hugas ir jozefina

darija

UDK 839.7-93

Gr419

Versta iš:

Maria Gripe, HUGO OCH JOSEFIN

BonnierCarlsen Bokforlag AB, Stockholm

Iliustravo

HARALDAS GRIPE

Knygos leidimą parėmė NORDBOK

ISBN 9986-431-73-3

© Marija Gripe, 1962

© Iliustracijos, Haraldas Gripe, 1962

© Vertimas į lietuvių kalbą,

Zita Mažeikaitė, Kazys Saja, 1993

© Serijos apipavidalinimas,

leidykla „Lietus”, 2002

Similar magazines