Lankstinuko apie CX8000 seriją PDF formatu atsisiuntimas - Technika

lytagra.lt

Lankstinuko apie CX8000 seriją PDF formatu atsisiuntimas - Technika

NEW HOLLAND CX8OOOCX8O4O CX8O5O CX8O7O CX8O8O CX8O9O


2 3NAŠUMAS IR NAUDA APLINKAINuo pristatymo 2001 m. pagaminta daugiau nei 10 000CX kombainų, kurie buvo nuolat tobulinami, kad taptųšiuolaikiškiausia ir naujoviškiausia technika, pajėgiančiapatenkinti nuolat augančius ir besikeičiančius žemdirbiųporeikius. CX8090 yra galingiausias pasaulyje kratikliniskombainas, o naujasis TIER4A reikalavimus atitinkantisvariklis su ECOBlue SCR (selektyvaus katalizinio redukavimo)technologija yra naujausias sprendimas siekiant dar labiaupagerinti CX8000 eksploatacines savybes ir padidinti našumą.Be to, CX8000 kombainininkas visada puikiai kontroliuojaderliaus nuėmimo procesą, naudodamasis gausybe rankapasiekiamos informacijos, rodomos IntelliView III monitoriujesu plačiu spalvotu ir lietimui jautriu ekranu. Naujoviškiautopiloto prietaisai, pavyzdžiui, IntelliSteer sistema, darlabiau pagerina darbo laukuose tikslumą ir padidina našumą. Išpenkių šios serijos kombainų, kurių galia net iki 490 AG, būtinaiišsirinksite sau tinkamiausią partnerį derliui nuimti.IŠ ZEDELGEMO!Prieš gerą šimtmetį, 1906-aisiais, Zedelgeme (Belgija) LeonClaeys pagamino pirmąsias savo kuliamąsias. 1952-aisiais buvosukurtas pirmasis savaeigis javų kombainas Europoje. ŠiandienZedelgemas yra „New Holland“ derliaus nuėmimo įrangostobulinimo centras. Naujuosius CX8000 modelius sukūrė irpagamino savo darbui atsidavę žmonės, žinantys, ką reikiadaryti, kad klientai būtų visiškai patenkinti.


CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090Pjaunamosios plotis (m) 4.57 - 7.32 4.57 - 7.62 5.18 - 9.15 6.10 - 10.67 7.62 - 10.67Variklio galia esant 2100 aps./min. [kW/AG] 220/299 240/326 240/326 265/360 330/449Didžiausia variklio galia esant 2000 aps./min. [kW/AG] 245/333 270/367 270/367 295/401 360/490Būgno plotis / skersmuo (m) 1.3 / 0.75 1.3 / 0.75 1.56 / 0.75 1.56 / 0.75 1.56 / 0.75Šiaudų kratiklių skaičius 5 5 6 6 6Grūdų bunkerio talpa (l) 9000 9000 9000 10500 10500


4 5PJAUNAMOSIOSPUIKI PRADŽIAVARIFEED PJAUNAMOSIOS PRISITAIKO PRIE JAVŲRŪŠIESNepriklausomai nuo javapjūtės sąlygų, didelis greitisyra esminis veiksnys siekiant pilnai išnaudoti CX8000galimybesVarifeed pjaunamoji su reguliuojama išilgine dalgiopadėtimi užtikrina tolygų javų srautą nuo pat darbopradžios. Dalgio padėtis reguliuojama iš kabinos, opjaunamosios dugnas bet kurioje padėtyje išliekauždaras. Nuo pradžios iki pabaigos palaikomastolygus javų srautas itin pagerina kombaino našumą.Hidrauliniu būdu valdomi lenktuvai dar labiaupagerina produktyvumą, kai javai itin tankūs.575 mmNAUJAUSIOS KARTOS VARIFEED PJAUNAMOJINaujausios kartos Varifeed pjaunamosios, kuriųišilginė dalgio eiga 575 mm, yra trijų dydžių: 7,62 m(25 pėdų), 9,15 m (30 pėdų) arba 10,67 m (35 pėdų).Tvirta rėmo konstrukcija ir komponentai , įskaitantsustiprintą, didelio greičio dalgio pavarą, didelioskersmens sraigę ir pailgintus lenktuvų pirštus,užtikrina įspūdingą nupjovimo ir padavimo našumą,deramą CX8000 serijos kombainams.„NEW HOLLAND“ KUKURŪZŲ BURBUOLIŲ SKABYKLĖS„New Holland“ kukurūzų burbuolių skabyklės yra CX8000kombainų produktyvumo garantija. Galima įsigyti nejudamąarba sulenkiamą burbuolių skabyklę – abi turi daugprivalumų, įskaitant geriausią savo klasėje stiebų smulkinimą,efektyvius stiebų nutraukimo ritinius su smulkinimojuostomis. Viską galima reguliuoti patogiai įsitaisius kabinoje.Šios 6, 8 arba 12 eilių burbuolių skabyklės puikiai tinkaCX8000 ir suteikia galimybę visiškai išnaudoti mašinųgalimybes geresniam derliaus nuėmimo produktyvumuipasiekti.


DIDELIS DERLIAUS NUĖMIMO GREITIS: STANDARTINĖS “HIGH CAPACITY” PJAUNAMOSIOS IRPADIDINTO NAŠUMO “EXTRA CAPACITY” PJAUNAMOSIOSTam, kad kad užtikrinti tolygų javų tiekimą į pjaunamosios dalgį ir sraigę, standartinių „New Holland“pjaunamųjų lenktuvų skersmuo yra didelis, o patys lenktuvai lengvai reguliuojami. Didelis dalgiogreitis ir pjaunamosios sraigė su per visą plotį ištraukiamais pirštais užtikrina greitą ir sklandų javųpadavimą. Padidinto našumo pjaunamosios konstrukcija pritaikyta didelio derlingumo grūdiniųjavų nuėmimui. 15 cm toliau nuo sraigės pastumtas dalgis, didelesnis pjaunamosios dugno plotas,puikiai susidoroja su dideliais javų kiekiais ir ilgais šiaudais. Kad sukimo momentas būtų dar didesnis,lenktuvų pavara – hidraulinė.


6 7KŪLIMAS IR SEPARAVIMASNEPRILYGSTAMAS KŪLIMAS DIDŽIAUSIAME KŪLIMOBŪGNE.ĮSPŪDINGAS KŪLIMAS – SVEIKIGRŪDAICX8000 kombainai garsėjaneprilygstamomis veiksmingokūlimo savybėmis. Didžiausio rinkojekūlimo būgno skersmuo net 75 cm.111 laipsnių kampu būgną gaubiančiopobūgnio plotas šešių kratiklių modeliuosesudaro 1,18 m 2 , o penkių kratiklių modeliuose0,98 m 2 . Bet kokių javų ar mišinio grūdai iškuliami itin lengvai.PATVARUMASDidelis skersmuo reiškia, kad, norintoptimaliai kulti, būgnui nebūtinas didelissukimosi greitis. Šitaip būgno sukimasistampa tolygesnis, o būgno pavara mažiauapkraunama. Didelė didelio skersmensbūgno inercijos jėga sušvelnina didžiausiasapkrovas net drėgnomis sąlygomis.


DĖL TOLYGAUS JAVŲ SRAUTO PAGERĖJA KASDIENISNAŠUMASDidžiausio produktyvumo išlaikymas yra pagrindinėketurių būgnų technologijos savybė. Rotacinisseparatorius ne tik pratęsia trynimo veiksmą, kadgeriau atsiskirtų grūdai, bet ir padeda užtikrintinuolatinį javų srautą, kad našumas būtų kuodidesnis. Straw Flow atmušimo būgnas pagerinajavų perdavimą iš rotacinio separatoriaus šiaudųkratikliams, todėl dienos darbo rezultatai bus dargeresni.NEPRILYGSTAMOS SEPARAVIMO GALIMYBĖSDidelis pobūgnis užtikrina didelį separavimopaviršių. Atmušimo būgno ir rotacinio separatoriauspobūgniai dar labiau padidina aktyvaus separavimoplotą. Atmušimo būgnas, rotacinis separatorius irStraw Flow būgnas sukuria kryptingą javų srautokitimą ir taip pagerina grūdų atskyrimą. Kad javų,kuriems nebūtinas papildomas trynimas, šiaudųkokybė būtų geresnė, keturių būgnų technologijaapima Multi-Thresh sistemą, kuri gali nuleistiatmušimo būgno ir rotacinio separatoriauspobūgnius žemiau.GARANTUOTAS VEIKSMINGUMASPo intensyvaus aktyvaus separavimo, keturių būgnųtechnologija, galutinai bet kokius grūdų likučiusatskiria šiaudų kratikliai, kol šiaudai stumiami įkombaino galą. Uždaras kratiklių dugnas ne tikužtikrina patvarumą ir ilgalaikį patikimumą, betišlaiko tolygų grūdų padavimą į kratomają lentą,esant šoniniams nuolydžiams.VISKAS GERAI?Aukščiausios klasės grūdų mėginiai atitinkaaukščiausius grūdų supirkėjų keliamusreikalavimus. Įsitikinti, kad kūlimo procesoparametrai optimaliai sureguliuoti, nėrapažeistų grūdų ir kad valytuvas tiekia švarųmėginį, visai greita ir paprasta dėl iškart užkabinos esančių mėginių paėmimo dureliųir IntelliView III lietimui jautraus ekranostebėjimo sistemų.


8 9VALYMASŠVARŪS AUKŠČIAUSIOS KLASĖSGRŪDAI.TOLYGUS ŠVARIŲ GRŪDŲ SRAUTAS, ATITINKANTIS CX8000 NAŠUMĄCX8000 valytuvas dėl didelio sietų ploto ir pažangios konstrukcijos surenka puikų grūdų mėginįnuimant bet kurios rūšies javus. Priešpriešiais švytuojantys valytuvo sietai užtikrina tikslų kiekvienosieto judesį, kad grūdai būtų tinkamai išvalyti. Sietus galima reguliuoti nuotoliniu būdu iš kabinos.Taip pat galima įsigyti specialių sietų netradiciniams javams apdoroti. Apipučiamas oro srovės,tarp kratomosios lentos ir viršutinio sieto įtaisytas pradinis sietas, surenka grūdus ir didžiąją jų dalįnukreipia į žemiau esantį sietą. Šitaip optimaliai pagerinamas viršutinio sieto efektyvumas, o dėlpapildomo oro srauto tarp pradinio ir viršutinio sietų grūdai išvalomi dar geriau.ORO SROVĖS KONTROLĖ PRITAIKYTA DIDELIAM KIEKIUIGRŪDŲŠešių šiaudų kratiklių modeliuose 6,54 m 2 oro srovėskontroliuojamo bendrojo ploto arba penkių šiaudųkratiklių 5,40 m 2 bendrojo ploto CX8000 valytuvassėkmingai susidoroja su dideliais grūdų kiekiais,išgaunamais itin produktyvių kūlimo ir separavimosistemų. Iš abiejų pusių ir nuo ventiliatoriaus korpusoviršaus patenka gausybė oro, o du oro išėjimo kanalaipadeda užtikrinti tolygią oro srovę pro sietus. Galimaįsigyti galingą šešių menčių ventiliatorių su nedideliogreičio pavara, lengvų sėklų valymui.VEIKSMINGIAUSIA RINKOJE IŠLYGIAVIMO SISTEMADarbas šoniniuose nuolydžiuose ir jokio poreikio sumažintigreitį, kad valymas būtų veiksmingesnis – štai ką gali užtikrinti„New Holland“ savaime išsilygiuojantis valytuvas esant betkokiam iki 17 % nuolydžiui. Elektrinė pavaros rankena, kuriąvaldo išlygiavimo jutiklis, nuolat palaiko horizontalią visovalytuvo, tame skaičiuje kratomosios lentos, pradinio, viršutiniobei apatinio sietų, ventiliatoriaus padėtį. Palaikomas lygus grūdųsluoksnis, o tolygus oro srautas per sietus užtikrina didžiausiąvalymo veiksmingumą. Šitaip galima dirbti optimaliu greičiuesant bet kokiam nuolydžiui, neprarandant valymo efektyvumo.


ENERGINGAS KASKADINIS VALYMASSvarbus naudingas CX8000 valymomodulio elementas yra pradinis sietas.Jis suteikia papildomo oro srovėsapipučiamo valytuvo ploto ir – darsvarbiau – sukuria papildomą atviro orošuorą, apipučiantį grūdus jiems byrant antviršutinio sieto. Šio etapo metu, dar priešprasidedant galutiniam valymui, iš grūdųpašalinama nemažai pelų ir smulkiųšiaudelių.PERKŪLIMO KONTROLĖDėl CX8000 kūlimo, separavimo ir valymoetapų veiksmingumo neiškultų varpųgrąžinimai būna itin maži. Kadangijavų būklė skiriasi, tai gali turėti įtakosir grąžinamos medžiagos kiekiui, o taimatosi IntelliView III ekrane. Siekiantišvengti papildomo krūvio prie naujaiį kombainą paduodamų javų, atskirirotaciniai kultuvai („New Holland“ naujovė)veiksmingai susidoroja su sugrąžinamamedžiaga. Jei reikia energingo perkūlimogalima įmontuoti kultuvų pobūgniusgrublėtu paviršiumi, jei ne – pakaks tiesiogpobūgnio lygiu paviršiumi. CX8000 kūlimasir separavimas nepalieka kompromisų –sugrąžinta medžiaga tolygiai paskirstomaant kratomosios lentos, kad būtų galutinaiišvalyta.PAPRASTA PASIEKTIKad kratomosios lentos veiksmingumasišliktų, būtina palaikyti pagrindinių bendrąkombaino našumą lemiančių elementų– kratomosios lentos pakopų – švarą.Dirbant su šlapiais arba lipniais javais,gali tekti reguliariai valyti šias pakopas.Kad tai padaryti būtų paprasčiau, CX8000kombaino kratomąją lentą galima nuimtiiš priekio, padalijant į dvi dalis.


10 11GRŪDŲ TVARKYMAS IR LAIKYMASDIDELIAM GRŪDŲ KIEKIUI TVARKYTI.CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090Grūdų bunkerio talpa (l) 9000 9000 9000 10500 10500ITIN VEIKSMINGAS GRŪDŲ TVARKYMASCX8000 kombainų grūdų bunkeriai itin talpūs. Tam būtina atitinkama grūdų transportavimo sistema. Siūlome ištiesįspūdingos talpos grūdų bunkerius: nuo 9 000 litrų CX8040 iki 10 500 litrų CX8090 modelyje. Tokia bunkerio talpair priimtinas važiavimo keliu plotis pasiekiamas dėl elektriniu būdu iš kabinos valdomų atlenkiamų grūdų bunkeriopailginimo gaubtų. Atidarius gaubtus viršutinė pagrindinio užpildomojo sraigto dalis automatiškai atsilenkia įdarbinę padėtį, kad būtų galima išnaudoti visą grūdų bunkerio tūrį.


GREITAS IŠKROVIMASPuikus iškrovimo sraigto matomumas užtikrina tolygųir nepertraukiamą iškrovimo procesą laukuose. Esantneprilygstamam 110 litrų per sekundę iškrovimo greičiui, netdidžiausią 10 500 litrų grūdų bunkerį galima ištuštinti permažiau nei 100 sekundžių.


12 13LIKUČIŲ TVARKYMASTINKAMAI TVARKOMI PELAI IR ŠIAUDAI.SVARBU DERAMAI SUTVARKYTI PELUS IR ŠIAUDUSŪkiuose, kuriuose šiaudai nenaudojami, CX8000 kombainais galima tuos šiaudus ir pelussusmulkinti. Vis daugiau susidomėjimo sulaukia neariminės žemdirbystės metodas,kai sėjama minimaliai įdirbtoje arba visiškai neįdirbtoje dirvoje. Dėl to sutrumpėjadarbo laikas, galima išgauti didesnį derlingumą ir sumažinti dirvos eroziją. Vienas iš šioūkininkavimo metodo trūkumų – galimos problemos dėl javų likučiuose susikaupusiosdrėgmės ir dėl jos prisiveisusių kenkėjų. Taigi itin svarbu gerai susmulkinti ir per visą plotįtolygiai paskirstyti šiaudus bei pelus, ypač dirbant su CX8000 kombainams būdingomisdidelio pločio pjaunamosiomis. Tolygiai paskleisti pelai ir šiaudai , apsaugo sėjamąją nuoužsikimšimo.


„NEW HOLLAND“ SMULKINTUVAI: EFEKTYVUSSUSMULKINIMAS, PLATUS PASKLEIDIMASVis daugiau svarbos įgaunantis likučių tvarkymas lėmėtai, kad ėmėme siūlyti specialiai „New Holland“ sukurtusir pagamintus smulkintuvus. CX8000 kombainuosejuos galima rinktis su keturiomis arba šešiomis peiliųeilėmis. Didelis 3500 aps./min. smulkintuvo greitispadeda užtikrinti itin gerą net pačių tvirčiausių šiaudųsusmulkinimą ir išbarstymą dideliame plote.IŠBARSTYMAS PER VISĄ PJAUNAMOSIOS PLOTĮDešimties kreiptuvų, iš kabinos reguliuojamasšiaudų skleidimo įrenginys padeda užtikrintitolygų susmulkintos medžiagos išbarstymą pervisą pjaunamosios plotį.PELŲ APDOROJIMASCX8000 atveju galima rinktis iš dviejų pelų paskleidimosistemų, užtikrinančių puikų paskleidimą per visąpjaunamosios plotį bet kokiomis javapjūtės ir derliausnuėmimo sąlygomis. Standartinėje sistemoje yra pelųpūstuvas, kuris per šiaudų smulkintuvą paskleidžiapelus net ir tuo atveju, kai šiaudų smulkinti nereikia.Atskirai užsakomoje sistemos yra du horizontalūs diskai(jie montuojami vietoj pūstuvo), dirbantys visiškainepriklausomai nuo šiaudų smulkintuvo.ITIN KOKYBIŠKI ŠIAUDAICX8000 kombainuose kūlimas ir aktyvusseparavimas vyksta dideliame plote. Dėl toneprireikia intensyvaus trynimo, tad šiaudaiišlieka puikios kokybės. Iš plačių pradalgiųsuformuojami kokybiški ryšuliai, itin tinkamikraikui. Keturių padėčių reguliuojami pradalgiųgrėbtuvai leidžia lengvai kontroliuoti pradalgėsplotį.


14 15VARIKLIS IR TRANSMISIJAGALINGAS IR DRAUGIŠKAS APLINKAI: PERGALINGASDERINYS.Visi CX8000 kombainai yra su TIER 4A reikalavimus atitinkančiais aukšto slėgio tiesioginio įpurškimo varikliais. Tai vienasiš „New Holland Agriculture“ pažadų kurti veiksmingesnius žemdirbystės sprendimus ir saugoti gamtą. Antrasis pažadas– kiekvienam produktui pritaikyti atskirus tinkamiausius sprendimus, tokius kaip visuose CX8000 serijos gaminiuoseįdiegta ECOBlue SCR (selektyvaus katalizinio redukavimo) technologiją. Ši deginių apdorojimo sistema katalizės metodutransformuoja išmetamųjų dujų sudėtyje esančius azoto oksidus į nekenksmingą vandenį ir azotą, kurių natūraliai yraatmosferoje. Kadangi ši sistema atskirta nuo pagrindinio variklio, dėl jos nesumažėja galia ar sukimo momentas, tadgalutinis rezultatas yra geresnis variklio darbas ir didesnis kuro taupymas.Išmetamosios dujos, kurių sudėtyje yra NOxAzotas ir vanduoDozavimo modulisMaitinimo modulisSCR katalizatoriusAdBlue/DEF priedasAdBlue/DEF bakasCX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090Derliaus nuėmimo galia esant 2000 aps./min. [kW/AG] 245/333 270/367 270/367 295/401 360/490AdBlue IR JOKIŲ PAPILDOMŲ RŪPESČIŲAdBlue yra pagrindinė ECOBlue SCR sistemossudedamoji dalis. Tai su išmetamosiomis dujomismaišomas ir jas nukenksminantis vandens irkarbamido mišinys. Įsigiję jo iš „New Holland“platintojo galėsite laikyti savo ūkyje tokios talposrezervuare, kokios tik prireiks Jūsų poreikiamsįgyvendinti. Šia sistema paprasta naudotis – tiesiogpripildykite CX8000 120 litrų AdBlue baką, o kai jo liksnedaug, IntelliView III ekrane pasirodys informacinisįspėjimas. Be to, vieno AdBlue bako pakaks, kolsudeginsite dviejų dyzelinio kuro bakų turinį.


ITIN GALINGAS AUŠINIMASVisas radiatorių dalis ir dulkių filtrą lengvapasiekti ir kruopščiai išvalyti; jų matmenystokie, kad padeda užtikrinti geriausiaseksploatacines savybes bet kokiu oru betkokiomis sąlygomis. CX8000 kombainoaušinimo skyriuje yra keletas skirtingųaušinimo radiatorių: variklio skysčio,transmisijos sistemos alyvos, hidraulinėssistemos alyvos ir tarpinio oro aušintuvo.Atverčiamoje rotacinio dulkių filtro dalyjeyra oro kondicionieriaus radiatorius.PUIKUS GALIOS PERDAVIMAS OPTIMALUSDIRŽINĖS PAVAROS SUKIBIMASViena svarbiausių galios transmisijossudedamųjų dalių yra bepakopis būgnogreičio reguliatorius (būgno variatorius).Kad užtikrintų reikiamą nuolatinį galiosperdavimą, galingas reguliatoriaus diržasjuda tarp didelio skersmens diskų ir yranuolat automatiškai įtempiamas sukimomomento stiprintuvo sistemos pagalba. Taiužtikrina optimalų diržo sukibimą ir galiosperdavimą net sudėtingiausiomis derliausnuėmimo sąlygomis.SKLANDUS ĮJUNGIMAS TRANSMISIJOSPATIKIMUMUI UŽTIKRINTIDidelės galios reikalaujančių įtaisų pavarųįjungimui: kūlimo aparato, smulkintuvo,grūdų iškrovimo, CX8000 kombainuosenaudojama pagrindinė variklio pavarųdėžė su hidrauliniu būdu įjungiamomissankabomis. Šis pažangus technologinisagregatas valdomas moduliuotu apkrovaspaskirstančiu signalu, dėl kurio pavarosįjungiamos sklandžiai ir patikimai.ILGOMIS DIENOMISKurą taupančių CX8000 kombainų kuro bakas yra didelėstalpos, todėl ilgomis derliaus nuėmimo dienomis galėsitenepertraukiamai dirbti laukuose. Kad būtų dar patogiau, AdBluebakas yra šalia kuro bako.


16 17KOMBAINININKO PATOGUMUIABSOLIUTUS ERDVUMO IRPATOGUMO POJŪTIS.PUIKUS MATOMUMASKombaino operatoriui puikiai matosi visi derliaus nuėmimoprocesai, todėl pagerėja darbo našumas.DAR DAUGIAU PATOGUMOErdvioje „New Holland“ kombainų flagmanų kabinojene tik daugiau vietos. Yra oro kondicionierius suautomatine klimato kontrolės sistema. Sėdynės suorine pakaba aukštis, atstumas nuo vairo ir atlošasreguliuojami pagal asmeninius kombainininkoporeikius, o pakaba prisitaiko prie kombainininkosvorio. Taip pat yra patogi keleivio sėdynė.ĮMONTUOJAMAS ŠALDYTUVASKad ilgomis darbo dienomis dirbti būtų maloniau, CX8000 galimaįmontuoti šaldytuvą. Jame galima atšaldyti du 1,5 litro butelius.


PAPRASTA ĮLIPTIKai kopėtėlės darbinėje padėtyje, jomis paprastair saugu patekti į erdvią kabiną. Važiuojant keliu,kai reikalingas mažesnis plotis, CX8000 kombainųkopėtėlės pasukamos taip, kad atsiduria priešaisvaromąjį ratą. Pakeisti kopėtėlių padėtį galima nuožemės arba nuo pakylos.DARBAS SUTEMUSKad derliaus nuėmimas būtų toks pat našus ir naktį,svarbu užtikrinti nepriekaištingą matomumą iš kabinos.Standartiniame CX8000 kombainų įrangos pakete yra nemažiau kaip septyniolika žibintų. Kad apšvietimo laukasir pjaunamosios matomumas būtų dar geresnis, galimasumontuoti atskirai užsakomus ksenono žibintus.


18 19VALDYMO CENTRASLENGVA PASIEKTI MAKSIMALŲ NAŠUMĄ.INTUITYVUS KEITIMASIS INFORMACIJA:INTELLIVIEW III MONITORIUSNuolat turėti reikalingos informacijos yra būtinaišankstinė sąlyga norint pasiekti maksimalųnašumą. Visų CX8000 kombainų IntelliView IIImonitoriai su lietimui jautriais ekranais įmontuotiį vairuotojo dešinėje esančią konsolę. Juoserodoma įvairiausia informacija, o jų sąsaja skirtaįvairiausioms funkcijoms valdyti ir reguliuoti.Plačiame spalvotame ekrane informacijapateikiama itin struktūriškai, kad vairuotojas vosžvilgtelėjęs galėtų rasti tai, ko jam reikia.TARSI KOMBAINININKO RANKOS TĄSAĮvairiafunkcė CX8000 kombainų valdymo svirtis yrapagrindinis operatoriaus įrankis kombainui valdyti.Šia ergonomiško dizaino naudotojo sąsaja valdomaskombaino judėjimo kryptis ir greitis, iškrovimosraigto padėtis, iškrovimo sistemos veikimas, ant josyra visi pjaunamosios bei lenktuvų valdymo įtaisai.


SUPAPRASTINTA SĄRANKA , KAD IŠLOŠTUMĖTELAIKOSiekiant sutrumpinti neproduktyvumo laikotarpį irsupaprastinti kombaino sąranką perjungiant į kitąjavų rūšį ar dirbant kintamomis sąlygomis, CX8000kombainuose įdiegta automatinė javų kūlimonuostatų sistema. Yra šešiolika gamykloje įdiegtųnuostatų, kurių kiekviena susieta su tam tikrosrūšies javais. Galima įdiegti dar dešimt nuostatų,kurias užprogramuoja kombaininkas, netgipaprogramę galulaukėms. Šios nuostatos apimalenktuvų greitį ir padėtį, būgno greitį ir pobūgniotarpelį, sietų atidarymą ir valomojo pūstuvo greitį.PUIKUS ERGONOMIŠKUMASDešinės pusės konsolės mygtukai ir perjungikliailogiškai išdėstyti patogiausiose vietose. Visąkonsolę galima pritaikyti pagal vairuotojopageidavimus; joje yra visi perjungikliai irvaldymo mygtukai kombainui sureguliuoti.Dėl elektroniškai valdomos pavarų pasirinkimosistemos, pavarų dėže lengva perjungti pavarasir parinkti pradines nuostatas.


20 21TIKSLUS ŪKININKAVIMAS„NEW HOLLAND“ TIKSLAUS ŪKININKAVIMO SISTEMASPECIALIZUOTAM ŪKININKAVIMUI.ĮDĖTI DAUGIAU – REIŠKIA IŠGAUTI DAUGIAUDirvos įdirbimo metodas, kuomet dirva apdorojama ir sėklos išbarstomos pagal vietos sąlygas,yra vienas iš būdų javų auginimo veiklos efektyvumui optimaliai pagerinti. Tikslaus ūkininkavimopradžia yra derliaus žemėlapio sudarymas. Išskirtinis, patentuotas ir itin tikslus „New Holland“sukurtas derlingumo jutiklis visuotinai pripažintas geriausiu savo klasės jutikliu. Patentuotoprietaiso konstrukcijoje panaudota prie aplink savo ašį besisukančio įtaiso su atsvaru, skirtu grūdųtrynimuisi neutralizuoti, pritaisyta jutiklio plokštė. Be to, ant jutiklio plokštės grūdams užmestiskirtų mentelių metimo kampas nustatytas taip, kad grūdų kiekio šlytis neiškreiptų jutikliosistemos duomenų. Ant grūdų keltuvo sumontuotas drėgmės jutiklis reguliariai paima nuimtųgrūdų mėginius, kad tiksliai išmatuotų jų drėgnumą.Derlingumo jutiklisDrėgmės jutiklisNEREIKIA KALIBRUOTIDėl veikimo principo išmaningumounikalusis „New Holland“ derlingumo jutiklisyra visiškai nepriklausomas nuo grūdųbranduolių masės. Kad ir kokios rūšiesar drėgnumo grūdai būtų, jutiklis tiksliaiišmatuoja derlingumą. Jo nereikia kalibruotiskirtinguose laukuose, skirtingiems javamsar nuo javų pereinant prie kukurūzų.masės srautas (t/h)kukurūzaikviečiaipupelėsrapsaijutiklio signalas (voltais)


INFORMACIJOS PERKĖLIMASNorėdami CX8000 kombaino derliaus jutiklio duomenis perkelti įūkio kompiuterį, naudokite paprastą atmintuką.PAGALBA KLIENTAMSSpecializuotos įmonės visose Europos valstybėse kasdienorganizuoja mokymus ir padeda „New Holland“ klientams išmoktinaudotis tikslaus ūkininkavimo programine įranga. Šie specialistaigali padėti internetu ir suteikti informacijos apie naujausiuspatobulinimus.PRAKTIŠKAS SPAUSDINTUVASKabinoje įmontuotu spausdintuvu galima atsispausdinti bet kokiąinformaciją apie tam tikrą darbą laukuose ar visos dienos darbus.TIKSLIOS ŪKININKAVIMO SISTEMOS GALIMYBĖSAutopiloto sistemos ir tikslaus ūkininkavimotechnologijos panaudojimas gali priklausytinuo ūkio darbų tipo ir masto, vietosreikalavimų, pagrindinių verslo savybių ar netasmeninių ūkio valdytojo pageidavimų.Galimi paketai:• Drėgnumo matavimo sistema;• Derlingumo ir drėgnumo matavimo sistemos;• Visas tikslaus ūkininkavimo paketas, sudarytasiš derlingumo ir drėgnumo matavimosistemų, DGPS derliaus žemėlapių programos,kompiuterio programinės įrangos irprograminės įrangos palaikymo sistemos.


22 23NAUJOVIŠKOS SAVYBĖSDIDESNIS OPERATORIAUS DARBO NAŠUMAS.DARBŲ LAUKUOSE VALDYMASNaujausiomis žemės ūkio teorijomis pabrėžiama, kad itin svarbu naudotis pažangiomis technologijomis, siekiantiš turimos žemės ir gamtos išteklių išgauti kuo daugiau naudos. Automatinėmis CX8000 kombainų sistemomisgalima sumažinti operatoriui tenkantį darbo krūvį, kad jis galėtų visą dėmesį skirti mašinos našumui padidinti.Šiomis sistemomis automatiškai reguliuojamas kombaino judėjimo pirmyn greitis ar kombainas automatiškaivairuojamas autopiloto, tačiau kombaino operatorius bet kada gali perimti visą valdymą.


LAZERIO PAGRINDU VEIKIANTI SMARTSTEERSISTEMA PALENGVINA VAIRAVIMĄ„New Holland“ autopiloto sistemaSmartSteer veikia po kabinos stogu kairėjepusėje įmontuoto lazerinio skaitytuvopagrindu. Ji atskiria nukirstus javus nuonenukirstų ir perduoda signalą vairui, kadkombaino vairuotojas galėtų skirti visą dėmesįkombaino našumui pagerinti. Skaitytuvągalima nustatyti, kad aptiktų kairįjį arbadešinįjį javų kraštą.AUTOMATINĖ KUKURŪZŲ EILIŲ AUTOPILOTO SISTEMALietimosi jutiklio atšakos įtaiso priekyje nuolat stebikukurūzų eilę. Šios informacijos pagrindu elektroninėCX8000 sistema valdo vairavimo vožtuvą ir palaikokombaino kursą kertant bet kokios rūšies kukurūzus.VAŽIAVIMO PIRMYN GREITISJAVŲ KIEKISINTELLICRUISE SISTEMA SIEKIA DIDŽIAUSIO DARBŲ TEMPOAutomatinio javų padavimo sistema IntelliCruise automatiškai suderina važiavimo pirmyngreitį ir javų kiekį. Kad kuo greičiau aptiktų javų skirtumus, ant nuožulnaus transporteriopavaros esantis jutiklis nuolat tikrina pjaunamosios ir nuožulnaus transporterio galiosporeikius. IntelliCruise užtikrina tolygų greičio keitimąsi ir suteikia galimybę pasiektididžiausią našumą, nepriklausomai nuo besikeičiančio lauko derlingumo ir javų tankio.


24 25„NEW HOLLAND“ SIŪLO DAUG DAUGIAU.INTELLISTEER AUTOMATINĖ VAIRAVIMO SISTEMACX8000 serijos modeliuose galima įmontuoti visiškai integruotą „New Holland“ sukurtą ir ištobulintąIntelliSteerTM automatinio vairavimo sistemą. Naudodamasi DGPS arba RTK technologija ir visiškaiintegruotomis valdymo sistemomis IntelliSteer sistema padeda užtikrinti važiavimą lygiagrečiai iki 1–2cm* tikslumu. IntelliSteer sistema skirta dirbti su šiuolaikiškomis plačiomis kombainų pjaunamosiomis;ji itin pagerina kombainininko darbą ir padidina patogumą net reikliausiomis sąlygomis. Dar vienasIntelliSteer sistemos RTK pataisos privalumas – užtikrintas kartojamumas metų metus, o jis tampa vissvarbesnis šiuolaikiško ūkininkavimo technikai. Visa tai ir dar daugiau vienu mygtuko paspaudimu.* Naudojant RTK pataisos signaląINTELLIVIEW III MONITORIUS. VIENAS EKRANASVISKAMDėl standartinio Intelliview III ekrano IntelliSteerlengvai integruojama į CX8000 serijos valdymosistemas. IntelliSteer sistema gali atlikti gausybęskirtingų važiavimo modelių. Pavyzdžiui:NH 262 IMTUVASNH 262 imtuvas veikia EGNOS,OmniSTAR arba RTK pagrindu.RTK atveju montuojamas signalątikslinantis modemas.RTK BAZINĖ STOTISRTK bazinė stotis gali būtinaudojama pataisos signalamsperduoti, kad užtikrintų 1–2 cmtikslumą.NAVIGACIJOS VALDIKLIS IINavigacijos valdiklis II yra pagrindinė valdymosistema, nuolat koreguojanti riedėjimo,nuolydžio ir vingiavimo reikšmes pagalmoderniausius 6 ašių inertinius jutiklius, kadužtikrintų stabilumą.INTEGRUOTOS VALDYMO SISTEMOS„New Holland“ IntelliSteer sistema panaudojaįmontuotus važiavimo kampo jutiklius, kadpraneštų navigacijos valdikliui II ratų kryptį.Hidraulinėje sistemoje taip pat integruotaskontrolinis vožtuvas, paverčiantis navigacijosvaldiklio II signalus vairavimu.


KAS SLYPI UŽ ŠIO PRODUKTO.IŠMOKYTI TEIKTI GERIAUSIĄ PAGALBĄ„New Holland“ įgaliotojo atstovo servisomechanikų mokymai nuolat atnaujinami.Jie rengiami interneto kursų ir intensyvausdarbo auditorijoje formomis. Taigi Jūsų„New Holland“atstovo darbuotojamsvisuomet pakaks kvalifikacijos naujausiaiir pažangiausiai „New Holland“ technikaipataisyti.FINANSINIAI SPRENDIMAI JŪSŲ VERSLUI„New Holland“ finansinių paslaugų įmonė„CNH Capital“ yra gerai žinoma ir gerbiamažemės ūkio sektoriuje. Galite gauti patarimųir specialiai Jūsų poreikiams pritaikytųfinansinių paslaugų paketų. Bendraudamisu „CNH Capital“ galite būti ramūs, kadbendradarbiaujate su žemės ūkio srityjepatyrusia įmone.ĮGALIOTOJO ATSTOVO ĮMONTUOJAMIPRIEDAIJūsų „New Holland“ atstovas galipasiūlyti ir sumontuoti įvairiausiųpatvirtintų priedų, skirtų mašinoseksploatacinėms savybėms betkokiomis sąlygomis pagerinti.


26 27SPECIFIKACIJOSMODELIAI CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090Javų pjaunamojiPjaunamosios plotis: “High Capacity” standartinė pjaunamoji (m) 4.57 - 7.32 4.57 - 7.32 5.18 - 9.15 6.10 - 9.15 7.32 - 9.15“Extra Capacity” padidinto našumo pjaunamoji (m) 6.10 - 7.32 6.10 - 7.32 6.10 - 9.15 6.10 - 9.15 7.32 - 9.15Varifeed pjaunamoji (m) 5.18 - 7.32 5.18 - 7.62 5.18 - 7.62 6.10 - 10.67 7.62 - 10.67Standartinės/naujosios Varifeed javų pjaunamosios dalgio greitis (kirčių/minutę) 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300Atsarginis peilis ir atsarginės varžtais tvirtinamos peilio dalys l l l l lPjaunamosios sraigė su įtraukiamais per visą plotį pirštais l l l l lLenktuvų skersmuo (m) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07Elektrinis hidraulinis lenktuvų padėties reguliavimas l l l l lAutomatinis lenktuvų greičio sinchronizavimas su judėjimo pirmyn greičiu l l l l lHidraulinis greitas sujungiamasis prietaisas (vienoje vietoje) l l l l lKukurūzų burbuolių skabyklėsEilių skaičius: atlenkiamos skabyklės 6 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8Eilių skaičius: nejudamos skabyklės 6 6 - 8 6 - 8 6 - 12 6 - 12Nuotoliniu būdu reguliuojamos disko plokštės l l l l lIntegruoti stiebų smulkintuvai O O O O ORotaciniai skirtuvai O O O O OAutomatinė eilių autopiloto sistema O O O O OAutomatinės pjaunamosios valdymo sistemosAukščio kontrolė automatinė automatinė automatinė automatinė automatinėKompensacija l l l l lAutofloat sistema l l l l lNuožulnusis transporterisGrandinių skaičius 3 3 4 4 4Pjaunamosios ir nuožulnaus transporterio eigos reversas hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinis hidraulinisŠoninė flotacija l l l l lPriekinės pusės reguliavimas O O O O OKabinaSėdynė su orine pakaba l l l l lInstruktoriaus sėdynė l l l l lReguliuojamos padėties IntelliView III monitorius l l l l lNe daugiau kaip 3 stebėjimo kameros O O O O OAutomatinės javų nuostatos l l l l lOro kondicionierius ir šaldymo dėžė l l l l lAutomatinė klimato kontrolės sistema O O O O OŠildymas O O O O OĮmontuojamas šaldytuvas O O O O OOptimalus triukšmo lygis kabinoje – 77/311EEB dB(A) 73 73 73 75 74„New Holland“ tikslaus valdymo sistemosValdymo sistemosSmartSteer autopiloto sistema O O O O OIntelliSteer autopiloto sistema O O O O OIntelliCruise sistema O O O O OAutomatinė kukurūzų burbuolių skabyklės eilių autopiloto sistema O O O O O„Tikslus ūkininkavimas“Drėgmės matavimas O O O O ODerliaus dydžio ir drėgmės matavimas O O O O OVisas “Tikslaus ūkininkavimo“ paketas, įskaitant:derliaus dydžio ir drėgmės matavimo sistemą, DGPS derlingumo žemėlapius, O O O O OPLM stalinio kompiuterio programinę įrangą ir jos palaikymo sistemą O O O O OKūlimo būgnasPlotis (m) 1,3 1,3 1,56 1,56 1,56Skersmuo (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75Standartinis / universalus l / O l / O l / O l / O l / OSpragilų skaičius 10 10 10 10 10Greičių intervalas (aps./min.) 305 - 905 305 - 905 305 - 905 305 - 905 305 - 905Kūlimo būgno pobūgnisPlotas (m 2 ) 0,98 0,98 1,18 1,18 1,18Ardelių skaičius 16 16 16 16 16Apgaubimo kampas (laipsniais) 111 111 111 111 111Atmušimo būgnasAštuonių mentelių būgno skersmuo (m) 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475Pobūgnio plotas (m 2 ) 0,24 0,24 0,29 0,29 0,29


MODELIAI CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090Rotacinis separatoriusSkersmuo (m) 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72Greitis (aps./min.) 387 / 700 387 / 700 387 / 700 387 / 700 387 / 700Greitas sukimosi greičio pakeitimas be įrankių l l l l lPobūgnio plotas (m 2 ) 0,78 0,78 0,93 0,93 0,93Multi-Thresh sistema l l l l lBendras aktyvaus separavimo plotas (m 2 ) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54Straw Flow būgnas l l l l lŠiaudų kratikliaiSkaičius 5 5 6 6 6Separavimo plotas (m 2 ) 4,94 4,94 5,93 5,93 5,93ValymasSavaime išsilyginantis valytuvas O O O O OIš priekio išimama kratomoji lenta l l l l lParengiamojo valymo sistema l l l l lBendras oro srovės apipučiamas sietų plotas (m 2 ) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5Nuotolinis sietų tarpelio valdymas O O O O OValomasis ventiliatoriusMenčių skaičius 6 6 6 6 6Kintamo greičio intervalas – atskirai užsakomas mažas (aps./min.) 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495– standartinis didelis (aps./min.) 475 -900 475 -900 475 -900 475 -900 475 -900Greičio reguliavimas elektra iš kabinos l l l l lPerkūlimo sistemaRoto-thresher sistemos kultuvių skaičius 1 1 2 2 2Neiškultų varpų srauto rodymas IntelliView III monitoriuje l l l l lGrūdų elevatoriusGalingas grūdų elevatorius su ypač tvirta grandine ir sklendėmis l l l l lGrūdų bunkerisTalpa (l) 9000 9000 9000 10500 10500Centrinis užpildymas l l l l lIškrovimo sraigėViršutinis iškrovimas l l l l lIškrovimo greitis (l/s) 110 110 110 110 110Durelės grūdų mėginiams patikrinti l l l l lĮspėjimo, kad grūdų bunkeris pilnas, prietaisas l l l l lIškrovimo sraigto sukinėjimosi kampas (laipsniais) 105 105 105 105 105TIER 4 išmetamųjų dujų reikalavimus atitinkantis variklis* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 10*ECOBlue SCR (selektyvaus katalizinio redukavimo) sistema l l l l lĮpurškimo sistema tiesioginis įp. tiesioginis įp. tiesioginis įp. tiesioginis įp. siublys-purkšt.Vardinė variklio galia, esant 2100 aps./min. – ISO 14396 - ECE R120 [kW/AG] 220/299 240/326 240/326 265/360 330/449Didžiausia variklio galia, esant 2000 aps./min. – ISO 14396 - ECE R120 [kW/AG] 245/333 270/367 270/367 295/401 360/490Patvirtintas biodyzelino mišinys** B20 B20 B20 B20 B20Reguliatoriaus tipas elektroninis elektroninis elektroninis elektroninis elektroninisKuro sąnaudų matavimas ir rodymas IntelliView III monitoriuje l l l l lOro kompresorius O O O O OVariklio prapūtimo suspaustu oru sistema O O O O OKuro bakasDyzelinio kuro bako talpa (l) 750 750 750 1000 1000AdBlue bako talpa (l) 120 120 120 120 120TransmisijaTipas hidrostatinė hidrostatinė hidrostatinė hidrostatinė hidrostatinėPavarų dėžė 4-greičių 4-greičių 4-greičių 4-greičių 4-greičiųNuotolinis pavarų perjungimas l l l l lDiferencialo blokavimas O O O O OVaromi galiniai ratai O O O O ODidžiausias greitis (km/h) 30 30 30 30 30Likučių tvarkymasIntegruotas šiaudų smulkintuvas O O O O ONuotoliniu būdu reguliuojami kreiptuvai O O O O OPelų pūstuvas O O O O OPelų skleistuvas (negalimas CX8040/CX8050 modeliuose su fiksuotu valytuvu) O O O O OMatmenysSu varomaisiais ratais (***) 710/75-R34 800/65-R32 710/75-R34 800/65-R32 900/60-R32Didžiausias aukštis gabenant (m) 3,96 3,92 3,96 3,92 3,96Didžiausias plotis gabenan (m) 3,2 3,5 3,5 3,7 3,9Didžiausias ilgis su ištiestu iškrovimo vamzdžiu be pjaunamosios (m) 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07SvorisStandartinis variantas be pjaunamosios ir šiaudų smulkintuvo (kg) 12580 13000 13650 13830 14140l - Standartinis O - atskirai užsakomas už papildomą mokestį – nėra * Sukūrė „FPT Industrial“ ** Biodyzelino mišinys turi atitikti naujausius EN14214:2009 kuro reikalavimus, o vairuotibūtina laikantis operatoriaus žinyno instrukcijų *** Varomiejii ratai, priklausomai nuo rinkos sąlygų, gali būti ir kitokie negu paminėti (710/75-R34, 800/65-R32, 900/60-R32, 1050/50-R32).

More magazines by this user
Similar magazines