Situacijos darbo rinkoje apžvalga balandis.pdf - Lietuvos darbo birža

ldb.lt

Situacijos darbo rinkoje apžvalga balandis.pdf - Lietuvos darbo birža

Mažėja besikreipiančių į darbo biržą asmenųskaičius6567VilniausTDB6090403639172012 m. balandis 2013 m. balandis936844 461139 405282 210 371 414132 172338Vilniaus m. Vilniaus raj. Šalčininkų Širvintų sk. Švenčioniųsk. sk. sk.sk.Trakų sk.Ukmergėssk.2013 metų balandžio mėnesį į Vilniaus teritorinędarbo biržą kreipėsi 6,7 tūkst. darbo ieškančiųasmenų, iš jų 6090 suteiktas bedarbio statusas.Moterys sudarė 42 proc. per balandžio mėnesįbedarbiais tapusių asmenų, vyrai – 58 proc. Kaspenktas-šeštas bedarbiu tapęs asmuo buvo jaunimasiki 25 m., kas ketvirtas-penktas - vyresnis nei 50metų. 43 proc. balandžio mėnesį registruotųbedarbių neturėjo profesinio pasirengimo, 20 proc. -niekur nedirbę, 24 proc. - gyvenantys kaimovietovėse, 19 proc. – praradę darbo įgūdžius dėlilgesnės kaip 2 metai darbo pertraukos. Per 2013metų balandžio mėnesį registravosi 3980 bedarbių,turinčių papildomą rėmimo požymį, kas sudaro 65proc. nuo visų registruotų bedarbių, 5399 bedarbiaiarba 89 proc. registravosi pakartotinai.daugiau nei analogišku laikotarpiu pernai.Gauta daugiau darbo pasiūlymų neterminuotamdarbui: balandžio mėnesį laisvos darbo vietosneterminuotam darbui sudarė 81,7 proc.,terminuotam – 18,3 proc. Didžiausia dalis darbopasiūlymų neterminuotam įdarbinimui registruotaŠirvintų skyriuje - 94,4 proc., Šalčininkų skyriuje -92,7proc., Ukmergės skyriuje –86,6 proc. ir Trakųskyriuje – 86,2 proc.Didžiąją dalį, t.y. 62 proc. laisvų darbo vietų,registravo paslaugų sektoriaus darbdaviai, 14proc. -statybos sektoriaus, 13 proc. – pramonės sektoriaus,7proc. – žemės ūkio subjektai. Greičiausiaiįsidarbinti gali administratoriai, buhalteriai,pardavėjai, vairuotojai ekspeditoriai, pardavimovadybininkai, virėjai, apdailininkai, mūrininkai,siuvėjai, apsaugos darbuotojai, valytojai, kiemsargiai,darbininkai.Įdarbinta 2013 metų balandžio mėnesį5,5 tūkst. asmenųŠirvintųraj. 2,9%Šalčininkųraj. sav4,8%Švenčioniųraj. 3,4%Trakų6,7%Ukmergėsraj. 5,6%Vilniaus m.sav. 61,7%Balandžio mėnesį didėjo darbo pasiūlymųskaičius2013 metų balandžio mėnesį darbo biržosklientams buvo pateikti 7443 darbo pasiūlymai, tai38,4 proc. daugiau nei kovo mėnesį ir net 62,9 proc.45697443VilniausTDB30535395Vilniaus m.sk.434535260 178 217156 209 108 185 361 497 424Vilniaus raj.sk.2012 m. balandos 2013 m. balandisŠalčininkųsk.Širvintų sk. Švenčioniųsk.Trakų sk.Ukmergėssk.Vilniausraj. sav.14,9%2013 metų balandžio mėnesį Vilniaus teritorinėsdarbo biržos specialistai padėjo įsidarbinti 5522asmenims, tai 27,8 proc. daugiau nei kovo mėnesį.90 procentas visų įdarbintųjų arba 5 tūkst. įdarbintipagal neterminuotas darbo sutartis (kovo mėnesį –91proc.), terminuotam darbui įdarbinti 559 asmenysarba 10 proc.Savarankišką veiklą, įsigijus verslo liudijimus iki6 mėnesių, pradėjo 1039 bedarbiai. Tarp bedarbių,įsigijusių lengvatinius verslo liudijimus,populiariausios veiklos yra prekyba ne maistoproduktais, statybos baigimo apdailos ir valymodarbai, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonųveikla, drabužių siuvimo ir taisymo.Darbo išteklių skyrius