Views
5 years ago

tautosakos darbai xxxii - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

tautosakos darbai xxxii - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

tautosakos darbai xxxii - Lietuvių literatūros ir tautosakos

TauTosakos darbai XXXii Folklore sTudies XXXii

 • Page 2 and 3: F O L K L O R E S T U D I E S XXXII
 • Page 4 and 5: Redaktorių kolegija / Editorial Bo
 • Page 6 and 7: alla sokoLova. adyghe Harmonica as
 • Page 8 and 9: 8 reCeNZiJos / reVieWs daiVa vYčin
 • Page 10 and 11: ažnytinę litaurų mušimo tradici
 • Page 12 and 13: The major part of the 32 nd volume
 • Page 14 and 15: During the last summer, unfortunate
 • Page 16 and 17: norway. Consequently, fiddles with
 • Page 18 and 19: 18 GeTreTeNer TaNZ Transcription of
 • Page 20 and 21: of the musical ideology among the c
 • Page 22 and 23: ostende, Belgium and left it up to
 • Page 24 and 25: eFereNCes aksdal, Bjorn (2005a). th
 • Page 26 and 27: STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL
 • Page 28 and 29: 28 example 1b. Call Me Mamma (varia
 • Page 30 and 31: off into a trance - it was a long t
 • Page 32 and 33: seon Ford did not attend classes bu
 • Page 34 and 35: t i o n, e n s h r i n e m e n t, a
 • Page 36 and 37: STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL
 • Page 38 and 39: — end-blown flutes embilta made o
 • Page 40 and 41: one of the famous communities using
 • Page 42 and 43: though, clearly visible frequencies
 • Page 44 and 45: the above descriptions of east afri
 • Page 46 and 47: eFereNCes Barz, gregory (2004). Mus
 • Page 48 and 49: TRUMPETS / HORNS No. ensemble 48 cl
 • Page 50 and 51: STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL
 • Page 52 and 53:

  classical arabian ‘ud (5×2+1+1),

 • Page 54 and 55:

  stringing the gambus Hadhramaut is

 • Page 56 and 57:

  a specimen of a sulawesi gambus or

 • Page 58 and 59:

  co-operation with and moulded in th

 • Page 60 and 61:

  Conclusion this research shows that

 • Page 62 and 63:

  21 see Jean Lambert (1997: 85-90).

 • Page 64 and 65:

  Hornbostel, erich M. von, and sachs

 • Page 66 and 67:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 68 and 69:

  organology the instrument basically

 • Page 70 and 71:

  the internet presence of the embass

 • Page 72 and 73:

  Finally, dale olsen summarizes in a

 • Page 74 and 75:

  they reveal certain ideas and topic

 • Page 76 and 77:

  AR MUZIKOS INSTRUMENTAI GALI BŪTI

 • Page 78 and 79:

  Fig. 1. Foresta petrificada (Perfug

 • Page 80 and 81:

  all these details are not so very s

 • Page 82 and 83:

  82 Fig. 6. spectral analytical imag

 • Page 84 and 85:

  additionally, we can summarize: the

 • Page 86 and 87:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 88 and 89:

  Development of the Fujara since its

 • Page 90 and 91:

  Fujara in Slovakia Today C h a n ge

 • Page 92 and 93:

  opening of slovakia to the whole wo

 • Page 94 and 95:

  — (2006). Fujara - „mytológia

 • Page 96 and 97:

  W h a t i s t h e h a r m o n i c a

 • Page 98 and 99:

  ancient culture there were no natur

 • Page 100 and 101:

  t h e h a r m o n i c a a s t h e s

 • Page 102 and 103:

  of the dancing tune and the dancing

 • Page 104 and 105:

  eFereNCes Boiko, Yu. e. (2000). an

 • Page 106 and 107:

  Because of the inclusion of Christi

 • Page 108 and 109:

  the tourism society in Bled arrange

 • Page 110 and 111:

  the importance that people attached

 • Page 112 and 113:

  they are blessed, consecrated bells

 • Page 114 and 115:

  Conclusion Liturgical practice of t

 • Page 116 and 117:

  dar iki antrojo vatikano susirinkim

 • Page 118 and 119:

  and studied by music archaeologists

 • Page 120 and 121:

  ought from slavic or Baltic regions

 • Page 122 and 123:

  an the local branches of the long-d

 • Page 124 and 125:

  Halinen, Petri (1988). Köyliön Va

 • Page 126 and 127:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 128 and 129:

  Cossack army (described by sienkiew

 • Page 130 and 131:

  Situations of Kettledrumming and Fi

 • Page 132 and 133:

  Boczki Chełmońskie, Łowicz distr

 • Page 134 and 135:

  Commentaries, Opinions and Interpre

 • Page 136 and 137:

  grabowski, ambroży (1852). Staroż

 • Page 138 and 139:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 140 and 141:

  string (which constitutes the moder

 • Page 142 and 143:

  the process of expanding the instru

 • Page 144 and 145:

  appearances on records have left ce

 • Page 146 and 147:

  principally, all the revived nyckel

 • Page 148 and 149:

  STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPUL

 • Page 150 and 151:

  not represented in illustrations or

 • Page 152 and 153:

  in peasant repertoire and finaly en

 • Page 154 and 155:

  Banin himself had some doubt about

 • Page 156 and 157:

  grigor'ev 1990: 247; Banin 1997: 44

 • Page 158 and 159:

  ethnomusicology to the question of

 • Page 160 and 161:

  sadokov, r. L. (1976). Весёлы

 • Page 162 and 163:

  ei pomirtinio gyvenimo sampratų ir

 • Page 164 and 165:

  atspindžių, atitinkančių bendr

 • Page 166 and 167:

  susitaikyti, grąžinti skolas, ats

 • Page 168 and 169:

  sužeisti ir karo lauke mirštantys

 • Page 170 and 171:

  populiariuose rašiniuose apie karo

 • Page 172 and 173:

  sėjanti dievo bausmė už žmonių

 • Page 174 and 175:

  priežiūros papročiai sparčiai k

 • Page 176 and 177:

  šmotelius, Išmėto kaulus Jų po

 • Page 178 and 179:

  Merkienė 2005 - Irena Regina Merki

 • Page 180 and 181:

  180 IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ ISSN 13

 • Page 182 and 183:

  oko grupių pavadinimai gyvavo kaip

 • Page 184 and 185:

  Dainuojanti revoliucija ryškiausia

 • Page 186 and 187:

  Lietuvos pilietis supranta, kad net

 • Page 188 and 189:

  188 LITHUANIA, THOU ARE SACRED! ANT

 • Page 190 and 191:

  3) 15-17(18) m. merginos ir vaikina

 • Page 192 and 193:

  organizacijos padalinys turi savų

 • Page 194 and 195:

  dainą baigia tik merginos: 194 Ji

 • Page 196 and 197:

  196 Priedainis: aš tris dienas esu

 • Page 198 and 199:

  Po kiekvieno žygio prieš išsiski

 • Page 200 and 201:

  vyksta linksma vakaronė. kuopa pri

 • Page 202 and 203:

  2 atlikimo būdas yra panašus kaip

 • Page 204 and 205:

  tai arfa, argonai, bubnas, cymbalas

 • Page 206 and 207:

  Pasibaigus spaudos draudimo laikota

 • Page 208 and 209:

  kantas. Be jo neapsieidavo nei vien

 • Page 210 and 211:

  penkiastygiai ir šešiastygiai cim

 • Page 212 and 213:

  Šiuo metu cimbolais daugiausia ska

 • Page 214 and 215:

  214 IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ ISSN 13

 • Page 216 and 217:

  sunki našlaitės dalia) patirtis.

 • Page 218 and 219:

  kūrinių šmaikštumas, sąmojis,

 • Page 220 and 221:

  kai pradėsiu verkt, ir vis balsu,

 • Page 222 and 223:

  metais gedėjimas nekaltų karo auk

 • Page 224 and 225:

  19 N. Vėlius. rožės sabaliauskie

 • Page 226 and 227:

  linų temos svarba mįslių poetini

 • Page 228 and 229:

  (1824/382/); antruoju - būna organ

 • Page 230 and 231:

  atributai). žmonos su vaikais išv

 • Page 232 and 233:

  vikį...“ ir su didelėmis išlyg

 • Page 234 and 235:

  246), labai būdingas ir mįslėms

 • Page 236 and 237:

  šųla (Audžiant skietas) 2885(55)

 • Page 238 and 239:

  audinių rietimai paprastai saugomi

 • Page 240 and 241:

  13 Nijolė Laurinkienė. Mito atšv

 • Page 242 and 243:

  242 TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA IS

 • Page 244 and 245:

  8) įvairūs užrašai, suvestinės

 • Page 246 and 247:

  246 6. Ltr 2464(912). Miesca zapisu

 • Page 248 and 249:

  248 13. Ltr 2464(695). Miesca zapis

 • Page 250 and 251:

  2 0 20. 1. - Ах ты вясна,

 • Page 252 and 253:

  2 2 5. Сэрцу жалю, А мн

 • Page 254 and 255:

  254 1. u poli wiarba, Pad wiarboj w

 • Page 256 and 257:

  EKSPEDICIJŲ PATIRTIS ISSN 1392-283

 • Page 258 and 259:

  pedagoginio universiteto studentės

 • Page 260 and 261:

  vietinių žemaičių vadinamą kar

 • Page 262 and 263:

  žarskienė, dr. vilma daugirdaitė

 • Page 264 and 265:

  264 SUKAKTYS ISSN 1392-2831 Tautosa

 • Page 266 and 267:

  Lietuvos žurnalų redaktorių kole

 • Page 268 and 269:

  antano valantino sąsiuvinių ankst

 • Page 270 and 271:

  duvos bažnyčiose, taip pat kai ku

 • Page 272 and 273:

  praeities ir kalbos faktais, leido

 • Page 274 and 275:

  dar 1907 m. buvo įsteigta draugijo

 • Page 276 and 277:

  perdavė draugijai žymūs lietuvi

 • Page 278 and 279:

  Mėginta Lietuvių mokslo draugijos

 • Page 280 and 281:

  sijos. Parodoje buvo išstatytos 94

 • Page 282 and 283:

  23 Lietuvių tauta. v., 1921, kn. 3

 • Page 284 and 285:

  Pirmasis ambraziejaus Jonyno darbo

 • Page 286 and 287:

  PRO MEMORIA ISSN 1392-2831 Tautosak

 • Page 288 and 289:

  uvo daugelio disertacijų oponentė

 • Page 290 and 291:

  ir filosofijos instituto) serijų

 • Page 292 and 293:

  matijos - tomas, kuriame skelbiami

 • Page 294 and 295:

  PRO MEMORIA ISSN 1392-2831 Tautosak

 • Page 296 and 297:

  neįtikėtina, kad pralėkė jau de

 • Page 298 and 299:

  šaknis visada kupinas paslapties i

 • Page 300 and 301:

  chyvinių įrašų serija atskleid

 • Page 302 and 303:

  tai dvejinė, giedama ir šokama dv

 • Page 304 and 305:

  velykų lalavimas „Šitam dvari g

 • Page 306 and 307:

  valkiečių „aš neisiu šįmet n

 • Page 308 and 309:

  turės įdomaus skaitymo, atsivert

 • Page 310 and 311:

  tad belieka laukti pasirodant naujo

 • Page 312 and 313:

  ANOTACIJOS ISSN 1392-2831 Tautosako

 • Page 314 and 315:

  lus atlikėjų indėlis ir muzikos

 • Page 316 and 317:

  to vardu autorius ieško artimų ta

 • Page 318 and 319:

  kumą, o drauge nepažeisti elgesio

 • Page 320 and 321:

  jome vadinamojoje Merių (Las Alcal

 • Page 322 and 323:

  su apetitu, tarsi joms visai nerūp

 • Page 324 and 325:

  Pranešime „Lietuvos pajūrio reg

 • Page 326 and 327:

  muziką, ypač apie joikus. k. olle

 • Page 328 and 329:

  čienė aptarė lietuvių ir latvi

 • Page 330 and 331:

  VIEŠNAGĖ ŠKOTŲ TYRIMŲ CENTRE

 • Page 332 and 333:

  9. Lietuvių mitologija. t. 3 / sud

 • Page 334 and 335:

  37. žiemys, ginas. slibino sugrį

 • Page 336 and 337:

  57. Balčytis, eduardas. etnomuzika

 • Page 338 and 339:

  91. Macijauskaitė, Jurgita. Boruž

 • Page 340 and 341:

  123. vyčinas, evaldas. „skamban

 • Page 342 and 343:

  156. pgv. apie šv. velykų ir atve

 • Page 344 and 345:

  186. Malkavos dainynėlis // Malkav

 • Page 346 and 347:

  227. kerbelytė, Bronislava. Folklo

 • Page 348 and 349:

  246. stundžienė, Bronė. Woman in

 • Page 350 and 351:

  268. Padainuokim ar... paplokim? /

 • Page 352 and 353:

  ставление и предис

 • Page 354 and 355:

  engtą seminarą, skirtą archyvų

 • Page 356 and 357:

  344. žilienė, irena. Įteikta kul

 • Page 358 and 359:

  sP - Рекрктскi та сол

 • Page 360 and 361:

  Mindaugas karčeMarskas LMta etnomu

 • Page 362 and 363:

  362 reikalaViMai PaTeikiaMieMs sTra

 • Page 364:

  Lietuvių literatūros ir tautosako

LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
EGF_Alytaus-darbo-birza - Lietuvos darbo birža
darbo rinkos tendencijos - Lietuvos darbo birža
DBN 2008 04.pdf - Lietuvos darbo birža
DARBO RINKOS PROGNOZĖ 2012 METAMS - Lietuvos darbo birža
Vilniaus lietuvių namai Darbas su tekstu diferencijuojant užduotis
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Chorai ir dainų šventės Lietuvoje – etninės savimonės
DBN 2008 08.pdf - Lietuvos darbo birža
2013 metų darbo rinkos prognozė - Lietuvos darbo birža
Darbo rinka skaičias 2003 - 2007 m. - Lietuvos darbo birža
Lietuvos šešėLinė ekonomika - Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Lietuvos energetika 2011 - Lietuvos energetikos institutas
2013 metų darbo rinkos prognozė (PDF) - Lietuvos darbo birža
Lietuvių literatūros klasikui, pirmajam Lietuvos mokslų akademijos ...
DBN 2008 09.pdf - Lietuvos darbo birža
DBN 2009 04.pdf - Lietuvos darbo birža
Leidinys apie įgyvendintą projektą. - Lietuvos darbo birža
Leidinys LT pilnas.indd - Lietuvos darbo birža
DBN 2008 03.pdf - Lietuvos darbo birža
Liet. energetika-2010.P65 - Lietuvos energetikos institutas
DBN 2009 01.pdf - Lietuvos darbo birža
DBN 2009 02.pdf - Lietuvos darbo birža
DBN 2008 01.pdf - Lietuvos darbo birža
Untitled - Lietuvos darbo birža
MEILĖ SAVO DARBUI - Sveikatos ABC
Aplinkos apsaugos darbuotojo rengimo standartas - Kvalifikacijų ir ...
Sweco Lietuva Profile_LT
psichiatrijos zinios 2003_2 - Lietuvos psichiatrų asociacija