KAINŲ INDEKSAS - OHBI - Ober-Haus

ober.haus.lt

KAINŲ INDEKSAS - OHBI - Ober-Haus

Ober-Haus“ Lietuvos butųKAINŲ INDEKSAS - OHBI2012 m. vasaris900"Ober-Haus" Lietuvos butų kainų indeksas (OHBI)(1994 sausis = 100)900800800700700600500Nominalusis kainų indeksasRealusis kainų indeksas (eliminavus infliaciją)600500400400300300200200100100001994.011995.011996.011997.011998.011999.012000.012001.012002.012003.012004.012005.012006.012007.012008.012009.012010.012011.012012.02Kainų pokytisper mėnesį0,0%Kainų pokytis permetus-0,4%Kainų pokytisnuo aukščiausio lygio-40,2%OHBI indeksoskaičiavimo trukmė218 mėn.„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuosedidžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), šių metų vasariomėnesio reikšmė nepakito. Tai jau antras mėnuo iš eilės, kai šis rodiklis nesikeičia.Vilniuje, po praeitų metų pabaigoje ir šių metų sausį fiksuoto butų kainų mažėjimo, vasarį jau buvoužfiksuotas 0,2% kainų ūgtelėjimas. Tuo tarpu Kaune stebimas 0,4% kainų sumažėjimas. KituoseLietuvos didmiesčiuose (Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) kainų pokyčių vasarį nebuvo užfiksuota.Vertinant metinius duomenis, Vilniuje per paskutinius 12 mėnesių butų kainų pokytis buvo teigiamas irsiekė 1,2%. Kituose šalies didmiesčiuose metinis butų kainų pokytis yra neigiamas: Kaune - 2,0%,Klaipėdoje - 1,9%, Šiauliuose - 3,7% ir Panevėžyje - 1,7%.www.ober-haus.lt


Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indeksas - OHBI2012 m. vasarisMėnesiniai Lietuvos butų kainų pokyčiai (pagal OHBI)8%8%6%6%4%4%2%2%0%0%-2%-2%-4%-4%-6%-6%"Ober-Haus" Lietuvos didmiesčių butų kainų indeksai1000900800700VilniusKaunasKlaipėdaŠiauliaiPanevėžys1000900800700600600500500400400300300200200100100001994.011995.011996.011997.011998.011999.012000.012001.012002.012003.012004.012005.012006.012007.012008.012009.012010.012011.012012.021994.011995.011996.011997.011998.011999.012000.012001.012002.012003.012004.012005.012006.012007.012008.012009.012010.012011.012012.02www.ober-haus.lt


Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indeksas - OHBI2012 m. vasarisUAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas Lietuvos butų kainų indekso (OHBI) apskaičiavimo metodika irpagrindinės sąvokos.UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas Lietuvos butų kainų indeksas (sutrumpinimas - OHBI) parodo apibendrintą butųkainų pokytį penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje). OHBIindekso bazinis laikotarpis - 1994 m. sausio mėnuo, bazinė indekso reikšmė lygi 100. Visos skelbiamos OHBI indeksų irpokyčių reikšmės apvalinamos iki vieno skaitmens po kablelio tikslumu. OHBI indeksas skaičiuojamas kas mėnesį irskelbiamas nuo 2009 m. liepos mėnesio. Siekdami užtikrinti gautų rezultatų tikslumą ir operatyvumą, OHBI indeksoskaičiavimams naudojami įvairūs informacijos ir duomenų šaltiniai: UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas sukauptainformacija ir duomenų bazės, valstybinių ir privačių institucijų duomenys bei kiti informacijos ir duomenų šaltiniai, kurie galiturėti įtakos galutiniams rezultatams.OHBI apskaičiavimui naudojama „Ober-Haus“ specialistų sukurta metodika. Metodikoje naudojama svorių sistema, kadakiekvienai nagrinėjamo turto (skirtinguose miestuose esančių butų) grupei priskirti atitinkami svoriai, lemiantys apibendrintaskainas ir jų pokyčių reikšmės. Sudarant svorių sistemą buvo atsižvelgiama į šiuos parametrus: esančių butų kiekį ir sudaromųjų sandorių skaičių atskiruose geografiniuose segmentuose (atskirų miestų rajonuose ir rajonų grupėse) bei butų kokybinescharakteristikas (plotą, amžių, baigtumą). Atsiradus esminiams pokyčiams, nagrinėjamo turto rinkoje ar jų savybėse, svoriųsistema gali būti koreguojama, atsižvelgiant į šių pokyčių reikšmingumą.Tam, kad pateikiama informacija būtų skaidresnė ir lengviau palygintina su kitais informacijos šaltiniais, yra skaičiuojamos irpublikuojamos tiek nominaliosios, tiek realiosios OHBI indekso reikšmės:•_Nominalusis butų kainų indeksas parodo butų nominaliųjų kainų pokyčius laike, palyginus su baziniu indeksolaikotarpiu (1994-01).•_Realusis butų kainų indeksas parodo butų realiųjų kainų pokyčius laike, palyginus su baziniu indekso laikotarpiu (1994-01). Realusis kainų indeksas apskaičiuojamas eliminavus infliacijos įtaką nominaliosioms indekso reikšmėms. Realusis butųkainų indeksas parodo, kaip vidutiniškai pasikeitė butų kainos, palyginus su kitomis vartojimo prekių ir paslaugų kainomis.Pavyzdžiui, jeigu realiojo būtų kainų indekso reikšmė lygi 200, vadinasi butų kainos nuo bazinio indekso laikotarpiovidutiniškai padidėjo 2 kartus daugiau negu kitų vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Realiojo butų kainų indeksoapskaičiavimui naudojamas Lietuvos Statistikos departamento sudaromas ir viešai skelbiamas suderintas vartotojų kainųindeksas (SVKI).UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas pasilieka teisę keisti OHBI skaičiavimo metodiką bei savo nuožiūra sustabdyti indeksoskelbimą.Butų kainų indeksas (OHBI) yra UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas nuosavybė. Skelbiant bet kokią informaciją, susijusiąsu OHBI, nuoroda į UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas yra būtina.Norėdami gauti papildomos informacijos apie nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje arba užsisakyti specializuotusJums aktualios rinkos dalies ar vykdomo projekto rinkos tyrimus, prašome kreiptis į „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto rinkos analitikus.Vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovas Saulius VagonisTel.: (8-5) 210 97 17, el. p. saulius.vagonis@ober-haus.ltwww.ober-haus.lt

More magazines by this user
Similar magazines