8. landos - 1

www1151.vu.lt

8. landos - 1

Landos


Tirpios nuogulosSilvitas (KCl)Klintys (CaCO 3 )Halitas (NaCl)Dolomitas (CaMgCO 3 )Gipsas (CaSO 2 2H 2 O)


CO 2 šaltiniai1. Atmosfera. Vidutiniškai jo atmosferoje yra 0,03%, pažemiosluoksnyje – iki 10 %.2. Augalija. 1 ha miško per 1 valandą išskiriama 5 – 6 tonos CO 2.3. Dirvožemis. 1 m² per valandą dirvožemio bakterijos pagamina 2 – 5kg CO 2.4. Dūlant uolienoms. Išsiskiriančio CO 2 kiekis labai įvairus.


Klinčių tirpimasKalcio karbonatas – CaCO 3Angliarūgštė –H 2 CO 3CaCO 3 + H 2 CO 3 H 2 Ca(CO 3 ) 2


Klintinių uolienų tirpimo tipaiA tipas. Dideli reakcijos greičiai. Vyksta atviruose klintiniųuolienų paviršiuose. Subpoliarinės sritys.B tipas. Lėtesnės reakcijos. Vanduo būna prisotintas CaCO 3 .Vyksta išgraužų platinimas. Vidutinių platumų ir subtropinės sritys.C tipas. Lėta pastovi reakcija. Dideli vandens kiekiai. Tropinės irekvatorinės sritys.


Karstiniame procese dalyvaujantyspožeminio vandens tipaiPerkoliaciniaiFreaciniaiTėkmės


Freaciniųvandenų beivandens tėkmiųsuformuotihorizontalūskarstiniai urvai


Hidrografiniai karstinio rajono tinklo elementai


Karstiniai procesaiPaviršinisPožeminisPovelėninisUždaras


Magniopleikės klinčiųpaviršiuje


Eroduojamaklinčių sienaTynce (Krokuvosapylinkės)


Karstiniai raupai - tafoni


Tafoni (karstiniai raupai)


Bogazais suskaidytas subhorizontalus klinčių paviršius


Paviršiniaikarstiniaibokštai(Nauru sala,Ramusisvandenynas)


Paviršinėskarstinėsreljefo formos


Karvės ola


Gipsingo dolomito sluoksnis Šiaurės Lietuvoje


Naujai susidariusi smegduobė Rinkuškių apylinkėse –Geologų duobė


Vandens apsemtos karstinės smegduobės (Nju Meksikas,JAV)


Karbonatiniųuolienųstorymė Naurusaloje(Ramusisvandenynas)


Karstinis urvas. Paviršiuje susidariusi juoda magnio pluta


Smegduobiųtipai, esantskirtingomiskarstiniųnuogulųslūgsojimosąlygoms


Poljų tipai


Požeminiųkarstinių reljefoformųtransformacija įpaviršines


Senovinė dolina


Mogotai Indokinijos pusiasalyje


Mogotai pietryčių Kinijoje


Buvusio mogoto liekanos Tynce (Krokuvos apylinkės)


Stalaktitai ir stalagmitai


Įvairiaformiai stalaktitai ir stalagmitai


Stalaktitaistalagmitai irstalagmatai Postojnosurve (Slovėnija)


Karstiniame urvebesiformuojantysstalagmatai(SlovakijosKarpatai)


Adatiniai stalaktitai ir bokštų formos stalagmatai


Karstinės kilmės reljefo formos


Sufozinės daubos


Sufozinių smegduobių pjūviai


Planinėssufoziniųduobių formos

More magazines by this user
Similar magazines