ES medienos reglamentas bus pradėtas taikyti nuo ... - EU Bookshop

gmu.lt

ES medienos reglamentas bus pradėtas taikyti nuo ... - EU Bookshop

© iStockphoto„Išsamaus patikrinimo“ principas – kas tai?„Išsamaus patikrinimo“ principas grindžiamas ekonominėsveiklos vykdytojų įsipareigojimu valdyti riziką,siekiant sumažinti nelegaliai nukirstos medienos armedienos produktų, kuriuose yra nelegaliai nukirstosmedienos, tiekimo ES rinkai pavojų.Yra trys pagrindinės „išsamaus patikrinimo sistemos“sudėtinės dalys:• Informacija: ekonominės veiklos vykdytojas turiturėti galimybę susipažinti su informacija, kuriojeapibūdinama mediena ir medienos produktai, nurodomakirtimo šalis, medienos kiekis, tiekėjai ir pateikiaminacionalinių teisės aktų laikymosi duomenys.• Rizikos vertinimas: ekonominės veiklos vykdytojasturėtų įvertinti nelegalios medienos atsiradimo jotiekimo grandinėje riziką, atsižvelgdamas į pirmiaunurodytą informaciją ir į reglamente nurodytus kriterijus.• Rizikos mažinimas: jei vertinimo rezultatai rodo, kadyra iškilusi nelegalios medienos atsiradimo tiekimograndinėje rizika, toji rizika gali būti sumažinta reikalaujant,kad medienos tiekėjas pateiktų papildomosinformacijos ir atliktų patikrinimą.Iki 2012 m. liepos mėn. Europos Komisija pateiks „išsamauspatikrinimo sistemos“ išsamias taikymo taisykles.Kokiems produktams taikomasšis reglamentas?Reglamentas taikomas daugeliui medienos produktų,įskaitant natūraliosios medienos produktus, grindųdangą, fanerą, celiuliozę ir popierių. Jis netaikomasperdirbtiems produktams, rotangui, bambukui, spaudiniams,pavyzdžiui, knygoms, žurnalams ir laikraščiams.Prireikus reglamento taikymo sritis gali būti pakeista.Reglamentas taikomas ir importuotiems, ir vietojepagamintiems medienai ir medienos produktams.Laikoma, kad mediena ir medienos produktai su galiojančiomisFLEGT ( 2 ) arba CITES ( 3 ) licencijomis atitinkašio reglamento reikalavimus.( 2 ) http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm( 3 ) http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

More magazines by this user
Similar magazines