LT - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

LT - Standartizacijos departamentas prie AM

LST EN 1993-1-2:2005/AC:2009EN 1993-1-2:2005/AC:2009 (E)EN 1993-1-2:2005/AC:2005 pakeitimai1) 2.1.1, 2.4.1 ir 4.2.1 punktų pakeitimaiPakeitimai atlikti pridedant „P“ po pastraipos numerio ir atitinkamose vietose „turėtų“ pakeičiant į „turi“.Pakeitimai yra pabraukti, kaip parodyta. *„2.1.1 Pagrindiniai reikalavimai“„(1)P Jei būtina mechaninė laikomoji galia gaisro sąlygomis, plieninės konstrukcijos turi būti suprojektuotos irsumontuotos taip, kad atitinkamą gaisro poveikio trukmę išlaikytų savo laikomąją funkciją.“„2.4.1 Bendrieji dalykai“„(2)P Turi būti patikrinta, ar per atitinkamą gaisro poveikio t trukmę:“„4.2.1 Bendrieji dalykai“„(1)P Turi būti laikoma, kad plieninio elemento laikomoji funkcija išlieka praėjus nustatytai gaisro poveikiot trukmei, jei:“EN 1993-1-2:2005/AC:2009 pakeitimai2) 1.2 poskyrio pakeitimasIšbraukti:„EN 10155 Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance – Technical delivery conditions;“.3) 1.6 poskyrio pakeitimaiA p matavimo vienetą „[m 2 ]“ pakeisti į „[m 2 /m]“.Pataisos koeficientą, nustatytą pagal atitinkamą varžto temperatūrą, „k b,.. “ pakeisti į „k b,θ “.Virintinių siūlių stiprio pataisos koeficientą „k w,.. “ pakeisti į „k w,θ “.4) 4.2.3.3 punkto pakeitimai(3) pastraipa, (4.10) lygtis: „κ 1 κ 2 “ pakeisti į „(κ 1 κ 2 )“.(3) pastraipa, (4.10) lygtis: įrašyti sąlygą:„M fi,θ,Rd ≤ M Rd “.* Lietuviškojoje LST EN 1993-1-2:2005+AC:2006 versijoje nurodyti taisymai jau buvo atlikti.2


LST EN 1993-1-2:2005/AC:2009EN 1993-1-2:2005/AC:2009 (E)5) 4.2.3.4 punkto pakeitimai(2) pastraipa, 9 eilutė: išbraukti „žr. 3 skyrių“.(2) pastraipa, (4.18) lygtis: „κ 1 κ 2 “ pakeisti į „(κ 1 κ 2 )“.(2) pastraipa, (4.18) lygtis: įrašyti sąlygą:„M fi,θ,Rd ≤ M Rd “.6) 4.2.3.5 punkto pakeitimai(1) pastraipa: pakeisti µ y formulę taip:„Stipriosios ašies:( β −5) λ y,θ + 0, 44 + 0,29 ≤ 0 8µ , kai λoy,20 C ≤ 1,1.“.y = 2 M,yβM,y ,(1) pastraipa, pakeisti µ z formulę taip:„Silpnosios ašies:( , 2 β −3) λ z,θ + 0,71 −0,29 ≤ 0 8µ “.z = 1 M,zβM,z ,7) 4.2.4 punkto pakeitimai(2) pastraipa, 1–2 eilutė: „pastovumo reiškinį“ pakeisti į „nepastovumo reiškinį“.(4) pastraipa: esamą η fi nuorodą „2.4.3(3)“ pakeisti į „2.4.2(3)“.8) 4.2.5.1 punkto pakeitimai(1) pastraipa, (4.25) lygtis: „ h & net “ pakeisti į „ h &,net d“.(1) pastraipa, (4.25) lygtis, paaiškinimų padalos, esančios po „čia“: „ h & net “ pakeisti į „ h &,net d“.9) A priedo pakeitimai(A.1c) lygtis: „σ“ pakeisti į „σ a “.(A.2b) lygtis: „θa“ pakeisti į „θ a “ *.10) B.4 poskyrio pakeitimas(1) pastraipa, (B.18) lygtis: pakeisti lygtį į šią:( I ) ( )z,1 + I z,2 d1+ I z,3 + I z,4„I z =( C + C 2 ) d 1 + ( C 3 + C 4 ) d 212d“.* Lietuviškojoje LST EN 1993-1-2:2005+AC:2006 versijoje nurodyti taisymai jau buvo atlikti.3


LST EN 1993-1-2:2005/AC:2009EN 1993-1-2:2005/AC:2009 (E)11) B.5.1.1 poskyrio pakeitimas(5) pastraipa, (B.21) lygtis: pakeisti lygtį į šią:( I ) ( )z,1 + I z,2 d1+ I z,3 + I z,4„I z =( C + C 2 ) d 1 + ( C 3 + C 4 ) d 212d“.12) B.5.3 poskyrio pakeitimas(1) pastraipa, po (B.26) lygties įrašyti:„čia:h – angos aukštis. Žr. B.7b) paveikslą (aukštis pažymėtas λ 1 ).“.13) C.2.2 poskyrio pakeitimasC.1 paveikslas**: liestinio tamprumo modulio, skirto ε c,θ < ε ≤ ε u,θ , išraišką:„cd +cpakeisti į:( ε u,θ - ε )− ( - ) 22 ε u,θ ε“„ccd( ε u,θ - ε )− ( - ) 22 u,θ εε“.14) C.3.2 poskyrio pakeitimas(1) pastraipa, PASTABA: paveikslo pavadinimą „C,3 paveikslas“ pakeisti į „C.3 paveikslas“ *.15) D.1.1.1 punkto pakeitimai(1) pastraipa: (D.1) lygties kintamųjų apraše „k b,.. “ pakeisti į „k b,θ “ *.(2) pastraipa: (D.2) lygties kintamųjų apraše „k b,.. “ pakeisti į „k b,θ “ *.16) D.1.2.1 punkto pakeitimai(1) pastraipa: (D.3) lygties kintamųjų apraše „k b,.. “ pakeisti į „k b,θ “ *.D.1 lentelė: viršutinėje eilutėje „k b,.. “ pakeisti į „k b,θ “, o „k w,.. “ – į „k w,θ “ *.17) D.2.2 poskyrio pakeitimai(1) pastraipa: pakeisti (D.4) lygties kintamųjų apraše „k w,.. “ į „k w,θ “ *.(1) pastraipa: nuorodą „EN1 993-1-8“ pakeisti į „EN 1993-1-8“ *.* Lietuviškojoje LST EN 1993-1-2:2005+AC:2006 versijoje nurodyti taisymai jau buvo atlikti.** Originale yra klaida. Čia turėtų būti „(1) pastraipos lentelėje“.4


LST EN 1993-1-2:2005/AC:2009EN 1993-1-2:2005/AC:2009 (E)18) E.2 poskyrio pakeitimai(5) pastraipa: „Nerūdijančiųjų plienų skaičiuotinio stiprio pagal takumo ribą“ pakeisti į „Nerūdijančiųjų plienųskaičiuotinio stiprio pagal sąlyginę takumo ribą“.E.1 lentelė: viršutinėje eilutėje „k p0,2,θ “ pakeisti į „k 0,2p,θ “.E.2 paveikslas: „k p0,2,θ “ ir „f p0,2,θ “ pakeisti į „k 0,2p,θ “ ir „f 0,2p,θ “.5


LST EN 1993-1-2:2005/AC:2009

More magazines by this user
Similar magazines