Renginio programa - VU naujienos

naujienos.vu.lt

Renginio programa - VU naujienos

XLI TARPTAUTINIO FOLKLORO FESTIVALIO„SKAMBA SKAMBA KANKLIAI” PROGRAMAGeguţės 23 d. (ketvirtadienis)Teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)17.00 val. Skumba skumba kunkliai. Festivalio atidarymo koncertas. Dalyvauja folkloro ansambliai„Reketukas“, „Kūlgrinda“, „Ratilio“, „Ūla“, „Guda“ (Baltarusija), „Towersey Morris“ (Anglija), „Tokatkültür ve sanat derneği“ (Turkija), „Belo Freire&Bailarinos Funamba“ (Ţaliasis Kyšulys).19.00 val. Dra tai, dra ta tai. Šokame ratelius ir ţaidţiame. Dalyvauja folkloro ansambliai „VISI“,„Spalgena“, „Geluţėlė“.21.00 val. Naktišokiai. Dalyvauja „Ratilio“,„Towersey Morris“ (Anglija), „Guda“ (Baltarusija).Trakų Vokės dvaro sodyboje (Ţalioji a. 2a).19.00 val. Anos šalies svotai. Uţsienio folkloro grupių koncertas. Dalyvauja „Guda“ (Baltarusija), „Tokatkültür ve sanat derneği“ (Turkija), „Towersey Morris“ (Anglija), „Belo Freire&Bailarinos Funamba“(Ţaliasis Kyšulys).Radvilų rūmų muziejaus salėje (Vilniaus g. 24)18.00 val. Skambančios tarmės. Tarmių metams skirtas folkloro grupės „Intakas“ koncertas. Dalyvauja doc.Dr. Vytautas Kardelis.19.00 val. 1863–1864 m. sukilimo aidai lietuvių tremtinių folklore. Dalyvauja Vilniaus folkloro ansamblis„Dijūta“.20.00 val. Padainiūsu dainiuškeli. Pasidainavimo vakaras ir „skambakanklių“ pašnekesiai.Geguţės 24 d. (penktadienis)Gedimino prospekte10.00 val. Darbas meistrą giria. Tautodailės darbų ir kulinarinio paveldo mugė.V. Kudirkos aikštėje14.00 val. Pavasario dzienełį. Dalyvauja Veronika Povilionienė ir Saulius Petreikis. Jiems pritars IgnasJuzokas ir Donatas Petreikis.15.00 val. Aš nuskyniau rožių krūmų. Koncertuoja liaudies dainų atlikėja Daiva Šeškauskaitė.16.00 val. O pas mus mieste! Koncertuoja Vilniaus tautinių maţumų folkloro ansambliai.18.00 val. Svetukai mano, rygailio! Didysis festivalio svečių koncertas. Dalyvauja „Tokat kültür ve sanatderneği“ (Turkija), „Cantori da Vermei“ (Italija), „Guda“ (Baltarusija), „Towersey Morris“ (Anglija), „BeloFreire&Bailarinos Funamba“ (Ţaliasis Kyšulys).21.00 val. Gegužinė „Šokim, trypkim, linksmi būkim“! Dalyvauja Vilniaus folkloro ansambliai „Radasta“ ir„Dijūta“.Vilniaus senamiesčio gatvėse21.00 val. Sutartinių takas (Stiklių, Gaono, Universiteto g.).VU Teatro salėje (Universiteto g. 3)16.00 val. Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ 2013 m.laureatų koncertas.22.00 val. Rymo rymo tūto. Sutartinių koncertas.Radvilų rūmų muziejaus salėje (Vilniaus g. 24)17.00 val. Iš gyvos versmės. Stakliškių ir Jiezno (Prienų r.) apylinkių tautosaka. Dalyvauja Stakliškių irJiezno dainininkės.18.00 val. Iš gyvos versmės. Švenčionių krašto tautosaka. Dalyvauja Lazdinių-Adutiškio etnografinisansamblis.Teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)16.00 val. Eisva mudu abudu. Dalyvauja jaunimo grupės „Ratilio“, „Rana“, „Linago“.17.00 val. Folkloro paralelės. Koncertuoja šiuolaikinio folkloro grupės.21.00 val. Naktišokiai. Šokame tradicinius įvairių tautų šokius. Dalyvauja „Tokat kültür ve sanat derneği“(Turkija), „Freire&Bailarinos Funamba“ (Ţaliasis Kyšulys), „Ratilai“.


Geguţės 25 d. (šeštadienis)Gedimino prospekte10.00 val. Darbas meistrą giria. Tautodailės darbų ir kulinarinio paveldo mugė.Trakų apţvalgos aikštelėje (prieš Salos pilį)13.00 val. Anos šalies svotai. Uţsienio folkloro grupių koncertas. Dalyvauja „Cantori da Vermei“ (Italija),„Guda“ (Baltarusija), „Tokat kültür ve sanat derneği„ (Turkija), „Towersey Morris“ (Anglija), „BeloFreire&Bailarinos Funamba“ (Ţaliasis Kyšulys), „Future folk orchestra“ (Latvija).V. Kudirkos aikštėje12.00 val. Slauna mūsų giminėlė. Koncertuoja Vilniaus folkloro ansambliai „Mindrė“, „Tyklė“, „Sedula“,„Vilniaus gija“, „Sadauja“, „Grieţikai“, „Srauna“, „Laukis“, „Rasoda“. Rengėja L. Šarkaitė.15.00 val. Grajyk, muzikėla! Tradicinių kapelijų koncertas. Dalyvauja „Kauno bandonija“ (Kaunas),„Dailingė“ (Kaunas), „Ratilėlis“ (Kaunas), „Salako muzikantai“, „Vydraga“ (Vilnius), „Duja“ (Vilnius),„Muzikontai iš pa Utenas“, „Grieţikai“ (Vilnius), „Sutaras“ (Vilnius), „Ratilio“ (Vilnius), „Nalšiosmuzikantai“ (Vilnius).18.00 val. Ką tu, broliukai.. Šiuolaikinio folkloro grupių koncertas. Dalyvauja „Future folk orchestra“(Latvija), “Sen Svaja” (Lietuva).20.00 val. Gegužinė „Šokim, trypkim, linksmi būkim“! Dalyvauja „Sutaras“, „Laukis“, „Ūla“, „Ratilio“.RengėjasŠv. Kotrynos baţnyčioje (Vilniaus g. 30)14.00 val. Skambančios tarmės. Solistų, duetų ir poetų popietė.18.00 val. Vilniaus mieste žali bromai. Didysis festivalio koncertas. Dalyvauja Vilniaus ir uţsienio folkloroansambliai.21.00 val. Nakties muzika. Šiaurės Italijos tradicinė polifonija – ansamblis „Cantori da Vermei“.22.00 val. Nakties kinas. Renato Morelli filmas „Aukštumų balsai: trys dienos Premanoje” („Voices fromthe heights: three days in Premana“).Radvilų rūmų muziejaus salėje (Vilniaus g. 24)15.30 val. Skambančios tarmės. Kūrybinės dirbtuvės. Regioninio dainavimo stilistikos ypatumai.Teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)15.00 val. Eisva mudu abudu. Dalyvauja jaunimo folkloro grupės „Mindrė“, „Šalciniuosna“, „Trysgulbelas“, „Ţelmuo“.16.00 val. Folkloro paralelės. Koncertuoja šiuolaikinio folkloro grupės.21.00 val. Naktišokiai. Šokame tradicinius įvairių tautų šokius. Dalyvauja „Kauno bandonija“ (Kaunas),„Poringė“ (Vilnius).Geguţės 26 d. (sekmadienis)Gedimino prospekte10.00 val. Darbas meistrą giria. Tautodailės darbų ir kulinarinio paveldo mugė.Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24)13.00 val. Anos šalies svotai. Uţsienio folkloro grupių koncertas. Dalyvauja „Towersey Morris“ (Anglija),„Belo Freire&Bailarinos Funamba“ (Ţaliasis Kyšulys).V. Kudirkos aikštėje12.00 val. Anos šalies svotai. Uţsienio folkloro grupių koncertas. Dalyvauja „Guda“ (Baltarusija), „Tokatkültür ve sanat derneği“ (Turkija).14.00 val. Kaimynėli, svečias būk. Lietuvos etnografinių regionų tautinio kostiumo kolekcijos pristatymas irfolkloro ansamblių koncertas. Dalyvauja „Ţibinyčia“ (Marijampolė), „Raskila“ (Birštonas), „Alksna“,„Alksniuka“ (Maţeikiai), „Kupkėmis“ (Kupiškis), „Aušrinė“ (Juodkrantė).17.00 val. Ţemaičių genties I-XIV a. archeologinio kostiumo pristatymas. Dalyvauja kūrybinio folklorogrupė „Sedula“ ir Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“.19.00 val. Kuožnas paukštielis savuo kalbuo. Baigiamasis festivalio koncertas.Šv. Jonų baţnyčioje (Šv. Jono g. 12)13.00 val. Šv. Mišios.


14.00 val. Tradicinių liaudies giesmių valanda. „Ţemaičių Kalvarijos kalnai“ – gieda Vilniaus arkikatedrosbazilikos liaudies giesmių ansamblis.Vilniaus įgulos karininkų ramovės salėje (Pamėnkalnio g. 13)12.00 val. Iš gyvos versmės. Kaišiadorių krašto etninės kultūros apţvalga. Dalyvauja Ringailių etnografinisansamblis, Kaišiadorių folkloro ansamblis „Verpeta“, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkųramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“.Teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)12.00–17.00 val. Vaikų folkloro šventė „Saulytė”. Dalyvauja geriausios vaikų ir jaunimo folkloro grupės.Senamiesčio kiemuose, skveruose, gatvėse16.00–18.00. val. Prašom, svečiai, kieminėt. Tradicinės dainos, šokiai ir muzika. Vietos: Pilies g., Vilniausmokytojų namų, Vilniaus universiteto Sarbievijaus, Istorijos, Filosofijos fakultetų, A. Mickevičiaus kiemai,K. Sirvydo skveras.18.30 val. Festivalio dalyvių eitynės (iš S. Daukanto a. į V. Kudirkos a).

More magazines by this user
Similar magazines