Bendrasis konsultavimas - Lietuvos darbo birža

ldb.lt

Bendrasis konsultavimas - Lietuvos darbo birža

1PANEVĖŽIO TERITORINĖ DARBO BIRŽATVIRTINUDirektoriusADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS2012-09-06 Nr.__APA-3__PanevėžysViktoras Trofimovas2012-09-06Eil. PavadinimasNr.1. Administracinėspaslaugos kodas2. Administracinėspaslaugos versija3. Administracinėspaslaugospavadinimas4. AdministracinėspaslaugosapibūdinimasBendrasis konsultavimasAprašymo turinys-1Bendrojo konsultavimo paslaugos – pagalba darbo ieškantiemsasmenims nusistatyti savo individualius poreikius ir profesinesgalimybes darbo rinkoje, pasirinkti aktyvios darbo rinkos politikospriemones ir darbo rinkos paslaugas.Bendrojo konsultavimo paslaugos teikimo metu Panevėžioteritorinės darbo biržos (toliau – Darbo birža) specialistas darboieškančiam asmeniui:1. padeda pasirinkti priimtiniausią darbo rinkos paslaugų teikimobūdą (individualiai ar grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu(telefonu, el. paštu, internetu ir kt.);2. padeda išsiaiškinti individualias darbo ieškančio asmensgalimybes konkuruoti darbo rinkoje ir priimti motyvuotąsprendimą dėl užimtumo tikslų;3. konsultuoja aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir darborinkos paslaugų pasirinkimo klausimais;4. pildo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darboministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus nustatytosformos darbo ieškančio asmens darbo rinkos paslaugų stebėsenoslapą, kuriame nurodomi tiksliniai Darbo biržos veiksmai,pasiūlytos, sutartos priemonės, kita informacija.Bendrojo konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos individualiaiar grupėms:1. paslaugos individualiai teikiamos darbo ieškantiems asmenims,negalintiems konkuruoti darbo rinkoje, t.y. neturintiems profesijos,darbo praktikos, praradusiems profesinius įgūdžius,nemotyvuotiems darbui ar profesijai įsigyti;2. paslaugos grupėms teikiamos darbo ieškantiems asmenimspagal dalyvių poreikius ir konkurencinių galimybių panašumus:2.1. darbo paieškos įgūdžių lavinimo – siekiant padėti pasirengti


3Eil.Nr.Pavadinimas8. Administracinėspaslaugos teikėjasAprašymo turinysBiržų skyriuje:skyriaus vedėjo pavaduotoja Rita Averinienė, tel. (8 450) 43063,el. paštas rita.averiniene@ldb.lt;vyr. specialistė Svaja Baronienė, tel. (8 450) 43051, el. paštassvaja.baroniene@ldb.lt;vyr. specialistė Jūratė Bulovienė, tel. (8 450) 43063, el. paštasjurate.buloviene@ldb.lt;vyr. specialistė Roma Baltušienė, tel. (8 450) 43059, el. paštasroma.baltusiene@ldb.lt;vyr. specialistė Daiva Juozaitienė, tel. (8 450) 450 43065, el.paštas daiva.juozaitiene@ldb.lt;vyr. specialistė Ramunė Karčinskienė, tel. (8 450) 43060, el.paštas ramune.karcinskiene@ldb.lt;vyr. specialistė Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43052, el. paštaslina.kraklyte@ldb.lt;vyr. specialistė Rima Kaveckienė, tel. (8 450) 430563, el. paštasrima.kaveckiene@ldb.lt;vyr. specialistė Daiva Mačėnienė, tel. (8 450) 43054, el. paštasdaiva.maceniene@ldb.lt;vyr. specialistė Dalė Talmantienė, tel. (8 450) 450 43053, el.paštas dale.talmantiene@ldb.lt;vyr. specialistė Kristina Undzenienė, tel. (8 450) 43067, el. paštaskristina.undzeniene@ldb.lt;vyr. specialistė Daiva Vecelienė, tel. (8 450) 43055, el. paštasdaiva.veceliene@ldb.lt;vyr. specialistė Aldona Valantinienė, tel. (8 450) 43066, el. paštasaldona.valantiniene@ldb.lt;Kupiškio skyriuje:skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Vaitiekūnienė, tel. (8 459) 35319, el. pastas laima.vaitiekuniene@ldb.lt;vyr. specialistė Sigita Markūnienė,tel. (8 459) 35 377, el. paštassigita.markuniene@ldb.lt ;vyr. specialistė Rinolda Kalkienė, tel. (8 459) 35 342, el. paštasrinolda.kalkiene@ldb.lt;vyr. specialistė Greta Babickienė, tel. (8 459) 35 342, el. paštas,greta.babickiene@ldb.lt ;vyr. specialistė Jolita Agapovienė, tel. (8 459) 35 375, el. paštasjolita.agapoviene@ldb.lt ;vyr. specialistė Lina Gružauskienė, tel. (8 459) 35 375, el paštaslina.gruzauskiene@ldb.lt ;vyr. specialistas Antanas Vaclovas Sutkus, tel. (8 459) 35 342, el.paštas antanas.sutkus@ldb.lt;vyr. specialistė Ilma Aučiūnienė, tel. (8 459) 35 375, el paštasilma.auciuniene@ldb.lt ;vyr. specialistė Bronė Kiudienė, tel. (8 459) 35 424, el. paštasbrone.kiudiene@ldb.lt ;Pasvalio skyriuje:skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaidutė Gailiūnienė, tel. (8 451) 53586, el. paštas vaidute.gailiuniene@ldb.lt;


4Eil.Nr.PavadinimasAprašymo turinysvyr. specialistė Dalia Martinavičienė, tel. (8 451) 34 406, el. paštasdalia.martinaviciene@ldb.lt;Joniškėlio nuotolinio klientų aptarnavimo centro vyr. specialistasVytautas Stonkus, tel. 8 451 38 316,el. paštas vytautas.stonkus@ldb.lt;vyr. specialistė Vidalija Markevičienė, tel. (8 451) 34 431, el.paštas vidalija.markeviciene@ldb.lt;vyr. specialistė Jurgita Saulėnaitė, tel. (8 451) 34 406, el. paštasjurgita.saulenaite@ldb.lt;vyr. specialistė Dalė Martinaitienė, tel. (8 451) 34 431, el. paštasdale.martinaitiene@ldb.lt;vyr. specialistė Jovita Mėkelienė, tel. (8 451) 53 790, el. paštasjovita.mekeliene@ldb.lt;vyr. specialistė Virginija Kireilienė, tel. 8 451 34 382, el. paštasvirginija.kireiliene@ldb.lt;vyr. specialistė Kristina Stankevičienė, tel. (8 451) 34 235, el.paštas kristina.stankeviciene@ldb.lt;vyr. specialistė Genovaitė Vanagienė, tel. (8 451) 34 382, el.paštas genovaite.vanagiene@ldb.lt;vyr. specialistė Rima Kasperskienė, tel. (8 451) 50 469, el. paštasrima.kasperskiene@ldb.lt;vyr. specialistė Rima Šivickienė, tel. (8 451) 34 431, el. paštasrima.sivickiene@ldb.lt;vyr. specialistė Robertina Traškevičienė, tel. (8 451) 34 236, el.paštas robertina.traskeviciene@ldb.lt;vyr. specialistė Daina Adomavičiūtė,tel. (8 451)34 236 , el. paštasdaina.adomaviciute@ldb.lt;Panevėžio skyriuje:vedėjo pavaduotoja Laima Mačiekienė, tel. (8 45)46 02 61, el.paštas laima.maciekiene@ldb.lt;Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyriovedėjas Juozas Mėlynavičius, tel. (8 45) 46 02 52, el. paštasjuozas.melynavicius@ldb.lt;vyr. specialistas Virginija Aleknienė, tel. (8 45) 58 34 37, el.paštas virginija.alekniene@ldb.lt;vyr. specialistas Jurgita Oksienė, tel. (8 45) 58 34 37, el. paštasjurgita.oksiene@ldb.lt;vyr. specialistas Vida Pretkuvienė, (8 45) 58 28 16, el. paštasvida.pretkuviene@ldb.lt;vyr. specialistas Lijana Kalinaitienė, tel. (8 45) 58 28 53, el. paštaslijana.kalinaitiene@ldb.lt;Jaunimo užimtumo poskyrio vedėja Skirmantė Danylienė, tel. (845) 58 28 46, el. paštas skirmante.danyliene@ldb.lt;vyr. specialistas Loreta Kanapeckienė, tel (8 45) 58 28 53, el.paštas loreta.kanapeckiene@ldb.lt;vyr. specialistas Levita Butkuvienė, tel (8 45) 46 02 53, el. paštaslevita.butkuviene@ldb.lt;vyr. specialistas Sandra Remeikaitė, tel. (8 45) 46 02 53, el. paštas


Eil.Nr.Pavadinimas5Aprašymo turinyssandra.remeikaite@ldb.lt;vyr. specialistas Vaiva Jereckienė, tel. (8 45) 58 28 46, el. paštasvaiva.jareckiene@ldb.lt;Darbo rinkos paslaugų poskyrio vedėja Virginija Skinderienė, tel.(8 45) 58 28 45, el. paštas virginija.skinderiene@ldb.lt;vyr. specialistas Vida Grikšelienė, tel (8 45) 58 28 49, el. paštasvida.grikseliene@ldb.lt;vyr. specialistas Rūta Foltmanienė, tel (8 45) 46 02 50, el. paštasruta.foltmaniene@ldb.lt;vyr. specialistas Judita Survilienė, tel (8 45) 46 02 49, el. paštasjudita.surviliene@ldb.lt;vyr. specialistas Loreta Šileikienė, tel. (8 45) 46 02 49, el. paštasloreta.sileikiene@ldb.lt;vyr. specialistas Snieguolė Gesevičienė, tel. (8 45) 58 28 49, el.paštas snieguole.geseviciene@ldb.lt;vyr. specialistas Irena Imbrasienė, tel. (8 45) 58 28 49, el. paštasirena.imbrasiene@ldb.lt;vyr. specialistas Veronika Valkūnienė, tel. (8 45) 58 28 60, el.paštas veronika.valkuniene@ldb.lt;vyr. specialistas Kuliešienė Liolia, tel. (8 45) 58 28 60, el. paštasliolia.kuliesiene@ldb.lt;vyr. specialistas Zita Dilienė, tel.(8 45)58 28 19, el. paštaszita.diliene.@ldb.lt;vyr. specialistas Irmanta Tamošiūnaitė, te. (8 45) 58 28 57, el.paštas irmanta.tamosiunaite@ldb.lt;vyr. specialistas Virginija Kuodienė, tel.(8 45) 58 28 47, el. paštasvirginija.kuodiene@ldb.lt;vyr. specialistas Vilda Aleknienė, tel. (8 45) 46 02 40, el. paštasvilda.alekniene@ldb.lt;vyr. specialistas Lidija Mataitienė, tel. (8 45) 58 28 45, el. paštaslidija.mataitiene@ldb.lt;vyr. specialistas Dalė Bandanskienė, tel. (8 45) 59 25 27, el. paštasdale.bandanskiene@ldb.lt;vyr. specialistas Daiva Duliuvienė, tel. (8 45) 59 31 71, el. paštasdaiva.duliuviene@ldb.lt;vyr. specialistas Irena Kaleckienė, tel. (8 45) 46 02 50, el. paštasirena.kaleckiene@ldb.lt;vyr. specialistas Aurelija Janutienė, tel. (845)58 28 16, el. paštasaurelija.janutiene@ldb.lt;vyr. specialistas Laima Kanavolienė, tel. (8 45) 46 02 39, el. paštaslaima.kanavoliene@ldb.lt;vyr. specialistas Ramunė Selezenevienė, tel. .(8 45)58 28 19, el.paštas ramune.selezeneviene@ldb.lt;vyr. specialistas Vilė Žemauskienė, tel. (8 45) 46 02 37, el. paštasvile.zemauskiene@ldb.lt;vyr. specialistas Jolanda Bukauskienė, tel. (8 45) 46 02 40, el.paštas jolanda.bukauskiene@ldb.lt;vyr. specialistas Rima Murkienė, tel.(8 45) 46 02 39, el. paštasrima.murkiene@ldb.lt;


6Eil.Nr.Pavadinimas9. Administracinėspaslaugos vadovasAprašymo turinysvyr. specialistas Rita Preimontienė, tel. (8 45) 58 28 57, el. paštasrita.preimontiene@ldb.lt;vyr. specialistas Edita Šimbelienė, tel.(8 45) 58 28 47, el. paštasedita.simbeliene@ldb.lt;vyr. specialistas Jurga Domarkaitė, tel.(8 45) 46 02 39, el. paštasjurga.domarkaite@ldb.lt;vyr. specialistas Dalia Grabauskienė, tel. (8 45) 58 28 60, el.paštas dalia.grabauskiene@ldb.lt;Rokiškio skyriuje:vedėjo pavaduotoja Algirda Žemaitienė, tel. (8 458) 33257,el. paštas algirda.zemaitiene@ldb.lt;vyr. specialistė Jolanta Sirvydienė, tel. (8 458) 33618,el. paštas jolanta.sirvydiene@ldb.lt;Jaunimo užimtumo vyr. specialistė Jolita Raščiuvienė, tel. (8 458)33618, el. paštas jolita.rasciuviene@ldb.lt;vyr. specialistė Olga Grumbinienė, tel. (8 458) 34510, el. paštasolga.grumbiniene@ldb.lt;vyr. specialistė Oksana Straigienė, tel. (8 458) 31001, el. paštasOksana.straigiene@ldb.lt;vyr. specialistė Audrutė Juodvalkytė, tel. (8 458) 31001, el. paštasaudrute.juodvalkyte@ldb.lt;vyr. specialistas Renaldas Strumskys, tel. (8 458) 34510, el. paštasrenaldas.strumskys@ldb.lt;vyr. specialistė Daiva Kilienė, tel. (8 458) 34510, el. paštasdaiva.kiliene@ldb.lt;vyr. specialistė Lolita Puinauskienė, tel. (8 458) 52082, el. paštaslolita.puinaukiene@ldb.lt;vyr. specialist Irena Kurklietienė, tel. (8 458)34282, el. paštasirena.kurklietiene@ldb.lt;vyr. specialistė Violeta Vaiciekauskienė, tel. (8 458) 34282, el.paštas violeta.vaiciekauskiene@ldb.lt;vyr. specialistė Jurgita Lašienė, tel.(8 458) 33257, el. paštasjurgita.lasiene@ldb.lt;vyr. specialistė Gražina Mickienė, tel. (8 458) 33257,el. paštasgrazina.mickiene@ldb.lt;vyr. specialistė Dalia Starkuvienė, tel. (8 458) 52082, el. paštasdalia.starkuviene@ldb.lt;vyr. specialistė Aušra Beconienė, tel. (8 458) 52082, el. paštasausra.beconiene@ldb.lt;1. Biržų skyriaus vedėja Laima Kudukienė, tel. (8 450) 43 064, el.paštas laima.kudukienė@ldb.lt;2. Kupiškio skyriaus vedėja Genė Zulonienė, tel. (8 459) 35 185,el. paštas gene.zuloniene@ldb.lt;3. Pasvalio skyriaus vedėjas Marijonas Žagūnis, tel. (8 451) 53305, el. paštas marijonas.zagunis@ldb.lt;4. Panevėžio skyriaus vedėja Virginija Nakienė, tel. (8 45) 58 2804, el. paštas virginija.nakiene@ldb.lt;5. Rokiškio skyriaus vedėjas Virginijus Strazdas, tel. (8 458)31002, el. paštas virginijus.strazdas@ldb.lt;


7Eil.Nr.PavadinimasAprašymo turinys10. Administracinėspaslaugos suteikimotrukmė11. Administracinėspaslaugos suteikimokaina (jei paslaugateikiama atlygintinai)12. Prašymo forma,pildymo pavyzdys irprašymo turinys13. Informacinės ir ryšiųtechnologijos,naudojamos teikiantadministracinępaslaugą14. Administracinėspaslaugos teikimoypatumai15. Administraciniųpaslaugų teikimoaprašymų įtraukimasį dokumentų apskaitąBendrojo konsultavimo paslauga teikiama tuoj pat, asmensapsilankymo Darbo biržoje metu.Paslauga teikiama neatlygintinai.Registruotam Darbo biržoje asmeniui bendrojo konsultavimopaslaugas suteikia aptarnaujantis specialistas apsilankymo Darbobiržoje metu, neteikiant prašymo.Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – 1.Informacija apie paslaugą pateikiama interneto svetainėje.Suteiktų paslaugų turinys atsispindi Lietuvos darbo biržosdirektoriaus nustatytos formos Darbo ieškančio asmens darborinkos paslaugų stebėsenos lape, informacinėje duomenų bazėje.Administracinių paslaugų teikimo aprašymai yra tvirtinami Darbobiržos direktoriaus ar jo įgalioto asmens parašu ir registruojamiAdministracinių paslaugų aprašymų APA registre._________________________


8BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT BENDROJO KONSULTAVIMO PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMATeritorinė darbobiržaTeritorinių darbobiržų klientusaptarnaujančiųskyrių vedėjaiDarbo ieškantisasmuoTeritorinių darbobiržų klientusaptarnaujantysskyriaiTeritorinių darbobiržų klientusaptarnaujančių skyriųspecialistai,registruojantys darboieškančius asmenysTeritorinių darbo biržųklientus aptarnaujančiųskyrių specialistai,teikiantys bendrojokonsultavimo paslaugasDarbo ieškančio asmensdalyvavimas aktyviosdarbo rinkos politikospriemonėse/įsidarbinimas