Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

old.iliustruotasismokslas.lt

Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

Jei nori užkariauti galaktiką, žmonija turi pasikeistiSTARTO AIKŠTELĖJeigu ir toliau tobulinsimetechnologijas, gali būti,kad kada nors leisimės įkelionę po tolimiausius mūsųgalaktikos kampelius.Vidinė Saulės sistemaMėnulyje ir Marse įkursimebazes ir asteroidų kasyklas.„Paprasti žmonės“, apsiginklavęnuotolinio valdymo šalmais, išerdvėlaivių ar kitų dangauskūnų valdys robotus.Išorinė Saulės sistemaUž 5 astronominių vienetų* (av)esančius galaktikos kampeliustyrinės genetiškai pakeisti žmonės– faberiai. Iš išorinės Saulėssistemos jie pargabens ledo, o jįištirpdžius bus galima apgyvendintiMarsą.Už Saulės sistemos ribųUž 550 av nuo Saulės bus įsteigtamokslinių tyrimų stotis. Ji atversgalimybes nuodugniemstolimiausių visatos kampeliųtyrinėjimams. Tyrimų stotyje busapgyvendinta genetiškaimodifikuotų žmonių įgula.Artimiausia žvaigždžių sistemaGenetiškai modifikuoti žmonės pasieksartimiausias žvaigždes – KentauroProksimą ir Kentauro Alfą. Jie negalėsnusileisti planetose, tačiau taikydamireversinę genų inžineriją atkurs homosapiens.Į Žemę panašios planetosKad pasiektume Paukščių Tako vijoseesančias į Žemę panašias planetas,turėtume keliauti tūkstančius metų.Toks laikas per ilgas faberiams. Kelionęgalima bus įveikti įrašant informacijąapie žmones į kompiuterius.Paukščių Tako centrasRobotų valdomais erdvėlaiviaispasieksime Paukščių Tako centrą.Čia robotai atkurs žmones, opastarieji nuodugniai ištyrinėsGalaktikos centrą ir jame esančiąjuodąją skylę. Iš čia į Žemę informacijakeliaus 27 tūkst. m.76Žemė1MarsasJupiterisSaturnasUranasNeptŪnas10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 atstumas nuo10 10Žemės iki Saulės.Turėsime prisitaikyti prieilgų kosminių kelioniųŽmonijos judėjimas kosmose apribotas. Tačiau įkompiuterius perkėlę visą žmogaus informaciją irpadedami robotų bei klonų kada nors galbūtpasieksime tolimiausius galaktikos kampelius.Svajonė keliauti po kosmosą tokia pat senakaip pati žmonija. Nedidelės žmonių įgulosjau pabuvojo Mėnulyje, o nepilotuojamizondai išsiųsti beveik į visus Saulės sistemos kampelius.Tačiau norint atlikti didįjį šuolį sudėtingo,pelningo dangaus kūnų iškasenų eksploatavimo irplanetų kolonizavimo link – Saulės ir galbūt kitosesistemose – būtina išplėtoti visai kitokias –aukščiausio lygio, technologijas ir pakeisti žmonijospsichologiją.Atstumai kosmose milžiniški. Žmonių, norinčiųsavo gyvenime sugrįžti į Žemę, judėjimo galimybėssmarkiai apribotos net ir mūsų Saulės sistemoje.Žmonės galėtų apsistoti tik keliose vietose.Be mus apsaugančios įrangos negalėtume paliktiŽemės, ir nors į kosmosą skrendame moderniaiserdvėlaiviais bei dėvime apsauginius kosmonautųkostiumus, turėsime pasitenkinti Mėnuliu, Marsu,Parengė Helle ir Henrik Stub. Henningo Dallhofo nuotraukosKentauro Alfaviršiumi judantį robotą, astronautas jausis tarsipats ten vaikščiotų. Šis įspūdis bus perteikiamasvisais pojūčiais, tad astronautas pamirš, kad tikrovėjejis ne tyrinėja nežinomą paviršių, bet užsidėjęsšalmą sėdi kontrolės punkte. Jis turės pasilenkti,kad išvengtų nuo ugnikalnio krintančiųakmenų krušos, ir atsargiai žengti ten, kur matystekančią lavą.Nuotolinio valdymo šalmai pravers ir įrengiantkasyklas asteroiduose. Žmonėms tai itin sunkusuždavinys – aplinka itin nesvetinga, be to, dėl silpnostraukos sunku judėti. Turėdami nuotoliniovaldymo šalmus astronautai galės tiesiogiai dalyvautiplanetos tyrinėjime, net jei bus nuo jos nu-NUOTOLINIS ROBOTŲ VALDYMASNuotoliniais šalmaisgalime valdyti robotus1998 m. JAV Atlantos valstijos Emorio universiteto mokslininkamspirmąkart įsodinus elektrodus į visiškai paralyžiuotopo muštynių ligonio smegenis, vyras mintimis galėjojudinti kompiuterio pelę. 2007 m, japonų mokslininkamsnusišypsojo sėkmė, kai vienas jų eksperimento dalyvis, žaisdamasvirtualų žaidimą „Second life“, sugebėjo mintimis valdytižaidimo veikėjo judesius. Technologijoms patobulėjus,tokie nuotolinio tiesioginio robotų valdymo šalmai taps realybe.„Apsiginklavę“ tokiais šalmais saugiai sėdėdami erdvėlaiviuosegalėsime siųsti robotus tyrinėti palydovų į išorinęSaulės sistemą nebijodami mirtinų kosmoso spindulių.asteroidais ir keliais palydovais išorinėje Saulėssistemoje. O dujinės planetos, tokios kaip Jupiterisar Saturnas, mums niekada nebus pasiekiamos.Taigi jeigu iš tikrųjų susirengėme iškelti kojąiš gimtosios planetos orbitos, mums telieka trysgalimybės: bendradarbiauti su savarankiškai mąstančiaisrobotais, sukurti naują žmonių rasę irleistis į kosmines keliones laivais, o jų įgula būtųkompiuteriai. Akivaizdu, kad dėl pavojaus žmoniųgyvybėms didžiąją dalį Saulės sistemos tyrimų atliksrobotai.Pavyzdžiui, Jupiteris nuolat veikia palydovą Ijomirtinais spinduliais, tad žmogui išlipti jame pražūtinga.Arčiausiai prie Jupiterio prisiartinti galimanutūpus toliausiame Jupiterio palydove Kalistoje,požeminėje, nuo spindulių gerai apsaugotojebazėje. O robotai galėtų tyrinėti Ijo visai nesunkiai.Manoma, kad ateities astronautams bus sukurtispecialūs šalmai. Dėvintiems šiuos šalmus astronautamsvisa kompiuterių ar zondų informacijabus tiesiogiai transliuojama į smegenų nervus irsinapses. Užsimaukšlinęs tokį šalmą, astronautasgalės tyrinėti Ijo esantį ugnikalnį ir apskaičiuotipalydovo gravitacinį potencialą nekeldamas nėkojos ant jo paviršiaus. Šalmu valdydamas Ijo patolę2000 km atstumu.Prie kosmoso užkariavimo daug prisidės robotai,jie ateityje bus labai aukšto intelekto. Jie sugebėssavarankiškai atlikti didžiąją dalį užduočių,tai palengvins astronautų ekspedicijas. Dar nežinome,kaip mums seksis bendrauti su dirbtiniointelekto formomis, tačiau toks bendradarbiavimas– vienas svarbiausių ateities astronautikosplanų punktų.Galime įsivaizduoti, kad po 100 metų didžiąjądalį erdvėlaivių funkcijų kontroliuos savarankiškaimąstantys ir sprendimus priimantys kompiuteriai.Belieka tikėtis, kad mūsų neištiks mokslinėsfan tas tikos filme „Kosminė odisėja 2001“Kompiuterinio žaidimo „Second life“veikėjas valdomas smegenų bangomis.*Astronominisvienetas (av) – taiSkalės masteliskintamas, todėlkiekviena tolesnėatkarpa – 10kartų didesnė.77keio university/afp/scanpix

More magazines by this user
Similar magazines