standardLST LST EN 3660-010:2010 49.060 en Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical EN 3660-010:2010 2010-10-29connectors - Part 010: Cable outlet, style K, straight, shielded, sealed, for heat shrinkableboot - Product standardLST LST EN 3660-011:2010 49.060 en Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical EN 3660-011:2010 2010-10-29connectors - Part 011: Cable outlet, style K, 90°, shielded, sealed, for heat shrinkable boot -Product standardLST LST EN 3719:2010 49.060 en Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables - Product EN 3719:2010 2010-10-29standardPakeičia LST EN 3719:2006LST LST EN 3838:2010 49.040; en Aerospace series - Requirements and tests on user-applied markings on aircraft electrical EN 3838:2010 2010-10-29LST49.060cablesLST EN 4115:2010 49.025.40; en Aerospace series - Cushion, rubber for clamps - Dimensions, massesEN 4115:2010 2010-07-16LST49.030.99Pakeičia LST EN 4115:2002LST EN 4136:2009/AC:2010 49.030.30 en Aerospace series - Bolts, normal bi-hexagonal head, coarse tolerance normal shank, long EN 4136:2009/AC:2010 2010-10-29thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) /235 °CLST LST EN 4619:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Installation EN 4619:2010 2010-07-16and removal procedureLST LST EN 4620:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Design EN 4620:2010 2010-07-16standardLST LST EN 4621:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, self-broaching keys - Technical EN 4621:2010 2010-07-16specificationLST LST EN 4622:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys, in heat EN 4622:2010 2010-07-16resisting steel FE-PA2601 (A286), MoS2 coatedLST LST EN 4623:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys, in heat EN 4623:2010 2010-07-16resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver platedLST LST EN 4624:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys, in heat EN 4624:2010 2010-07-16resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver plateLST LST EN 4632-003:2010 49.025.10; en Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - EN 4632-003:2010 2010-07-1649.025.01Part 003: Welding and brazing of homogeneous assemblies of unalloyed and low alloy steelsLST LST EN 4637:2010 49.040 en Aerospace series - Blast media - White corundum EN 4637:2010 2010-07-16LST LST EN 4638:2010 49.040 en Aerospace series - Blast media - Brown corundum, without iron EN 4638:2010 2010-07-16LST LST EN 4650:2010 49.060 en Aerospace series - Wire and cable marking process, UV Laser EN 4650:2010 2010-07-16LST LST EN 4662:2010 49.035; en Aerospace series - Test specification for vibration control components EN 4662:2010 2010-07-1617.160LST LST EN 4673-001:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 001: EN 4673-001:2010 2010-10-29Installation and removal procedureLST LST EN 4673-002:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 002: EN 4673-002:2010 2010-10-29Design standardLST LST EN 4673-003:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 003: EN 4673-003:2010 2010-10-29Technical specificationLST LST EN 4673-004:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 004: EN 4673-004:2010 2010-10-29In heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver platingLST LST EN 4673-005:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 005:In heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (WASPALOY), silver platingEN 4673-005:2010 2010-10-2926


LST LST EN 4673-006:2010 49.030.30 en Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 006: EN 4673-006:2010 2010-10-29In heat resisting steel FE-PA2601 (A286), MoS2 coatedLST LST EN 6049-002:2010 49.060 en Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - EN 6049-002:2010 2010-07-16Part 002: General and list of product standardsLST LST EN 6059-501:2010 49.060 en Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - EN 6059-501:2010 2010-07-16Part 501: Voltage proof testLST LST EN 6072:2010 49.025.05 en Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Constant amplitude fatigue testing EN 6072:2010 2010-10-29LST LST EN 9104-003:2010 49.020; en Aerospace series - Quality management systems - Part 003: Requirements for Aerospace EN 9104-003:2010 2010-10-2903.120.10Quality Management System (AQMS) Auditor Training and QualificationPakeičia LST EN 9104-003:2009LST LST EN 9110:2010 49.020;03.120.10en Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance OrganizationsPakeičia LST EN 9110:2006EN 9110:2010 2010-10-29LST LST EN 9120:2010 49.020;03.120.10;95.020enQuality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence DistributorsPakeičia LST EN 9120:2006EN 9120:2010 2010-10-29LST LST EN 12158-1:2000+A1:2010 91.140.90 en Krovininiai statybiniai keltuvai. 1 dalis. Keltuvai su prieinamosiomis platformomisEN 12158-2010-10-29LSTPakeičia LST EN 12158-1:2002, LST EN 12158-1:20061:2000+A1:2010LST EN 12158-2:2000+A1:2010 91.140.90 en Krovininiai statybiniai keltuvai. 2 dalis. Nuožulnieji keltuvai su neprieinamais krovinio EN 12158-2:2000+ 2010-10-29perkėlimo įtaisaisA1:2010Pakeičia LST EN 12158-2:2002, LST EN 12158-2:2006, LST EN 12158-2:2002/P:2006LST LST EN 12199:2010 97.150 en Tampriosios grindų dangos. Techniniai vientisų ir įvairialyčių reljefinių guminių grindų dangų EN 12199:2010 2010-09-30reikalavimaiPakeičia LST EN 12199:2002LST LST EN 13306:2010 01.040.03; en Techninė priežiūra. Techninės priežiūros terminijaEN 13306:2010 2010-11-30LST03.080.10Pakeičia LST EN 13306:2006LST EN 14085:2010 97.150 en Tampriosios grindų dangos. Techniniai netvirtinamų grindų plokščių reikalavimaiEN 14085:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 14085:2003LST LST EN 14425-3:2010 81.060.30 en Modernioji techninė keramika. Bandymo metodai nustatyti monolitinės keramikos atsparumą EN 14425-3:2010 2010-09-30laužymui. 3 dalis. Bandinio su ševronine įpjova metodasPakeičia LST CEN/TS 14425-3:2004LST LST EN 15193:2007/AC:2010 91.160.10; en Energetinės pastatų charakteristikos. Energetiniai apšvietimo reikalavimai EN 15193:2007/AC:2010 2010-09-3091.140.99LST LST EN 15365:2010 81.060.30 en Modernioji techninė keramika. Mechaninės keraminių pluoštų savybės aukštojeEN 15365:2010 2010-10-29temperatūroje ir nereaktyviojoje aplinkoje. Elgsenos esant valkšnumui nustatymas šaltojogalo metoduPakeičia LST CEN/TS 15365:2006LST LST EN 15643-1:2010 91.040.01 en Statinių tvermė. Pastatų tvermės įvertinimas. 1 dalis. Bendrieji pagrindai EN 15643-1:2010 2010-12-29LST LST EN 15821:2010 97.100.10 en Kietojo kuro saunų krosnys su keliomis degimo sekcijomis. Reikalavimai ir bandymo metodai EN 15821:2010 2010-12-29LST LST EN 15825:2010 59.080.60 en Tekstilinės grindų dangos. Mašininių bepūkių kilimėlių ir takelių klasifikavimas EN 15825:2010 2010-08-31LST LST EN 15878:2010 01.040.53; en Plieninės stacionariosios sandėliavimo sistemos. Terminai ir apibrėžtys EN 15878:2010 2010-10-2953.080LST LST EN ISO 11102-1:2010 27.020 lt Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Paleidimo rankena įtaisai. 1 dalis. Saugos reikalavimai ir EN ISO 11102-1:2009 2010-09-16bandymai (ISO 11102-1:1997)Pakeičia LST EN ISO 11102-1:2000LST LST EN ISO 11102-2:2009 27.020 lt Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Paleidimo rankena įtaisai. 2 dalis. Atsijungimo kampo EN ISO 11102-2:2009 2010-09-16bandymo metodas (ISO 11102-2:1997)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 11102-2:2000LST LST EN ISO 12215-8:2009/ 47.080 en Mažieji laivai. Korpuso konstrukcija ir konstrukcinių detalių matmenys. 8 dalis. Vairai. EN ISO 12215-8:2009/ 2010-10-29LSTAC:20101 techninė pataisa (ISO 12215-8:2009/Cor.1:2010)AC:2010SD 14:2010 01.120 lt, en Nurodymai dėl standartų rengimo, atsižvelgiant į labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) CEN/CLC Guide 17:2010 2010-11-12reikmes (CEN/CENELEC Guide 17:2010)LST TK 1 LST EN 31010:2010 03.100.01 en Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC/ISO 31010:2009) EN 31010:2010 2010-10-15LST TK 1 LST EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:201033.120.10;29.035.20en Ryšių kabeliai. 2-27 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Termoplastiniailiepsną slopinantys apvalkalų kompaundai, neturintys halogenųEN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:20102010-07-1627


LST TK 1 LST EN 50325-5:2010 43.040.15 en Pramoninių ryšių posistemis pagal ISO 11898 (CAN) valdymo įtaisų sietuvams. 5 dalis. EN 50325-5:2010 2010-10-15Funkcinės saugos ryšys pagal EN 50325-4LST TK 1 LST EN 50377-8-10:2010 33.180.20 en Jungčių komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami skaidulinės optikos ryšioEN 50377-8-10:2010 2010-10-15sistemose. Techniniai gaminio reikalavimai. 8-10 dalis. C kategorijos LSH-APC viengubojisudėtinė movinė titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir B1.3 kategorijos vienmodės skaidulos,atitinkančios IEC 60793-2-50LST TK 1 LST EN 50377-8-11:2010 33.180.20 en Jungčių komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami skaidulinės optikos ryšioEN 50377-8-11:2010 2010-10-15sistemose. Techniniai gaminio reikalavimai. 8-11 dalis. C kategorijos LSH-PC viengubojisudėtinė movinė titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir B1.3 kategorijos vienmodės skaidulos,atitinkančios IEC 60793-2-50LST TK 1 LST EN 50377-8-12:2010 33.180.20 en Jungčių komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami skaidulinės optikos ryšioEN 50377-8-12:2010 2010-10-15sistemose. Techniniai gaminio reikalavimai. 8-12 dalis. U kategorijos LSH-APC viengubojisudėtinė movinė titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir B1.3 kategorijos vienmodės skaidulos,atitinkančios IEC 60793-2-50LST TK 1 LST EN 50377-8-13:2010 33.180.20 en Jungčių komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami skaidulinės optikos ryšioEN 50377-8-13:2010 2010-10-15sistemose. Techniniai gaminio reikalavimai. 8-13 dalis. U kategorijos LSH-PC viengubojisudėtinė movinė titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir B1.3 kategorijos vienmodės skaidulos,atitinkančios IEC 60793-2-50LST TK 1 LST EN 50491-2:2010 97.120 en Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninėms namų bei pastatų sistemoms (ENPS) ir pastatų EN 50491-2:2010 2010-10-15automatizavimo bei valdymo sistemoms (PAVS). 2 dalis. Aplinkos sąlygosLST TK 1 LST EN 50491-5-1:2010 97.120 en Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninėms namų bei pastatų sistemoms (ENPS) ir pastatų EN 50491-5-1:2010 2010-10-15automatizavimo bei valdymo sistemoms (PAVS). 5-1 dalis. Elektromagnetinio suderinamumoreikalavimai, sąlygos ir bandymo stendasIš dalies pakeičia LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002,LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007, LST EN 50090-2-2+AC:2000LST TK 1 LST EN 50491-5-2:2010 97.120 en Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninėms namų bei pastatų sistemoms (ENPS) ir pastatų EN 50491-5-2:2010 2010-10-15automatizavimo bei valdymo sistemoms (PAVS). 5-2 dalis. Elektromagnetinio suderinamumoreikalavimai, keliami gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės įmonių patalposenaudojamoms ENPS ir PAVSIš dalies pakeičia LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002,LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007, LST EN 50090-2-2+AC:2000LST TK 1 LST EN 50491-5-3:2010 97.120 en Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninėms namų bei pastatų sistemoms (ENPS) ir pastatų EN 50491-5-3:2010 2010-10-15automatizavimo bei valdymo sistemoms (PAVS). 5-3 dalis. Elektromagnetinio suderinamumoreikalavimai, keliami pramoninėje aplinkoje naudojamoms ENPS ir PAVSIš dalies pakeičia LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002,LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007, LST EN 50090-2-2+AC:2000LST TK 1 LST EN 50530:2010 27.160 en Prie tinklo prijungtų fotovoltinių inverterių visuminis efektyvumas EN 50530:2010 2010-10-15LST TK 1 LST EN 60068-2-53:2010 19.040 en Aplinkos poveikio bandymai. 2-53 dalis. Bandymai ir nurodymai. Sudėtiniai klimatiniai EN 60068-2-53:2010 2010-10-15(temperatūros ir drėgmės poveikio) ir dinaminiai (vibraciniai ir smūginiai) bandymai(IEC 60068-2-53:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 60068-2-51:2001, LST EN 60068-2-50:2001LST TK 1 LST EN 60191-6-19:2010 31.080.01 en Mechaninis puslaidininkinių įtaisų standartizavimas. 6-19 dalis. Korpuso persimetimo EN 60191-6-19:2010 2010-10-15aukštoje temperatūroje ir didžiausio leidžiamojo persimetimo matavimo metodai(IEC 60191-6-19:2010)LST TK 1 LST EN 60268-4:2010 33.160.50 en Garso sistemų įranga. 4 dalis. Mikrofonai (IEC 60268-4:2010)EN 60268-4:2010 2010-11-15Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 60268-4:2005LST TK 1 LST EN 60297-3-106:2010 31.240 en Mechaniniai elektroninės įrangos dariniai. 482,6 mm (19 in) serijos mechaninių darinių EN 60297-3-106:2010 2010-09-30matmenys. 3-106 dalis. Stovo sekcijų ir karkasų, montuojamų į IEC 60917-2-1 atitinkančiasmetrines spintas arba stovus, pritaikymo matmenys (IEC 60297-3-106:2010)LST TK 1 LST EN 60318-4:2010 17.140.50 en Elektroakustika. Žmogaus galvos ir ausies modeliavimo įtaisai. 4 dalis. Užkimštos ausies EN 60318-4:2010 2010-10-15imitatorius ausinių, kurios ausų įdėklais susiejamos su ausimis, charakteristikoms matuoti(IEC 60318-4:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST HD 443 S1:2002LST TK 1 LST EN 60512-7-1:2010 31.220.01 en Elektroninės įrangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 7-1 dalis. Smūginiai bandymai(laisvosios jungtys). 7a bandymas. Kartotinis laisvasis kritimas (IEC 60512-7-1:2010)EN 60512-7-1:2010 2010-10-1528


LST TK 1 LST EN 60512-9-1:2010 31.220.01 en Elektroninės įrangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 9-1 dalis. Ilgalaikiškumo bandymai. EN 60512-9-1:2010 2010-09-309a bandymas. Mechaninis veikimas (IEC 60512-9-1:2010)LST TK 1 LST EN 60512-9-5:2010 31.220.01 en Elektroninės įrangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 9-5 dalis. Ilgalaikiškumo bandymai. EN 60512-9-5:2010 2010-10-159e bandymas. Ciklinė srovinė apkrova (IEC 60512-9-5:2010)LST TK 1 LST EN 60512-19-1:2010 31.220.01 en Elektroninės įrangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 19-1 dalis. Cheminio atsparumo EN 60512-19-1:2010 2010-11-15bandymai. 19a bandymas. Izoliuotų apspaudžiamųjų sujungimo vamzdelių atsparumasskysčiui (IEC 60512-19-1:2010)LST TK 1 LST EN 60512-20-1:2010 31.220.01 en Elektroninės įrangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 20-1 dalis. Gaisrinio pavojingumo EN 60512-20-1:2010 2010-11-15bandymai. 20a bandymas. Užsiliepsnojamumas, adatinė liepsna (IEC 60512-20-1:2010)LST TK 1 LST EN 60512-20-3:2010 31.220.01 en Elektroninės įrangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 20-3 dalis. Gaisrinio pavojingumo EN 60512-20-3:2010 2010-11-15bandymai. 20c bandymas. Užsiliepsnojamumas, įkaitinta viela (IEC 60512-20-3:2010)LST TK 1 LST EN 60512-21-1:2010 31.220.01 en Elektroninės įrangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 21-1 dalis. Aukštadažnio varžo EN 60512-21-1:2010 2010-11-15bandymai. 21a bandymas. Aukštadažnis šuntavimo varžas (IEC 60512-21-1:2010)LST TK 1 LST EN 60512-22-1:2010 31.220.01 en Elektroninės įrangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 22-1 dalis. Talpos bandymai.EN 60512-22-1:2010 2010-11-1522a bandymas. Talpa (IEC 60512-22-1:2010)LST TK 1 LST EN 60603-7-41:2010 31.220.10 en Elektroninės įrangos jungtys. 7-41 dalis. 8 takelių neekranuotų laisvųjų ir tvirtinamųjų jungčių, EN 60603-7-41:2010 2010-10-15naudojamų duomenims perduoti mažesniais kaip 500 MHz dažniais, detalusis aprašas(IEC 60603-7-41:2010)LST TK 1 LST EN 60603-7-51:2010 31.220.10 en Elektroninės įrangos jungtys. 7-51 dalis. 8 takelių ekranuotų laisvųjų ir tvirtinamųjų jungčių, EN 60603-7-51:2010 2010-10-15naudojamų duomenims perduoti mažesniais kaip 500 MHz dažniais, detalusis aprašas(IEC 60603-7-51:2010)LST TK 1 LST EN 60728-1-1:2010 33.060.30; en Kabeliniai televizinių ir garsinių signalų bei dialoginių paslaugų tinklai. 1-1 dalis. Dvipusio EN 60728-1-1:2010 2010-09-3033.160.01ryšio namų tinklų aukštadažnių kabelių sistema (IEC 60728-1-1:2010)LST TK 1 LST EN 60730-1+A11:2002/ 97.120 en Buitinių ir panašios paskirties prietaisų automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis.2010-12-17A1:2005/P:2010Bendrieji reikalavimai (IEC 60730-1:1999/A1:2003, modifikuotas)LST TK 1 LST EN 60730-1:2010 97.120 en Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji EN 60730-1:1991 2010-07-16reikalavimai (įskaitant keitinį A1:1991 ir keitinį A11:1991) (IEC 60730-1:1986, modifikuotas)LST TK 1 LST EN 60730-1:2010/A12:2010 97.120 en Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji EN 60730-1:1991/ 2010-07-16reikalavimaiA12:1993LST TK 1 LST EN 60730-1:2010/A14:2010 97.120 en Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji EN 60730-1:1991/ 2010-07-16reikalavimaiA14:1995LST TK 1 LST EN 60730-2-5:2003/A2:2010 97.120 en Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-5 dalis. Ypatingieji EN 60730-2-5:2002/ 2010-11-30reikalavimai, keliami automatinėms elektrinėms degiklių valdymo sistemoms(IEC 60730-2-5:2000/A2:2008, modifikuotas)A2:2010LST TK 1 LST EN 60730-2-15:2010 97.120 en Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-15 dalis. Ypatingieji EN 60730-2-15:2010 2010-11-15reikalavimai, keliami automatiniams elektriniams oro srautui, vandens srautui ir vandenslygiui jautriems valdymo įtaisams (IEC 60730-2-15:2008, modifikuotas)Nuo 2013.03.01 pakeičia LST EN 60730-2-16+A1:2000/A2:2002,LST EN 60730-2-15+A1:1999, LST EN 60730-2-18:2002/A11:2005,LST EN 60730-2-16+A1:2000/A11:2005, LST EN 60730-2-18:2002,LST EN 60730-2-15+A1:1999/A11:2005, LST EN 60730-2-16+A1+AC:2000LST TK 1 LST EN 60794-3-11:2010 33.180.10 en Optiniai skaiduliniai kabeliai. 3-11 dalis. Lauko kabeliai. Kanalinių, užkasamųjų ir kabamųjų EN 60794-3-11:2010 2010-11-15orinių vienmodžių optinių ryšio kabelių techniniai gaminio reikalavimai (IEC 60794-3-11:2010)LST TK 1 LST EN 60875-1:2010 33.180.20 en Skaiduliniai optiniai sujungimo įtaisai ir pasyvieji komponentai. Neatrankūs pagal bangos ilgį EN 60875-1:2010 2010-11-15skaiduliniai optiniai šakotuvai. 1 dalis. Bendrasis rūšinis aprašas (IEC 61558-2-5:2010)Nuo 2011.07.01 pakeičia LST EN 60875-1:2002LST TK 1 LST EN 60917-2-4:2010 31.240 en Elektroninei įrangai skirtų mechaninių darinių modulinio projektavimo tvarka. 2-4 dalis. EN 60917-2-4:2010 2010-09-30Atskirasis rūšinis aprašas. Sietuvų suderinimo matmenys, skirti 25 mm įrangai. Stovo sekcijųarba karkasų, montuojamų į IEC 60297-3-100 (19 in) atitinkančias spintas ar stovus,pritaikymo matmenys (IEC 60917-2-4:2010)LST TK 1 LST EN 60950-1:2006/A1:2010 35.260; en Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60950-1:2005/ EN 60950-1:2006/A1:2010 2010-12-1535.020A1:2009, modifikuotas)LST TK 1 LST EN 61076-2-107:2010 31.220.10 en Elektroninės įrangos jungtys. Gaminio reikalavimai. 2-107 dalis. Apvaliųjų hibridiniųM12 jungčių su elektriniais ir optiniais skaiduliniais kontaktais bei varžtiniu fiksavimu detalusisaprašas (IEC 61076-2-107:2010)EN 61076-2-107:2010 2010-11-1529


LST TK 1 LST EN 61076-3-115:2010 31.220.10 en Elektroninės įrangos jungtys. Gaminio reikalavimai. 3-115 dalis. Stačiakampės jungtys.Apsauginių korpusų, naudojamų su 8 takelių ekranuotomis ir neekranuotomis jungtimismažesniuose kaip 600 MHz dažniuose pramoninėse aplinkose, įskaitant IEC 60603-7 serijossietuvą, detalusis aprašas. 12 variantas, susijęs su IEC 61076-3-106. Įstumiamos irištraukiamos jungtys (IEC 61076-3-115:2009)LST TK 1 LST EN 61076-3-118:2010 31.220.10 en Elektroninės įrangos jungtys. Gaminio reikalavimai. 3-118 dalis. Stačiakampės jungtys.Keturpolių ir PE galios jungčių su įstumiamais ir ištraukiamais elementais detalusis aprašas(IEC 61076-3-118:2010)LST TK 1 LST EN 61108-3:2010 47.020.70 en Jūrų navigacinė ir radijo ryšio įranga bei sistemos. Visuotinės navigacinės palydovinėssistemos (GNSS). 3 dalis. Galileo imtuvo įranga. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai,bandymų metodai ir būtinieji bandymo rezultatai (IEC 61108-3:2010)LST TK 1 LST EN 61162-3:2008/A1:2010 47.020.70 en Jūrų navigacinė ir radijo ryšio įranga bei sistemos. Skaitmeniniai sietuvai. 3 dalis. Nuosekliojoduomenų perdavimo priemonių tinklas (IEC 61162-3:2008/A1:2010)LST TK 1 LST EN 61190-1-3:2007/A1:2010 31.190 en Elektroninių sąrankų tvirtinimo medžiagos. 1-3 dalis. Reikalavimai, keliami elektronikojenaudojamiems litavimo lydiniams ir kietiesiems lydmetaliams su fliusu ir be fliuso(IEC 61190-1-3:2007/A1:2010)LST TK 1 LST EN 61191-6:2010 31.180 en Spausdintinių plokščių sąrankos. 6 dalis. Korpusų su rutuliniais ir plokščiaisiais matriciniaiskontaktais lituotųjų jungčių tuštymių įvertinimo kriterijai ir matavimo metodas(IEC 61191-6:2010)LST TK 1 LST EN 61207-1:2010 71.040.40;19.080enDujų analizatorių eksploatacinių charakteristikų išraiška. 1 dalis. Bendrieji dalykai(IEC 61207-1:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61207-1:2001LST TK 1 LST EN 61249-2-41:2010 31.180 en Spausdintinių plokščių ir kitų jungiamųjų darinių medžiagos. 2-41 dalis. Sustiprintosplakiruotosios ir neplakiruotosios pagrindo medžiagos. Variu plakiruoti, apibrėžto degumo(nustatomo vertikaliojo degimo bandymu), sluoksniniai, brominta epoksidine derva įmirkytoceliuliozės popieriaus ir E stiklo audiniu sustiprinti lakštai, skirti bešvinėms sąrankoms(IEC 61249-2-41:2010)LST TK 1 LST EN 61249-2-42:2010 31.180 en Spausdintinių plokščių ir kitų jungiamųjų darinių medžiagos. 2-42 dalis. Sustiprintosplakiruotosios ir neplakiruotosios pagrindo medžiagos. Variu plakiruoti, apibrėžto degumo(nustatomo vertikaliojo degimo bandymu), sluoksniniai, brominta epoksidine derva įmirkytoneaustinio E stiklo audinio ir šiuo audiniu sustiprinti lakštai, skirti bešvinėms sąrankoms(IEC 61249-2-42:2010)LST TK 1 LST EN 61280-1-3:2010 33.180.01 en Šviesolaidinio ryšio posistemio bandymo procedūros. 1-3 dalis. Bendrieji ryšio posistemiai.Centrinio bangos ilgio ir spektro juostos pločio matavimas (IEC 61280-1-3:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61280-1-3:2003LST TK 1 LST EN 61280-2-1:2010 33.180.01 en Šviesolaidinio ryšio posistemio bandymo procedūros. 2-1 dalis. Skaitmeninės sistemos.Imtuvo jautrio ir perkrovos matavimas (IEC 61280-2-1:2010)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 61280-2-1:2002LST TK 1 LST EN 61300-2-24:2010 33.180.20 en Skaiduliniai optiniai sujungimo įtaisai ir pasyvieji komponentai. Pagrindinės bandymų irmatavimų procedūros. 2-24 dalis. Bandymai. Brokuojamieji keraminių išardomųjų centravimomovų bandymai veikiant įtempiams (IEC 61300-2-24:2010)Nuo 2011.07.01 pakeičia LST EN 61300-2-24:2002LST TK 1 LST EN 61340-5-3:2010 29.020;17.220.99enElektrostatika. 5-3 dalis. Elektroninių įtaisų apsauga nuo elektrostatinių reiškinių. Savybių irreikalavimų, susijusių su elektrostatiniam išlydžiui jautrių įtaisų pakavimu, klasifikavimas(IEC 61340-5-3:2010)LST TK 1 LST EN 61391-2:2010 17.140.50 en Ultragarsas. Impulsiniai aidiniai žvalgytuvai. 2 dalis. Didžiausio įsiskverbimo gylio ir vietinėsdinaminės srities matavimas (IEC 61391-2:2010)LST TK 1 LST EN 61508-1:2010 29.020; en Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė13.110;sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61508-1:2010)25.040Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61508-1:2002LST TK 1 LST EN 61508-2:2010 25.040.40 en Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinėsauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms, elektroninėms, programuojamomselektroninėms su sauga siejamoms sistemoms (IEC 61508-2:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61508-2:2002EN 61076-3-115:2010 2010-12-29EN 61076-3-118:2010 2010-12-29EN 61108-3:2010 2010-11-15EN 61162-3:2008/A1:2010 2010-12-15EN 61190-1-3:2007/A1:20102010-12-15EN 61191-6:2010 2010-09-30EN 61207-1:2010 2010-12-29EN 61249-2-41:2010 2010-10-15EN 61249-2-42:2010 2010-10-15EN 61280-1-3:2010 2010-10-15EN 61280-2-1:2010 2010-09-30EN 61300-2-24:2010 2010-12-29EN 61340-5-3:2010 2010-10-15EN 61391-2:2010 2010-09-30EN 61508-1:2010 2010-10-15EN 61508-2:2010 2010-10-1530


LST TK 1 LST EN 61508-3:2010 25.040.40 en Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinėsauga. 3 dalis. Reikalavimai, keliami programinei įrangai (IEC 61508-3:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61508-3:2002LST TK 1 LST EN 61508-4:2010 29.020;25.040.40enElektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinėsauga. 4 dalis. Apibrėžtys ir santrumpos (IEC 61508-4:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61508-4:2002LST TK 1 LST EN 61508-5:2010 25.040.40 en Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinėsauga. 5 dalis. Saugos vientisumo lygių nustatymo metodų pavyzdžiai (IEC 61508-5:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61508-5:2002LST TK 1 LST EN 61508-6:2010 25.040.40 en Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinėsauga. 6 dalis. IEC 61508-2 ir IEC 61508-3 taikymo gairės (IEC 61508-6:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61508-6:2002LST TK 1 LST EN 61508-7:2010 35.240.50;25.040.40enElektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinėsauga. 7 dalis. Būdų ir priemonių apžvalga (IEC 61508-7:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61508-7:2002EN 61508-3:2010 2010-10-15EN 61508-4:2010 2010-10-15EN 61508-5:2010 2010-10-15EN 61508-6:2010 2010-10-15EN 61508-7:2010 2010-10-15LST TK 1 LST EN 61747-5-3:2010 31.120 en Skystakristaliai vaizduokliai. 5-3 dalis. Aplinkos poveikio, ilgalaikiškumo ir mechaninių EN 61747-5-3:2010 2010-12-29bandymų metodai. Stiklo stipris ir patikimumas (IEC 61747-5-3:2009, modifikuotas)LST TK 1 LST EN 61753-121-2:2010 33.180.20 en Skaiduliniai optiniai sujungimo įtaisai ir pasyvieji komponentai. Eksploatacinių charakteristikų EN 61753-121-2:2010 2010-12-29standartas. 121-2 dalis. C kategorijos viengubų ir dvigubų vienmodžių skaidulų virvėlaidžiaisu cilindrinėmis movinėmis jungtimis. Kontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-121-2:2010)LST TK 1 LST EN 61753-121-3:2010 33.180.20 en Skaiduliniai optiniai sujungimo įtaisai ir pasyvieji komponentai. Eksploatacinių charakteristikų EN 61753-121-3:2010 2010-12-29standartas. 121-3 dalis. U kategorijos viengubų ir dvigubų vienmodžių skaidulų virvėlaidžiaisu cilindrinėmis movinėmis jungtimis. Nekontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-121-3:2010)LST TK 1 LST EN 61760-3:2010 31.190 en Paviršinio montavimo technologija. 3 dalis. Standartinis metodas apibūdinti kiauryminio EN 61760-3:2010 2010-09-30lydomojo litavimo komponentų techninius reikalavimus (IEC 61760-3:2010)LST TK 1 LST EN 61784-3-1:2010 35.100.05;25.040.40en Pramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3-1 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. 1-osiosryšio profilių šeimos (CPF 1) papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-1:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61784-3-1:2008EN 61784-3-1:2010 2010-12-29LST TK 1 LST EN 61784-3-2:2010 35.100.05;25.040.40LST TK 1 LST EN 61784-3-3:2010 35.100.05;25.040.40LST TK 1 LST EN 61784-3-6:2010 35.100.05;25.040.40LST TK 1 LST EN 61784-3-8:2010 35.100.05;25.040.40LST TK 1 LST EN 61784-3-12:2010 35.100.05;25.040.40LST TK 1 LST EN 61784-3:2010 35.100.05;25.040.40enenenenenenPramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3-2 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. 2-osiosryšio profilių šeimos (CPF 2) papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-2:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61784-3-2:2008Pramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3-3 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. 3-iosiosryšio profilių šeimos (CPF 3) papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-3:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61784-3-3:2008Pramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3-6 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. 6-osiosryšio profilių šeimos (CPF 6) papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-6:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61784-3-6:2008Pramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3-8 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. 8-osiosryšio profilių šeimos (CPF 8) papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-8:2010)Pramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3-12 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. 12-osiosryšio profilių šeimos (CPF 12) papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-12:2010)Pramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. Bendrosiostaisyklės ir profilių apibrėžtys (IEC 61784-3:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61784-3:2008Pramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3-13 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. 13-osiosryšio profilių šeimos (CPF 13) papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-13:2010)EN 61784-3-2:2010 2010-12-29EN 61784-3-3:2010 2010-12-29EN 61784-3-6:2010 2010-12-29EN 61784-3-8:2010 2010-12-29EN 61784-3-12:2010 2010-12-29EN 61784-3:2010 2010-12-29LST TK 1 LST EN 61784-3-13:2010 35.100.05;25.040.40enEN 61784-3-13:2010 2010-12-29LST TK 1 LST EN 61784-3-14:2010 35.100.05 en Pramoninio ryšio tinklai. Profiliai. 3-14 dalis. Funkcinės saugos objekto magistralės. 14-osios EN 61784-3-14:2010 2010-12-29ryšio profilių šeimos (CPF 14) papildomieji techniniai reikalavimai (IEC 61784-3-14:2010)LST TK 1 LST EN 61788-14:2010 29.050 en Superlaidumas. 14 dalis. Superlaidieji galios įtaisai. Srovės įvadų, skirtų elektraEN 61788-14:2010 2010-12-29maitinamiems superlaidiesiems įtaisams, charakteristikų tyrimo bendrieji reikalavimai(IEC 61788-14:2010)LST TK 1 LST EN 61937-11:2010 33.160.30;33.170enSkaitmeninis garsas. Netiesine impulsine kodine moduliacija (IKM) koduotų garso bitų srautųsietuvas, atitinkantis IEC 60958. 11 dalis. MPEG-4 AAC ir jo LATM/LOAS išplėtos(IEC 61937-11:2010)EN 61937-11:2010 2010-11-1531


LST TK 1 LST EN 61937-12:2010 33.160.30;33.170enSkaitmeninis garsas. Netiesine impulsine kodine moduliacija (IKM) koduotų garso bitų srautųsietuvas, atitinkantis IEC 60958. 12 dalis. Netiesiniai IKM bitų srautai, atitinkantysDRA formatus (IEC 61937-12:2010)LST TK 1 LST EN 61977:2010 33.180.20 en Skaiduliniai optiniai sujungimo įtaisai ir pasyvieji komponentai. Skaiduliniai optiniai filtrai.Bendrasis rūšinis aprašas (IEC 61977:2010)Nuo 2011.05.01 pakeičia LST EN 61977:2003LST TK 1 LST EN 62077:2010 33.180.20 en Skaiduliniai optiniai sujungimo įtaisai ir pasyvieji komponentai. Skaiduliniai optiniaicirkuliatoriai. Bendrasis rūšinis aprašas (IEC 62077:2010)Nuo 2011.05.01 pakeičia LST EN 62077:2002LST TK 1 LST EN 62149-4:2010 33.180.20 en Skaidulinės optikos aktyvieji komponentai ir įtaisai. Eksploatacinių charakteristikų standartai.4 dalis. 1 300 nm bangos ilgio skaidulinės optikos siųstuvai-imtuvai, naudojami GigabitEthernet reikmėms (IEC 62149-4:2010)Nuo 2013.06.01 pakeičia LST EN 62149-4:2004LST TK 1 LST EN 62317-2:2010 29.100.10 en Feritinės šerdys. Matmenys. 2 dalis. Gaubtinės šerdys, naudojamos telekomunikacijų,maitinimo šaltinių ir filtrų taikmenyse (IEC 62317-2:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 60133:2002LST TK 1 LST EN 62317-2:2010/AC:2010 29.100.10 en Feritinės šerdys. Matmenys. 2 dalis. Gaubtinės šerdys, naudojamos telekomunikacijų,maitinimo šaltinių ir filtrų taikmenyse (IEC 62317-2:2010)Pakeičia LST EN 60133:2002LST TK 1 LST EN 62343-3-1:2010 33.180.20 en Dinaminiai moduliai. Eksploatacinių charakteristikų aprašo trafaretai. 3-1 dalis. Dinaminiaikanalo vienodintuvai (IEC 62343-3-1:2010)EN 61937-12:2010 2010-11-15EN 61977:2010 2010-10-15EN 62077:2010 2010-10-15EN 62149-4:2010 2010-11-15EN 62317-2:2010 2010-12-29EN 62317-2:2010/AC:20102010-12-29EN 62343-3-1:2010 2010-11-15LST TK 1 LST EN 62415:2010 31.080 en Puslaidininkiniai įtaisai. Elektromigracijos tyrimas nuolatine srove (IEC 62415:2010) EN 62415:2010 2010-11-15LST TK 1 LST EN 62416:2010 31.080 en Puslaidininkiniai įtaisai. Karštųjų krūvininkų MOP tranzistoriuose tyrimas (IEC 62416:2010) EN 62416:2010 2010-11-15LST TK 1 LST EN 62417:2010 31.080 en Puslaidininkiniai įtaisai. Judriųjų jonų metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistoriuose EN 62417:2010 2010-10-15tyrimas (IEC 62417:2010)LST TK 1 LST EN 62418:2010 31.080 en Puslaidininkiniai įtaisai. Ertmių, susidariusių dėl metalizavimo įtempių, tyrimasEN 62418:2010 2010-12-29(IEC 62418:2010)LST TK 1 LST EN 62489-1:2010 17.140.50 en Elektroakustika. Garsinio dažnio indukcinių kilpų sistemos klausai pagerinti. 1 dalis. Sistemos EN 62489-1:2010 2010-09-30komponentų charakteristikų matavimo ir apibūdinimo metodai (IEC 62489-1:2010)LST TK 1 LST EN 62496-3-1:2010 31.180; en Optinio grandyno plokštės. Eksploatacinių charakteristikų standartas. 3-1 dalis. Lanksčiosios EN 62496-3-1:2010 2010-10-1533.180.01optinio grandyno plokštės, kuriose naudojamos bejungtės optinės stiklinės skaidulos(IEC 62496-3-1:2009)LST TK 1 LST EN 62514:2010 35.200; en Namų multimedijos tinklų sietuvas. Gairės (IEC 62514:2010) EN 62514:2010 2010-12-2935.110;33.160.60LST TK 1 LST EN 62537:2010 35.040; en Skaitmeninių garsiakalbių sietuvas, pagrįstas standartu IEC 60958 (IEC 62537:2010) EN 62537:2010 2010-12-2933.160.30LST TK 1 LST EN 62591:2010 35.100.05; en Pramoninio ryšio tinklai. Belaidžio ryšio tinklas ir ryšio profiliai. WirelessHART protokolas EN 62591:2010 2010-11-1525.040.40(IEC 62591:2010)LST TK 1 LST EN 62616:2010 47.020.70 en Jūrų navigacinė ir radijo ryšio įranga bei sistemos. Tiltelio budėtojo pavojaus signalizavimo EN 62616:2010 2010-09-30sistema (BNWAS) (IEC 62616:2010)LST TK 2 LST EN ISO 1211:2010 67.100.10 en Pienas. Riebalų kiekio nustatymas. Gravimetrinis metodas (pamatinis metodas)EN ISO 1211:2010 2010-09-17(ISO 1211:2010)Pakeičia LST EN ISO 1211:2002LST TK 2 LST EN ISO 5764:2009 67.100.10 lt Pienas. Užšalimo temperatūros nustatymas. Termistorinio krioskopo metodasEN ISO 5764:2009 2009-09-30(pamatinis metodas) (ISO 5764:2009)Pakeičia LST EN ISO 5764:2003, LST EN ISO 5764:2004LST TK 2 LST ISO 2962:2010 67.100.30 en Sūris ir lydyto sūrio gaminiai. Visuminio fosforo kiekio nustatymas. Molekulinės sugertinės ISO 2962:2010 2010-08-31spektrometrijos metodas (tapatus ISO 2962:2010)Pakeičia LST ISO 2962:1997LST TK 2 LST ISO 5546:2010 67.100.99 en Kazeinai ir kazeinatai. pH nustatymas (pamatinis metodas) (tapatus ISO 5546:2010) ISO 5546:2010 2010-08-31Pakeičia LST ISO 5546:2003LST TK 2 LST ISO 6091:2010 67.100.10 en Sausasis pienas. Titruojamojo rūgštingumo nustatymas (pamatinis metodas)(tapatus ISO 6091:2010)Pakeičia LST ISO 6091:2002ISO 6091:2010 2010-08-3132


LST TK 2 LST ISO/TS 26844:2010 67.100.01 lt Pienas ir pieno produktai. Antimikrobinių medžiagų likučių nustatymas. Difuzijosmėgintuvėliuose metodas (tapatus ISO 26844:2006)LST TK 4 LST EN ISO/IEC 15419:2010 35.040 en Informacinės technologijos. Automatinio identifikavimo ir duomenų kaupimo metodai.Brūkšninio kodo skaitmeninio atvaizdavimo ir spausdinimo kokybės tikrinimas(ISO/IEC 15419:2009)Pakeičia LST EN ISO/IEC 15419:2003LST TK 4 LST EN ISO/IEC 15438:2010 35.040 en Informacinės technologijos. Automatinio identifikavimo ir duomenų kaupimo metodai.PDF417 brūkšninio kodo simbolikos specifikacija (ISO/IEC 15438:2006)Pakeičia LST EN ISO 15438:2004LST TK 4 LST ISO/IEC 9594-8:2007/ 35.100.70 en Informacijos technologija. Atvirųjų sistemų jungimas. Žinynas. Viešųjų raktų ir požymiųLST TK 4AC2:2010sertifikato schemos. 2 techninė pataisa (tapatus ISO/IEC 9594-8:2005/Cor.2:2009)LST ISO/IEC 10646:2005/A7:2010 35.040 en Informacijos technologija. Universalus keliais baitais koduotų ženklų rinkinys. 7 keitinys.Mandaic, batak, brahmi ir kitokie ženklai (tapatus ISO/IEC 10646:2003/Amd.7:2010)LST TK 4 LST ISO/IEC 29500-1:2009/ 35.060; en Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos OfficeAC1:201035.240.30Open XML formatai. 1 dalis. Pagrindiniai principai ir ženklinimo kalbos nuoroda. 1 techninėpataisa (tapatus ISO/IEC 29500-1:2008/Cor.1:2010)LST TK 4 LST ISO/IEC 29500-2:2009/AC1:2010LST TK 4 LST ISO/IEC 29500-3:2009/AC1:2010LST TK 4 LST ISO/IEC 29500-4:2009/AC1:201035.060;35.240.3035.060;35.240.3035.060;35.240.30enenenInformacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos OfficeOpen XML formatai. 2 dalis. Atvirojo pakavimo taisyklės. 1 techninė pataisa (tapatusISO/IEC 29500-2:2008/Cor.1:2010)Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos OfficeOpen XML formatai. 3 dalis. Ženklinimo suderinamumas ir išplečiamumas. 1 techninėpataisa (tapatus ISO/IEC 29500-3:2008/Cor.1:2010)Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos OfficeOpen XML formatai. 4 dalis. Pereinamojo perkėlimo požymiai. 1 techninė pataisa(tapatus ISO/IEC 29500-4:2008/Cor.1:2010)ISO/TS 26844:2006 2010-12-20EN ISO/IEC 15419:2010 2010-11-30EN ISO/IEC 15438:2010 2010-11-30ISO/IEC 9594-8:2005/Cor.2:2009ISO/IEC 646:2003/A7:2010ISO/IEC 29500-1:2008/Cor.1:2010ISO/IEC 29500-2:2008/Cor.1:2010ISO/IEC 29500-3:2008/Cor.1:2010ISO/IEC 29500-4:2008/Cor.1:20102010-08-312010-10-292010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31LST TK 5 LST CLC/TS 62395-2:2010 25.180.10 en Pramoninės ir komercinės paskirties elektrinės varžinės vamzdynų šildymo sistemos. 2 dalis. CLC/TS 62395-2:2010 2010-12-29Sistemos projektavimo, įrengimo ir techninės priežiūros vadovas (IEC/TS 62395-2:2008)LST TK 5 LST EN 50085-2-3:2010 29.120.10 en Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 2-3 dalis. Ypatingieji EN 50085-2-3:2010 2010-10-15reikalavimai, keliami spintose įrengiamų kabelių plyšinių dėžinių kanalų sistemomsNuo 2013.03.01 pakeičia LST EN 50085-2-3:2001LST TK 5 LST EN 50397-3:2010 29.240.20 en Didesnės kaip 1 kV ir ne didesnės kaip 36 kV vardinės kintamosios įtampos oro linijų laidai EN 50397-3:2010 2010-10-15su apvalkalu ir susiję pagalbiniai reikmenys. 3 dalis. Naudojimo vadovasLST TK 5 LST EN 60027-7:2010 01.060 en Elektrotechnikoje vartotini raidiniai simboliai. 7 dalis. Elektros energijos gamyba, perdavimas EN 60027-7:2010 2010-12-29ir paskirstymas (IEC 60027-7:2010)LST TK 5 LST EN 60034-2-2:2010 29.160 en Sukiosios elektros mašinos. 2-2 dalis. Specialieji metodai, skirti didelių mašinų atskiriems EN 60034-2-2:2010 2010-11-15nuostoliams nustatyti iš bandymų rezultatų. IEC 60034-2-1 priedas (IEC 60034-2-2:2010)LST TK 5 LST EN 60034-18-1:2010 29.160 en Sukiosios elektros mašinos. 18-1 dalis. Funkcinis izoliacijos sistemų įvertinimas. Bendrosios EN 60034-18-1:2010 2010-10-15gairės (IEC 60034-18-1:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 60034-18-1+A1:2000LST TK 5 LST EN 60127-2+A1:2003/ 29.120.50 en Miniatiūriniai saugikliai. 2 dalis. Lizdiniai lydieji įdėklai (IEC 60127-2:2003/A2:2010) EN 60127-2:2003/A2:2010 2010-12-15A2:2010LST TK 5 LST EN 60204-31:2000/AC:2010 29.020; en Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 31 dalis. Ypatingieji saugos ir EMS reikalavimai, EN 60204-31:1998/ 2010-12-29LST TK 561.080keliami siuvimo mašinoms, įrenginiams ir jų sistemoms (IEC 60204-31:1996, modifikuotas) AC:2000LST EN 60317-8:2010 29.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 8 dalis. 180 klasės poliesterimidu EN 60317-8:2010 2010-09-30emaliuotas apvalusis varinis laidas (IEC 60317-8:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 60317-8+A1+A2:1999, LST EN 60317-8+A1+A2:2002LST TK 5 LST EN 60317-12:2010 29.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 12 dalis. 120 klasės polivinilacetaliu EN 60317-12:2010 2010-09-30emaliuotas apvalusis varinis laidas (IEC 60317-12:2010)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 60317-12+A1:2000/A2:2005,LST EN 60317-12+A1:2000LST TK 5 LST EN 60317-13:2010 29.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 13 dalis. 200 klasės poliesteriu arpoliesterimidu dengtas ir poliamido imidu emaliuotas apvalusis varinis laidas(IEC 60317-13:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 60317-13+A1+A2:1999,LST EN 60317-13+A1+A2:2002EN 60317-13:2010 2010-09-3033


LST TK 5 LST EN 60317-17:2010 29.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 17 dalis. 105 klasės polivinilacetaliuemaliuotas stačiakampio skerspjūvio varinis laidas (IEC 60317-17:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 60317-17+A1:2002,LST EN 60317-17+A1:2002/A2:2005LST TK 5 LST EN 60317-25:2010 29.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 25 dalis. 200 klasės poliesteriu arbapoliesterimidu dengtas ir poliamido imidu emaliuotas apvalusis aliumininis laidas(IEC 60317-25:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 60317-25+A1+A2:2002LST TK 5 LST EN 60317-26+A1:1999/ 29.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 26 dalis. 200 klasės poliamido imiduA2:2010emaliuotas apvalusis vario laidas (IEC 60317-26:1990/A2:2010)LST TK 5LST EN 60317-29+A1:2002/A2:201029.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 29 dalis. 200 klasės poliesteriu arbapoliesterimidu dengtas ir poliamido imidu emaliuotas stačiakampis varinis laidas(IEC 60317-29:1990/A2:2010)EN 60317-17:2010 2010-09-30EN 60317-25:2010 2010-09-30EN 60317-26:1996/A2:2010EN 60317-29:1996/A2:20102010-12-152010-12-15LST TK 5 LST EN 60317-43:2001/A1:2010 29.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 43 dalis. 240 klasės aromatinio poliamido EN 60317-43:1997/ 2010-09-30LST TK 5juosta apvyniotas apvalusis varinis laidas (IEC 60317-43:1997/A1:2010)A1:2010LST EN 60317-44:2001/A1:2010 29.060.10 en Kai kurių tipų apvijinių laidų techniniai reikalavimai. 44 dalis. 240 klasės aromatinio poliamido EN 60317-44:1997/ 2010-09-30LST TK 5juosta apvyniotas stačiakampis varinis laidas (IEC 60317-44:1997/A1:2010)A1:2010LST EN 60335-1:2003/A14:2010 13.120; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai EN 60335-1:2002/ 2010-09-17LST TK 597.030A14:2010LST EN 60335-1:2003/AC:2010 13.120; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai EN 60335-1:2002/ 2010-07-16LST TK 597.030(IEC 60335-1:2001, modifikuotas)AC:2010LST EN 60335-2-2:2003/ 13.120; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-2:2003/ 2010-09-30LST TK 5A11:201097.080keliami dulkių siurbliams ir vandenį siurbiantiems valymo prietaisamsA11:2010LST EN 60335-2-3:2003/ 13.120; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-3:2002/ 2010-09-30LST TK 5A11:201097.060keliami elektrinėms laidynėmsA11:2010LST EN 60335-2-6:2003/ 13.120; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-6:2003/ 2010-09-30LST TK 5A11:201097.040.20keliami stacionarinėms viryklėms, kaitvietėms, orkaitėms ir panašios paskirties prietaisams A11:2010LST EN 60335-2-7+AC+A1:2005/ 13.120; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-7:2003/ 2010-09-30LST TK 5A11:201097.060keliami skalbimo mašinomsA11:2010LST EN 60335-2-11:2010 13.120; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-11:2010 2010-11-1597.060keliami būgniniams skalbinių džiovintuvams (IEC 60335-2-11:2008, modifikuotas)Nuo 2015.04.01 pakeičia LST EN 60335-2-11+AC:2003/A1:2004,LST EN 60335-2-11+AC:2003/A11:2009, LST EN 60335-2-11+AC:2003,LST EN 60335-2-11+AC:2003/A2:2006LST TK 5 LST EN 60335-2-21:2003/ 91.140.65; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-21:2003/ 2010-10-29LST TK 5AC:201013.120keliami kaupiamiesiems vandens šildytuvams (IEC 60335-2-21:2002, modifikuotas) AC:2010LST EN 60335-2-23:2003/ 13.120; en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-23:2003/ 2010-12-15LST TK 5A11:201097.170keliami odos ar plaukų priežiūros prietaisamsA11:2010LST EN 60335-2-24:2003/ 97.040.30 en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-24:2003/ 2010-09-17AC:2010keliami šaldymo ir valgomųjų ledų aparatams bei ledo generatoriams (IEC 60335-2-24:2002) AC:2010LST TK 5 LST EN 60335-2-27:2010 13.120;97.170LST TK 5 LST EN 60335-2-27:2010/AC:2010LST TK 5 LST EN 60335-2-40:2003/AC:2010LST TK 5 LST EN 60335-2-52:2003/A11:201013.120;97.170enenBuitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-27 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-27:2010 2010-12-29keliami odos švitinimo ultravioletine ir infraraudonąja spinduliuote prietaisams(IEC 60335-2-27:2002 + A1:2004 + A2:2007, modifikuotas)Nuo 2011.10.01 pakeičia LST EN 60335-2-27:2004/A2:2009,LST EN 60335-2-27:2004/A1:2009, LST EN 60335-2-27:2004Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-27 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-27:2010/ 2010-12-29keliami odos švitinimo ultravioletine ir infraraudonąja spinduliuote prietaisamsAC:2010(IEC 60335-2-27:2002+A1:2004+A2:2007, modifikuotas)23.120 en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-40:2003/keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvamsAC:2010(IEC 60335-2-40:2002, modifikuotas)13.120;97.170enBuitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-52 dalis. Ypatingieji reikalavimai,keliami burnos higienos prietaisamsEN 60335-2-52:2003/A11:20102010-09-172010-09-3034


LST TK 5 LST EN 60335-2-89:2003/AC:2010LST TK 5 LST EN 60335-2-109:2010 13.120;97.03097.130.20 en Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-89 dalis. Ypatingieji reikalavimai, EN 60335-2-89:2002/keliami versliniams šaldymo prietaisams su vidiniu arba atskiruoju šaldalo kondensatoriumi AC:2010arba kompresoriumi (IEC 60335-2-89:2002)enBuitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-109 dalis. Ypatingiejireikalavimai, keliami vandens apdorojimo ultravioletine spinduliuote prietaisams(IEC 60335-2-109:2010)LST TK 5 LST EN 60598-2-20:2010 29.140.40 en Šviestuvai. 2-20 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Apšvietimo girliandos (IEC 60598-2-20:2010,modifikuotas)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 60598-2-20+A1+AC:1999,LST EN 60598-2-20+A1+AC:2000, LST EN 60598-2-20+A1+AC:2000/A2:2004/AC:2005,LST EN 60598-2-20+A1+AC:2000/A2:2004, LST EN 60598-2-20+A1+AC:2000/A2:2005LST TK 5 LST EN 60598-2-20:2010/ 29.140.40 en Šviestuvai. 2-20 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Apšvietimo girliandos (IEC 60598-2-20:2010,LST TK 5AC:2010modifikuotas)LST EN 60664-3:2004/A1:2010 29.080.30 en Žemosios įtampos sistemų įrangos izoliacijos parinktis. 3 dalis. Padengimo, užliejimo arbaapliejimo naudojimas apsaugant nuo užteršimo (IEC 60664-3:2003/A1:2010)LST TK 5 LST EN 60669-2-1:2004/ 29.120.40 en Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. 2-1 dalis. YpatingiejiLST TK 5A12:2010reikalavimai. Elektroniniai jungikliaiLST EN 60684-3-209:2010 29.035.20 en Lankstieji izoliaciniai vamzdeliai. 3 dalis. Tikslinės paskirties vamzdelių techniniaireikalavimai. 209 dokumentas. Bendrosios paskirties karštyje susitraukiantys ir liepsnąsulaikantys poliolefino vamzdeliai (IEC 60684-3-209:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 60684-3-209:2004LST TK 5 LST EN 60695-1-10:2010 29.020;13.220.40LST TK 5 LST EN 60695-1-11:2010 29.020;13.220.40LST TK 5 LST EN 60695-6-1:2005/A1:2010 13.220.99;29.020LST TK 5 LST EN 60695-7-1:2010 29.020;13.220.40enenenenGaisrinio pavojingumo bandymai. 1-10 dalis. Elektrotechninių gaminių gaisrinio pavojingumovertinimo nurodymai. Bendrosios gairės (IEC 60695-1-10:2009)Nuo 2013.10.01 pakeičia LST EN 60695-1-1:2001Gaisrinio pavojingumo bandymai. 1-11 dalis. Elektrotechninių gaminių gaisrinio pavojingumovertinimo nurodymai. Gaisrinio pavojingumo vertinimas (IEC 60695-1-11:2010)Pakeičia LST EN 60695-1-1:2001Gaisrinio pavojingumo bandymai. 6-1 dalis. Dūmų neskaidrumas. Bendrieji nurodymai(IEC 60695-6-1:2005/A1:2010)Gaisrinio pavojingumo bandymai. 7-1 dalis. Degimo produktų nuodingumas. Bendriejinurodymai (IEC 60695-7-1:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 60695-7-1:2004LST TK 5 LST EN 60704-1(1994):2010 17.140.20 en Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų spinduliuojamo ore sklindančio akustiniotriukšmo nustatymo taisyklės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60704-1:1982)LST TK 5 LST EN 60704-2-2:2010 97.100.10; en Buitiniai ir panašios paskirties aparatai. Ore sklindančio akustinio triukšmo nustatymo17.140.20taisyklės. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ventiliatoriniams šildytuvams(IEC 60704-2-2:2009)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 60704-2-2:2001LST TK 5 LST EN 60745-2-1:2010 25.140.30;25.140.20LST TK 5 LST EN 60745-2-2:2010 25.140.30;25.140.20enenRankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamigręžtuvams ir smūginiams gręžtuvams (IEC 60745-2-1:2003, modifikuotas + A1:2008)Nuo 2013.02.01 pakeičia LST EN 60745-2-1:2003/A11:2007, LST EN 60745-2-1:2003,LST EN 60745-2-1:2003/A12:2010, LST EN 60745-2-1:2003/A1:2009Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamisraigtų suktuvams ir smūginiams veržlių suktuvams (IEC 60745-2-2:2003, modifikuotas +A1:2008)Nuo 2013.02.01 pakeičia LST EN 60745-2-2:2003/A11:2007, LST EN 60745-2-2:2003,LST EN 60745-2-2:2003/A1:2009, LST EN 60745-2-2:2003/A12:2010LST TK 5 LST EN 60745-2-6:2010 25.140.20 en Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamiplaktukams (IEC 60745-2-6:2003, modifikuotas + A1:2006 + A2:2008)Nuo 2013.02.01 pakeičia LST EN 60745-2-6:2003, LST EN 60745-2-6:2003/A12:2010,LST EN 60745-2-6:2003/A2:2009, LST EN 60745-2-6:2003/A1:2006,LST EN 60745-2-6:2003/A11:20072010-09-17EN 60335-2-109:2010 2010-11-15EN 60598-2-20:2010 2010-09-30EN 60598-2-20:2010/ 2010-09-30AC:2010EN 60664-3:2003/A1:2010 2010-11-30EN 60669-2-1:2004/ 2010-12-15A12:2010EN 60684-3-209:2010 2010-11-15EN 60695-1-10:2010 2010-10-29EN 60695-1-11:2010 2010-10-29EN 60695-6-1:2005/ 2010-12-15A1:2010EN 60695-7-1:2010 2010-11-15EN 60704-1:1994 2010-07-16EN 60704-2-2:2010 2010-09-30EN 60745-2-1:2010 2010-10-15EN 60745-2-2:2010 2010-10-15EN 60745-2-6:2010 2010-10-1535


LST TK 5 LST EN 60745-2-11:2010 25.140.20 en Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami EN 60745-2-11:2010 2010-10-15slankiojamojo judesio pjūklams (siaurapjūkliams ir pjūkleliams) (IEC 60745-2-11:2003,modifikuotas + A1:2008)Nuo 2013.02.01 pakeičia LST EN 60745-2-11:2003/A12:2010,LST EN 60745-2-11:2003/A1:2009, LST EN 60745-2-11:2003/A11:2007,LST EN 60745-2-11:2003LST TK 5 LST EN 60745-2-14:2010/ 25.140.20 en Rankiniai elektriniai varikliniai įrankiai. Sauga. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami EN 60745-2-14:2009/ 2010-11-30LST TK 5A2:2010obliams (IEC 60745-2-14:2003/A2:2010)A2:2010LST EN 60745-2-15:2009/ 65.060.80; en Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami EN 60745-2-15:2009/ 2010-09-17LST TK 5A1:201025.140.20gyvatvorių genėtuvams (IEC 60745-2-15:2006/A1:2009)A1:2010LST EN 60745-2-19:2009/ 25.140.20 en Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-19 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami EN 60745-2-19:2009/ 2010-11-30LST TK 5A1:2010sujungimo lizdų skobtuvams (IEC 60745-2-19:2005/A1:2010)A1:2010LST EN 60974-2:2008 25.160 lt Lankinio suvirinimo įrenginiai. 2 dalis. Aušinimo skysčiu sistemos (IEC 60974-2:2007) EN 60974-2:2008 2010-11-29Nuo 2011.02.01 pakeičia LST EN 60974-2:2003, LST EN 60974-2: 2003,LST EN 60974-2:2003/P:2007LST TK 5 LST EN 60974-3:2008 25.160 lt Lankinio suvirinimo įrenginiai. 3 dalis. Lanko uždegimo ir stabilizavimo įtaisaiEN 60974-3:2007 2010-11-29(IEC 60974-3:2007)Nuo 2010.12.01 pakeičia LST EN 60974-3:2004, LST EN 60974-3: 2004LST TK 5 LST EN 61029-2-6:2010 25.140.20 en Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami EN 61029-2-6:2010 2010-12-15deimantiniams gręžtuvams su tiekiamu vandeniu (IEC 61029-2-6:1993, modifikuotas)LST TK 5 LST EN 61231:2010 29.140 en Tarptautinė lempų kodavimo sistema (ILCOS) (IEC 61231:2010) EN 61231:2010 2010-11-15LST TK 5 LST EN 61242:2000/A1:2008/ 29.120.99; en Pagalbiniai elektros reikmenys. Ritiniai kabelio ilgintuvai namų ūkio ir panašioms reikmėms EN 61242:1997/2010-12-15LST TK 5AC:201029.060(IEC 61242:1995/A1:2008)A1:2008/AC:2010LST EN 61360-1:2010 31.020 en Standartizuotų duomenų elementų tipai su susijusia elektrinių komponentų klasifikacijos EN 61360-1:2010 2010-10-15schema. 1 dalis. Apibrėžtys. Principai ir metodai (IEC 61360-1:2009)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61360-1:2002, LST EN 61360-1:2002/A1:2004LST TK 5 LST EN 61549:2003/A2:2010 29.140.20; en Įvairios lempos (IEC 61549:2003/A2:2010) EN 61549:2003/A2:2010 2010-10-2929.140.30LST TK 5 LST EN 62282-6-100:2010 27.070 en Kuro elementų technologijos. 6-100 dalis. Miniatiūrinių kuro elementų sistemos. Sauga EN 62282-6-100:2010 2010-09-30(IEC 62282-6-100:2010)LST TK 5 LST EN 62329-3-100:2010 29.035.01 en Karštyje susitraukiantys lieti forminiai apvalkalai. 3 dalis. Forminių apvalkalų matmenų, EN 62329-3-100:2010 2010-12-29medžiagų ir suderinamumo charakteristikų techniniai reikalavimai. 100 lapas. Karštyjesusitraukiančių lietų forminių apvalkalų matmenys (IEC 62329-3-100:2010)LST TK 5 LST EN 62329-3-101:2010 29.035.01 en Karštyje susitraukiantys lieti forminiai apvalkalai. 3 dalis. Forminių apvalkalų matmenų, EN 62329-3-101:2010 2010-12-29medžiagų ir suderinamumo charakteristikų techniniai reikalavimai. 101 lapas. Karštyjesusitraukiančių, pusiau standžių, riboto atsparumo ugniai, poliolefininių lietų forminiųapvalkalų medžiagų reikalavimai ir sistemos eksploatacinės charakteristikos(IEC 62329-3-101:2010)LST TK 5 LST EN 62329-3-102:2010 29.035.01 en Karštyje susitraukiantys lieti forminiai apvalkalai. 3 dalis. Forminių apvalkalų matmenų, EN 62329-3-102:2010 2010-12-29medžiagų ir suderinamumo charakteristikų techniniai reikalavimai. 102 lapas. Karštyjesusitraukiančių, pusiau standžių, elastomerinių lietų forminių apvalkalų medžiagų reikalavimaiir sistemos eksploatacinės charakteristikos (IEC 62329-3-102:2010)LST TK 5 LST EN 62576:2010 31.060.99; en Kondensatoriai su dvigubuoju elektriniu sluoksniu, naudojami hibridinėse elektrinėse EN 62576:2010 2010-09-3043.120transporto priemonėse. Elektrinių charakteristikų tyrimo metodai (IEC 62576:2009)LST TK 5 LST HD 400.1 S1:2010 25.140.20 en Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. 1 dalis. Bendrieji techniniai reikalavimai HD 400.1 S1:1980 2010-07-16LST TK 5 LST HD 400.1 S1:2010/A1:2010 25.140.20 en Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. 1 dalis. Bendrieji techniniai reikalavimai HD 400.1 S1:1980/ 2010-07-16A1:1991LST TK 5 LST HD 541 S1:2010 29.040.20 en Bandymo metodai nustatyti kietųjų elektros izoliacinių medžiagų užsidegamumą, kai jas HD 541 S1:1991 2010-07-16veikia elektra kaitinami vieliniai šilumos šaltiniai (IEC 60829:1988, modifikuotas)LST TK 6 LST EN ISO 2825:2010 67.220.10 lt Prieskoniai ir pagardai. Malto mėginio paruošimas analizei (ISO 2825:1981)EN ISO 2825:2010 2010-08-30Pakeičia LST ISO 2825:2004, LST ISO 2825:2003LST TK 7 LST EN ISO 1513:2010 87.040 en Dažai ir lakai. Bandinių patikrinimas ir jų paruošimas (ISO 1513:2010)Pakeičia LST EN ISO 1513:1999EN ISO 1513:2010 2010-09-3036


LST TK 7 LST EN ISO 11130:2010 77.060 en Metalų ir lydinių korozija. Kintamojo panardinimo į druskos tirpalą bandymas(ISO 11130:2010)Pakeičia LST EN ISO 11130:2001LST TK 8 LST EN 50498:2010 33.100.01 en Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). Transporto priemonėse įrengiamos papildomoselektroninės įrangos gaminių šeimos standartasLST TK 8 LST EN 55011:2010/A1:2010 33.100.10 en Pramonės, mokslo ir medicinos įranga. Radijo dažnio trikdžių charakteristikos. Ribinės vertėsir matavimo metodai (CISPR 11:2009/A1:2010)LST TK 8 LST EN 55016-1-1:2010/A1:2010 33.100.10 en Radijo trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimo prietaisų techninių reikalavimų beimatavimo metodų aprašas. 1-1 dalis. Radijo trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimoprietaisai. Matavimo prietaisai (CISPR 16-1-1:2010/A1:2010)LST TK 8 LST EN 55016-1-4:2010 33.100.20;33.100.10LST TK 8 LST EN 55016-2-3:2010 33.100.20;33.100.10LST TK 8 LST EN 55016-2-3:2010/A1:2010 33.100.20;33.100.10enenenRadijo trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimo prietaisų techninių reikalavimų beimatavimo metodų aprašas. 1-4 dalis. Radijo trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimoaparatai. Antenos ir tyrimo aikštelės, skirtos spinduliuojamiesiems trikdžiams matuoti(CISPR 16-1-4:2010)Nuo 2013.06.01 pakeičia LST EN 55016-1-4:2007/A1:2008,LST EN 55016-1-4:2007, LST EN 55016-1-4:2007/A2:2009Radijo trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimo prietaisų techninių reikalavimų beimatavimo metodų aprašas. 2-3 dalis. Trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimo metodai.Spinduliuojamųjų trikdžių matavimas (CISPR 16-2-3:2010)Nuo 2013.06.01 pakeičia LST EN 55016-2-3:2007Radijo trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimo prietaisų techninių reikalavimų beimatavimo metodų aprašas. 2-3 dalis. Trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimo metodai.Spinduliuojamųjų trikdžių matavimas (CISPR 16-2-3:2010/A1:2010)EN ISO 11130:2010 2010-09-30EN 50498:2010 2010-10-15EN 55011:2009/A1:2010 2010-11-30EN 55016-1-1:2010/A1:20102010-12-15EN 55016-1-4:2010 2010-11-15EN 55016-2-3:2010 2010-11-15EN 55016-2-3:2010/A1:20102010-12-15LST TK 8 LST EN 55020:2007/IS2:2010 33.100.20 en Radijo ir televizijos transliacijų imtuvai ir susijusioji įranga. Atsparumo charakteristikos. EN 55020:2007/IS2:2010 2010-10-29Ribinės vertės ir matavimo metodai. 1.7 poskyrio aiškinimasLST TK 8 LST EN 60555-1:2010 33.100.10 en Maitinimo sistemų trikdžiai, kuriuos sukelia buitiniai prietaisai ir panašios paskirties elektrinė EN 60555-1:1987 2010-07-16įranga. 1 dalis. Apibrėžtys (IEC 60555-1:1982)LST TK 8 LST EN 61000-4-3:2006/A2:2010 33.100.20 en Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-3 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo EN 61000-4-3:2006/ 2010-07-16spinduliuojamam elektromagnetiniam radijo dažnių laukui bandymasA2:2010(IEC 61000-4-3:2006/A2:2010)LST TK 8 LST EN 61000-4-18:2007/ 33.100.20 en Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-18 dalis. Bandymų ir matavimo būdai.EN 61000-4-18:2007/ 2010-12-15A1:2010Atsparumo slopstančiajam virpesiniam signalui bandymas (IEC 61000-4-18:2006/A1:2010) A1:2010LST TK 9 LST EN 12227:2010 97.190 en Buitiniai vaiko aptvarėliai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodaiEN 12227:2010 2010-11-30Pakeičia LST EN 12227-2:2000, LST EN 12227-1:2000LST TK 9 LST EN 15338:2007+A1:2010 97.140 lt Baldų reikmenys. Ištraukiamųjų elementų ir jų komponentų stiprumas ir ilgalaikiškumas EN 15338:2007+A1:2010 2010-08-30Pakeičia LST EN 15338:2007LST TK 12 LST EN 1317-1:2010 93.080.30;01.040.93en Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metodų kriterijaiPakeičia LST EN 1317-1:2001EN 1317-1:2010 2010-10-29LST TK 12 LST EN 1317-2:2010 13.200;93.080.30LST TK 12 LST EN 1317-3:2010 13.200;93.080.30enenApsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant transporto priemoniųparapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai irbandymo metodaiPakeičia LST EN 1317-2:2001/A1:2006, LST EN 1317-2:2001Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių charakteristikųklasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodaiPakeičia LST EN 1317-3:2001EN 1317-2:2010 2010-10-29EN 1317-3:2010 2010-10-29LST TK 12 LST EN 12697-44:2010 93.080.20 en Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 44 dalis. Plyšio sklidimo EN 12697-44:2010 2010-12-29nustatymas taikant pusapvalio bloko lenkimo bandymąLST TK 12 LST EN 12697-47:2010 93.080.20 en Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 47 dalis. Gamtinio bitumo EN 12697-47:2010 2010-10-29pelenų kiekio nustatymasLST TK 12 LST EN 13036-1:2010 93.120; en Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 1 dalis. Dangos EN 13036-1:2010 2010-09-1793.080.10;paviršiaus makrotekstūros gylio matavimas, taikant tūrinės dėmės būdą17.040.20Pakeičia LST EN 13036-1:2002/P:2009, LST EN 13036-1:2002LST TK 12 LST EN 13108-20:2006 93.080.20 lt Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai EN 13108-20:2006 2010-10-15LST TK 12 LST EN 13108-20:2006/AC:2008 93.080.20 lt Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai EN 13108-20:2006/ 2010-10-15AC:200837


LST TK 12 LST EN 13108-20:2006/P:2010 93.080.20 en Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai 2010-10-15LST TK 12 LST EN 13285:2010 93.080.20 en Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimaiEN 13285:2010 2010-12-15Pakeičia LST EN 13285:2003, LST EN 13285:2006, LST EN 13285:2003/P:2005LST TK 12 LST EN 13286-2:2010 93.080.20 en Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo metodai nustatyti EN 13286-2:2010 2010-12-29kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimasPakeičia LST EN 13286-2:2004LST TK 12 LST EN 13358:2010 75.140; en Bitumas ir bituminiai rišikliai. Skiestų ir minkštintų bituminių rišiklių, pagamintų suEN 13358:2010 2010-09-3091.100.50mineraliniais minkštikliais, distiliavimo charakteristikų nustatymasPakeičia LST EN 13358:2004LST TK 12 LST EN 13398:2010 75.140; en Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymasEN 13398:2010 2010-09-17LST TK 1291.100.50Pakeičia LST EN 13398:2004LST EN 13399:2010 75.140; en Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandėliuojant nustatymas EN 13399:2010 2010-09-17LST TK 1291.100.50Pakeičia LST EN 13399:2004LST EN 13587:2010 75.140; en Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių tąsumo savybių nustatymas tempimo metodu EN 13587:2010 2010-09-1791.100.50Pakeičia LST EN 13587:2004, LST EN 13587:2007LST TK 12 LST EN 13632:2010 75.140;91.100.50LST TK 12 LST EN 13702:2010 75.140;91.100.50enenBitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerų dispersijos polimerais modifikuotame bitumevizualizavimasPakeičia LST EN 13632:2004Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo dinaminės klampos nustatymas kūgio irplokštės metoduPakeičia LST EN 13702-1:2004EN 13632:2010 2010-09-17EN 13702:2010 2010-09-17LST TK 12 LST EN 14023:2010 93.080.20 en Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema EN 14023:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 14023:2006LST TK 12 LST EN 15432:2008/AC:2010 43.160 en Žiemos kelių ir kelių tarnybų zonų priežiūros įranga. Priekyje sumontuoti įrenginiai.EN 15432:2008/AC:2010 2010-07-16PakeičiamumasLST TK 13 LST EN 861:2007+A1:2010 79.120.10 lt Medienos apdirbimo mašinų sauga. Lyginamojo obliavimo ir reismusinės staklėsEN 861:2007+A1:2009 2010-07-21Pakeičia LST EN 861:2007/AC:2009, LST EN 861:2007+AC:2009, LST EN 861:2007,LST EN 861:2007+AC:2009LST TK 13 LST EN 1374:2000+A1:2010 65.040.20 en Žemės ūkio mašinos. Stacionarieji cilindrinių bokštinių silosų iškrautuvai. SaugaEN 1374:2000+A1:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 1374+AC:2004LST TK 13 LST EN 1870-4:2002+A1:2010 79.120.10 lt Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 4 dalis. Daugiadiskės EN 1870-4:2001+A1:2009 2010-08-30rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo išilginio pjaustymo staklėsPakeičia LST EN 1870-4:2002, LST EN 1870-4:2005, LST EN 1870-4:2002/P:2005LST TK 13 LST EN 1870-9:2002+A1:2010 79.120.10 lt Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 9 dalis. Mechanizuotos EN 1870-9:2000+A1:2009 2010-08-30pastūmos rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo dvidiskės skersinio pjaustymo staklėsPakeičia LST EN 1870-9:2002, LST EN 1870-9:2004LST TK 13 LST EN 1870-9:2002+A1:2010/ 79.120.10 en Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 9 dalis. Mechanizuotos2010-08-30LST TK 13P:2010pastūmos rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo dvidiskės skersinio pjaustymo staklėsLST EN 1870-16:2005+A1:2010 79.120.10 lt Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 16 dalis. Dvigubo įstrižojo EN 1870-16:2005+ 2010-08-30V formos pjaustymo staklėsA1:2009Pakeičia LST EN 1870-16:2005, LST EN 1870-16:2006, LST EN 1870-16:2005/P:2006LST TK 13 LST EN 12525:2000+A2:2010 65.060.10 en Žemės ūkio mašinos. Priekiniai krautuvai. SaugaEN 12525:2000+A2:2010 2010-07-16Pakeičia LST EN 12525:2000, LST EN 12525:2001, LST EN 12525:2000/A1:2006LST TK 13 LST EN 13448:2002+A1:2010 65.060.50 lt Žemės ir miškų ūkio mašinos. Tarpueilių šienapjovės. SaugaEN 13448:2001+A1:2009 2010-09-16Pakeičia LST EN 13448:2002, LST EN 13448:2006, LST EN 13448:2002/P:2006LST TK 13 LST EN 15811:2010/AC:2010 65.060.01 en Žemės ūkio mašinos. Pavaros judamųjų dalių apsaugai. Įrankiu atidaromas apsaugas EN 15811:2009/AC:2010 2010-12-29(ISO/TS 28923:2007, modifikuotas)LST TK 13 LST EN ISO 4254-1:2010/ 65.060.01 en Žemės ūkio mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 4254-1:2008) EN ISO 4254-1:2009/ 2010-12-29LST TK 13AC:2010AC:2010LST EN ISO 4254-5:2010/ 65.060.20 en Žemės ūkio mašinos. Sauga. 5 dalis. Žemės dirbimo įranga su mechanine pavaraEN ISO 4254-5:2009/ 2010-12-29LST TK 13AC:2010(ISO 4254-5:2008)AC:2010LST EN ISO 4254-6:2010/ 65.060.40 en Žemės ūkio mašinos. Sauga. 6 dalis. Purkštuvai ir skystųjų trąšų skleistuvaiEN ISO 4254-6:2009/ 2010-12-29LST TK 13AC:2010(ISO 4254-6:2009)AC:2010LST EN ISO 4254-7:2010/ 65.060.50 en Žemės ūkio mašinos. Sauga. 7 dalis. Javų, siloso ir medvilnės kombainai (ISO 4254-7:2008) EN ISO 4254-7:2009/ 2010-12-29AC:2010AC:201038


LST TK 13 LST EN ISO 4254-10:2010/ 65.060.50 en Žemės ūkio mašinos. Sauga. 10 dalis. Rotaciniai šieno vartytuvai ir grėbliaiEN ISO 4254-10:2009/ 2010-12-29AC:2010(ISO 4254-10:2009)AC:2010LST TK 15 LST EN ISO 712:2010 67.060 lt Grūdai ir jų produktai. Drėgmės kiekio nustatymas. Pamatinis metodas (ISO 712:2009) EN ISO 712:2009 2010-07-30Pakeičia LST ISO 712:2000LST TK 15 LST EN ISO 712:2010/P:2010 67.060 lt Grūdai ir jų produktai. Drėgmės kiekio nustatymas. Pamatinis metodas (ISO 712:2009) 2010-11-15LST TK 15 LST EN ISO 2171:2010 67.060 en Varpinių, ankštinių javų grūdai ir jų šalutiniai produktai. Sudeginus gautų pelenų kiekio EN ISO 2171:2010 2010-08-31nustatymas (ISO 2171:2007)Pakeičia LST ISO 2171:2007LST TK 15 LST EN ISO 5529:2010 67.060 en Kviečiai. Sedimentacijos rodiklio nustatymas. Zeleny testas (ISO 5529:2007) EN ISO 5529:2010 2010-08-31LST TK 15 LST EN ISO 6540:2010 67.060 en Kukurūzai. Drėgmės kiekio nustatymas (smulkintuose ir sveikuose grūduose)EN ISO 6540:2010 2010-08-31(ISO 6540:1980)Pakeičia LST ISO 6540:2003, LST ISO 6540:2006LST TK 15 LST EN ISO 7971-3:2009 67.060 lt Grūdai. Piltinio tankio, vadinamo hektolitro mase, nustatymas. 3 dalis. Įprastinis metodas EN ISO 7971-3:2009 2010-07-30(ISO 7971-3:2009)Pakeičia LST ISO 7971-2:2000LST TK 15 LST EN ISO 11085:2010 67.060 en Grūdai, grūdų produktai ir pašarai. Žalių ir visų riebalų kiekio nustatymas RandaloEN ISO 11085:2010 2010-08-31ekstrahavimo metodu (ISO 11085:2008)LST TK 15 LST EN ISO 12099:2010 65.120 en Pašarai, grūdai ir maltų grūdų produktai. Artimosios infraraudonosios spektrometrijos taikymo EN ISO 12099:2010 2010-09-30gairės (ISO 12099:2010)LST TK 15 LST EN ISO 24333:2010 67.060 lt Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas (ISO 24333:2009)EN ISO 24333:2009 2010-09-01Pakeičia LST EN ISO 6644:2007, LST EN ISO 13690:2007LST TK 15 LST EN ISO 24333:2010/AC:2010 67.060 lt Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas (ISO 24333:2009) EN ISO 24333:2009/ 2010-09-01AC:2010LST TK 16 LST EN 15947-1:2010 71.100.30; de, en, fr Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 1 dalis. TerminijaEN 15947-1:2010 2010-12-1501.040.71Pakeičia LST EN 14035-1:2004/AC:2005, LST EN 14035-1+AC:2007,LST EN 14035-1:2004, LST EN 14035-1+AC:2007LST TK 16 LST EN 15947-2:2010 71.100.30 en Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 2 dalis. Fejerverkų gaminių EN 15947-2:2010 2010-12-15kategorijos ir tipaiPakeičia LST EN 14035-2:2004/P:2005, LST EN 14035-2:2004/AC:2005,LST EN 14035-2:2004LST TK 16 LST EN 15947-3:2010 71.100.30 en Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 3 dalis. Mažiausiejiženklinimo reikalavimaiPakeičia LST EN 14035-19:2004/AC:2006, LST EN 14035-34:2004/AC:2005,LST EN 14035-27:2004/AC:2005, LST EN 14035-23:2004/AC:2005,LST EN 14035-15:2004/AC:2005, LST EN 14035-12:2004/AC:2005,LST EN 14035-4:2004/AC:2005, LST EN 14035-27:2004/P:2005,LST EN 14035-15:2004/P:2005, LST EN 14035-12:2004/P:2005,LST EN 14035-4:2004/P:2005, LST EN 14035-19:2004/P:2005,LST EN 14035-12:2004, LST EN 14035-3:2005, LST EN 14035-23:2004/P:2005,LST EN 14035-33:2006, LST EN 14035-21:2006, LST EN 14035-17:2005,LST EN 14035-18:2005, LST EN 14035-13:2005, LST EN 14035-20:2005,LST EN 14035-9:2005, LST EN 14035-8:2005, LST EN 14035-7:2005,LST EN 14035-6:2005, LST EN 14035-10:2005, LST EN 14035-36:2005,LST EN 14035-5:2006, LST EN 14035-31:2006, LST EN 14035-27:2004,LST EN 14035-22:2005, LST EN 14035-28:2005, LST EN 14035-15:2004,LST EN 14035-4:2004, LST EN 14035-29:2005, LST EN 14035-38:2006,LST EN 14035-19:2004, LST EN 14035-23:2004, LST EN 14035-24:2005,LST EN 14035-35:2005, LST EN 14035-34:2004, LST EN 14035-25:2006,LST EN 14035-34:2004/P:2005, LST EN 14035-28:2005/AC:2006EN 15947-3:2010 2010-12-1539


LST TK 16 LST EN 15947-4:2010 71.100.30 en Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 4 dalis. Bandymo metodaiPakeičia LST EN 14035-19:2004/AC:2006, LST EN 14035-34:2004/AC:2005,LST EN 14035-27:2004/AC:2005, LST EN 14035-23:2004/AC:2005,LST EN 14035-15:2004/AC:2005, LST EN 14035-12:2004/AC:2005,LST EN 14035-4:2004/AC:2005, LST EN 14035-27:2004/P:2005,LST EN 14035-15:2004/P:2005, LST EN 14035-12:2004/P:2005,LST EN 14035-4:2004/P:2005, LST EN 14035-19:2004/P:2005, LST EN 14035-12:2004,LST EN 14035-3:2005, LST EN 14035-23:2004/P:2005, LST EN 14035-33:2006,LST EN 14035-21:2006, LST EN 14035-17:2005, LST EN 14035-18:2005,LST EN 14035-13:2005, LST EN 14035-20:2005, LST EN 14035-9:2005,LST EN 14035-8:2005, LST EN 14035-7:2005, LST EN 14035-6:2005,LST EN 14035-10:2005, LST EN 14035-36:2005, LST EN 14035-5:2006,LST EN 14035-31:2006, LST EN 14035-27:2004, LST EN 14035-22:2005,LST EN 14035-28:2005, LST EN 14035-15:2004, LST EN 14035-4:2004,LST EN 14035-29:2005, LST EN 14035-38:2006, LST EN 14035-19:2004,LST EN 14035-23:2004, LST EN 14035-24:2005, LST EN 14035-35:2005,LST EN 14035-34:2004, LST EN 14035-25:2006, LST EN 14035-34:2004/P:2005,LST EN 14035-28:2005/AC:2006LST TK 16 LST EN 15947-5:2010 71.100.30 en Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 5 dalis. Konstrukcijos ireksploatacinių charakteristikų reikalavimaiPakeičia LST EN 14035-19:2004/AC:2006, LST EN 14035-34:2004/AC:2005,LST EN 14035-27:2004/AC:2005, LST EN 14035-23:2004/AC:2005,LST EN 14035-15:2004/AC:2005, LST EN 14035-12:2004/AC:2005,LST EN 14035-4:2004/AC:2005, LST EN 14035-27:2004/P:2005,LST EN 14035-15:2004/P:2005, LST EN 14035-12:2004/P:2005,LST EN 14035-4:2004/P:2005, LST EN 14035-19:2004/P:2005, LST EN 14035-12:2004,LST EN 14035-3:2005, LST EN 14035-23:2004/P:2005, LST EN 14035-33:2006,LST EN 14035-21:2006, LST EN 14035-17:2005, LST EN 14035-18:2005,LST EN 14035-13:2005, LST EN 14035-20:2005, LST EN 14035-9:2005,LST EN 14035-8:2005, LST EN 14035-7:2005, LST EN 14035-6:2005,LST EN 14035-10:2005, LST EN 14035-36:2005, LST EN 14035-5:2006,LST EN 14035-31:2006, LST EN 14035-27:2004, LST EN 14035-22:2005,LST EN 14035-28:2005, LST EN 14035-15:2004, LST EN 14035-4:2004,LST EN 14035-29:2005, LST EN 14035-38:2006, LST EN 14035-19:2004,LST EN 14035-23:2004, LST EN 14035-24:2005, LST EN 14035-35:2005,LST EN 14035-34:2004, LST EN 14035-25:2006, LST EN 14035-34:2004/P:2005,LST EN 14035-28:2005/AC:2006LST TK 16 LST EN ISO 4787:2010 17.060; en Laboratoriniai stikliniai indai. Tūrio matuokliai. Talpos patikros ir naudojimo metodai71.040.20(ISO 4787:2010)LST TK 17 LST CEN/TS 14464:2010 79.040 en Pjautinė mediena. Įtemptosios būsenos įvertinimo metodasPakeičia LST L ENV 14464:2003/P:2005, LST L ENV 14464:2003,LST L ENV 14464:2005LST TK 17 LST EN 312:2010 79.060.20 en Smulkinių plokštės. Techniniai reikalavimaiPakeičia LST EN 312:2004LST TK 17 LST EN 326-2:2010 79.060.01 en Medienos skydai. Atranka, išpjovimas ir kontrolė. 2 dalis. Pradinis tipo bandymas ir vidinėgamybos kontrolėPakeičia LST EN 326-2:2001/AC:2006, LST EN 326-2:2001LST TK 17 LST EN 384:2010 79.040 en Medinės konstrukcijos. Mechaninių savybių ir tankio charakteristinių verčių nustatymasPakeičia LST EN 384:2004LST TK 17 LST EN 408:2010 79.040;91.080.20;79.060.99enMedinės konstrukcijos. Statybinė mediena ir klijuotoji sluoksninė mediena. Tam tikrų fizikiniųir mechaninių savybių nustatymasPakeičia LST EN 408:2004, LST EN 408:2006EN 15947-4:2010 2010-12-15EN 15947-5:2010 2010-12-15EN ISO 4787:2010 2010-09-17CEN/TS 14464:2010 2010-09-17EN 312:2010 2010-12-15EN 326-2:2010 2010-12-15EN 384:2010 2010-08-31EN 408:2010 2010-11-30LST TK 17 LST EN 975-1:2009/AC:2010 79.040 en Pjautinė mediena. Lapuočių medienos rūšiavimas pagal išvaizdą. 1 dalis. Ąžuolas ir bukas EN 975-1:2009/AC:2010 2010-10-29LST TK 17 LST EN 1014-1:2010 71.100.50 en Medienos konservantai. Kreozotas ir kreozotu apdorota mediena. Bandinių atrankos ir EN 1014-1:2010 2010-09-30analizės metodai. 1 dalis. Kreozoto bandinių atrankos procedūraPakeičia LST EN 1014-1:200040


LST TK 17 LST EN 1014-2:2010 71.100.50 en Medienos konservantai. Kreozotas ir kreozotu apdorota mediena. Bandinių atrankos iranalizės metodai. 2 dalis. Kreozoto bandinių, skirtų paskesnei analizei, atrankos iš kreozotuapdorotos medienos procedūraPakeičia LST EN 1014-2:2000LST TK 17 LST EN 1014-3:2010 71.100.50 en Medienos konservantai. Kreozotas ir kreozotu apdorota mediena. Bandinių atrankos iranalizės metodai. 3 dalis. Benzpireno kiekio nustatymas kreozotePakeičia LST EN 1014-3:2000LST TK 17 LST EN 1014-4:2010 71.100.50 en Medienos konservantai. Kreozotas ir kreozotu apdorota mediena. Bandinių atrankos iranalizės metodai. 4 dalis. Vandeniu ekstrahuojamų fenolių kiekio nustatymas kreozotePakeičia LST EN 1014-4:2000LST TK 17 LST EN 1533:2010 79.080 en Medinės grindys. Lenkimo stiprio, veikiant statinei apkrovai, nustatymas. Bandymo metodaiPakeičia LST EN 1533:2000LST TK 17 LST EN 12490:2010 79.040;71.100.50LST TK 17 LST EN 14081-2:2010 79.040;77.040.10enenMedienos ir medienos gaminių ilgalaikiškumas. Konservantais apdorota masyvioji mediena.Kreozoto įsiskverbimo gylio ir įgėrio nustatymas apdorotoje medienojePakeičia LST EN 12490:2000Medinės konstrukcijos. Pagal stiprį surūšiuota stačiakampio skerspjūvio statybinė mediena.2 dalis. Mašininis rūšiavimas; pradinių tipo bandymų papildomieji reikalavimaiPakeičia LST EN 14081-2:2006LST TK 17 LST EN ISO 8970:2010 91.080.20 en Medinės konstrukcijos. Mechaniniais tvirtikliais sujungtų jungčių bandymas. Medienos tankioreikalavimai (ISO 8970:2010)Pakeičia LST EN 28970:2000LST TK 18 LST EN 300 086-1 V1.4.1:2010 33.060.20;33.100LST TK 18 LST EN 300 086-2 V1.3.1:2010 33.060.20;33.100LST TK 18 LST EN 300 175-1 V2.3.1:2010 33.060.01;33.070.30LST TK 18 LST EN 300 175-2 V2.3.1:2010 33.060.01;33.070.30LST TK 18 LST EN 300 175-3 V2.3.1:2010 33.060.01;33.070.30LST TK 18 LST EN 300 175-4 V2.3.1:2010 33.060.01;33.070.30LST TK 18 LST EN 300 175-5 V2.3.1:2010 33.060.01;33.070.30LST TK 18 LST EN 300 175-6 V2.3.1:2010 33.060.01;33.070.30LST TK 18 LST EN 300 175-7 V2.3.1:2010 33.060.01;33.070.30LST TK 18 LST EN 300 175-8 V2.3.1:2010 33.060.01;33.070.30LST TK 18 LST EN 300 220-1 V2.3.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 300 296-1 V1.3.1:2010 33.060.20;33.100LST TK 18 LST EN 300 296-2 V1.3.1:2010 33.060.20;33.100enenElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service;Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analoguespeech; Part 1: Technical characteristics and methods of measurementElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Judrioji sausumos tarnyba.Radijo ryšio įranga su vidine arba išorine RD antenos jungtimi, dažniausiai skirtaanaloginiams kalbiniams signalams perduoti. 2 dalis. Darnusis Europos standartas,apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusEN 1014-2:2010 2010-09-30EN 1014-3:2010 2010-09-30EN 1014-4:2010 2010-09-30EN 1533:2010 2010-11-30EN 12490:2010 2010-09-30EN 14081-2:2010 2010-09-30EN ISO 8970:2010 2010-09-30ETSI EN 300 086-1 V1.4.1(2010-06)ETSI EN 300 086-2 V1.3.1(2010-06)2010-07-162010-08-31en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Common Interface (CI) - Part 1:OverviewETSI EN 300 175-1 V2.3.1 2010-07-16(2010-06)en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Common Interface (CI) - Part 2: ETSI EN 300 175-2 V2.3.1 2010-07-16Physical Layer (PHL)(2010-06)en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Common Interface (CI) - Part 3: ETSI EN 300 175-3 V2.3.1 2010-07-16Medium Access Control (MAC) layer(2010-06)en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Common Interface (CI) - Part 4: ETSI EN 300 175-4 V2.3.1 2010-07-16Data Link Control (DLC) layer(2010-06)en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Common Interface (CI) - Part 5: ETSI EN 300 175-5 V2.3.1 2010-07-16Network (NWK) layer(2010-06)en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Common Interface (CI) - Part 6: ETSI EN 300 175-6 V2.3.1 2010-07-16Identities and addressing(2010-06)en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Common Interface (CI) - Part 7: ETSI EN 300 175-7 V2.3.1 2010-07-16Security features(2010-06)en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Common Interface (CI) - Part 8: ETSI EN 300 175-8 V2.3.1 2010-07-16Speech and audio coding and transmission(2010-06)en Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices ETSI EN 300 220-1 V2.3.1 2010-07-16(SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power (2010-02)levels ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and test methodsenenElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service;Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 1:Technical characteristics and methods of measurementElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Judrioji sausumos tarnyba.Radijo ryšio įranga, naudojanti integraliąsias antenas ir skirta pirmiausia analoginei kalbaiperduoti. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos3.2 straipsnio esminius reikalavimusETSI EN 300 296-1 V1.3.1(2010-07)ETSI EN 300 296-2 V1.3.1(2010-07)2010-08-312010-08-3141


LST TK 18 LST EN 300 330-1 V1.7.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 300 338-1 V1.3.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 300 338-2 V1.3.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 300 338-3 V1.1.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 300 338-4 V1.1.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 300 386 V1.5.1:2010 33.040;33.100LST TK 18 LST EN 300 392-2 V3.4.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-3-1 V1.3.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-3-4 V1.3.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-3-5 V1.4.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-5 V2.2.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-7 V3.2.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-9 V1.4.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-12-433.070.10;V1.2.1:201033.060.01LST TK 18 LST EN 300 392-12-833.070.10;V1.2.1:201033.060.01LST TK 18 LST EN 300 396-6 V1.4.1:2010 33.070.10;33.060.01LST TK 18 LST EN 300 440-1 V1.6.1:2010 33.060.20;33.100LST TK 18 LST EN 300 440-2 V1.4.1:2011 33.060.20;33.100en Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 2010-07-16(SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems (2010-02)in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methodsen Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 2010-07-16and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of (2010-02)Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 1:Common requirementsen Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 2010-07-16and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of (2010-02)Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 2:Class A/B DSCen Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics ETSI EN 300 338-3 V1.1.1 2010-07-16and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of (2010-02)Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 3:Class D DSCen Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics ETSI EN 300 338-4 V1.1.1 2010-07-16and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of (2010-02)Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 4:Class E DSCen Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Telekomunikacijų tinklo ETSI EN 300 386 V1.5.1 2010-12-15įranga. Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimai(2010-10)en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air Interface (AI) ETSI EN 300 392-2 V3.4.1 2010-09-30(2010-08)en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the ETSI EN 300 392-3-1 2010-09-30Inter-System Interface (ISI); Sub-part 1: General designV1.3.1 (2010-08)en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the ETSI EN 300 392-3-2 2010-09-30Inter-System Interface (ISI); Sub-part 2: Additional Network Feature Individual Call (ANF-ISIIC) V1.4.1 (2010-08)enenTerrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at theInter-System Interface (ISI); Sub-part 4: Additional Network Feature Short Data Service(ANF-ISISDS)Terrestrial Trunked Radio (TETRA), Voice plus Data (V+D) - Part 3: Interworking at theInter-System Interface (ISI) - Sub-part 5: Additional Network Feature for MobilityManagement (ANF-ISIMM)Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D) and Direct Mode Operation(DMO); Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI)ETSI EN 300 392-3-4V1.3.1 (2010-08)ETSI EN 300 392-3-5V1.4.1 (2010-06)2010-09-302010-07-16enETSI EN 300 392-5 V2.2.1 2010-08-31(2010-07)en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7: Security ETSI EN 300 392-7 V3.2.1 2010-08-31(2010-06)en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 9: General requirements for ETSI EN 300 392-9 V1.4.1 2010-09-30supplementary services(2010-08)en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services ETSI EN 300 392-12-4 2010-08-31stage 3; Sub-part 4: Call Forwarding (CF)V1.2.1 (2010-07)en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services ETSI EN 300 392-12-8 2010-08-31stage 3; Sub-part 8: Area Selection (AS)V1.2.1 (2010-07)en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Direct Mode Operation (DMO); Part 6: Security ETSI EN 300 396-6 V1.4.1 2010-08-31(2010-07)en Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 2010-09-30Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical (2010-08)characteristics and test methodsenElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai.Radijo ryšio įrenginiai, naudojami nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. DarnusisEuropos standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusETSI EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)2011-01-04LST TK 18 LST EN 300 444 V2.2.1:2010 33.070.30 en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Generic Access Profile (GAP) ETSI EN 300 444 V2.2.1 2010-08-31(2010-06)LST TK 18 LST EN 300 468 V1.11.1:2010 33.170 en Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems ETSI EN 300 468 V1.11.1(2010-04)2010-08-3142


LST TK 18 LST EN 300 609-4 V9.2.1:2010 33.020 en Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM). 4 dalis. Darnusis GSM kartotuvų Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusLST TK 18 LST EN 300 676-1 V1.5.1:2010 33.100.01 en Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers andtransceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;Part 1:Technical characteristics and methods of measurementLST TK 18 LST EN 301 025-1 V1.4.1:2010 33.100.01; en Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone33.060.20equipment for general communications and associated equipment for Class "D" DigitalSelective Calling (DSC); Part 1: Technical characteristics and methods of measurementLST TK 18 LST EN 301 025-2 V1.4.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 301 025-3 V1.4.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 301 033 V1.3.1:2010 33.100.01;33.060.20enenenElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Bendrųjų ryšiųLAD radiotelefono įrenginiai ir su jais susiję D klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo (SAK)įrenginiai. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos3.2 straipsnio esminius reikalavimusElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Bendrųjų ryšių LADradiotelefono įrenginiai ir su jais susiję D klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo (SAK)įrenginiai. 3 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos3.3 (e) straipsnio esminius reikalavimusElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristicsand methods of measurement for shipborne watchkeeping receivers for reception of DigitalSelective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bandsLST TK 18 LST EN 301 442 V1.2.1:2010 33.060.30 en Palydovinės antžeminės stotys ir sistemos (PASS). Judriųjų antžeminių stočių, įskaitantnešiojamąsias antžemines stotis, skirtas palydovinio ryšio tarnybos asmens ryšių tinklams2,0 GHz dažnių juostoje, darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimuspagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnįLST TK 18 LST EN 301 489-23 V1.4.1:2010 33.060.99;33.100.01LST TK 18 LST EN 301 489-24 V1.5.1:2010 33.060.99;33.100.01LST TK 18 LST EN 301 489-34 V1.1.1:2010 33.060.99;33.100.01enenenElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio įrangos irpaslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 23 dalis. Trečiosios kartoskorinių tinklų IMT-2000 CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA ir E-UTRA) bazinių stočių (BS)radijo ryšio, kartotuvų ir pagalbinės įrangos specialiosios sąlygosElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio įrangos irpaslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 24 dalis. IMT-2000 CDMAtiesioginės sklaidos (UTRA ir E-UTRA) judriosios ir nešiojamosios (UE) radijo ryšio irpagalbinės įrangos specialiosios sąlygosElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio įrangos irpaslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 34 dalis. Mobiliųjų telefonųišorinių maitinimo šaltinių (IMŠ) specialiosios sąlygosLST TK 18 LST EN 301 502 V9.2.1:2010 33.070.50 en Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM). Darnusis bazinės stoties įrangos Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusLST TK 18 LST EN 301 649 V2.1.1:2010 33.070.30 en Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); DECT Packet Radio Service(DPRS)LST TK 18 LST EN 301 783-1 V1.2.1:2010 33.060.20; en Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service;33.100Commercially available amateur radio equipment; Part 1: Technical characteristics andmethods of measurementLST TK 18 LST EN 301 783-2 V1.2.1:2010 33.060.20;33.100enElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Judrioji sausumos tarnyba.Komerciniam naudojimui tinkanti mėgėjiška radijo ryšio įranga. 2 dalis. Darnusis Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusETSI EN 300 609-4 V9.2.1 2010-12-15(2010-10)ETSI EN 300 676-1 V1.5.1 2010-08-31(2010-07)ETSI EN 301 025-1 V1.4.1(2010-03)ETSI EN 301 025-2 V1.4.1(2010-09)ETSI EN 301 025-3 V1.4.1(2010-09)ETSI EN 301 033 V1.3.1(2010-09)ETSI EN 301 442 V1.2.1(2010-08)ETSI EN 301 489-23V1.4.1 (2010-10)ETSI EN 301 489-24V1.5.1 (2010-10)ETSI EN 301 489-34V1.1.1 (2010-10)2010-08-312010-12-152010-12-152010-12-152010-10-152010-12-152010-12-152010-12-15ETSI EN 301 502 V9.2.1 2010-12-15(2010-10)ETSI EN 301 649 V2.1.1 2010-08-31(2010-02)ETSI EN 301 783-1 V1.2.1 2010-08-31(2010-07)ETSI EN 301 783-2 V1.2.1(2010-07)2010-08-31LST TK 18 LST EN 301 841-1 V1.3.1:2010 33.060 en VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of ETSI EN 301 841-1 V1.3.1 2010-08-31measurement for ground-based equipment; Part 1: Physical layer and MAC sub-layer (2010-06)LST TK 18 LST EN 301 925 V1.3.1:2010 33.100.01; en Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); RadiotelephoneETSI EN 301 925 V1.3.1 2010-12-1533.060.20transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Technical (2010-09)characteristics and methods of measurementLST TK 18 LST EN 302 065 V1.2.1:2010 33.060.20;33.100LST TK 18 LST EN 302 208-1 V1.3.1:2010 33.100.01;33.060.20enenElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai,naudojantys ultraplačios juostos technologiją ryšių tikslams. Darnusis Europos standartas,apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio FrequencyIdentification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to2 W; Part 1: Technical requirements and methods of measurementETSI EN 302 065 V1.2.1(2010-10)ETSI EN 302 208-1 V1.3.1(2010-02)2010-12-152010-08-3143


LST TK 18 LST EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010 33.060;33.020LST TK 18 LST EN 302 498-1 V1.1.1:2010 33.060.20;33.100LST TK 18 LST EN 302 498-2 V1.1.1:2010 33.060.20;33.100LST TK 18 LST EN 302 500-1 V2.1.1:2010 33.100.01;33.060.20LST TK 18 LST EN 302 500-2 V2.1.1:2010 33.100.01;33.060.20enenenenenFiksuotojo radijo ryšio sistemos. Charakteristikos ir reikalavimai, keliami tiesioginio ryšioįrenginiams ir antenoms. 2-2 dalis. Skaitmeninės sistemos, veikiančios dažnių juostose,kuriose taikomas dažnių koordinavimas. Darnusis Europos standartas, apimantis1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices(SRD); Technical characteristics for SRD equipment using Ultra WideBand technology(UWB); Object Discrimination and Characterization Applications for power tool devicesoperating in the frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz; Part 1: Technical characteristicsand test methodsElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai.Trumpojo nuotolio įtaisų, naudojančių ultraplačios juostos technologiją, techninėscharakteristikos. Objektų, skirtų elektriniams apdirbimo įtaisams, veikiantiems nuo 2,2 GHziki 8,5 GHz dažnių juostoje, apibūdinimo ir išskyrimo taikmenys. 2 dalis. Darnusis Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices(SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology; Location Tracking equipment operating inthe frequency range from 6 GHz to 9 GHz; Part 1: Technical characteristics and methods ofmeasurementElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai,naudojantys ultraplačios juostos technologiją. Vietos sekimo įrenginiai, veikiantys nuo 6 GHziki 9 GHz dažnių juostoje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis 1999/5/ECdirektyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusLST TK 18 LST EN 302 550-1-1 V1.1.1:2010 33.060.30 en Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR) Systems; Part 1:Physical Layer of the Radio Interface; Sub-part 1: Outer Physical LayerLST TK 18 LST EN 302 550-1-2 V1.1.1:2010 33.060.30 en Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR) Systems; Part 1:Physical Layer of the Radio Interface; Sub-part 2: Inner Physical Layer Single CarrierModulationLST TK 18 LST EN 302 550-1-3 V1.1.1:2010 33.060.30 en Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR) Systems; Part 1:Physical Layer of the Radio Interface; Sub-part 3: Inner Physical Layer Multi CarrierModulationLST TK 18 LST EN 302 574-1 V1.1.1:2010 33.060.30 en Palydovinės antžeminės stotys ir sistemos (PASS). Palydovinių antžeminių stočių, veikiančiųnuo 1 980 MHz iki 2 010 MHz (Žemė-kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz (kosmosas-Žemė) dažnių juostose ir skirtų judriosioms palydovinio ryšio tarnyboms, darnusis standartas.1 dalis. Papildomas antžeminis komponentas, skirtas plačiajuostėms sistemoms. DarnusisEuropos standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusETSI EN 302 217-2-2V1.4.1 (2010-07)ETSI EN 302 498-1 V1.1.1(2010-06)ETSI EN 302 498-2 V1.1.1(2010-06)ETSI EN 302 500-1 V2.1.1(2010-10)ETSI EN 302 500-2 V2.1.1(2010-10)ETSI EN 302 550-1-1V1.1.1 (2010-02)ETSI EN 302 550-1-2V1.1.1 (2010-02)ETSI EN 302 550-1-3V1.1.1 (2010-02)ETSI EN 302 574-1 V1.1.1(2010-08)LST TK 18 LST EN 302 574-2 V1.1.1:2010 33.060.30 en Palydovinės antžeminės stotys ir sistemos (PASS). Palydovinių antžeminių stočių, veikiančių ETSI EN 302 574-2 V1.1.1nuo 1 980 MHz iki 2 010 MHz (Žemė-kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz(2010-08)(kosmosas-Žemė) dažnių juostose ir skirtų judriosioms palydovinio ryšio tarnyboms, darnusisstandartas. 2 dalis. Plačiajuosčių sistemų naudotojo įranga. Darnusis Europos standartas,apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusLST TK 18 LST EN 302 574-3 V1.1.1:2010 33.060.30 en Palydovinės antžeminės stotys ir sistemos (PASS). Palydovinių antžeminių stočių, veikiančių ETSI EN 302 574-3 V1.1.1nuo 1 980 MHz iki 2 010 MHz (Žemė-kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz (kosmosas- (2010-08)Žemė) dažnių juostose ir skirtų judriosioms palydovinio ryšio tarnyboms, darnusis standartas.3 dalis. Siaurajuosčių sistemų naudotojo įranga. Darnusis Europos standartas, apimantis1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusLST TK 18 LST EN 302 583 V1.1.2:2010 33.060.20 en Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, channel coding and modulation for ETSI EN 302 583 V1.1.2Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz(2010-02)LST TK 18 LST EN 302 617-2 V1.1.1:2010 33.100.01;33.060.20enElektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Judriosios oreivystėstarnybos antžeminiai ultraaukštųjų dažnių (UAD) siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai,naudojantys amplitudės moduliavimą. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimusETSI EN 302 617-2 V1.1.1(2010-10)LST TK 18 LST EN 302 665 V1.1.1:2010 35.240.60 en Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture ETSI EN 302 665 V1.1.1(2010-09)LST TK 18 LST EN 302 769 V1.1.1:2010 33.060.20 en Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a ETSI EN 302 769 V1.1.1second generation digital transmission system for cable systems (DVB-C2)(2010-04)2010-08-312010-08-312010-08-312010-12-152010-12-152010-08-312010-08-312010-08-312010-10-152010-10-152010-10-152010-08-312010-12-152010-12-152010-08-3144


LST TK 18 LST EN 303 212 V1.1.1:2010 33.060 en Airport Collaborative Decision Making (A-CDM); Community Specification for application ETSI EN 303 212 V1.1.1 2010-08-31under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004(2010-06)LST TK 18 LST EN 303 213-1 V1.2.1:2010 33.060 en Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 1: Community ETSI EN 303 213-1 V1.2.1 2010-08-31Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation (2010-07)EC 552/2004 for A-SMGCS Level 1 including external interfacesLST TK 18 LST EN 303 213-2 V1.1.1:2010 33.060 en Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 2: Community ETSI EN 303 213-2 V1.1.1 2010-12-15Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation (2010-10)EC 552/2004 for A-SMGCS Level 2 including external interfacesLST TK 18 LST EN 303 213-3 V1.1.1:2010 33.060 en Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 3: Community ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 2010-12-15Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation (2010-10)EC 552/2004 for a deployed cooperative sensor including its interfacesLST TK 18 LST EN 303 213-4-1 V1.1.1:2010 33.060 en Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 4: Community ETSI EN 303 213-4-1 2010-12-15Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation V1.1.1 (2010-10)EC 552/2004 for a deployed non-cooperative sensor including its interfaces; Sub-part 1:Generic requirements for non-cooperative sensorLST TK 18 LST EN 303 213-4-2 V1.1.1:2010 33.060 en Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 4: Community ETSI EN 303 213-4-2 2010-12-15Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation V1.1.1 (2010-10)EC 552/2004 for a deployed non-cooperative sensor including its interfaces; Sub-part 2:Specific requirements for a deployed Surface Movement Radar sensorLST TK 19 LST 1974:2005/1K:2010 91.100.30 lt Nurodymai, kaip taikyti LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės,2010-11-12gamyba ir atitiktisLST TK 19 LST EN 206-9:2010 91.100.30 en Betonas. 9 dalis. Papildomos taisyklės, skirtos susitankinančiam betonui EN 206-9:2010 2010-08-31LST TK 19 LST EN 12350-8:2010 91.100.30 en Betono mišinio bandymai. 8 dalis. Susitankinantis betonas. Slankumo bandymas, naudojant EN 12350-8:2010 2010-11-15standartinį kūgįLST TK 19 LST EN 12350-9:2010 91.100.30 en Betono mišinio bandymai. 9 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, naudojant V pavidalo EN 12350-9:2010 2010-11-15piltuvąLST TK 19 LST EN 12350-10:2010 91.100.30 en Betono mišinio bandymai. 10 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, naudojantEN 12350-10:2010 2010-11-15L pavidalo dėžęLST TK 19 LST EN 12350-11:2010 91.100.30 en Betono mišinio bandymai. 11 dalis. Susitankinantis betonas. Atsparumo sluoksniavimuisi EN 12350-11:2010 2010-11-15bandymas sijojantLST TK 19 LST EN 12350-12:2010 91.100.30 en Betono mišinio bandymai. 12 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, naudojantEN 12350-12:2010 2010-11-15blokavimo žiedąLST TK 20 LST EN 957-4:2006+A1:2010 97.220.30 en Stacionarieji treniruokliai. 4 dalis. Jėgos lavinimo suolai, papildomi specialieji saugos EN 957-4:2006+A1:2010 2010-08-31reikalavimai ir bandymo metodaiPakeičia LST EN 957-4:2006LST TK 20 LST EN 1069-1:2010 97.220.40 en Vandens šliaužynės. 1 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodaiEN 1069-1:2010 2010-11-30Nuo 2011.08.31 pakeičia LST EN 1069-1:2002LST TK 20 LST EN 1069-2:2010 97.220.40 en Vandens šliaužynės. 2 dalis. InstrukcijosEN 1069-2:2010 2010-11-30Nuo 2011.08.31 pakeičia LST EN 1069-2:2000, LST EN 1069-2:2000/P:2006LST TK 20 LST EN 14974:2006+A1:2010 97.220.10 en Riedučių sporto įrangos naudotojų reikmenys. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai EN 14974:2006+A1:2010 2010-10-29Pakeičia LST EN 14974:2006LST TK 20 LST EN 15288-1:2008+A1:2010 97.220.10 en Plaukyklos. 1 dalis. Projektavimui skirti saugos reikalavimaiEN 15288-1:2008+ 2010-12-29LST TK 20Pakeičia LST EN 15288-1:2009A1:2010LST EN 15312:2007+A1:2010 97.220.40 en Laisvos prieigos daugelio sporto šakų įranga. Reikalavimai, įskaitant saugos reikalavimus, ir EN 15312:2007+A1:2010 2010-12-29bandymo metodaiPakeičia LST EN 15312:2007LST TK 21 LST EN 15619:2008+A1:2010 59.080.40;97.200.30enGuma arba plastiku dengti audiniai. Laikinųjų statinių (palapinių) sauga. Techniniaireikalavimai, keliami dengtiems audiniams, naudojamiems palapinėms ir panašiemsstatiniams įrengtiPakeičia LST EN 15619:2009EN 15619:2008+A1:2010 2010-08-31LST TK 21 LST EN 15930:2010 59.060.01 en Pluoštai. Pluoštų tamprumas. Bandymo metodai EN 15930:2010 2010-12-29LST TK 21 LST EN ISO 105-E01:2010 59.080.01 en Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. E01 dalis. Nusidažymo atsparumas vandeniui EN ISO 105-E01:2010 2010-08-31(ISO 105-E01:2010)Pakeičia LST EN ISO 105-E01:199845


LST TK 21 LST EN ISO 105-D01:2010 59.080.01 en Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. D01 dalis. Nusidažymo atsparumas sausajam EN ISO 105-D01:2010 2010-09-30valymui, naudojant perchloretileno tirpiklį (ISO 105-D01:20010)Pakeičia LST EN ISO 105-D01:1998LST TK 21 LST EN ISO 105-E03:2010 59.080.01 en Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. E03 dalis. Nusidažymo atsparumasEN ISO 105-E03:2010 2010-08-31chloruotam vandeniui (baseino vandeniui) (ISO 105-E03:2010)Pakeičia LST EN ISO 105-E03:1999LST TK 21 LST EN ISO 105-E05:2010 59.080.01 en Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. E05 dalis. Nusidažymo atsparumas dėmėjimui EN ISO 105-E05:2010 2010-10-29rūgštimi (ISO 105-E05:2010)Pakeičia LST EN ISO 105-E05:2007/AC:2007, LST EN ISO 105-E05:2007LST TK 21 LST EN ISO 105-E07:2010 59.080.01 en Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. E07 dalis. Nusidažymo atsparumas vandens EN ISO 105-E07:2010 2010-08-31lašams (ISO 105-E07:2010)Pakeičia LST EN ISO 105-E07:2000, LST EN ISO 105-E07:2001LST TK 21 LST EN ISO 105-E09:2010 59.080.01 en Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. E09 dalis. Nusidažymo atsparumas virinimui EN ISO 105-E09:2010 2010-08-31(ISO 105-E09:2010)Pakeičia LST EN ISO 105-E09:2000, LST EN ISO 105-E09:2004LST TK 21 LST EN ISO 105-E12:2010 59.080.01 en Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. E12 dalis. Nusidažymo atsparumas vėlimui: EN ISO 105-E12:2010 2010-08-31šarminis vėlimas (ISO 105-E12:2010)Pakeičia LST EN ISO 105-E12:2000, LST EN ISO 105-E12:2000/A1:2003LST TK 21 LST EN ISO 2061:2010 59.080.20 en Tekstilė. Siūlų sukrumo nustatymas. Tiesioginio skaičiavimo metodas (ISO 2061:2010) EN ISO 2061:2010 2010-11-30Pakeičia LST EN ISO 2061:2000LST TK 21 LST EN ISO 2307:2010 59.080.50 en Pluoštinės virvės. Kai kurių fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas (ISO 2307:2010) EN ISO 2307:2010 2010-11-30Pakeičia LST EN ISO 2307:2005LST TK 21 LST EN ISO 9554:2010 59.080.50 en Pluoštinės virvės. Bendrieji techniniai reikalavimai (ISO 9554:2010)EN ISO 9554:2010 2010-11-30Pakeičia LST EN ISO 9554:2005LST TK 21 LST ISO 2076:2010 01.040.59; en Tekstilė. Cheminiai pluoštai. Bendriniai pavadinimai (tapatus ISO 2076:2010)ISO 2076:2010 2010-09-17LST TK 2259.060.20Pakeičia LST ISO 2076:2000LST EN 54-25:2008/AC:2010 13.220.20 en Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 25 dalis. Komponentai, naudojantys radijo ryšio EN 54-25:2008/AC:2010 2010-09-30kanalusLST TK 22 LST EN 1147:2010 13.220.10 en Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojamos kilnojamosios kopėčiosEN 1147:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 1147:2002LST TK 22 LST EN 1366-4:2006+A1:2010 13.220.50 en Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 4 dalis. Linijinių sandūrų sandarikliai EN 1366-4:2006+A1:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 1366-4:2006LST TK 22 LST EN 13381-8:2010 13.220.50 en Bandymo metodai nustatyti konstrukcinių elementų poveikį atsparumui ugniai. 8 dalis. EN 13381-8:2010 2010-08-31Plieninių elementų reaktyvioji apsauginė dangaLST TK 22 LST EN 13565-1:2004+A1:2008 13.220.20 lt Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Putų sistemos. 1 dalis. Komponentų reikalavimai ir EN 13565-1:2003+ 2010-10-14bandymų metodaiA1:2007Pakeičia LST EN 13565-1:2004, LST EN 13565-1:2005, LST EN 13565-1:2004/P:2005LST TK 22 LST EN 13565-2:2009/AC:2010 13.220.20 en Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Putų sistemos. 2 dalis. Projektavimas, įrengimas irtechninė priežiūraPakeičia LST EN 13565-2:2009/AC:2009LST TK 22 LST EN 13823:2010 91.100.01;91.060.01;13.220.50enStatybinių gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Statybiniai gaminiai, išskyrus grindų dangas,kuriuos veikia vieno degančio objekto šilumaPakeičia LST EN 13823:2002LST TK 22 LST EN 15725:2010 13.220.50 en Išplėstinio taikymo pranešimai apie statybinių gaminių ir elementų elgsenos ugnyjecharakteristikasLST TK 22 LST EN 15767-3:2010 13.220.10 en Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga.Kilnojamieji purkštuvai. 3 dalis. Putų įtaisaiLST TK 22 LST EN ISO 1182:2010 91.100.01; en Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Nedegamumo bandymas (ISO 1182:2010)LST TK 2213.220.50Pakeičia LST EN ISO 1182:2002, LST EN ISO 1182:2004LST EN ISO 1716:2010 91.100.01; en Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Degimo šilumos (šilumingumo) nustatymas13.220.50(ISO 1716:2010)Pakeičia LST EN ISO 1716:2002, LST EN ISO 1716:2004LST TK 22 LST EN ISO 9239-1:2010 59.080.60;13.220.40;97.150enGrindų dangų reakcijos į ugnį bandymai. 1 dalis. Elgsenos ugnyje nustatymas, naudojantspinduliuojantįjį šilumos šaltinį (ISO 9239-1:2010)Pakeičia LST EN ISO 9239-1:2002, LST EN ISO 9239-1:2004EN 13565-2:2009/AC:20102010-09-30EN 13823:2010 2010-10-29EN 15725:2010 2010-09-30EN 15767-3:2010 2010-12-29EN ISO 1182:2010 2010-09-30EN ISO 1716:2010 2010-09-30EN ISO 9239-1:2010 2010-09-3046


LST TK 22 LST EN ISO 11925-2:2010 13.220.50 en Reakcijos į ugnį bandymai. Gaminių užsidegamumas tiesiogiai veikiant liepsna. 2 dalis.Bandymas pavieniu liepsnos šaltiniu (ISO 11925-2:2010)Pakeičia LST EN ISO 11925-2:2002, LST EN ISO 11925-2:2003LST TK 24 LST EN ISO 9004:2010 03.120.10 lt, en Organizacijos, siekiančios ilgalaikės sėkmės, vadyba. Kokybės vadybos požiūris(ISO 9004:2009)Pakeičia LST EN ISO 9004:2001LST TK 24 LST EN ISO 9004:2010/P:2010 03.120.10 en Organizacijos, siekiančios ilgalaikės sėkmės, vadyba. Kokybės vadybos požiūris(ISO 9004:2009)LST TK 24 LST EN ISO/IEC 17050-1:2010 03.120.20 en Atitikties įvertinimas. Tiekėjo atitikties deklaracija. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai(ISO/IEC 17050-1:2004, pataisyta 2007-06-15 versija)Pakeičia LST EN ISO/IEC 17050-1:2004, LST EN ISO/IEC 17050-1:2005LST TK 24 LST ISO/TS 16949:2009 43.020;03.120.10lt Kokybės vadybos sistemos. Ypatingieji reikalavimai, keliami taikant ISO 9001:2008automobilių ir jų atsarginių dalių gamybos pramonėje (tapatus ISO/TS 16949:2009)Pakeičia LST ISO/TS 16949:2005en Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijaiPakeičia LST EN 459-1+AC:2002, LST EN 459-1+AC:2003LST TK 25 LST EN 459-1:2010 91.100.10;01.040.91LST TK 25 LST EN 459-2:2010 91.100.10 en Statybinės kalkės. 2 dalis. Bandymo metodaiPakeičia LST EN 459-2:2002, LST EN 459-2:2006LST TK 25 LST EN 998-1:2010 91.100.10 en Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Išorės ir vidaus tinko skiedinysPakeičia LST EN 998-1:2003, LST EN 998-1:2004 , LST EN 998-1:2003/AC:2006,LST EN 998-1:2003/P:2003EN ISO 11925-2:2010 2010-11-15EN ISO 9004:2009 2010-12-302010-12-30EN ISO/IEC 17050-1:2010 2010-08-31ISO/TS 16949:2009 2010-08-30EN 459-1:2010 2010-12-15EN 459-2:2010 2010-12-15EN 998-1:2010 2010-12-15LST TK 25 LST EN 998-2:2010 91.100.10 en Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinysEN 998-2:2010 2010-12-15Pakeičia LST EN 998-2:2003, LST EN 998-2:2004, LST EN 998-2:2003/P:2003LST TK 25 LST EN 15368:2008+A1:2010 91.100.50 en Nekonstrukcinės hidraulinės rišamosios medžiagos. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir EN 15368:2008+A1:2010 2010-09-30atitikties kriterijaiPakeičia LST EN 15368:2008LST TK 26 LST EN 15599-1:2010 91.100.60 en Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama EN 15599-1:2010 2010-10-29šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidųgaminių techniniai reikalavimaiLST TK 26 LST EN 15599-2:2010 91.100.60 en Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama EN 15599-2:2010 2010-10-29šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 2 dalis. Įrengtų gaminių techniniaireikalavimaiLST TK 26 LST EN 15600-1:2010 91.100.60 en Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama EN 15600-1:2010 2010-10-29šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištųir palaidų gaminių techniniai reikalavimaiLST TK 26 LST EN 15600-2:2010 91.100.60 en Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama EN 15600-2:2010 2010-10-29šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. 2 dalis. Įrengtų gaminiųtechniniai reikalavimaiLST TK 26 LST EN ISO 12567-1:2010 91.120.10; en Šiluminės langų ir durų charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas EN ISO 12567-1:2010 2010-10-2991.060.50karštosios dėžės metodu. 1 dalis. Surinkti langai ir durys (ISO 12567-1:2010)Pakeičia LST EN ISO 12567-1:2002LST TK 28 LST EN 30-1-1:2008+A1:2010 97.040.20 en Buitiniai dujiniai virimo ir kepimo prietaisai. 1-1 dalis. Sauga. Bendrieji dalykaiEN 30-1-1:2008+A1:2010 2010-10-29Pakeičia LST EN 30-1-1:2008LST TK 28 LST EN 125:2010 27.060.20 en Dujinių prietaisų liepsnos stebėjimo įtaisai. Termoelektriniai liepsnos stebėjimo įtaisai EN 125:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 125+A1:2000LST TK 28 LST EN 257:2010 27.060.20 en Mechaniniai dujinių prietaisų termostataiEN 257:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN 257+A1:1999LST TK 28 LST EN 1106:2010 23.060.40 en Dujinių prietaisų čiaupai, valdomi rankaEN 1106:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 1106:2002LST TK 28 LST EN 1854:2010 23.060.40 en Dujų degiklių ir dujinių prietaisų slėgio jutikliaiEN 1854:2010 2010-09-17Nuo 2012.05.31 pakeičia LST EN 1854:2006LST TK 28 LST EN 13203-3:2010 91.140.65 en Dujiniai buitiniai karšto vandens ruošimo prietaisai su saulės energijos sistema. Ne didesnėskaip 70 kW tiekiamosios šiluminės galios ir ne didesnės kaip 500 l vandens talpos prietaisai.3 dalis. Energijos suvartojimo įvertinimasEN 13203-3:2010 2010-11-3047


LST TK 29 LST EN 1278:2010 71.100.80 en Chemikalai žmonių vartojamam vandeniui ruošti. OzonasEN 1278:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 1278:2000LST TK 29 LST EN 12485:2010 71.100.80 en Chemikalai žmonių vartojamam vandeniui ruošti. Kalcio karbonatas, kalcitinės kalkės, pusiau EN 12485:2010 2010-07-16degtas dolomitas, magnio oksidas bei kalcio ir magnio karbonatas. Bandymo metodaiPakeičia LST EN 12485:2002LST TK 29 LST EN 13177:2010 71.100.80 en Chemikalai žmonių vartojamam vandeniui ruošti. MetanolisEN 13177:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 13177:2003LST TK 29 LST EN 14516:2006+A1:2010 91.140.70 en Buitinės voniosEN 14516:2006+A1:2010 2010-10-29Nuo 2012.04.30 pakeičia LST EN 14516:2006LST TK 29 LST EN 14527:2006+A1:2010 91.140.70 en Buitinės dušų dugninėsEN 14527:2006+A1:2010 2010-10-29Nuo 2012.04.30 pakeičia LST EN 14527:2006LST TK 29 LST EN 15795:2010 71.100.80 en Gaminiai žmonių vartojamam vandeniui ruošti. Neakytieji gamtiniai aliumosilikatai EN 15795:2010 2010-12-29LST TK 30 LST EN ISO 5457:2000/A1:2010 01.100.01 en Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir grafinių elementų pateikimas. EN ISO 5457:1999/ 2010-12-15LST TK 301 keitinys (ISO 5457:1999/Amd.1:2010)A1:2010LST EN ISO 26909:2010 01.040.21; en, fr Spyruoklės. Aiškinamasis žodynas (ISO 26909:2009)EN ISO 26909:2010 2010-08-31LST TK 3021.160Pakeičia LST EN ISO 2162-3:2005, LST EN ISO 2162-3:2006LST EN ISO 81714-1:2010 01.110; en Techniniuose gaminių dokumentuose vartojamų grafinių simbolių sudarymas. 1 dalis. EN ISO 81714-1:2010 2010-09-3001.080.01Pagrindinės taisyklės (ISO 81714-1:2010)Pakeičia LST EN ISO 81714-1:2002LST TK 30 LST ISO 7010:2004/A5:2010 01.080.20; en Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, vartojami darbo ir ISO 7010:2003/2010-10-29LST TK 3001.080.10viešose vietose. 5 keitinys (tapatus ISO 7010:2003/Amd.5:2010)Amd.5:2010LST ISO 7010:2004/A6:2010 01.080.20; en Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, vartojami darbo ir ISO 7010:2003/2010-12-15LST TK 3101.080.10viešose vietose. 6 keitinys (tapatus ISO 7010:2003/Amd.6:2010)Amd.6:2010LST EN 12354-5:2009/AC:2010 91.120.20 en Statybinė akustika. Statinių akustinių charakteristikų įvertinimas pagal jų elementųEN 12354-5:2009/ 2010-12-29charakteristikas. 5 dalis. Statinio įrenginių keliamo triukšmo lygiaiAC:2010LST TK 31 LST EN ISO 7779:2010 35.020;17.140.20LST TK 31 LST EN ISO 10052:2005/A1:2010 91.120.20;91.140.01;17.140.20enenAkustika. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangos spinduliuojamo oresklindančio triukšmo matavimas (ISO 7779:2010)Pakeičia LST EN ISO 7779:2002/A1:2004, LST EN ISO 7779:2002Akustika. Natūriniai ore sklindančio ir smūgio garso izoliavimo bei inžinerinės priežiūrosįrangos garso matavimai. Tikrinamasis metodas. 1 keitinys (ISO 10052:2004/Amd.1:2010)LST TK 31 LST EN ISO 10140-1:2010 91.120.20 en Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 1 dalis. Taisyklės,taikomos specialiesiems gaminiams (ISO 10140-1:2010)Pakeičia LST EN ISO 140-8:2001, LST EN ISO 140-8:2003, LST EN ISO 140-6:2001,LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,LST EN ISO 140-16:2007, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005LST TK 31 LST EN ISO 10140-2:2010 91.120.20 en Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 2 dalis. Oresklindančio garso izoliacijos matavimas (ISO 10140-2:2010)Pakeičia LST EN ISO 140-8:2001, LST EN ISO 140-8:2003, LST EN ISO 140-6:2001,LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,LST EN ISO 140-16:2007, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005LST TK 31 LST EN ISO 10140-3:2010 91.120.20 en Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 3 dalis. Izoliacijos nuosmūginio garso matavimas (ISO 10140-3:2010)Pakeičia LST EN ISO 140-8:2001, LST EN ISO 140-8:2003, LST EN ISO 140-6:2001,LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,LST EN ISO 140-16:2007, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005LST TK 31 LST EN ISO 10140-4:2010 91.120.20 en Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 4 dalis. Matavimoprocedūros ir reikalavimai (ISO 10140-4:2010)Pakeičia LST EN ISO 140-8:2001, LST EN ISO 140-8:2003, LST EN ISO 140-6:2001,LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,LST EN ISO 140-16:2007, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005EN ISO 7779:2010 2010-12-15EN ISO 10052:2004/A1:20102010-09-17EN ISO 10140-1:2010 2010-12-15EN ISO 10140-2:2010 2010-12-15EN ISO 10140-3:2010 2010-12-15EN ISO 10140-4:2010 2010-12-1548


LST TK 31 LST EN ISO 10140-5:2010 91.120.20 en Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 5 dalis. Bandymo EN ISO 10140-5:2010 2010-12-15įrenginių ir įrangos reikalavimai (ISO 10140-5:2010)Pakeičia LST EN ISO 140-8:2001, LST EN ISO 140-8:2003, LST EN ISO 140-6:2001,LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007,LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005,LST EN ISO 140-16:2007, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005LST TK 31 LST EN ISO 10848-4:2010 91.120.20 en Akustika. Laboratorinis ore sklindančio ir smūgio garso šoninio perdavimo tarp gretimų EN ISO 10848-4:2010 2010-12-15kambarių matavimas. 4 dalis. Taikymas sandūroms su bent vienu sunkiu elementu(ISO 10848-4:2010)LST TK 31 LST EN ISO 11201:2010-09 17.140.20 en Akustika. Mašinų ir įrangos spinduliuojamas triukšmas. Spinduliuotės garso slėgio lygių EN ISO 11201:2010 2010-09-30nustatymas darbo ir kitose nurodytose vietose laisvajame garso lauke virš atspindinčiosiosplokštumos, taikant nežymias aplinkos poveikio pataisas (ISO 11201:2010)Pakeičia LST EN ISO 11201:2010LST TK 31 LST EN ISO 11202:2010-09 17.140.20 en Akustika. Mašinų ir įrangos spinduliuojamas triukšmas. Spinduliuotės garso slėgio lygių EN ISO 11202:2010 2010-09-30nustatymas darbo ir kitose nurodytose vietose, taikant apytiksles aplinkos poveikio pataisas(ISO 11202:2010)Pakeičia LST EN ISO 11202:2010LST TK 31 LST EN ISO 11204:2010-09 17.140.20 en Akustika. Mašinų ir įrangos spinduliuojamas triukšmas. Spinduliuotės garso slėgio lygių EN ISO 11204:2010 2010-09-30nustatymas darbo ir kitose nurodytose vietose, taikant tikslias aplinkos poveikio pataisas(ISO 11204:2010)Pakeičia LST EN ISO 11204:2010LST TK 31 LST ISO 2631-1:2004/A1:2010 13.160 en Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Vibracijos, veikiančios visą žmogaus kūną, poveikio ISO 2631-1:1997/ 2010-11-15LST TK 32įvertinimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. 1 keitinys (tapatus ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010) Amd.1:2010LST CEN/TR 15133:2005 11.040.01; lt Nomenklatūra. Medicinos priemonių grupių bendriniai terminai ir kodai CEN/TR 15133:2005 2010-12-3001.040.11LST TK 32 LST CEN/TR 15133:2005/P:2010 11.040.01; en Nomenklatūra. Medicinos priemonių grupių bendriniai terminai ir kodai 2010-12-3001.040.11LST TK 32 LST CEN/TR 15831:2010 11.120.20 en Medicininių kojinių suspaudimo nustatymo metodasCEN/TR 15831:2009 2010-08-31Pakeičia LST L ENV 12719:2002, LST L ENV 12718:2002LST TK 32 LST EN 285:2006+A2:2009 11.080.10 lt Sterilizavimas. Gariniai sterilizatoriai. Didieji sterilizatoriaiEN 285:2006+A2:2009 2010-09-16Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN 285:2006+A1:2008LST TK 32 LST EN 1276:2010/AC:2010 71.100.35 en Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas cheminių dezinfekantų EN 1276:2009/AC:2010 2010-08-31ir antiseptikų, naudojamų maisto produktų gamyboje, pramonėje, buityje ir visuomeniniuosepastatuose, baktericidiniam aktyvumui įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė,1 pakopa)LST TK 32 LST EN 1422:1997+A1:2009 11.080.10 lt Medicinos sterilizatoriai. Etileno oksido sterilizatoriai. Reikalavimai ir bandymo metodai EN 1422:1997+A1:2009 2010-11-29Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN 1422:2001/AC:2003, LST EN 1422+AC:2000,LST EN 1422:2001LST TK 32 LST EN 1422:1997+A1:2009/P:20 11.080.10 en Medicinos sterilizatoriai. Etileno oksido sterilizatoriai. Reikalavimai ir bandymo metodai 2010-11-2910LST TK 32 LST EN 1656:2010/AC:2010 71.100.35 en Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas veterinarijoje EN 1656:2009/AC:2010 2010-08-31vartojamų cheminių dezinfekantų ir antiseptikų baktericidiniam aktyvumui įvertinti. Tyrimometodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)LST TK 32 LST EN 1782:2001+A1:2009 11.040.10 lt Trachėjiniai vamzdeliai ir jungtysEN 1782:1998+A1:2009 2010-12-30Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN 1782:2001LST TK 32 LST EN 1789:2007+A1:2010 11.160; en Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliaiEN 1789:2007+A1:2010 2010-08-31LST TK 3243.160Pakeičia LST EN 1789:2007LST EN 13623:2010 71.100.35 en Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas cheminiųEN 13623:2010 2010-12-29dezinfekantų, naudojamų vandeninėse sistemose, baktericidiniam aktyvumui prieš legionelesįvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)LST TK 32 LST EN 13867:2004+A1:2009 11.040.20;11.120.99ltHemodializės ir panašios terapijos koncentrataiNuo 2010.03.21 pakeičia LST EN 13867:2004/P:2005, LST EN 13867:2004,LST EN 13867:2005EN 13867:2002+A1:2009 2010-09-1649


LST TK 32 LST EN 14180:2004+A2:2009 11.080.10 lt Medicininiai sterilizatoriai. Žematemperatūriai gariniai ir formaldehidiniai sterilizatoriai.Reikalavimai ir bandymaiNuo 2010.03.21 pakeičia LST EN 14180:2004+A1:2009LST TK 32 LST EN 45502-2-3:2010 11.040.40 en Aktyvieji implantuojami medicinos įtaisai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamikochlearinių ir smegenų kamieninių klausos implantų sistemomsLST TK 32 LST EN 60601-1:2007/AC:2010 11.040 en Elektrinė medicinos įranga.1 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai (IEC 60601-1:2005)Nuo 2012.06.01 pakeičia LST EN 60601-1+A1+A2+A13:2001LST TK 32 LST EN 60601-1-2:2007/AC:2010 33.100.20;11.040.01;33.100.10LST TK 32 LST EN 60601-1-3:2008/AC:2010 13.280;11.040.50enenElektrinė medicinos įranga. 1-2 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Elektromagnetinis suderinamumas.Reikalavimai ir bandymai (IEC 60601-1-2:2007, modifikuotas)Nuo 2012.06.01 pakeičia LST EN 60601-1-2:2002, LST EN 60601-1-2:2002/A1:2006Elektrinė medicinos įranga. 1-3 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Diagnostinės rentgeno įrangos radiacinėsauga (IEC 60601-1-3:2008)Nuo 2012.06.01 pakeičia LST EN 60601-1-3:2001LST TK 32 LST EN 60601-1-6:2007/AC:2010 11.040 en Elektrinė medicinos įranga. 1-6 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Taikomumas (IEC 60601-1-6:2006)Nuo 2012.06.01 pakeičia LST EN 60601-1-6:2005LST TK 32 LST EN 60601-1-6:2010 11.040 en Elektrinė medicinos įranga. 1-6 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Taikomumas (IEC 60601-1-6:2010)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 60601-1-6:2007/AC:2010, LST EN 60601-1-6:2007LST TK 32 LST EN 60601-1-8:2007/AC:2010 11.040.01 en Elektrinė medicinos įranga. 1-8 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Elektrinių medicinos sistemų ir elektrinėsmedicinos įrangos pavojaus signalizavimo sistemų bendrieji reikalavimai, bandymai irnurodymai (IEC 60601-1-8:2006)Nuo 2012.06.01 pakeičia LST EN 60601-1-8:2005,LST EN 60601-1-8:2005/A1:2006/AC:2007, LST EN 60601-1-8:2005/A1:2006LST TK 32 LST EN 60601-1-11:2010 11.040 en Elektrinė medicinos įranga. 1-11 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Reikalavimai, keliami slaugai namienaudojamai elektrinei medicinos įrangai ir elektrinėms medicinos sistemoms(IEC 60601-1-11:2010)LST TK 32 LST EN 60601-2-28:2010 11.040.55 en Elektrinė medicinos įranga. 2-28 dalis. Ypatingieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai, keliami medicininės diagnostikos rentgeno vamzdžių sąrankoms(IEC 60601-2-28:2010)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 60601-2-28:2000, LST EN 60601-2-28:2001LST TK 32 LST EN 60601-2-43:2010 37.040.25;11.040.50enElektrinė medicinos įranga. 2-43 dalis. Ypatingieji būtinosios saugos ir esminių eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai, keliami rentgeno aparatams, naudojamiems intervencinėseprocedūrose (IEC 60601-2-43:2010)Nuo 2013.06.01 pakeičia LST EN 60601-2-43:2002Iš dalies pakeičia LST EN 60601-2-54:2009EN 14180:2003+A2:2009 2010-10-28EN 45502-2-3:2010 2010-07-16EN 60601-1:2006/AC:2010EN 60601-1-2:2007/AC:2010EN 60601-1-3:2008/AC:2010EN 60601-1-6:2007/AC:20102010-07-162010-07-162010-07-162010-07-16EN 60601-1-6:2010 2010-09-30EN 60601-1-8:2007/AC:20102010-07-16EN 60601-1-11:2010 2010-11-15EN 60601-2-28:2010 2010-09-30EN 60601-2-43:2010 2010-11-15LST TK 32 LST EN 60601-2-52:2010 11.140 en Elektrinė medicinos įranga. 2-52 dalis. Ypatingieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių EN 60601-2-52:2010 2010-09-30charakteristikų reikalavimai, keliami medicininėms lovoms (IEC 60601-2-52:2009)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 60601-2-38+A1:2000/P:2007,LST EN 1970:2002/A1:2005, LST EN 60601-2-38+A1:2000,LST EN 60601-2-38+A1:2007, LST EN 1970:2002LST TK 32 LST EN 60613:2010 11.040.50 en Medicininės diagnostikos rentgeno vamzdžių sąrankų elektrinės ir apkrovos charakteristikos EN 60613:2010 2010-09-30(IEC 60613:2010)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 60613:2001LST TK 32 LST EN ISO 1135-4:2010 11.040.20 en Medicinoje naudojama transfuzijos įranga. 4 dalis. Vienkartinės transfuzijos sistemos EN ISO 1135-4:2010 2010-08-31(ISO 1135-4:2010)Pakeičia LST EN ISO 1135-4:2004LST TK 32 LST EN ISO 8362-2:2010 11.040.20 en Injekcinių preparatų talpyklės ir pagalbiniai reikmenys. 2 dalis. Injekcinių buteliukų dangteliai EN ISO 8362-2:2010 2010-12-15(ISO 8362-2:2008)Pakeičia LST EN 28362-2:2001LST TK 32 LST EN ISO 9173-2:2010 11.060.20 en Odontologija. Replės dantims rauti. 2 dalis. Funkcinis žymuo (ISO 9173-2:2010) EN ISO 9173-2:2010 2010-09-3050


LST TK 32 LST EN ISO 9917-2:2010 11.060.10 en Odontologija. Vandeniniai cementai. 2 dalis. Derva modifikuoti cementai (ISO 9917-2:2010) EN ISO 9917-2:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN ISO 9917-2:2002LST TK 32 LST EN ISO 10079-1:2009 11.040.10 lt Medicininė siurbimo įranga. 1 dalis. Elektrinė siurbimo įranga. Saugos reikalavimaiEN ISO 10079-1:2009 2010-09-29(ISO 10079-1:1999)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 10079-1:2000, LST EN ISO 10079-1:2001LST TK 32 LST EN ISO 10079-2:2009 11.040.10 lt Medicininė siurbimo įranga. 2 dalis. Mechaninė siurbimo įranga (ISO 10079-2:1999) EN ISO 10079-2:2009 2010-09-29Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 10079-2:2000, LST EN ISO 10079-2:2001LST TK 32 LST EN ISO 10079-3:2009 11.040.10 lt Medicininė siurbimo įranga. 3 dalis. Vakuuminio arba slėginio įtaiso varoma siurbimo įranga EN ISO 10079-3:2009 2010-09-29(ISO 10079-3:1999)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 10079-3:2000, LST EN ISO 10079-3:2001LST TK 32 LST EN ISO 10451:2010 11.060.15 en Odontologija. Dantų implantų sistemų techninės bylos turinys (ISO 10451:2010)EN ISO 10451:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN ISO 10451:2002LST TK 32 LST EN ISO 10873:2010 97.170 en Odontologija. Dantų protezų klijai (ISO 10873:2010) EN ISO 10873:2010 2010-12-15LST TK 32 LST EN ISO 10993-1:2010/ 11.100.20 en Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 1 dalis. Įvertinimas ir tyrimai rizikos valdymo EN ISO 10993-1:2009/ 2010-07-16LST TK 32AC:2010metu. 1 techninė pataisa (ISO 10993-1:2009/Cor.1:2010)AC:2010LST EN ISO 10993-3:2009 11.100.20 lt Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 3 dalis. Genotoksiškumo, kancerogeniškumo ir EN ISO 10993-3:2009 2010-12-30toksinio poveikio reprodukcijai tyrimai (ISO 10993-3:2003)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 10993-3:2004, LST EN ISO 10993-3:2005,LST EN ISO 10993-3:2004/P:2005LST TK 32 LST EN ISO 10993-10:2010 11.100.20 en Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 10 dalis. Dirginimo ir odos jautrinimo tyrimai EN ISO 10993-10:2010 2010-11-30(ISO 10993-10:2010)Pakeičia LST EN ISO 10993-10:2009LST TK 32 LST EN ISO 10993-13:2010 11.100.20 en Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 13 dalis. Polimerinių medicinos priemonių irimo EN ISO 10993-13:2010 2010-09-30produktų identifikavimas ir kiekybinis nustatymas (ISO 10993-13:2010)Pakeičia LST EN ISO 10993-13:2009LST TK 32 LST EN ISO 11953:2010 11.060.15 en Odontologija. Implantai. Rankinių suveržimo instrumentų klinikinės charakteristikosEN ISO 11953:2010 2010-09-30(ISO 11953:2010)LST TK 32 LST EN ISO 14155-1:2009 11.100.20 lt Klinikinis žmonėms skirtų medicinos priemonių tyrimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai EN ISO 14155-1:2009 2010-09-16(ISO 14155-1:2003)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 14155-1:2003, LST EN ISO 14155-1:2005LST TK 32 LST EN ISO 14155-2:2009 11.100.20 lt Klinikinis žmonėms skirtų medicinos priemonių tyrimas. 2 dalis. Klinikinio tyrimo planai EN ISO 14155-2:2009 2010-09-16(ISO 14155-2:2003)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 14155-2:2004, LST EN ISO 14155-2:2005LST TK 32 LST EN ISO 15001:2010 11.040.10 en Anestezijos ir kvėpavimo įranga. Suderinamumas su deguonimi (ISO 15001:2010)EN ISO 15001:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN ISO 15001:2004LST TK 32 LST EN ISO 15225:2010 11.040.01; en Medicinos priemonės. Kokybės vadyba. Medicinos priemonių nomenklatūros duomenų EN ISO 15225:2010 2010-09-3035.240.80struktūra (ISO 15225:2010)Pakeičia LST EN ISO 15225:2002/A2:2005, LST EN ISO 15225:2002,LST EN ISO 15225:2002/A1:2004LST TK 32 LST EN ISO 15747:2010 11.040.20 en Plastikinės į veną švirkščiamų tirpalų talpyklės (ISO 15747:2010)EN ISO 15747:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN ISO 15747:2005LST TK 32 LST EN ISO 21549-8:2010 35.240.80 en Sveikatos informatika. Paciento sveikatos kortelės duomenys. 8 dalis. SaitaiEN ISO 21549-8:2010 2010-09-30(ISO 21549-8:2010)LST TK 32 LST EN ISO 28158:2010 97.170 en Odontologija. Įtaisomasis tarpdančių siūlas ir jo laikikliai (ISO 28158:2010) EN ISO 28158:2010 2010-10-29LST TK 32 LST EN ISO 28319:2010 11.060.10 en Odontologija. Lazerinis suvirinimas (ISO 28319:2010) EN ISO 28319:2010 2010-09-30LST TK 32 LST HD 395.1 S2:2010 11.040 en Elektrinės medicinos įrangos sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiHD 395.1 S2:1988 2010-07-16(IEC 60601-1:1977+A1:1984)LST TK 32 LST HD 395.1 S2:2010/A1:2010 11.040 en Elektrinės medicinos įrangos sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai HD 395.1 S2:1988/ 2010-07-16A1:1993LST TK 34 LST EN 13798:2010 07.060 en Hidrometrija. Techniniai reikalavimai, keliami pamatinei lietmačio duobeiEN 13798:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN 13798:2003LST TK 34 LST EN ISO 286-1:2010 17.040.10 en Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Ilginių matmenų leidžiamųjų nuokrypų ISO kodųsistema. 1 dalis. Leidžiamųjų nuokrypų, nuokrypių ir sąlaidų pagrindai (ISO 286-1:2010)Pakeičia LST EN 20286-1:2001EN ISO 286-1:2010 2010-08-3151


LST TK 34 LST EN ISO 286-2:2010 17.040.10 en Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Ilginių matmenų leidžiamųjų nuokrypų ISO kodųsistema. 2 dalis. Skylių ir velenų standartizuotų leidžiamųjų nuokrypų klasių ir ribiniųnuokrypių lentelės (ISO 286-2:2010)Pakeičia LST EN 20286-2:2001LST TK 34 LST EN ISO 25178-601:2010 17.040.20 en Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Plotinė paviršiaus tekstūra. 601 dalis. Vardinėssąlytinių (su liestuku) matuoklių charakteristikos (ISO 25178-601:2010)LST TK 34 LST EN ISO 25178-602:2010 17.040.20 en Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Plotinė paviršiaus tekstūra. 602 dalis. Vardinėsnesąlytinių (su konfokaliniais chromatiniais zondais) matuoklių charakteristikos(ISO 25178-602:2010)LST TK 34 LST EN ISO 25178-701:2010 17.040.20 en Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Plotinė paviršiaus tekstūra. 701 dalis. Sąlytinių(su liestuku) matuoklių kalibravimas ir jų etalonai (ISO 25178-701:2010)LST TK 35 LST EN 131-2:2010 97.145 lt Kopėčios. 2 dalis. Reikalavimai, bandymai, ženklinimasNuo 2011.06.30 pakeičia LST EN 131-2+AC:2003LST TK 35 LST EN 354:2010 13.340.60 en Asmeninė apsaugos nuo kritimo įranga. Saugos virvėsPakeičia LST EN 354:2003LST TK 35 LST EN 379:2004+A1:2009 13.340.20 lt Asmeninė akių apsauga. Automatiniai suvirinimo filtraiPakeičia LST EN 379:2004, LST EN 379:2005LST TK 35 LST EN 405:2002+A1:2009 13.340.30 lt Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtravimo puskaukės su vožtuvais apsaugai nuodujų arba dujų ir dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimasPakeičia LST EN 405:2002, LST EN 405:2004LST TK 35 LST EN 405:2002+A1:2009/P:201 13.340.30 en Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtravimo puskaukės su vožtuvais apsaugai nuoLST TK 350dujų arba dujų ir dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimasLST EN 421:2010 13.340.40; en Apsauginės pirštinės nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir radioaktyviosios taršosLST TK 3513.280Pakeičia LST EN 421:1998LST EN 530:2010 13.340.10 en Apsauginių drabužių medžiagos atsparumas dilinimui. Bandymo metodaiPakeičia LST EN 530:1997/AC:2002, LST EN 530:1997LST TK 35 LST EN 692:2005+A1:2009 25.120.10 lt Staklės. Mechaniniai presai. SaugaNuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 692:2005, LST EN 692:2006LST TK 35 LST EN 1012-1:2010 23.080;23.160;23.140enKompresoriai ir vakuuminiai siurbliai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Oro kompresoriaiNuo 2012.09.30 pakeičia LST EN 1012-1:1999, LST EN 1012-1:2000EN ISO 286-2:2010 2010-09-30EN ISO 25178-601:2010 2010-10-29EN ISO 25178-602:2010 2010-10-29EN ISO 25178-701:2010 2010-10-29EN 131-2:2010 2010-11-29EN 354:2010 2010-10-29EN 379:2003+A1:2009 2010-10-28EN 405:2001+A1:2009 2010-11-292010-11-29EN 421:2010 2010-09-17EN 530:2010 2010-10-29EN 692:2005+A1:2009 2010-08-30EN 1012-1:2010 2010-12-15LST TK 35 LST EN 1417:2000+A1:2008 83.200 lt Plastikų ir gumos mašinos. Dviveleniai valcai. Saugos reikalavimaiEN 1417:1996+A1:2008 2010-11-29Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 1417:2000LST TK 35 LST EN 1417:2000+A1:2008/ 83.200 lt Plastikų ir gumos mašinos. Dviveleniai valcai. Saugos reikalavimai EN 1417:1996+A1:2008/ 2010-11-29LST TK 35AC:2009AC:2009LST EN 1417:2000+A1:2008/ 83.200 en Plastikų ir gumos mašinos. Dviveleniai valcai. Saugos reikalavimai 2010-11-29P:2010LST TK 35 LST EN 1808:1999+A1:2010 53.020.99 en Kabamosios prieigos įrangos saugos reikalavimai. Projektiniai skaičiavimai, stabilumo EN 1808:1999+A1:2010 2010-09-17kriterijai, konstrukcija. BandymaiPakeičia LST EN 1808:2002LST TK 35 LST EN 1938:2010 13.340.20 en Asmeninė akių apsauga. Apsauginiai akiniai, skirti motociklų ir mopedų naudotojams EN 1938:2010 2010-10-29Pakeičia LST EN 1938:2002LST TK 35 LST EN 12568:2010 13.340.50 en Pėdų ir kojų apsaugai. Batų noselių bei pradūrimui atsparių intarpų reikalavimai ir bandymo EN 12568:2010 2010-09-30metodaiPakeičia LST EN 12568:1999, LST EN 12568:2004, LST EN 12568:1999/P:2004LST TK 35 LST EN 13000:2010/AC:2010 53.020.20 en Kranai. Savaeigiai kranai EN 13000:2010/AC:2010 2010-10-29LST TK 35 LST EN 13001-1:2005+A1:2009 53.020.20 lt Kranai. Bendrasis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji principai ir reikalavimaiEN 13001-1:2004+ 2010-09-16LST TK 35Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 13001-1:2005/AC:2009, LST EN 13001-1:2005 A1:2009LST EN 13001-1:2005+A1:2009/ 53.020.20 lt Kranai. Bendrasis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji principai ir reikalavimai EN 13001-1:2004+ 2010-09-16LST TK 35AC:2010A1:2009/AC:2009LST EN 13001-2:2005+A3:2009 53.020.20 lt Kranų sauga. Bendrasis projektavimas. 2 dalis. Apkrovos poveikiaiEN 13001-2:2004 2010-09-16LST TK 35Pakeičia LST EN 13001-2:2005+A2:2009+A3:2009LST EN 13034:2005+A1:2009 13.340.10 lt Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo EN 13034:2005+A1:2009 2010-07-21skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai (6 ir PB [6] tipo įranga)Pakeičia LST EN 13034:2005, LST EN 13034:2005/P:200752


LST TK 35 LST EN 13135-1:2003+A1:2010 53.020.20 en Kranai. Įranga. 1 dalis. Elektrotechninė įrangaEN 13135-1:2003+ 2010-09-17Pakeičia LST EN 13135-1:2004, LST EN 13135-1:2005, LST EN 13135-1:2004/P:2005,LST EN 13135-1:2004/AC:2006A1:2010LST TK 35 LST EN 13135-2:2004+A1:2010 53.020.20 en Kranai. Įranga. 2 dalis. Neelektrotechninė įrangaEN 13135-2:2004+ 2010-11-30Pakeičia LST EN 13135-2:2004, LST EN 13135-2:2005, LST EN 13135-2:2004/P:2005,LST EN 13135-2:2004/AC:2005A1:2010LST TK 35 LST EN 13155:2003+A2:2009 53.020.30 lt Kranai. Sauga. Netvirtinamoji krovinio kėlimo įrangaEN 13155:2003+A2:2009 2010-08-30Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 13155:2003/A1:2005, LST EN 13155+A1:2005,LST EN 13155:2003, LST EN 13155+A1:2005LST TK 35 LST EN 13157:2004+A1:2010 53.020.20 lt Kranai. Sauga. Kranai su rankine pavaraEN 13157:2004+A1:2009 2010-08-30Pakeičia LST EN 13157:2004/AC:2008, LST EN 13157:2004, LST EN 13157:2005LST TK 35 LST EN 13157:2004+A1:2010/ 53.020.20 en Kranai. Sauga. Kranai su rankine pavara 2010-08-30P:2010LST TK 35 LST EN 13218:2003+A1:2008/ 25.080.50 en Staklės. Sauga. Stacionariosios šlifavimo staklėsEN 13218:2002+A1:2008/ 2010-07-16LST TK 35AC:2010Pakeičia LST EN 13218:2003+A1:2008/AC:2008AC:2010LST EN 14238:2004+A1:2010 53.020.20 lt Kranai. Rankiniai krovinio manipuliatoriaiEN 14238:2004+A1:2009 2010-07-21Pakeičia LST EN 14238:2004/P:2006, LST EN 14238:2004, LST EN 14238:2006LST TK 35 LST EN 14492-2:2007+A1:2010 53.020.20 lt Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 dalis. Varikliniai keltuvaiEN 14492-2:2006+ 2011-01-06LST TK 35Pakeičia LST EN 14492-2:2007A1:2009LST EN 14492-2:2007+A1:2010/ 53.020.20 lt Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 dalis. Varikliniai keltuvai EN 14492-2:2006+ 2011-01-06LST TK 35AC:2010A1:2009/AC:2010LST EN 14502-1:2010 53.020.30 en Kranai. Žmonių kėlimo įranga. 1 dalis. Kabamieji krepšiaiEN 14502-1:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 14502-1:2005, LST EN 14502-1:2006LST TK 35 LST EN 14975:2006+A1:2010 91.060.30 en Palėpės kopėčios. Reikalavimai, ženklinimas ir bandymaiEN 14975:2006+A1:2010 2010-10-29Pakeičia LST EN 14975:2007LST TK 35 LST EN ISO 3266:2010 53.020.30 en 4 klasės ąsiniai varžtai bendrosioms kėlimo reikmėms (ISO 3266:2010) EN ISO 3266:2010 2010-09-30LST TK 35 LST EN ISO 12100-1:2004/ 13.110; ltMašinų sauga. Pagrindinės sąvokos, bendrieji projektavimo principai. 1 dalis. Pagrindiniai EN ISO 12100-1:2003/ 2010-11-12LST TK 35A1:200901.040.13terminai, metodika. 1 keitinys (ISO 12100-1:2003/Amd.1:2009)A1:2009LST EN ISO 12100-2:2004/ 13.110 lt Mašinų sauga. Pagrindinės sąvokos, bendrieji projektavimo principai. 2 dalis. Techniniai EN ISO 12100-2:2003/ 2010-11-12LST TK 35A1:2009principai. 1 keitinys (ISO 12100-2:2003/Amd.1:2009)A1:2009LST EN ISO 12402-2:2006/ 13.340.70 en Asmeninės plūduriavimo priemonės. 2 dalis. Gelbėjimosi liemenės, eksploataciniųEN ISO 12402-2:2006/ 2010-09-17LST TK 35A1:2010charakteristikų lygis 275. Saugos reikalavimai. 1 keitinys (ISO 12402-2:2006/Amd.1:2010) A1:2010LST EN ISO 12402-3:2006/ 13.340.70 en Asmeninės plūduriavimo priemonės. 3 dalis. Gelbėjimosi liemenės, eksploataciniųEN ISO 12402-3:2006/ 2010-09-17LST TK 35A1:2010charakteristikų lygis 150. Saugos reikalavimai. 1 keitinys (ISO 12402-3:2006/Amd.1:2010) A1:2010LST EN ISO 12402-4:2006/ 13.340.70 en Asmeninės plūduriavimo priemonės. 4 dalis. Gelbėjimosi liemenės, eksploataciniųEN ISO 12402-4:2006/ 2010-09-17LST TK 35A1:2010charakteristikų lygis 100. Saugos reikalavimai. 1 keitinys (ISO 12402-4:2006/Amd.1:2010) A1:2010LST EN ISO 12402-5:2006/ 13.340.70 en Asmeninės plūduriavimo priemonės. 5 dalis. Plūduriavimo priemonės (eksploatacinių EN ISO 12402-5:2006/ 2010-09-17A1:2010charakteristikų lygis 50). Saugos reikalavimai. 1 keitinys (ISO 12402-5:2006/Amd.1:2010) A1:2010LST TK 35 LST EN ISO 12402-6:2007/A1:201013.340.70 en Asmeninės plūduriavimo priemonės. 6 dalis. Specialiosios paskirties gelbėjimosi liemenės irplūdriosios priemonės. Saugos reikalavimai ir papildomi bandymo metodai. 1 keitinys(ISO 12402-6:2006/Amd.1:2010)LST TK 35 LST EN ISO 13855:2010 13.110 en Mašinų sauga. Apsauginės įrangos išdėstymas atsižvelgiant į žmogaus kūno dalių artėjimogreitį (ISO 13855:2010)Pakeičia LST EN 999:2000+A1:2008LST TK 35 LST EN ISO 14116:2008/AC:2010 13.340.10 fr Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo karščio ir liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, jųderiniai ir apranga. 1 techninė pataisa (ISO 14116:2008/Cor.1:2009)LST TK 35 LST EN ISO 14122-1:2002/ 13.110 en Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 1 dalis. Priėjimo tarp dviejų lygiųLST TK 35A1:2010fiksuotų priemonių parinkimas. 1 keitinys (ISO 14122-1:2001/Amd.1:2010)LST EN ISO 14122-2:2002/ 13.110 en Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 2 dalis. Darbinės platformos irLST TK 35A1:2010perėjimo takai. 1 keitinys (ISO 14122-2:2001/Amd.1:2010)LST EN ISO 14122-3:2002/ 13.110 en Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 3 dalis. Laiptai, laiptinės kopėčiosA1:2010ir turėklai. 1 keitinys (ISO 14122-3:2001/Amd.1:2010)LST TK 35 LST EN ISO 14122-4:2005/A1:201013.110 en Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 4 dalis. Stacionariosios kopėčios.1 keitinys (ISO 14122-4:2004/Amd.1:2010)EN ISO 12402-6:2006/A1:20102010-09-17EN ISO 13855:2010 2010-09-30EN ISO 14116:2008/AC:2009EN ISO 14122-1:2001/A1:2010EN ISO 14122-2:2001/A1:2010EN ISO 14122-3:2001/A1:2010EN ISO 14122-4:2004/A1:20102010-10-292010-08-312010-08-312010-08-312010-10-2953


LST TK 35 LST EN ISO 23125:2010 25.080.01 en Staklės. Sauga. Tekinimo staklės (ISO 23125:2010)Pakeičia LST EN 12415:2002, LST EN 12840:2002, LST EN 13788:2002,LST EN 12415:2002/A1:2003, LST EN 12478+AC:2002LST TK 36 LST EN 1501-2:2005+A1:2010 43.160 lt Šiukšliavežiai ir jų keliamieji įrenginiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 2 dalis. Per šonąpakraunami šiukšliavežiaiPakeičia LST EN 1501-2:2005LST TK 36 LST EN 1501-3:2008 43.160 lt Šiukšliavežiai ir jų keliamieji įrenginiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 3 dalis. Per priekįpakraunami šiukšliavežiaiLST TK 36 LST EN 1501-4:2008 43.160; ltŠiukšliavežiai ir jų keliamieji įrenginiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 4 dalis. ŠiukšliavežiųLST TK 3617.140.30skleidžiamo triukšmo matavimo taisyklėsLST EN 1911:2010 13.040.40 en Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Dujinių chloridų, išreikštų kaip HCl, masinėskoncentracijos nustatymas. Standartizuotas pamatinis metodasPakeičia LST EN 1911-2:2000, LST EN 1911-1:2000, LST EN 1911-3:2000LST TK 36 LST EN 13071-1:2008/AC:2010 13.030.40 lt Stacionarieji iki 5000 l talpos atliekų konteineriai su viršutiniu kėlimo ir apatiniu tuštinimoįtaisu. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiLST TK 36 LST EN 13071-2:2008/AC:2010 13.030.40 lt Stacionarieji iki 5000 l talpos atliekų konteineriai su viršutiniu kėlimo ir apatiniu tuštinimoįtaisu. 2 dalis. Papildomieji reikalavimai, keliami požeminėms arba pusiau požeminėmssistemomsEN ISO 23125:2010 2010-09-30EN 1501-2:2005+A1:2009 2011-01-06EN 1501-3:2008 2011-01-06EN 1501-4:2007 2011-01-06EN 1911:2010 2010-11-30EN 13071-1:2008/AC:2010EN 13071-2:2008/AC:20102010-10-282010-10-28LST TK 36 LST EN 15852:2010 13.040.20 en Aplinkos oro kokybė. Standartinis metodas nustatyti visuminį dujinį gyvsidabrį EN 15852:2010 2010-07-16LST TK 36 LST EN 15853:2010 13.040.20 en Aplinkos oro kokybė. Standartinis metodas nustatyti gyvsidabrio nusėdimą EN 15853:2010 2010-07-16LST TK 36 LST EN 15859:2010 13.040.01 en Oro kokybė. Automatinių analizatorių, skirtų stacionariųjų šaltinių išmetamų dulkiųEN 15859:2010 2010-08-31gaudytuvams stebėti, sertifikavimas. Eksploatacinių charakteristikų kriterijai ir bandymoprocedūrosLST TK 36 LST EN ISO 14004:2010 13.020.10 en Aplinkos vadybos sistemos. Principų, sistemų ir įdiegimo būdų bendrosios gairėsEN ISO 14004:2010 2010-09-30(ISO 14004:2004)Pakeičia LST ISO 14004:2004, LST ISO 14004:2006LST TK 36 LST EN ISO 14015:2010 13.020.10 en Aplinkos vadyba. Teritorijų ir organizacijų aplinkosauginis vertinimas (ISO 14015:2001) EN ISO 14015:2010 2010-09-30LST TK 36 LST EN ISO 14025:2010 13.020.50 en Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. EN ISO 14025:2010 2010-09-30Principai ir procedūros (ISO 14025:2006)LST TK 36 LST EN ISO 14050:2010 13.020.10; en, fr Aplinkos vadyba. Aiškinamasis žodynas (ISO 14050:2009) EN ISO 14050:2010 2010-09-3001.040.13LST TK 36 LST EN ISO 14063:2010 13.020.10 en Aplinkos vadyba. Aplinkosauginės informacijos mainai. Gairės ir pavyzdžiaiEN ISO 14063:2010 2010-09-30(ISO 14063:2006)LST TK 36 LST EN ISO 21258:2010 13.040.40 en Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Azoto suboksido masės koncentracijosEN ISO 21258:2010 2010-09-30nustatymas. Pamatinis metodas. Nedispersinis infraraudonosios spinduliuotės metodas(ISO 21258:2010)LST TK 36 LST EN ISO 25140:2010 13.040.40 en Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinis metano koncentracijos nustatymo EN ISO 25140:2010 2010-11-30metodas, taikant liepsninės jonizacijos aptikimą (FID) (ISO 25140:2010)LST TK 36 LST ISO 2575:2010 01.080.20;43.040.30en Kelių transporto priemonės. Valdytuvų, rodytuvų ir signalinių lempučių simboliai (tapatusISO 2575:2010)Pakeičia LST ISO 2575+A1+A2:2006/A4:2009, LST ISO 2575+A1+A2:2006,LST ISO 2575+A1+A2:2006/A3:2009ISO 2575:2010 2010-10-29LST TK 36 LST ISO 15031-6:2010 43.040.10;13.040.50enKelių transporto priemonės. Transporto priemonės ir išmetamųjų teršalų diagnostikosišorinės įrangos ryšys. 6 dalis. Diagnozuojamų trikčių kodo apibrėžtys(tapatus ISO 15031-6:2010)Pakeičia LST ISO 15031-6:2006ISO 15031-6:2010 2010-11-30LST TK 38 LST EN 1090-1:2009/AC:2010 91.080.10 en Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių komponentų EN 1090-1:2009/AC:2010 2010-12-15atitikties įvertinimo reikalavimaiLST TK 38 LST EN 1857:2010 91.060.40; en Dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai dūmtakio pamušalaiEN 1857:2010 2010-08-3191.100.30Pakeičia LST EN 1857:2003+A1:2008LST TK 38 LST EN 1990:2004/NA:2010 91.010.30 lt Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 2010-07-10LST TK 38 LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 91.010.30; ltEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai2010-07-10LST TK 3813.220.50konstrukcijomsLST EN 1991-1-4:2005/A1:2010 91.010.30 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai EN 1991-1-4:2005/ 2010-09-30A1:201054


LST TK 38 LST EN 1991-1-5:2004/NA:2010 91.010.30 lt Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. TemperatūriniaipoveikiaiLST TK 38 LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010 91.010.30; en Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų91.080.40taisyklėsPakeičia LST EN 1992-1-1:2005/AC:2008LST TK 38 LST EN 1992-1-2:2005/NA:2010 91.010.30;91.080.40;13.220.50LST TK 38 LST EN 1992-3:2006/NA:2010 91.010.30;91.080.40LST TK 38 LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010 91.010.30;13.220.50;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-1-4:2007/NA:2010 91.080.10;91.040.01LST TK 38 LST EN 1993-1-5:2007/NA:2010 91.010.30;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-1-6:2007/NA:2010 91.010.30;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-1-7:2007/AC:2009 91.010.30;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-1-7:2007/NA:2010 91.010.30;91.080.10ltltltEurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės.Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimasEurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 3 dalis. Skysčių ir biriųjų medžiagųtalpyklosEurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės.Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimasEN 1992-1-1:2004/AC:20102010-07-102010-12-152010-09-292010-07-102010-09-29ltEurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės.2010-09-29Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklėslt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai 2010-09-29ltEurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-6 dalis. Kevalinių konstrukcijų stipris irstabilumas2010-09-29ltEurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-7 dalis. Iš plokštumos apkrovos EN 1993-1-7:2007/ 2010-11-29veikiamos lakštinės konstrukcijosAC:2009ltEurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-7 dalis. Iš plokštumos apkrovos2010-07-10veikiamos lakštinės konstrukcijosLST TK 38 LST EN 1993-1-8:2005/NA:2010 91.010.30 lt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas 2010-09-29LST TK 38 LST EN 1993-1-9:2005/NA:2010 91.010.30 lt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-9 dalis. Nuovargis 2010-09-29LST TK 38 LST EN 1993-1-10:2005/NA:2010 91.010.30 lt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-10 dalis. Medžiagų tąsumas ir jų2010-09-29savybės išilgai storioLST TK 38 LST EN 1993-1-11:2007/NA:2010 91.010.30; ltEurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-11 dalis. Konstrukcijų su tempiamaisiais2010-09-2991.080.10;komponentais projektavimas93.040LST TK 38 LST EN 1993-1-12:2007/NA:2010 91.010.30;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-2:2007/NA:2010 91.010.30;91.080.10;93.040LST TK 38 LST EN 1993-3-2:2007/NA:2010 91.010.30;91.060.40;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-4-1:2007/NA:2010 65.040.20;91.010.30;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-4-2:2007/NA:2010 91.010.30;23.020.01;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-4-3:2007/NA:2010 91.010.30;23.040.01;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-5:2007/NA:2010 91.010.30;91.080.10LST TK 38 LST EN 1993-6:2007/NA:2010 91.010.30;91.080.10;53.020.20LST TK 38 LST EN 1994-1-1:2005/NA:2010 91.010.30;91.080.40;91.080.10ltEurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-12 dalis. Papildomosios taisyklės,2010-09-29praplečiančios EN 1993 taikymo sritį iki S700 plieno klasės imtinailt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Plieniniai tiltai 2010-09-29ltEurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 3-2 dalis. Bokštai, stiebai ir kaminai.Kaminai2010-09-29lt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 4-1 dalis. Silosai 2010-09-29lt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 4-2 dalis. Rezervuarai 2010-09-29lt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 4-3 dalis. Magistraliniai vamzdynai 2010-09-29lt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Poliai 2010-09-29lt Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 6 dalis. Kranus laikančios konstrukcijos 2010-09-29ltEurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis.Bendrosios ir pastatų taisyklės2010-09-2955


LST TK 38 LST EN 1994-1-2:2006/NA:2010 91.010.30;91.080.40;13.220.50;91.080.10LST TK 38 LST EN 1995-1-1:2005/A1:2008 91.010.30;91.080.20LST TK 38 LST EN 1995-1-2:2005/NA:2010 91.010.30;91.080.20;13.220.50LST TK 38 LST EN 1995-2:2005/NA:2010 91.010.30;91.080.20;93.040LST TK 38 LST EN 1996-1-1:2006/NA:2010 91.010.30;91.080.30LST TK 38 LST EN 1996-1-2:2005/AC:2010 91.010.30;91.080.30;13.220.50LST TK 38 LST EN 1996-2:2006/AC:2009 91.010.30;91.080.30LST TK 38 LST EN 1996-2:2006/NA:2010 91.010.30;91.080.30LST TK 38 LST EN 1996-3:2006/AC:2009 91.010.30;91.080.30LST TK 38 LST EN 1996-3:2006/NA:2010 91.010.30;91.080.30LST TK 38 LST EN 1997-2:2007/AC:2010 91.120.20;91.060.01ltltltEurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis.Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimasEurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos.Bendrosios ir pastatų taisyklėsEurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios nuostatos.Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimasEN 1995-1-1:2004/A1:20082010-07-102010-11-292010-07-10lt Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai 2010-07-10ltenEurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų irnearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklėsEurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės.Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimasEN 1996-1-2:2005/AC:20102010-09-292010-12-15ltEurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Projektavimo prielaidos, medžiagųparinkimas ir mūro darbų atlikimasEN 1996-2:2006/AC:2009 2010-11-29ltEurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Projektavimo prielaidos, medžiagų2010-07-10parinkimas ir mūro darbų atlikimasltEurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 3 dalis. Supaprastinti nearmuotųjų mūrinių EN 1996-3:2006/AC:2009 2010-11-29konstrukcijų skaičiavimo metodailtEurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 3 dalis. Supaprastinti nearmuotųjų mūrinių2010-09-29konstrukcijų skaičiavimo metodaien Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai EN 1997-2:2007/AC:2010 2010-07-16LST TK 38 LST EN 1998-1:2005/NA:2010 91.120.25 lt Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 1 dalis. Bendrosios ir2010-07-10pastatų taisyklės, seisminiai poveikiaiLST TK 38 LST EN 1998-2:2006/A1:2009 91.120.25; lt Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai EN 1998-2:2005/A1:2009 2010-12-3093.040LST TK 38 LST EN 1998-2:2006/NA:2010 91.120.25; lt Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai 2010-07-1093.040LST TK 38 LST EN 1998-3:2005/NA:2010 91.120.25 lt Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 3 dalis. Pastatų2010-07-10įvertinimas ir rekonstrukcijaLST TK 38 LST EN 1998-4:2006/NA:2010 91.120.25 lt Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 4 dalis. Silosai,2010-07-10rezervuarai ir magistraliniai vamzdynaiLST TK 38 LST EN 1998-5:2005/NA:2010 91.120.25 lt Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Pamatai,2010-07-10atraminės konstrukcijos ir geotechniniai aspektaiLST TK 38 LST EN 1998-6:2005/NA:2010 91.120.25 lt Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 6 dalis. Bokštai, stiebai2010-07-10ir kaminaiLST TK 38 LST EN 1999-1-1:2007 91.010.30; ltEurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios konstrukcijų EN 1999-1-1:2007 2010-09-2191.080.10taisyklėsNuo 2010.03.31 pakeičia LST L ENV 1999-1-1:2000LST TK 38 LST EN 1999-1-3:2007/NA:2010 91.010.30; ltEurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Nuovargiui jautrios2010-09-29LST TK 3891.080.01konstrukcijosLST EN 1999-1-5:2007/AC:2009 91.010.30; lt Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Kevalinės konstrukcijos EN 1999-1-5:2007/ 2010-11-29LST TK 3893.020AC:2009LST EN 1999-1-5:2007/NA:2010 91.010.30; lt Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Kevalinės konstrukcijos 2010-07-1093.020LST TK 38 LST EN 15287-1:2007+A1:2010 91.060.40 en Dūmtraukiai. Dūmtraukių projektavimas, įrengimas ir perdavimas eksploatuoti. 1 dalis.Neizoliuotų buitinių šildytuvų dūmtraukiaiPakeičia LST EN 15287-1:2007EN 15287-1:2007+A1:20102010-11-3056


LST TK 39 LST CLC/TS 50131-7:2010 13.310 en Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo sistemos.7 dalis. Taikymo gairėsPakeičia LST CLC/TS 50131-7:2009LST TK 39 LST EN 50131-1:2007/IS2:2010 13.310 en Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo sistemos.1 dalis. Sistemai keliami reikalavimaiPakeičia LST EN 50131-1:2007/IS1:2009LST TK 39 LST EN 50131-5-3:2005/IS1:2010 13.310 en Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos. 5-3 dalis.Reikalavimai, keliami įsibrovimo pavojaus signalizavimo įrenginiams, kuriuose naudojamosradijo ryšio priemonės. Punkto 5.1.6 aiškinimasLST TK 39 LST EN 50132-1:2010 33.160.40; en Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimoLST TK 3913.310sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimaiLST EN 50132-1:2010/AC:2010 33.160.40; en Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimoLST TK 3913.310sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimaiLST EN 50518-1:2010 13.320 en Stebėjimo ir pavojaus signalų priėmimo centras. 1 dalis. Įrengimo vietos ir konstrukcijosreikalavimaiLST TK 39 LST EN 50518-1:2010/AC:2010 13.320 de Stebėjimo ir pavojaus signalų priėmimo centras. 1 dalis. Įrengimo vietos ir konstrukcijosreikalavimaiLST TK 40 LST EN 15938:2010 75.160.20 en Automobiliniai degalai. Etanolis kaip kompaundavimo komponentas ir automobiliniai etanoliodegalai (E85). Savitojo elektrinio laidžio nustatymasLST TK 40 LST ISO 7507-4:2010 75.180.30 en Nafta ir skystieji naftos produktai. Vertikaliųjų cilindrinių rezervuarų kalibravimas. 4 dalis.Atstumo vidinio elektrooptinio matavimo metodas (tapatus ISO 7507-4:2010)Pakeičia LST ISO 7507-4:2003LST TK 40 LST ISO 8217:2010 75.160.20 en Naftos produktai. Kuras (F klasė). Jūrų laivų kuro techniniai reikalavimai (tapatusISO 8217:2010)Pakeičia LST ISO 8217:2007CLC/TS 50131-7:2010 2010-09-30EN 50131-1:2006/IS2:2010EN 50131-5-3:2005/IS1:20102010-09-172010-09-17EN 50132-1:2010 2010-09-30EN 50132-1:2010/ 2010-09-30AC:2010EN 50518-1:2010 2010-09-30EN 50518-1:2010/ 2010-09-30AC:2010EN 15938:2010 2010-12-29ISO 7507-4:2010 2010-09-17ISO 8217:2010 2010-09-17LST TK 41 LST CEN/TR 13445-9:2010 23.020.30 en Nekaitinamieji slėginiai indai. 9 dalis. Standarto EN 13445 dalių ir ISO 16528 atitikimas CEN/TR 13445-9:2007 2010-10-29LST TK 41 LST EN 13445-1:2009 2 leidimas 23.020.30 en Nekaitinamieji slėginiai indai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiEN 13445-1:2009 2010-10-14Pakeičia LST EN 13445-1:2009 1 leidimas, LST EN 13445-1:2002/A2:2007,LST EN 13445-1:2002/A1:2007, LST EN 13445-1:2002/A3:2007, LST EN 13445-1:2002,LST EN 13445-1:2004LST TK 41 LST EN 13445-2:2009 2 leidimas 23.020.30 en Nekaitinamieji slėginiai indai. 2 dalis. MedžiagosEN 13445-2:2009 2010-10-14Pakeičia LST EN 13445-2:2002/A2:2007, LST EN 13445-2:2009 1 leidimas,LST EN 13445-2:2002/A3:2009, LST EN 13445-2:2002, LST EN 13445-2:2006,LST EN 13445-2:2002/A1:2007, LST EN 13445-2:2002/A5:2009LST TK 41 LST EN 13445-3:2009 2 leidimas 23.020.30 en Nekaitinamieji slėginiai indai. 3 dalis. ProjektavimasEN 13445-3:2009 2010-10-14Pakeičia LST EN 13445-3:2002/A1:2007, LST EN 13445-3:2009 1 leidimas,LST EN 13445-3:2002/A10:2008, LST EN 13445-3:2002/A8:2006, LST EN 13445-3:2002,LST EN 13445-3:2002/A16:2009, LST EN 13445-3:2002/A6:2006,LST EN 13445-3:2002/A5:2006, LST EN 13445-3:2002/A4:2005,LST EN 13445-3:2002/A3:2007, LST EN 13445-3:2002/A2:2007,LST EN 13445-3:2002/A11:2007, LST EN 13445-3:2002/A17:2008LST TK 41 LST EN 13445-4:2009 2 leidimas 23.020.30 en Nekaitinamieji slėginiai indai. 4 dalis. GamybaEN 13445-4:2009 2010-10-14Pakeičia LST EN 13445-4:2009 1 leidimas, LST EN 13445-4:2002,LST EN 13445-4:2004, LST EN 13445-4:2002/A3:2009, LST EN 13445-4:2002/A2:2007,LST EN 13445-4:2002/A5:2009LST TK 41 LST EN 13445-5:2009 2 leidimas 23.020.30 en Nekaitinamieji slėginiai indai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymaiEN 13445-5:2009 2010-10-14Pakeičia LST EN 13445-5:2002/A1:2007, LST EN 13445-5:2002/A3:2006,LST EN 13445-5:2002/A2:2005, LST EN 13445-5:2002/A5:2007,LST EN 13445-5:2002, LST EN 13445-5:2009 1 leidimas,LST EN 13445-5:2002/A4:2007, LST EN 13445-5:2002/A10:2009LST TK 41 LST EN 13445-6:2009 2 leidimas 23.020.30 en Nekaitinamieji slėginiai indai. 6 dalis. Slėginių indų ir slėginių dalių, konstruojamų iš rutuliniografito lietojo ketaus, projektavimo ir gamybos reikalavimaiPakeičia LST EN 13445-6:2002, LST EN 13445-6:2002/A2:2007,LST EN 13445-6:2002/A1:2004, LST EN 13445-6:2002/A3:2009,LST EN 13445-6:2009 1 leidimasEN 13445-6:2009 2010-10-1457


LST TK 41 LST EN 13445-8:2009 2 leidimas 23.020.30 en Nekaitinamieji slėginiai indai. 8 dalis. Papildomieji reikalavimai, keliami aliuminio ir aliuminiolydinių slėginiams indamsPakeičia LST EN 13445-8:2009 1 leidimas, LST EN 13445-8:2006LST TK 41 LST EN ISO 3821:2010 25.160.30;83.140.40LST TK 41 LST EN ISO 5171:2010 25.160.30;17.100enenDujinio suvirinimo įranga. Suvirinimo, pjaustymo ir panašių procesų guminės žarnos(ISO 3821:2008)Pakeičia LST EN 559:2003Dujinio suvirinimo įranga. Suvirinimui, pjaustymui ir panašiems procesams naudojamislėgmačiai (ISO 5171:2009)Pakeičia LST EN 562:2003EN 13445-8:2009 2010-10-14EN ISO 3821:2010 2010-07-16EN ISO 5171:2010 2010-07-16LST TK 41 LST EN ISO 5173:2010 25.160.40 en Metalų virintinių siūlių ardomieji bandymai. Lenkimo bandymai (ISO 5173:2009)EN ISO 5173:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 910:1998LST TK 41 LST EN ISO 15653:2010 25.160.40 en Metalai. Bandymo metodas nustatyti kvazistatinį virintinių siūlių irties tąsumąEN ISO 15653:2010 2010-09-17(ISO 15653:2010)LST TK 41 LST EN ISO 17672:2010 25.160.50 en Kietasis litavimas. Pridėtiniai metalai (ISO 17672:2010)EN ISO 17672:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN 1044:2000LST TK 41 LST EN ISO 21809-5:2010 75.200 en Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų EN ISO 21809-5:2010 2010-08-31transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 5 dalis. Išorinės betoninės dangos(ISO 21809-5:2010)LST TK 41 LST EN ISO 23279:2010 25.160.40 en Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Ultragarsiniai bandymai. Virintinių siūlių indikacinių EN ISO 23279:2010 2010-07-16signalų apibūdinimas (ISO 23279:2010)Pakeičia LST EN 1713:2000, LST EN 1713+A1+A2:2004, LST EN 1713:2000/A1:2002,LST EN 1713+A1+A2:2004, LST EN 1713:2000/A2:2004, LST EN 1713+A1+A2:2004LST TK 42 LST EN 14634:2010 55.100 en Stiklinės pakuotės. 26 H 180 kaklelio galas, skirtas vainikiniams dangteliams. Matmenys EN 14634:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN 14634:2004LST TK 42 LST EN 14635:2010 55.100 en Stiklinės pakuotės. 26 H 126 kaklelio galas, skirtas vainikiniams dangteliams. Matmenys EN 14635:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN 14635:2004LST TK 42 LST EN 15823:2010 11.120.99; en Pakuotės. Brailis ant vaistų pakuočių EN 15823:2010 2010-09-3011.180.30LST TK 42 LST EN ISO 4180:2010 55.180.40 en Pakuotės. Visiškai paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. EksploataciniųEN ISO 4180:2010 2010-12-15charakteristikų bandymų planų sudarymo bendrosios taisyklės (ISO 4180:2009)Pakeičia LST EN 24180-2:2001, LST EN 24180-1:2001LST TK 43 LST EN 12663-1:2010 45.060.20 en Geležinkelio taikmenys. Konstrukciniai reikalavimai, keliami geležinkelio riedmenų kėbulams. EN 12663-1:2010 2010-07-161 dalis. Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys (ir alternatyvusis prekinių vagonų metodas)Pakeičia LST EN 12663:2002/1P:2003, LST EN 12663:2002/2P:2005,LST EN 12663:2002, LST EN 12663:2005LST TK 43 LST EN 12663-2:2010 45.060.20 en Geležinkelio taikmenys. Konstrukciniai reikalavimai, keliami geležinkelio riedmenų kėbulams. EN 12663-2:2010 2010-07-162 dalis. Prekiniai vagonaiPakeičia LST EN 12663:2002/1P:2003, LST EN 12663:2002/2P:2005,LST EN 12663:2002, LST EN 12663:2005LST TK 43 LST EN 13230-2:2009 93.100;91.100.30ltGeležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 2 dalis. Įtemptiejivienblokiai pabėgiaiPakeičia LST EN 13230-2:2003EN 13230-2:2009 2010-09-29LST TK 43 LST EN 13230-3:2009 93.100;91.100.30ltGeležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 3 dalis. Armuotiejidviblokiai pabėgiaiPakeičia LST EN 13230-3:2003LST TK 43 LST EN 13261:2009 45.040 lt Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ašys. Gaminio reikalavimaiPakeičia LST EN 13261:2004LST TK 43 LST EN 13262:2004+A1:2009 45.060.01; ltGeležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Gaminio reikalavimaiLST TK 4345.040Pakeičia LST EN 13262:2004LST EN 13674-2:2006+A1:2010 93.100 en Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 2 dalis. Iešmų ir bėgių sankryžų bėgiai,naudojami kartu su 46 kg/m ir didesnės ilginės masės plačiapadžiais geležinkelio bėgiaisPakeičia LST EN 13674-2:2006LST TK 43 LST EN 13674-3:2006+A1:2010 93.100 en Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 3 dalis. GretbėgiaiPakeičia LST EN 13674-3:2006EN 13230-3:2009 2010-09-29EN 13261:2009 2010-10-14EN 13262:2004+A1:2008 2010-10-14EN 13674-2:2006+A1:2010EN 13674-3:2006+A1:20102010-10-292010-10-2958


LST TK 43 LST EN 13803-1:2010 93.100 en Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Projektiniai kelio trasos parametrai. 1 435 mm irplatesnės vėžės kelias. 1 dalis. Bėgių keliasPakeičia LST L ENV 13803-1:2004LST TK 43 LST EN 13803-2:2007+A1:2010 93.100 lt Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Projektiniai kelio trasos parametrai. 1 435 mm irplatesnės vėžės kelias. 2 dalis. Iešmai ir bėgių sankryžos bei panašios trasos su staigiaiskreivumo pokyčiais projektavimo situacijosPakeičia LST EN 13803-2:2007/AC:2007, LST EN 13803-2:2007LST TK 43LST EN 13803-2:2007+A1:2010/P:201093.100 en Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Projektiniai kelio trasos parametrai. 1 435 mm irplatesnės vėžės kelias. 2 dalis. Iešmai ir bėgių sankryžos bei panašios trasos su staigiaiskreivumo pokyčiais projektavimo situacijosLST TK 43 LST EN 13848-5:2008+A1:2010 93.100 en Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Geometrinė geležinkelio kelio kokybė. 5 dalis.Geometrinės kokybės lygmenys. Bėgių keliasPakeičia LST EN 13848-5:2008LST TK 43 LST EN 14730-1:2006+A1:2010 93.100;25.160.10enGeležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Termitinis bėgių suvirinimas. 1 dalis. Suvirinimoprocedūros patvirtinimasPakeičia LST EN 14730-1:2006, LST EN 14730-1:2006/P:2008EN 13803-1:2010 2010-10-15EN 13803-2:2006+A1:2009EN 13848-5:2008+A1:2010EN 14730-1:2006+A1:20102010-10-142010-10-142010-08-312010-10-29LST TK 43 LST EN 15313:2010 45.040 en Geležinkelio taikmenys. Naudojamų aširačių eksploatavimo reikalavimai. Naudojamų ir EN 15313:2010 2010-08-31nenaudojamų aširačių techninė priežiūraLST TK 43 LST EN 15686:2010 45.060.01 en Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų su vėžės pakylos stygiaus kompensavimo EN 15686:2010 2010-09-17sistema ir (arba) riedmenų, numatomų eksploatuoti su didesniu pakylos stygiumi neinurodyta EN 14363:2005 G priede, eismo charakteristikų priimamieji bandymaiLST TK 43 LST EN 15687:2010 45.060.01 en Geležinkelio taikmenys. Prekinių vagonų, kurių ašies statinės apkrovos yra nuo 225 kN iki EN 15687:2010 2010-09-17250 kN, eismo charakteristikų priimamieji bandymaiLST TK 43 LST EN 15746-1:2010 93.100 en Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėginės-nebėginės mašinos ir susijusi įranga. EN 15746-1:2010 2010-08-311 dalis. Važiavimo ir eksploatavimo techniniai reikalavimaiLST TK 43 LST EN 15746-2:2010 93.100 en Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėginės-nebėginės mašinos ir susijusi įranga. EN 15746-2:2010 2010-08-312 dalis. Bendrieji saugos reikalavimaiLST TK 43 LST EN 50124-1:2002/AC:2010 45.020; en, fr Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Elektrinės ir EN 50124-1:2001/ 2010-07-16LST TK 4329.080elektroninės įrangos oro tarpai ir paviršinio nuotėkio keliaiAC:2010LST EN 50124-2:2002/AC:2010 29.080.99; en Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 2 dalis. Viršįtampiai ir naudojama apsauga EN 50124-2:2001/ 2010-07-16LST TK 4329.280AC:2010LST EN 50125-1:2002/AC:2010 45.020; en Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 1 dalis. Riedmenų įrenginiai EN 50125-1:1999/ 2010-07-1629.280;AC:201029.260LST TK 43 LST EN 50125-2:2004/AC:2010 29.280 en Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 2 dalis. Stacionarioji elektros įranga EN 50125-2:2002/ 2010-10-29AC:2010LST TK 43 LST EN 50125-3:2004/AC:2010 29.280 en Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 3 dalis. Signalizavimo irEN 50125-3:2003/ 2010-07-16LST TK 43telekomunikacijų įrenginiaiAC:2010LST EN 50126-1:2003/AC:2010 45.020; en Geležinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, priežiūrumo ir saugos (PPPS) aprašas bei EN 50126-1:1999/ 2010-07-1629.280demonstravimas. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji procesaiAC:2010LST TK 43 LST EN 50128:2002/AC:2010 29.280;45.060.10enGeležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Geležinkeliųvaldymo ir apsaugos sistemų programinė įrangaPakeičia LST EN 50128:2002/P:2003EN 50128:2001/AC:2010 2010-09-30LST TK 43 LST EN 50129:2004/AC:2010 93.100 en Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Su sauga EN 50129:2003/AC:2010 2010-07-16susijusios elektroninės signalizavimo sistemosLST TK 43 LST EN 50149:2002/AC:2010 29.280 en Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Elektrinė trauka. Vario ir vario lydiniųEN 50149:2001/AC:2010 2010-10-29kontaktiniai laidai su grioveliaisLST TK 43 LST EN 50151:2004/AC:2010 29.080.10; en Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Elektrinė trauka. Specialieji kompozicinių EN 50151:2003/AC:2010 2010-10-29LST TK 4329.280izoliatorių reikalavimaiLST EN 50153:2003 45.060 lt Geležinkelio taikmenys. Riedmenys. Apsaugos nuo elektros pavojų priemonėsEN 50153:2002 2010-10-15Pakeičia LST EN 50153:2001LST TK 43 LST EN 50153:2003/P:2010 45.060 en Geležinkelio taikmenys. Riedmenys. Apsaugos nuo elektros pavojų priemonės2010-10-15Pakeičia LST EN 50153:2003/P:2003LST TK 43 LST EN 50155:2007/AC:2010 45.060.10 en Geležinkelio taikmenys. Elektroninė geležinkelio riedmenų įranga EN 50155:2007/AC:20102010-07-1659


LST TK 43 LST EN 50159-1:2002/AC:2010 35.240; en Geležinkelio taikmenys. Nuotolinių ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. EN 50159-1:2001/ 2010-07-16LST TK 4345.0201 dalis. Su sauga susiję ryšiai uždarose perdavimo sistemoseAC:2010LST EN 50159-2:2002/AC:2010 35.240.60; en Geležinkelio taikmenys. Nuotolinių ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. EN 50159-2:2001/ 2010-07-1645.0202 dalis. Su sauga susiję ryšiai atvirose perdavimo sistemoseAC:2010LST TK 43 LST EN 50163:2005/AC:2010 29.280 en Geležinkelio taikmenys. Traukos sistemų maitinimo įtampa EN 50163:2004/AC:2010 2010-07-16LST TK 43 LST EN 50206-1:2001/AC:2010 29.080; en Geležinkelio taikmenys. Riedmenys. Pantografai. Charakteristikos ir bandymai. 1 dalis. EN 50206-1:1998/ 2010-09-3045.060.10Geležinkelio magistralės transporto priemonių pantografaiPakeičia LST EN 50206-1:2001/P:2005AC:2010LST TK 43 LST EN 50206-1:2010 29.280 en Geležinkelio taikmenys. Riedmenys. Pantografai. Charakteristikos ir bandymai. 1 dalis. EN 50206-1:2010 2010-10-15Geležinkelio magistralės transporto priemonių pantografaiPakeičia LST EN 50206-1:2001, LST EN 50206-1:2001/AC:2010LST TK 43 LST EN 50206-2:2010 29.280 en Geležinkelio taikmenys. Riedmenys. Pantografai. Charakteristikos ir bandymai. 2 dalis. Metro EN 50206-2:2010 2010-10-15ir lengvųjų geležinkelio transporto priemonių pantografaiNuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 50206-2+AC:2001LST TK 43 LST EN 50238:2004/AC:2010 29.180; en Geležinkelio taikmenys. Riedmenų ir traukinio aptikimo sistemų suderinamumas EN 50238:2003/AC:2010 2010-07-1629.280;45.060.10LST TK 43 LST EN 50317:2003/A2:2007/ 29.280 en Geležinkelio taikmenys. Srovės ėmimo sistemos. Pantografo ir orinės kontaktinės linijos EN 50317:2002/A2:2007/ 2010-07-16LST TK 43AC:2010dinaminės sąveikos matavimų reikalavimai ir patvirtinimasAC:2010LST EN 50329:2004/A1:2010 29.180; en Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Traukos transformatoriai EN 50329:2003/A1:2010 2010-09-3029.280LST TK 43 LST EN 50367:2006/AC:2010 29.280 en Geležinkelio taikmenys. Srovės ėmimo sistemos. Techniniai pantografo ir kontaktinės orolinijos sąveikos kriterijai (laisvosios prieigos sudarymas)EN 50367:2006/AC:2010 2010-07-16LST TK 43 LST EN 50388:2005/AC:2010 29.280;45.060.10enGeležinkelio taikmenys. Maitinimo šaltiniai ir riedmenys. Techniniai maitinimo šaltinių(pastočių) ir riedmenų koordinavimo, užtikrinančio abipusio jų veikimo suderinamumą,kriterijaiEN 50388:2005/AC:2010 2010-10-29LST TK 44 LST EN ISO 734-2:2010 67.200.20 en Aliejingųjų sėklų liekanos. Aliejaus kiekio nustatymas. 2 dalis. Greitasis ekstrahavimo EN ISO 734-2:2010 2010-08-31metodas (ISO 734-2:2008, pataisyta 2009-06-01 versija)Pakeičia LST EN ISO 734-2:2008LST TK 44 LST EN ISO 3960:2010 67.200.10 en Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Peroksidų skaičiaus nustatymas. Jodometrinis EN ISO 3960:2010 2010-08-31(vizualus) nustatymas pagal ekvivalentinį tašką (ISO 3960:2007,pataisyta 2009-05-15 versija)Pakeičia LST EN ISO 3960:2009LST TK 44 LST EN ISO 8292-1:2010 67.200.10 en Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Kietųjų riebalų kiekio nustatymas impulsinio EN ISO 8292-1:2010 2010-08-31magnetinio branduolių rezonanso metodu. 1 dalis. Tiesioginis metodas (ISO 8292-1:2008)Pakeičia LST EN ISO 8292:2000LST TK 44 LST EN ISO 8292-2:2010 67.200.10 en Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Kietųjų riebalų kiekio nustatymas impulsinio EN ISO 8292-2:2010 2010-08-31magnetinio branduolių rezonanso metodu. 2 dalis. Netiesioginis metodas (ISO 8292-2:2008)Pakeičia LST EN ISO 8292:2000LST TK 44 LST EN ISO 15302:2010 67.200.10 en Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Benzo(a)pireno nustatymas. Atvirkštinių fazių EN ISO 15302:2010 2010-08-31efektyviosios skysčių chromatografijos metodas (ISO 15302:2007)Pakeičia LST EN ISO 15302:2007LST TK 44 LST EN ISO 27107:2010 67.200.10 en Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Peroksidų skaičiaus nustatymas. Potenciometrinis EN ISO 27107:2010 2010-08-31ekvivalentinio taško nustatymas (ISO 27107:2008, pataisyta 2009-05-15 versija)Pakeičia LST EN ISO 27107:2009LST TK 45 LST EN 15900:2010 01.040.03;91.120.10;03.080.10;01.040.91en Energetinio efektyvumo paslaugos. Apibrėžtys ir reikalavimai EN 15900:2010 2010-09-17LST TK 45 LST EN 50065-2-2:2003/AC:2010 33.040.30 en Signalų perdavimas žemosios įtampos elektrinėje įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz dažniojuostoje. 2-2 dalis. Atsparumo reikalavimai, keliami ryšių įrangai ir sistemoms, veikiančiomsper elektros tinklus nuo 95 kHz iki 148,5 kHz dažnių juostoje ir naudojamoms pramonėsaplinkoseEN 50065-2-2:2003/AC:20032010-12-1560


LST TK 45 LST EN 50065-2-3:2003/AC:2010 33.100.01;33.040.30enSignalų perdavimas žemosios įtampos elektrinėje įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz dažniojuostoje. 2-3 dalis. Atsparumo reikalavimai, keliami ryšių įrangai ir sistemoms, veikiančiomsper elektros tinklus nuo 3 kHz iki 95 kHz dažnių juostoje ir naudojamoms elektros tiekėjų irskirstytojųLST TK 45 LST EN 50104:2010 13.320 en Elektriniai aparatai deguoniui aptikti ir matuoti. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai irbandymo metodaiNuo 2013.06.01 pakeičia LST EN 50104:2002/A1:2004, LST EN 50104:2002LST TK 45 LST EN 50110-2:2010 29.240 en Elektrinių įrenginių eksploatavimas. 2 dalis. Nacionaliniai priedaiNuo 2013.03.01 pakeičia LST EN 50110-2+AC:2001LST TK 45 LST EN 50160:2010 29.020 en Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikosNuo 2013.03.01 pakeičia LST EN 50160:2008LST TK 45 LST EN 50160:2010/AC:2010 29.020 en Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikosPakeičia LST EN 50160:2008LST TK 45 LST EN 50181:2010 29.080.20 en Įrenginių, kitokių nei skystiniai transformatoriai, nuo 1 kV iki 52 kV ir nuo 250 A iki 2,50 kAkištukiniai įvadaiNuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 50181:2001LST TK 45 LST EN 50223:2010 87.100;29.260.20enStacionarioji įranga lengvai užsidegantiems pūkams elektrostatiškai padengti. SaugosreikalavimaiNuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 50223:2002LST TK 45 LST EN 50271:2010 13.320 en Elektriniai aparatai degiosioms ir nuodingosioms dujoms arba deguoniui aptikti ir matuoti.Aparatų, kuriuose naudojama programinė įranga ir (arba) skaitmeninės technologijos,reikalavimai ir bandymaiNuo 2013.06.01 pakeičia LST EN 50271:2003LST TK 45 LST EN 50291-1:2010 13.320 en Elektriniai aparatai anglies monoksidui buities patalpose aptikti. 1 dalis. Bandymo metodai ireksploatacinių charakteristikų reikalavimaiNuo 2013.04.15 pakeičia LST EN 50291:2002LST TK 45 LST EN 50291-2:2010 13.320 en Elektriniai aparatai anglies monoksidui buities patalpose aptikti. 2 dalis. Nuolatinio veikimoelektriniai aparatai, skirti stacionariajai turistinių transporto priemonių ir panašių patalpųįrangai, įskaitant pramoginius laivus. Papildomieji bandymo metodai ir eksploataciniųcharakteristikų reikalavimaiLST TK 45 LST EN 50340:2010 29.240.20;13.260;29.260.99enHidrauliniai kabelių karpymo įtaisai. Įtaisai, naudojami elektriniuose iki 30 kV vardinėskintamosios įtampos įrenginiuoseNuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 50340+AC:2002LST TK 45 LST EN 50341-3:2002/AC:2010 29.240.20 en Aukštesnės kaip 45 kV kintamosios įtampos oro linijos. 3 dalis. Nacionaliniai norminiaireikalavimaiLST TK 45 LST EN 50383:2010 33.070.01; en Pagrindinis standartas, taikomas skaičiuojant ir matuojant elektromagnetinių laukų stiprį ir17.220.20savitąją sugertosios dozės galią, siejamą su belaidžio ryšio sistemų (110 MHz - 40 GHz)bazinių radijo ryšio stočių ir stacionariųjų galinių stočių poveikiu žmonėmsNuo 2013.06.01 pakeičia LST EN 50383:2003LST TK 45 LST EN 50423-3:2005/AC:2010 29.240.20 en Aukštesnės kaip 1 kV, bet neviršijančios 45 kV kintamosios įtampos oro linijos. 3 dalis.Nacionaliniai norminiai reikalavimaiLST TK 45 LST EN 50519:2010 25.180.10; en Darbuotojų apšvitos elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, kuriuos kuria pramoninė13.280indukcinio kaitinimo įranga, vertinimasLST TK 45 LST EN 50527-1:2010 13.100;13.280;11.040.40LST TK 45 LST EN 50528:2010 97.145;13.260enDarbuotojų, nešiojančių aktyviuosius implantuojamus medicininius įtaisus, apšvitoselektromagnetiniuose laukuose vertinimo procedūra. 1 dalis. Bendrieji dalykaiEN 50065-2-3:2003/AC:20032010-12-15EN 50104:2010 2010-10-15EN 50110-2:2010 2010-10-15EN 50160:2010 2010-10-15EN 50160:2010/AC:2010 2010-12-29EN 50181:2010 2010-10-15EN 50223:2010 2010-10-15EN 50271:2010 2010-10-15EN 50291-1:2010 2010-10-15EN 50291-2:2010 2010-10-15EN 50340:2010 2010-10-15EN 50341-3:2001/ 2010-07-16AC:2010EN 50383:2010 2010-10-15EN 50423-3:2005/ 2010-07-16AC:2010EN 50519:2010 2010-10-15EN 50527-1:2010 2010-10-15en Izoliacinės kopėčios, naudojamos ant žemosios įtampos elektros įrenginių arba arti jų EN 50528:2010 2010-10-15LST TK 45 LST EN 50532:2010 29.130.10 en Skirstomųjų pastočių kompaktinės įrangos sąrankos EN 50532:2010 2010-10-15LST TK 45 LST EN 50540:2010 29.240.20 en Oro linijų laidai. Plieniniai-aliumininiai laidai EN 50540:2010 2010-10-29LST TK 45 LST EN 60079-15:2010 29.260.20 en Sprogiosios atmosferos. 15 dalis. Įrangos apsauga, naudojant "n" apsaugąEN 60079-15:2010 2010-09-30(IEC 60079-15:2010)Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 60079-15:200561


LST TK 45 LST EN 60079-29-4:2010 29.260.20 en Sprogiosios atmosferos. 29-4 dalis. Dujų aptiktuvai. Eksploatacinių charakteristikųEN 60079-29-4:2010 2010-09-30reikalavimai, keliami atvirojo kelio optiniams degiųjų dujų aptiktuvams (IEC 60079-29-4:2009)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 50241-2:2000, LST EN 50241-2:2006,LST EN 50241-1:2000/A1:2004, LST EN 50241-1+A1:2006,LST EN 50241-1:2000, LST EN 50241-1+A1:2006LST TK 45 LST EN 60146-1-1:2010 29.045; en Puslaidininkiniai keitikliai. Bendrieji reikalavimai ir tinklo perjungiami keitikliai. 1-1 dalis. EN 60146-1-1:2010 2010-12-2929.200Pagrindinių reikalavimų aprašas (IEC 60146-1-1:2009)Pakeičia LST EN 60146-1-1+A1:2002LST TK 45 LST EN 60666:2010 17.220.99; en Specialių priedų mineralinėse izoliacinėse alyvose aptikimas ir nustatymas (IEC 60666:2010) EN 60666:2010 2010-11-15LST TK 4529.040.10Nuo 2013.07.01 pakeičia LST 1794:2002LST EN 60709:2010 27.120.20 en Branduolinės elektrinės. Kontrolinės matavimo ir valdymo sistemos, svarbios saugai. EN 60709:2010 2010-12-29Atskyrimas (IEC 60709:2004)LST TK 45 LST EN 60832-1:2010/AC:2010 29.240.20;13.260;29.260.99LST TK 45 LST EN 60832-2:2010/AC:2010 29.240.20;13.260LST TK 45 LST EN 60947-4-1:2010 29.130.20;29.120.99deDarbai esant įtampai. Izoliaciniai strypai ir prie jų tvirtinami įtaisai. 1 dalis. Izoliaciniai strypai(IEC 60832-1:2010)EN 60832-1:2010/AC:20102010-10-29de Darbai esant įtampai. Izoliaciniai strypai ir prie jų tvirtinami įtaisai. 2 dalis. Tvirtinamieji įtaisai(IEC 60832-2:2010)EN 60832-2:2010/AC:20102010-10-29en Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 4-1 dalis. Kontaktoriai ir variklių EN 60947-4-1:2010 2010-09-30paleidikliai. Elektromechaniniai kontaktoriai ir variklių paleidikliai (IEC 60947-4-1:2009)Nuo 2013.04.01 pakeičia LST EN 60947-4-1:2002, LST EN 60947-4-1:2002/A2:2005,LST EN 60947-4-1:2002/A1:2003, LST EN 60947-4-1:2002/P:2002LST TK 45 LST EN 60964:2010 27.120.20 en Branduolinės elektrinės. Valdymo salės. Projektavimas (IEC 60964:2009) EN 60964:2010 2010-11-15LST TK 45 LST EN 61226:2010 27.120.20 en Branduolinės elektrinės. Kontroliniai matavimai ir valdymas, svarbūs saugai. Kontrolinių EN 61226:2010 2010-11-15matavimų ir valdymo funkcijų klasifikavimas (IEC 61226:2009)LST TK 45 LST EN 61243-3:2010 29.240.20; en Darbai esant įtampai. Įtampos aptiktuvai. 3 dalis. Dvipoliai žemosios įtampos aptiktuvai EN 61243-3:2010 2010-10-1513.260;(IEC 61243-3:2009)29.260.99Nuo 2013.05.01 pakeičia LST EN 61243-3:2000LST TK 45 LST EN 61400-2:2006 27.180 lt Vėjo turbinos. 2 dalis. Projektavimo reikalavimai, keliami mažosioms vėjo turbinoms EN 61400-2:2006 2010-12-17(IEC 61400-2:2006)Nuo 2009.05.01 pakeičia LST EN 61400-2:2000LST TK 45 LST EN 61400-2:2006/P:2010 27.180 en Vėjo turbinos. 2 dalis. Projektavimo reikalavimai, keliami mažosioms vėjo turbinoms2010-12-17(IEC 61400-2:2006)LST TK 45 LST EN 61400-24:2010 27.180 en Vėjo turbinos. 24 dalis. Apsauga nuo žaibo (IEC 61400-24:2010) EN 61400-24:2010 2010-12-29LST TK 45 LST EN 61558-2-3:2010 29.180 en Transformatorių, reaktorių, maitinimo šaltinių ir jų derinių sauga. 2-3 dalis. Dujų ir mazuto EN 61558-2-3:2010 2010-12-29degiklių uždegimo transformatorių ypatingieji reikalavimai ir bandymai (IEC 61558-2-3:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61558-2-3:2001, LST EN 61558-2-3:2004LST TK 45 LST EN 61558-2-5:2010 29.180 en Transformatorių, reaktorių, maitinimo šaltinių ir jų derinių sauga. 2-5 dalis. Skustuvų EN 61558-2-5:2010 2010-12-29transformatorių ir maitinimo šaltinių su įmontuotu skustuvo transformatoriumi bei skustuvųmaitinimo šaltinių ypatingieji reikalavimai ir bandymai (IEC 61558-2-5:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61558-2-5:2000, LST EN 61558-2-5:2000/A11:2004LST TK 45 LST EN 61558-2-8:2010 29.180 en Transformatorių, reaktorių, maitinimo šaltinių ir jų derinių sauga. 2-8 dalis. Skambučių ir EN 61558-2-8:2010 2010-12-29varpelių transformatorių bei maitinimo šaltinių ypatingieji reikalavimai ir bandymai(IEC 61558-2-8:2010)Nuo 2013.07.01 pakeičia LST EN 61558-2-8:2000LST TK 45 LST EN 61558-2-23:2010 29.180 en Transformatorių, reaktorių, maitinimo šaltinių ir jų derinių sauga. 2-23 dalis. Statybvietėse EN 61558-2-23:2010 2010-12-29naudojamų transformatorių ir maitinimo šaltinių ypatingieji reikalavimai ir bandymai(IEC 61558-2-23:2010)Nuo 2013.10.01 pakeičia LST EN 61558-2-23:2002LST TK 45 LST EN 61850-7-4:2010 33.200 en Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. 7-4 dalis. Pagrindinė ryšių EN 61850-7-4:2010 2010-11-15struktūra. Suderinamos loginių mazgų ir duomenų objektų klasės (IEC 61850-7-4:2010)Nuo 2013.06.01 pakeičia LST EN 61850-7-4:2004LST TK 45 LST EN 62109-1:2010 27.160 en Fotovoltinėse sistemose naudojamų galios keitiklių sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai(IEC 62109-1:2010)EN 62109-1:2010 2010-12-2962


LST TK 45 LST EN 62209-2:2010 33.050.10 en Žmogaus apšvita radijo dažnių elektromagnetiniais laukais, kuriuos kuria rankoje laikomiarba prie kūno nešiojami belaidžio ryšio įtaisai. Žmogaus kūno modeliai, kontrolinė matavimoaparatūra ir procedūros. 2 dalis. Mobiliojo belaidžio ryšio įtaisų, naudojamų prie pat žmogauskūno, savitosios sugertosios galios (nuo 30 MHz iki 6 GHz dažnių srityje) nustatymoprocedūra (IEC 62209-2:2010)LST TK 45 LST EN 62271-101:2006/A1:2010 29.130.10 en Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 101 dalis. Bandymas, naudojantsintezuotąją grandinę (IEC 62271-101:2006/A1:2010)LST TK 45 LST EN 62340:2010 27.120.20 en Branduolinės elektrinės. Kontrolinės matavimo ir valdymo sistemos, svarbios saugai.Reikalavimai, leidžiantys atlaikyti gedimą dėl bendrosios priežasties (IEC 62340:2007)LST TK 45 LST HD 60364-4-43:2010 91.140.50;29.120.50enŽemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 4-43 dalis. Apsauginės priemonės saugai užtikrinti.Apsauga nuo viršsrovio (IEC 60364-4-43:2008, modifikuotas + 2008 m. spalio mėn. pataisa)Nuo 2013.03.01 pakeičia LST HD 384.4.43 S2:2003, LST HD 384.4.43 S2:2003/AC:2006LST TK 45 LST HD 60364-4-444:2010 91.140.50 en Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 4-444 dalis. Apsauga saugai užtikrinti. Apsauga nuoįtampos ir elektromagnetinių trikdžių (IEC 60364-4-44:2007 (444 skyrius), modifikuotas)LST TK 45 LST HD 60364-4-444:2010/ 91.140.50 en Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 4-444 dalis. Apsauga saugai užtikrinti. Apsauga nuoLST TK 45AC:2010įtampos ir elektromagnetinių trikdžių (IEC 60364-4-44:2007 (444 skyrius), modifikuotas)LST HD 60364-5-551:2010/ 91.140 en Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-55 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas.AC:2010Kitokia įranga. 551 skyrius. Žemosios įtampos generatoriniai agregatai(IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (551skyrius))LST TK 46 LST EN 12311-2:2010 91.100.50 en Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 2 dalis. Plastikiniai irelastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštaiPakeičia LST EN 12311-2:2003LST TK 46 LST EN 12317-2:2010 91.100.50 en Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Siūlių atsparumo šlijimui nustatymas. 2 dalis. Plastikiniai irelastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštaiPakeičia LST EN 12317-2:2002LST TK 46 LST EN 13111:2010 91.100.50 en Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai nevientisų stogo dangų ir sienų sluoksniai.Atsparumo vandens skverbimuisi nustatymasPakeičia LST EN 13111:2002LST TK 46 LST EN 13859-1:2010 91.100.50 en Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis.Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniaiPakeičia LST EN 13859-1:2005+A1:2009LST TK 46 LST EN 13859-2:2010 91.100.50 en Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis.Apatiniai sienų dangų sluoksniaiPakeičia LST EN 13859-2:2005+A1:2009LST TK 46 LST EN 14224:2010 91.100.50 en Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto eismopaviršių hidroizoliacija. Plyšių perdengimo gebos nustatymasPakeičia LST EN 14224:2006LST TK 46 LST EN 16002:2010 91.100.50 en Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Mechaniškai pritvirtintų lanksčiųjų hidroizoliacinių stogodangų lakštų atsparumo vėjo apkrovai nustatymasLST TK 47 LST EN 15907:2010 35.240.30; en Filmų identifikavimas. Metaduomenų funkcinio suderinamumo pagerinimas. Elementų97.195rinkiniai ir sandarosLST TK 47 LST ISO 690:2010 01.140.20 en Informacija ir dokumentavimas. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės(tapatus ISO 690:2010)Pakeičia LST ISO 690:2002, LST ISO 690-2:1999LST TK 49 LST EN 710:1997+A1:2010 25.120.30 en Mašinų sauga. Liejimo formų ir gurgučių gamybos mašinų bei įrenginių ir susijusios įrangossaugos reikalavimaiPakeičia LST EN 710:2000, LST EN 710:2006, LST EN 710:2000/P:2006LST TK 49 LST EN 1247:2004+A1:2010 25.120.30 en Liejimo mašinos. Kaušų, pylimo įrangos, išcentrinio liejimo mašinų, tolydžiojo ir pusiautolydaus liejimo mašinų saugos reikalavimaiPakeičia LST EN 1247:2004LST TK 49 LST EN 1676:2010 77.150.10 en Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Legiruotieji luitai, skirti perlydyti. Techniniai reikalavimaiPakeičia LST EN 1676:2000LST TK 49 LST EN 1706:2010 77.150.10 en Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Liejiniai. Cheminė sudėtis ir mechaninės savybėsPakeičia LST EN 1706:2000EN 62209-2:2010 2010-11-15EN 62271-101:2006/ 2010-12-15A1:2010EN 62340:2010 2010-12-29HD 60364-4-43:2010 2010-11-15HD 60364-4-444:2010 2010-12-29HD 60364-4-444:2010/AC:2010HD 60364-5-551:2010/AC:20102010-12-292010-12-29EN 12311-2:2010 2010-10-29EN 12317-2:2010 2010-10-29EN 13111:2010 2010-09-17EN 13859-1:2010 2010-09-30EN 13859-2:2010 2010-09-30EN 14224:2010 2010-09-17EN 16002:2010 2010-09-17EN 15907:2010 2010-10-29ISO 690:2010 2010-09-17EN 710:1997+A1:2010 2010-08-31EN 1247:2004+A1:2010 2010-10-29EN 1676:2010 2010-07-16EN 1706:2010 2010-07-1663


LST TK 49 LST EN 12735-1:2010 23.040.15 en Varis ir vario lydiniai. Besiūliai, apskritojo skerspjūvio variniai oro kondicionavimo ir aušinimo EN 12735-1:2010 2010-10-29vamzdžiai. 1 dalis. Vamzdynų sistemų vamzdžiaiPakeičia LST EN 12735-1:2002/A1:2005, LST EN 12735-1:2002LST TK 49 LST EN 12735-2:2010 23.040.15 en Varis ir vario lydiniai. Besiūliai, apskritojo skerspjūvio variniai oro kondicionavimo ir aušinimo EN 12735-2:2010 2010-10-29vamzdžiai. 2 dalis. Įrangos vamzdžiaiPakeičia LST EN 12735-2:2002/A1:2005, LST EN 12735-2:2002LST TK 49 LST EN 13148:2010 77.150.30 en Varis ir vario lydiniai. Karštai alavuota juostaEN 13148:2010 2010-12-29Pakeičia LST EN 13148:2002LST TK 49 LST EN 14938-2:2010 77.120.30 en Varis ir vario lydiniai. Bismuto kiekio nustatymas. 2 dalis. Liepsnos atominės absorbcinės EN 14938-2:2010 2010-10-29spektrometrijos metodasPakeičia LST CEN/TS 14938-2:2006LST TK 49 LST EN 15023-3:2010 77.120.30 en Varis ir vario lydiniai. Nikelio kiekio nustatymas. 3 dalis. Liepsnos atominės absorbcinės EN 15023-3:2010 2010-10-29spektrometrijos metodasPakeičia LST CEN/TS 15023-3:2007LST TK 49 LST EN 15025:2010 77.120.30 en Varis ir vario lydiniai. Magnio kiekio nustatymas. Liepsnos atominės absorbcinėsEN 15025:2010 2010-10-29spektrometrijos metodasPakeičia LST CEN/TS 15025:2007LST TK 49 LST EN 15605:2010 77.120.30 en Varis ir vario lydiniai. Optinė emisinė spektrometrija, taikant induktyviai susietą plazmą EN 15605:2010 2010-10-29Pakeičia LST CEN/TS 15605:2008LST TK 49 LST EN 15622:2010 77.120.30 en Varis ir vario lydiniai. Švino kiekio nustatymas. Liepsnos atominės absorbcinėsEN 15622:2010 2010-07-16spektrometrijos (LAAS) metodasLST TK 49 LST EN 15915:2010 77.040.30; en Varis ir vario lydiniai. Sidabro kiekio nustatymas. Liepsnos atominės absorbcinėsEN 15915:2010 2010-10-29LST TK 4977.120.30spektrometrijos metodasLST EN 15916-2:2010 77.040.30; en Varis ir vario lydiniai. Telūro kiekio nustatymas. 2 dalis. Telūro vidutinio kiekio nustatymas. EN 15916-2:2010 2010-10-2977.120.30Liepsnos atominės absorbcinės spektrometrijos metodasLST TK 49 LST EN ISO 439:2010 77.080.01 en Plienas ir ketus. Visuminio silicio kiekio nustatymas. Gravimetrinis metodas (ISO 439:1994) EN ISO 439:2010 2010-08-31LST TK 49 LST EN ISO 2085:2010 25.220.20 en Aliuminio ir jo lydinių anodavimas. Plonų anodinių oksidinių dangų vientisumo tikrinimas. EN ISO 2085:2010 2010-12-15Bandymas vario sulfatu (ISO 2085:2010)Pakeičia LST EN 12373-16:2002LST TK 49 LST EN ISO 2143:2010 25.220.20 en Aliuminio ir jo lydinių anodavimas. Anodinių oksidinių dangų sugerties gebos netekties po EN ISO 2143:2010 2010-10-29sutankinimo nustatymas. Dažų lašų bandymas apdorojus rūgštimi (ISO 2143:2010)Pakeičia LST EN 12373-4:2000LST TK 49 LST EN ISO 2376:2010 25.220.20 en Aliuminio ir jo lydinių anodavimas. Elektrinio pramušimo potencialo nustatymasEN ISO 2376:2010 2010-12-15(ISO 2376:2010)Pakeičia LST EN 12373-17:2003LST TK 49 LST EN ISO 2739:2010 77.160; en Sukepintųjų metalų įvorės. Radialiojo gniuždymo stiprio nustatymas (ISO 2739:2006) EN ISO 2739:2010 2010-08-31LST TK 4977.040.10Pakeičia LST EN ISO 2739:2002LST EN ISO 2931:2010 25.220.20 en Aliuminio ir jo lydinių anodavimas. Sutankintų anodinių oksidinių dangų kokybės vertinimas EN ISO 2931:2010 2010-10-29matuojant pilnutinį laidį (ISO 2931:2010)Pakeičia LST EN 12373-5:2000LST TK 49 LST EN ISO 3210:2010 25.220.20 en Aliuminio ir jo lydinių anodavimas. Sutankintų anodinių oksidinių dangų kokybės vertinimas EN ISO 3210:2010 2010-10-29matuojant masės netektį po panardinimo į fosforo ir chromo rūgšties tirpalą (ISO 3210:2010)Pakeičia LST EN 12373-6:2001, LST EN 12373-7:2003LST TK 49 LST EN ISO 3369:2010 77.160 en Nepralaidūs sukepintieji metalai ir kietlydiniai. Tankio nustatymas (ISO 3369:2006)EN ISO 3369:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 23369:2000LST TK 49 LST EN ISO 3738-1:2010 77.160; en Kietlydiniai. Rokvelo kiečio nustatymas (A skalė). 1 dalis. Bandymo metodasEN ISO 3738-1:2010 2010-08-31LST TK 4977.040.10(ISO 3738-1:1982)LST EN ISO 3923-1:2010 77.160 en Metalo milteliai. Tariamojo tankio nustatymas. 1 dalis. Piltuvėlio metodas (ISO 3923-1:2008) EN ISO 3923-1:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 23923-1:2000LST TK 49 LST EN ISO 4498:2010 77.160;77.040.10LST TK 49 LST EN ISO 4499-1:2010 77.160;77.040.99enenSukepinti metalai, išskyrus kietlydinius. Tariamojo kiečio ir mikrokiečio nustatymas(ISO 4498:2010)Pakeičia LST EN ISO 4498:2007Kietlydiniai. Metalografinis mikrostruktūros nustatymas. 1 dalis. Mikrofotonuotraukos iraprašymas (ISO 4499-1:2008)Pakeičia LST EN 24499:2001EN ISO 4498:2010 2010-09-30EN ISO 4499-1:2010 2010-09-3064


LST TK 49 LST EN ISO 4499-2:2010 77.160;77.040.99enKietlydiniai. Metalografinis mikrostruktūros nustatymas. 2 dalis. Volframo ir kobalto lydinių(WC) grūdelių matmenų nustatymas (ISO 4499-2:2008)Pakeičia LST EN 24499:2001LST TK 49 LST EN ISO 6581:2010 25.220.20 en Aliuminio ir jo lydinių anodavimas. Spalvotų anodinių oksidinių dangų palyginamojoatsparumo ultravioletinei spinduliuotei ir karščiui nustatymas (ISO 6581:2010)Pakeičia LST EN 12373-8:2000LST TK 49 LST EN ISO 7599:2010 25.220.20 en Aliuminio ir aliuminio lydinių anodavimas. Aliuminio anodinių oksidinių dangų bendriejitechniniai reikalavimai (ISO 7599:2010)Pakeičia LST EN 12373-1:2002LST TK 49 LST EN ISO 7625:2010 77.160 en Sukepintieji metalai, išskyrus kietlydinius. Cheminės analizės mėginių anglies kiekiui nustatytiparuošimas (ISO 7625:2006)LST TK 49 LST EN ISO 8993:2010 25.220.20;77.060LST TK 49 LST EN ISO 9444-2:2010 77.140.20;77.140.50LST TK 49 LST EN ISO 9445-1:2010 77.140.20;77.140.50LST TK 49 LST EN ISO 9445-2:2010 77.140.20;77.140.50enenenenAliuminio ir jo lydinių anodavimas. Klasifikacinė sistema taškinei korozijai įvertinti. Kontroliniųkortelių metodas (ISO 8993:2010)Pakeičia LST EN 12373-18:2003Tolydžiai karštai valcuotas nerūdijantysis plienas. Matmenų ir formos parametrųleidžiamosios nuokrypos. 2 dalis. Plačios juostos, lakštai ir (arba) plokštės (ISO 9444-2:2009)Tolydžiai šaltai valcuotas nerūdijantysis plienas. Matmenų ir formos leidžiamosios nuokrypos.1 dalis. Siauros juostos ir pjautiniai ruošiniai (ISO 9445-1:2009)Pakeičia LST EN ISO 9445:2006Tolydžiai šaltai valcuotas nerūdijantysis plienas. Matmenų ir formos leidžiamosios nuokrypos.2 dalis. Plačios juostos ir plokštės ir (arba) lakštai (ISO 9445-2:2009)Pakeičia LST EN ISO 9445:2006LST TK 49 LST EN ISO 10215:2010 25.220.20 en Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodinių oksidinių dangų paviršiuje vaizdo ryškumo nustatymasapžiūrint. Graduotosios skalės metodas (ISO 10215:2010)Pakeičia LST EN 12373-14:2002LST TK 49 LST EN ISO 11876:2010 77.160 en Kietlydiniai. Kalcio, vario, geležies, kalio, magnio, mangano, natrio, nikelio ir cinko kiekionustatymas kobalto metalo milteliuose. Liepsnos atominės absorbcinės spektrometrijosmetodas (ISO 11876:2010)LST TK 49 LST EN ISO 15350:2010 77.080.01 en Plienas ir ketus. Visuminio anglies ir sieros kiekio nustatymas. Infraraudonosios absorbcijosmetodas, taikomas po deginimo indukcinėje krosnyje (įprastinis metodas) (ISO 15350:2000)LST TK 49 LST EN ISO 15351:2010 77.080.01 en Plienas ir ketus. Azoto kiekio nustatymas. Šiluminis konduktometrinis metodas, taikomasišlydžius inertinių dujų sraute (įprastinis metodas) (ISO 15351:1999)LST TK 49 LST EN ISO 18286:2010 77.140.50 en Karštai valcuoto nerūdijančiojo plieno plokštės. Matmenų ir formos parametrų leidžiamosiosnuokrypos (ISO 18286:2008)LST TK 50 LST EN 12599:2001 91.140.30 lt Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemųbandymo metodikos ir matavimo metodaiLST TK 50 LST EN 12599:2001/AC:2005 91.140.30 lt Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemųbandymo metodikos ir matavimo metodaiLST TK 50 LST EN 13141-2:2010 91.140.30 en Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo komponentų ir (arba) gaminiųeksploatacinių charakteristikų bandymai. 2 dalis. Galiniai oro ištraukimo ir tiekimo įtaisaiPakeičia LST EN 13141-2:2004LST TK 50 LST EN 13941:2009+A1:2010 23.040.10;91.140.10enCentralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimasir įrengimasPakeičia LST EN 13941:2009, LST EN 13941:2009/AC:2010EN ISO 4499-2:2010 2010-09-30EN ISO 6581:2010 2010-10-29EN ISO 7599:2010 2010-10-29EN ISO 7625:2010 2010-08-31EN ISO 8993:2010 2010-12-15EN ISO 9444-2:2010 2010-09-30EN ISO 9445-1:2010 2010-07-16EN ISO 9445-2:2010 2010-07-16EN ISO 10215:2010 2010-12-15EN ISO 11876:2010 2010-12-15EN ISO 15350:2010 2010-08-31EN ISO 15351:2010 2010-08-31EN ISO 18286:2010 2010-09-30EN 12599:2000 2010-09-16EN 12599:2000/AC:2002 2010-09-16EN 13141-2:2010 2010-10-29EN 13941:2009+A1:2010 2010-10-29LST TK 50 LST EN 15650:2010 91.140.30 en Pastatų vėdinimas. Priešgaisrinės sklendės EN 15650:2010 2010-08-31LST TK 50 LST EN 15727:2010 91.140.30 en Pastatų vėdinimas. Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir bandymai EN 15727:2010 2010-09-17LST TK 50 LST EN ISO 13349:2010 01.040.23; en Ventiliatoriai. Aiškinamasis žodynas ir kategorijų apibrėžtys (ISO 13349:2010)EN ISO 13349:2010 2010-10-29LST TK 5123.120Pakeičia LST EN ISO 13349:2009LST EN 15055:2006/P:2010 67.080.01 en Neriebalingas maistas. Chlormekvato ir mepikvato nustatymas. Efektyviosios skysčių2010-07-21chromatografijos ir dvigubosios masių spektrometrijos (LC-MS/MS) metodasLST TK 51 LST EN 15850:2010 67.060 en Maisto produktai. Zearalenono miežiniuose, kukurūzų ir kvietiniuose miltuose, smulkiosekukurūzų kruopose, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose grūdiniuose maisto produktuosenustatymas. Efektyviosios skysčių chromatografijos metodas, taikant gryninimą imuniniogiminiškumo kolonėlėje ir fluorescencinį aptikimąEN 15850:2010 2010-08-3165


LST TK 51 LST EN 15851:2010 67.060 en Maisto produktai. Aflatoksino B1 kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose grūdiniuose maistoproduktuose nustatymas. Efektyviosios skysčių chromatografijos metodas, taikant gryninimąimuninio giminiškumo kolonėlėje ir fluorescencinį aptikimąLST TK 51 LST EN 15890:2010 67.080.10;67.230;67.160.20LST TK 51 LST EN 15891:2010 67.060;67.230enenMaisto produktai. Patulino nustatymas vaisių sultyse ir mažiems vaikams skirtose vaisiųtyrėse. Efektyviosios skysčių chromatografijos metodas, taikant skystosios fazėspaskirstomąjį gryninimą ir kietosios fazės ekstrahavimą bei ultravioletinį aptikimąMaisto produktai. Deoksinivalenolio nustatymas grūduose, jų produktuose ir kūdikiams beimažiems vaikams skirtuose grūdiniuose maisto produktuose. Efektyviosios skysčiųchromatografijos metodas, taikant gryninimą imuninio giminiškumo kolonėlėje ir ultravioletinįaptikimąLST TK 51 LST EN ISO 6887-5:2010 07.100.30 en Maisto ir pašarų mikrobiologija. Tiriamųjų mėginių, pradinės suspensijos ir dešimtkarčiųskiedinių ruošimas mikrobiologiniams tyrimams. 5 dalis. Pieno ir pieno produktų ruošimospecialiosios taisyklės (ISO 6887-5:2010)Pakeičia LST EN ISO 8261:2001, LST EN ISO 8261:2002LST TK 52 LST EN 14139:2010 11.040.70 en Oftalmologinė optika. Gatavų nešioti akinių reikalavimaiPakeičia LST EN 14139:2003/AC:2006, LST EN 14139:2003LST TK 52 LST EN ISO 8596:2009 11.040.70 lt Oftalmologinė optika. Regos aštrumo tikrinimas. Standartinis optotipas ir jo pateikimas(ISO 8596:2009)Pakeičia LST EN ISO 8596:2000/P:2007, LST EN ISO 8596:2000LST TK 52 LST EN ISO 10342:2010 11.040.70 en Oftalmologiniai prietaisai. Akių refraktometrai (ISO 10342:2010)Pakeičia LST EN ISO 10342:2004, LST EN ISO 10342:2005LST TK 52 LST EN ISO 11810-1:2009 11.040.30;31.260;13.340.99LST TK 52 LST EN ISO 11810-2:2009 11.040.30;31.260;13.340.99ltltLazeriai ir lazerinė įranga. Chirurginių apklotų ir (arba) pacientų apsauginių apdangalųatsparumo lazerio spinduliuotei bandymo metodas ir klasifikavimas. 1 dalis. Pirminisužsidegimas ir spinduliuotės įsiskverbimas (ISO 11810-1:2005)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 11810-1:2005, LST EN ISO 11810-1:2005-12,LST EN ISO 11810-1:2005/P:2005Lazeriai ir lazerinė įranga. Chirurginių apklotų ir (arba) pacientų apsauginių apdangalųatsparumo lazerio spinduliuotei bandymo metodas ir klasifikavimas. 2 dalis. Antrinisužsidegimas (ISO 11810-2:2007)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 11810-2:2007Lazeriai ir lazerinė įranga. Trachėjinių vamzdelių atsparumo lazerio spinduliuotei nustatymas.2 dalis. Trachėjinių vamzdelių balionėliai (ISO 11990-2:2010)LST TK 52 LST EN ISO 11990-2:2010 11.040.10;31.260enLST TK 52 LST EN ISO 12867:2010 11.040.70 en Oftalmologiniai prietaisai. Bandomieji rėmeliai (ISO 12867:2010)Pakeičia LST EN ISO 12867:2000LST TK 52 LST EN ISO 12870:2009 11.040.70 lt Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 12870:2004)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 12870:2004/AC:2006,LST EN ISO 12870+AC:2007, LST EN ISO 12870:2004, LST EN ISO 12870+AC:2007EN 15851:2010 2010-08-31EN 15890:2010 2010-12-29EN 15891:2010 2010-12-29EN ISO 6887-5:2010 2010-11-30EN 14139:2010 2010-09-30EN ISO 8596:2009 2010-10-14EN ISO 10342:2010 2010-09-30EN ISO 11810-1:2009 2010-10-28EN ISO 11810-2:2009 2010-10-28EN ISO 11990-2:2010 2010-10-29EN ISO 12867:2010 2010-09-30EN ISO 12870:2009 2010-11-12LST TK 52 LST EN ISO 14889:2009 11.040.70 lt Oftalmologinė optika. Akinių lęšiai. Pagrindiniai reikalavimai, keliami neapipjautiems EN ISO 14889:2009 2010-11-12užbaigtiems akinių lęšiams (ISO 14889:2003)Nuo 2010.03.21 pakeičia LST EN ISO 14889:2004, LST EN ISO 14889:2005,LST EN ISO 14889:2004/P:2005LST TK 53 LST EN ISO 10765:2010 61.060 en Avalynė. Bandymo metodas apibūdinti tampriąsias medžiagas. TempiamosiosEN ISO 10765:2010 2010-10-29charakteristikos (ISO 10765:2010)LST TK 53 LST EN ISO 10768:2010 61.060 en Avalynė. Bandymo metodas nustatyti avalynės tampriųjų medžiagų atsparumą kartotiniam EN ISO 10768:2010 2010-10-29tempimui. Atsparumas varginimui (ISO 10768:2010)LST TK 53 LST EN ISO 19952:2005 01.040.61; lt Avalynė. Aiškinamasis žodynas (ISO 19952:2005) EN ISO 19952:2005 2010-08-3061.060LST TK 53 LST EN ISO 19952:2005/P:2010 01.040.61; en Avalynė. Aiškinamasis žodynas (ISO 19952:2005) 2010-08-3061.060LST TK 53 LST EN ISO 20869:2010 61.060 en Avalynė. Padų, vidpadžių, pamušalo ir įkločių bandymo metodai. Vandenyje tirpių medžiagųkiekis (ISO 20869:2010)Pakeičia LST EN 12748:2001EN ISO 20869:2010 2010-09-3066


LST TK 54 LST EN 12006-2:2000+A1:2009 11.040.40 lt Neaktyvieji chirurginiai implantai. Ypatingieji reikalavimai, keliami širdies ir kraujagysliųimplantams. 2 dalis. Kraujagyslių protezai, įskaitant stambiųjų širdies arterijų protezus suvožtuvuNuo 2010.03.21 pakeičia LST EN 12006-2:2000LST TK 54 LST EN 12006-3:2000+A1:2009 11.040.40 lt Neaktyvieji chirurginiai implantai. Ypatingieji reikalavimai, keliami širdies ir kraujagysliųimplantams. 3 dalis. Vidiniai kraujagyslių įtaisaiNuo 2010.03.21 pakeičia LST EN 12006-3:2000EN 12006-2:1998+A1:2009EN 12006-3:1998+A1:20092010-10-142010-10-14LST TK 54 LST EN 15927:2010 11.180.15 en Klausos aparatų specialistų paslaugos EN 15927:2010 2010-11-30LST TK 54 LST EN ISO 14602:2010 11.040.40 en Neaktyvieji chirurginiai implantai. Osteosintezės implantai. Ypatingieji reikalavimaiEN ISO 14602:2010 2010-08-31(ISO 14602:2010)Pakeičia LST EN ISO 14602:2009LST TK 55 LST CEN/TS 15480-3:2010 35.240.15 en Atpažinimo kortelių sistemos. Europos piliečio kortelė. 3 dalis. Europos piliečio kortelės CEN/TS 15480-3:2010 2010-12-29funkcinis suderinamumas, naudojant taikomąjį sietuvąLST TK 56 LST EN 545:2010 23.040.40; en Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų EN 545:2010 2010-12-1523.040.10jungtys. Reikalavimai ir bandymo metodaiPakeičia LST EN 545:2007LST TK 56 LST EN 558:2008/AC:2010 23.060.10 en Pramoninės sklendės. Junginių vamzdžių sistemose naudojamų metalinių sklendžių atstumai EN 558:2008/AC:2010 2010-09-17tarp jungių plokštumų bei tarp plokštumos ir kito ašies galo. Sklendės su PN ir klasėsžymenimisLST TK 56 LST EN 809:2000+A1:2010 23.080 lt Skysčių siurbliai ir siurbliniai agregatai. Bendrieji saugos reikalavimaiEN 809:1998+A1:2009 2010-08-30Pakeičia LST EN 809:2000/AC:2002, LST EN 809:2000, LST EN 809+AC1+AC2:2003LST TK 56 LST EN 809:2000+A1:2010/ 23.080 en Skysčių siurbliai ir siurbliniai agregatai. Bendrieji saugos reikalavimai EN 809:1998+A1:2009/ 2010-09-17LST TK 56AC:2010AC:2010LST EN 1591-1:2002+A1:2009/ 23.040.60 en Jungės ir jų jungtys. Jungčių su žiedinėmis jungėmis ir tarpikliais projektavimo taisyklės. EN 1591-1:2001+A1:2009/ 2010-10-29LST TK 56AC:20101 dalis. Skaičiavimo metodasAC:2010LST EN 1984:2010 23.060.30 en Pramoninės sklendės. Plieninės sklendėsEN 1984:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 1984:2000LST TK 56 LST EN 12288:2010 23.060.30 en Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendėsEN 12288:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 12288:2004LST TK 56 LST EN 12351:2010 23.060.01 en Pramoninės sklendės. Apsauginiai sklendžių su jungėmis dangteliaiEN 12351:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 12351:2000LST TK 56 LST EN 12542:2010 23.020.30 en Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. Serijinės gamybos, nedidesnės kaip 13 m³ stacionariosios suvirintos cilindrinės plieninės talpyklos suskystintomsnaftos dujoms laikyti. Projektavimas ir gamybaPakeičia LST EN 14075:2003, LST EN 12542:2002, LST EN 12542+A1:2005,LST EN 14075:2003/A1:2005, LST EN 12542:2002/A1:2005, LST EN 12542+A1:2005EN 12542:2010 2010-11-30LST TK 56 LST EN 12972:2007 13.300;23.020.20ltTalpyklos pavojingiems kroviniams vežti. Metalinių cisternų bandymas, tikrinimas irženklinimasPakeičia LST EN 12972:2003Talpyklos pavojingiems kroviniams vežti. Metalinių cisternų bandymas, tikrinimas irženklinimasEN 12972:2007 2010-10-28LST TK 56 LST EN 12972:2007/P:2010 13.300;23.020.20en2010-10-28LST TK 56 LST EN 13480-3:2003/A4:2010 23.040.01 en Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas EN 13480-3:2002/A4:2010 2010-09-17LST TK 56 LST EN 13709:2010 23.060.10 en Pramoninės sklendės. Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios bei atbulinės vožtuvinės EN 13709:2010 2010-09-17sklendėsPakeičia LST EN 13709:2003LST TK 56 LST EN 13789:2010 23.060.10 en Pramoninės sklendės. Ketinės vožtuvinės sklendėsPakeičia LST EN 13789:2003LST TK 56 LST EN ISO 13628-1:2006/ 75.180.10 en Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Povandeninių gavybos sistemų projektavimas irA1:2010eksploatavimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir rekomendacijos. 1 keitinys. Pataisytas6 skyrius (ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010)LST TK 56 LST EN ISO 14245:2010 23.020.30 en Dujų balionai. Suskystintų naftos dujų balionų čiaupų techniniai reikalavimai ir bandymai.Automatinis užsidarymas (ISO 14245:2006)Pakeičia LST EN 13152:2002, LST EN 13152:2002/A1:2003EN 13789:2010 2010-09-17EN ISO 13628-1:2005/A1:20102010-11-30EN ISO 14245:2010 2010-09-3067


LST TK 56 LST EN ISO 15995:2010 23.020.30 en Dujų balionai. Suskystintų naftos dujų balionų čiaupų techniniai reikalavimai ir bandymai.Rankinis valdymas (ISO 15995:2006)Pakeičia LST EN 13153:2002, LST EN 13153:2002/A1:2003LST TK 56 LST EN ISO 17078-4:2010 75.180.10 en Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Gręžimo ir gavybos įranga. 4 dalis. Šerdžių su šoninekišene ir susijusios įrangos įrengimo taisyklės (ISO 17078-4:2010)LST TK 56 LST EN ISO 20361:2009 23.080;17.140.20ltSkysčio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukšmo bandymo taisyklės. 2-asis ir 3-iasis tikslumolaipsniai (ISO 20361:2007)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 12639:2000, LST EN 12639+AC:2004,LST EN 12639:2000/AC:2003, LST EN 12639+AC:2004, LST EN 12639:2000/AC:2004EN ISO 15995:2010 2010-09-30EN ISO 17078-4:2010 2010-08-31EN ISO 20361:2009 2010-10-28LST TK 56 LST EN ISO 20361:2009/AC:2010 23.080; ltSkysčio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukšmo bandymo taisyklės. 2-asis ir 3-iasis tikslumo EN ISO 20361:2009/ 2010-10-28LST TK 5617.140.20laipsniai (ISO 20361:2007)AC:2010LST EN ISO 20361:2009/P:2010 23.080; en Skysčio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukšmo bandymo taisyklės. 2-asis ir 3-iasis tikslumo2010-10-28LST TK 5617.140.20laipsniai (ISO 20361:2007)LST EN ISO 28781:2010 75.180.10 en Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Gręžimo ir gavybos įranga. Požeminės uždarymo sklendės EN ISO 28781:2010 2010-11-30ir susijusi įranga (ISO 28781:2010)LST TK 57 LST 1957:2006/P:2010 65.080 lt Durpės ir durpių gaminiai, skirti daržininkystei, sodininkystei ir dekoratyvinei sodininkystei.2010-08-30Tyrimo metodai, savybės, techninės tiekimo sąlygosLST TK 57 LST CEN/TS 16032:2010 65.080 en Trąšos. Laisvosios sieros ekstrahavimas ir kiekio nustatymas CEN/TS 16032:2010 2010-08-31LST TK 57 LST EN 12945:2008 65.080 lt Kalkinimo medžiagos. Neutralizavimo vertės nustatymas. Titrimetriniai metodaiEN 12945:2008 2010-12-30Pakeičia LST EN 12945:2002, LST EN 12945:2006, LST EN 12945:2002/P:2006LST TK 57 LST EN 12945:2008/AC:2009 65.080 lt Kalkinimo medžiagos. Neutralizavimo vertės nustatymas. Titrimetriniai metodai EN 12945:2008/AC:2009 2010-12-30LST TK 57 LST EN 15905:2010 65.080 en Trąšos. 3-metilpirazolo nustatymas naudojant efektyviąją skysčių chromatografiją EN 15905:2010 2010-09-30LST TK 57 LST EN 15909:2010 65.080 en Trąšos. Kalcio ir formiato nustatymas purškiamosiose kalcio trąšose EN 15909:2010 2010-09-30LST TK 57 LST EN 15928:2010 65.080 en Trąšos. Malinio smulkio nustatymas (sausoji procedūra) EN 15928:2010 2010-11-30LST TK 58 LST EN ISO 8894-1:2010 81.080 en Ugniai atsparios medžiagos. Savitojo šiluminio laidžio nustatymas. 1 dalis. Karštosios vielos EN ISO 8894-1:2010 2010-09-30(kryžminis ir varžinio termometro) metodai (ISO 8894-1:2010)Pakeičia LST EN 993-14:2001/P:2006, LST EN 993-14:2001, LST EN 993-14:2006LST TK 59 LST EN 14151:2010 59.080.70; en Geosintetika. Duobimo stiprio nustatymas EN 14151:2010 2010-10-2991.100.50LST TK 59 LST EN 14490:2010 93.020 en Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Grunto sutvirtinimas smeigėmis EN 14490:2010 2010-10-29LST TK 59 LST EN 15237:2007 93.020 lt Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Vertikalusis drenažas EN 15237:2007 2010-10-14LST TK 59 LST EN 15237:2007/P:2010 93.020 en Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Vertikalusis drenažas 2010-10-14LST TK 59 LST EN ISO 11058:2010 59.080.70 en Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Bandinio plokštumai statmena kryptimi EN ISO 11058:2010 2010-09-17pralaidumo vandeniui charakteristikų nustatymas be apkrovos (ISO 11058:2010)Pakeičia LST EN ISO 11058:2001LST TK 59 LST EN ISO 12956:2010 59.080.70 en Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Būdingojo kiaurymės matmens nustatymas EN ISO 12956:2010 2010-08-31(ISO 12956:2010)Pakeičia LST EN ISO 12956:2000LST TK 59 LST EN ISO 12958:2010 59.080.70 en Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui jų plokštumojeEN ISO 12958:2010 2010-09-17nustatymas (ISO 12958:2010)Pakeičia LST EN ISO 12958:2000LST TK 60 LST EN 1279-5:2005+A2:2010 81.040.20 en Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties įvertinimasEN 1279-5:2005+A2:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 1279-5:2005+A1:2009LST TK 60 LST EN 1906:2010 91.190 en Statybiniai apkaustai. Svirtinės ir apvaliosios rankenos. Reikalavimai ir bandymo metodai EN 1906:2010 2010-08-31Pakeičia LST EN 1906:2003LST TK 60 LST EN 13022-1:2006+A1:2010 81.040.20; en Statybinis stiklas. Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas. 1 dalis. Stiklo gaminiai, skirti EN 13022-1:2006+ 2010-08-3101.040.81vientisojo įstiklinimo ir stiklo paketų su pakišalu arba be jo konstrukcinio sandariojo įstiklinimo A1:2010sistemomsPakeičia LST EN 13022-1:2006LST TK 60 LST EN 13022-2:2006+A1:2010 81.040.20 en Statybinis stiklas. Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas. 2 dalis. Įstiklinimo taisyklėsEN 13022-2:2006+ 2010-08-31LST TK 60Pakeičia LST EN 13022-2:2006A1:2010LST L prEN 14351-2:2010 91.060.50 en Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 2 dalis. Vidinių prEN 14351-2:2009 2010-08-31įeinamųjų durų sąrankos, nepasižyminčios atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisicharakteristikomis68


LST TK 61 LST CEN ISO/TS 21003-7:2008/ 23.040.20;LST TK 61A1:201091.140.60LST EN 1555-1:2010 91.140.40;01.040.23;23.040.01;01.040.91LST TK 61 LST EN 1555-2:2010 23.040.20;91.140.40LST TK 61 LST EN 1555-3:2010 23.040.45;91.140.40enenPastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos. 7 dalis.Atitikties įvertinimo vadovas. 1 keitinys (ISO/TS 21003-7:2008/Amd.1:2010)Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 1 dalis. BendriejidalykaiPakeičia LST EN 1555-1:2004en Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. VamzdžiaiPakeičia LST EN 1555-2:2004, LST EN 1555-2:2006en Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 3 dalis. JungiamosiosdetalėsPakeičia LST EN 1555-3:2004, LST EN 1555-3:2004/A1:2005LST TK 61 LST EN 1555-5:2010 91.140.40; en Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 5 dalis. Tinkamumas23.040.01sistemaiPakeičia LST EN 1555-5:2004LST TK 61 LST EN 14982:2006+A1:2010 93.030 en Plastikinių vamzdynų ir apsauginių vamzdžių sistemos. Apžiūros kamerų ir šuliniųtermoplastikinės šachtos ar statvamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymasPakeičia LST EN 14982:2007CEN ISO/TS 21003-7:2008/ 2010-09-30A1:2010EN 1555-1:2010 2010-12-15EN 1555-2:2010 2010-12-15EN 1555-3:2010 2010-12-15EN 1555-5:2010 2010-12-15EN 14982:2006+A1:2010 2010-12-29LST TK 61 LST EN 16000:2010 23.040.20; en Plastikinių vamzdynų sistemos. Pastatų viduje įrengtos sistemos. Komponentų montavimas ir EN 16000:2010 2010-09-1713.220.50tvirtinimas bandymo aparatuose, skirtuose šiluminei apkrovai sudaryti vienu degančiu objektuLST TK 62 LST EN 15275:2008/AC:2010 83.180 en Konstrukciniai klijai. Pastatų ir inžinerinių statinių bendraašiams metaliniams elementams EN 15275:2007/AC:2010 2010-09-17montuoti skirtų anaerobinių klijų apibūdinimasLST TK 62 LST EN ISO 8510-2:2010 83.180 en Klijai. Kartu suklijuotų lanksčių ir standžių bandinių atlupimo bandymas. 2 dalis. Atlupimas EN ISO 8510-2:2010 2010-12-15180°kampu (ISO 8510-2:2006)Pakeičia LST EN 28510-2:2000LST TK 63 LST EN 12245:2009/AC:2010 23.020.30 en Gabenamieji dujų balionai. Ištisai apvynioti kompozitiniai balionai EN 12245:2009/AC:2010 2010-08-31LST TK 63 LST EN 14638-3:2010 23.020.30 en Gabenamieji dujų balionai. Daugkartinės suvirintos ne didesnės kaip 150 litrų talpos EN 14638-3:2010 2010-11-30talpyklos. 3 dalis. Suvirinti anglinio plieno balionai, pagaminti pagal eksperimentiniaismetodais patvirtintą projektąLST TK 63 LST EN ISO 9809-1:2010 23.020.30 en Dujų balionai. Daugkartiniai besiūliai plieniniai dujų balionai. Projektavimas, konstravimas ir EN ISO 9809-1:2010 2010-08-31bandymai. 1 dalis. Grūdintojo ir atleistojo plieno balionai, kurių tempimo stipris mažesnis kaip1 100 MPa (ISO 9809-1:2010)Pakeičia LST EN 1964-1+AC:2001LST TK 63 LST EN ISO 9809-2:2010 23.020.30 en Dujų balionai. Daugkartiniai besiūliai plieniniai dujų balionai. Projektavimas, konstravimas ir EN ISO 9809-2:2010 2010-08-31bandymai. 2 dalis. Grūdintojo ir atleistojo plieno balionai, kurių tempimo stipris 1 100 MPaarba didesnis (ISO 9809-2:2010)Pakeičia LST EN 1964-2:2002LST TK 63 LST EN ISO 9809-3:2010 23.020.30 en Dujų balionai. Daugkartiniai besiūliai plieniniai dujų balionai. Projektavimas, konstravimas ir EN ISO 9809-3:2010 2010-08-31bandymai. 3 dalis. Normalizuotojo plieno balionai (ISO 9809-3:2010)Pakeičia LST EN 1964-1+AC:2001LST TK 63 LST EN ISO 10156:2010 71.100.20; en Dujos ir dujų mišiniai. Užsiliepsnojimo potencialo ir oksidacijos gebos nustatymas, skirtas EN ISO 10156:2010 2010-08-3123.020.30balionų čiaupų atvamzdžiams parinkti (ISO 10156:2010)Pakeičia LST EN ISO 10156-2:2005, LST EN ISO 10156-2:2005/AC:2006,LST EN 720-2:2001LST TK 63 LST EN ISO 10156:2010/AC:2010 71.100.20; en Dujos ir dujų mišiniai. Užsiliepsnojimo potencialo ir oksidacijos gebos nustatymas, skirtas EN ISO 10156:2010/ 2010-09-17LST TK 6323.020.30balionų čiaupų atvamzdžiams parinkti .1 techninė pataisa (ISO 10156:2010/Cor.1:2010) AC:2010LST EN ISO 11117:2009/AC:2010 11.040.10; en Dujų balionai. Čiaupų apsauginiai gaubtai ir apsaugai. Projektavimas, konstravimas ir EN ISO 11117:2008/ 2010-07-16LST TK 6323.020.30bandymai. 1 techninė pataisa (ISO 11117:2008/Cor.1:2009)AC:2010LST EN ISO 11363-1:2010 23.020.30 en Dujų balionai. Kūginiai 17E ir 25E sriegiai čiaupams prie dujų balionų prijungti. 1 dalis. EN ISO 11363-1:2010 2010-09-30Techniniai reikalavimai (ISO 11363-1:2010)Pakeičia LST EN 629-1:2001, LST EN ISO 11116-1:2001LST TK 63 LST EN ISO 11363-2:2010 23.020.30 en Dujų balionai. Kūginiai 17E ir 25E sriegiai čiaupams prie dujų balionų prijungti. 2 dalis.Tikrinimo kalibrai (ISO 11363-2:2010)Pakeičia LST EN ISO 11116-2:2001, LST EN 629-2:2001EN ISO 11363-2:2010 2010-09-30LST TK 64 LST EN 894-4:2010 13.180;13.110enMašinų sauga. Vaizduoklių ir valdomųjų paleidiklių projektavimo ergonomikos reikalavimai.4 dalis. Vaizduoklių ir valdomųjų paleidiklių vieta ir išdėstymasEN 894-4:2010 2010-09-3069


LST TK 64 LST EN ISO 9920:2009 13.180;61.020ltŠiluminės aplinkos ergonomika. Aprangos komplekto šiluminės izoliacijos ir garinės varžosskaičiuotinis įvertinimas (ISO 9920:2007, pataisyta 2008-11-01 versija)Pakeičia LST EN ISO 9920:2007, LST EN ISO 9920:2007/P:2008LST TK 64 LST EN ISO 9920:2009/P:2010 13.180 en Šiluminės aplinkos ergonomika. Aprangos komplekto šiluminės izoliacijos ir garinės varžosskaičiuotinis įvertinimas (ISO 9920:2007, pataisyta 2008-11-01 versija)LST TK 64 LST EN ISO 20685:2010 13.180 en Trimačio (3D) skenavimo metodika, taikoma tarptautiniu mastu suderinamomsantropometrinių duomenų bazėms (ISO 20685:2010)Pakeičia LST EN ISO 20685:2005LST TK 66 LST EN 13477-2:2010 19.100 en Neardomieji bandymai. Akustinė spinduliuotė. Įrangos apibūdinimas. 2 dalis. Veikimocharakteristikų patikraPakeičia LST EN 13477-2:2002LST TK 66 LST EN ISO 7963:2010 25.160.40 en Neardomieji bandymai. Ultragarsinė kontrolė. Kalibravimo bloko Nr. 2 techniniai reikalavimai(ISO 7963:2006)Pakeičia LST EN 27963:2001LST TK 68 LST EN 438-9:2010 83.140.20 en Didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu (paprastaivadinami laminatais). 9 dalis. Laminatų su kitokiomis šerdimis klasifikavimas ir techniniaireikalavimaiLST TK 68 LST EN 13245-1:2010 83.140.99 en Plastikai. Statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) profiliuočiai. 1 dalis.PVC-U profiliuočių žymėjimasPakeičia LST EN 13245-1:2004/P:2008, LST EN 13245-1:2004LST TK 68 LST EN 13245-3:2010 83.140.99 en Plastikai. Statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) profiliuočiai. 3 dalis.PVC-UE profiliuočių žymėjimasLST TK 68 LST EN 13765:2010 23.040.70 en Daugiasluoksnės (nevulkanizuotos) termoplastikinės žarnos ir žarnų sąrankosangliavandeniliams, tirpikliams ir chemikalams perduoti. Techniniai reikalavimaiPakeičia LST EN 13765:2003LST TK 68 LST EN 13766:2010 23.040.70 en Daugiasluoksnės (nevulkanizuotos) termoplastikinės žarnos ir jų sąrankos skystosiomsnaftos dujoms ir suskystintoms gamtinėms dujoms perduoti. Techniniai reikalavimaiPakeičia LST EN 13766:2003LST TK 68 LST EN 15836-1:2010 83.140.10 en Plastikai. Plastifikuoto polivinilchlorido (PVC-P) membranos požeminiams plaukymobaseinams. 1 dalis. Vienalytės membranos, kurių vardinis storis 0,75 mm arba didesnisLST TK 68 LST EN 15836-2:2010 83.140.10 en Plastikai. Plastifikuoto polivinilchlorido (PVC-P) membranos požeminiams plaukymobaseinams. 2 dalis. Armuotosios membranos, kurių vardinis storis 1,5 mm arba didesnisLST TK 68 LST EN 15860:2010 83.080.20 en Plastikai. Termoplastikiniai pusgaminiai mechaniniam apdirbimui. Reikalavimai ir bandymometodaiLST TK 68 LST EN ISO 179-1:2010 83.080.01 en Plastikai. Smūginių savybių nustatymas Šarpio metodu. 1 dalis. Neinstrumentinis smūgiobandymas (ISO 179-1:2010)Pakeičia LST EN ISO 179-1:2003, LST EN ISO 179-1:2003/A1:2005LST TK 68 LST EN ISO 1628-3:2010 83.080.20 en Plastikai. Praskiestų polimerų tirpalų klampos nustatymas kapiliariniais viskozimetrais.3 dalis. Polietilenai ir polipropilenai (ISO 1628-3:2010)Pakeičia LST EN ISO 1628-3:2004LST TK 68 LST EN ISO 3386-1:2001/ 83.100 en Lanksčios akytosios polimerinės medžiagos. Įtempio priklausomybės nuo santykinėsA1:2010deformacijos nustatymas gniuždant. 1 dalis. Mažo tankio medžiagos. 1 keitinys(ISO 3386-1:1986/Amd.1:2010)LST TK 68 LST EN ISO 3386-2:2001/A1:201083.100 en Lanksčios akytosios polimerinės medžiagos. Įtempio priklausomybės nuo santykinėsdeformacijos nustatymas gniuždant. 2 dalis. Didelio tankio medžiagos. 1 keitinys(ISO 3386-2:1997/Amd.1:2010)LST TK 68 LST EN ISO 7231:2010 83.100 en Lanksčiosios akytosios polimerinės medžiagos. Oro srauto vertės, esant pastoviam slėgiokryčiui, nustatymas (ISO 7231:2010)Pakeičia LST EN ISO 7231:2001LST TK 71 LST CEN/TS 15401:2010 75.160.10 en Kietasis atgautasis kuras. Piltinio tankio nustatymasPakeičia LST CEN/TS 15401:2007/P:2009, LST CEN/TS 15401:2007LST TK 71 LST CEN/TS 15405:2010 75.160.10 en Kietasis atgautasis kuras. Granulių ir briketų tankio nustatymasPakeičia LST CEN/TS 15405:2007LST TK 71 LST CEN/TS 15406:2010 75.160.10 en Kietasis atgautasis kuras. Biriųjų medžiagų kupolo susidarymo savybių nustatymasPakeičia LST CEN/TS 15406:2007EN ISO 9920:2009 2010-07-212010-07-21EN ISO 20685:2010 2010-09-30EN 13477-2:2010 2010-12-29EN ISO 7963:2010 2010-12-15EN 438-9:2010 2010-10-29EN 13245-1:2010 2010-09-30EN 13245-3:2010 2010-09-30EN 13765:2010 2010-08-31EN 13766:2010 2010-09-30EN 15836-1:2010 2010-09-30EN 15836-2:2010 2010-09-30EN 15860:2010 2010-09-30EN ISO 179-1:2010 2010-09-30EN ISO 1628-3:2010 2010-09-30EN ISO 3386-1:1997/A1:2010EN ISO 3386-2:1998/A1:20102010-08-312010-08-31EN ISO 7231:2010 2010-10-29CEN/TS 15401:2010 2010-08-31CEN/TS 15405:2010 2010-12-29CEN/TS 15406:2010 2010-12-2970


LST TK 71 LST CEN/TS 15412:2010 75.160.10 en Kietasis atgautasis kuras. Metališkojo aliuminio nustatymo metodaiCEN/TS 15412:2010 2010-08-31Pakeičia LST CEN/TS 15412:2007LST TK 71 LST CEN/TS 15414-1:2010 75.160.10 en Kietasis atgautasis kuras. Drėgmės kiekio nustatymas taikant džiovinimo krosnyje metodą. CEN/TS 15414-1:2010 2010-09-301 dalis. Visuminio drėgmės kiekio nustatymas pamatiniu metoduPakeičia LST CEN/TS 15414-1:2007LST TK 71 LST CEN/TS 15414-2:2010 75.160.10 en Kietasis atgautasis kuras. Drėgmės kiekio nustatymas taikant džiovinimo krosnyje metodą. CEN/TS 15414-2:2010 2010-09-302 dalis. Visuminio drėgmės kiekio nustatymas supaprastintu metoduPakeičia LST CEN/TS 15414-2:2007LST TK 71 LST CEN/TS 15639:2010 75.160.10 en Kietasis atgautasis kuras. Granulių mechaninio patvarumo nustatymasCEN/TS 15639:2010 2010-12-29Pakeičia LST CEN/TS 15639:2007LST TK 76 LST EN 1710:2006+A1:2008/ 73.100.30 en Požeminių kasyklų įrenginiai ir komponentai, naudotini potencialiai sprogiose atmosferose EN 1710:2005+A1:2008/ 2010-10-29LST TK 76AC:2010AC:2010LST EN ISO 16852:2010 13.220.10; en Liepsnos stabdikliai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, bandymo metodai ir EN ISO 16852:2010 2010-08-3113.230naudojimo ribos (ISO 16852:2008, įskaitant Cor.1:2008 ir Cor.2:2009)Pakeičia LST EN 12874:2002LST TK 77 LST EN 81-40:2009 11.180.10 lt Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialieji keleiviniai ir krovininiai liftai. EN 81-40:2008 2010-10-2840 dalis. Laiptiniai keltuvai ir nuožulniojo kėlimo platformos, skirti sumažėjusio judumoasmenimsLST TK 77 LST EN 81-40:2009/P:2010 11.180.10 en Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialieji keleiviniai ir krovininiai liftai.2010-10-2840 dalis. Laiptiniai keltuvai ir nuožulniojo kėlimo platformos, skirti sumažėjusio judumoasmenimsLST TK 77 LST EN 81-41:2010 11.180.10; en Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialieji keleiviniai ir krovininiai liftai. EN 81-41:2010 2010-12-31LST TK 7891.140.9041 dalis. Sumažėjusio judumo asmenims naudoti skirtos vertikaliojo kėlimo platformosLST EN 746-2:2010 25.180.01 en Pramoninė terminio apdorojimo įranga. 2 dalis. Saugos reikalavimai, keliami kuro deginimo ir EN 746-2:2010 2010-09-17tiekimo sistemomsNuo 2011.05.31 pakeičia LST EN 746-2:2000, LST EN 746-2:2000/P:2008LST TK 78 LST EN 815:2000+A2:2009 91.220;93.060LST TK 78 LST EN 1010-2:2006+A1:2010 37.100.10;85.100ltenBeskydžių ir bestrypių gręžimo mašinų, naudojamų tuneliams ir šachtoms uolienose gręžti,sauga. Saugos reikalavimaiNuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 815:2000/A1:2005, LST EN 815:2000,LST EN 815:2004Mašinų sauga. Spausdinimo ir popieriaus perdirbimo mašinų projektavimas ir konstravimas.Saugos reikalavimai. 2 dalis. Spausdinimo ir lakavimo mašinos, įskaitant spausdinimo formųgamybos įrenginiusPakeičia LST EN 1010-2:2006LST TK 78 LST EN 1034-1:2000+A1:2010 85.100 en Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi popieriaus gamybos ir apdailos mašinųprojektavimui ir konstravimui. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiPakeičia LST EN 1034-1:2001LST TK 78 LST EN 1672-2:2005+A1:2009 67.260 lt Maisto perdirbimo mašinos. Pagrindinės sąvokos. 2 dalis. Higienos reikalavimaiNuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 1672-2:2005LST TK 78 LST EN 1678:1998+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Daržovių pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 1678:2000LST TK 78 LST EN 12042:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Automatiniai dalytuvai. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 12042:2006LST TK 78 LST EN 12043:2000+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Tešlos brandinimo kameros. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 12043:2002LST TK 78 LST EN 12267:2003+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Diskinės pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 12267:2003LST TK 78 LST EN 12268:2003+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Juostinės pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 12268:2003LST TK 78 LST EN 12331:2003+A2:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Mėsmalės. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 12331:2004, LST EN 12331:2004/A1:2005LST TK 78 LST EN 12355:2003+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Odos lupimo, skutimo ir plėvių šalinimo mašinos. Saugos irhigienos reikalavimaiPakeičia LST EN 12355:2004EN 815:1996+A2:2008 2010-10-28EN 1010-2:2006+A1:2010 2010-11-30EN 1034-1:2000+A1:2010 2010-07-16EN 1672-2:2005+A1:2009 2010-10-14EN 1678:1998+A1:2010 2010-09-17EN 12042:2005+A1:2010 2010-12-15EN 12043:2000+A1:2010 2010-12-15EN 12267:2003+A1:2010 2010-09-17EN 12268:2003+A1:2010 2010-09-17EN 12331:2003+A2:2010 2010-09-30EN 12355:2003+A1:2010 2010-09-3071


LST TK 78 LST EN 12547:2001+A1:2009 71.040.20 lt Centrifugos. Bendrieji saugos reikalavimaiEN 12547:1999+A1:2009 2010-10-28Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 12547:2001LST TK 78 LST EN 12581:2005+A1:2010 87.100 en Dengimo įrenginiai. Skystųjų organinių dengimo medžiagų nardinamojo dengimo irEN 12581:2005+A1:2010 2010-09-30elektrocheminio nusodinimo mašinos. Saugos reikalavimaiPakeičia LST EN 12581:2006LST TK 78 LST EN 12621:2006+A1:2010 87.100 en Slėginiai dengimo medžiagų tiekimo ir apytakos įrenginiai. Saugos reikalavimaiEN 12621:2006+A1:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN 12621:2006LST TK 78 LST EN 12629-1:2000+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji EN 12629-1:2000+ 2010-12-29reikalavimaiPakeičia LST EN 12629-1:2002A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-2:2002+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 2 dalis. Blokų EN 12629-2:2002+ 2010-12-29gaminimo mašinosPakeičia LST EN 12629-2:2003A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-3:2002+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 3 dalis. Mašinos EN 12629-3:2002+ 2010-12-29su stumdomuoju ir pasukamuoju staluPakeičia LST EN 12629-3:2003A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-4:2001+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 4 dalis. Betoninių EN 12629-4:2001+ 2010-12-29stogo čerpių gaminimo mašinosA1:2010Pakeičia LST EN 12629-4:2002LST TK 78 LST EN 12629-5-1:2003+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 5-1 dalis. EN 12629-5-1:2003+ 2010-12-29Vertikaliosios vamzdžių gaminimo mašinosPakeičia LST EN 12629-5-1:2004A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-5-2:2003+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 5-2 dalis. EN 12629-5-2:2003+ 2010-12-29Horizontaliosios vamzdžių gaminimo mašinosPakeičia LST EN 12629-5-2:2004A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-5-3:2003+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 5-3 dalis. EN 12629-5-3:2003+ 2010-12-29Išankstinio vamzdžių įtempimo mašinosPakeičia LST EN 12629-5-3:2004A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-5-4:2003+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 5-4 dalis. EN 12629-5-4:2003+ 2010-12-29Betoninių vamzdžių dengimo mašinosPakeičia LST EN 12629-5-4:2004A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-6:2004+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 6 dalis.EN 12629-6:2004+ 2010-12-29Stacionarioji ir kilnojamoji surenkamų armuotų gaminių gamybos įrangaPakeičia LST EN 12629-6:2004A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-7:2004+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 7 dalis.EN 12629-7:2004+ 2010-12-29Stacionarioji ir kilnojamoji įtemptojo gelžbetonio gaminių serijinės gamybos įrangaPakeičia LST EN 12629-7:2004A1:2010LST TK 78 LST EN 12629-8:2002+A1:2010 91.220 en Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 8 dalis.EN 12629-8:2002+ 2010-12-29Silikatbetonio (ir betono) konstrukcinių gaminių gamybos mašinos ir įrangaPakeičia LST EN 12629-8:2003A1:2010LST TK 78 LST EN 12643:2000+A1:2009 53.100 lt Žemės darbų mašinos. Mašinos su pneumatinėmis padangomis. Vairo sistemų reikalavimai EN 12643:1997+A1:2008 2010-10-28(ISO 5010:1992, modifikuotas)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN 12643:2000, LST EN 12643:2004LST TK 78 LST EN 12643:2000+A1:2009/ 53.100 en Žemės darbų mašinos. Mašinos su pneumatinėmis padangomis. Vairo sistemų reikalavimai2010-10-28LST TK 78P:2010(ISO 5010:1992, modifikuotas)LST EN 12753:2005+A1:2010 13.040.40; en Paviršiaus apdorojimo įrangos išmetamųjų dujų terminio valymo sistemos. SaugosEN 12753:2005+A1:2010 2010-09-1725.220.01reikalavimaiPakeičia LST EN 12753:2005LST TK 78 LST EN 12757-1:2005+A1:2010 87.100 en Dengimo medžiagų maišytuvai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Maišytuvai, naudojamiautomobilių kėbulams perdažytiPakeičia LST EN 12757-1:2005LST TK 78 LST EN 12851:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Mašinų, turinčių pagalbinę varančiąją stebulę, maisto ruošimoreikmenys. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 12851:2006EN 12757-1:2005+A1:20102010-09-30EN 12851:2005+A1:2010 2010-07-1672


LST TK 78 LST EN 12852:2001+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Virtuvės kombainai ir maišytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai EN 12852:2001+A1:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 12852:2002LST TK 78 LST EN 12853:2001+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Rankiniai maišytuvai ir plaktuvai. Saugos ir higienos reikalavimai EN 12853:2001+A1:2010 2010-09-17Pakeičia LST EN 12853:2002LST TK 78 LST EN 12854:2003+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Mentiniai maišytuvai. Saugos ir higienos reikalavimaiEN 12854:2003+A1:2010 2010-07-16Pakeičia LST EN 12854:2003LST TK 78 LST EN 12855:2003+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Sukiosios būgninės pjaustyklės. Saugos ir higienos reikalavimai EN 12855:2003+A1:2010 2010-09-30Pakeičia LST EN 12855:2004LST TK 78 LST EN 12921-1:2005+A1:2010 97.080; en Pramonės gaminių paviršiaus valymo ir parengiamojo apdorojimo mašinos, naudojančios EN 12921-1:2005+ 2010-09-1797.180skysčius arba garus. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimaiPakeičia LST EN 12921-1:2005A1:2010LST TK 78 LST EN 12984:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Nešiojamosios ir (arba) ranka valdomos mašinos ir prietaisai su EN 12984:2005+A1:2010 2010-09-30mechaniškai varomais pjovimo įrankiais. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 12984:2006LST TK 78 LST EN 13020:2004+A1:2010 93.080.10 en Kelio paviršiaus apdorojimo mašinos. Saugos reikalavimaiPakeičia LST EN 13020:2004EN 13020:2004+A1:2010 2010-08-31LST TK 78 LST EN 13023:2003+A1:2010 37.100.10;85.100;17.140.20LST TK 78 LST EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010enSpausdinimo, popieriaus gaminių bei popieriaus gamybos mašinų ir jų pagalbinės įrangostriukšmo matavimo metodai. 2 ir 3 tikslumo klasėsPakeičia LST EN 13023:2003EN 13023:2003+A1:2010 2010-07-1681.100 en Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. EN 13035-3:2003+3 dalis. Pjaustymo mašinosA1:2009/AC:2010LST TK 78 LST EN 13035-9:2006+A1:2010 81.100 en Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. EN 13035-9:2006+9 dalis. Plovimo įrenginiaiA1:2010Pakeičia LST EN 13035-9:2006LST TK 78 LST EN 13035-11:2006+A1:2010 81.100 en Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai.11 dalis. Gręžimo mašinosPakeičia LST EN 13035-11:2006LST TK 78 LST EN 13113:2002+A1:2010 59.140.40 en Odų išdirbimo mašinos. Ritininės dangų dengimo mašinos. Saugos reikalavimaiPakeičia LST EN 13113:2003LST TK 78 LST EN 13208:2003+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Daržovių skutyklės. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13208:2003LST TK 78 LST EN 13309:2010 91.220; en Statybos mašinos. Mašinų su vidiniu elektros maitinimo šaltiniu elektromagnetinis33.100suderinamumasPakeičia LST EN 13309:2002LST TK 78 LST EN 13457:2004+A1:2010 61.060;59.140.40enMašinos avalynei, natūralios odos ir odos pakaitalų dirbiniams gaminti. Juostinės skėlimo,kraštų nusklembimo, pjaustymo, klijavimo ir klijų džiovinimo mašinos. Saugos reikalavimaiPakeičia LST EN 13457:2004LST TK 78 LST EN 13534:2006+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Sūrymo įšvirkštimo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13534:2006LST TK 78 LST EN 13570:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Maišytuvai. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13570:2005LST TK 78 LST EN 13621:2004+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Salotų džiovintuvai. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13621:2004LST TK 78 LST EN 13675:2004+A1:2010 77.180 en Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami vamzdžių formavimo ir valcavimo staklynamsbei baigiamojo apdirbimo linijų įrangaiPakeičia LST EN 13675:2004LST TK 78 LST EN 13870:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Pjausnių pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13870:2005LST TK 78 LST EN 13871:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Pjaustymo kubeliais mašinos. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13871:2005, LST EN 13871:2005/AC:2005LST TK 78 LST EN 13885:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Užspaustuvai. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13885:2005LST TK 78 LST EN 13886:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Virimo katilai su varikliniais plaktuvais ir (arba) maišytuvais.Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 13886:2005EN 13035-11:2006+A1:20102010-07-162010-07-162010-07-16EN 13113:2002+A1:2010 2010-11-30EN 13208:2003+A1:2010 2010-09-17EN 13309:2010 2010-10-29EN 13457:2004+A1:2010 2010-08-31EN 13534:2006+A1:2010 2010-09-30EN 13570:2005+A1:2010 2010-09-30EN 13621:2004+A1:2010 2010-08-31EN 13675:2004+A1:2010 2010-08-31EN 13870:2005+A1:2010 2010-09-30EN 13871:2005+A1:2010 2010-09-30EN 13885:2005+A1:2010 2010-09-30EN 13886:2005+A1:2010 2010-07-1673


LST TK 78 LST EN 14655:2005+A1:2010 67.260 en Maisto perdirbimo mašinos. Prancūziškų batonų raikytuvai. Saugos ir higienos reikalavimaiPakeičia LST EN 14655:2005LST TK 78 LST EN 14656:2006+A1:2010 25.120.10 en Mašinų sauga. Plieno ir spalvotųjų metalų ekstruzinių presų saugos reikalavimaiPakeičia LST EN 14656:2007LST TK 78 LST EN 14673:2006+A1:2010 25.120.10 en Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami hidrauliniams laisvojo karštojo kalimo presamsplieno ir spalvotųjų metalų gaminiams formuotiPakeičia LST EN 14673:2007LST TK 78 LST EN 14681:2006+A1:2010 25.180.10; en Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami plieno gamybos elektrinių lankinių krosnių77.180mašinoms ir įrangaiPakeičia LST EN 14681:2007LST TK 78 LST EN ISO 3164:2009 53.100 lt Žemės darbų mašinos. Laboratoriniai apsauginių konstrukcijų bandymai. Techniniaireikalavimai, keliami nukrypimą ribojančiam tūriui (ISO 3164:1995)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 3164:2000, LST EN ISO 3164:2003LST TK 78 LST EN ISO 6682:2009 53.100 lt Žemės darbų mašinos. Patogumo ir valdymo įtaisų pasiekimo zonos (ISO 6682:1986,įskaitant keitinį Amd.1:1989)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 6682:2000, LST EN ISO 6682:2004LST TK 78 LST EN ISO 6683:2008 53.100 lt Žemės darbų mašinos. Saugos diržai ir jų tvirtinimo įtaisai. Eksploataciniai reikalavimai irbandymai (ISO 6683:2005)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 6683:2005LST TK 78 LST EN ISO 6683:2008/P:2010 53.100 en Žemės darbų mašinos. Saugos diržai ir jų tvirtinimo įtaisai. Eksploataciniai reikalavimai irbandymai (ISO 6683:2005)LST TK 78 LST EN ISO 10472-1:2009 97.060 lt Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai(ISO 10472-1:1997)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 10472-1:2000, LST EN ISO 10472-1:2002LST TK 78 LST EN ISO 10472-2:2009 97.060 lt Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 2 dalis. Skalbimo mašinos ir skalbyklės(ISO 10472-2:1997)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 10472-2:2000, LST EN ISO 10472-2:2002LST TK 78 LST EN ISO 10472-2:2009/ 97.060 en Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 2 dalis. Skalbimo mašinos ir skalbyklėsLST TK 78P:2010(ISO 10472-2:1997)LST EN ISO 10472-3:2009 97.060 lt Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 3 dalis. Tunelinės skalbimo linijos ir jųmašinos (ISO 10472-3:1997)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 10472-3:2000, LST EN ISO 10472-3:2002LST TK 78 LST EN ISO 10472-4:2009 97.060 lt Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 4 dalis. Oriniai džiovintuvai(ISO 10472-4:1997)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 10472-4:2000, LST EN ISO 10472-4:2002LST TK 78 LST EN ISO 10472-5:2009 97.060 lt Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 5 dalis. Plokščiųjų skalbinių lygintuvai,tiektuvai ir lankstytuvai (ISO 10472-5:1997)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 10472-5:2000, LST EN ISO 10472-5:2002LST TK 78 LST EN ISO 10472-5:2009/ 97.060 en Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 5 dalis. Plokščiųjų skalbinių lygintuvai,LST TK 78P:2010tiektuvai ir lankstytuvai (ISO 10472-5:1997)LST EN ISO 10472-6:2009 97.060 lt Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 6 dalis. Lyginimo ir dvilypavimo presai(ISO 10472-6:1997)Nuo 2009.12.28 pakeičia LST EN ISO 10472-6:2000, LST EN ISO 10472-6:2002LST TK 79 LST ISO/IEC 9798-2:2009/AC1:2010LST TK 79 LST ISO/IEC 9798-3:2000/A1:2010LST TK 79 LST ISO/IEC 9798-6:2007/AC1:2010LST TK 79 LST ISO/IEC 14888-3:2007/A1:201035.040 en Informacijos technologija. Saugumo metodai. Objekto tapatumo nustatymas. 2 dalis.Mechanizmai, pagrįsti simetrinio šifravimo algoritmais. 1 techninė pataisa (tapatusISO/IEC 9798-2:2008/Cor.1:2010)35.040 en Informacijos technologija. Saugumo metodai. Objekto tapatumo nustatymas. 3 dalis. Būdai,naudojant skaitmeninį parašą. 1 keitinys (tapatus ISO/IEC 9798-3:1998/Amd.1:2010)35.040 en Informacijos technologija. Saugumo metodai. Objekto tapatumo nustatymas. 6 dalis.Mechanizmai, pagrįsti rankiniu duomenų perdavimu. 1 techninė pataisa(tapatus ISO/IEC 9798-6:2005/Cor.1:2009)35.040 en Informacijos technologija. Saugumo metodai. Skaitmeniniai parašai su priedu. 3 dalis.Diskrečiuoju logaritmu pagrįsti mechanizmai. 1 keitinys. Elipsinės kreivės rusiško, Schnorr,elipsinės kreivės Schnorr ir elipsinės kreivės pilno Schnorr skaitmeninio parašo algoritmai(tapatus ISO/IEC 14888-3:2006/Amd.1:2010)EN 14655:2005+A1:2010 2010-07-16EN 14656:2006+A1:2010 2010-08-31EN 14673:2006+A1:2010 2010-08-31EN 14681:2006+A1:2010 2010-08-31EN ISO 3164:2008 2010-10-28EN ISO 6682:2008 2010-10-14EN ISO 6683:2008 2010-10-142010-10-14EN ISO 10472-1:2008 2010-07-21EN ISO 10472-2:2008 2010-07-212010-07-21EN ISO 10472-3:2008 2010-07-21EN ISO 10472-4:2008 2010-07-21EN ISO 10472-5:2008 2010-07-212010-07-21EN ISO 10472-6:2008 2010-07-21ISO/IEC 9798-2:2008/Cor.1:2010ISO/IEC 9798-3:1998/Amd.1:2010ISO/IEC 9798-6:2005/Cor.1:2009ISO/IEC 14888-3:2006/A1:20102010-08-312010-10-292010-08-312010-10-2974


LST TK 79 LST ISO/IEC 15408-1:2010 35.040 en Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacinių technologijų saugumo įvertinimokriterijai. 1 dalis. Įvadas ir bendrasis modelis (tapatus ISO/IEC 15408-1:2009)Pakeičia LST ISO/IEC 15408-1:2007LST TK 80 LST CEN ISO/TS 14907-1:2010 35.240.60;43.040.15enElektroninis mokesčių rinkimas. Naudotojo įrangos ir stacionariosios įrangos bandymoprocedūros. 1 dalis. Bandymo procedūrų aprašas (ISO/TS 14907-1:2010)Pakeičia LST CEN ISO/TS 14907-1:2006Elektroninis mokesčių rinkimas. Autonominių sistemų taikomojo sietuvo apibrėžtis. 1 dalis.Rinkliavos surinkimas (ISO/TS 17575-1:2010)Elektroninis mokesčių rinkimas. Autonominių sistemų taikomojo sietuvo apibrėžtis. 2 dalis.Ryšys ir sujungimas su žemesniaisiais lygmenimis (ISO/TS 17575-2:2010)LST TK 80 LST CEN ISO/TS 17575-1:2010 35.240.60;03.220.20enLST TK 80 LST CEN ISO/TS 17575-2:2010 35.240.60; en03.220.20LST TK 80 LST EN 15876-1:2010 35.240.60 en Elektroninis mokesčių rinkimas. Transporto priemonėje įrengto įtaiso ir pakelės įrangosatitikties EN 15509 įvertinimas. 1 dalis. Testų komplekto sandara ir testavimo tikslaiLST TK 80 LST EN ISO 24534-1:2010 35.240.60; en Automatinis transporto priemonių ir įrangos identifikavimas. Transporto priemonių03.220.20elektroninio registravimo identifikavimas (ERI). 1 dalis. Architektūra (ISO 24534-1:2010)LST TK 80 LST EN ISO 24534-2:2010 35.240.60;03.220.20LST TK 80 LST EN ISO 24534-3:2010 35.240.60;03.220.20LST TK 80 LST EN ISO 24534-4:2010 35.240.60;03.220.20enenenPakeičia LST CEN ISO/TS 24534-1:2008Automatinis transporto priemonių ir įrangos identifikavimas. Transporto priemoniųelektroninio registravimo identifikavimas (ERI). 2 dalis. Veikimo reikalavimai(ISO 24534-2:2010)Pakeičia LST CEN ISO/TS 24534-2:2008Automatinis transporto priemonių ir įrangos identifikavimas. Transporto priemoniųelektroninio registravimo identifikavimas (ERI). 3 dalis. Transporto priemonės duomenys(ISO 24534-3:2010)Pakeičia LST CEN ISO/TS 24534-3:2008Automatinis transporto priemonių ir įrangos identifikavimas. Transporto priemoniųelektroninio registravimo identifikavimas (ERI). 4 dalis. Saugus ryšys, naudojantisasimetrinius būdus (ISO 24534-4:2010)Pakeičia LST CEN ISO/TS 24534-4:2008ISO/IEC 15408-1:2009 2010-08-31CEN ISO/TS 14907-1:2010 2010-08-31CEN ISO/TS 17575-1:2010 2010-08-31CEN ISO/TS 17575-2:2010 2010-08-31EN 15876-1:2010 2010-08-31EN ISO 24534-1:2010 2010-10-29EN ISO 24534-2:2010 2010-10-29EN ISO 24534-3:2010 2010-10-29EN ISO 24534-4:2010 2010-10-29LST TK 81 LST EN 15757:2010 97.195 en Kultūros vertybių išsaugojimas. Techniniai reikalavimai, keliami temperatūrai ir santykinei EN 15757:2010 2010-12-29drėgmei siekiant riboti organinių higroskopinių medžiagų mechaninę pažaidą dėl klimatoveikimoLST TK 81 LST EN 15758:2010 97.195 en Kultūros vertybių išsaugojimas. Oro ir objektų paviršių temperatūrų matavimo procedūros ir EN 15758:2010 2010-12-29matuokliaiLST TK 81 LST EN 15886:2010 97.195 en Kultūros vertybių išsaugojimas. Bandymo metodai. Paviršių spalvos matavimas EN 15886:2010 2010-12-2975


TURINYS1 dalis. Originaliųjų Lietuvos standartų projektai...................................................................................................................32 dalis. Lietuvos standartų lietuviškųjų versijų projektai, kuriuos numatoma parengtiišvertus į lietuvių kalbą tarptautinius ir Europos standartus bei kitus tarptautinių irEuropos standartizacijos institucijų leidinius .........................................................................................................................43 dalis. Nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2011 m. sausio 13 d. išleisti Lietuvos standartai.........................................................24Direktoriaus pavaduotojasAlgirdas KrupovnickasPlanavimo, tikrinimo ir leidybos skyriaus vedėjaVeronika Bieliūnienė76

More magazines by this user
Similar magazines