tautosakos darbai xxxii - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lithuanian
llti.lt - 60 other Mags
tautosakos darbai xxxii - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
|
364 Pages
|
42
|
0 Views
|
tautosakos darbai xxxii - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Inappropriate

tautosakos darbai xxxii - Lietuvių literatūros ir tautosakos

TauTosakos darbai XXXii Folklore sTudies XXXii

 • Page 2: F O L K L O R E
 • Page 4: Redaktorių kolegija / Editorial Bo
 • Page 6: alla sokoLova. adyghe Harmonica as
 • Page 8: 8 reCeNZiJos / reVieWs
 • Page 10: ažnytinę litaurų mušimo tradici
 • Page 12: The major part of the 32 nd volume
 • Page 14: During the last summer, unfortunate
 • Page 16: norway. Consequently, fiddles with
 • Page 18: 18 GeTreTeNer TaNZ
 • Page 20: of the musical ideology among the c
 • Page 22: ostende, Belgium and left it up to
 • Page 24: eFereNCes
 • Page 26: STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL
 • Page 28: 28 example 1b. Call Me Mamma (varia
 • Page 30: off into a trance - it was a long t
 • Page 32: seon Ford did not attend classes bu
 • Page 34: t i o n, e n s h r i n e m e n t, a
 • Page 36: STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL
 • Page 38: — end-blown flutes embilta made o
 • Page 40: one of the famous communities using
 • Page 42: though, clearly visible frequencies
 • Page 44: the above descriptions of east afri
 • Page 46: eFereNCes
 • Page 48: TRUMPETS / HORNS
 • Page 50: STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL
 • Page 52:

  classical arabian ‘ud (5×2+1+1),

 • Page 54:

  stringing the gambus Hadhramaut is

 • Page 56:

  a specimen of a sulawesi gambus or

 • Page 58:

  co-operation with and moulded in th

 • Page 60:

  Conclusion

 • Page 62:

  21 see Jean Lambert (1997: 85-90).

 • Page 64:

  Hornbostel, erich M. von, and sachs

 • Page 66:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 68:

  organology

 • Page 70:

  the internet presence of the embass

 • Page 72:

  Finally, dale olsen summarizes in a

 • Page 74:

  they reveal certain ideas and topic

 • Page 76:

  AR MUZIKOS INSTRUMENTAI GALI BŪTI

 • Page 78:

  Fig. 1. Foresta petrificada (Perfug

 • Page 80:

  all these details are not so very s

 • Page 82:

  82 Fig. 6. spectral analytical imag

 • Page 84:

  additionally, we can summarize: the

 • Page 86:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 88:

  Development of the Fujara

 • Page 90:

  Fujara in Slovakia Today

 • Page 92:

  opening of slovakia to the whole wo

 • Page 94:

  — (2006). Fujara - „mytológia

 • Page 96:

  W h a t i s t h e h a r m o n i c a

 • Page 98:

  ancient culture there were no natur

 • Page 100:

  t h e h a r m o n i c a a s t h e s

 • Page 102:

  of the dancing tune and the dancing

 • Page 104:

  eFereNCes

 • Page 106:

  Because of the inclusion of Christi

 • Page 108:

  the tourism society in Bled arrange

 • Page 110:

  the importance that people attached

 • Page 112:

  they are blessed, consecrated bells

 • Page 114:

  Conclusion

 • Page 116:

  dar iki antrojo vatikano susirinkim

 • Page 118:

  and studied by music archaeologists

 • Page 120:

  ought from slavic or Baltic regions

 • Page 122:

  an the local branches of the long-d

 • Page 124:

  Halinen, Petri (1988). Köyliön Va

 • Page 126:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 128:

  Cossack army (described by sienkiew

 • Page 130:

  Situations of Kettledrumming and Fi

 • Page 132:

  Boczki

 • Page 134:

  Commentaries, Opinions and Interpre

 • Page 136:

  grabowski, ambroży (1852). Staroż

 • Page 138:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 140:

  string (which constitutes the moder

 • Page 142:

  the process of expanding the instru

 • Page 144:

  appearances on records have left ce

 • Page 146:

  principally, all the revived nyckel

 • Page 148:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 150:

  not represented in illustrations or

 • Page 152:

  in peasant repertoire and finaly en

 • Page 154:

  Banin himself had some doubt about

 • Page 156:

  grigor'ev 1990: 247; Banin 1997: 44

 • Page 158:

  ethnomusicology to the question of

 • Page 160:

  sadokov, r. L. (1976). Весёлы

 • Page 162:

  ei pomirtinio gyvenimo sampratų ir

 • Page 164:

  atspindžių, atitinkančių bendr

 • Page 166:

  susitaikyti, grąžinti skolas, ats

 • Page 168:

  sužeisti ir karo lauke mirštantys

 • Page 170:

  populiariuose rašiniuose apie karo

 • Page 172:

  sėjanti dievo bausmė už žmonių

 • Page 174:

  priežiūros papročiai sparčiai k

 • Page 176:

  šmotelius, Išmėto kaulus Jų po

 • Page 178:

  Merkienė 2005 - Irena Regina Merki

 • Page 180:

  180 IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ

 • Page 182:

  oko grupių pavadinimai gyvavo kaip

 • Page 184:

  Dainuojanti revoliucija

 • Page 186:

  Lietuvos pilietis supranta, kad net

 • Page 188:

  188 LITHUANIA, THOU ARE SACRED!

 • Page 190:

  3) 15-17(18) m. merginos ir vaikina

 • Page 192:

  organizacijos padalinys turi savų

 • Page 194:

  dainą baigia tik merginos:

 • Page 196:

  196 Priedainis: aš tris dienas esu

 • Page 198:

  Po kiekvieno žygio prieš išsiski

 • Page 200:

  vyksta linksma vakaronė. kuopa pri

 • Page 202:

  2 atlikimo būdas yra panašus kaip

 • Page 204:

  tai arfa, argonai, bubnas, cymbalas

 • Page 206:

  Pasibaigus spaudos draudimo laikota

 • Page 208:

  kantas. Be jo neapsieidavo nei vien

 • Page 210:

  penkiastygiai ir šešiastygiai cim

 • Page 212:

  Šiuo metu cimbolais daugiausia ska

 • Page 214:

  214 IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ

 • Page 216:

  sunki našlaitės dalia) patirtis.

 • Page 218:

  kūrinių šmaikštumas, sąmojis,

 • Page 220:

  kai pradėsiu verkt, ir vis balsu,

 • Page 222:

  metais gedėjimas nekaltų karo auk

 • Page 224:

  19 N. Vėlius. rožės sabaliauskie

 • Page 226:

  linų temos svarba mįslių poetini

 • Page 228:

  (1824/382/); antruoju - būna organ

 • Page 230:

  atributai). žmonos su vaikais išv

 • Page 232:

  vikį...“ ir su didelėmis išlyg

 • Page 234:

  246), labai būdingas ir mįslėms

 • Page 236:

  šųla (Audžiant skietas) 2885(55)

 • Page 238:

  audinių rietimai paprastai saugomi

 • Page 240:

  13 Nijolė Laurinkienė. Mito atšv

 • Page 242:

  242 TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA

 • Page 244:

  8) įvairūs užrašai, suvestinės

 • Page 246:

  246 6.

 • Page 248:

  248 13.

 • Page 250:

  2 0 20.

 • Page 252:

  2 2 5. Сэрцу жалю,

 • Page 254:

  254 1. u poli wiarba,

 • Page 256:

  EKSPEDICIJŲ PATIRTIS

 • Page 258:

  pedagoginio universiteto studentės

 • Page 260:

  vietinių žemaičių vadinamą kar

 • Page 262:

  žarskienė, dr. vilma daugirdaitė

 • Page 264:

  264 SUKAKTYS

 • Page 266:

  Lietuvos žurnalų redaktorių kole

 • Page 268:

  antano valantino sąsiuvinių ankst

 • Page 270:

  duvos bažnyčiose, taip pat kai ku

 • Page 272:

  praeities ir kalbos faktais, leido

 • Page 274:

  dar 1907 m. buvo įsteigta draugijo

 • Page 276:

  perdavė draugijai žymūs lietuvi

 • Page 278:

  Mėginta Lietuvių mokslo draugijos

 • Page 280:

  sijos. Parodoje buvo išstatytos 94

 • Page 282:

  23 Lietuvių tauta. v., 1921, kn. 3

 • Page 284:

  Pirmasis ambraziejaus Jonyno darbo

 • Page 286:

  PRO MEMORIA

 • Page 288:

  uvo daugelio disertacijų oponentė

 • Page 290:

  ir filosofijos instituto) serijų

 • Page 292:

  matijos - tomas, kuriame skelbiami

 • Page 294:

  PRO MEMORIA

 • Page 296:

  neįtikėtina, kad pralėkė jau

 • Page 298:

  šaknis visada kupinas paslapties i

 • Page 300:

  chyvinių įrašų serija atskleid

 • Page 302:

  tai dvejinė, giedama ir šokama dv

 • Page 304:

  velykų lalavimas „Šitam dvari g

 • Page 306:

  valkiečių „aš neisiu šįmet n

 • Page 308:

  turės įdomaus skaitymo, atsivert

 • Page 310:

  tad belieka laukti pasirodant naujo

 • Page 312:

  ANOTACIJOS

 • Page 314:

  lus atlikėjų indėlis ir muzikos

 • Page 316:

  to vardu autorius ieško artimų ta

 • Page 318:

  kumą, o drauge nepažeisti elgesio

 • Page 320:

  jome vadinamojoje Merių (Las Alcal

 • Page 322:

  su apetitu, tarsi joms visai nerūp

 • Page 324:

  Pranešime „Lietuvos pajūrio reg

 • Page 326:

  muziką, ypač apie joikus. k. olle

 • Page 328:

  čienė aptarė lietuvių ir latvi

 • Page 330:

  VIEŠNAGĖ ŠKOTŲ

 • Page 332:

  9. Lietuvių mitologija. t. 3 / sud

 • Page 334:

  37. žiemys, ginas. slibino sugrį

 • Page 336:

  57. Balčytis, eduardas. etnomuzika

 • Page 338:

  91. Macijauskaitė, Jurgita. Boruž

 • Page 340:

  123. vyčinas, evaldas. „skamban

 • Page 342:

  156. pgv. apie šv. velykų ir atve

 • Page 344:

  186. Malkavos dainynėlis // Malkav

 • Page 346:

  227. kerbelytė, Bronislava. Folklo

 • Page 348:

  246. stundžienė, Bronė. Woman in

 • Page 350:

  268. Padainuokim ar... paplokim? /

 • Page 352:

  ставление и предис

 • Page 354:

  engtą seminarą, skirtą archyvų

 • Page 356:

  344. žilienė, irena. Įteikta kul

 • Page 358:

  sP - Рекрктскi та сол

 • Page 360:

  Mindaugas karčeMarskas LMta etnomu

 • Page 362:

  362 reikalaViMai PaTeikiaMieMs sTra

 • Page 364:

  Lietuvių literatūros ir tautosako

 • Page 3: ISSN 1392-2831
 • Page 5: TURINYS / CONTENTS
 • Page 7: tautinių MažuMų tautosaka /
 • Page 9: PRATARMĖ
 • Page 11: įrašais seriją „1935-1941 met
 • Page 13: i.e. folk musical instruments of th
 • Page 15: STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL
 • Page 17: and professional violinists living
 • Page 19: Hardanger fiddle tunes as played by
 • Page 21: The Hardanger Fiddle Concerto
 • Page 23: Magnar Åm (b. 1952) wrote two piec
 • Page 25: XiX amžiaus antrojoje pusėje jau
 • Page 27: Pembroke Folk and Cultural Performe
 • Page 29: Engagements
 • Page 31: tambrin Band from Mont st. george.
 • Page 33: predominantly perform today, one
 • Page 35: „SENESNI ŽMONĖS GRIEŽDAVO NEPA
 • Page 37: european colonisation in the 19th c
 • Page 39: Fig. 6a. stopped bol flutes partial
 • Page 41: in the traditional music of the Ber
 • Page 43: the musical notation in figure 9 sh
 • Page 45: NoTes 1 the east african region geo
 • Page 47: aPPeNdiX
 • Page 49: No. ensemble
 • Page 51: as in the case of Malaysia, islam i
 • Page 53:

  on the opposite sides of the belly

 • Page 55:

  oadens towards the belly and a prot

 • Page 57:

  Fig. 3. tuning of the gambus Melayu

 • Page 59:

  in the Malaysian context, the gambu

 • Page 61:

  oman, gabusi or gambusi in the Como

 • Page 63:

  modal structure of the taksim. the

 • Page 65:

  LIAUDIŠKA LIUTNIA (GAMBUS) IR SIMB

 • Page 67:

  and what is a vietnamese musical in

 • Page 69:

  sound and playing technique

 • Page 71:

  at the homepage of the vietnam nati

 • Page 73:

  it can also be stated that traditio

 • Page 75:

  eFereNCes

 • Page 77:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 79:

  and manuscripts. He revealed to me

 • Page 81:

  told him that i can play it and tha

 • Page 83:

  now we can compare the traditional

 • Page 85:

  SARDINIJOS ORAS LAOSO DŪDELĖSE

 • Page 87:

  The Origin of the Fujara

 • Page 89:

  a s y m b o l o f h i g h w a y m e

 • Page 91:

  a s s o c i a t i o n o f t h e f u

 • Page 93:

  Conclusions

 • Page 95:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 97:

  t h e s y m b o l i c c o n t e n t

 • Page 99:

  Harmonier’s tricks in the adyghe

 • Page 101:

  Harmonier Yury nagoev.

 • Page 103:

  scheme 1. traditional

 • Page 105:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 107:

  1. apotropaic: for driving out demo

 • Page 109:

  god would allow lightning to strike

 • Page 111:

  Fig. 2. Baptism of the bell.

 • Page 113:

  songs with rhythmic text or singing

 • Page 115:

  7 rhythmic bell chiming is a form o

 • Page 117:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 119:

  even if they do not have a striker.

 • Page 121:

  Archaeological and Cultural Context

 • Page 123:

  variant pendants: bells, crosses, c

 • Page 125:

  VARPELIAI, VARPAI IR VARPELIŲ PAVI

 • Page 127:

  i established that this custom was

 • Page 129:

  uilt after 1355 by the archbishop J

 • Page 131:

  - a kettledrummer was chosen by a l

 • Page 133:

  Łowicz,

 • Page 135:

  Conclusions

 • Page 137:

  LITAURŲ MUŠIMO TRADICIJA PER EUCH

 • Page 139:

  there is practically no knowledge a

 • Page 141:

  the museumisation of objects unites

 • Page 143:

  process. Leif eriksson had already

 • Page 145:

  a matter of re-staging, not de-stag

 • Page 147:

  Lindvall, karin (1999). Musealiseri

 • Page 149:

  focuses on the contemporary folk mu

 • Page 151:

  in a rather polemical contribution

 • Page 153:

  musical instruments in russia were

 • Page 155:

  ukraine, but also with the lute mus

 • Page 157:

  weighting of the weak beats, gives

 • Page 159:

  galaiskaia, r. B. (1980). Опыт

 • Page 161:

  IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ

 • Page 163:

  Jokimaitienė taip nusako į tokias

 • Page 165:

  kaimynai, kelionei (dažniausiai ik

 • Page 167:

  Žemė drebėjo Ltr 3999(36); Ten t

 • Page 169:

  akivaizdu, kad kulkos-bitės folklo

 • Page 171:

  gaus veikla, prilygsta neįgyvendin

 • Page 173:

  ūsi tradiciškai, kaip ir kiti tav

 • Page 175:

  siuos laukeliuos, Kur katras tik mi

 • Page 177:

  vėlyvosiose karinėse-istorinėse

 • Page 179:

  in the battlefield is subtly supple

 • Page 181:

  nepriimtinus straipsnius spausdinę

 • Page 183:

  vėjo, kad ryžosi ją atlikti. kla

 • Page 185:

  Patriotiškas hiphopas

 • Page 187:

  ankstyvojo roko ir hiphopo muzikoje

 • Page 189:

  IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ

 • Page 191:

  organizacijos ar jų padaliniai (dr

 • Page 193:

  atkurtos organizacijos nemažą sav

 • Page 195:

  Paskutinė vakarinio laužo daina -

 • Page 197:

  Per kalendorines šventes - užgav

 • Page 199:

  ties pavadinimą, jis turi būti in

 • Page 201:

  organizacijų galima rasti grupių

 • Page 203:

  IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ

 • Page 205:

  priešakyje. Bosiniu strykiniu chor

 • Page 207:

  „yra skambinęs keletą kartų pe

 • Page 209:

  evaldas vyčinas ir Jonas Lechovick

 • Page 211:

  mokymosi cimbolais būdą. uždengu

 • Page 213:

  30 ten pat, p. 75.

 • Page 215:

  aiškios gyvenimo pasakojimų fiksa

 • Page 217:

  gyvenimą pasakojo „atviru šird

 • Page 219:

  Apie folklorinius intarpus gyvenimo

 • Page 221:

  prigimties pateikėjų gyvenimo pas

 • Page 223:

  tomas venclova: „Folkloriniai rit

 • Page 225:

  IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ

 • Page 227:

  mas ir mįslėje apie apynį: Vytur

 • Page 229:

  Augo augo žalias linas, Žydė žy

 • Page 231:

  Velnias ir sugalvojo įlįsti į li

 • Page 233:

  apie vargą: Vargas mums privinčia

 • Page 235:

  tūrą: Kai jaunas buvau, siūbavau

 • Page 237:

  liepia daryti tai, kas privalu: Su

 • Page 239:

  vaizduojami patiriantys smurtą. se

 • Page 241:

  clothing, dressing, covering of the

 • Page 243:

  pirmasis posmas - po melodijomis) i

 • Page 245:

  3. Ltr 2464(770). Miesca zapisu - p

 • Page 247:

  10. Ltr 2464(911). Miesca zapisu -

 • Page 249:

  16. Ltr 2464(765). Miesca zapisu -

 • Page 251:

  А я свайго мужыка с

 • Page 253:

  24. 1. a u poli vietryk bylinku ka

 • Page 255:

  Chłapcy: a my prosu wytapčym, wyt

 • Page 257:

  tojos minimų kultūrinių imperaty

 • Page 259:

  kapeliai virtę sunkiai pereinamu m

 • Page 261:

  aplinka), bet ir strategiškai pato

 • Page 263:

  4 žr. Mykolas Biržiška. anuo met

 • Page 265:

  vartojimo „kelius ir klystkelius

 • Page 267:

  SUKAKTYS

 • Page 269:

  stropiai datuoja užrašus. Besišn

 • Page 271:

  SUKAKTYS

 • Page 273:

  1907 m. rugpjūčio 18-19 d. buvo s

 • Page 275:

  Be pirmajame Lietuvių mokslo draug

 • Page 277:

  mokslų sričių tyrinėjimus“ 19

 • Page 279:

  pranešta, kad nario mokestį tesum

 • Page 281:

  tūros, vėliau - Lietuvių literat

 • Page 283:

  PRO MEMORIA

 • Page 285:

  „rinkime tautosaką!“ - tokiu p

 • Page 287:

  1943 m. jį uždarius, jas baigė p

 • Page 289:

  PRO MEMORIA

 • Page 291:

  Paskutinė išleista knyga - „Lie

 • Page 293:

  sią dvasinių mokslų instrumentą

 • Page 295:

  Folklore Fellows draugijos narys, d

 • Page 297:

  dėl leidyklos darbuotojų toliareg

 • Page 299:

  RECENZIJOS

 • Page 301:

  kai). dainos melodijoje gausu meliz

 • Page 303:

  nr. 1; „sausė lėnelē išdžiuo

 • Page 305:

  nepasirinktas vienodas melodijų sk

 • Page 307:

  Juozo Baldžiaus kultūrinio paliki

 • Page 309:

  nutrūkęs penkiasdešimčiai metų

 • Page 311:

  lorą, suformuluota 1936 metais Lie

 • Page 313:

  yškesniais folklorizmo pavyzdžiai

 • Page 315:

  grojimas ligavka per adventą kai k

 • Page 317:

  gistruoti visų aptiktų instrument

 • Page 319:

  ŠV. AGOTOS ŠVENTĖ ISPANIJOJE

 • Page 321:

  je - iii a. sicilijoje krikščiony

 • Page 323:

  statė žymiausios didžiosios Brit

 • Page 325:

  abejo, atrodo gana kukliai šalia j

 • Page 327:

  estijos populiariojoje muzikoje: sk

 • Page 329:

  teto studentų praktikos darbų (va

 • Page 331:

  2004 METŲ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS BIB

 • Page 333:

  22. iškasiu šulnelį: anelės Pra

 • Page 335:

  Tezės

 • Page 337:

  74. kavaliauskienė, aušra. Jaunų

 • Page 339:

  106. senvaitytė, dalia. ugnies die

 • Page 341:

  138. Buračas, Balys. Joninės //

 • Page 343:

  171. Penttinen, Yrjö. karo žinia

 • Page 345:

  205. žaidimai, rateliai, šokiai /

 • Page 347:

  238. Liugaitė, Modesta. on the alt

 • Page 349:

  255. Казанскене, Ванд

 • Page 351:

  278. Būgienė, Lina. - rec. kn.: F

 • Page 353:

  299. Profesoriaus stasio skrodenio

 • Page 355:

  330. Šidlauskas, aleksandras. Baly

 • Page 357:

  suTruMPiNiMai

 • Page 359:

  Mūsų autoriai

 • Page 361:

  Jurgita ūsaitYtė dr., LLti dainyn

 • Page 363:

  9 Sandra E. Trehub. the development

M‡ra Grudule GERMAN PARSONS IN LATVIA IN THE RIVER OF ...

M‡ra Grudule GERMAN PARSONS IN LATVIA IN THE RIVER OF ...

Biografo ir aprašomojo asmens santykio modeliai XVII a. LDK ...

Biografo ir aprašomojo asmens santykio modeliai XVII a. LDK ...

CONCEPTS OF THE NATIONAL IN RUSSIAN ETHNOORGANOLOGY

CONCEPTS OF THE NATIONAL IN RUSSIAN ETHNOORGANOLOGY

Litauen und die baltischen Kulturen auf dem internationalen ...

Litauen und die baltischen Kulturen auf dem internationalen ...

ŠIUOLAIKINIŲ ERZINIMŲ SPECIFIKA

ŠIUOLAIKINIŲ ERZINIMŲ SPECIFIKA

Rašytojo mauzoliejaus apmatai Juozo Baltušio dokumentinėje ...

Rašytojo mauzoliejaus apmatai Juozo Baltušio dokumentinėje ...

lino kančios motyvai lietuvių mįslėse ir kituose tautosakos žanruose

lino kančios motyvai lietuvių mįslėse ir kituose tautosakos žanruose

Ką čigonai pasakoja apie save

Ką čigonai pasakoja apie save

Lietaus šalies modernizmas

Lietaus šalies modernizmas

KRONIKA - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

KRONIKA - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Aare Pilv LITERARY HISTORY AS AN ARTISTIC PROJECT

Aare Pilv LITERARY HISTORY AS AN ARTISTIC PROJECT

1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre'u

1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre'u

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus veikalo Historia Lituana recepcija ...

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus veikalo Historia Lituana recepcija ...

Su žymiuoju baltistu apie jo paralelinę aistrą

Su žymiuoju baltistu apie jo paralelinę aistrą

Darius Antanavičius JURGIO RADVILO PIRMOSIOS KELIONĖS Į ...

Darius Antanavičius JURGIO RADVILO PIRMOSIOS KELIONĖS Į ...

2001 metų lietuvių tautosakos bibliografija - Lietuvių literatūros ir ...

2001 metų lietuvių tautosakos bibliografija - Lietuvių literatūros ir ...

Antano Venclovos literatūros kritika - Lietuvių literatūros ir ...

Antano Venclovos literatūros kritika - Lietuvių literatūros ir ...

Lyginamasis literatūros mokslas: cenzūruotas ir atviras tekstas

Lyginamasis literatūros mokslas: cenzūruotas ir atviras tekstas

100 metų - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

100 metų - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos - Lietuvių literatūros ir ...

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos - Lietuvių literatūros ir ...

K. Donelaičio raštų leksika ir jos redagavimas - Lietuvių literatūros ir ...

K. Donelaičio raštų leksika ir jos redagavimas - Lietuvių literatūros ir ...

2007 metų lietuvių tautosakos bibliografija - Lietuvių literatūros ir ...

2007 metų lietuvių tautosakos bibliografija - Lietuvių literatūros ir ...

pasakos „eglė žalčių karalienė“ - Lietuvių literatūros ir tautosakos ...

pasakos „eglė žalčių karalienė“ - Lietuvių literatūros ir tautosakos ...

32-santrumpos ir kt.pdf - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

32-santrumpos ir kt.pdf - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

MŪSŲ AUTORIAI - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

MŪSŲ AUTORIAI - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Karas ir kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje:1514 metai

Karas ir kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje:1514 metai

Profesorius Lutzas Röhrichas

Profesorius Lutzas Röhrichas

70 Summary The subject of the article comprises works of the ...

70 Summary The subject of the article comprises works of the ...

PETRIUKAS – ŠIUOLAIKINIŲ ANEKDOTŲ TRIKSTERIS

PETRIUKAS – ŠIUOLAIKINIŲ ANEKDOTŲ TRIKSTERIS

Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui – 100 - Lietuvių literatūros ir ...

Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui – 100 - Lietuvių literatūros ir ...

© 2006-2014 by i-Magazine AG