Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė

siauliai.lt

Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė

VEIKLOS ATASKAITA UŽ2012 METUS


Statistiniai duomenys, deklaravimas,pažymų išdavimas


Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojeteritorijojebendras gyventojų skaičius -4072•vaikų iki 18 metų - 827•gyventojų nuo 18 iki 65 metų - 2677•gyventojų virš 65 metų – 568•deklaravusių gyvenamąją vietą kitoje•vietovėje – per 1000


Gyventojai, deklaravęgyvenamąją vietąpagal amžiaustarpsnius2010 m. 2011 m. 2012 m.Vaikai iki 18 metų 835 370 827Nuo 18 metų iki 65 2728 2991 2677metųVirš 65 metų 547 560 568VISO: 4110 3921 4072


• Vidutinis paskaičiuotas mirusių gyventojųskaičius, tenkantis Rėkyvos seniūnijai -48 gyv.• Vidutinis paskaičiuotas gimusiųgyventojų skaičius, tenkantis Rėkyvosseniūnijai -47 gyv.


Per 2012 metus sodininkų bendrijosegyvenamosios vietos adresus pakeitė 465gyventojai (apie 40 proc.)


Gyvenamosios vietos deklaravimas• gyvenamąją vietą deklaravo 426 gyventojai:• į užsienį išvyko 83 gyventojai• išduota 403 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą• išduotos 36 pažymos savininkams prašant• dėl deklaravimo duomenų panaikinimo kreipėsi 28gyventojai, dėl duomenų pakeitimo 150 gyventojų• priimti 178 sprendimai dėl deklaravimo duomenųpanaikinimo ir pakeitimo• įtraukti 11 asmenų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenųapskaitą• išduotos 22 pažymos apie įtraukimą gyvenamosios vietosneturinčių asmenų apskaitą


12GHAFUPUSH: Energía terrena cuyo nombre en árabe significa "De laEvidencia" y que parte del conocimiento de la luz y la sombra que otorgan losllamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su luz nos hace perfeccionistas entodas las materias mientras que su sombra nos haría despreocupados, llenos dedejadez y conformistas con lo imperfecto. Su perfume es la esencia de jazmín.Es la Energía del Perfeccionamiento - Perjuicio.Oración para GHAFUPUSH:“En el Nombre de Zahir – esté en nosotros-,pido con toda mi fuerza a su Ángel Nurafilel cual guarda su sello,que me abra las puertas que ocultanel rostro lumínico de Ghafupushme otorgue ser perfeccionista en todaslas materias humanas y espiritualesa lo largo de mi existencia, parano caer en la despreocupación, el conformismo ni la dejadezque tanto fracaso ocasiona.En el Nombre de Zahir –esté en nosotros-,así lo pido con toda mi fuerza y lo ordeno místicamente.”


Seniūnijoje 2010 m. 2011 m. 2012 m.Gauta raštų 328 276 254Išsiųsta raštų 264 360 381Išduotos pažymos apie 41 57 46šeimos sudėtįSuorganizuota susirinkimų 24 25 20Dalyvauta seniūnaičių 4 4 5organizuotose sueigoseAtlikta notarinių veiksmų 11 25 13


Socialinė sritis• į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytos 6 šeimos, jose auga 14nepilnamečių vaikų• yra 10 šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų bei gaunančios išmokasvaikams, jose auga 31 nepilnamečiai• šeimose gyvena 14 vaikų, kuriems nustatyta laikinoji/nuolatinė globa• 5 vaikams nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu• 8 nepilnamečių policiją dominančių rizikos grupės vaikų• 1 vaikas įtrauktas į profilaktinę įskaitą, kuriam buvo pritaikytakardomoji priemonė• likę 4 nepilnamečiai vaikai, kurių abu tėvai išvykę dirbti į užsienį• likę 13 vaikų, kurių vienas iš tėvų išvykęs dirbti į užsienį• reikalinga lankomoji priežiūra 26 suaugusiems neįgaliems asmenims


Infrastruktūra


Lėšų panaudojimas• iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros,modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvosseniūnijai buvo skirta 20 tūkst. Lt;• kelių priežiūrai buvo skirta 19 468.87 Lt;• kitoms paslaugoms buvo skirta 154 624,58 Lt.


Lėšos buvo panaudotos:• bendrojo naudojimo plotų priežiūrai (1265,12 Lt)• pašalinti keliantys žmonėms bei statiniams pavojų -64 medžiai, nugenėti - 94 medžiai (10 873.39 Lt)• nužeminti - 51 kelmai Pirties ir Energetikųgatvėse (3 613.32 Lt)• išrautas kelmas Bačiūnų g. prie 42 namo (96.80 Lt)• krūmų ir gyvatvorių karpymas (84.24 Lt)• krūmų iškirtimas (1212.00 Lt)• Kalėdinės eglės pastatymui, papuošimui,nupuošimui (2 855.13 Lt)


Kelių priežiūra• užtaisytos asfaltbetonio duobės (201 m 2 ) už 13 526 Lt• autobusų įvažos Vyturių g. dangos remonto darbai, užpilantskalda (16 m 3 ) 1 355 Lt• žvyruotų kelio dangų greideriavimas 2 736 Lt• tilto į Rėkyvos ežerą remonto darbai 70 Lt• suoliukų įrengimas “Piktmiškio” ir “Vyturių” autobusų stotelėse(2 vnt.) 300 Lt• suoliukų remontas autobusų stotelėse 270 Lt• atliktas horizontalusis pėsčiųjų perėjos ženklinimas 759.63 Lt• įrengta nuoroda į Savarankiško gyvenimo namus Energetikųgatvėje 452.24 LtViso: 19 468.87 Lt


Atliktos paslaugos per 2012 m.Paslaugos pavadinimasMechanizuotas gatvių važiuojamosios daliesPlotas Sumavalymas žiemąMechanizuotas važiuojamosios dalies barstymas85844 m 2 17949,98šlapiųjų druskų mišiniu 85844 m 2 45797,77Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą 1034 m 22156,1Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą 21475 m 2 5970,05Autobusų sustojimo aikštelių valymas 4230 m 2 11195,96Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą 2621 m 21166,87Žolės pjovimas 414314 m 2 29457,73Sosnovskio barščių sutvarkymas 1000 m 2 268,6Nelegalių sąvartynų tvarkymas 116 t 19919,52Šakų išvežimas 21 t 3811,5Lapų išvežimas 48 t 8022,3Žolės išvežimas 98 t 8908,2154624,58


Infrastruktūros objektų modernizavimuiir priežiūrai Rėkyvos seniūnijosaptarnaujamojoje teritorijojebuvo skirta194 093.45 Lt


Vykdomas projektas „Viešojo transportoinfrastruktūros modernizavimas Šiaulių mieste“Bendra projekto vertė2.603.372,00 Lt.Iš jų:Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama2.116.816,34 LtValstybės biudžeto lėšos113.000,00 LtŠiaulių miesto savivaldybės lėšos(minimalus nuosavas privalomas indėlis)373.555,82 Lt


• Dviračių takų sujungimas;• Perėjos per geležinkelio pervažą sutvarkymas;• Pralaidos ties SB „Žalgirio sodai“ sutvarkymas.


Karpio kapavietės tvarkymodarbai•Sutrupėjusių betoniniųkonstrukcijų išardymas,betonavimas naujai•Plyšių gelžbetoniokonstrukcijose remontas•Atskilusio, ištrupėjusiotinko pašalinimas, plotųparuošimas ir užtaisymasskiediniu tinkavimuiViso 890,39 Lt.


UAB „Šiaulių vandenys“Atlikti darbai:• paviršinio vandens nuvedimas nuo teritorijos prieEnergetikų g. Nr. 14 L – 105 m (8700 Lt);• nušienautas paviršinio vandens surinkimo griovys Poilsiog., Bačiūnų g. pakelės ir Šimšos upelis Bačiūnų g. 1,8 ha;• išvalytas Šimšos upelio dugnas Bačiūnų g. 225 m;• išplauta paviršinių nuotėkų tinklų 2 km;• paviršinių nuotėkų tinklų eksploatacija ir remontas 3500 Lt.Iš viso atlikta darbų už 32 500 Lt.


Rėkyvos ežero pakrantė prieSavarankiško gyvenimo namų


Įrengta 11 antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių.• Vienos aikštelės įrengimas su projektavimu3 940 Lt.(Visoms aikštelėms – 43 340 Lt.)• Savivaldybės skirtos lėšos vienai aikštelei1 572 Lt.(Visoms aikštelėms buvo skirta 17 292 Lt.)


Sudaryta Vietosbendruomenės taryba


Sanitarinis miško valymas


Talkos• Pavasario talka „Balandis – švaros mėnuo“• Bačiūnų pliažo prieigų tvarkymas• Miško plotų šalia Vyturių gatvės tvarkymas• Rėkyvos ežero pakrančių tvarkymas liepos mėn.


Viešieji darbai• bendradarbiauta suŠiaulių m. Darbo birža.Pagal viešųjų darbųprogramą įdarbinta 42asmenys užsiregistravęDarbo biržoje• bendradarbiauta suŠiaulių apskr. VPK.7 asmenys dirbonemokamus viešuosiusdarbus


• organizuota bendro naudojimo plotų Centro,Vyturių ir Bačiūnų seniūnaitijose priežiūra• perdažytas tiltas į Rėkyvos ežerą• atnaujinti Rėkyvos paplūdimio suolai• perdažytos garažų durys ir kt. darbai


• Kaštonų alėjoje• „Beržynėlyje“• Prie Šiaulių arenosViešosios erdvės


10 ŠU Aplinkotyros katedros studentųatliko praktiką Rėkyvoje.


Socialiniai partneriai


Socialiniai partneriai• Rėkyvos seniūnijos bendruomenė„Rėkyjava“• Jaunimo organizacija „Ersas“• DNSB• Sodininkų bendrijos (30)• Rėkyvos progimnazija• Lopšelis - darželis „Bangelė“• VšĮ Šiaulių centro poliklinikaRėkyvos ambulatorija• Šiaulių miesto kultūros centroRėkyvos skyrius• Šiaulių apskrities VPK• Šiaulių miesto PK PPNŠiaulių priešgaisrinė gelbėjimovaldybaŠU Aplinkotyros katedraŠU Botanikos sodasAB „Rėkyva“AB „LESTO“AB „Linas agro“UAB „LBI“UAB “Bionovus“UAB „Averita“Lietuvos savivaldybių seniūnųasociacija ir kt.


NVO „Rėkyjava“ ir jaunimoorganizacija “Ersas”• organizuoti kartu renginiai irtalkos


DNSB• aplinkos tvarkymoklausimais• projektinėje veikloje „Saugikaimynystė“• akcijoje „Už žydinti ir švarųSaulės miestą“


• aplinkostvarkymas• saugioskaimynystėsgrupių steigimas• saugaus eismoakcijos• prevencijaprieš gaisrusSodų bendrijos


Rėkyvos progimnazijaRenginiai:• Žalioji mugė• Rugsėjo 1 - osios šventė• bendradarbiavimas sumoksleivių taryba• Konferencija „Mano sėkmėsmokykla“Konkursai-akcijos• „Už žydintį ir švarų Saulėsmiestą“• pavasarinė talka „Darom 2012


Lopšelis -darželis „Bangelė“• dalyvauta organizuotuoserenginiuose ir bendruomenėssusirinkimuose, sprendžiant aktualiusRėkyvos gyvenvietei ir ugdymoįstaigai klausimus


Šiaulių miesto kultūros centroRėkyvos skyriusDalyvavimas renginiuoseAplinkos tvarkymas


Šiaulių apskr. VPK ir Šiaulių m. PK• bendradarbiavimas kuriantsaugią gyvenamąją aplinką• vykdyta gyventojų apklausadėl viešojo ir turto saugumo


Pasirengimas gamtinio pobūdžiogaisrams• akcijos prieš gaisrussodininkų bendrijose• vyko pasitarimai dėlpasirengimo gamtospobūdžio gaisramsatvirose vietosegesinti


ŠU Aplinkotyros katedra irBotanikos sodas• ŠU Aplinkotyros katedrosstudentai atliko praktikąRėkyvoje• bendradarbiauta atnaujinantželdynus


AB „Rėkyva“• bendradarbiautaorganizuojant akciją „Darom2012“• bendradarbiauta atnaujinantgėlynus• bendradarbiauta atnaujinanttiltą į Rėkyvos ežerą irRėkyvos palūdimio suolus


Įgyvendintas projektas “Vartokimeatsakingai”• Mokyklos teritorijoje nugenėta irpašalinta grėsmę keliančiųmedžių už 2000 Lt.• Rėkyvos seniūnijosbendruomenei išdalinta apie 100vnt. skrajučių “Saugi elektra”.


AB „LESTO“ 2012 m. rugsėjomėn. pakeitė seno tipokompleksinę transformatorinę įnaują modulinę transformatorinęMT-134 su nauja įranga bei400kVA galiostransformatoriumi.SB “Užuovėja” gyventojamselektros energijos tiekimuinutiestas kabelinis tinklas(2,44km) su apskaitų spintomisprie sklypų ribos.Demontuotos avarinės būklėsoro linijos.Spalio mėn. demontuota avarinėsbūklės oro linija (iš TR-147), kuriabuvo tiekiama elektros energija SB„Rūta“. Bendrijos gyventojamselektros energijos tiekimui įrengtasnaujas, patikimas kabelinis tinklas(5,0km) su apskaitų spintomis priesklypų ribos. Tinklas prijungtas prienaujai pastatytos MT-428 su galiostransformatoriumi 250kVA.Gruodžio mėn. buvo remontuojamasSB „Gintaras“ kabelinis tinklas. 18-aigyventojų elektros energijos tiekimuiįrengti nauji požeminiai kabeliai(405m), ant sklypų ribų pastatytoselektros energijos apskaitų spintos.


• bendradarbiautaatnaujinantkoplytstulpį O.Truchanui atmintiUAB “LBI”UAB „LBI“GERŲ BALDŲ FABRIKAS


UAB „Bionovus“•Viešųjų erdviųatnaujinimas mulčiu•Šakų smulkinimas


Renginiai


Tradicinės šventės„Žalioji mugė“


Paroda „Žalieji kilimai“


Kalėdinės eglės įžiebimo šventė


Sportas• Dalyvauta Šiaulių miesto seniūnijų ir mikrorajonų sporto žaidynėse.Šaškių, šachmatų, smiginio ir krepšinio komandos tapo nugalėtojomis.• Šios komandos atstovavo Šiaulių miestą Jonavoje, kur vyko Lietuvosseniūnijų sporto žaidynės.


5-osios Tafisa sportas visiemsžaidynės „Šiauliai 2012


Bendradarbiavimas su kitomisseniūnijomis


Informacijos sklaida• Šiaulių apskritiesseniūnijose• Lietuvos savivaldybiųseniūnų asociasijoje• interneto svetainėjewww.seniunai.lt• visuomenės informavimopriemonėse


Dėkoju už dėmesįRėkyvos seniūnėVaida Čelkienė2013-02-05

More magazines by this user
Similar magazines