renginiai fakultetuose - VU naujienos

naujienos.vu.lt

renginiai fakultetuose - VU naujienos

Fakultetas Studijų pakopa Studijų programa Laikas VietaRenginys(auditorija, adresas)Chemijos fakultetas(Naugarduko g. 24, Vilnius)I ir II studijųpakoposVisos studijų programos 10.00 val. Prof. K. DaukšoauditorijaStudijų metų atidarymas irnaujų studentų pristatymas(Naugarduko g. 24)Ekonomikos fakultetas(Saulėtekio al. 9, II rūmai)I studijų pakopaNuolatinių studijų visosprogramos (pirmaskursas)10.00 val. JR 1 aud.(Saulėtekio al. 9, II rūmai)Studijų metų atidarymo šventėII studijų pakopaNuolatinių studijų visosprogramos (pirmaskursas)Rugsėjo 3 d.,17.00 val.JR 3 aud.(Saulėtekio al. 9, II rūmai)Susitikimas su fakultetoadministracijaFilologijos fakultetas(Universiteto g. 5, Vilnius)I ir II studijųpakoposVisos studijų programos 10.00 val. Šv. Jonų baţnyčia(Šv. Jono g. 12)10.45 val. Prie Filologijos berţelio(Universiteto g. 5,Sarbievijaus kiemas)Pirmo kurso studentų (BA irMA) imatrikuliacijaPirmo kurso studentus sveikinaFilologijos fakulteto Studentųatstovybė11.00 val. Filologijos fakultetas(Universiteto g. 5)Studentų susitikimai su studijųprogramų vadovais irdėstytojais12.00 val. Dekano menė(Universiteto g. 5, Filologijosfakulteto dekanatas)Susitikimas su fakultetosenjorais


Filosofijos fakultetas(Universiteto g. 9/1, Vilnius)I ir II studijųpakopospirmakursiamsVisos studijų programos 10.00 val. Teatro salė(Universiteto g. 3, VUcentriniai rūmai, III aukštas)12.20 val. Filosofijos fakulteto kiemas(Universiteto g. 9/1)Pirmoji paskaita „Karjera,laimė ir maistas be prieskonių“(VU Filosofijos fakultetoSocialinio darbo katedros prof.Boguslavas Gruţevskis);dekano ir profesūrossveikinimaiBursų kiemo bibliotekėlėsatidarymasI studijų pakopospirmakursiamsVisos studijų programos 12.40 val. Filosofijos fakultetas(Universiteto g. 9/1)Susitikimai su kuratoriais209 aud. – filosofija214 aud. – socialinis darbas301 aud. – psichologija302 aud. – socialinė politika307 aud. - sociologijaII studijų pakopa Visos studijų programos 12.40 val. Filosofijos fakultetas, 306aud.Informacinis susitikimas(Universiteto g. 9/1)I ir II studijųpakoposVisos studijų programos 13.00 val. Filosofijos fakulteto 2 a.fojė(Universiteto g. 9/1)Sociologijos katedros prof.Arvydo Virgilijaus Matulioniofotografijos parodos „Manopasaulio ţmonės“ atidarymas


Fizikos fakultetas(Saulėtekio al. 9, III rūmai)I studijų pakopaVisos studijų programos(pirmas kursas)10.00 val. Prof. Povilo Brazdţiūnodidţioji fizikos aud.(Saulėtekio al. 9, III rūmai)Susitikimas su Fizikosfakulteto profesūra, garbiaissvečiais, fakulteto studentųatstovybės nariaisGamtos mokslųfakultetas(M.K. Čiurlionio g. 21/27,Vilnius)II studijų pakopaI ir II studijųpakoposVisos studijų programos(pirmas kursas)12.00 val. 201 auditorija(Saulėtekio al. 9, III rūmai)Visos studijų programos 10.00 val. Didţioji Aula(M.K. Čiurlionio g. 21/27)Susitikimas su Fizikosfakulteto katedrų vedėjais,studijų programų komitetųpirmininkaisSusitikimas su fakultetodėstytojais, administracija;studentus sveikins socialiniaipartneriai, Gamtos mokslųfakulteto Studentų atstovybėIstorijos fakultetas(Universiteto g. 7, Vilnius)I ir II studijųpakoposVisos studijų programos 10.00 val. M. Daukšos kiemelis(Universiteto g. 7)Studentų ir dėstytojųsusitikimas – pasveikinimasKauno humanitarinisfakultetas(Muitinės g. 8, Kaunas)I ir II studijųpakoposVisos studijų programos 10.00 val. Napoleono namo kiemelis(prie IV korpuso, Muitinės g.8)Iškilminga ceremonija.Dalyvauja fakulteto mišrauschoro „Veni gaudere“ grupė(vad. Adelė Mikalkėnienė)


Komunikacijos fakultetas(Saulėtekio al. 9, I rūmai)I ir II studijųpakoposLietuvių filologija irreklama, audiovizualinisvertimas, anglų ir rusųkalbos, kultūros vadyba,ekonomika, ekonomika irvadyba, vadyba ir versloadministravimas, versloinformatika, finansųinformatika10.30 val. Kauno humanitarinisFakultetas(Muitinės g. 8)J. Jablonskio aud. (IV fakultetokorpusas) – lietuvių filologija irreklama5 aud. (II fakulteto korpusas) -audiovizualinis vertimas4 aud. (I fakulteto korpusas) -anglų ir rusų kalbos15 aud. (IV fakulteto korpusas) -kultūros vadyba7 aud. (II fakulteto korpusas) –ekonomika, ekonomika ir vadyba,vadyba ir verslo administravimas8 aud. (III fakulteto korpusas) -verslo informatika, finansųinformatikaVisos studijų programos 10.00 val. Didysis kiemas(Universiteto g.3, VUcentriniai rūmai)Pirmakursių susitikimai sustudijų programas kuruojančiųkatedrų atstovaisKomunikacijos fakultetoStudijų metų pradţiosminėjimasI studijų pakopa Archyvistika 10.15 val. VU biblioteka, Riešutinėsalė(Universiteto g. 3)Informologija 10.15 val. VU biblioteka, B3 aud.(Universiteto g. 3)Susitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisSusitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisKultūros informacija irkomunikacija10.15 val. VU biblioteka, Baltoji salė(Universiteto g. 3)Susitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriais


11.15 val. Šv. Jonų baţnyčia(Šv. Jono g. 12)Kūrybos komunikacija 8.30 val. VU biblioteka(Universiteto g. 3)10.15 val. VU Senato salė(Universiteto g. 3)Leidyba 10.15 val. VU biblioteka, P.Smuglevičiaus salėVerslo informacijosvadyba(Universiteto g. 3)10.15 val. VU biblioteka,Komunikacijos kampas(Universiteto g. 3)Ţurnalistika 8.00 val. VU Senato salė(Universiteto g. 3)10.30 val. VU biblioteka(Universiteto g. 3)II studijų pakopa Analitinė ţurnalistika 10.30 val. Baltojo kritiko kambarys(Bernardinų g. 11)Ekskursija į Šv. Jonų baţnyčiosvarpinęSupaţindinimas suŢurnalistikos ir medijųskaityklaSusitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisSusitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisSusitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisSusitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisSupaţindinimas suŢurnalistikos ir medijųskaityklaSusitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisDarnaus vystymosikomunikacija, ryšiai suvisuomene, tarptautinėkomunikacija10.30 val. Maţoji auditorija(Bernardinų g. 11)Susitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriais


Komunikacijos mokslai,ţinių vadyba ir lyderystė10.30 val. Radijo studija(Bernardinų g. 11)Susitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisLeidyba 10.15 val. VU biblioteka, ŢurnalųskaityklaPaveldo komunikacija irinformacija(Universiteto g. 3)10.15 val. VU biblioteka, Apelsininėsalė(Universiteto g. 3)Ţurnalistika 10.30 val. Televizijos studija(Bernardinų g. 11)Susitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisSusitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisSusitikimas su studijųprogramų vadovais irsocialiniais partneriaisMatematikos irinformatikos fakultetas(Naugarduko g. 24, Vilnius)I studijų pakopaEkonometrija, finansų irdraudimo matematika,matematika irmatematikos taikymai,statistika10.00 val. Matematikos ir informatikosfakultetas(Naugarduko g. 24)303 aud. – ekonometrija102 aud. – finansų ir draudimomatematika301 aud. – matematika irmatematikos taikymai300 aud. – statistikaSusitikimai su fakultetodėstytojais ir studentais


Bioinformatika,informacinėstechnologijos,informatika, programųsistemos10.00 val. Matematikos ir informatikosfakultetas(Didlaukio g. 47)213 aud. – bioinformatika102 aud. – informacinėstechnologijos101 aud. – informatika103 aud. – programų sistemosSusitikimai su fakultetodėstytojais ir studentaisII studijų pakopaEkonometrija, finansų irdraudimo matematika,matematika, matematikosir informatikos dėstymas,statistika12.00 val. Matematikos ir informatikosfakultetas(Naugarduko g. 24)101 aud. – visos studijųprogramosSusitikimai su fakultetodėstytojaisInformatika,kompiuterinismodeliavimas, programųsistemos12.00 val. Matematikos ir informatikosfakultetas(Didlaukio g. 47)Susitikimai su fakultetodėstytojais103 a. – visos studijųprogramos


Medicinos fakultetas(M.K.Čiurlionio g. 21/27,Vilnius)I studijų pakopospirmo kursostudentaiMedicina, odontologija 10.30 val. Medicinos fakulteto Didţiojiauditorija(M.K.Čiurlionio g. 21/27)Studijų metų pradţios šventėI studijų pakopospirmo kursostudentaiVisuomenės sveikata,slauga, ergoterapija,kineziterapija12.00 val. Medicinos fakulteto DidţiojiauditorijaStudijų metų pradţios šventė(M.K.Čiurlionio g. 21/27)II studijų pakopospirmo kursostudentaiVisuomenės sveikata,slauga, reabilitacija,medicinos biologija,medicinos genetika12.00 val. Medicinos fakulteto Didţiojiauditorija(M.K.Čiurlionio g. 21/27)Studijų metų pradţios šventėTeisės fakultetas(Saulėtekio al. 9, I rūmai)Nuolatinės,dieninės studijos,pirmo kursostudentaiTeisė 11.00 val. Teisės fakulteto JR 1 aud.(Saulėtekio al. 9, I rūmai)Naujų studijų metų atidarymasII studijų pakopospirmo kursostudentaiES verslo teisė,baudţiamoji justicija,viešoji teisė13.00 val. Teisės fakulteto JR 4 aud.(Saulėtekio al. 9, I rūmai)Naujų studijų metų atidarymas


TSPMI(Vokiečių g. 10, Vilnius)I studijų pakopa Visos studijų programos 10.00 val. Didţioji konferencijų salė, 402aud.(Vokiečių g. 10)II studijų pakopa Visos studijų programos 11.00 val. 304 aud.(Vokiečių g. 10)Studijų metų pradţios šventėsproga sveikins TSPMIvadovybė ir administracija,grupės „Antis“ lyderis,architektas AlgirdasKaušpėdas, TSPMI GlobėjųTarybos narys, „OVCConsulting“ direktoriusVirginijus LepeškaSusitikimas su administracijaUţsienio kalbų institutas(Universiteto g. 5, Vilnius)I studijų pakopa Visos studijų programos 10.30 val. SP1 auditorija(Universiteto g. 5)Studijų metų atidarymas.Dalyvauja svečiai iš JAV,Rusijos Federacijos , IspanijosKaralystes, PrancūzijosRespublikos ambasadų, BritųTarybos Lietuvoje atstovai,instituto dėstytojai

More magazines by this user
Similar magazines