3053 Patalpos temperatūros valdiklis su skystųjų kris- talų ... - Siemens

siemens.fi

3053 Patalpos temperatūros valdiklis su skystųjų kris- talų ... - Siemens

3 053Patalpos temperatūrosvaldiklis su skystųjų kristalųdisplėjumi4 vamzdžių ventiliatoriniams konvektoriamskompresoriams DX tipo įrangoje su reversiniu vožtuvuIšėjimai vožtuvų ON / OFF pavaromsIšėjimai 2 pakopų kompresoriui su reversiniu vožtuvuIšėjimai trijų greičių ventiliatoriuiValdymas pagal patalpos arba grįžtamojo oro temperatūrąDarbo režimai: normalus, energijos taupymo ir budėjimoĮėjimas nuotoliniam darbo režimų perjungikliuiApsaugos nuo drėgmės funkcijaNustatomi įrengimo ir valdymo parametraiPasirenkamas esamos arba nustatytos temperatūros rodymasŽemiausios ir aukščiausios temperatūros ribojimasMaitinimo įtampa AC 230 VRDF30.........NaudojimasPaprastai naudojama:• Valdyti temperatūrą atskirose patalpose, kurios yra šildomos bei vėsinamos keturiųvamzdžių ventiliatoriniais konvektoriais;• Valdyti temperatūrą patalpose, kurios vėsinamos DX tipo įranga su reversiniu vožtuvu;• Vožtuvui atidaryti ir uždaryti;• Ventiliatoriaus greičiams perjungti.....AP1N3053lt03.05.2004Siemens Building TechnologiesHVAC Products


FunkcijosVentiliatoriaus darbasVentiliatorinio konvektoriausnaudojimas(šildymo režime)ĮJUNGIMASValdiklis matuoja temperatūrą patalpoje savo vidiniu temperatūros jutikliu, išoriniu patalpostemperatūros jutikliu (QAA32) arba išoriniu grįžtamojo oro temperatūros jutikliu(QAH11.1), jei toks naudojamas, ir palaiko nustatytą temperatūrą, duodamas valdymokomandas dviejų pozicijų vožtuvui bei kompresoriui.Perjungimo histezė šildymo režime yra 2 K, aušinimo režime – 1 K (šiuos parametrusgalima keisti).Ventiliatorius darbui pasirinktu greičiu įjungiamas per valdymo išėjimą Q1, Q2 arba Q3.Kai yra aktyvuota funkcija „Ventiliatoriaus valdymas pagal temperatūrą” (galima pasirinktijungikliu DIP 1), ventiliatorius įjungiamas/išjungiamas pagal temperatūrą, t.y. kartusu vožtuvu arba kompresoriumi.Ventiliatorius išjungiamas:• kai išeinama iš šildymo ar aušinimo sekos, jeigu buvo aktyvuota funkcija „Ventiliatoriausvaldymas pagal temperatūrą”;• perjungiant darbo režimo perjungiklį į budėjimo režimą , jeigu nebuvo padaryta jokiųtemperatūros nustatymų pakeitimų (pvz. apsaugos nuo užšalimo);• išoriniu darbo režimų perjungikliu, jeigu darbo sąlygos nereikalauja energijos taupymo;• išjungiant valdiklio maitinimą.Naudojant kartu su 4 vamzdžių ventiliatoriniais konvektoriais, jungiklį DIP 4 nustatykite įpoziciją ON (ĮJUNGTA).Naudojama kartu su 2 vožtuvais šildymui ir vėsinimui.Šildymo vožtuvas per valdymo išėjimą Y11 gauna komandą OPEN (ATIDARYTI), kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra puse perjungimo histezės žemesnė negu nustatytoji,ir2. šildymo vožtuvas buvo visiškai uždarytas ilgiau nei 1 minutę (parametras P20)....IŠJUNGIMASVentiliatorinio konvektoriausŠildymo vožtuvas per valdymo išėjimą Y11 gauna komandą CLOSE (UŽDARYTI), kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra puse perjungimo histezės aukštesnė negu nustatytoji,ir2. šildymo vožtuvas buvo visiškai atidarytas ilgiau nei 1 minutę (parametras P19).......naudojimas.(vėsinimo režime)ĮJUNGIMASIŠJUNGIMASVėsinimo vožtuvas per valdymo išėjimą Y21 gauna komandą OPEN (ATIDARYTI), kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra aukštesnė nei nustatytoji puse perjungimo histezėsplius nejautrumo (P12) zona (x ≥ w + Xdz + ½ SDC), ir2. vėsinimo vožtuvas buvo visiškai uždarytas ilgiau nei 1 minutę (parametras P20).Vėsinimo vožtuvas per valdymo išėjimą Y21 gauna komandą CLOSE (UŽDARYTI),kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra žemesnė nei nustatytoji puse perjungimo histezėsplius nejautrumo (P12) zona (x ≥ w + Xdz - ½ SDC);2. vėsinimo vožtuvas buvo visiškai atidarytas ilgiau nei 1 minutę (parametras P19)..........Kompresorinis 2 pakopųvėsinimas(1 pakopa)ĮJUNGIMASNaudojant 2 pakopų vėsinimą, jungiklį DIP 4 nustatykite į padėtį OFF (IŠJUNGTA).Kompresorius C1 per valdymo išėjimą Y11 gauna komandą ON (ĮJUNGTI), kai:2/10Siemens Building Technologies Room Temperature Controller AP1N3053enHVAC Products 03.05.2004


IŠJUNGIMASKompresorinis 2 pakopųvėsinimas(2 pakopa)ĮJUNGIMAS1. pasiekta kambario temperatūra yra puse perjungimo histezės aukštesnė negunustatytoji, ir2. kompresorius C1 ilgiau nei 1 minutę buvo išjungtas (OFF; parametras P20).Kompresorius C1 per valdymo išėjimą Y11 gauna komandą OFF (IŠJUNGTI), kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra puse perjungimo histezės žemesnė negu nustatytoji,ir2. kompresorius C1 ilgiau nei 1 minutę buvo įjungtas (ON; parametras P19).Kompresorius C2 per valdymo išėjimą Y21 gauna komandą ON (ĮJUNGTI), kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra aukštesnė nei nustatytoji puse perjungimo histezėsplius nustatytos temperatūros (P18) histezė (x ≥ w + SD + ½ SDC);2. kompresorius C2 ilgiau nei 1 minutę buvo išjungtas (OFF; parametras P20).IŠJUNGIMAS Kompresorius C2 per valdymo išėjimą Y21 gauna komandą OFF (IŠJUNGTI), kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra žemesnė nei nustatytoji puse perjungimo histezės..plius nustatytos temperatūros (P18) histezė (x ≥ w + SD - ½ SDC);..2. kompresorius C2 ilgiau nei 1 minutę buvo įjungtas (ON; parametras P19)................Kompresoriaus darbassu reversiniu vožtuvu(šildymo režimas)ĮJUNGIMASNaudodami šildymo ir vėsinimo DX su reversiniu vožtuvu nustatykite jungiklį DIP 4 įpadėtį ON (ĮJUNGTA) ir prijunkite išėjimus Y11 ir Y21 kompresoriui valdyti.Kompresorius C1 per valdymo išėjimą Y11 gauna komandą ON (ĮJUNGTI), kai:1. pamatuota kambario temperatūra yra žemesnė nei nustatytoji puse perjungimohistezės, ir2. kompresorius C1 ilgiau nei 1 minutę buvo išjungtas (OFF; parametras P20).IŠJUNGIMASKompresoriaus darbassu reversiniu vožtuvu(vėsinimo režimas)Kompresorius C1 per valdymo išėjimą Y11 gauna komandą OFF (IŠJUNGTI), kai:1. pamatuota kambario temperatūra yra aukštesnė nei nustatytoji puse perjungimohistezės, ir2. kompresorius C1 ilgiau nei 1 minutę buvo įjungtas (ON; parametras P19).Kompresorius C1 per valdymo išėjimą Y21 gauna komandą ON (ĮJUNGTI), kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra aukštesnė nei nustatytoji puse perjungimo histezėsplius nejautrumo (P12) zona (x ≥ w + Xdz + ½ SDC), ir2. kompresorius C1 ilgiau nei 1 minutę buvo išjungtas (OFF; parametras P20).IŠJUNGIMAS Kompresorius C1 per valdymo išėjimą Y21 gauna komandą OFF (IŠJUNGTI), kai:1. pasiekta kambario temperatūra yra žemesnė nei nustatytoji puse perjungimo histezės..plius nejautrumo (P12) zona (x ≥ w + Xdz - ½ SDC);..3. kompresorius C1 ilgiau nei 1 minutę buvo įjungtas (ON; parametras P19).Siemens Building Technologies Room Temperature Controller AP1N3053enHVAC Products 03.05.20043/10


Ventiliatorinio konvektoriaus šildymo irvėsinimo režimaiY11 [Y12]101½ SDHY21 [Y22]wX dz½ SDH½ SDC½ SDCT [° C]3023D01TSDHSDCXdzwY11Y12Y21Y22Patalpos temperatūraŠildymo perjungimo histerezėVėsinimo perjungimo histerezėNejautrumo zonaNustatyta patalpos temperatūraKintamasis „Šildymo vožtuvas“Y11 reversasKintamasis „Vėsinimo vožtuvas“Y21 reversasKompresorinis 2 pakopų vėsinimasY11[Y12]SD1w0½ SDC ½ SDC1½ SDC ½ SDCY21 [Y22]T [° C]3023D02TSDCSDwY11Y12Y21Y22Patalpos temperatūraVėsinimo perjungimo histerezėNustatytos temperatūros histezėNustatyta patalpos temperatūraKintamasis „1 kompresoriaus pakopa"Y11 reversasKintamasis „2 kompresoriaus pakopa"Y21 reversasKompresorinis 1 pakopos šildymas ir 1pakopos vėsinimas su reversiniu vožtuvuY11101Y21ONOFFY22½ SDHwHEATwXdz½ SDH½ SDCCOMPRESSORCOOL½ SDC3023D03T [° C]T [° C]TSDHSDCXdzwY11Y12Y21Y22Patalpos temperatūraŠildymo perjungimo histerezėVėsinimo perjungimo histerezėNejautrumo zonaNustatyta patalpos temperatūraKintamasis „Kompresoriaus šildymo pakopa"Reversinio vožtuvo išėjimas „Šildymas“Kintamasis „Kompresoriaus vėsinimopakopa "Reversinio vožtuvo išėjimas„Vėsinimas“CONTACT CLOSEDCONTACT OPENT [° C]Y12CONTACT CLOSEDCONTACT OPENT [° C]Grįžtančio oro temperatūra(pasirinktinai)RDF30 valdomas pagal patalpos temperatūrą arba pagal ventiliatorinio konvektoriausgrįžtančio oro temp[eratūrą. Prijungus išorinį temperatūros jutiklį QAH11.1, valdymorežimas pasikeičia automatiškai.4/10Siemens Building Technologies Room Temperature Controller AP1N3053enHVAC Products 03.05.2004


Darbo režimaiNormalus darbasEnergijos taupymorežimasBudėjimo režimasApsaugos nuo drėgmėsfunkcija (pasirinktinai)Galimi šie darbo režimai:Šildymo ar aušinimo režimas su automatiniu perjungimu, ventiliatorius dirba rankiniubūdu nustatytu greičiu III, II arba I. Normalaus darbo režime valdiklis palaiko nustatytątemperatūrą šildymo režime ir temperatūros lygį „nustatyta vertė plius nejautrumo zona“aušinimo režime.Prie būklės įėjimo D1-GND gali būti prijungtas darbo režimų perjungiklis. Kai jo kontaktasuždaromas (pvz., atidarius langą), darbo režimas pasikeičia iš normalaus į energijostaupymą. Šiame režime išlaikomi atitinkami šildymo ir vėsinimo temperatūrų nustatymai(valdymo parametrai P01 ir P02).Perjungiklio veikimą „normaliai uždaras“ (NC) ar „normaliai atviras“ (NO) galima pasirinkti.Budėjimo režime išlaikomos atitinkamos šildymo ir vėsinimo temperatūros, jei josbuvo nustatytos (valdymo parametrai P03 ir P04).Siekiant išvengti drėgmės daromos žalos šiltose ir drėgnose klimato zonose dėl nepakankamosoro cirkuliacijos dirbant energijos taupymo režimu (pvz. nenaudojamuoseviešbučių kambariuose), aktyvavus parametrą P17 ventiliatorius dirbs ir energijos taupymorežime. Tokiu atveju ventiliatorius dirbs pasirinktu greičiu, arba 1 greičiu, jei jeidarbo režimų perjungiklis yra budėjimo režimo padėtyje ......Valdymo parametrų nustatymasNustatymasNorint optimizuoti valdymą galima keisti valdymo parametrus. Tai galima atlikti neatidarantvaldiklio, jam veikiant. Nutrūkus energijos tiekimui visi nustatyti valdymo parametraiišsaugojami.Pakeitimus atliksite taip:1. Darbo režimo jungikliu nustatykite budėjimo režimą ;2. Nuo 3 iki 5 sekundžių palaikykite nuspaudę mygtukus + ir – kartu. Atleiskite juos irper 2 sekundes nuspauskite mygtuką +, ir palaikykite nuspaustą 3 sekundes. Displėjujepasirodys užrašas „P01”;3. + ir – mygtukais pasirinkie reikiamą parametrą:+- + - + - + -P01 P02 P20 P213055z01...Valdymo parametrai4. Paspaudus + ir – mygtukus kartu pasirodys esama pasirinkto parametro vertė, kuriągalite keisti mygtukais + ir –.5. Kartu nuspaudus mygtukus + ir –, arba per 5 sekundes nuo paskutinio mygtukopaspaudimo, parametras bus vėl parodytas.6. Norėdami peržiūrėti ir pakeisti kitus parametrus, pakartokite 3-5 žingsnius.7. Visi pakeitimai išsaugojami praėjus 10 sekundžių nuo paskutinio nustatymo ir valdiklisgrįžta į normalaus darbo režimą.Parametras Reikšmė Nustatymų diapazonasP01P02P03P04Šildymo temperatūros riba energijos taupymo režime(atviras darbo režimų perjungiklio kontaktas)Vėsinimo temperatūros riba energijos taupymo režime(atviras darbo režimų perjungiklio kontaktas)Šildymo temperatūra budėjimo režimeVėsinimo temperatūra budėjimo režimeOFF (IŠJUNGTA),5…20 °C (keičiama 0,5 K žingsniais)OFF (IŠJUNGTA),21…35 °C (keičiama 0,5 K žingsniais)OFF (IŠJUNGTA),5…20 °C (keičiama 0,5 K žingsniais)OFF (IŠJUNGTA),21…35 °C (keičiama 0,5 K žingsniais)Gamyklinisnustatymas16 °C28 °C8 °COFF(IŠJUNGTA)Siemens Building Technologies Room Temperature Controller AP1N3053enHVAC Products 03.05.20045/10


HOMEOPATHY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE AILMENTSRCTs shows no compelling data for any therapeutic orpreventive intervention testing homeopathy for childhoodand adolescence ailments.In this systematic review, 16 double-blind RCTs thatassessed 9 different conditions could be included. Most ofthese trials suggest that homeopathic remedies were notassociated with effects that significantly differed from placebo.With the exception of ADHD and acute childhooddiarrhea (each tested in 3 trials), no condition was assessedin more than 2 double-blind RCTs. In fact, for 4 conditionsonly single RCTs are available (Table 1). The evidence forADHD and acute childhood diarrhea is mixed, showingboth positive and negative results for their respective mainoutcome measures. Also, the trials of acute childhood diarrheawere all conducted by the same research group andtherefore require replication in independent rigorous trials.One way of producing an indication of the weight of theevidence for a particular indication is to combine the qualityof the evidence with the level of evidence (eg, RCT witha Jadad score of 5) and the volume of evidence. Thus, evenif quality and level are high (ie, rigorous RCT), weight canonly be considered low for a particular indication if thevolume is small (eg, a single trial).Children are less likely than adults to have had drugtreatment, believed by homeopaths to hinder the successof their remedies. Studies of homeopathy, including dataof adult populations, concluded that studies with bettermethodological quality tend to yield less positive results. 39-41Our systematic review of double-blind, placebo-controlledRCTs that assessed only children and adolescents alsodoes not show convincing evidence of effectiveness andtherefore does not allow any recommendations. Otherreviews of homeopathy for pediatric populations havereached more favorable conclusions. 16,42,43 However, thesereviews were not systematic and therefore are open tobias.Homeopathic remedies are generally regarded as safe. 44Only a few mild adverse events were reported in the reviewedRCTs (Table 1). This finding is supported by severalpostmarketing surveillance studies, which reportedonly a few adverse events. 45,46 However, homeopathy is nottotally devoid of risks. According to homeopathic beliefs,aggravations of symptoms occur in approximately 20% ofpatients. 47 Also, it may delay effective treatment or diagnosis.48,49 One example for this is the reluctance of somehomeopaths to recommended immunizations. 50,51Limitations of our systematic review, and indeed systematicreviews in general, pertain to the potential incompletenessof the reviewed evidence. We aimed to identifyall RCTs on the topic. The distorting effects on systematicreviews arising from publication bias and location bias arewell documented. For this study, we searched databaseswith a focus on the American and European literature andthose that specialize in complementary medicine and includedhand searches. The search was not restricted interms of publication language, and the appraisal of theclinical evidence was performed independently by 2 reviewers.Therefore, we are confident that our search strategyhas located all relevant data on the subject.CONCLUSIONThe evidence from rigorous clinical trials of any type oftherapeutic or preventive intervention testing homeopathyfor childhood and adolescence ailments is not convincingenough for recommendations in any condition.REFERENCES1. Ernst E. Prevalence of complementary/alternative medicine for children:a systematic review. Eur J Pediatr. 1999;158:7-11.2. Madsen H, Andersen S, Nielsen RG, Dolmer BS, Host A, Damkier A.Use of complementary/alternative medicine among paediatric patients. Eur JPediatr. 2003 May;162:334-341. Epub 2003 Feb 27.3. Sawni-Sikand A, Schubiner H, Thomas RL. Use of complementary/alternative therapies among children in primary care pediatrics. Ambul Pediatr.2002;2:99-103.4. Davis MP, Darden PM. Use of complementary and alternative medicineby children in the United States. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003;157:393-396.5. Kemper KJ. Complementary and alternative medicine for children: doesit work? Arch Dis Child. 2001;84:6-9.6. Kelly KM. Complementary and alternative medical therapies for childrenwith cancer. Eur J Cancer. 2004;40:2041-2046.7. Day AS. Use of complementary and alternative therapies and probioticagents by children attending gastroenterology outpatient clinics. J PaediatrChild Health. 2002;38:343-346.8. Gross-Tsur V, Lahad A, Shalev RS. Use of complementary medicine inchildren with attention deficit hyperactivity disorder and epilepsy. PediatrNeurol. 2003;29:53-55.9. Orhan F, Sekerel BE, Kocabas CN, Sackesen C, Adalioglu G, Tuncer A.Complementary and alternative medicine in children with asthma. Ann AllergyAsthma Immunol. 2003;90:611-615.10. Ernst E. Use of complementary therapies in childhood asthma. PediatrAsthma Allergy Immunol. 1998;21:29-32.11. Viksveen P, Steinsbekk A. Changes in patients visiting a homeopathicclinic in Norway from 1994 to 2004. Homeopathy. 2005;94:222-228.12. Thurneysen A, Frei H. Homöopathie bei ADS im Kindesalter.Monatsschr Kinderheilk. 2004;152:741-750.13. Friese K. Homöopathie bei Otitis media im Kindesalter. MonatsschrKinderheilk. 2004;152:734-740.14. Simpson N, Roman K. Complementary medicine use in children: extentand reasons: a population-based study. Br J Gen Pract. 2001;51:914-916.15. Jonas WB, Kaptchuk TJ, Linde K. A critical overview of homeopathy.Ann Intern Med. 2003;138:393–399.16. Ekins-Daukes S, Helms PJ, Taylor MW, Simpson CR, McLay JS. Paediatrichomoeopathy in general practice: where, when and why? Br J ClinPharmacol. 2005;59:743-749.17. Kemper K, Jacobs J. Homeopathy in pediatrics-no harm likely, but howmuch good? Contemp Pediatr. 2003;20:97.18. Gemmell DM. Everyday Homeopathy: A Safe Guide For Self Treatment.Beaconsfield, England: Beaconsfield Publishers; 1997:65-69.19. Bellavite P, Signorini A. Homeopathy, A Frontier In Medical Science:Experimental Studies and Theoretical Foundations. Steele A, trans-ed. Berkeley,Calif: North Atlantic Books; 1995:37-40.20. Witt CM, Lüdtke R, Baur R, Willich SN. Homeopathic medical practice:long-term results of a cohort study with 3981 patients. BMC Public Health. 2005;5:115.74Mayo Clin Proc. • January 2007;82(1):69-75 • www.mayoclinicproceedings.comFor personal use. Mass reproduce only with permission from Mayo Clinic Proceedings.


Nustatymo ir valdymoelementai124 356ŽymėjimasDIP jungiklių nustatymai1 Displėjus, rodantis patalpos temperatūrą, nustatymus ir valdymo parametrus2 sibmolis reiškia, kad rodoma patalpos temperatūra3 normalus darbasenergijos taupymo režimas4 atidarytas vėsinimo vožtuvasįjungtas ventiliatoriusatidarytas šildymo vožtuvas5 Nustatymų ir valdymo parametrų keitimo mygtukai6 Darbo režimų perjungiklis(Budėjimo , šildymo arba vėsinimo režimas su rankiniu ventiliatoriaus greičio pasirinkimu)...DIP jungiklionr.ReikšmėPozicija ON (ĮJUNGTA; gamyklinisnustatymas)1 Ventiliatoriaus valdymas Normalaus darbo režime ventiliatoriausvaldymas nepriklauso nuotemperatūros2 Patalpos temperatūrosarba nustatytos rodymas3 Aktyvuojanti išorinioperjungiklio būsenaPatalpos (grįžtančio oro) temperatūrosrodymasPerjungimas aktyvuojamas uždariusjungiklio kontaktą (N.O.)Pozicija OFF (IŠJUNGTA)Ventiliatoriaus valdymas priklausonuo temperatūros visuose darborežimuoseNustatytos temperatūros rodymasPerjungimas aktyvuojamas atidariusjungiklio kontaktą (N.C.)4 Išėjimo seka Šildymas ir vėsinimas (4 vamzdžių) 2 pakopų vėsinimas........PriedaiAprašymasPlokštelė 120 x 120 mm 4” x 4” dėžutėmsPlokštelė 96 x 120 mm 2” x 4” dėžutėmsPlokštelė 112 x 130 mm paviršiniam montavimuiTipasARG70ARG70.1ARG70.2Inžinerinės pastabosPastabos apie montavimąir paleidimą darbuiMontavimo vieta: ant sienos arba ventiliatoriniame konvektoriuje. Netinkamos vietosnišose, lentynose, už užuolaidų ar šalia šilumos, šalčio šaltinių; toliau nuo tiesioginiųsaulės spindulių. Montavimo aukštis – 1,5 m virš grindų. Jungiamieji laidai gali būtipravesti per paslėptą montavimo dėžutę.Siemens Building Technologies Room Temperature Controller AP1N3053enHVAC Products 03.05.20047/10


Patikrinkite DIP jungiklių nustatymus ir, jei reikia, pakeiskite.Įjungus maitinimą valdiklis persikrauna ir mirksi ventiliatoriaus segmentas ekrane. Taireiškia, kad pradinis valdiklio nustatymas yra teisingas. Tai trunka apie 3 sekundes.Tada valdiklis pasiruošęs darbui.• Naudojami laidai turi atitikti izoliacijos reikalavimus tinklo įtampos požiūriu;• Jutiklio įėjime B1-M yra tinklo įtampa. Jeigu jutiklio laidus reikia prailginti, naudojamilaidai turi tikti tinklo įtampai.Prie valdiklio yra montavimo instrukcija.Jutiklio kalibravimasTechniniai duomenysMaitinimasDarbiniai duomenysJei valdiklyje rodoma kambario temperatūra neatitinka realios temperatūros, galite perkalibruotijutiklį. Tam reikia pakeisti parametrą P09.Maitinimo įtampa AC 230 V +10/–15 %Dažnis50/60 HzNaudojama galiaiki 6 VAValdymo išėjimai Q1, Q2, Q3-NJungimo srovėValdymo išėjimai Y11, Y21-N (NO)Y12, Y22-N (NC)Grįžtančio oro temperatūros jutiklis –būklės įėjimas B1-MBūklės įėjimas D1 ir GNDPasirenkama aktyvuojanti būsenaĮtampa ir srovė ant kontaktųIzoliacija tinklo atžvilgiuLeistinas 1,5 mm 2 varinių laidų ilgis gnybtamsB1, B2 ir D1 80 mTemperatūros nustatymo diapazonas 5...35 °CValdymo nuokrypis esant 25 °Ciki ±0,5 KPerjungimo histezė šildymo režime (reguliuojama) 2 KPerjungimo histezė vėsinimo režime (reguliuojama) 1 KNejautrumo zona X dz normalaus darbo režime (reguliuojama)2 KEnergijos taupymo temperatūros nustatymas 16 °Cšildymo režime (reguliuojama)Energijos taupymo temperatūros nustatymasvėsinimo režime (reguliuojama)Budėjimo temperatūros nustatymas šildymorežime (reguliuojama)Budėjimo temperatūros nustatymas vėsinimorežime (reguliuojama)AC 230 Viki 5(3)AAC 230 Viki 5(3)AQAH11.1, saugumo klasė IINTC rezistorius 3 kΩ esant 25 °Cnormaliai atviras (NO)normaliai uždarytas (NC)SELV DC 6…15 V / 3…6 mA4 kV, sustiprinta izoliacija28 °C8 °COFF (IŠJUNGTA)....8/10Siemens Building Technologies Room Temperature Controller AP1N3053enHVAC Products 03.05.2004


Aplinkos sąlygosNormos ir standartaiDarbasKlimato sąlygosTemperatūraDrėgmėTransportavimasKlimato sąlygosTemperatūraDrėgmėMechaninės sąlygosLaikymasKlimato sąlygosTemperatūraDrėgmėatitikimasEMC direktyvaiŽemos įtampos direktyvaipagal IEC 721-3-3klasė 3 K50...+50 °Csantykinis drėgnumas


Prijungimo schemaTaikymas:4 vamzdžių ventiliatoriniai konvektoriaiLAC 230 VN10 AQAH11.1/ QAA32B1L B1 M D1 GNDN Q1 Q2 Q3 Y12 Y11 N Y22 Y21 N1I II III5(3)Amax.M1Y15(3)Amax.S1Y25(3)Amax.B1 Grįžtančio oro temperatūros jutiklis(QAH11.1) arba išorinis patalpos temperatūrosjutiklis (QAA32)M1 3 greičių ventiliatoriusN1 Patalpos temperatūros valdiklis RDF30S1 Išorinis darbo režimų perjungiklisY1 Zoninis vožtuvas šildymo režimuiY2 Zoninis vožtuvas vėsinimo režimuiTaikymas:2 pakopų vėsinimo kompresoriai DXtipo įrangojeLAC 230 VN10 AQAH11.1/ QAA32B1L B1 M D1 GNDN Q1 Q2 Q3 Y12 Y11 N Y22 Y21 N1III5(3)Amax.IIIM1C15(3)Amax.S1C25(3)Amax.B1 Grįžtančio oro temperatūros jutiklis(QAH11.1) arba išorinis patalpos temperatūrosjutiklis (QAA32)M1 3 greičių ventiliatoriusN1 Patalpos temperatūros valdiklis RDF30S1 Išorinis darbo režimų perjungiklisC1 KompresoriusC2 KompresoriusTaikymas:Kompresoriai DX tipo įrangoje sureversiniu vožtuvuLAC 230 V10 AQAH11.1/ QAA32B1S1L B1 M D1 GNDN Q1 Q2 Q3 Y12 Y11 N Y22 Y21 N13050A36B1 Grįžtančio oro temperatūros jutiklis(QAH11.1) arba išorinis patalpos temperatūrosjutiklis (QAA32)M1 3 greičių ventiliatoriusN1 Patalpos temperatūros valdiklis RDF30S1 Išorinis darbo režimų perjungiklisC1 KompresoriusRV Reversinis vožtuvasIIIIIIN5(3)Amax.M1RV 5(3)Amax.C15(3)Amax.MatmenysValdiklisTvirtinimo pagrindas28 28711710728452811,8496 353050M03430 25903050M0210/10©2004 Siemens Building Technologies Ltd. Dokumentas gali būti keičiamasSiemens Building Technologies Room Temperature Controller AP1N3053enHVAC Products 03.05.2004

More magazines by this user
Similar magazines