Jono Pauliaus II piligrimų kelias – sėkmingas kultūrinio turizmo ...

kpd.lt

Jono Pauliaus II piligrimų kelias – sėkmingas kultūrinio turizmo ...

Jono Pauliaus II piligrimų kelias –sėkmingas kultūrinio turizmo plėtrospavyzdysKristina BavėjanLietuvos Respublikos ūkio ministerija Turizmo politikos skyrius


Turinys Piligrimystė kaip kultūrinio turizmo dalis Jono Pauliaus II piligrimų kelio 2007–2013metų programa Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektai Finansavimas Rezultatai


Piligriminis turizmas Piligrimystė –individualios arbakolektyvinės tikinčiųjųkelionės į šventąsiasvietas Piligriminis turizmas– kultūrinio turizmodalis Kultūrinis turizmas– prioritetinė Lietuvosturizmo plėtros kryptis


Jonas Paulius II ir LietuvaAteinu, o Viešpatie,kaip ramybės ir viltiespiligrimas, kadskelbčiau tikėjimąTavimi ir mūsųprisikėlimu.Jonas Paulius IILietuva, 1993


Jono Pauliaus II piligrimų kelioprograma Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintaJono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir joobjektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms2007–2013 metų programa


Jono Pauliaus II piligrimų kelioprogramos tikslas Sukurti Jono Pauliaus II piligrimų kelią, joobjektus pritaikyti piligrimų ir turizmoreikmėms, kad atvykę piligrimai ir turistaigalėtų juos lankyti ir rasti reikiamą viešąjąinfrastruktūrą


Jono Pauliaus II piligrimų kelioobjektai Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvojemetu aplankyti objektai Kiti su Popiežiumi Jonu Pauliumi II susijęsakraliniai objektai Piligrimų ir turistų ypač gausiai lankomisakraliniai objektai


Jono Pauliaus II piligrimų kelioprogramos uždaviniai įrengti viešąją infrastruktūrą atlikti objektų tvarkybos, statybos darbus parengti ir įgyvendinti rinkodaros irinformacijos priemones, pristatančias JonoPauliaus II piligrimų kelią ir jo objektusLietuvos ir pasaulio visuomenei užtikrinti sklandų Jono Pauliaus II piligrimųkelio funkcionavimą


Jono Pauliaus II piligrimų keliofinansavimas 2007–2012 m. (mln.litų)


Nacionalinės lėšos Šiluvos šventovė – 7,4 mln. Lt Kauno arkikatedra bazilika – 4,8 mln. Lt Vilniaus Aušros Vartai ir Šv. Teresės bažnyčia –3,4 mln. Lt Trakų bažnyčia – 3,2 mln. Lt Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis –2,9 mln. Lt Žemaičių Kalvarijos šventovė – 1,7 mln. Lt


Europos Sąjungos lėšos Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis –12 mln. Lt Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis –10 mln. Lt Marijampolės bazilikos ir vienuolyno ansamblis –8 mln. Lt Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia –1 mln. Lt Vilniaus arkikatedros bazilikos varpinė –0,8 mln. Lt


Jono Pauliaus II piligrimų kelias


Vilniaus Šv. Stanislovo irŠv. Vladislovo arkikatedra bazilika


Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv.Vladislovo arkikatedra bazilika


Vilniaus Dievo Gailestingumošventovė (Švč. Trejybės bažnyčia)


Vilniaus Kryžiaus kelias(Vilniaus Kalvarijos)


Trakų Švč. Mergelės MarijosApsilankymo parapinė bažnyčia


Kauno Šv. apaštalų Petro ir Poviloarkikatedra bazilika


Kauno Šv. apaštalų Petro irPovilo arkikatedra bazilika


Kauno Kristaus Prisikėlimobažnyčia


Pažaislio kamaldulių vienuolynoansamblis


Pažaislio kamaldulių vienuolynoansamblis


Šiluvos Švč. Mergelės MarijosGimimo bazilika


Šiluvos Švč. Mergelės MarijosApsireiškimo koplyčia


Kryžių kalnas


Šiaulių Šv. Apaštalų Petro irPauliaus katedra


Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolynoansamblis


Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolynoansamblis


Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolobazilika


Žemaičių Kalvarijos Švč. MergelėsMarijos Apsilankymo bazilika


Pivašiūnų Švč. Mergelės MarijosĖmimo į dangų bažnyčia


Krekenavos Švč. Mergelės MarijosĖmimo į dangų bažnyčia


Programos rezultatai įrengta viešoji infrastruktūra atlikti Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektųtvarkybos, statybos darbai parengtos ir įgyvendintos rinkodaros irinformacijos priemonės užtikrintas sklandus Jono Pauliaus II piligrimųkelio funkcionavimas


Jono Pauliaus II piligrimų kelioperspektyvos Pripažinti JonoPauliaus II piligrimųkelią valstybei svarbiuprojektu Integruoti JonoPauliaus II piligrimųkelią į Europos keliųsistemą


Nuorodoswww.piligrimukelias.ltwww.lithuania.travelwww.vilnius-tourism.lt


Dėkoju už dėmesį!Photos made by Marius Jovaišas and Klaudijus Driskius. Photos taken from www.piligrimukelias.lt, www.travel.lt

More magazines by this user
Similar magazines