Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

old.iliustruotasismokslas.lt

Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

KRISTALŲ ŠVENTOVĖVieno Meksikos kalno gelmėse slypi urvas, pilnasmilžiniško dydžio kristalų. Kristalai susiformavoatsitiktinai sutapus palankioms aplinkybėmsdaugiau kaip prieš pusę milijono metų ir visątą laiką išgulėjo giliai po žeme. Apie ypatingąurvą, ko gero, vienintelį visame pasaulyje,sužinota tik 2000 metų balandžio mėnesį,kai jį visiškai atsitiktinai aptikodu broliai.Viename šiaurinėsMeksikos kalne slypiurvas su didžiuliaispadrikai išsidėsčiusiaiskristalais. Kristalųniekas nelietėpusę milijono metų.26Parengė Anders Priemé. Nuotraukos Carsten Peter ir Javier Trueba/MSF/SPL/FOCINiekas šioje skurdžioje Meksikos dykumoje nerodo, kad 300metrų gylyje po žeme slypi pasakiškas pasaulis. Užtat kristalaigalėjo be kliūčių augti idealiomis sąlygomis.


Kristalų urvas –vienas iš keturių,rastų šiame kalne.Nuotraukoje matytiKardo urvas, kuriosienos išpuoštostankiunedidelių selenitokristalų raizginiu.atsigauti, juk 300 metrų gylyje po žeme, viduryMeksikos dykumos, gydytojų pagalbos tektų ilgokailaukti.Apsauginiuose kostiumuose įmontuota daugybėvamzdelių, vanduo juose prieš leidžiantis į urvąužšaldomas. Ant specialaus šaldomojo kostiumomokslininkai velkasi dar kitą, nuo didelio karščioizoliuojantį kostiumą. Be to, tyrėjai aprūpinamispecialiu kvėpavimo prietaisu – prieš žmogui įkvepiant,karštas oras pirmiausia pereina pro ledo pripildytąspiralę ir atvėsta. Be šio prietaiso dėl nepakeliamokarščio ir oro drėgmės urve žmogus galėtųišbūti tik kelias minutes. Pavojus gyvybei iškiltų irtuo atveju, jei kostiumas liautųsi vėsinęs. Tą akimirką,kai kostiume ištirpsta paskutinis ledas, kūnotemperatūra ima kilti. Smarkiai judantis kūnas darlabiau įkaista, kiekvienąkart įkvepiant į plaučiuspatenka 45 laipsnių karščio oro. Pasekmės gali būtitragiškos – organizmo ląstelės žūsta, širdis neatlaikokrūvio, apmiršta smegenys.Kad urve nesutriktų sveikata ir neiškiltų pavojusgyvybei, ekspedicijų dalyviai privalo periodiškaiatlikti keletą fiziologinių testų. Šių privalomųpatik rų duomenys praverčia ir kitam – medicininiamprojektui, tiriančiam, kaip organizmą veikia45 laipsnių karštis ir beveik šimtaprocentinė orodrėgmė.Kristalų urvas vėl užsiversJau „Naica“ projekto pradžioje mokslininkai suprato,kad kristalams iškilo grėsmė. 2006 metais pirmojeekspedicijoje buvo pastebėti pirmieji kristalų irimopožymiai, vėliau mokslininkai aptikdavo jų visdaugiau. Būgštaudami, kad per kelerius metus kristalųvisai nebeliks, mokslininkai nusprendė įamžintijuos nuotraukose. Sąlygos urve tokios sudėtingos,kad sunkumų kyla net fotografuojant – tokio pragariškokarščio neatlaiko ir įranga. Laimė, pavyko nugalėtikarštį ir įamžinti kristalus.Neilgai bus galima gėrėtis Kristalų urvo grožiu.Dėl išpumpuoto vandens ir kritusios temperatūroskristalai pakeis savo spalvą, o kalnakasiams išmontavusvandens siurblius, gražiuosius darinius vėlsems vanduo. Taigi pati gamta vėl užvers duris iratims galimybę grožėtis savo šedevru – niekas nebetrikdyskristalų ramybės.www.iliustruotasismokslas.ltUgnikalniai sukūrė didžiausius pasaulyje kristalusKristalų urvas su įspūdingo dydžio kristalais iš esmės atsirado atsitiktinai sutapus kelioms aplinkybėms.Priešistoriniai ugnikalniai, reikiama temperatūra ir daugiau nei pusė milijono metų visiškos ramybės – taipagrindinės sąlygos, leidusios užaugti milžiniškiems kristalams.dugne ir ant sienų rasta galybė mažesnių kristalų– aštrių tarsi peilio ašmenys ir itin skaidrių. Kristalai– ir gausūs mažieji, ir didieji – sukuria ypatingą pasakiškąpasaulį. Visi jie urve susidarė iš selenito,tam tikros gipso rūšies. Selenitas toks minkštas, kadant kristalų neretai lieka batų žymės, juos net nagugalima įbrėžti. Todėl mokslininkai po urvą vaikščiojalabai atsargiai, kad kuo mažiau pažeistų kristalus.Šie kristalai nėra krištolo rutuliai, kokius turiateities pranašai, tačiau ir jie gali suteikti svarbiųžinių – apie praeitį. Tereikia nustatyti jų amžių.Pirmiausia kristalų amžių mokslininkai stengėsinustatyti pagal vadinamąjį radiometrinį datavimometodą, paremtą dviejų medžiagų – urano ir torio– skilimu. Paskui netoli urvo įrengtoje laboratorijoješiuos duomenis jie palygino su kristalų amžiumi,nustatytu pagal augimą. Abu tyrimai rodė, kad seniausiemskristalams – 600 tūkstančių metų.Gautais rezultatais šio projekto mokslininkai rėmėsiatlikdami vėlesnius tyrimus. Jiems pirmą kartąistorijoje pavyko izoliuoti selenito kristale puikiaiišsilaikiusias žiedadulkes, kurios jame išbuvo 30tūkstančių metų, o dabar prabyla apie praeityje buvusiusaugalus. Paaiškėjo, kad šią išdegintą ir apleistąMeksikos dalį prieš 30 tūkstančių metų dengėvešlūs miškai. Dabar mokslininkų grupė mėginanustatyti, kokios bakterijos yra įstrigusios kristaluose,kas galėjo išgyventi tokiomis ekstremaliomissąlygomis.Gelbsti ledo pripildyti kostiumaiNusileidusiems į urvą mokslininkams kyla grėsmėperkaisti. Todėl pirmieji skuboti apsilankymai urvetrukdavo ne ilgiau kaip dešimt minučių. Vėliau projektodalyviams buvo sukurti geresni apsauginiaikostiumai, juose įmontuota vėsinimo sistema, todėldabar urve galima išbūti iki 90 minučių. Vis dėltodauguma ekspedicijų trunka 20 minučių, o ir po jųį stovyklą, įrengtą kasykloje šalia urvo, mokslininkaigrįžta išpilti prakaito ir išsekę. Stovykloje įrengtašaldomoji palapinė, kad perkaitę kolegos galėtų1. Prieš 25 milijonusmetų Dėl vulkaninioaktyvumo iš Žemės gelmiųmagma ėmė veržtis į jos paviršių,todėl į gruntą pateko mineralųprisotinto vandens. Šisvirto rūda ir mineralais, iš jųvėliau ėmė formuotis kristalai.2. Prieš 1–2 milijonusmetų Magmaatvėso, temperatūra kalne nukrito.Susiformavę urvai, apgaubtirūdos sluoksnio, prisipildėmineralų prisotintovandens, jo sudėtyje buvodaug ištirpusių kalcio sulfatų.3. Prieš 600 tūkstančiųmetų Kristalųurvas atvėso maždaug iki 58laipsnių, iš kalcio sulfatųsusidarė bespalviai selenitokristalai. Urvas tapo kristalų„augykla“, gelmių prieglobstyjejie susiformavo itin dideli.32 Iliustruotasis mokslas 2009/5 (20) Iliustruotasis mokslas 2009/5 (20)33Claus lunauGruntiniaivandenysMagmaTerminiai vandenysRūdaGruntiniaivandenysKristalų urvasGruntiniaivandenys4. Šie laikai Kasybosbendrovė Naikos kalne pradėjosidabro ir kitų naudingųiškasenų gavybą. Tam tikslui išžemės pumpuojamas vanduo,žeminamas vandens lygis. Urvąnusausinus, kristalai liovėsi augę.

More magazines by this user
Similar magazines