Tikkurila infokortti peltikattojen maalaus

tikkurila.fi

Tikkurila infokortti peltikattojen maalaus

Peltikattojen maalausMaalilinja neuvooUUDISMAALAUSHuoltomaalausPeltikaton huoltomaalauksen yhteydessä alustankunto tulee tarkastaa huolellisesti. Aikaisemmanmaalin tartunta alustaan tarkistetaan suuntaa antavallaX-viiltomenetelmällä. Viiltotesti tehdäänuseaan kohtaan kattoa, eri lappeille. Mikäli maali irtoaaisoina paloina suurilta alueilta alustasta, vanhamaali tulee poistaa kauttaaltaan. Näin varmistetaanuuden maalin tartunta.Maalikalvojen yhteenlaskettu paksuus saa ollakorkeintaan 350 μm (0,35 mm). Normaalisti yhdenVANHAMAALITYYPPIHUOLTOMAALAUSpohjamaalaus (metallipaljaatRostex Super taiRostex Superkohdat)Rostex Super Akvapintamaalaus Panssari Akva Panssarimaali Panssari AkvaMaalausolosuhteetPanssarimaalimenetelmäAkrylaattimaali(Repco, Panssari Akva)KosteusKattopintojen maalauksessa maalausolosuhteidenmerkitys on erittäin suuri. Maalattavan pinnankosteus tai kostea keli maalaushetkellä ja maalinkuivumisen aikana on suurin riskitekijä maalauksenepäonnistumiselle. Maalattavan pinnan tulee ollaympäröivää ilmaa lämpimämpi, jotta pellin pintaanei kondensoidu kosteutta.Jos pellin lämpötila on kastepistelämpötilan alapuolella,pinnalla on kosteutta, vaikka sitä ei paljaallasilmällä huomaisikaan. Kastepisteellä tarkoitetaanlämpötilaa, jonka alapuolella ilmassa olevavesihöyry alkaa tiivistyä pisaroiksi. Huomaa myös,että varjoisat kohdat ovat viileämpiä. Jos kosteaapeltipintaa maalataan, on suuri riski, että maali eitartu kunnolla alustaansa.Kastepistelämpötila vaihtelee kulloinkin vallitsevanlämpötilan ja ilmankosteuden mukaan. Tarkistapaikkakuntakohtainen kastepiste Ilmatieteenlaitoksentai Forecan nettisivuilta. Tarkista ennenmaalauksen aloittamista, että sekä pellin että ilmanlämpötila on kastepisteen yläpuolella. Illalla maala-Panssari AkvamenetelmäAlkydimaali(Panssarimaali)Lin-menetelmäperinnekohteisiinpohjamaalaus Rostex Super Rostex Super Akva tai Rostex SuperRostex Superpintamaalaus Panssarimaali Panssari Akva Lin Grafiittimaalimaalikalvon paksuus on n. 40-60 μm. Jos maalien enimmaiskalvonpaksuusylittyy, aiemmat maalit kannattaapoistaa ennen uudelleenmaalausta. Jos vanha maali onheikosti kiinni paikoittain, irtonainen tai heikosti kiinnioleva maali ja ruoste kaavitaan tai poistetaan mekaanisesti.Metallipuhtaat alueet pohjamaalataan erilliselläpohjamaalilla ennen pintamaalausta.Mikäli katto on huonossa kunnossa ja maalattu jo useaankertaan, kannattaa myos arvioida, tuleeko täydellistämaalinpoistoa halvemmaksi uusia katto.Teollinen maalipinnoite(PVC, PURAL, POLYESTE-RI, AKRYYLI)Rostex Super taiRostex Super Akvatessa on huomioitava, että lämpötilan laskiessa lähellekastepistettä, on maalaus lopetettava.Odota aamukasteen haihtumista ennen maalaamistaja lopeta maalaaminen hyvissä ajoin ennen iltakasteenlaskeutumista.Lämpötila ja tuuliPeltipinnan lämpötilan tulee maalaushetkellä olla vähintään5˚C ja enintään 40˚C. Tällöin maalin kalvonmuodostustapahtuu oikealla tavalla. Liian lämminpeltipinta aiheuttaa maalin liian nopean kuivumisen,jolloin pintaan saattaa muodostua mm. raitaisuutta jareikiä. Ihanteellinen maalauskeli on pilvipouta, lämpötila15-20˚C.Tuulisella ja lämpimällä säällä maali nahoittuu liiannopeasti ja tartunta jää puutteelliseksi. Lisäksi pintaansaattaa lentää roskia.Lisätietoa:www.tikkurila.fiTikkurilan Maalilinja, puh. 010 860 8600ma–pe klo 8–19 (pvm/mpm) 2 (2)

More magazines by this user