sąrašą - VU naujienos

naujienos.vu.lt

sąrašą - VU naujienos

2012 m. LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI PATEIKTI DARBAIHUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJAHumanitarinių ir socialinių mokslų sritisFundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai1. Zigmuntas Kiaupa. Darbų ciklas „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosioskunigaikštystės miestų tyrimai (1998–2011)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universiteto senatas.2. Kęstutis Nastopka. Darbų ciklas „Semiotiniai literatūros tyrimai (2002–2010)“. PateikėLietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo taryba.3. Evaldas Nekrašas. Darbų ciklas „Pozityvizmo istorinė raida bei įtaka filosofijos,specialiųjų mokslų ir kultūros plėtrai (1998–2010)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.4. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. Darbų ciklas „Lietuvos Reformacijos ištakos ir ankstyviejipaminklai (2004–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.5. Sigutė Radzevičienė. Monografija „Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūrybaŠvedijoje (2011)“. Pateikė Lietuvos edukologijos universiteto senatas.6. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė. Monografija „Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje(iki XX amžiaus): vienos barbarybės istorija (2011)“. Pateikė Lietuvos edukologijos universitetosenatas.7. Rita Žukauskienė. Darbų ciklas „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinėsgerovės tyrimai (1997–2011)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.8. Reda Griškaitė. Darbų ciklas „XIX amžiaus istorijos mokslo sklaida ir krašto tyrimųaktualinimas (2000–2011)“. Pateikė Lietuvos istorijos instituto mokslo taryba, Birštono viešojibiblioteka, Druskininkų miesto muziejus, Birštono savivaldybės taryba, Druskininkų savivaldybė,Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJAFizinių mokslų sritisFundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai1. Vytautas Balevičius, Valdas Šablinskas. Darbų ciklas „Krizinių reiškinių ir struktūriniųvirsmų ekstremaliose terpėse spektrometrija (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.1


2. Romas Baronas, Feliksas Ivanauskas. Darbų ciklas „Matematinis netiesinių procesų irsistemų nehomogeninėse terpėse modeliavimas (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universitetosenatas.3. Daumantas Čiplys, Romualdas Rimeika, Albertas Sereika. Darbų ciklas „Paviršinėsakustinės bangos plačiatarpiuose puslaidininkiuose ir nanostruktūriniuose dariniuose (1999–2011)“.Pateikė Vilniaus universiteto senatas.4. Angelė Kaulakienė, Vilius Palenskis, Vytautas Jonas Valiukėnas, Valerijonas Žalkauskas,Stasys Žebrauskas, Pranas Juozas Žilinskas. Darbų ciklas „Fizikos, elektronikos ir elektrotechnikosterminų žodynai (2000–2010)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Lietuvos standartizacijosdepartamentas, Kauno technologijos universiteto senatas, Vilniaus Gedimino technikos universitetosenatas, Rekomendacijos: Lietuvių kalbos institutas, Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniodirektorato Lietuvių kalbos departamentas.5. Jolanta Liesienė, Audrius Maruška. Darbų ciklas „Chromatografijos ir susijusių metodųvystymas ir taikymas (1997–2011)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.Biomedicinos mokslų sritisFundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai1. Aleksandras Laucevičius. Darbų ciklas „Širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnių, ankstyvosaterosklerozės nustatymo bei šiuolaikinių pažengusių ligų diagnostikos bei gydymo metodų tyrimai(1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.2. Daumantas Matulis. Darbų ciklas „Karboanhidrazių ir šaperonų slopiklių kūrimas irtyrimas naudojant biotermodinaminius metodus (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universitetosenatas.Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbasPranas Viškelis, Živilė Lukšienė. Darbų ciklas „Vaisių ir daržovių kokybės bei saugostyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas,Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo taryba, Lietuvos verslinių sodų asociacija„Vaisiai ir uogos“, UAB „Salpronė“, UAB „Baltic Food Technologies“, Žemės ūkio ministerija,Žemės ūkio rūmai, UAB „Rūta“.Technologijos mokslų sritisFundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai1. Gintaris Kaklauskas. Darbų ciklas „Inovatyvūs gelžbetoninių ir kompozitinių konstrukcijųfizikiniai modeliai ir jų taikymas skaitiniuose projektavimo metoduose (1997–2011)“. PateikėVilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.2. Raimundas Šiaučiūnas, Kęstutis Baltakys. Darbų ciklas „Tikslinių silikatinių medžiagų beijų komponentų sintezė, savybės ir taikymas (2002–2011)“. Pateikė Kauno technologijosuniversiteto senatas.Atsiliepimus ir siūlymus siųsti iki 2012 m. gruodžio 21 d. adresu:Lietuvos mokslo premijų komisijai, Gedimino pr. 3, 01103 VilniusLietuvos mokslo premijų komisija2

More magazines by this user
Similar magazines